Kelių reikšmių saugojimas peržvalgos lauke

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Galite kurti peržvalgos lauką, kuriame saugomos kelios kiekvieno įrašo reikšmės. Taip galėsite stebėti kelis susijusius temos faktus. Pavyzdžiui, tarkime, kad turite problemų sekimo duomenų bazę ir norite sekti su tokiomis problemomis dirbančius darbuotojus. Vienas darbuotojas gali dirbti su keliomis problemomis, o su kiekviena problema gali dirbti daugiau nei vienas darbuotojas. Tokio tipo duomenų struktūra vadinama daugelio su daugeliu ryšiu. „Access“ leidžia lengvai stebėti tokio tipo susijusius duomenis naudojant kelių reikšmių peržvalgos lauką.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kas yra kelių reikšmių peržvalgos laukas, kaip įtraukti tokį lauką į lentelę ir kaip keisti esamą peržvalgos lauką.

Pastaba:  Šis straipsnis netaikomas prieigos žiniatinklio taikomosios programos.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Kelių reikšmių peržvalgos lauko kūrimas duomenų lapo rodinyje

Kelių reikšmių peržvalgos lauko kūrimas dizaino rodinyje

Peržvalgos vediklio naudojimas kelių reikšmių peržvalgos laukui kurti

Peržvalgos lauko ypatybių peržiūra arba keitimas dizaino rodinyje

Kelių reikšmių peržvalgos lauko dizaino keitimas

Apžvalga

Peržvalgos laukas yra lentelės laukas, kuriame saugomos reikšmės iš lentelės, užklausos arba reikšmių sąrašo. Kai duomenų lape spustelite peržvalgos lauką norėdami įvesti duomenis, „Access“ rodo galimų rinktis reikšmių sąrašą. Peržvalgos laukas gali būti kelių reikšmių, t. y. iš sąrašo galima rinktis daugiau nei vieną elementą. Pasirinkimai gali būti rodomi pasirinktinio įvedimo lauke arba sąrašo lauke.

Kelių reikšmių peržvalgos lauko kūrimas

Galite sukurti kelių reikšmių peržvalgos lauką duomenų lapo arba dizaino rodinyje. Bet kuriame rodinyje kelių reikšmių laukas kuriamas naudojant peržvalgos vediklį. Naudojant peržvalgos vediklį, procesas supaprastinamas, automatiškai įvedamos atitinkamų laukų ypatybės ir sukuriami atitinkami lentelės ryšiai.

Kelių reikšmių peržvalgos lauko modifikavimas

Norėdami modifikuoti esamą kelių reikšmių peržvalgos lauką, galite iš naujo paleisti peržvalgos vediklį.

Susietosios reikšmės ir rodomos reikšmės

Kai kuriate peržvalgos lauką, kuris gauna reikšmes iš lentelės arba užklausos, „Access“ naudoja rakto lauką, kad nustatytų, kuri reikšmė siejama su kuriuo įrašu. Tačiau rakto laukuose dažnai būna duomenų, kurie nėra prasmingi – dažniausiai ID laukas, kuriame nurodytas duomenų tipas „AutoNumber“. Peržvalgos laukas pakeičia rakto lauko rodymą prasmingesniais duomenimis, pvz., pavadinimu. Saugoma reikšmė vadinama susietąja reikšme. Rodoma reikšmė vadinama rodomąja reikšme.

Pavyzdžiui, užklausoje Papildoma informacija apie kontaktus esantis darbuotojo ID reikšmių rinkinys gali būti saugomas lauke Priskirta (AssignedTo). Tačiau kadangi AssignedTo yra peržvalgos laukas, „Access“ rodo reikšmes užklausos rezultatuose, šiuo atveju – kontaktų varduose. Darbuotojų ID reikšmės yra susietosios reikšmės. Kontaktų vardai yra rodomos reikšmės.

Duomenų lapas su rodomomis reikšmėmis prieš duomenų lapą su susietosiomis reikšmėmis

1. Rodomos reikšmės.

2. Susietosios reikšmės.

Kodėl susietosios reikšmės yra svarbios

Numatyta, kad rodomosios reikšmės automatiškai rodomos atidarius lentelę duomenų lapo rodinyje. Tačiau susietosios reikšmės yra reikšmės, saugomos peržvalgos lauke, naudojamos užklausos kriterijuose ir pagal numatytuosius nustatymus naudojamos programos „Access“ sujungimuose su kitomis lentelėmis.

Pavyzdžiui, jei turite užklausą, kurioje naudojamas peržvalgos laukas AssignedTo, kaip pavaizduota ankstesniame paveikslėlyje, ir norite neįtraukti įrašų, kurie atitinka problemas, priskirtas Evai Valverde, kriterijus, kurį naudosite, kad jos neįtrauktumėte, turi naudoti susietąją reikšmę (kuri yra 9), o ne jos vardą; t. y. WHERE AssignedTo.Value <> 9.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių peržvalgos lauko kūrimas duomenų lapo rodinyje

Galite įtraukti kelių reikšmių peržvalgos lauką į lentelę, kuri atidaryta duomenų lapo rodinyje.

