Kitos kalbos rašybos ir gramatikos tikrinimas

Kitos kalbos rašybos ir gramatikos tikrinimas

Jei dirbate su dokumentu ir turite įtraukti teksto kita kalba negu įprastai naudojate, „Office“ gali už jus patikrinti to teksto rašybą ir gramatiką. 

Jei ieškote informacijos, kaip naudoti tikrinimo įrankius ar įjungti arba išjungti rašybos ir gramatikos tikrinimą, žr. Rašybos ir gramatikos tikrinimas naudojant „Office 2010“ ir vėlesnę versiją.

Pastaba: Jei norite rašyti ne lotyniškus rašmenis naudojančia kalba, pvz., arabų arba kinų, klaviatūros išdėstymą galima perjungti naudojant kalbos juostą. Pakeitus klaviatūros išdėstymą, „Office“ pakeičia rašybos ir gramatikos tikrinimo kalbą. Daugiau informacijos žr. Klaviatūros išdėstymo kalbos įgalinimas arba keitimas.

Kad rašyba ir gramatika būtų tiksliai tikrinama, „Office“ turi žinoti, kuria kalba yra tekstas.

 1. Užveskite žymiklį ant dokumento, kuriame norite pradėti vesti tekstą kita kalba. Arba, jei jau įvedėte tekstą, pažymėkite tekstą.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Kalba spustelėkite Kalba ir spustelėkite Nustatyti tikrinimo kalbą.

  Tikrinimo kalbos nustatymas

  Patarimai: 

  • Jei programoje „Word“ pasirinktas dialogo lango Kalba žymės langelis Automatiškai aptikti kalbą, „Word“ bandys atpažinti kalbą, kurią naudojate rašydami. Tada pakoreguos rašybos tikrinimo kalbą, kad atitiktų tekstą. Tai patogiausias būdas nustatyti rašybos tikrinimo kalbą. 

  • Jei automatinis kalbos aptikimas veikia ne taip, kaip tikėjotės, ir jei pageidaujate įvesti tekstą kita kalba nekeisdami klaviatūros išdėstymo kalbos, reikės rankiniu būdu nustatyti rašybos ir gramatikos tikrinimo kalbą. Išjunkite Automatinis kalbos aptikimas ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 3. Slinkdami raskite norimą naudoti kalbą ir pasirinkite ją.

 4. Spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte dialogo langą Kalba.

Jei norite įvesti tekstą kalba, kurią pasirinkote atlikdami 2 veiksmą, galite pradėti vesti dabar. Jei prieš atlikdami šiuos veiksmus pasirinkote tekstą, jis bus tikrinamas reikiama rašybos tikrinimo kalba.  

Be to, „Office“ gali identifikuoti įvedamo teksto kalbą pagal aktyvios klaviatūros išdėstymą. Kai pakeičiate klaviatūros išdėstymą, „Office“ automatiškai persijungia į atitinkamą rašybos tikrinimo kalbą. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Klaviatūros išdėstymo kalbos įjungimas arba keitimas.

Norėdami pakeisti kalbą tikrindami duomenų bazės arba darbaknygės rašybą, pakeiskite žodyną rašybos tikrinimo proceso metu:

 1. „Excel“ skirtuke Peržiūra arba „Access“ skirtuke Pagrindinis spustelėkite Rašyba.

 2. Rašybos taisymo srityje arba dialogo lange pasirinkite kalbą, kurią norite įtraukti į sąrašą Žodyno kalba.

  Patarimas: Jei rašybos tikrintuvas neranda jokių klaidų, rašybos dialogo langas nebus rodomas. Jei taip atsitinka, kai bandote pakeisti žodyno kalbą, galite sąmoningai padaryti klaidą, kad būtų rodomas dialogo langas.

Jei nerandate norimos kalbos, jums gali tekti įdiegti „Office“ kalbos paketą. Daugiau informacijos žr. „Office 2016“ kalbos priedų paketas.

