Kalendoriaus perdavimas internetinėje „Outlook“

Naudodami programą „Internetinė „Outlook“ verslui“ galite suteikti kuriam nors savo organizacijos asmeniui teisę valdyti savo kalendorių. Galite suteikti redagavimo prieigą, kuri leis redaguoti jūsų kalendorių, arba atstovo prieigą, kuri leis ne tik redaguoti jūsų kalendorių, bet planuoti ir atsakyti į susitikimų užklausas jūsų vardu.

Pasirinkite savo instrukcijų versiją

Instrukcijos šiek tiek skiriasi, jei naudojate naują programą Internetinė „Outlook“. Pasirinkite, kurią programos Internetinė „Outlook“ versiją naudojate, kad peržiūrėtumėte jums taikomas instrukcijas.

JEI JŪSŲ PAŠTO DĖŽUTĖ ATRODO TAIP...

Internetinės „Outlook“ beta versija

Žr. Naujos internetinės „Outlook“ versijos instrukciją.

JEI JŪSŲ PAŠTO DĖŽUTĖ ATRODO TAIP...

Internetinis „Outlook“

Žr. Internetinės „Outlook“ klasikinės versijos instrukcijos.

Pastaba: Jei jūsų organizacija į įrankių juostą įtraukė savo logotipą, matomas vaizdas gali kiek skirtis nuo nurodyto aukščiau.

Naujos internetinės „Outlook“ versijos instrukcijos.

Galite bet kuriam jūsų organizacijos asmeniui suteikti redaktoriaus arba atstovo prieigą prie jūsų kalendoriaus. Redaktorius galima priskirti pagrindiniam kalendoriui (pavadintam „Manio kalendorius“) arba papildomiems sukurtiems kalendoriams. Atstovus galima priskirti tik pagrindiniam kalendoriui. Žmonėms, nepriklausantiems jūsų organizacijai, suteikti redaktoriaus arba atstovo prieigos negalite.

 1. Naudodami programą Internetinė „Outlook“ puslapio apačioje pasirinkite Kalendorius .

 2. Puslapio viršuje pasirinkite Bendrinti > Mano kalendorius.

  Mygtuko Bendrinti ekrano kopija

 3. Puslapyje Bendrinimas ir teisės įveskite vardą arba el. pašto adresą asmens, su kuriuo norite bendrinti savo kalendorių. Nors kalendorių galite bendrinti su keliais asmenimis, naudodami programą Internetinė „Outlook“, vienu metu galite įtraukti tik vieną asmenį.

 4. Įtraukę pageidaujamą asmenį, kuris galės valdyti jūsų kalendorių, pasirinkite išplečiamąjį sąrašą šalia jo vardo, tada pasirinkite prieigos lygį, kurį norite suteikti.

  • Pasirinkite Gali redaguoti, kad suteiktumėte teisę keisti jūsų kalendorių.

  • Pasirinkite Atstovas, kad suteiktumėte tas pačias teises kaip redaktoriui, be to, jie gaus susitikimų užklausas ir galės siųsti atsakymus į jas jūsų vardu.

   Pastaba: Kai atstovas atsako į susitikimo užklausą jūsų vardu, atsakymo į kvietimą savo aplanke Gauta nematysite, jei naudojate programą Internetinė „Outlook“. Susitikimai, kurie buvo priimti arba buvo preliminariai priimti, bus rodomi kalendoriuje ir matysite, kad jūsų atstovas juos priėmė.

  • Parinktys Gali peržiūrėti, kada esu užsiėmęs (-usi), Gali peržiūrėti pavadinimus ir vietas ir Gali peržiūrėti visą informaciją leidžia kitiems peržiūrėti jūsų kalendorių, bet neleidžia atlikti jo keitimų.

 5. Kai pridėsite asmenį, su kuriuo norite bendrinti savo kalendorių, ir pasirinksite teises, kurias norite jam suteikti, pasirinkite Bendrinti. Jei nuspręsite nebebendrinti savo kalendoriaus, paspauskite Šalinti Pašalinti .

