Kelių rezultatų apskaičiavimas naudojant duomenų lentelę

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Duomenų lentelė yra langelių keitimas kai kai langelių reikšmes ir su skirtingais būdais problema. Duomenų lentelės pavyzdys dirba su skirtingų paskolos sumos ir palūkanų normos ir prieinamą suskaičiuos namų hipotekos paskolos funkcija PMT . Eksperimentuoti su skirtingas reikšmes stebėti kinta rezultatuose užduotis bendrą duomenųanalizę.

"Microsoft Excel" duomenų lentelės yra komandų, žinoma kaip sąlyginės analizės įrankių paketo dalį. Kai konstruoti ir analizuoti lentelės duomenis, atliekate sąlyginę analizę.

Sąlyginės analizės yra būdo keitimas reikšmių langeliuose, kad pamatytumėte, kaip šie pakeitimai paveikia formulių darbalapyje rezultatą. Pavyzdžiui, galite naudoti duomenų lentelę, keisti palūkanų norma ir paskolos laikotarpio trukmė – įvertinti galimą mėnesio mokėjimo suma.

Pastaba: Galite atlikti skaičiavimus atlikti su duomenų lentelėmis ir Visual Basic for Applications (VBA). Daugiau informacijos ieškokite kas, jei "Excel" duomenų lentelių: greičiau apskaičiuoti su VBA.

Sąlyginės analizės tipai   

Yra trys tipai sąlyginės analizės įrankių programoje "Excel": scenarijai, duomenų lentelėsir tikslo siekimas. Scenarijai ir duomenų lentelės naudokite įvesties reikšmių rinkinius apskaičiuoja galimus rezultatus. Tikslo siekimo yra labai skirtingus, ji naudoja vieną rezultatą ir apskaičiuoja galimų įvesties reikšmių, kad būtų pateikti gautą rezultatą.

Panašiai kaip scenarijai, duomenų lentelės padeda ištyrinėti galimų rezultatų rinkinį. Skirtingai nei scenarijai, duomenų lentelės parodo visus rezultatus vienoje vieno darbalapio lentelėje. Naudojant duomenų lenteles lengva greitai patikrinti galimybių diapazoną. Kadangi dėmesį sutelkiate tik į vieną arba du kintamuosius, rezultatus lengva skaityti ir bendrai naudoti lentelės pavidalu.

Duomenų lentelė negali apimti daugiau kaip dviejų kintamųjų. Jei norite analizuoti daugiau kaip du kintamuosius, verčiau turėtumėte naudoti scenarijus. Nors ir apribota iki vieno arba dviejų kintamųjų (vienas eilutės įvesties langeliui, kitas stulpelio įvesties langeliui), duomenų lentelė gali apimti tiek skirtingų kintamųjų, kiek tik reikia. Scenarijuje gali būti daugiausia 32 skirtingos reikšmės, bet jūs galite sukurti tiek scenarijų, kiek reikia.

Daugiau informacijos šiame straipsnyje, sąlyginės analizės Įvadas.

Kurti arba vieno kintamojo arba dviejų kintamųjų duomenų lenteles, atsižvelgdami į kintamųjų ir formulių, kuriuos reikia patikrinti, skaičių.

Vieno kintamojo duomenų lentelės   

Vieno kintamojo duomenų lentelės naudokite, jei norite pamatyti, kaip skirtingos reikšmės vieno kintamojo vienoje arba daugiau formulių pakeis tų formulių rezultatus. Pavyzdžiui, galite naudoti vieno kintamojo duomenų lentelės pasižiūrėti, kaip skirtingos palūkanos funkcija PMTįtakos mėnesio būsto paskolos palūkanas. Kintamųjų reikšmėmis vieną stulpelį arba eilutę, ir įvesti rezultatai rodomi greta stulpelio ar eilutės.

Pateikto paveikslėlio langelyje D2 įrašyta mokėjimo formulė =PMT(B3/12,B4,-B5), kuri nurodo įvesties langelį B3.

Vieno kintamojo duomenų lentelė

Dviejų kintamųjų duomenų lentelės   

Dviejų kintamųjų duomenų lentelę naudokite norėdami pamatyti, kaip skirtingos dviejų kintamųjų reikšmės vienoje formulėje pakeis tos formulės rezultatus. Pavyzdžiui, dviejų kintamųjų duomenų lentelę galite naudoti norėdami pamatyti, kaip skirtingi palūkanų normų ir paskolos terminų deriniai paveiks mėnesinę įmoką.