Norėdami pakeisti numatytąją redagavimo kalbą, kad patikrintumėte rašybą, žr. Kalbos įtraukimas į „Office“ arba kalbos nuostatų nustatymas.

Programos „InfoPath Designer“ parinktis Tikrinimo kalbos nustatymas taikoma esamam formos rodiniui. Formos su keliais rodiniais gali turėti skirtingas tikrinimo kalbas kiekvienam rodiniui. Programos „InfoPath Editor“ parinktis Nustatyti tikrinimo kalbą taikoma visai formai. Tikrinimo kalba taikoma visam rodiniui. Visas tekstas rodinyje yra pažymėtas kaip priklausantis tai pačiai kalbai.

Norėdami pakeisti formos kalbą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite rodyklę po parinktimi Rašybos tikrinimas ir spustelėkite Tikrinimo kalbos nustatymas.

 2. Dialogo lange Kalba spustelėkite pageidaujamą kalbą.

 3. Pradėkite vesti kalbą arba tikrinti rašybą.

Taip pat žr.

Pastabos: 

Norėdami nustatyti kalbą programoje „Access“, tiesiog įveskite tekstą norima naudoti kalba.

Arba, jei norite keisti kalbą, susietą tik su teksto dalimi, pažymėkite tekstą, patikrinkite rašybą ir pakeiskite žodyno kalbą dialogo lange Rašyba.

Norėdami pakeisti visos duomenų bazės žodyno kalbą:

 1. Atidarykite „Access“ duomenų bazę, kurios žodyno kalbą norite keisti.

 2. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Access“ parinktys.

  Mygtukas „Access“ parinktys

 3. Spustelėkite Tikrinimas.

 4. Sąraše Žodyno kalba spustelėkite norimą naudoti žodyno kalbą, tada spustelėkite Gerai.

 5. Norėdami patikrinti rašybą, pažymėkite įrašus arba laukus, kuriuos norite patikrinti, tada spustelėkite Rašyba Mygtuko vaizdas skirtuke Pagrindinis.

  Pastabos: 

  • Rašybos tikrintuvas naudoja pažymėtą žodyno kalbą rašybai duomenų bazėje patikrinti. Norėdami patikrinti rašybą daugiakalbėje duomenų bazėje, turite pakeisti žodyno kalbą ir tikrinti kiekvienos kalbos duomenų bazėje rašybą.

  • Kalbos paketas gali būti reikalingas, jei jūsų „2007 Microsoft Office“ sistema neteikia tikrinimo įrankių, pvz., rašybos tikrintuvo, skirto kalbai, kuria norite įvesti. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo?

Norėdami nustatyti kalbą programoje „Excel“, tiesiog įveskite tekstą norima naudoti kalba.

Arba, jei norite keisti kalbą, susietą tik su teksto dalimi, pažymėkite tekstą, patikrinkite rašybą ir pakeiskite žodyno kalbą dialogo lange Rašyba.

Norėdami pakeisti visos darbaknygės žodyno kalbą:

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

  Mygtukas „Excel“ parinktys

 2. Spustelėkite Tikrinimas.

 3. Sąraše Žodyno kalba pažymėkite norimą naudoti žodyno kalbą, tada spustelėkite Gerai.

 4. Norėdami patikrinti rašybą darbalapyje skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba Mygtuko vaizdas .

  Pastabos: 

  • Norėdami patikrinti rašybą daugiakalbėje darbaknygėje, turite pakeisti žodyno kalbą ir tikrinti kiekvienos kalbos kiekviename darbalapyje arba laukelyje rašybą.

  • Kalbos paketas gali būti reikalingas, jei jūsų „2007 Microsoft Office“ sistema neteikia tikrinimo įrankių, pvz., rašybos tikrintuvo, skirto kalbai, kuria norite įvesti. Daugiau informacijos žr. Ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo?

Norėdami nustatyti kalbą programoje „InfoPath“, tiesiog įveskite tekstą norima naudoti kalba.

