Internetinės „OneNote“ spartieji klavišai

Internetinės „OneNote“ spartieji klavišai

Spartieji klavišai suteikia galimybę dirbti našiau, net nenaudojant pelės. Šiame straipsnyje išvardyti spartieji klavišai, skirti „OneNoteOnline“.

Patarimai: 

  • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

  • Komandos, kurioms būtina paspausti ir atleisti kelis klavišus vienu metu, nurodytos su pliuso simboliu (+). Komandos, kurioms būtina paspausti ir atleisti kelis klavišus tam tikra eilės tvarka, nurodytos su kablelio simboliu (,).

  • Norėdami greitai pasiekti komandas, paspauskite CTRL + ' (apostrofą), kad pereitumėte prie Noriu sužinoti, tada įveskite norimą komandą (galima naudoti tik Redagavimo rodinyje). Naudodamiesi rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite komandą, tada paspauskite ENTER.

Šioje temoje

Klaviatūros komandos skaitymo rodinyje

Klaviatūros komandos redagavimo rodinyje

Skaitymo rodinys

Juostelės ir sričių naršymas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti nuo bloknoto naršymo į naršyklės laukus

SHIFT + F6

Judėjimas tarp juostelės komandų

Klavišas Tab

Šiuo metu pažymėtos juostelės komandos vykdymas

Klavišas Enter

Slinkti puslapiu aukštyn ar žemyn

PgUp arba PgDn

Puslapio viršus

Naršymo sritis

Jei norite

Paspauskite

Peržiūrėti kitą bloknoto puslapį („Internet Explorer“)

Ctrl + PgDn

Peržiūrėti ankstesnį bloknoto puslapį („Internet Explorer“)

Ctrl + PgUp

Pereiti į pirmą skyriaus puslapį

Alt + PgUp

Pereiti į paskutinį skyriaus puslapį

Alt + PgDn

Išplėsti sekciją

Enter pažymėtame skyriuje

Puslapio viršus

Redagavimo rodinys

Juostelės ir sričių naršymas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti iš dabartinio puslapio į juostelę, tada judėti tarp komandų

Ctrl + F6, kad pereitumėte į puslapių sąrašą. Sąraše naudokite klavišą Tab, kad pereitumėte į kitus puslapius. Paspauskite „Enter“, norėdami pasirinkti puslapį.

Kito juostelės skirtuko aktyvinimas

Ctrl + F6, tada Tab, kad pereitumėte į kitus juostelės skirtukus, tada Enter.

Judėjimas tarp juostelės komandų

Klavišas Tab

Šiuo metu pažymėtos juostelės komandos vykdymas

Klavišas Enter

Puslapio viršus

Naršymo sritis

Jei norite

Paspauskite

Peržiūrėti kitą bloknoto puslapį („Internet Explorer“)

Ctrl + PgDn

Peržiūrėti ankstesnį bloknoto puslapį („Internet Explorer“)

Ctrl + PgUp

Pereiti į pirmą skyriaus puslapį

Alt + PgUp

Pereiti į paskutinį skyriaus puslapį

Alt + PgDn

Naujas skyrius

Ctrl+F6, tada Tab, kad pereitumėte į skyrių, Shift + F10, rodyklė žemyn į Naujas skyrius, tada Enter

Perkelti dabartinį puslapį aukštyn arba žemyn

Alt + Shift + rodyklė aukštyn, Alt + Shift + rodyklė žemyn

Panaikinti puslapį

Paspaudę Tab pereikite į puslapį, Shift +F10, rodyklė žemyn į komandą Naikinti, tada Enter

Panaikinti skyrių

Paspaudę Tab pereikite į skyrių, Shift +F 10, rodyklė žemyn iki komandos Naikinti, tada Enter

Puslapio viršus

Įterpimo vietos perkėlimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Iš pavadinimo srities į puslapį

Tab arba Enter

Per vieną simbolį dešinėn

Rodyklė dešinėn

Per vieną simbolį į kairę

Rodyklė kairėn

Žodžiu į dešinę

Ctrl + rodyklė dešinėn

Žodžiu į kairę

Ctrl + rodyklė kairėn

Eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Rodyklė žemyn

Viena pastraipa aukštyn

Ctrl + rodyklė aukštyn

Viena pastraipa žemyn

Ctrl + rodyklė žemyn

Eilutės pradžia

Klavišas Home

Eilutės pabaiga

End

Į puslapio pradžią (neįskaitant pavadinimo srities)

