Kas yra dialogo langas Objekto formatavimas programoje „Publisher“

Naudokite toliau pateiktas parinktis, esančias dialogo lange Objekto formatavimas, norėdami taikyti formatavimą teksto laukams, automatinėmis figūroms, lentelėms, paveikslėliams ir „WordArt“ programoje „Publisher“.

Pastaba: Kai kurie skirtukai dialogo lange galimi tik pasirinkus tam tikrus objektus.

Apie kurį skirtuką norėtumėte sužinoti?

Skirtukas Spalvos ir linijos

Naudokite skirtuką Spalvos ir linijos, jei norite, kad pažymėtame objekte arba lentelės langelyje būtų taikomos užpildo spalvos, linijos arba kraštinių stilius.

Užpildas

Spalva. Užpildo spalvą pasirinkite iš paletės arba pasirinkite vieną iš sąraše esančių parinkčių:

 • Schemos spalvos. Pasirinkite spalvą iš savo leidiniui taikomos spalvų schemos.

 • Standartinės spalvos. Rinkitės iš standartinių spalvų rinkinio.

 • Be užpildo. Spustelėkite šią parinktį, jeigu nenorite užpildyti objekto kokiu nors užpildu. Neužpildytų objektų fonas yra permatomas.

 • Daugiau spalvų. Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad būtų atidarytas dialogo langas Spalvos. Galite pažymėti naują spalvą standartinėje spalvų paletėje arba pasirinktinę spalvą, kurią galite nurodyti naudodami spalvų modelį RGB, HSL arba CMYK. Taip pat galite pasirinkti PANTONE®  spalvą.

  Pastaba: Čia rodomos PANTONE® spalvos gali neatitikti PANTONE nustatytų standartų. Tikslios spalvos ieškokite naujausiuose PANTONE spalvų kataloguose. PANTONE® ir kiti Pantone, Inc. prekių ženklai yra Pantone, Inc. nuosavybė. © Pantone, Inc., 2007.

Užpildo efektai. Spustelėkite šią parinktį norėdami atidaryti dialogo langą Užpildo efektai, kuriame galėsite taikyti tokius užpildo efektus: perėjimus, tekstūras, raštus, paveikslėlių užpildus ir atspalvius.

Skaidrumas Lauke Skaidrumas įveskite skaidrumo procentus arba naudodami slankiklį nustatykite užpildo skaidrumą. Ši parinktis galima tik tada, jei pažymėjote kurį nors užpildą.

Linija

Spalva. Norimą užpildo spalvą pasirinkite iš paletės arba pasirinkite vieną iš sąraše esančių parinkčių:

 • Schemos spalvos. Pasirinkite spalvą iš savo leidiniui taikomos spalvų schemos.

 • Standartinės spalvos. Rinkitės iš standartinių spalvų rinkinio.

 • Nėra kontūro. Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad pažymėtas objektas būtų be jokių kontūrų.

 • Daugiau spalvų. Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad būtų atidarytas dialogo langas Spalvos. Galite pažymėti naują spalvą standartinėje spalvų paletėje arba pasirinktinę spalvą, kurią galite nurodyti naudodami spalvų modelį RGB, HSL arba CMYK. Taip pat galite pasirinkti PANTONE®  spalvą.

Skaidrumas Lauke Skaidrumas įveskite skaidrumo procentus arba naudodami slankiklį nustatykite užpildo skaidrumą. Ši parinktis galima tik tada, jei pažymėjote kurį nors užpildą. (Funkcija negalima programoje „Publisher 2007“.)

Plotis. Įveskite linijos storį. Ši parinktis negalima, jei pasirinkta Nėra spalvos. (Programoje „Publisher 2007“ parinktis vadinama Storis.)

Jungtinis tipas. Pasirinkite sujungtą linijos stilių ir storį iš parinkčių sąrašo arba spustelėkite BorderArt, kad atidarytumėte dialogo langą BorderArt. Ši parinktis galima tik pasirinkus tam tikro tipo užpildą. (Programoje „Publisher 2007“ parinktis vadinama Stilius.)

Brūkšnelio tipas. Iš sąrašo pasirinkite punktyrinės linijos stilių. Ši parinktis negalima, jei pasirinkta Nėra spalvos. (Parinktis negalima programoje „Publisher 2007“.)

Linijos viršūnėlė. Sąraše pasirinkite Apvali, Kvadratinė arba Plokščia. Ši parinktis negalima, jei pasirinkta Nėra spalvos. (Parinktis negalima programoje „Publisher 2007“.)

