Kas naujo programoje „Microsoft Access“

Naudodami programą Microsoft Access 2010 galite kurti žiniatinklio duomenų bazes ir publikuoti jas „SharePoint“ svetainėje.

“Pradėkite bendradarbiauti tiesiog dabar.”

„SharePoint“ lankytojai gali naudoti jūsų duomenų bazės taikomąją programą žiniatinklio naršyklėje, pasinaudodami „SharePoint“ teisėmis, nustatančiomis, kas ir ką gali matyti. Be to, galite pradėti nuo šablono ir bendradarbiauti tiesiog dabar. Daugelis kitų patobulinimų palaiko šią naują publikavimo žiniatinklyje galimybę ir duoda daug naudos naudojant tradicines kompiuterio duomenų bazes.

Access 2010 vartotojo sąsaja irgi pasikeitė. Jei dar nesusipažinote su „Office Access 2007“, juostelė ir naršymo sritis irgi gali pasirodyti nesuprantamos. Juostelė pakeitė ankstesnėse versijose naudotus meniu ir įrankių juostas. Naršymo sritis pakeičia ir praplečia lango Duomenų bazė funkcionalumą. Ir naujoji Access 2010 priemonė – rodinys Operacijos – suteikia prieigą prie visų komandų, kurios taikomos visai duomenų bazei, pvz., glaudinti ir atkurti, arba komandoms, kurios kilusios iš meniu Failas.

Šiame straipsnyje apibūdinamos funkcijos, pristatomos programose Office Access 2007 ir Access 2010. Jei jums reikia bendro įvado į programą „Access“, žr. straipsnį Darbo su programa „Access 2010“ pradžia.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Nauja vartotojo sąsaja

Daug galingesni objektų kūrimo įrankiai

Nauji duomenų tipai ir valdikliai

Patobulintas duomenų pristatymas

Padidinta sauga

Geresnis problemų sprendimo būdas

Patobulinti tikrinimo įrankiai

Apžvalga

Jei turite prieigą prie „SharePoint“ svetainės su sukonfigūruotomis „Access“ tarnybomis, galite kurti žiniatinklio duomenų bazę, naudodami Access 2010. Žmonės gali naudoti jūsų duomenų bazę žiniatinklio naršyklės lange, o jūs, norėdami pakeisti dizainą, turite naudoti Access 2010. Nors kai kurios kompiuterių duomenų bazių funkcijos neišverčiamos į žiniatinklio duomenų bazę, joje galite atlikti daugelį tų pačių dalykų naudodamiesi naujomis funkcijomis, pvz., suskaičiuotų laukų ir duomenų makrokomandų priemonėmis.

Duomenų bazės bendrinimas žiniatinklyje

 • Šablono naudojimas    Su programa Access 2010 pateikiami penki šablonai: Kontaktai, Turtas, Projektai, Įvykiai ir Labdara. Be to, prieš publikuodami ar jau publikavę, šabloną galite keisti.

 • Pradžia nuo nulio    Kai kuriate tuščią naują duomenų bazę, renkatės iš dviejų – įprastos duomenų bazės ir žiniatinklio duomenų bazės. Šis pasirinkimas turi įtakos dizaino funkcijoms ir komandoms, kurias jūs matote. Taigi tokiu būdu lengva įsitikinti, kad jūsų taikomoji programa yra suderinama su žiniatinkliu.

 • Esamos duomenų bazės konvertavimas į žiniatinklio duomenų bazę    Galite publikuoti esamą programą žiniatinklyje. Ne visos kompiuterio duomenų bazės funkcijos palaikomos žiniatinklyje, todėl jums gali reikėti pakoreguoti kai kurias savo programos funkcijas.

  Pastaba: Galite vykdyti naują suderinamumo su žiniatinkliu tikrintuvą, kuris padės jums aptikti ir ištaisyti visas nesuderinamumo problemas.

 • Intranetas arba internetas    Galite publikuoti savo „SharePoint“ serveryje arba naudoti nuomojamų „SharePoint“ išteklių sprendimą.

Daugiau informacijos apie žiniatinklio duomenų bazes žr. straipsnyje Žiniatinklyje bendrai naudojamos duomenų bazės kūrimas.

Nauja makrokomandų daryklė

Programoje Access 2010 yra nauja makrokomandų daryklė, kuri pasižymi „IntelliSense“ ir aiškia, nesudėtinga sąsaja.

Makrokomandų daryklė

1. Pasirinkite veiksmą iš sąrašo...

2. ...arba veiksmų kataloge dukart spustelėkite veiksmą, kurį norite įtraukti į savo makrokomandą.