Arba, jei norite keisti kalbą, susietą tik su teksto dalimi, pažymėkite tekstą, patikrinkite rašybą ir pakeiskite žodyno kalbą dialogo lange Rašyba.

Norėdami pakeisti viso „InfoPath“ šablono arba formos žodyno kalbą:

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Nustatyti kalbą Mygtuko vaizdas .

 2. Dialogo lange Kalba spustelėkite pageidaujamą naudoti kalbą.

 3. Pradėkite įvesti tekstą naująja kalba.

 4. Norėdami perjungti į pradinę arba kitą kalbą, pakartokite 1-2 veiksmus. Atlikdami 2 veiksmą pasirinkite kitą norimą naudoti kalbą.

 5. Norėdami patikrinti rašybą formoje skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba Mygtuko vaizdas .

  Pastaba: Kalbos paketas gali būti reikalingas, jei jūsų „2007 Microsoft Office“ sistema neteikia tikrinimo įrankių, pvz., rašybos tikrintuvo, skirto kalbai, kuria norite įvesti. Daugiau informacijos žr. Ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo?

Norėdami nustatyti kalbą programoje „OneNote“, tiesiog įveskite tekstą norima naudoti kalba.

Arba, jei norite keisti kalbą, susietą tik su teksto dalimi, pažymėkite tekstą, patikrinkite rašybą ir pakeiskite žodyno kalbą užduočių srityje Tikrinti rašybą.

Norėdami nustatyti pastabos žodyno kalbą:

 1. Pažymėkite pastabą, kurios kalbą norite nustatyti, arba perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite pradėti naują pastabą.

 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Nustatyti kalbą Mygtuko vaizdas .

 3. Užduočių srityje Nustatyti kalbą pasirinkite pageidaujamą naudoti kalbą.

 4. Norėdami perjungti į pradinę arba kitą kalbą, pakartokite 1-3 veiksmus. Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite kitą norimą naudoti kalbą.

 5. Norėdami patikrinti rašybą meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Rašyba, tada spustelėkite Rašyba Mygtuko vaizdas .

  Pastaba: Kalbos paketas gali būti reikalingas, jei jūsų „2007 Microsoft Office“ sistema neteikia tikrinimo įrankių, pvz., rašybos tikrintuvo, skirto kalbai, kuria norite įvesti. Daugiau informacijos žr. Ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo?

Norėdami nustatyti kalbą programoje „Outlook“, tiesiog įveskite tekstą norima naudoti kalba.

Arba, jei norite keisti kalbą, susietą tik su teksto dalimi, pažymėkite tekstą, patikrinkite rašybą ir pakeiskite žodyno kalbą dialogo lange Rašyba ir gramatika.

Norėdami pakeisti viso pranešimo žodyno kalbą:

 1. Skirtuko Pranešimas grupėje Tikrinimas spustelėkite rodyklę po parinktimi Rašyba, tada spustelėkite Nustatyti kalbą Mygtuko vaizdas .

 2. Dialogo lange Kalba pasirinkite pageidaujamą naudoti kalbą.

  Jei prieš kalbą pateikta piktograma Rašyba ir gramatika Mygtuko vaizdas , tai reiškia, kad įdiegti tos kalbos tikrinimo įrankiai, pvz., rašybos tikrintuvas, gramatikos tikrintuvas ir tezauras. Jei prieš kalbą nėra piktogramos Rašyba ir gramatika Mygtuko vaizdas , galite įvesti ir redaguoti tekstą, bet negalite tikrinti tos kalbos rašybos ar gramatikos ir naudoti tos kalbos tezauro.

 3. Norėdami perjungti į pradinę arba kitą kalbą, pakartokite 1-3 veiksmus. Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite naują norimą naudoti kalbą.

