Internetinės „Outlook“ spartieji klavišai

Šiame straipsnyje aprašomi spartieji klaviatūros klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų klaviatūrų klavišų išdėstymas gali neatitikti JAV klaviatūros klavišų.

Internetinės „Outlook“ parametruose galite pasirinkti patogiausią sparčiųjų klavišų versiją. Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie sparčiuosius klavišus, kurie galimi, jei kaip norimą naudoti sparčiųjų klavišų versiją pasirenkate „Outlook“.

Pastabos: 

  • Norėdami peržiūrėti visą sparčiųjų klavišų sąrašą, kurie galimi naudojant jūsų pasirinktą versiją, kai naudojate internetinę „Outlook“, klaviatūroje paspauskite klaustuką (?).

  • Spartieji klavišai, galimi internetinėje „Outlook“, yra tokie patys, kaip ir „Outlook.com“ spartieji klavišai.

Dažnai naudojami spartieji klaviatūros klavišai

Toliau pateikiami spartieji klavišai yra tie, kuriuos dažniausiai naudoja žmonės, kurie internetinėje „Outlook“ pasirenka „Outlook“ sparčiųjų klavišų versiją.

Norėdami tai padaryti...

Paspauskite

Sukurti naują el. pranešimą arba elementą

Ctrl + N arba N

Panaikinti pranešimą arba elementą

Delete

Persiųsti pranešimą

Ctrl + Shift + F arba Shift + F

Eiti į Kalendorių

Ctrl + Shift + 2

Atsakyti visiems į el. laišką

Ctrl + Shift + R arba Shift + R

Atsakyti į el. laišką

Ctrl + R arba R

Ieškoti

Alt + Q

Siųsti el. laišką

Ctrl + Enter

Pašto, kalendoriaus, žmonių ir užduočių pasiekimas

Įvairias programos Internetinė „Outlook“ funkcijas galite pasiekti naudodami standartines komandas ir mygtukus naršymo juostose arba galite naudoti daugybę klaviatūros sparčiųjų klavišų. Kad jums būtų patogiau, klaviatūros sparčiuosius klavišus suskaidėme pagal sritis.

Įvairūs spartieji klavišai

Galite naudoti klavišų kombinaciją, kad naršytumėte programos Internetinė „Outlook“ lango viršuje esančius elementus.

  • Naudokite rodyklės dešinėn ir rodyklės kairėn klavišus, kad perjungtumėte paštą, kalendorių, žmones ir užduotis.

  • Naudokite klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie savo informacijos, parinkčių, ieškos ir žinyno.

  • Paspauskite Enter , kad pereitumėte į sritį, kurią paryškinote ją pažymėdami.

Paspauskite klavišą Esc, kad uždarytumėte bet kurią formą arba langą. Tačiau tai atlikus, gali būti neįrašyta visa į formą arba langą įtraukta informacija.

Bendrieji veiksmų spartieji klavišai

Jau sužinojote pagrindinius judėjimo internetinėje „Outlook“ klavišus, todėl toliau pateikiame sparčiuosius klaviatūros klavišus, kurie gali padėti jums atlikti kai kuriuos pagrindinius veiksmus.

Spartieji klaviatūros klavišai

Veiksmas

Ctrl+N arba N

Sukurti naują elementą, to paties tipo kaip modulis, kurį šiuo metu naudojate. Pavyzdžiui, naują susitikimą programoje Kalendorius.

E

Perkelti el. laišką į aplanką Archyvas.

Alt + Q

Eiti į lauką Ieška.

Ctrl + F6

Pereiti iš vienos srities į kitą. Tai aukščiausio lygio naršymas.

Pastabos: 

  • Kai pasieksite norimą sritį, spausdami TAB rodyklių klavišus pasiekite norimą elementą, tada paspauskite Enter, kad atliktumėte veiksmą su tuo elementu.

  • Naudojant Paštą, spaudžiant Ctrl + F6 cikliškai pereinama tarp viršutinės naršymo juostos, asmeninės būsenos, naujų elementų, aplankų ir skaitymo srities.

Kontekstinio meniu klavišas (arba Shift + F10)

Tai – spustelėjimo dešiniuoju pelės klavišu atitikmuo pasirenkant parinktį. Su „Windows“ suderinamose klaviatūrose kontekstinio meniu klavišas yra į dešinę nuo tarpo klavišo.

Enter

Pasirinkti pranešimą, kalendoriaus elementą, kontaktą ar užduotį ir atidaryti pažymėtą parinktį naujame lange.