Asmuo, su kuriuo bendrinote savo kalendorių, gaus el. laišką, pranešantį apie tai. Kai kvietime pasirinks mygtuką Priimti, jūsų kalendorius bus įtrauktas į to asmens kalendorių sąrašą.

Pastaba: Kalendoriaus elementai, pažymėti Privatus, yra apsaugoti. Dauguma žmonių, su kuriais bendrinate savo kalendorių, mato elementų, pažymėtų Privatus, tik laiką, bet ne temą, vietą ar kitą informaciją. Ši nuostata nebus taikoma, jei pažymėsite žymės langelį Leisti atstovui peržiūrėti asmeninius įvykius.

Kai kam nors suteiksite atstovo prieigą prie savo kalendoriaus, dalyje Bendrinimas ir teisės matysite papildomą parinktį, kuria galėsite valdyti, kaip apdorojamos susitikimo užklausos ir atsakymai. Jei turite kelis atstovus, ši parinktis bus taikoma visiems atstovams.

Norėdami nustatyti šias parinktis:

 1. Naudodami programą Internetinė „Outlook“ puslapio apačioje pasirinkite Kalendorius .

 2. Puslapio viršuje pasirinkite Bendrinti > Mano kalendorius.

  Mygtuko Bendrinti ekrano kopija

 3. Dalyje Atstovai (šalia Siųsti kvietimus ir atsakymus) pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  • Tik atstovas Susitikimo užklausos ir atsakymai siunčiami tik jūsų atstovams.

  • Perduoti ir atsiųsti man kopiją Susitikimo užklausos ir atsakymai siunčiami jums ir jūsų atstovams. Parinktį priimti arba atmesti susitikimo užklausą mato tik jūsų atstovai. Jums siunčiamas pranešimas bus rodomas kaip įprastas el. pašto pranešimas. Jūs vis tiek galite atsakyti į susitikimą: reikia atidaryti kalendoriaus elementą ir į jį atsakyti.

  • Mano atstovas ir aš Susitikimo užklausos ir atsakymai siunčiami jums ir jūsų atstovams. Arba galite atsakyti į susitikimo kvietimą.

Naudodami dialogo lango Bendrinimas ir teisės parametrus galite suteikti atstovams teisę peržiūrėti elementų, kurie pažymėti kaip privatūs, išsamią informaciją.

 1. Naudodami programą Internetinė „Outlook“ puslapio apačioje pasirinkite Kalendorius .

 2. Puslapio viršuje pasirinkite Bendrinti > Mano kalendorius.

  Mygtuko Bendrinti ekrano kopija

 3. Šalia atstovo, kuriam norite suteikti teisę peržiūrėti privačias paskyras, pažymėkite žymės langelį Leisti atstovui peržiūrėti asmeninius įvykius.

  Žymės langelio Leisti atstovui peržiūrėti asmeninius įvykius ekrano kopija

Jei norite sustabdyti kalendoriaus bendrinimą su kitu asmeniu, pašalinkite jo (jos) teises programoje Internetinė „Outlook“.

 1. Naudodami programą Internetinė „Outlook“ puslapio apačioje pasirinkite Kalendorius .

 2. Puslapio viršuje paspauskite Bendrinti ir pasirinkite kalendorių, kurio bendrinimą norite sustabdyti.

  Mygtuko Bendrinti ekrano kopija

  Pagal numatytuosius nustatymus jūsų pagrindinis kalendorius bus pavadintas „Mano kalendorius“. Jei esate sukūrę kitų kalendorių, galite pasirinkti ir vieną iš jų. Kitiems žmonėms priklausančių kalendorių bendrinimo teisių šalinti negalima.