 4. Norėdami patikrinti pranešimo rašybą spustelėkite Rašyba Mygtuko vaizdas skirtuke Pranešimas.

  Pastabos: 

  • Jeigu atlikus nurodytus veiksmus rašybos tikrintuvas netinkamai aptinka rašybos klaidą, pabandykite pašalinti žymą Automatiškai aptikti kalbą dialogo lange Kalba (atlikdami 2 veiksmą).

  • Kalbos paketas gali būti reikalingas, jei jūsų „2007 Microsoft Office“ sistema neteikia tikrinimo įrankių, pvz., rašybos tikrintuvo, skirto kalbai, kuria norite įvesti. Daugiau informacijos žr. Ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo?

Norėdami nustatyti kalbą programoje „PowerPoint“, tiesiog įveskite tekstą norima naudoti kalba.

Arba, jei norite keisti kalbą, susietą tik su teksto dalimi, pažymėkite tekstą, patikrinkite rašybą ir pakeiskite žodyno kalbą dialogo lange Rašyba ir gramatika.

Norėdami pakeisti visos skaidrės žodyno kalbą:

 1. Skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite Kalba Mygtuko vaizdas .

 2. Dialogo lange Kalba pasirinkite pageidaujamą naudoti kalbą.

  Jei prieš kalbą pateikta piktograma Rašyba ir gramatika Mygtuko vaizdas , tai reiškia, kad įdiegti tos kalbos tikrinimo įrankiai, pvz., rašybos tikrintuvas, gramatikos tikrintuvas ir tezauras. Jei prieš kalbą nėra piktogramos Rašyba ir gramatika Mygtuko vaizdas , galite įvesti ir redaguoti tekstą, bet negalite tikrinti tos kalbos rašybos ar gramatikos ir naudoti tos kalbos tezauro.

 3. Norėdami perjungti į pradinę arba kitą kalbą, pakartokite 1-2 veiksmus. Atlikdami 2 veiksmą pasirinkite naują norimą naudoti kalbą.

 4. Norėdami patikrinti skaidrės rašybą spustelėkite Rašyba Mygtuko vaizdas skirtuke Peržiūra.

  Pastabos: 

  • Programoje „PowerPoint“ rašybos tikrintuvą turite naudoti kiekvienoje skaidrėje.

  • Kalbos paketas gali būti reikalingas, jei jūsų „2007 Microsoft Office“ sistema neteikia tikrinimo įrankių, pvz., rašybos tikrintuvo, skirto kalbai, kuria norite įvesti. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo?

Norėdami nustatyti kalbą programoje „Publisher“, tiesiog įveskite tekstą norima naudoti kalba.

Arba, jei norite keisti kalbą, susietą tik su teksto dalimi, pažymėkite tekstą, patikrinkite rašybą ir pakeiskite žodyno kalbą dialogo lange Rašyba.

Norėdami pakeisti viso leidinio žodyno kalbą:

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Kalba, tada spustelėkite Nustatyti kalbą.

 2. Dialogo lange Kalba pasirinkite pageidaujamą naudoti kalbą.

 3. Norėdami perjungti į pradinę arba kitą kalbą, pakartokite 1-3 veiksmus. Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite kitą norimą naudoti kalbą.

 4. Norėdami patikrinti rašybą meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Rašyba, tada spustelėkite Rašyba Mygtuko vaizdas .

  • Norėdami patikrinti rašybą visuose kelių puslapių leidinio puslapiuose įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Patikrinti visus straipsnius, esantis dialogo lange Tikrinti rašybą.

  • Kalbos paketas gali būti reikalingas, jei jūsų „2007 Microsoft Office“ sistema neteikia tikrinimo įrankių, pvz., rašybos tikrintuvo, skirto kalbai, kuria norite įvesti. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo?

Norėdami nustatyti kalbą programoje „Visio“, tiesiog įveskite tekstą norima naudoti kalba.