Teksto redagavimo spartieji klaviatūros klavišai

Pamatysite, kad teksto redagavimo spartieji klaviatūros klavišai, pasiekiami programoje Internetinė „Outlook“ yra tokie patys, kaip ir kituose „Microsoft“ produktuose.

Spartieji klaviatūros klavišai

Veiksmas

Ctrl + C

Kopijuoti pažymėtą sritį į mainų sritį.

Ctrl + X

Iškirpti pažymėtą tekstą.

Klavišas Backspace

Panaikinti kairėje nuo žymiklio esantį pažymėtą tekstą arba simbolius.

Ctrl + Backspace

Panaikinti žodį į kairę nuo žymiklio, bet ne tarpą prieš žodį.

Ctrl + K

Rodyti hipersaito įterpimo lauką.

Ctrl + V

Įklijuoti mainų srities turinį į dabartinę vietą.

Ctrl + Y

Pakartoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Atšaukti paskutinį veiksmą.

Insert

Perjungti iš teksto įterpimo į perrašymą ir atvirkščiai.

Teksto formatavimo spartieji klaviatūros klavišai

Galbūt jau žinote teksto formatavimo sparčiuosius klaviatūros klavišus, kuriuos galite naudoti programoje Internetinė „Outlook“. „Microsoft“ standartizavo teksto formatavimo sparčiuosius klaviatūros klavišus daugelyje „Microsoft“ produktų.

Spartieji klaviatūros klavišai

Veiksmas

Ctrl + B

Pritaikyti paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + I

Pritaikyti pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + U

Pritaikyti pabrauktąjį formatavimą.

Paštas

Aplankų sąrašo spartieji klaviatūros klavišai

Toliau nurodyti su aplankų sąrašu dažniausiai naudojami spartieji klavišai.

Spartieji klaviatūros klavišai

Veiksmas

Rodyklė kairėn

Sutraukti pasirinktą aplanką.

Rodyklė dešinėn

Išplėsti pasirinktą aplanką.

F2

Pervardyti pasirinktą aplanką.

Pranešimų ir skaitymo sąrašo spartieji klavišai

Toliau pateikiami spartieji klaviatūros klavišai, kuriuos galima naudoti norint atlikti tą patį veiksmą, neatsižvelgiant į tai, ar dirbate pranešimų sąraše, ar skaitymo sąraše.

Spartieji klaviatūros klavišai

Veiksmas

Insert

Numatytąją vėliavėlę pasirinktam pokalbiui arba pranešimui pritaikyti neatidarant vėliavėlių meniu.

Pastaba: Jei pokalbis arba pranešimas jau pažymėtas vėliavėle, paspaudus klavišą „Insert“, pokalbis arba pranešimas pažymimais kaip baigtas. Tai veikia ir pasirinkus kelis pokalbius arba pranešimus.

Esc

Atšaukti iešką.

Pastaba: Jei kontekstinis meniu atidarytas, paspaudus klavišą „Esc“ jis bus uždarytas, bet ieška nebus nutraukta.

Naikinti

Panaikinti pasirinktą pranešimą arba elementą.

CTRL + Q arba Q

Pasirinktą pokalbį arba pranešimą pažymėti kaip perskaitytą.

CTRL + U arba U

Pasirinktą pokalbis arba pranešimą pažymėti kaip neperskaitytą.

Shift + Delete

Pasirinktą pranešimą arba elementą pašalinti visam laikui.

Pranešimų sąrašo spartieji klaviatūros klavišai

Spartieji klaviatūros klavišai dažnai naudoja tuos pačius klavišų pavadinimus arba tą patį klavišų derinį. Tačiau atliekami veiksmai gali skirtis atsižvelgiant į sritį, kurioje dirbate. Toliau nurodyti spartieji klavišai naudojami su laiškų sąrašu.

Spartieji klaviatūros klavišai

Veiksmas

Esc

Atšaukti iešką.

Pastaba: Jei kontekstinis meniu atidarytas, paspaudus klavišą „Esc“ jis bus uždarytas, bet ieška nebus nutraukta.

Shift + rodyklė žemyn

Pasirinkti dabartinį ir kitą sąrašo pranešimą. Naudokite, kad pasirinktumėte kelis gretimus pranešimus.

Shift + rodyklė aukštyn

Pasirinkti dabartinį ir ankstesnį sąrašo pranešimą. Naudokite, kad pasirinktumėte kelis gretimus pranešimus.

