Kalendoriaus parametrai internetinėje „Outlook“

Jūsų kalendorius yra integruotas su el. paštu, kontaktais ir kitomis „Internetinė „Outlook““ funkcijomis. Norėdami keisti numatytąją kalendoriaus išvaizdą ir parametrus, naudokite Kalendoriaus parinktis.

Pastaba: Norėdami pakeisti kalendoriaus datos ir laiko formatą, pasirinkite Parametrai Parametrai > Bendriir tada pasirinkite Kalba ir laikas. Pasirinkite laiko juostą iš sąrašo.

Pasirinkite savo instrukcijų versiją

Instrukcijos šiek tiek skiriasi, jei naudojate naują programą Internetinė „Outlook“. Pasirinkite, kurią programos Internetinė „Outlook“ versiją naudojate, kad peržiūrėtumėte jums taikomas instrukcijas.

JEI JŪSŲ PAŠTO DĖŽUTĖ ATRODO TAIP...

Internetinės „Outlook“ beta versija

Žr. Naują internetinės „Outlook“ versijos instrukciją.

JEI JŪSŲ PAŠTO DĖŽUTĖ ATRODO TAIP...

Internetinė „Outlook“

Žr. Internetinės „Outlook“ klasikinės versijos instrukcijos.

Pastaba: Jei jūsų organizacija į įrankių juostą įtraukė savo logotipą, matomas vaizdas gali kiek skirtis nuo nurodyto aukščiau.

Naujos internetinės „Outlook“ versijos instrukcijos

Eikite į Kalendoriaus parinktis

  1. Prisijunkite prie Internetinė „Outlook“ ir spustelėkite kalendoriaus piktogramą. Jei reikia pagalbos prisijungiant, žr. Kaip prisijungti prie „Outlook“ žiniatinklyje.

  2. Puslapio viršuje pasirinkiteParametrai Parametrai , ir tada naudokite iešką, kad greitai rastumėte tai, ko jums reikia.

    arba

    Puslapio viršuje pasirinkite Parametrai Settings > Peržiūrėti visus „Outlook“ parametrus , kad pamatytumėte visas kalendoriaus parinktis.

  3. Kairiojoje srityje, pasirinkite parinktį, kurią norite keisti.

Norėdami individualizuoti savo kalendoriaus išvaizdą, naudokite Personalizavimo parametrus.

Parametras

Aprašas

Pirmąją savaitės dieną rodyti kaip

Čia pasirinkta diena bus rodoma kaip pirmoji savaitės diena rodinyje Savaitė.

Valandų rodymas

Nustatykite kalendoriaus laiko intervalus. Norėdami pasirinkti 15 minučių arba 30 minučių intervalus, naudokite parinkčių mygtukus.

Rodyti darbo savaitę kaip

Rinkdamiesi rodinį Darbo savaitė kalendoriuje, pažymėkite rodomas dienas.

Darbo valandos

Ne darbo valandos rodomos tamsesne spalva nei likusioji kalendoriaus dalis. Kai naudojama planavimo pagalbinė priemonė, kiekvieno dalyvio darbo laikas nustatomas pagal pasiūlytą susitikimų laiką.

Rodyti savaičių numerius

Peržiūrėdami kalendorių rodinyje Mėnuo, pažymėkite šią parinktį, jei norite matyti savaitės numerį.

Pirmąją metų savaitę pradėti nuo

Jeigu esate įjungę parinktį Rodinyje Mėnuo rodyti savaičių numerius, galite pasirinkti, nuo kur pradėti skaičiuoti: nuo pirmosios metų dienos, pirmosios keturių dienų savaitės arba pirmosios pilnos savaitės.

Naudokite Renginius ir kvietimus, norėdami kontroliuoti numatytuosius parametrus, kai sukuriami įvykiai, o taip pat kaip valdomi kvietimai, atsakymai ir pranešimai.

Parametras

Aprašas

Numatytasis priminimas

Norėdami nustatyti, prieš kokį laiką iki įvykio turėtų pasirodyti priminimas, naudokite šį parametrą.

Naudokite parametrą Kvietimai, norėdami kontroliuoti, kaip valdomi kvietimai, atsakymai ir pranešimai.

Parametras

Aprašas

Naikinti kvietimus ir atsakymus, kurie buvo atnaujinti

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite automatiškai pašalinti pasenusias susitikimų užklausas ir atsakymus aplanke Gauta. Kalendoriaus elementas liks kalendoriuje.