Sujungimo tipas. Sąraše pasirinkite Trimatis, Nuožambus arba Apvalus, kad galėtumėte naudoti skirtingus linijų kampų tipus. Ši parinktis negalima, jei pasirinkta Nėra spalvos. (Parinktis negalima programoje „Publisher 2007“.)

BorderArt. Spustelėkite šį mygtuką norėdami atidaryti dialogo langą BorderArt, kuriame galite pasirinkti objekto grafinę kraštinę.

Peržiūra. Rodo pasirinktą užpildą ir linijų stilius. Sekcija Peržiūra galima tik tiems objektų tipams, kurie turi stačiakampius matmenis, pvz., teksto laukams, lentelėms, paveikslėliams ir stačiakampėmis automatinėms figūroms. Aplink sekciją Peržiūra esantys mygtukai atitinka objekto linijas. Galite taikyti linijų formatavimą atskiroms linijoms pasirinkdami tik tuos mygtukus, kurie atitinka linijas, kurias norite keisti. „Publisher“ rodo mygtukus, kurie atitinka vertikalias ir horizontalias linijas, skiriančias lentelės langelius. Jei nustatėte langelio įstrižaines, „Publisher“ bus rodomas mygtukas, atitinkantis įstrižą liniją. Jei objekto tipas yra lentelė, „Publisher“ rodo mygtukus, kurie atitinka vertikalias ir horizontalias linijas, skiriančias lentelės langelius. Be to, jei nustatėte langelio įstrižaines, „Publisher“ bus rodomas mygtukas, atitinkantis įstrižą liniją.

Išankstinės parinktys. Spustelėkite vieną iš išankstinių parinkčių, jei norite, kad objektui būtų taikomas linijų rinkinys. Galite pažymėti parinktis, neatitinkančias nė vienos linijos, bet visas kraštines arba visas kraštines ir langelių skyriklius.

Brėžti kraštinę rėmelyje. Pasirinkite šią parinktį norėdami nubrėžti kraštinę, kuri pridedama tolygiai objekto rėmelio viduje ir išorėje, o ne tik rėmelio išorėje.

Pastaba: Ši parinktis negalima kai kurioms automatinėms figūroms, pvz., šypsniukui, skardinei ar žaibui.

Taikyti parametrus naujam objekto tipui. Pasirinkite šią parinktį norėdami įrašyti užpildo ir linijos parametrus kaip numatytuosius bet kokio naujo objekto, turinčio tą patį objekto tipą, parametrus.

Pastaba: Šis žymės langelis galimas tik jei objektas, kurį formatuojate, yra teksto laukas ar automatinė figūra.

Figūros efektai Atidaromas dialogo langas Figūros formatavimas, suteikiantis prieigą prie efektų Užpildas, Šešėlis, Atspindys, Švytėjimas, Švelnios briaunos, 3D formatas ir 3D vaizdo pasukimas. (Parinktis negalima programoje „Publisher 2007“.)

Puslapio viršus

Skirtukas Dydis

Pastaba: Jei pasirinkote lentelę ir naudodami sistemos „Microsoft Office“ kalbos parametrus įgalinote Rytų Azijos kalbos arba iš dešinės į kairę rašomo teksto palaikymą, šio skirtuko pavadinimas – Dydis ir kryptis.

Dydis ir pasukimas

Aukštis Įveskite norimą objekto aukštį.

Plotis Įveskite norimą objekto plotį.

Pasukimas Įveskite objekto pasukimo laikrodžio rodyklės kryptimi reikšmę nuo 0 iki 359 laipsnių.

Pastabos: 

 • Parametrai Aukštis ir Plotis visada yra nepasukto objekto matmenys.

 • Kai dalyje Dydis ir pasukimas pakeičiami parametrai Aukštis ir Plotis, atitinkamai keičiami dalies Mastelis proporciniai parametrai Aukštis ir Plotis.

Mastelis

Aukštis Įveskite norimą lentelės aukštį kaip pradinio dydžio procentinę reikšmę.

Plotis Įveskite norimą lentelės plotį kaip pradinio dydžio procentinę reikšmę.

Pastabos: 

 • Parametrai Aukštis ir Plotis visada yra nepasukto objekto matmenys.

 • Kai dalyje Mastelis pakeičiami parametrai Aukštis ir Plotis, atitinkamai keičiami dalies Dydis ir pasukimas tikslaus matavimo parametrai Aukštis ir Plotis.

Fiksuoti paveikslėlio proporcijas Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite išlaikyti tas pačias parametrų Aukštis ir Plotis proporcijas. Pvz., jei Aukštis pakeičiamas į 150 procentų, „Publisher“ pakeis parinktį Plotis į 150 procentų.