Norėdami pakeisti konkretaus teksto programoje „Visio“žodyno kalbą:

 1. Pažymėkite esamą teksto dalį. Arba įveskite naują teksto dalį kalba, kurią norite naudoti, tada pažymėkite tekstą.

 2. Meniu Formatas spustelėkite Tekstas, tada spustelėkite skirtuką Šriftas.

 3. Sąraše Kalba spustelėkite pageidaujamą naudoti kalbą.

  Pastaba: Kalbos paketas gali būti reikalingas, jei jūsų „2007 Microsoft Office“ sistema neteikia tikrinimo įrankių, pvz., rašybos tikrintuvo, skirto kalbai, kuria norite įvesti. Daugiau informacijos žr. Ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo?

 1. Užveskite žymiklį ant dokumento, kuriame norite pradėti vesti tekstą kita kalba. Arba, jei norite keisti kalbą, susietą su esama teksto dalimi, pažymėkite tekstą.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite Nustatyti kalbą Mygtuko vaizdas .

 3. Dialogo lange Kalba pasirinkite pageidaujamą naudoti kalbą.

  Jei prieš kalbą pateikta piktograma Rašyba ir gramatika Mygtuko vaizdas , tai reiškia, kad įdiegti tos kalbos tikrinimo įrankiai, pvz., rašybos tikrintuvas, gramatikos tikrintuvas ir tezauras. Jei prieš kalbą nėra piktogramos Rašyba ir gramatika Mygtuko vaizdas , galite įvesti ir redaguoti tekstą, bet negalite tikrinti tos kalbos rašybos ar gramatikos ir naudoti tos kalbos tezauro.

 4. Norėdami perjungti į pradinę arba kitą kalbą, pakartokite 1-3 veiksmus. Atlikdami 3 veiksmą pasirinkite kitą norimą naudoti kalbą.

  Pastabos: 

  • Jeigu atlikus nurodytus veiksmus rašybos tikrintuvas netinkamai aptinka rašybos klaidą, pabandykite pašalinti žymą Automatiškai aptikti kalbą dialogo lange Kalba (atlikdami 3 veiksmą).

  • Kalbos paketas gali būti reikalingas, jei jūsų „2007 Microsoft Office“ sistema neteikia tikrinimo įrankių, pvz., rašybos tikrintuvo, skirto kalbai, kuria norite įvesti. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Ar reikia kalbos paketo arba kalbinės sąsajos paketo?

Taip pat žr.

Tikrinimo kalbos nustatymas kuriant naują dokumentą

 1. Naujame dokumente spustelėkite toje vietoje, kur norite pradėti rašyti kita kalba.

 2. Skirtuke Peržiūra spustelėkite Rašyba ir Nustatyti tikrinimo kalbą.

  Skirtuke Peržiūra spustelėkite Rašyba > Nustatyti tikrinimo kalbą

 3. Slinkite sąrašu, kad pasirinktumėte norimą kalbą, ir spustelėkite Gerai.

  Programos „Word Web App“ sąrašo Nustatyti tikrinimo kalbą vaizdas

 4. Pradėkite vesti tekstą pasirinkta kalba.

 5. Norėdami įjungti pradinę kalba, pakartokite 3 ir 4 veiksmus.

Tikrinimo kalbos nustatymas redaguojant sukurtą dokumentą

 1. Atidarykite esamą dokumentą, kurio kalbą norite pakeisti.

 2. Spustelėkite Redaguoti dokumentą ir spustelėkite Word Online.

  Redagavimas „Word Online“

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tekstą ir spustelėkite Nustatyti tikrinimo kalbą.

  Dešiniuoju pelės spustelėkite Nustatyti tikrinimo kalbą

 4. Slinkite sąrašu, kad pasirinktumėte norimą kalbą, ir spustelėkite Gerai.

  Programos „Word Web App“ sąrašo Nustatyti tikrinimo kalbą vaizdas

 5. Pradėkite vesti tekstą pasirinkta kalba.

 6. Norėdami įjungti pradinę kalba, pakartokite 3 ir 4 veiksmus.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×