Ctrl + Home

Puslapio pabaiga

Ctrl + End

Į pavadinimo sritį

PgUp arba Ctrl + A, Ctrl + A, Tab kol pažymimas pavadinimas

Puslapio viršus

Turinio pasirinkimas: žymėjimo išplėtimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Simboliu į dešinę

Shift + rodyklė dešinėn

Simboliu į kairę

Shift + rodyklė kairėn

Žodžiu į kairę

Shift + Ctrl + rodyklė dešinėn

Žodžiu kairėn

Shift + Ctrl + rodyklė kairėn

Eilute aukštyn

Shift + rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Shift + rodyklė žemyn

Pastraipa aukštyn

Shift + Ctrl + rodyklė aukštyn

Pastraipa žemyn

Shift + Ctrl + rodyklė žemyn

Į pastraipos pradžią

Shift + Home

Į pastraipos pabaigą

Shift + End

Iki struktūros pradžios

Shift + Ctrl + Home

Iki struktūros pabaigos

Shift + Ctrl + End

Iki visos pastraipos, tada – struktūros, tada – puslapio

Ctrl + A kiekvienam išplėtimo lygiui

Puslapio viršus

Turinio redagavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Iškirpimas

Ctrl + X

Kopijuoti

Ctrl + C

Įterpimas

Ctrl + V

Hipersaito įterpimas

Ctrl + K

Anuliavimas

Ctrl + Z

Perdaryti

Ctrl + Y

Perėjimas nuo vieno su klaidomis parašyto žodžio prie kito

Alt + F7

Nauja struktūra

CTRL + SHIFT + F

Pereiti nuo vienos struktūros prie kitos

Ctrl + A, Ctrl + A, Tab

Įrašyti keitimus

Pastaba: Kai programa „OneNoteOnline“ veikia, jūsų pastabos automatiškai įrašomos kiekvieną kartą jas pakeitus. Rankiniu būdu įrašyti pastabas nebūtina.

Ctrl + S

Puslapio viršus

Lentelės

Jei norite

Paspauskite

Sukurti naują laukelį būdami paskutiniame lentelės lange

Tab

Įterpti eilutę žemiau

Ctrl + Enter

Pastaba: Pažymėjus langelį, stulpelį ar eilutę, pažymėtų langelių turiniui taikoma lygiuotė. Pažymėjus lentelę, lygiuotė taikoma lentelei, tačiau tai neturi poveikio langelių lygiuotei.

Puslapio viršus

Teksto formatavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Paryškintasis

Ctrl + B

Kursyvas

Ctrl + I

Pabraukti

Ctrl + U

Sąrašas su ženkleliais

Ctrl + taškas

Sunumeruotas sąrašas

Ctrl + pasvirasis brūkšnys arba Ctrl + Shift + O

Lygiuoti kairėje

Ctrl + L

Lygiavimas dešinėje

Ctrl + R

Lygiavimas centre

Ctrl + E

Didinti įtrauką

Alt + Shift + rodyklė dešinėn

Mažinti įtrauką

Alt + Shift + rodyklė kairėn

Puslapio viršus

Pastabų žymėjimas

Jei norite

Paspauskite

Jei norite

Ctrl + 1

Svarbu

Ctrl + 2

Klausimas

Ctrl + 3

Priminimas vėlesniam laikui

Ctrl + 4

Apibrėžimas

Ctrl + 5

Paryškinimas

Ctrl + 6

Kontaktas

Ctrl + 7

Adresas

Ctrl + 8

Telefono numeris

Ctrl + 9

Puslapio viršus

„Windows“ ir „Mac“ klaviatūros atitikmenys

Klavišas

Modifikatorius

Windows“

„Mac“

Klavišas Backspace

Alt

Grįžimas per vieną žodį

Klavišas End

Alt

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų apačią

Klavišas Enter

Alt

Puslapio ypatybių rodymas „Internet Explorer“

Klavišas Tab

Ctrl - Alt

Užduočių perjungimas

Klavišas Home

Alt

Ėjimas į pagrindinį puslapį

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų viršų

Kairėn

Alt

Grįžimas „Internet Explorer“

Vieno žodžio perkėlimas į kairę

PageDn

Alt

Ėjimas į kitą puslapį

Ėjimas į kitą puslapį

PageUp

Alt

Ėjimas į ankstesnį puslapį

Ėjimas į ankstesnį puslapį

Dešinėn

Alt

Ėjimas pirmyn „Internet Explorer“

Ėjimas per vieną žodį į dešinę

Klavišas Tab

Alt

Perjungimas iš vienos taikomosios programos į kitą

Įvesties vietos perkėlimas iš naršyklės į puslapio elementus ir atvirkščiai (pritaikymo neįgaliesiems ciklas)