Naikinti pranešimus apie persiunčiamus įvykius

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite automatiškai perkelti persiunčiamų įvykių pranešimus į aplanką Panaikinta. Pagal numatytuosius parametrus, šiuos pranešimus gausite kiekvieną kartą, kai jūsų suorganizuoto renginio dalyviai persiųs jį naujam gavėjui. Šios parinkties pažymėjimas neturi renginio įvykio užklausos atsakymų apdorojimui .

Norėdami individualizuoti savo patyrimus apie orus, naudokite Orų prognozės parinktį. Keisti orų prognozės vietą dar nėra galimybės naujajame žiniatinklio "Outlook".

Parametras

Aprašas

Orų prognozės

Pasirinkite parinktį Rodyti orų prognozę arba Slėpti orų prognozę.

Pasirinkite, ar naudosite Farenheito, ar Celsijaus temperatūros skalę.

Naudokite įvykių iš el. pašto parametrus, norėdami kontroliuoti, kaip įvykiai įtraukiami iš pašto į kalendorių.

Parametras

Aprašas

Automatinis įvykių įtraukimas į mano kalendorių iš el. laiško

Pažymėkite šį žymės langelį, kad automatiškai į kalendorių įtrauktumėte įvykius, aptiktus el. pašte.

Žymėkite įvykius kaip privačius, kad tik jūs juos matytumėte

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite automatiškai pažymėti įvykius kaip privačius.

Šių įvykių įtraukimas į mano kalendorių iš el. pašto

Pažymėkite žymės langelį kiekvienam įvykio tipui, kurį norite įtraukti iš pašto į kalendorių.

Naudokite bendrą kalendorių, kad galėtumėte jį dalintis su kitais žmonėmis ir valdykite bendro naudojimo kalendorius.

Parametras

Aprašas

Pasirinkti kalendorių

Pasirinkite norimą dalintis kalendorių.

Programos Internetinė „Outlook“ klasikinės versijos instrukcijos

Eikite į kalendoriaus parinktis

  1. Prisijunkite prie Internetinė „Outlook“. Kaip tai padaryti, žr. Kaip prisijungti prie internetinės „Outlook“.

  2. Puslapio viršuje pasirinkite Nustatymai, tada pasirinkite Kalendorius.

  3. Kairiojoje srityje, pasirinkite parinktį, kurią norite keisti.

Naudokite Suasmeninimo parametrus, norėdami individualizuoti savo kalendoriaus išvaizdą ir pasirinkite rodyti ar slėpti orų prognozes ir vietos įvykius.

Norėdami valdyti kalendoriaus išvaizdą, naudokite parametrus dalyje Kalendoriaus išvaizda.

Parametras

Aprašas

Rodyti darbo savaitę kaip

Rinkdamiesi rodinį Darbo savaitė kalendoriuje pažymėkite rodomas dienas.

Nustatyti darbo valandas

Ne darbo valandos rodomos tamsesne spalva nei likusioji kalendoriaus dalis. Kai naudojama planavimo pagalbinė priemonė, kiekvieno dalyvio darbo laikas nustatomas pagal pasiūlytą susitikimų laiką.

Mėnesio rodinyje rodyti savaičių numerius

Peržiūrėdami kalendorių rodinyje Mėnuo pažymėkite šią parinktį, jei norite matyti savaitės numerį.

Pirmąją metų savaitę pradėti

Jeigu esate įjungę parinktį Rodinyje Mėnuo rodyti savaičių skaičius, galite pasirinkti, nuo kurios dienos pradėti skaičiuoti: nuo pirmosios metų dienos, pirmosios keturių dienų savaitės arba pirmosios visos savaitės.

Pirmąja savaitės diena rodyti

Čia pasirinkta diena bus rodoma kaip pirmoji savaitės diena rodinyje Savaitė.

Numatytoji susitikimo trukmė minutėmis

Nustatykite numatytąjį susitikimų laiką 15 minučių tikslumu arba sukurkite pasirinktinį ilgį.

Valandų rodymas

Nustatykite kalendoriaus laiko intervalus. Norėdami pasirinkti 15 minučių arba 30 minučių intervalus, naudokite parinkčių mygtukus.