3. Kai dirbate su makrokomanda, rodomas skirtukas Kurti.

Kai įtraukiate veiksmą, makrokomandų daryklėje rodoma daugiau parinkčių. Pvz., kai įtraukiate veiksmą Jei, matote:

Makrokomanda su veiksmu Jei

Be įprastų makrokomandų duomenų makrokomandoms kurti galite naudoti naująją makrokomandų daryklę.

Duomenų makrokomandos: keisti duomenis pagal įvykius

Duomenų makrokomandos padeda palaikyti žiniatinklio duomenų bazių agreguotas reikšmes ir suteikia būdą įdiegti paleidiklius į bet kurią Access 2010 duomenų bazę.

Pvz., tarkime turite du laukus: Įvykdymo procentai ir Būsena. Galite naudoti duomenų makrokomandą lauko Įvykdymo procentai reikšmei nustatyti į 100, kai Būsena nustatote į Baigti, o 0, kai Būsena nustatote į Nepradėta.

Patobulinta reiškinio daryklė

Dabar reiškinio daryklėje yra IntelliSense, taigi rinkdami tekstą galite matyti galimas naudoti parinktis. Be to, rodomas tuo metu lange Reiškinio daryklė pasirinktos išraiškos vertės žinynas. Pvz., jei pasirenkate funkciją Apkarpyti, reiškinio daryklė rodo:

Apkarpyti(eilutė) pateikia eilutės tipo variantą, kuriame yra nurodytos eilutės kopija be pradžios ir pabaigos tarpų.

Apskaičiuotieji laukai

Galite kurti lauką, kuriame būtų rodomi skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimas turi nurodyti kitus tos pačios lentelės laukus. Naudokite reiškinio daryklę skaičiavimui kurti.

Lentelių tinkamumo taisyklės

Pastaba: Ši funkcija buvo pateikta programoje „Access 2007“.

Galite sukurti taisyklę, kuri apsaugotų duomenų įrašus, jei pakeistas įrašas patvirtintų nurodytą taisyklę. Kitaip nei lauko tinkamumo taisyklė, lentelės tinkamumo taisyklė gali patikrinti daugiau nei vieno lauko reikšmes. Naudokite reiškinio daryklę tinkamumo taisyklei kurti.

Duomenų bazių šablonai visoms programoms kurti

Programoje Access 2010 yra profesionaliai sukurtų duomenų bazių šablonų, skirtų kontaktams, užduotims, įvykiams, studentams, turtui ir daugybei kitų duomenų tipų sekti, rinkinys. Galite naudoti juos iškart arba galite patobulinti juos, kad galėtumėte sekti informaciją tiksliai taip, kaip norite.

Galimi „Backstage“ rodinio šablonai

Kiekvienas šablonas yra visa sekimo programa, kurioje yra iš anksto nustatytų lentelių, formų, ataskaitų, užklausų, makrokomandų ir ryšių. Šablonai sukurti naudoti iš karto, kad galėtumėte greitai pradėti darbą. Jei šablono dizainas atitinka jūsų reikmes, jūs pasiruošę darbui. Jei ne, šabloną galite naudoti kaip pagrindą, pagal kurį kursite savo konkrečius poreikius atitinkančią duomenų bazę.

Turto žiniatinklio duomenų bazė

Be tų šablonų, kurie yra programoje Access 2010, galite prisijungti prie Office.com ir atsisiųsti daugiau šablonų.

Taikomosios programos dalys, skirtos įtraukti funkcijų į esamą duomenų bazę

Galite lengvai įtraukti funkcijų į esamą duomenų bazę, naudodami taikomosios programos dalis. „Access 2010“ naujiena – taikomosios programos dalis – yra šablonas, sudarantis dalį duomenų bazės , pvz., iš anksto suformatuota lentelė arba lentelė su susietąja forma arba ataskaita. Pvz., į savo duomenų bazę įtraukite taikomosios programos dalį Užduotys ir gausite lentelę Užduotys, formą Užduotys ir parinktį, kaip susieti lentelę Užduotys su kita duomenų bazės lentele.

Taikomosios programos dalys skirtuko lape Kūrimas

Patobulintas rodinys Duomenų lapas

Kad sukurtumėte lentelę ir pradėtumėte ja naudotis nebereikia iš anksto apibrėžti laukų – tiesiog skirtuko lape Kūrimas spustelėkite Lentelė ir rodomame naujame duomenų lape pradėkite vesti duomenis. Programa Access 2010 automatiškai nustato geriausią kiekvieno lauko duomenų tipą, taigi tas darbas jums neatima laiko. Stulpelyje Įtraukti spustelint rodoma, kur įtraukti naują lauką, o jeigu norite keisti naujo arba esamo lauko duomenų tipą arba rodymo formatą, galite naudoti juostelės komandas, kuri yra skirtuko lape Laukai. Naujame duomenų lape galite ir įklijuoti programos „Microsoft Excel“ lentelių duomenis, o programa Access 2010 automatiškai sukuria visus laukus ir atpažįsta duomenų tipus.