 1. Naršymo srityje du kartus spustelėkite lentelę, kurioje norite kurti peržvalgos lauką – lentelė bus atidaryta duomenų lapo rodinyje.

 2. Paskutiniojo stulpelio dešinėje spustelėkite Spustelėti norint įtraukti, tada – Peržvalga & ryšys.

  Bus paleistas peržvalgos vediklis.

 3. Atlikite likusius vediklio žingsnius. Daugiau informacijos žr. skyriuje Peržvalgos vediklio naudojimas kelių reikšmių peržvalgos laukui kurti.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių peržvalgos lauko kūrimas dizaino rodinyje

Kelių reikšmių peržvalgos lauką galite kurti dirbdami dizaino rodinyje. Kai naudojate dizaino rodinį, peržvalgos laukus kuriate naudodami tą patį peržvalgos vediklį kaip ir duomenų lapo rodinyje. Tačiau atidarę dizaino rodinį, turite visą prieigą prie visų laukų ypatybių, todėl galite jas tiesiogiai redaguoti.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti kelių reikšmių peržvalgos lauką, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Lentelės dizaino tinklelyje raskite pirmą tuščią eilutę.

 3. Spustelėkite pirmos galimos naudoti eilutės stulpelį Lauko pavadinimas, tada įveskite kelių reikšmių peržvalgos lauko pavadinimą.

 4. Spustelėkite tos eilutės stulpelyje Duomenų tipas, spustelėkite rodyklę, tada išplečiamajame sąraše pasirinkite Peržvalgos vediklis.

  Bus paleistas peržvalgos vediklis.

 5. Atlikite vediklio žingsnius. Norėdami sužinoti, kaip užbaigti peržvalgos vediklio žingsnius, žr. skyrių Peržvalgos vediklio naudojimas kelių reikšmių peržvalgos laukui kurti.

 6. Atlikę vediklio žingsnius, galite redaguoti peržvalgos lauko ypatybes. Norėdami sužinoti daugiau apie peržvalgos lauko ypatybes, žr. skyrių Peržvalgos lauko ypatybių peržiūra arba keitimas dizaino rodinyje.

Spustelėjus Baigti sukuriamas peržvalgos laukas, kurio ypatybės nustatomos pagal jūsų pasirinkimus peržvalgos vediklyje. Lauko ypatybes galite peržiūrėti dalyje Lauko ypatybės, kuri yra dizaino rodinio apatinėje srityje. Norėdami peržiūrėti konkrečiai peržvalgos laukui taikomas ypatybes, spustelėkite skirtuką Peržvalga.

Puslapio viršus

Peržvalgos vediklio naudojimas kelių reikšmių peržvalgos laukui kurti

Galite naudoti peržvalgos vediklį, kad kurtumėte lauką, pagrįstą lentele, užklausa arba jūsų įvestų reikšmių sąrašu. Šiame skyriuje aprašomi peržvalgos vediklio žingsniai.

Kelių reikšmių peržvalgos, pagrįstos lentele arba užklausa, kūrimas

 1. Peržvalgos vediklyje spustelėkite Noriu, kad peržvalgos laukas ieškotų reikšmių lentelėje arba užklausoje, tada spustelėkite Pirmyn.

 2. Sąraše pažymėkite lentelę arba užklausą ir spustelėkite Pirmyn.

 3. Dalyje Galimi laukai spustelėkite laukus, kuriuos norite įtraukti į peržvalgą.

 4. Spustelėkite mygtuką „daugiau nei“ (>), kad perkeltumėte pasirinktus laukus į sąrašą Pasirinkti laukai. Spustelėkite mygtuką „daugiau nei“ (»), kad perkeltumėte visus laukus į sąrašą Pasirinkti laukai, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Jei reikia, pasirinkite nuo vieno iki keturių laukų, pagal kuriuos norite rūšiuoti peržvalgos elementus, tada spustelėkite Pirmyn.

 6. Jei reikia, koreguokite savo peržvalgos lauko stulpelių plotį, tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Dalyje Ar norite saugoti kelias šios peržvalgos reikšmes? pažymėkite žymės langelį Leisti kelias reikšmes.

  Pastaba: Šis žymės langelis turi būti pažymėtas norint įgalinti kelių reikšmių saugojimą.

 8. Spustelėkite Baigti.

  Spustelėjus Baigti sukuriamas peržvalgos laukas, kurio ypatybės nustatomos pagal jūsų pasirinkimus peržvalgos vediklyje.