Home arba Ctrl + Home

Pasirinkti pirmąjį sąrašo pranešimą.

PAGE DOWN

Pasirinkti pirmąjį paskesnio puslapio pranešimą, jei laiškų sąrašas apima du ir daugiau puslapių.

PAGE UP

Pasirinkti pirmąjį ankstesnio puslapio pranešimą, jei laiškų sąrašas apima du ir daugiau puslapių.

End arba Ctrl + End

Pasirinkti paskutinį sąrašo pranešimą.

Skaitymo sąrašo spartieji klaviatūros klavišai

Spartusis klaviatūros klavišas srityje, kurioje dirbate, gali atlikti unikalų veiksmą, nors klavišų pavadinimai ir klavišų deriniai yra pažįstami. Toliau nurodyti spartieji klaviatūros klavišai, naudojami su skaitymo sąrašu.

Spartieji klaviatūros klavišai

Veiksmas

Esc

Uždaryti naują pranešimą

Ctrl + N arba N

Kurti naują pranešimą.

Ctrl + Shift + F arba Shift + F

Persiųsti pasirinktą pranešimą.

End arba Ctrl + End

Pereiti į pokalbio arba pranešimo apačią.

Home arba Ctrl + Home

Pereiti į pokalbio arba pranešimo viršų.

Page Down

Pereiti vienu puslapiu žemyn, kai pokalbį arba pranešimą sudaro du ar daugiau puslapių.

Page Up

Pereiti vienu puslapiu aukštyn, kai pokalbį arba pranešimą sudaro du ar daugiau puslapių.

Ctrl + R arba R

Atsakyti į pasirinktą laišką.

Ctrl + Shift + R arba Shift + R

Siųsti atsakymą pasirinkto laiško siuntėjui ir visiems gavėjams.

Ctrl + Enter

Siųsti laišką.

Kalendorius

Toliau nurodyti spartieji klavišai pasiekiami, kai dirbate kalendoriaus rodinyje.

Spartieji klaviatūros klavišai

Veiksmas

Ctrl + N

Kurti naują kalendoriaus elementą.

Delete

Naikinti pažymėtą elementą.

Ctrl + Shift + 2

Eiti į kalendorių.

Shift + rodyklė dešinėn

Pereiti į kitą laikotarpį. Pvz., jei esate mėnesio rodinyje, paspaudę Ctrl + rodyklę dešinėn pereisite į paskesnį mėnesį.

Shift + rodyklė kairėn

Pereiti į ankstesnį laikotarpį. Pvz., jei įjungėte mėnesio rodinį, paspaudus Ctrl + rodyklę kairėn pereisite į ankstesnį mėnesį.

Shift + Alt + Y

Eiti į rodinį Šiandien.

Ctrl + F6

Pereiti į kitą kalendoriaus sritį.

Tab

Pereiti į dabartinio rodinio paskesnį įvykį arba sritį.

Shift + Tab

Pereiti į dabartinio rodinio ankstesnį įvykį arba sritį.

Enter

Atidaryti pažymėtus elementą.

Shift + Alt + 1

Perjungti į rodinį Diena.

Shift + Alt + 3

Perjungti į rodinį Visa savaitė.

Shift + Alt + 4

Persijungti į rodinį Mėnuo.

Shift + Alt + 2

Perjungti į rodinį Darbo savaitė.

Kalendoriaus formos

Spartieji klaviatūros klavišai

Veiksmas

Ctrl + S

Įrašyti paskyrą.

Ctrl + Enter arba Alt + S

Siųsti susitikimą.

Užduotys

Dirbkite su užduotimis naudodami dalį pagrindinių klaviatūros klavišų.

Spartieji klaviatūros klavišai

Veiksmas

Ctrl + N

Kurti naują užduotį.

Delete

Naikinti pažymėtą elementą.

Page Down

Pasirinkti pirmąjį kito puslapio elementą, jei sąrašą sudaro du ir daugiau puslapių.

Page Up

Pasirinkti pirmąjį ankstesnio puslapio elementą, jei sąrašą sudaro du ir daugiau puslapių.

Home

Pasirinkti pirmąjį sąrašo elementą.

End

Pasirinkti paskutinį sąrašo elementą.

Rodyklė žemyn

Pasirinkti kitą sąrašo elementą.

Rodyklė aukštyn

Pasirinkti ankstesnį sąrašo elementą.

Susijusios temos

„Outlook.com“ spartieji klavišai

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×