Puslapio viršus

Skirtukas Maketas

Naudokite skirtuką Maketas, jei norite nustatyti tikslią objekto vietą puslapyje. Taip pat galite pasirinkti parinktis, leidžiančias aplink lentelę kelti tekstą, esantį virš teksto lauko arba automatinės figūros, kurioje yra teksto.

Objekto padėtis Jei objektas yra virš teksto lauko arba automatinės figūros, pasirinkite norimą jos padėtį – Įdėta arba Tiksliai (fiksuota).

Padėtis puslapyje

Pažymėkite šias parinktis, jei norite nustatyti tikslią objekto padėtį puslapyje. Šios parinktys negalimos, jei objektai yra įdėtieji.

Horizontaliai Įveskite atstumą, kurį reikia palikti tarp objekto ir puslapio dalies, nurodytos lauke Nuo.

Nuo Pasirinkite puslapio dalį (Viršutinio kairiojo kampo, Centre arba Viršutinio dešiniojo kampo), nuo kurios turi būti matuojama horizontali objekto padėtis.

Vertikaliai Įveskite atstumą, kurį reikia palikti tarp objekto ir puslapio dalies, nurodytos lauke Nuo.

Nuo Pasirinkite puslapio dalį (Viršutinio kairiojo kampo, Centre arba Viršutinio dešiniojo kampo), nuo kurios turi būti matuojama vertikali objekto padėtis.

Teksto kėlimo stilius Jei objektas yra virš teksto lauko arba automatinės figūros, kurioje yra teksto, galite pasirinkti, kaip aplink objektą turi būti keliamas tekstas.

 • Aplink Tekstas keliamas aplink visas objekto pasirinkties stačiakampio puses.

 • Glaudus Tekstas nukeliamas kuo arčiau objekto.

 • Per tekstą Tekstas keliamas išorėje ir visose atvirose objekto dalyse.

 • Iš viršaus ir apačios Tekstas nukeliamas virš objekto ir po juo, bet ne šalia kurios nors pusės.

 • Nėra Pašalintas visas su teksto kėlimu susijęs formatavimas ir tekstas nekeliamas aplink objektą. Jei objektas skaidrus, bus matomas už jos esantis tekstas. Jei ne, tekstas bus paslėptas už objekto.

Kelti teksto eilutę Jei objektas yra virš teksto lauko arba automatinės figūros, o dalyje Teksto kėlimo stilius pažymėjote Aplink, Glaudus arba Per tekstą, galite pasirinkti norimą teksto įkėlimo būdą.

 • Abiejose pusėse Tekstas įkeliamas abiejose objekto pusėse.

 • Tik iš kairės Tekstas įkeliamas kairėje objekto pusėje.

 • Tik iš dešinės Tekstas įkeliamas dešinėje objekto pusėje.

 • Didžiausioje iš galimų Tekstas įkeliamas toje objekto pusėje, kurioje yra daugiau vietos.

Atstumas nuo teksto Jei objektas yra virš teksto lauko arba automatinės figūros, be to, ji yra įdėtasis objektas arba dalyje Teksto kėlimo stilius pažymėjote Aplink, galite nustatyti atstumą tarp objekto pasirinkties stačiakampio ir aplink keliamo teksto.

 • Automatinis Pažymėjus šį žymės langelį, „Publisher“ automatiškai įdeda tekstą numatytuoju atstumu (0,04 colio) nuo objekto. Jei norite pakeisti šį parametrą, išvalykite žymės langelį Automatinis, tada įveskite norimus matmenis į laukus Viršuje, Apačioje, Kairėje ir Dešinėje.

Horizontalioji lygiuotė Jei objekto padėtis yra Įdėtasis, galite pasirinkti palikti jį vienoje teksto lauko arba automatinės figūros pusėje arba perkelti iš vienos pusės į kitą, kai įtraukiama teksto arba jis naikinamas.

 • Kairėje Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad įtraukiant teksto arba jį naikinant įdėtasis objektas liktų kairiojoje teksto lauko arba automatinės figūros pusėje.

 • Dešinėje Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad įtraukiant teksto arba jį naikinant įdėtasis objektas liktų dešiniojoje teksto lauko arba automatinės figūros pusėje.

 • Perkelti objektą su tekstu Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad įdėtasis objektas liktų konkrečioje teksto eilutės vietoje ir įtraukiant teksto arba jį naikinant būtų perkeliamas iš vienos teksto lauko arba automatinės figūros pusės į kitą.