Žemyn

Alt - Shift

Dabartinio puslapio perkėlimas žemyn per vieną poziciją naršymo srityje

Pažymėjimas nuo įterpimo vietos iki pastraipos pabaigos

Klavišas End

Alt - Shift

Perėjimas į paskutinį skyriaus puslapį

Perėjimas į paskutinį skyriaus puslapį

Klavišas Enter

Alt - Shift

Viso ekrano režimo perjungimas „Internet Explorer“

Klavišas Tab

Ctrl - Alt - Shift

Užduočių perjungimas

Klavišas Home

Alt - Shift

Perėjimas į pirmąjį skyriaus puslapį

Perėjimas į pirmąjį skyriaus puslapį

Kairėn

Alt - Shift

Įtraukos lygio pašalinimas

Pažymėjimas po vieną žodį į kairę

Dešinėn

Alt - Shift

Įtrauka

Pažymėjimas po vieną žodį į kairę

Klavišas Tab

Alt - Shift

Perjungimas iš vienos taikomosios programos į kitą

Įvesties vietos perkėlimas iš naršyklės į puslapio elementus ir atvirkščiai (pritaikymas neįgaliesiems ciklas)

Aukštyn

Alt - Shift

Dabartinio puslapio perkėlimas žemyn per vieną poziciją naršymo srityje

Pažymėjimas nuo įterpimo vietos iki pastraipos pabaigos

Klavišas Backspace

Grįžimas per vieną žodį

Klavišas „Delete“

Žodžių naikinimas po vieną atskirai

Žemyn

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną pastraipą atskirai

Klavišas End

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų apačią

Klavišas Home

Ėjimas į dokumento arba struktūrų viršų (programoje „Safari“ ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį)

Kairėn

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią (programoje „Firefox“ ėjimas į ankstesnį puslapį)

Dešinėn

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą (programoje „Firefox“ ėjimas pirmyn)

Klavišas Tab

Užduočių perjungimas (kaip „Windows“ Alt - Tab)

Aukštyn

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną pastraipą atskirai

ESC

⌘ - Alt

Užduočių tvarkytuvo atidarymas (priverstinis taikomųjų programų uždarymas)

Klavišas Home

⌘ - Alt

Ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį programoje „Safari“

Kairėn

⌘ - Alt

Naršyklės skirtukų perjungimas programoje „Chrome“

Klavišas „Delete“

⌘ - Shift

Naršyklės talpyklos išvalymas programoje „Firefox“

Žemyn

⌘ - Shift

Pažymėjimas po vieną pastraipą į apačią

Klavišas End

⌘ - Shift

Pažymėjimas iki dokumento arba puslapio apačios

Klavišas Home

⌘ - Shift

Pažymėjimas iki dokumento arba puslapio viršaus (programoje „Safari“ ėjimas į naršyklės pagrindinį puslapį)

Kairėn

⌘ - Shift

Pažymėjimas iki eilutės pradžios

Dešinėn

⌘ - Shift

Pažymėjimas iki eilutės pabaigos

Klavišas Tab

⌘ - Shift

Užduočių perjungimas (kaip „Windows“ Alt - Tab)

Aukštyn

⌘ - Shift

Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų

ESC

Ctrl - Shift

Užduočių tvarkytuvo atidarymas

Dešinėn

Ctrl - Shift

Pažymėjimas po vieną žodį į dešinę

Žemyn

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną pastraipą atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą

Kairėn

Ctrl - Shift

Pažymėjimas po vieną žodį į kairę

ESC

Ctrl

Meniu Pradėti arba Pradžios ekrano atidarymas

Klavišas „Delete“

Ctrl - Alt

Meniu Užrakintas ekranas atidarymas

Kairėn

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną žodį atskirai

Grafinės sąsajos elemento ataskaitų srities rodymas

PageDn

Ctrl

Atidarytų skirtukų perjungimas programoje „Firefox“ ir „Chrome“

PageUp

Ctrl

Atidarytų skirtukų perjungimas programoje „Firefox“ ir „Chrome“

Klavišas End

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų pabaigą

Klavišas Tab

Ctrl

Atidarytų skirtukų perjungimas

Atidarytų skirtukų perjungimas

Aukštyn

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną pastraipą atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią

Klavišas Backspace

Ctrl - Alt

Grįžimas per vieną raidę

Grįžimas per vieną raidę

Klavišas Home

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas į dokumento arba struktūrų pradžią

