Kas yra dialogo langas Lentelės formatavimas programoje „Publisher“

Jei norite formatuoti lentelę, galite naudoti programos „Publisher“ dialogo lango Lentelės formatavimas parinktis.

Skirtukas Spalvos ir linijos

Naudokite skirtuką Spalvos ir linijos, jei norite, kad pažymėtoje lentelėje arba langeliuose būtų taikomos užpildo spalvos, linijos arba kraštinių stilius.

Užpildas

Spalva. Užpildo spalvą pasirinkite iš paletės arba pasirinkite vieną iš sąraše esančių parinkčių:

 • Schemos spalvos. Pasirinkite spalvą iš savo leidiniui taikomos spalvų schemos.

 • Standartinės spalvos. Rinkitės iš standartinių spalvų rinkinio.

 • Be užpildo. Spustelėkite šią parinktį, jeigu nenorite užpildyti langelio arba lentelės kokiu nors užpildu. Neužpildytų langelių fonas yra permatomas.

 • Daugiau spalvų. Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad būtų atidarytas dialogo langas Spalvos. Galite pažymėti naują spalvą standartinėje spalvų paletėje arba pasirinktinę spalvą, kurią galite nurodyti naudodami spalvų modelį RGB, HSL arba CMYK. Taip pat galite pasirinkti PANTONE®  spalvą.

  Pastaba: Čia rodomos PANTONE® spalvos gali neatitikti PANTONE nustatytų standartų. Tikslios spalvos ieškokite naujausiuose PANTONE spalvų kataloguose. PANTONE® ir kiti Pantone, Inc. prekių ženklai yra Pantone, Inc. nuosavybė. © Pantone, Inc., 2007.

Užpildo efektai. Spustelėkite šią parinktį norėdami atidaryti dialogo langą Užpildo efektai, kuriame galėsite taikyti tokius užpildo efektus: perėjimus, tekstūras, raštus, paveikslėlių užpildus ir atspalvius.

Skaidrumas Lauke Skaidrumas įveskite skaidrumo procentus arba naudodami slankiklį nustatykite užpildo skaidrumą. Ši parinktis galima tik tada, jei pažymėjote kurį nors užpildą.

Linija

Spalva. Norimą užpildo spalvą pasirinkite iš paletės arba pasirinkite vieną iš sąraše esančių parinkčių:

 • Schemos spalvos. Pasirinkite spalvą iš savo leidiniui taikomos spalvų schemos.

 • Standartinės spalvos. Rinkitės iš standartinių spalvų rinkinio.

 • Nėra kontūro. Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad pažymėti langeliai arba lentelė būtų be jokių kontūrų.

 • Daugiau spalvų. Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad būtų atidarytas dialogo langas Spalvos. Galite pažymėti naują spalvą standartinėje spalvų paletėje arba pasirinktinę spalvą, kurią galite nurodyti naudodami spalvų modelį RGB, HSL arba CMYK. Taip pat galite pasirinkti PANTONE®  spalvą.

Storis. Įveskite linijos storį. Ši parinktis negalima, jei pažymėta Be spalvos.

Peržiūra. Rodomi pasirinkti užpildo ir linijos stiliai. Aplink skyrių Peržiūra esantys mygtukai atitinka objekto linijas. Linijų formatavimą galite taikyti atskiroms linijoms rinkdamiesi tik tuos mygtukus, kurie atitinka norimas keisti linijas. „Publisher“ rodo mygtukus, kurie atitinka lentelės langelius skiriančias vertikalias ir horizontalias linijas. Jei nustatėte langelio įstrižaines, „Publisher“ bus rodomas mygtukas, atitinkantis įstrižą liniją.

Išankstinės parinktys. Spustelėkite vieną iš išankstinių parinkčių, jei norite, kad objektui būtų taikomas linijų rinkinys. Galite pažymėti parinktis, neatitinkančias nė vienos linijos, bet visas kraštines arba visas kraštines ir langelių skyriklius.