Puslapio viršus

Skirtukas Teksto laukas

Naudodami skirtuką Teksto laukas galite pasirinkti parinktis, skirtas tekstui įkelti ir talpinti teksto lauke arba automatinėje figūroje, kurioje yra teksto.

Pastaba: Skirtukas Teksto laukas galimas tik tada, jei pažymėtas objektas yra teksto laukas arba automatinė figūra, kurioje yra teksto.

Vertikalioji lygiuotė

Pasirinkite, ar tekstą norite lygiuoti teksto laukelio ar automatinės figūros viršuje, viduryje ar apačioje.

Teksto lauko paraštės

Kairėje  Įveskite norimą atstumą tarp kairiojo teksto lauko arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Dešinėje  Įveskite norimą atstumą tarp dešiniojo teksto lauko arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Viršuje  Įveskite norimą atstumą tarp viršutinio teksto lauko arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Apačioje  Įveskite norimą atstumą tarp apatinio teksto lauko arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Automatinis teksto talpinimas

Netalpinti automatiškai  Pasirinkus šią parinktį, teksto dydis lieka lygiai toks pat, kokį nustatėte teksto laukui arba automatinei figūrai.

Perpildos atveju suspausti tekstą  Pasirinkus šią parinktį, sumažinamas teksto lauke arba automatinėje figūroje esančio teksto taškų dydis, kol perpildoje nebeliks teksto.

Geriausias talpinimas  Pasirinkus šią parinktį, keičiant teksto lauko arba automatinės figūros dydį, tekstas sutraukiamas arba išplečiamas, kad tilptų.

Išplėsti teksto lauką, kad tiktų Pasirinkus šią parinktį, teksto perpildos atveju išplečiamas teksto laukas arba automatinė figūra. (Parinktis negalima programoje „Publisher 2007“.)

Pastaba: Jei pažymėta ši parinktis, teksto laukas arba automatinė figūra gali būti plečiami už puslapio ribų arba į kitus objektus.

Pasukti tekstą automatinėje figūroje 90º kampu  Pažymėjus šį žymės langelį, teksto lauke arba automatinėje figūroje esantis tekstas pasukamas 90 laipsnių kampu į dešinę.

Įtraukti Nukelta į puslapį...  Pažymėjus šį žymės langelį, į teksto lauką arba automatinę figūrą įtraukiama pastaba Nukelta į [puslapio numeris] puslapį.

Įtraukti Atkelta iš puslapio...  Pažymėjus šį žymės langelį, į teksto lauką arba automatinę figūrą įtraukiama pastaba Atkelta iš [puslapio numeris] puslapio.

Stulpeliai   Spustelėjus šį mygtuką, atidaromas dialogo langas Stulpeliai, kuriame galima pasirinkti stulpelių skaičių ir atstumą tarp jų.

Pastaba: Ši parinktis negalima naudojant automatines figūras, išskyrus stačiakampius, arba pasirinkus parinktį Perpildos atveju suspausti tekstą arba Geriausias talpinimas.

Puslapio viršus

Skirtukas Paveikslėlis

Naudokite dialogo lango Paveikslėlio formatavimas skirtuką Paveikslėlis, jei norite suglaudinti leidinyje pateiktus vaizdus, atkurti pradines vaizdo spalvas arba nustatyti parinktis, susijusias su paveikslėlio apkarpymu ir spalvos, ryškumo bei kontrasto valdymą.

Pastaba: Skirtuką Paveikslėlis galima naudoti tada, jei pažymėtas objektas yra paveikslėlis arba figūra su paveikslėlio užpildu. Jei objektas yra figūra, apkarpymo įrankiai bus išjungti, bet vaizdo valdymo ir glaudinimo parinktys yra įgalintos.

Apkarpymas

Laukuose Kairėje, Dešinėje, Viršuje ir Apačioje įveskite norimas paveikslėlio apkarpymo reikšmes. Jei įvesite neigiamą apkarpymo reikšmę, „Publisher“ išplės paveikslėlį, ištempdama rėmelį už paveikslėlio ribų. Jei paveikslėliui taikėte užpildą, papildytoje rėmelio srityje bus rodomas užpildas. Jei ne, papildyta sritis bus skaidri.

Skaidrumas

Skaidrumas Lauke Skaidrumas įveskite skaidrumo procentus arba naudodami slankiklį nustatykite paveikslėlio skaidrumą. Ši parinktis negalima programoje „Publisher 2007“.