 3. Pasirinkite Šalinti Pašalinti šalia asmens, su kuriuo nebenorite bendrinti savo kalendorių.

  Dabar asmuo yra pašalintas iš sąrašo žmonių, turinčių prieigą prie jūsų kalendoriaus. Jei asmuo yra jūsų organizacijos narys, jūsų Kalendorius bus pašalintas iš jo ar jos kalendorių sąrašo. Jei asmuo yra už jūsų organizacijos ribų, jo ar jos turima jūsų kalendoriaus kopija nepašalinama, bet daugiau nebus sinchronizuojama su jūsų kalendoriumi ir negaus naujinimų.

Internetinės „Outlook“ klasikinės versijos instrukcijos

Galite bet kuriam jūsų organizacijos asmeniui suteikti redaktoriaus arba atstovo prieigą prie jūsų kalendoriaus. Redaktorius galima priskirti pagrindiniam kalendoriui (pavadintam „Kalendorius“) arba papildomiems sukurtiems kalendoriams. Atstovus galima priskirti tik pagrindiniam kalendoriui. Žmonėms, nepriklausantiems jūsų organizacijai, suteikti redaktoriaus arba atstovo prieigos negalite.

 1. Puslapio viršuje pasirinkite programų vykdyklę Pasirinkite programų vykdyklę ir pasirinkite Kalendorius.

 2. Naršymo juostoje pasirinkite Bendrinti > Kalendorius.

  Mygtuko Bendrinti ekrano kopija

 3. Dialogo lange Bendrinti šį kalendorių įveskite vardą arba el. pašto adresą asmens, su kuriuo norite bendrinti savo kalendorių. Šio lauko funkcija tokia pat kaip ir lauko Kam el. laiške. Nors kalendorių galite bendrinti su keliais asmenimis, naudodami programą Internetinė „Outlook“, vienu metu galite įtraukti tik vieną asmenį.

  Dialogo lango Bendrinti šį kalendorių ekrano kopija.

 4. Įtraukę pageidaujamą asmenį, kuris galės valdyti jūsų kalendorių, pasirinkite išplečiamąjį sąrašą šalia jo vardo, tada pasirinkite prieigos lygį, kurį norite suteikti.

  • Pasirinkite Gali redaguoti, kad suteiktumėte teisę keisti jūsų kalendorių.

  • Pasirinkite Atstovas, kad suteiktumėte tas pačias teises kaip redaktoriui, be to, jie gaus užklausas ir galės siųsti atsakymus į jas jūsų vardu.

  • Parinktys Gali peržiūrėti, kada aš užsiėmęs (-usi), Gali peržiūrėti pavadinimus ir vietas ir Gali peržiūrėti visą informaciją leidžia kitiems tik peržiūrėti jūsų kalendorių, bet neleidžia atlikti jo keitimų.

 5. Kai pridėsite asmenį, su kuriuo norite bendrinti savo kalendorių, ir pasirinksite teises, kurias norite jam ar jai suteikti, pasirinkite Bendrinti. Jei nuspręsite nebebendrinti savo kalendoriaus, paspauskite Šalinti Pašalinti .

  Dialogo lango Bendrinti šį kalendorių ekrano kopija.

Asmuo, su kuriuo bendrinote savo kalendorių, gaus el. laišką, pranešantį apie tai. Kai kvietime pasirinks mygtuką Priimti, jūsų kalendorius bus įtrauktas į to asmens kalendorių sąrašą.

Bendrinamo kalendoriaus kvietimo ekrano kopija.

Pastabos: 

 • Kalendoriaus elementai, pažymėti Privatus, yra apsaugoti. Dauguma žmonių, su kuriais bendrinate savo kalendorių, mato elementų, pažymėtų Privatus, tik laiką, bet ne temą, vietą ar kitą informaciją. Ši nuostata netaikoma, atstovams suteiksite teises peržiūrėti elementų, pažymėtų Privatus, išsamią informaciją.

 • Žymės langelio Leisti atstovui peržiūrėti asmeninius įvykius ekrano kopija.

Kai kam nors suteiksite atstovo prieigą prie savo kalendoriaus, dalyje Bendrinti šį kalendorių matysite papildomą parinktį, kuria galėsite valdyti, kaip apdorojamos susitikimo užklausos ir atsakymai. Jei turite kelis atstovus, ši parinktis bus taikoma visiems atstovams.