Žemyn

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn puslapyje

Klavišas End

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn iki puslapio apačios

Klavišas Home

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn iki puslapio viršaus

PageDn

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn

PageUp

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn

Dešinėn

Ctrl

Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną žodį atskirai

Aukštyn

Ctrl - Alt

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn puslapyje

Klavišas Backspace

Ctrl - Alt - Shift

Grįžimas per vieną žodį

Grįžimas per vieną žodį

Klavišas End

Ctrl - Alt - Shift

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn iki puslapio apačios

Klavišas Home

Ctrl - Alt - Shift

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn iki puslapio viršaus

PageDn

Ctrl - Alt - Shift

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas žemyn

PageUp

Ctrl - Alt - Shift

Programoje „Internet Explorer“ slinkimas aukštyn

ESC

Alt

Lango sumažinimas

Žemyn

Ctrl - Shift

Pažymėjimas po vieną pastraipą į apačią

Pažymėjimas iki eilutės pabaigos

ESC

Alt - Shift

Lango sumažinimas

Klavišas Home

Ctrl - Shift

Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų

Pažymėjimas iki eilutės pradžios

Insert

Nėra

Rašymo ant viršaus režimo įjungimas

PageDn

Ctrl - Shift

Perjungimas į kitą puslapį

PageUp

Ctrl - Shift

Perjungimas į ankstesnį puslapį

Klavišas Tab

Ctrl - Shift

Atidarytų skirtukų perjungimas

Atidarytų skirtukų perjungimas

Aukštyn

Ctrl - Shift

Pažymėjimas po vieną pastraipą į viršų

Pažymėjimas iki eilutės pradžios

Klavišas Backspace

Nėra

Grįžimas per vieną raidę

Grįžimas per vieną raidę

Klavišas „Delete“

Nėra

Grįžimas per vieną raidę

Grįžimas per vieną raidę

Žemyn

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną eilutę atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną eilutę atskirai

Klavišas End

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pabaigą

Klavišas Enter

Nėra

Naujos eilutės įterpimas

Naujos eilutės įterpimas

Klavišas Backspace

Ctrl

Grįžimas per vieną žodį

Klavišas Home

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas į eilutės pradžią

Įterpimo vietos perkėlimas į pastraipos pradžią programoje „Safari“ ir „Chrome“

Kairėn

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną raidę atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas kairėn po vieną raidę atskirai

PageDn

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną ekraną atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas žemyn po vieną ekraną atskirai

PageUp

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną ekraną atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną ekraną atskirai

Dešinėn

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas dešinėn po vieną raidę atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas dešinėn po vieną raidę atskirai

Klavišas Tab

Nėra

Įtrauka arba perėjimas į kitą lentelės langelį

Įtrauka, perėjimas į kitą lentelės langelį arba lentelės įterpimas

Aukštyn

Nėra

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną eilutę atskirai

Įterpimo vietos perkėlimas aukštyn po vieną eilutę atskirai

Klavišas Backspace

Shift

Grįžimas per vieną raidę

Grįžimas per vieną raidę

Žemyn

Shift

Pažymėjimas po vieną eilutę į apačią

Pažymėjimas po vieną eilutę į apačią

Klavišas End

Shift

Pažymėjimas iki eilutės pabaigos

Pažymėjimas iki eilutės pabaigos

Klavišas Enter

Shift

Neautomatinių eilučių lūžių įterpimas

Neautomatinių eilučių lūžių įterpimas

Klavišas Home

Shift

Pažymėjimas iki eilutės pradžios

Pažymėjimas iki eilutės pradžios

Kairėn

Shift

Pažymėjimas po vieną raidę į kairę

Pažymėjimas po vieną raidę į kairę

Dešinėn

Shift

Pažymėjimas po vieną raidę į dešinę

Pažymėjimas po vieną raidę į dešinę

Klavišas Tab

Shift

Įtraukos lygio pašalinimas, perėjimas į ankstesnį lentelės langelį

Įtraukos lygio pašalinimas, perėjimas į ankstesnį lentelės langelį

Aukštyn

Shift

Pažymėjimas po vieną eilutę į viršų

Pažymėjimas po vieną eilutę į viršų

Puslapio viršus

Daugiau „OneNote“ sparčiųjų klavišų

„TE000001084“ spartieji klavišai labai panašūs į „OneNote“ kompiuterio programos sparčiuosius klavišus. Šiame straipsnyje išvardyti spartieji klavišai skirti dažniausiai naudojamoms „TE000001084“ užduotims atlikti. Darbalaukio programos „OneNote“ sparčiųjų klavišų sąrašą žr.:

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×