 9. Norėdami įrašyti lentelę, skirtuke Failas spustelėkite Įrašyti.

  Sparčiuosius klavišus CTRL + S

Kelių reikšmių peržvalgos, pagrįstos jūsų įvestomis reikšmėmis, kūrimas

 1. Peržvalgos vediklyje spustelėkite Norimas reikšmes įvesiu, tada spustelėkite Pirmyn.

 2. Įveskite stulpelių skaičių. Tada įveskite kiekvieną reikšmę. Norėdami pereiti prie kito stulpelio ar eilutės, paspauskite klavišą TAB.

  Pastaba:  Jei norite turėti galimybę redaguoti reikšmių sąrašą, naudokite tik vieną stulpelį.

 3. Įvedę reikšmes, spustelėkite Pirmyn.

 4. Jei atlikdami 2 veiksmą nurodėte daugiau nei vieną stulpelį, turite pasirinkti, kurį stulpelį naudosite kiekvienai reikšmei unikaliai identifikuoti. Lauke Galimi laukai du kartus spustelėkite stulpelį, kurį norite naudoti kiekvienai reikšmei unikaliai identifikuoti.

  Pastaba: Šis žingsnis nebus galimas, jei atlikdami 2 žingsnį nurodėte tik vieną stulpelį.

 5. Peržvalgos vediklyje įveskite peržvalgos lauko etiketę.

 6. Dalyje Ar norite saugoti kelias šios peržvalgos reikšmes? pažymėkite žymės langelį Leisti kelias reikšmes.

  Pastaba: Šis žymės langelis turi būti pažymėtas norint įgalinti kelių reikšmių saugojimą.

 7. Spustelėkite Baigti.

 8. Norėdami įrašyti lentelę, skirtuke Failas spustelėkite Įrašyti.

  Sparčiuosius klavišus CTRL + S

Sukūrus kelių reikšmių peržvalgos lauką, jis rodomas duomenų lapo rodinyje kaip žymės langelių išplečiamasis sąrašas.

Puslapio viršus

Peržvalgos lauko ypatybių peržiūra arba keitimas dizaino rodinyje

Peržvalgos lauko ypatybes galite peržiūrėti apatinėje dizaino rodinio srityje, dalyje Lauko ypatybės. Norėdami peržiūrėti konkrečiai peržvalgos laukui taikomas ypatybes, spustelėkite skirtuką Peržvalga.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti peržvalgos lauką, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Stulpelyje Lauko pavadinimas spustelėkite peržvalgos lauko pavadinimą.

 3. Dalyje Lauko ypatybės spustelėkite skirtuką Peržvalga.

  Bus rodomos peržvalgos ypatybės.

  Kelių reikšmių peržiūros lauko ypatybės

Nustačius pirmosios ypatybės (Rodymo valdiklis) reikšmę, galimų ypatybių sąrašas pasikeičia, kad atspindėtų jūsų pasirinkimą. Galite nustatyti peržvalgos lauko ypatybes, kad jos keistų peržvalgos lauko veikimą. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriate peržvalgos lauką naudodami peržvalgos vediklį, peržvalgos lauko ypatybes už jus nustato vediklis.

Peržvalgos lauko ypatybės

Nustatykite šią ypatybę

Norėdami

Rodymo valdiklis

Nustatyti valdiklio tipą Žymės langelis, Teksto laukas, Sąrašo laukas arba Pasirinktinio įvedimo laukas. Pasirinktinio įvedimo laukas yra dažniausias peržvalgos laukui taikomas pasirinkimas.

Eilutės šaltinio tipas

Pasirinkti, ar į peržvalgos lauką reikšmės turi būti įtraukiamos iš kitos lentelės arba užklausos, ar iš jūsų nurodyto reikšmių sąrašo. Taip pat galite pasirinkti užpildyti sąrašą laukų, esančių lentelėje arba užklausoje, pavadinimais.

Eilutės šaltinis

Nurodyti lentelę, užklausą arba reikšmių sąrašą, kuris teikia reikšmes peržvalgos laukui. Kai ypatybė Eilutės šaltinio tipas nustatyta kaip Lentelė / užklausa arba Laukų sąrašas, ji turi būti nustatyta kaip lentelės ar užklausos pavadinimas arba kaip SQL užklausa. Kai ypatybė Eilutės šaltinio tipas nustatyta kaip Reikšmių sąrašas, šioje ypatybėje turi būti kabliataškiais atskirtų reikšmių sąrašas.

Susietasis stulpelis

Eilutės šaltinyje nurodyti stulpelį, kuris teikia peržvalgos lauko saugomą reikšmę. Šios reikšmės diapazonas gali būti nuo 1 iki eilutės šaltinyje esančių stulpelių skaičiaus.

Pastaba: Stulpelis, iš kurio pateikiama saugotina reikšmė, nebūtinai turi būti tas pats, kaip ir rodomas stulpelis.