Įtraukti spustelint duomenų lapo rodinyje

Sritis Laukų sąrašas

Programoje „Access 2007“ pristatoma sritis Laukų sąrašas leidžia įtraukti laukų iš kitų lentelių. Galite vilkti laukus iš įrašų šaltinio lentelės, iš susijusių arba nesusijusių duomenų bazės lentelių. Jei reikia ryšio tarp lentelių, jis automatiškai sukuriamas arba jūs esate paraginami tai padaryti proceso metu.

Sritis Laukų sąrašas

Rodinys Maketas padeda pagreitinti formų ir ataskaitų kūrimą

Naudokite rodinį Maketas, kad atliktumėte kūrimo pakeitimus, kai matote duomenis formoje arba ataskaitoje.

Buvo patobulintos ir „Access 2007“ maketo rodinio funkcijos, kurių reikia kuriant žiniatinklio formą ar ataskaitą.

Forma rodinyje Maketas, rodanti realaus laiko duomenis

Pavyzdžiui, galite įtraukti lauką į kūrimo tinklelį vilkdami lauką iš srities Laukų sąrašas arba galite keisti ypatybes naudodami ypatybių lapą.

Valdiklių maketų naudojimas elementams tvarkyti

Programoje Office Access 2007 pristatyti maketai yra valdiklių grupės, kurias galite perkelti kaip vieną objektą ar keisti jų kaip vieno objekto dydį. Programos Access 2010 maketai patobulinti suteikiant daugiau lankstumo valdikliams į formas ar ataskaitas įtraukti. Galite suskaidyti arba sulieti langelius horizontaliai arba vertikaliai ir tokiu būdu lengvai pertvarkyti laukus, stulpelius ar eilutes.

Rodinį Maketas turite naudoti kurdami žiniatinklio duomenų bazes, tačiau kurdami kompiuterio duomenų bazę vis tiek galite naudoti rodinį Kūrimas.

Puslapio viršus

Nauja vartotojo sąsaja

Nauja vartotojo sąsaja – pristatyta „Office Access 2007“ ir patobulinta Access 2010 – sukurta siekiant palengvinti komandų ir funkcijų suradimą, nes anksčiau jos dažnai būdavo paslėptos sudėtinguose meniu ir įrankių juostose.

Juostelė

Juostelė yra skirtukų rinkinys, kurį sudaro komandų grupės, suskirstytos pagal funkcijas ir funkcines galimybes. Juostelė pakeičia meniu sluoksnius ir įrankių juostas, kurias rasdavote ankstesnėse programos „Access“ versijose.

Kitos svarbios juostelės funkcijos:

 • Komandų skirtukai – skirtukai, kuriuose kartu rodomos komandos, kurios yra dažnai naudojamos, todėl galite rasti reikiamas komandas tada, kai jų reikia.

 • Kontekstiniai komandų skirtukai – komandų skirtukai, kurie parodomi priklausomai nuo konteksto , pavyzdžiui, objekto, su kuriuo dirbate, arba užduoties, kurią atliekate. Kontekstiniame komandų skirtuke yra komandos, kurios labiausiai tinka jūsų darbui.

 • Galerijos – nauji valdikliai, kurie parodo stiliaus arba parinkties peržiūrą, kad galėtumėte matyti rezultatus, kol nepadarėte pakeitimo.

Operacijų rodinys

Naujasis programos Access 2010 rodinys Operacijos siūlo komandų, kurios taikomos visai duomenų bazei, pvz., glaudinimo ir atkūrimo arba naujos duomenų bazės atidarymo. Komandos išdėstytos kairiajame ekrano krašte skirtukuose, o kiekviename skirtuke yra susijusių komandų arba saitų grupė. Pvz., jei spustelėsite Naujas, pamatysite mygtukų, kurie leidžia jums kurti naują duomenų bazę nuo nulio arba pasirinkus šabloną iš profesionaliai sukurtų duomenų bazių šablonų bibliotekos, rinkinį.