Rodyti kalendorių

Pasirinkite Ryškios spalvos arba Šviesios spalvos.

Naudokite Orų prognozė ir Vietos įvykiai parametrus, kad pridėtumėte informaciją, pritaikytą vietai.

Parametras

Aprašas

Orų prognozės

Pasirinkite arba Rodyti orų prognozęparinktį arba Slėpti orų prognozę .

Pasirinkite arba Farenheitai arba Celsijus temperatūros skalės naudojimo parinktį.

Pasirinkite vietą, kurią norite matyti kalendoriuje.

Pasirinkite Įtraukti kitą vietą, jei norite sužinoti apie jos orų prognozes.

Vietiniai įvykiai

Pasirinkite rodyti ar slėpti vietos įvykius jūsų kalendoriuje.

Pasirinkite arba Rodyti vietos įvykių parinktį arba Slėpti vietos įvykius.

Pasirinkite Naudoti dabartinę vietą arba pasirinkite Pasirinkti miestą ir įveskite vietą.

Naudokite Automatinis apdorojimas parametrus, kad valdytumėte, kaip įvykiai įtraukiami į kalendorių ir kaip apdorojami kvietimai, atsakymai ir pranešimai.

Naudokite Įvykiai iš elektroninio pašto parametrus, norėdami kontroliuoti, kaip įvykiai įtraukiami iš pašto į kalendorių.

Parametras

Aprašas

Neįtraukti įvykių iš pašto į mano kalendorių

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įvykiai, aptikti el. pašte, nebūtų įtraukti į jūsų kalendorių.

Automatinis įvykių įtraukimas į mano kalendorių iš laiško

Pažymėkite šį žymės langelį, kad automatiškai į kalendorių įtrauktumėte įvykius, aptiktus el. pašte.

Šių įvykių įtraukimas į mano kalendorių iš pašto

Pažymėkite žymės langelį kiekvienam įvykio tipui, kurį norite įtraukti iš pašto į kalendorių

Žymėkite įvykius kaip privačius, kad tik jūs juos matytumėte

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite automatiškai pažymėti įvykius kaip privačius.

Naujinti laiko juostą

Pasirinkite šią parinktį, norėdami pakeisti kalendoriaus naudojamą laiko juostą.

Naudokite parametrą Kvietimai pakvietimams į susitikimus, atsakymams ir pranešimams valdyti.

Parametras

Aprašas

Naikinti atnaujintas kvietimus ir atsakymus

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite automatiškai pašalinti pasenusias susitikimų užklausas ir atsakymus aplanke Gauta. Kalendoriaus elementas liks kalendoriuje.

Naikinti pranešimus apie persiunčiamus įvykius

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite automatiškai perkelti persiunčiamų įvykių pranešimus į aplanką Panaikinta. Pagal numatytuosius parametrus, šiuos pranešimus gausite kiekvieną kartą, kai jūsų suorganizuoto įvykio dalyviai persiųs jį naujam gavėjui. Šios parinkties pažymėjimas neturi įtakos įvykio užklausos atsakymų apdorojimui .

Naudokite Pranešimai parametrus, kad nustatytumėte priminimus, siųstumėte pranešimus į savo telefoną ir gautumėte savo kalendoriaus įvykių dienotvarkes.

Parametrai Priminimai valdo numatytuosius priminimus apie jūsų kalendoriaus elementus. Pagal numatytuosius parametrus priminimai yra įjungti ir nustatyti 15 minučių iki elemento laiko pradžios.

Parametras

Aprašas

Rodyti priminimų įspėjimus

Norėdami rodyti priminimą apie kalendoriaus elementus, pažymėkite šį žymės langelį.

Leisti garsą, kai ateina priminimo laikas

Norėdami, kad atėjus priminimo laikui būtų leidžiamas garsas, pažymėkite šį žymės langelį.

Numatytasis priminimas

Norėdami nustatyti, prieš kokį laiką iki įvykio turėtų pasirodyti priminimas, naudokite šį parametrą.

Gauti kalendorių ir užduočių dienos el. pašto dienotvarkę

Kasdien gaukite el. laišką, kuriame pateikiama jūsų dienotvarkė, sudaryta atsižvelgiant į jūsų kalendoriaus kvietimus ir jums priskirtas užduotis.

Pažymėkite kiekvieno kalendoriaus, kurį norite įtraukti į savo dienos darbotvarkę, žymės langelį.