Puslapio viršus

Skirtukas Dydis

Pastaba: Jei pasirinkote lentelę ir naudodami sistemos „Microsoft Office“ kalbos parametrus įgalinote Rytų Azijos kalbos arba iš dešinės į kairę rašomo teksto palaikymą, šio skirtuko pavadinimas – Dydis ir kryptis.

Dydis ir pasukimas

Aukštis Įveskite norimą lentelės aukštį.

Plotis Įveskite norimą lentelės plotį.

Pasukimas Įveskite lentelės pasukimo laikrodžio rodyklės kryptimi reikšmę nuo 0 iki 359 laipsnių.

Pastabos: 

 • Parametrai Aukštis ir Plotis visada yra nepasuktos lentelės matmenys.

 • Kai dalyje Dydis ir pasukimas pakeičiami parametrai Aukštis ir Plotis, atitinkamai keičiami dalies Mastelis proporciniai parametrai Aukštis ir Plotis.

Mastelis

Aukštis Įveskite norimą lentelės aukštį kaip pradinio dydžio procentinę reikšmę.

Plotis Įveskite norimą lentelės plotį kaip pradinio dydžio procentinę reikšmę.

Pastabos: 

 • Parametrai Aukštis ir Plotis visada yra nepasuktos lentelės matmenys.

 • Kai dalyje Mastelis pakeičiami parametrai Aukštis ir Plotis, atitinkamai keičiami dalies Dydis ir pasukimas tikslaus matavimo parametrai Aukštis ir Plotis.

Fiksuoti paveikslėlio proporcijas Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite išlaikyti tas pačias parametrų Aukštis ir Plotis proporcijas. Pvz., jei Aukštis pakeičiamas į 150 procentų, „Publisher“ pakeis parinktį Plotis į 150 procentų.

Puslapio viršus

Skirtukas Maketas

Naudokite skirtuką Maketas, jei norite nustatyti tikslią lentelės vietą puslapyje. Taip pat galite pasirinkti parinktis, leidžiančias aplink lentelę kelti tekstą, esantį virš teksto lauko arba automatinės figūros, kurioje yra teksto.

Objekto padėtis Jei lentelė yra virš teksto lauko arba automatinės figūros, pasirinkite norimą jos padėtį – Įdėta arba Tiksliai (fiksuota).

Padėtis puslapyje

Pažymėkite šias parinktis, jei norite nustatyti tikslią lentelės padėtį puslapyje. Šios parinktys negalimos, jei lentelės yra įdėtosios.

Horizontaliai Įveskite atstumą, kurį reikia palikti tarp lentelės ir puslapio dalies, nurodytos lauke Nuo.

Nuo Pasirinkite puslapio dalį (Viršutinio kairiojo kampo, Centre arba Viršutinio dešiniojo kampo), nuo kurios turi būti matuojama horizontali lentelės padėtis.

Vertikaliai Įveskite atstumą, kurį reikia palikti tarp lentelės ir puslapio dalies, nurodytos lauke Nuo.

Nuo Pasirinkite puslapio dalį (Viršutinio kairiojo kampo, Centre arba Viršutinio dešiniojo kampo), nuo kurios turi būti matuojama vertikali lentelės padėtis.

Teksto kėlimo stilius Jei lentelė yra virš teksto lauko arba automatinės figūros, kurioje yra teksto, galite pasirinkti, kaip aplink lentelę turi būti keliamas tekstas.

 • Aplink Tekstas keliamas aplink visas lentelės pasirinkties stačiakampio puses.

 • Glaudus Tekstas nukeliamas kuo arčiau lentelės.

 • Per tekstą Tekstas keliamas išorėje ir visose atvirose lentelės dalyse.

 • Iš viršaus ir apačios Tekstas nukeliamas virš lentelės ir po ja, bet ne šalia kurios nors pusės.