Pateiktame paveikslėlyje langelyje C2 įrašyta mokėjimo formulė =PMT(B3/12,B4,-B5), kuri naudoja du įvesties langelius – B3 ir B4.

Data table with two variables

Duomenų lentelės skaičiavimai   

Kiekvieną kartą, kai darbalapis, taip pat bus perskaičiuoti jokių duomenų lentelių, net jei duomenys nesikeičia. Kad greitesnis skaičiavimas darbalapyje, kuriame yra duomenų lentelė, galite pakeisti skaičiavimo parinktys būtų automatiškai skaičiuoja iš naujo darbalapio, bet ne duomenų lenteles. Norėdami sužinoti daugiau, rasite skyriuje greitesnis skaičiavimas darbalapyje, kuriame yra duomenų lentelės.

Vieno kintamojo duomenų lentelėje yra įvesties reikšmes viename stulpelyje (stulpeliu) arba skersai eilute (išdėstyta eilute). Formulė vieno kintamojo duomenų lentelėje, turi nurodyti tik vieną įvesties langelis.

Atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įveskite reikšmes, kurias norite pakeisti į įvesties langelį, į vieną stulpelį arba per vieną eilutę. Palikite kelis tuščių eilučių ir stulpelių reikšmių iš abiejų pusių.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta stulpeliu (kintamųjų reikšmės išdėstytos stulpeliu), įveskite formulę į langelį vieną eilutę virš ir per vieną langelį į dešinę nuo reikšmių stulpelio. Šios vieno kintamojo duomenų lentelės stulpeliu, ir yra formulė yra langelyje D2.

   Vieno kintamojo duomenų lentelė

   Jei norite patikrinti įvairių reikšmių poveikį kitose formulėse, įveskite papildomas formules langelius į dešinę pirmą formulę.

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta eilute (kintamųjų reikšmės išdėstytos eilute), įveskite formulę, langelio viename stulpelyje į kairę nuo pirmosios reikšmės ir per vieną langelį žemyn nuo reikšmių.

   Jei norite patikrinti įvairių reikšmių poveikį kitose formulėse, įveskite papildomas formules į langelius žemiau pirmosios formulės.

 3. Pasirinkite langelių diapazoną, kuriame yra formulės ir reikšmės, kurias norite pakeisti. Šiame paveikslėlyje, šis diapazonas yra C2: D5.

 4. Skirtuke duomenys spustelėkite analizė >Duomenų lentelę (grupė Duomenų įrankiai arba Excel 2016grupės prognozės ). 

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta stulpeliu, įvesties langelio lauke stulpelio įvesties langelis įveskite langelio nuoroda . Aukščiau esančiame paveikslėlyje įvesties langelis B3.

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta eilute, įvesties langelio lauke eilutės įvesties langelis įveskite langelio nuorodą.

   Pastaba: Sukūrę savo duomenų lentelę, galite keisti formatą, rezultatų langelių. Paveikslėlyje rezultatų langeliai formatuojami kaip valiuta.

Formulės, kurios naudojamos vieno kintamojo duomenų lentelėje, turi nurodyti tą patį įvesties langelį.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus

 1. Atlikite vieną iš šių:

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta stulpeliu, įveskite formulę naują tuščią langelį į dešinę nuo dabartinės formulės duomenų lentelės stulpelių.

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta eilute, įveskite naują formulę į tuščią langelį, po dabartine formule duomenų lentelės stulpelyje.

 2. Pažymėkite langelių diapazoną, kuriame yra duomenų lentelė ir nauja formulė.

 3. Skirtuke duomenys spustelėkite Analizė > Duomenų lentelę (grupė Duomenų įrankiai arba Excel 2016grupės prognozės ).

 4. Atlikite reikiamą veiksmą:

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta stulpeliu, įvesties langelio lauke stulpelio įvesties langelis įveskite langelio nuorodą.

  • Jei duomenų lentelė išdėstyta eilute, įvesties langelio lauke eilutės įvesties langelis įveskite langelio nuorodą.

Dviejų kintamųjų duomenų lentelėje naudojama formulė, kurioje yra du įvesties reikšmių sąrašai. Formulė turi nurodyti du skirtingus įvesties langelius.