Nesiųsti dienotvarkės dienomis, kai nėra įvykių arba užduočių

Pasirinkite šią parinktį, kad dienomis, kai neturite įvykių ar užduočių, negautumėte dienotvarkės laiško.

Naujinti laiko juostą

Pasirinkite šį saitą, jei norite keisti laiko juostą, naudojamą kalendoriuje.

Orų prognozės parametrų naujinimas

Pasirinkite šį saitą, jei norite pakeisti šiuos parametrus: kalendoriaus orų prognozės informaciją.

Norėdami siųsti teksto pranešimus apie kalendoriaus įvykius į savo telefoną, naudokite Teksto žinutės pranešimai parametrus.

Parametras

Aprašas

Pranešimai apie pasikeitimus įvykių, įvyksiančių per nurodytą dienų skaičių

Pažymėkite šį žymės langelį tam, kad gautumėt pranešimus į telefoną apie pakeitimus įvykių, įvyksiančių per jūsų nurodytą dienų skaičių.

Pažymėkite žymės langelį Tik darbo valandomis, norėdami išvengti kitu laiku siunčiamų pranešimų.

Įvykių priminimų pranešimai

Pažymėkite šį žymės langelį, norėdami gauti pranešimus apie įvykių priminimus.

Pažymėkite žymės langelį Tik darbo valandomis, norėdami išvengti kitu laiku siunčiamų pranešimų.

Kasdienės kalendoriaus dienotvarkės

Pažymėkite šį žymės langelį ir nurodykite laiką, kada siųsti savo kasdienę kalendoriaus dienotvarkę.

Pranešimų nustatymas

Pasirinkite šį saitą, norėdami nustatyti savo paskyros teksto pranešimus, jei to dar nepadarėte anksčiau. (Teksto pranešimų perspėjimų parinktys bus išjungtos, kol nustatysite teksto pranešimus.)

Naudokite Dienotvarkės pašto parametrus, kad pasirinktumėte, ar norite gauti dienotvarkę, kurioje rodomi jūsų kalendoriaus įvykiai ir užduotys, kiekvieną dieną el. paštu.

Parametras

Aprašas

Nesiųsti man kasdienės dienotvarkės

Pasirinkite šią parinktį, jei nenorite kiekvieną dieną gauti el. laišką, kuriame pateikiama jūsų dienotvarkė.

Atsiųsti kasdienę darbotvarkę

Kasdien gaukite el. laišką, kuriame pateikiama jūsų dienotvarkė, sudaryta atsižvelgiant į jūsų kalendoriaus kvietimus ir jums priskirtas užduotis.

Pažymėkite kiekvieno kalendoriaus, kurį norite įtraukti į savo dienos darbotvarkę, žymės langelį.

Naujinti laiko juostą

Pasirinkite šį saitą, jei norite keisti laiko juostą, naudojamą kalendoriuje.

Orų prognozės parametrų naujinimas

Pasirinkite šį saitą, jei norite pakeisti šiuos parametrus: kalendoriaus orų prognozės informacija.

Naudokite Kalendoriaus publikavimas parinktį, norėdami sukurti saitą į jūsų kalendorių, kurį galėtumėte bendrinti su kitais. Pvz., galėtumėte paskelbti saitą žiniatinklio puslapyje arba jį bendrinti socialinėse grupėse.

Parametras

Aprašas

Pasirinkti kalendorių

Pasirinkite norimą bendrinti kalendorių.

Pasirinkti teises

Pasirinkite, ar norite, kad kiti galėtų matyti tik jūsų laisvą laiką, kai kurią informaciją arba visą kalendorių.

Gimtadienių kalendorius automatiškai įtraukia visus žinomus kontaktų sąraše esančių žmonių gimtadienius. Taip pat bet kada galite įtraukti informaciją apie naujus gimtadienius.

Parametras

Aprašas

Įjungti gimtadienių kalendorių

Įtraukia gimtadienių kalendorių ir automatiškai jį užpildo informacija apie jūsų kontaktų gimtadienius. Jeigu parinktyse Žmonės prisijungiate prie socialinių tinklų, tų žmonių gimtadieniai taip pat automatiškai pasirodys kalendoriuje.

Išjungti gimtadienių kalendorių

Paslepia gimtadienių kalendorių.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×