 • Nėra Pašalintas visas su teksto kėlimu susijęs formatavimas ir tekstas nekeliamas aplink lentelę. Jei lentelė skaidri, bus matomas už jos esantis tekstas. Jei ne, tekstas bus paslėptas už lentelės.

Kelti teksto eilutę Jei lentelė yra virš teksto lauko arba automatinės figūros, o dalyje Teksto kėlimo stilius pažymėjote Aplink, Glaudus arba Per tekstą, galite pasirinkti norimą teksto įkėlimo būdą.

 • Abiejose pusėse Tekstas įkeliamas abiejose lentelės pusėse.

 • Tik iš kairės Tekstas įkeliamas kairėje lentelės pusėje.

 • Tik iš dešinės Tekstas įkeliamas dešinėje lentelės pusėje.

 • Didžiausioje iš galimų Tekstas įkeliamas toje lentelės pusėje, kurioje yra daugiau vietos.

Atstumas nuo teksto Jei lentelė yra virš teksto lauko arba automatinės figūros, be to, ji yra įdėtasis objektas arba dalyje Teksto kėlimo stilius pažymėjote Aplink, galite nustatyti atstumą tarp lentelės pasirinkties stačiakampio ir aplink keliamo teksto.

 • Automatinis Pažymėjus šį žymės langelį, „Publisher“ automatiškai įdeda tekstą numatytuoju atstumu (0,04 colio) nuo objekto. Jei norite pakeisti šį parametrą, išvalykite žymės langelį Automatinis, tada įveskite norimus matmenis į laukus Viršus, Apačioje, Kairėje ir Dešinėje.

Horizontalioji lygiuotė  Jei lentelės padėtis yra Įdėtasis, galite pasirinkti palikti ją vienoje teksto lauko arba automatinės figūros pusėje arba perkelti iš vienos pusės į kitą, kai įtraukiama teksto arba jis naikinamas.

 • Kairėje Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad įtraukiant teksto arba jį naikinant įdėtoji lentelė liktų kairiojoje teksto lauko arba automatinės figūros pusėje.

 • Dešinėje Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad įtraukiant teksto arba jį naikinant įdėtoji lentelė liktų dešiniojoje teksto lauko arba automatinės figūros pusėje.

 • Perkelti objektą su tekstu Spustelėkite šią parinktį, jei norite, kad įdėtoji lentelė liktų konkrečioje teksto eilutės vietoje ir įtraukiant teksto arba jį naikinant būtų perkeliama iš vienos teksto lauko arba automatinės figūros pusės į kitą.

Puslapio viršus

Skirtukas Langelių ypatybės

Naudokite skirtuką Langelių ypatybės, jei norite pažymėti parinktis, susijusias su duomenų įkėlimu į langelį arba lentelę.     

Pastaba: Skirtukas Langelių ypatybės galimas tik tada, jei pažymėtas objektas yra lentelė.

Vertikalioji lygiuotė

Pasirinkite, ar tekstas turi būti lygiuojamas lentelės langelio Viršuje, Viduryje, ar Apačioje.

Teksto lauko paraštės

Šiuos parametrus naudokite norėdami valdyti tarpus tarp lentelės eilučių ir stulpelių.

Kairėje Įveskite norimą atstumą tarp kairiojo lentelės langelio arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Dešinėje Įveskite norimą atstumą tarp dešiniojo lentelės langelio arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Viršuje Įveskite norimą atstumą tarp viršutinio lentelės langelio arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Apačioje Įveskite norimą atstumą tarp apatinio lentelės langelio arba automatinės figūros krašto ir viduje esančio teksto.

Pasukti tekstą automatinėje figūroje 90º kampu Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite, kad lentelės langelyje arba automatinėje figūroje esantis tekstas būtų pasukamas 90 laipsnių kampu į dešinę.

Puslapio viršus

Keitimų pritaikymas

Pakoregavę parametrus visuose skirtukuose spustelėkite Gerai, kad keitimai būtų pritaikyti lentelėje.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×