Daugelis „Backstage“ rodinyje randamų komandų ankstesnėse „Access“ versijose buvo meniu Failas. Būsite susieti ne tik su duomenų bazėmis, kurias pastaruoju metu atidarėte, bet ir su office.com straipsniais (jei esate prisijungę prie interneto).

„Backstage“ rodinio skirtukas Naujas

Naršymo sritis

Pristatyta programoje Access 2007 naršymo sritis pateikia visų tuo metu atidarytoje duomenų bazėje esančių objektų sąrašą ir pateikia paprastą prieigą prie jų. Naudokite naršymo sritį, norėdami tvarkyti savo objektus pagal objektų tipą, sukūrimo datą, modifikavimo datą, susijusią lentelę (pagal objekto priklausomybę) arba pasirinktinėse grupėse, kurias sukūrėte. Reikia daugiau vietos darbui su formos dizainu? Galite lengvai suspausti naršymo sritį, kad ji užimtų mažiau vietos, bet vis tiek liktų pasiekiama. Naršymo sritis pakeičia langą Duomenų bazė, kuris buvo naudojamas ankstesnėse nei Access 2007 programos „Access“ versijose.

„Northwind 2007“ naršymo sritis

Objektai skirtukuose

Pagal numatytuosius nustatymus lentelės, užklausos, formos, ataskaitos ir makrokomandos rodomos kaip objektai skirtukuose programos „Access“ lange.

Pastaba: Šį nustatymą galite keisti atskirose duomenų bazėse ir vietoj skirtukų galite naudoti objektų langus.

Objektas programos „Access 2007“ skirtuke

Spustelėję objektų skirtukus, galite lengvai persijungti tarp įvairių objektų.

Langas Žinynas

Programa Access 2010 siūlo lengvą prieigą prie programos „Access“ žinyno ir programuotojų nuorodų turinio iš to paties lango Žinynas. Pavyzdžiui, galite lengvai keisti ieškos aprėptį ir ieškoti tik programuotojų nuorodų turinio. Nepaisant parametrų, kuriuos nustatėte lange Žinynas, visas programos „Access“ žinyno ir programuotojų nuorodų turinys visada pasiekiamas internetu „Office.com“ arba MSDN.

Puslapio viršus

Daug galingesni objektų kūrimo įrankiai

Access 2010 sukuria intuityvią duomenų bazės objektų kūrimo aplinką.

Skirtukas Kūrimas

Norėdami greitai kurti naujas formas, ataskaitas, lenteles, užklausas ir kitus duomenų bazės objektus, naudokite skirtuką Kurti. Jei pasirinkote lentelę arba užklausą naršymo srityje, galite vienu spustelėjimu kurti naują formą arba ataskaitą pagal tą objektą naudodami komandą Forma arba Ataskaita.

Naujos formos ir ataskaitos, kurias sukūrėte šiuo vienu spustelėjimu, yra atnaujinto dizaino, dėl kurio jos vizualiai daug patrauklesnės ir naudingesnės. Automatiškai sugeneruotos formos ir ataskaitos įgauna profesionalų dizainą, nes jų antraštėse yra logotipas ir pavadinimas. Be to, automatiškai sukurtose ataskaitose yra datos ir laiko informacija bei informatyvios poraštės ir apibendrinimai.

Rodiniai Ataskaita ir Maketas

Šie rodiniai, pristatyti programoje Office Access 2007 ir patobulinti programoje Access 2010, leidžia jums interaktyviai dirbti su formomis ir ataskaitomis. Naudodami rodinį Ataskaita galite naršyti tikslią ataskaitos interpretaciją, nespausdindami jos arba nerodydami spaudinio peržiūroje. Kad susikauptumėte ties tam tikrais įrašais, naudokite filtro funkciją, arba naudokite operaciją Rasti, kad ieškotumėte sutampančio teksto. Galite naudoti komandą Kopijuoti, jei norite kopijuoti tekstą į mainų sritį, arba spustelėkite aktyvius hipersaitus, rodomus ataskaitoje, jei norite sekti saitą naršyklėje.

Maketo rodinys leidžia atlikti dizaino keitimus naršant duomenis. Galite naudoti maketo rodinį, kad daugelį įprastų dizaino keitimų atliktumėte peržiūrėdami duomenis formoje arba ataskaitoje. Pvz., įtraukite lauką nuvilkdami lauko pavadinimą iš naujos srities Laukų sąrašas arba keiskite ypatybes naudodami ypatybių lapą.

Dabar maketo rodinyje yra patobulinto dizaino maketų – valdiklių grupių, kurias galite koreguoti kaip vieną, kad lengvai pertvarkytumėte laukus, stulpelius, eilutes arba visus maketus. Be to, galite pašalinti lauką arba lengvai įtraukti maketo rodinio formatavimo.