Ryškumas ir kontrastas

 • Ryškumas  Įveskite procentus į lauką Ryškumas arba naudokite slankiklį, kad nustatytumėte paveikslėlio ryškumo kiekį. Numatytasis lygis yra 50 procentų ryškumas. Didinant ryškumą paveikslėlis šviesėja. Mažinant ryškumą paveikslėlis tamsėja.

 • Kontrastas  Įveskite procentus į lauką Kontrastas arba slankikliu nustatykite paveikslėlio kontrasto kiekį. Mažinant kontrastą mažėja skirtumas tarp šešėlių ir paryškintų sričių, todėl paveikslėlis atrodo neryškus. Didinant kontrastą didėja skirtumas tarp šešėlių ir paryškintų sričių, todėl paveikslėlis yra didelio kontrasto.

Spalvinimas iš naujo

 • Spalva. Norimą užpildo spalvą pasirinkite iš paletės arba pasirinkite vieną iš sąraše esančių parinkčių:

  • Schemos spalvos. Pasirinkite spalvą iš savo leidiniui taikomos spalvų schemos.

  • Standartinės spalvos. Rinkitės iš standartinių spalvų rinkinio nuo raudonos iki mėlynos.

  • Be užpildo. Rinkitės šią parinktį, jei nenorite užpildyti pasirinktų langelių arba lentelės kokiu nors užpildu. Neužpildytų langelių fonas yra permatomas.

  • Daugiau spalvų. Atidaro dialogo langą Spalvos. Galite pasirinkti naują spalvą standartinėje spalvų paletėje arba pasirinktinę spalvą nurodyti naudodami spalvų modelį RGB, HSL arba CMYK. Taip pat galite pasirinkti PANTONE®  spalvą.

  • Atspalviai. Atidaro dialogo langą Užpildo efektai, kuriame galėsite taikyti pasirinktos spalvos atspalvius.

 • Glaudinti.  Atidaro dialogo langą Paveikslėlių glaudinimas ir jame galite valdyti paveikslėlių glaudinimą.

 • Nustatyti spalvą iš naujo. Atkuriamos pradinės spalvos. (Programoje „Publisher 2007“ parinktis vadinama Nustatyti iš naujo.)

 • Nustatyti iš naujo Spustelėkite šį mygtuką, jei norite iš naujo nustatyti paveikslėliui pritaikytus apkarpymo ir vaizdo valdiklius. Nustatymas iš naujo turi įtakos formatavimo pakeitimams, kuriuos taikėte pasirinktam paveikslėliui naudodami dialogo lango Paveikslėlio formatavimas skirtuką Paveikslėlis. (Funkcija negalima programoje „Publisher 2007“.)

 • Figūros efektai Atidaromas dialogo langas Figūros formatavimas, suteikiantis prieigą prie efektų Užpildas, Šešėlis, Atspindys, Švytėjimas, Švelnios briaunos, 3D formatas ir 3D vaizdo pasukimas. (Parinktis negalima programoje „Publisher 2007“.)

Puslapio viršus

Skirtukas Langelių ypatybės

Naudokite skirtuką Langelių ypatybės, jei norite pažymėti parinktis, susijusias su duomenų įkėlimu į langelį arba lentelę.     

Pastaba: Skirtukas Langelių ypatybės galimas tik tada, jei pažymėtas objektas yra lentelė.

Vertikalioji lygiuotė

Pasirinkite, ar tekstas turi būti lygiuojamas lentelės langelio Viršuje, Viduryje, ar Apačioje.

Teksto lauko paraštės

Šiuos parametrus naudokite norėdami valdyti tarpus tarp lentelės eilučių ir stulpelių.

Kairėje Įveskite norimą atstumą tarp kairiojo lentelės langelio arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Dešinėje Įveskite norimą atstumą tarp dešiniojo lentelės langelio arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Viršuje Įveskite norimą atstumą tarp viršutinio lentelės langelio arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Apačioje Įveskite norimą atstumą tarp apatinio lentelės langelio arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Pasukti tekstą automatinėje figūroje 90º kampu Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite, kad lentelės langelyje arba automatinėje figūroje esantis tekstas būtų pasukamas 90 laipsnių kampu į dešinę.

Puslapio viršus

Skirtukas Alternatyvusis tekstas

Naudokite šį skirtuką norėdami įvesti alternatyvųjį objekto tekstą, kad žmonės, turintys regos ar protinę negalią, galėtų suprasti objektą.

Pastaba: Programoje „Publisher 2007“ šis skirtukas vadinamas Žiniatinklis.

Keitimų pritaikymas

Pakoregavę parametrus visuose skirtukuose spustelėkite Gerai, kad keitimai būtų pritaikyti objekte.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×