Norėdami nustatyti šias parinktis:

 1. Puslapio viršuje pasirinkite programų vykdyklę Pasirinkite programų vykdyklę ir pasirinkite Kalendorius.

 2. Naršymo juostoje pasirinkite Bendrinti > Kalendorius.

  Mygtuko Bendrinti ekrano kopija

 3. Dalyje Atstovai (šalia Siųsti kvietimus ir atsakymus) pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  Dialogo lango Bendrinti šį kalendorių ekrano nuotrauka.

  • Tik atstovas. Siųsti man pranešimus. Susitikimo užklausos ir atsakymai siunčiami jums ir jūsų atstovams. Parinktį priimti arba atmesti susitikimo užklausą mato tik jūsų atstovai. Jums siunčiamas pranešimas bus rodomas kaip įprastas el. laiškas. Jūs vis tiek galite atsakyti į susitikimą: reikia atidaryti kalendoriaus elementą ir į jį atsakyti.

  • Tik atstovas. Susitikimo užklausos ir atsakymai siunčiami tik jūsų atstovams.

  • Mano atstovas ir aš. Susitikimo užklausos ir atsakymai siunčiami jums ir jūsų atstovams. Arba galite atsakyti į susitikimo kvietimą.

 4. Norėdami įrašyti pakeitimus, spustelėkite Baigta.

Naudodami dialogo lango Bendrinti šį kalendorių parametrus galite suteikti atstovams teisę peržiūrėti elementų, kurie pažymėti kaip privatūs, išsamią informaciją.

 1. Puslapio viršuje pasirinkite programų vykdyklę Pasirinkite programų vykdyklę ir pasirinkite Kalendorius.

 2. Naršymo juostoje pasirinkite Bendrinti > Kalendorius.

  Mygtuko Bendrinti ekrano kopija

 3. Šalia atstovo, kuriam norite suteikti teisę peržiūrėti privačias paskyras, pažymėkite žymės langelį Leisti atstovui peržiūrėti asmeninius įvykius.

  Žymės langelio Leisti atstovui peržiūrėti asmeninius įvykius ekrano kopija.

 4. Norėdami įrašyti pakeitimus, spustelėkite Baigta.

Jei norite sustabdyti kalendoriaus bendrinimą su kitu asmeniu, pašalinkite jo (jos) teises programoje Internetinė „Outlook“.

 1. Puslapio viršuje pasirinkite programų vykdyklę Pasirinkite programų vykdyklę ir pasirinkite Kalendorius.

 2. Puslapio viršuje paspauskite Bendrinti ir pasirinkite kalendorių, kurio bendrinimą norite sustabdyti.

  Mygtuko Bendrinti ekrano kopija

  Pagal numatytuosius nustatymus jūsų pagrindinis kalendorius bus pavadintas „Kalendorius“. Jei esate sukūrę kitų kalendorių, galite pasirinkti ir vieną iš jų. Kitiems žmonėms priklausančių kalendorių bendrinimo teisių šalinti negalima.

 3. Pasirinkite asmenį, su kuriais nebenorite bendrinti savo kalendorių, ir pasirinkite Šalinti Pašalinti .

  Dialogo lango Bendrinti šį kalendorių ekrano kopija.

  Dabar asmuo yra pašalintas iš sąrašo žmonių, turinčių prieigą prie jūsų kalendoriaus. Jei asmuo yra jūsų organizacijos narys, jūsų Kalendorius bus pašalintas iš jo ar jos kalendorių sąrašo. Jei asmuo yra už jūsų organizacijos ribų, jo ar jos turima jūsų kalendoriaus kopija nepašalinama, bet daugiau nebus sinchronizuojama su jūsų kalendoriumi ir negaus naujinimų.

Taip pat žr.

Kalendoriaus bendrinimas internetinėje „Outlook“ verslui

Kito vartotojo kalendoriaus valdymas internetinėje „Outlook“

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×