Ataskaita rodinyje Maketas

Supaprastintas grupavimo ir rūšiavimo ataskaitose kūrimas

Office Access 2007 pateikiamas geresnis ir pasiekiamesnis būdas, kaip grupuoti ir rūšiuoti ataskaitų elementus ir įtraukti bendrąsias sumas. Po sąsają lengva naršyti ir lengva ją suprasti, o kai ji naudojama su rodiniu Maketas, iškart matote savo pakeitimų poveikį.

Sritis Grupavimas, rūšiavimas ir suma

Tarkime, norite ataskaitoje matyti visus pardavimus pagal regioną. Naudokite maketo rodinį ir sritį Grupavimas, rūšiavimas ir suma, norėdami įtraukti grupės lygį ir sumos užklausą – taip ataskaitoje matysite pakeitimus realiuoju laiku. Naudojant eilutę Suma lengviau įtraukti sumą, vidurkį, skaičiavimą, maksimumą arba minimumą į ataskaitos antraštes ir poraštes. Daugiau nereikia rankiniu būdu kurti paprastų sumų apskaičiuotojo lauko. Dabar tiesiog nurodote žymikliu ir spustelite.

Sumos kūrimas ataskaitoje

Patobulinti valdiklių maketai, padedantys kurti nepriekaištingas formas ir ataskaitas

Formose ir ataskaitose dažnai būna lentelės formos informacijos, pvz., klientų vardų stulpelis arba visų kliento laukų eilutė. Galite sugrupuoti šiuos valdiklius į maketą, kurį galėsite lengvai valdyti kaip vieną vienetą, įskaitant žymą.

Komandos skirtuko Rūšiuoti grupėje Valdiklio maketas

Kadangi galite pasirinkti valdiklius iš skirtingų skyrių, pavyzdžiui, etiketę skyriaus antraštėje arba poraštėje, įgyjate daugiau lankstumo. Lengvai galite:

 • Perkelti maketą arba keisti jo dydį. Pavyzdžiui, perkelti stulpelį į kairę arba į dešinę.

 • Formatuoti maketą. Pavyzdžiui, paryškinti kliento vardo stulpelį, kad jis išsiskirtų.

 • Įtraukti stulpelį (lauką) į maketą.

 • Naikinti stulpelį (lauką) makete.

 • Sulieti arba išskaidyti langelius (tik Access 2010)

Stulpelio perkėlimas rodinyje Maketas

Kad maketai būtų pasiekiami, jie įrašomi kartu su jūsų dizainu.

Perskirtosios formos greitam duomenų naršymui

Pastaba: Ši funkcija buvo pristatyta programoje „Access 2007“.

Naudokite perskirtąją formą, norėdami sukurti formą, kurioje būtų suderinti duomenų lapo ir formos rodiniai. Galite nustatyti ypatybę, nurodančią programai „Access“ dėti duomenų lapą viršuje, apačioje, kairėje arba dešinėje.

Perskirtoji forma

Pastaba: Perskirtųjų formų žiniatinklio duomenų bazėse nėra.

Įdėtosios makrokomandos formose ir ataskaitose

Įdėtosios makrokomandos buvo pristatytos programoje Office Access 2007.

Naudokite įdėtąsias makrokomandas, kad nereikėtų rašyti kodo. Įdėtoji makrokomanda yra saugoma ypatybėje ir yra objekto, kuriam priklauso, dalis. Galite keisti įdėtosios makrokomandos dizainą nesirūpindami kitais valdikliais, kurie gali naudoti makrokomandą – kiekviena įdėtoji makrokomanda yra nepriklausoma. Įdėtosios makrokomandos yra patikimos, nes joms automatiškai neleidžiama vykdyti operacijų, kurios gali būti nesaugios.

Įdėtosios makrokomandos priskyrimas įvykiui Spustelėjus dukart

Puslapio viršus

Nauji duomenų tipai ir valdikliai

Naujoji Access 2010 funkcija – apskaičiuotieji laukai – leidžia saugoti skaičiavimo rezultatą. Office Access 2007 yra šie nauji ir patobulinti duomenų tipai ir valdikliai:

 • Daugiareikšmiai laukai

 • Duomenų tipas Priedas

 • Patobulintos atmintinės laukai

 • Įtaisytas kalendoriaus datos / laiko laukų valdiklis

Apskaičiuotieji laukai

Galite sukurti lauką, kuriame būtų rodoma reikšmė, apskaičiuota pagal kitus tos pačios lentelės duomenis. Naudokite reiškinio daryklę skaičiavimams kurti, tokiu būdu pasinaudosite „IntelliSense“ pranašumais ir lengvai pasieksite išraiškos reikšmių žinyną.