Stulpelių skaičius

Eilutės šaltinyje nurodyti stulpelių, kurie gali būti rodomi peržvalgos lauke, skaičių. Jei norite pasirinkti, kurį stulpelį rodyti, ypatybėje Stulpelių pločiai nurodykite stulpelio plotį.

Stulpelių antraštės

Nurodyti, ar rodyti stulpelių antraštes.

Stulpelių pločiai

Įvesti kiekvieno stulpelio plotį. Jei nenorite rodyti stulpelio, pavyzdžiui, ID stulpelio, nurodykite plotį, lygų 0.

Sąrašo eilutės

Nurodyti eilučių, rodomų rodant peržvalgos lauką, skaičių.

Sąrašo plotis

Nurodyti valdiklio, rodomo rodant peržvalgos lauką, plotį.

Apriboti iki sąrašo

Pasirinkti, ar galima įvesti reikšmę, kurios nėra sąraše.

Leisti kelias reikšmes

Nurodyti, ar peržvalgos lauke galima pasirinkti kelias reikšmes.

Pastaba:  Negalite keisti šios ypatybės reikšmės iš Taip į Ne.

Leisti redaguoti reikšmių sąrašą

Nurodyti, ar galima redaguoti peržvalgos lauko, pagrįsto reikšmių sąrašu, elementus. Kai nustatyta šios ypatybės reikšmė Taip, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję peržvalgos lauką, pagrįstą vieno stulpelio reikšmių sąrašu, pamatysite meniu parinktį Sąrašo elementų redagavimas. Jei peržvalgos lauke yra keli stulpeliai, šios ypatybės nepaisoma.

Sąrašo elementų redagavimo forma

Įvardyti esamą formą, kurią naudosite sąrašo elementams, esantiems lentele arba užklausa pagrįstame peržvalgos lauke, redaguoti.

Rodyti tik eilutės šaltinio reikšmes

Rodyti tik reikšmes, kurios atitinka dabartinį eilutės šaltinį, kai parametro Leisti kelias reikšmes reikšmė yra Taip.

Susietoji peržvalgos lauko ypatybė nustatoma pagal ypatybę Susietasis stulpelis. Peržvalgos lauko rodoma reikšmė yra stulpelis arba stulpeliai, ypatybėje Stulpelio plotis turintys ne nulinį plotį.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių peržvalgos lauko dizaino keitimas

Norėdami keisti kelių reikšmių peržvalgos lauko dizainą, galite atlikti bet kurį iš šių veiksmų:

 • Redaguoti sąrašu pagrįsto kelių reikšmių lauko reikšmių sąrašą

  Pastaba:  Norint leisti redagavimą, reikšmių sąraše turi būti tik vienas stulpelis, o ypatybės Leisti redaguoti reikšmių sąrašą reikšmė turi būti Taip.

 • Peržvalgos lauko ypatybių redagavimas dizaino rodinyje

 • Modifikuoti peržvalgos lauką paleidžiant peržvalgos vediklį, kai pasirinktas peržvalgos laukas.

Reikšmių sąrašu pagrįsto kelių reikšmių peržvalgos lauko reikšmių sąrašo redagavimas

Galite įtraukti reikšmių sąrašą, jį keisti arba nustatyti numatytąją reikšmę.

 1. Naršymo srityje du kartus spustelėkite lentelę, kurioje yra kelių reikšmių laukas.

  Lentelė bus atidaryta kaip duomenų lapo rodinys.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurį kelių reikšmių peržvalgos lauko langelį.

 3. Spustelėkite Redaguoti sąrašo elementus.

 4. Pakeiskite reikšmių sąrašą, tada spustelėkite Gerai.

Peržvalgos lauko ypatybių redagavimas dizaino rodinyje

Norėdami keisti kelių reikšmių peržvalgos lauką, galite atidaryti lentelę kaip dizaino rodinį ir modifikuoti peržvalgos lauko ypatybes. Informacijos apie peržvalgos lauko ypatybes žr. skyriuje Peržvalgos lauko ypatybių peržiūra arba keitimas dizaino rodinyje.

Kelių reikšmių peržvalgos lauko modifikavimas duomenų lapo rodinyje

Duomenų lapo rodinyje kelių reikšmių peržvalgos lauką galite modifikuoti iš naujo paleisdami peržvalgos vediklį.

 1. Atidarykite lentelę duomenų lapo rodinyje ir pasirinkite peržvalgos lauką.

 2. Skirtuko Laukai grupėje Ypatybės spustelėkite Modifikuoti peržvalgas.

 3. Norėdami atlikti keitimus, vykdykite vediklio žingsnius. Daugiau informacijos apie vediklį žr. skyriuje Peržvalgos vediklio naudojimas kelių reikšmių peržvalgos laukui kurti.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×