Atlikite šiuos veiksmus:

 1. Darbalapio langelyje įveskite formulę, kuri nurodo du įvesties langelius.

  Šiame pavyzdyje, į kurį formulės pradinės reikšmės yra įtrauktos į langelius B3 ir B4, B5, rašote formulės =PMT(B3/12,B4,-B5) langelyje C2.

 2. Vieną įvesties reikšmių sąrašą įveskite tame pačiame stulpelyje, po formule.

  Pateiktame pavyzdyje langeliuose C3, C4 ir C5 įrašykite skirtingas palūkanų normas.

 3. Antrą įvesties sąrašą įveskite toje pačioje eilutėje kaip formulė, jos dešinėje pusėje.

  Langeliuose D2 ir E2 įveskite paskolos terminus (mėnesiais).

 4. Pasirinkite langelių diapazoną, kuriame yra formulė (C2), verčių eilutė ir stulpelis (C3:C5 ir D2:E2) ir langeliai, kuriuose norite gauti apskaičiuotas reikšmes (D3:E5).

  Pateiktame pavyzdyje pasirinkite diapazoną C2:E5.

 5. Skirtuko duomenys grupėje Duomenų įrankiai arba prognozės grupėje ( Excel 2016), spustelėkite analizė >Duomenų lentelę (grupė Duomenų įrankiai arba Excel 2016grupės prognozės ). 

 6. Lauke eilutės įvesties langelis įveskite nuorodą į įvesties langelį, skirtą eilutės įvesties reikšmėms.
  Lauke eilutės įvesties langelis įveskite langelyje B4 .

 7. Lauke stulpelio įvesties langelis įveskite nuorodą į įvesties langelį, skirtą stulpelio įvesties reikšmėms.
  Lauke stulpelio įvesties langelis įveskite B3 .

 8. Spustelėkite Gerai.

Dviejų kintamųjų duomenų lentelės pavyzdys

Dviejų kintamųjų duomenų lentelės sukūrimas gali būti rodomi skirtingų kombinacijų palūkanų normos ir paskolos terminai įtakos mėnesio būsto paskolos palūkanas. Toliau esančiame paveikslėlyje langelyje C2 įrašyta mokėjimo formulė, =PMT(B3/12,B4,-B5), kuri naudoja du įvesties langelius – B3 ir B4.

Data table with two variables

Nustačius šią skaičiavimo parinktį nėra duomenų lentelės skaičiavimai atsiranda, kai vėliau atliktą visos darbaknygės. Norėdami neautomatiškai perskaičiuoti duomenų lentelę, pasirinkite savo formules, ir paspauskite klavišą F9.

Atlikite šiuos veiksmus, norėdami pagerinti skaičiavimo:

 1. Atlikite reikiamą veiksmą:

  • Excel 2007, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , spustelėkite "Excel" parinktysir tada spustelėkite kategoriją formulės .

  • Visas kitas versijas, spustelėkite failas > parinktys > formulės.

 2. Skyriaus Skaičiavimo parinktys dalyje Skaičiuoti spustelėkite Automatiškai, išskyrus duomenų lenteles.

  Patarimas: Jei norite, galite skirtuko formulės grupėje spustelėkite rodyklę, esančią Skaičiavimo parinktys, tada spustelėkite Automatiškai, išskyrus duomenų lenteles (grupėje skaičiavimas ).

Jei turite konkrečius tikslus arba didelius kintamųjų rinkinius, norėdami atlikti sąlyginę analizę, galite naudoti dar kelis kitus „Excel“ įrankius.

Tikslingoji paieška

Jei žinote tikėtis iš formulės rezultatą, bet nežinote, kas tiksliai kokia įvesties reikšmė formulę reikia rezultatui gauti, naudoti priemonę tikslo siekimas. Ieškokite straipsnyje Naudojimo tikslo siekimas rasti norimo rezultato, reguliuojant įvesties reikšmę.

„Excel“ sprendimo paieška

Galite į "Excel" sprendimo paieškos papildinio rasti optimalių reikšmę įvesties kintamųjų rinkinį. Sprendimo paieška veikia grupėje langelių (vadinamas sprendimo kintamųjų ar tiesiog kintamųjų langeliai), kurie naudojami skaičiavimo formulių langelių tikslo ir apribojimus. Sprendimo paieškos keičiasi sprendimo kintamųjų langeliai atitinka apribojimą langelių ribas ir pateikti norimo rezultato, kad tikslo langelio reikšmės. Daugiau informacijos šiame straipsnyje: apibrėžimas ir sprendimas, naudojant sprendimo paiešką.

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×