Kitų lentelių duomenų naudoti kaip skaičiavimo šaltinio negalima. Kai kurių išraiškų apskaičiuotieji laukai nepalaiko.

Daugiareikšmiai laukai

Naudojant programoje Office Access 2007 pristatomą kelių reikšmių lauko funkciją galima saugoti daugiau nei vieną įrašo reikšmę. Tarkime, jums reikia priskirti užduotį vienam iš darbuotojų arba rangovų, bet jūs norite priskirti ją daugiau nei vienam asmeniui. Daugumoje duomenų bazių valdymo sistemų ir ankstesnėse nei Office Access 2007 „Access“ versijose jums reikėdavo kurti ryšį „daugelis su daugeliu“, kad padarytumėte tai teisingai.

Pastaba: „Access“ sukuria paslėptąją lentelę, kad išlaikytų reikiamą kiekvieno daugiareikšmio lauko ryšį „daugelis su daugeliu“.

Kelių reikšmių laukai itin naudingi, kai dirbate su „SharePoint“ sąrašu, kuriame yra vienas iš kelių reikšmių laukų tipų, naudojamų Windows SharePoint Services. Access 2010 suderinamas su šiais duomenų tipais.

Daugiareikšmis laukas

Priedų laukai failams

Duomenų tipas Priedas leidžia jums savo duomenų bazėje lengvai saugoti visų tipų dokumentus ir dvejetainius failus ir be reikalo nedidinti duomenų bazės. Kai įmanoma, programa „Access“ automatiškai suglaudina priedus, kad sumažintų užimtą vietą. Reikia į įrašą įtraukti „Word“ dokumentą arba į duomenų bazę įrašyti skaitmeninių nuotraukų serijų? Naudojant priedus tai padaryti kur kas lengviau. Į vieną įrašą galite įtraukti net kelis priedus.

Dialogo langas Priedai

Pastaba: Žiniatinklio duomenų bazėse galite naudoti priedų laukus, tačiau kiekvienoje žiniatinklio lentelėje gali būti tik vienas priedo laukas.

Atmintinių laukuose dabar saugomas raiškusis tekstas ir palaikoma peržiūros retrospektyva

Office Access 2007 pristatomi raiškiojo teksto atmintinės laukai reiškia, kad įrašuose galima naudoti ne tik paprastąjį tekstą. Galite formatuoti tekstą naudodami parinktis (pvz., paryškintasis, pasvirasis ir skirtingus šriftus ir spalvas bei kitas dažnai naudojamas formatavimo parinktis) ir saugoti tekstą savo duomenų bazėje. Raiškusis tekstas saugomas lauke Atmintinė HTML pagrindu sukurtu formatu, kuris suderinamas su raiškiojo teksto duomenų tipu, esančiu Windows SharePoint Services. Nustatote naują ypatybę Teksto formatas į Raiškusis tekstas arba Paprastasis tekstas ir tada informacija tinkamai formatuojama teksto lauko valdikliuose ir duomenų lapo rodinyje.

Laukai Atmintinė yra naudingi, kai reikia saugoti didelį informacijos kiekį. Galite konfigūruoti ypatybę Tik pridėti, kad išlaikytumėte visų keitimų retrospektyvą lauke Atmintinė. Tada galite peržiūrėti šių keitimų retrospektyvą. Ši funkcija palaiko ir Windows SharePoint Services sekimo funkciją, todėl galite naudoti „Access“ savo „SharePoint“ sąrašo turinio retrospektyvai peržiūrėti.

Kalendorius datoms pasirinkti

Pastaba: Ši funkcija buvo pristatyta programoje „Access 2007“.

Laukai ir valdikliai, kuriuose veikia duomenų tipas Data/laikas, automatiškai įgyja Access 2007 programoje pateikiamų įtaisytųjų, interaktyvių kalendorių palaikymą. Mygtukas Kalendorius automatiškai parodomas datos dešinėje. Norite sužinoti ateinančio penktadienio datą? Spustelėkite mygtuką ir kalendorius automatiškai bus parodytas, kad galėtumėte sužinoti ir pasirinkti datą. Galite pasirinkti išjungti lauko arba valdiklio kalendorių naudodami ypatybę.

Puslapio viršus

Patobulintas duomenų pristatymas

Naujos duomenų pateikties funkcijos padeda kurti duomenų bazės objektus daug greičiau ir analizuoti duomenis daug lengviau.

Patobulinti rūšiavimo ir filtravimo įrankiai

Tarkime, kad jums reikia greitai rasti sutampančią reikšmę arba rikiuoti duomenų stulpelį. Automatinio filtravimo funkcija, pristatoma programoje Office Access 2007, jau papildyta galingomis filtravimo galimybėmis, todėl galite greitai rasti reikiamus duomenis. Galite lengvai pasirinkti iš unikalių stulpelio reikšmių, o tai labai naudinga, kai negalite prisiminti reikiamo pavadinimo, arba galite rikiuoti reikšmes naudodami kontekstinio meniu parinktis paprastąja kalba, pvz., Rikiuoti nuo seniausio iki naujausio arba Rikiuoti nuo mažiausio iki didžiausio.

Automatinis filtravimas

Dažniausiai naudojamos filtravimo parinktys yra lengvai matomos meniu komandose arba galite naudoti sparčiuosius filtrus, kad apribotumėte informaciją pagal įvedamus duomenis. Sparčiojo filtro parinktys automatiškai keičiamos pagal duomenų tipą, todėl matysite praktiškus teksto, datos ir skaitmeninės informacijos pasirinkimus.

Meniu Datos filtrai

Sumos ir alternatyvios fono spalvos duomenų lapuose

Duomenų lapo rodinyje pateikiama eilutė Suma, kurioje galite rodyti sumą, skaičiavimą, vidurkį, maksimumą, minimumą, standartinį nukrypimą arba nuokrypį. Įtraukę eilutę Suma, užvedate rodyklę ant stulpelio langelio ir pažymite norimą skaičiavimą.

Duomenų lapo eilutė Suma

Duomenų lapuose, ataskaitose ir tęstinėse formose palaikoma alternatyvi eilučių fono spalva, kurią galite konfigūruoti neatsižvelgdami į numatytąją fono spalvą. Pasirinkę bet kokią spalvą galite lengvai nuspalvinti kas antrą eilutę.

Duomenų lape naudojama alternatyvi eilutės spalva

Sąlyginis formatavimas

Access 2010 yra naujų sąlyginio formatavimo funkcijų, suteikiančių jums galimybę pasinaudoti kai kuriais tokiais pačiais formatavimo stiliais, kurie yra „Excel“. Pvz., dabar galite įtraukti duomenų juostas, kad skaičių stulpelis būtų skaitomas, kaip parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje:

„Access“ ataskaitos sąlyginis formatavimas

Pastaba: Sąlyginio formatavimo galimybės žiniatinklio duomenų bazėse nėra.

Puslapio viršus

Padidinta sauga

Pagerintos saugos funkcijos ir tvirta Windows SharePoint Services integracija padeda jums efektyviau valdyti ir padėti apsaugoti savo informacijos sekimo taikomąsias programas geriau nei anksčiau. Sekimo taikomųjų programų duomenis saugodami sąrašuose, esančiuose Windows SharePoint Services, galite sekti peržiūros retrospektyvą, atkurti panaikintą informaciją ir konfigūruoti duomenų prieigos teises.

Office Access 2007 pristatytas naujas saugos modelis, kuris buvo patobulintas ir perkeltas į Access 2010. Bendrieji pasitikėjimo sprendimai integruoti į „Microsoft Office“ patikimumo centrą. Pasitikėjimo vietos leidžia pasitikėti visomis duomenų bazėmis, kurios yra saugiuose aplankuose. Galite įkelti Office Access 2007 taikomąją programą, kurios kodas arba makrokomanda išjungta, pasinaudoję smėlio dėžės (t. y. nesaugios komandos nėra vykdomos) funkcija, kad būtų saugiau. Patikimos makrokomandos vykdomos smėlio dėžės režimu.

Puslapio viršus

Duomenų rinkimas naudojant „InfoPath“ formas ir programą „Outlook“

Duomenų rinkimo priemonė, pristatyta Office Access 2007, padeda jums rinkti atsiliepimus naudojant „Outlook“ ir pasirinktinai „InfoPath“. Galite automatiškai sugeneruoti „InfoPath“ formą arba HTML formą ir įtraukti ją į el. laišką. Galite siųsti formą gavėjams, pasirinktiems iš „Outlook“ kontaktų sąrašo, arba gavėjams, kurių vardai laikomi jūsų „Access“ duomenų bazės lauke.

El. laiško naudojimas rinkti duomenis

Galite pasirinkti, ar rinkti naują, ar naujinti esamą informaciją. Gavėjai užpildo ir pateikia formą. „Outlook“ atpažįsta gaunamas formas ir automatiškai įrašo duomenis „Access“ duomenų bazėje ; įvesti iš naujo nereikia.

Eksportavimas į PDF ir XPS

Naudodami Access 2010 galite eksportuoti duomenis į PDF arba XPS failo formatą, kad galėtumėte juos spausdinti, skelbti ir paskirstyti el. paštu, jei pirmiausia įdiegsite priedą Publikuoti kaip PDF arba XPS. Eksportuodami formą, ataskaitą arba duomenų lapą į .pdf arba .xps failą, galite fiksuoti informaciją lengvai paskirstomoje formoje, kurioje išlaikomos visos jūsų formatavimo ypatybės, bet kitiems asmenims nereikia įdiegti savo kompiuteriuose programos „Access“, kad galėtų spausdinti arba peržiūrėti jūsų išvestį.

 • Pernešamasis dokumentinis failas    PDF yra fiksuoto maketo elektroninis failo formatas, kuris apsaugo dokumentą, kad jis nebūtų formatuojamas, ir padeda bendrai naudoti failą. PDF formatas užtikrina, kad peržiūrint failą tinkle arba jį spausdinant, jo formatas liks toks pats, kokį nustatėte, ir kad failo duomenų nebus galima paprastai kopijuoti arba keisti. PDF formato dokumentus patogu naudoti, kai juos reikia atkurti naudojant komercinius spausdinimo būdus.

 • XML dokumento specifikacijos    XPS yra elektroninis failo formatas, kuris apsaugo dokumentą, kad jis nebūtų formatuojamas, ir padeda bendrai naudoti failą. XPS formatas užtikrina, kad peržiūrint failą tinkle arba jį spausdinant, jo formatas liks toks pats, kokį nustatėte, o failo duomenų nebus negalima paprastai kopijuoti arba keisti.

Darbas su išoriniais duomenimis tapo lengvesnis

Dabar galite prisijungti prie žiniatinklio tarnybos kaip prie išorinio duomenų šaltinio. Jums reikia žiniatinklio tarnybos apibrėžimo failo, kurį pateikia žiniatinklio tarnybos administratorius. Įdiegę apibrėžimo failą galite susieti su žiniatinklio tarnybos duomenimis kaip su susieta lentele.

Naujos funkcijos, pateikiamos programoje Office Access 2007, palengvina duomenų importavimą ir eksportavimą. Galite įrašyti importavimo arba eksportavimo operaciją, o vėliau iš naujo naudoti įrašytą operaciją, kai kitą kartą norėsite atlikti tą pačią užduotį. Vedlys Importuoti skaičiuoklę leidžia perrašyti duomenų tipą, kurį parinko programa „Access“, todėl galite importuoti, eksportuoti ir susieti failus su Office Excel 2007 ir naujesniais failų formatais.

Puslapio viršus

Geresnis problemų sprendimo būdas

Programoje Office Access 2007 pristatyta „Microsoft Office“ diagnostika – tai serija diagnostikos testų, kuriuos naudodami galite išsiaiškinti, kodėl sutriko jūsų kompiuterio darbas. Naudojant diagnostikos testus, galima tiesiogiai išspręsti kai kurias problemas ir sužinoti būdus, kaip išspręsti kitas problemas. „Microsoft Office“ diagnostika pakeičia šias „Microsoft Office 2003“ funkcijas: Aptikti ir taisyti bei „Microsoft Office“ taikomųjų programų atkūrimas.

Puslapio viršus

Patobulinti tikrinimo įrankiai

Toliau pateikiamos kelios naujos rašybos tikrintuvo funkcijos.

 • Rašybos tikrintuvas tapo nuoseklesnis visose sistemos „Office“ programose. Toliau pateikti keli šio pakeitimo pavyzdžiai.

 • Rašybos tikrintuve yra poreforminės prancūzų kalbos žodynas. Sistemoje „Microsoft Office 2003“ tai buvo priedas, kurį reikėjo įdiegti atskirai. Daugiau informacijos žr. straipsnyje Rašybos ir gramatikos tikrinimo būdo pasirinkimas.

 • Automatiškai sukuriamas pirmą kartą vartojamos kalbos išimčių žodynas. Galite naudoti išimčių žodynus, norėdami, kad rašybos tikrintuvas vėliavėlėmis pažymėtų žodžius, kurių vartoti nenorėtumėte. Išimčių žodynai naudingi vengiant vartoti nepadorius žodžius arba žodžius, kurie netinka jūsų rašymo stiliui. Daugiau informacijos žr. straipsnyje Išimčių žodynų naudojimas pageidaujamai žodžio rašybai nustatyti.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×