Informacijos teisių valdymas „Office“

Jei gaunate failo teisių klaida bandydami peržiūrėti dokumentą arba el. laišką, susidūrėte su Informacijos teisių valdymas (IRM). Naudodami IRM galite apriboti turinio teises dokumentuose, darbaknygėse ir pateiktyse, naudodami „Office“. IRM leidžia žmonėms nustatyti prieigos teises, kad teisių neturintys asmenys negalėtų išspausdinti, persiųsti arba nukopijuoti slaptos informacijos. Kai failo teisės ribojamos naudojant IRM, prieigos ir naudojimo apribojimai taikomi, net jei failas pasiekiam nenumatytus gavėjus. Taip yra todėl, kad prieigos teises saugomos dokumente, darbaknygėje, pateiktyje ar pačiame el. laiške ir jie turi būti autentifikuoti IRM serveryje.

IRM taip pat padeda realizuoti asmeninės arba privačios informacijos perdavimo asmenines nuostatas. IRM leidžia organizacijoms įgyvendinti bendrą strategiją, apibrėžiančią konfidencialios arba nuosavybės informacijos valdymą ir sklaidą.

IRM naudojimas „Office“

Šio puslapio skirtukuose pasirinkite naudojamą platformą.

Naudodami IRM „Office“ galite tvarkyti XML dokumento specifikacijos (.xps) failų ir šių tipų failų teises:

„Word“ failus

Failo tipas

Plėtinys

Dokumentas

.doc

Dokumentas

.docx

Makrokomandas palaikantis dokumentas

.docm

Šablonas

.dot

Šablonas

.dotx

Makrokomandas palaikantis šablonas

.dotm

„Excel“ failus

Failo tipas

Plėtinys

Darbaknygė

.xls

Darbaknygė

.xlsx

Makrokomandas palaikanti darbaknygė

.xlsm

Šablonas

.xlt

Šablonas

.xltx

Makrokomandas palaikantis šablonas

.xltm

Ne XML formato dvejetainė darbaknygė

.xlsb

Makrokomandas palaikantis papildinys

.xla

Makrokomandas palaikantis papildinys

.xlam

„PowerPoint“ failus

Failo tipas

Plėtinys

Pateiktis

.ppt

Pateiktis

.pptx

Makrokomandas palaikanti pateiktis

.pptm

Šablonas

.pot

Šablonas

.potx

Makrokomandas palaikantis šablonas

.potm

Demonstracija

.pps

Demonstracija

.ppsx

Makrokomandas palaikantis demonstravimas

.ppsm

„Office“ tema

.thmx

Pastabos: 

 • Kai šių tipų failai pridedami prie el. laiško, kurio teisės valdomos „Outlook“, jų teisės taip pat automatiškai valdomos.

 • Kai pridedate laiško (.msg) failą prie teisėmis valdomo el. laiško, pridėto laiško teisės nėra valdomos. IRM neturi teisės valdyti .msg tipo failų.

Kompiuterio konfigūravimas naudoti IRM

Norint naudoti IRM „Office“, minimaliai privaloma programinė įranga yra „Windows Rights Management Services“ (RMS) kliento 1 pakeitimų paketas (SP1). RMS administratorius gali konfigūruoti įmonei būdingą IRM strategiją, kuri apibrėžia, kas gali prieiti prie informacijos ir kokio lygio redagavimas leidžiamas el. laiške. Pvz., įmonės administratorius gali nustatyti teisių šabloną „Konfidenciali įmonės informacija“, kuris nurodo, kad el. laišką, kuriame taikoma ši strategija, gali atidaryti tik įmonės domeno vartotojai.

Teisių atsisiuntimas

Pirmą kartą bandydami atidaryti dokumentą, darbaknygę arba pateiktį su apribotomis teisėmis, privalote prisijungti prie licencijų serverio, patvirtinti savo kredencialus ir atsisiųsti naudojimo licenciją. Naudojimo licencija apibrėžia jums suteiktą prieigos prie failo lygį. Šis procesas yra būtinas kiekvienam failui, kurio teisės apribotos. Kitaip tariant, nenaudojant licencijos nebūtų galima atidaryti turinį su apribotomis teisėmis. Norint atsisiųsti teises, reikia, kad „Office“ nusiųstų jūsų kredencialus, įskaitant jūsų el. pašto adresą ir informaciją apie jūsų teises, licencijų serveriui. Dokumente, darbaknygėje arba pateiktyje esanti informacija licencijų serveriui nesiunčiama. Daugiau informacijos skaitykite Svarbiausi „Microsoft Office 2010“ privatumo patvirtinimo teiginiai.

Teisių į failų turinį apribojimas

Autoriai gali apriboti teisę į dokumentus, darbaknyges ir pateiktis vartotojo, failo, ar grupės pagrindu (grupės teisėms nustatyti reikalinga „Active Directory“ katalogų tarnyba, leidžianti išplėsti grupę). Autoriai suteikia vartotojams skaitymo ir keitimo prieigą bei nustato turinio galiojimo datą dialogo lange Teisė. Pvz., autorius, Petras gali suteikti Mildai teisę skaityti „Word“ dokumentą, bet nekeisti jo. Tada Petras gali suteikti Jonui teisę keisti dokumentą ir leisti jam įrašyti dokumentą. Petras taip pat gali nuspręsti apriboti ir Mildos, ir Jono prieigą prie šio dokumento penkias dienas prieš teisės į šį dokumentą galiojimo pabaigą. Informaciją, kaip nustatyti dokumento, darbaknygės arba pateikties galiojimo pabaigos datą, žr. Failo galiojimo pabaigos datos nustatymas.

Teisė

 1. Įrašykite dokumentą, darbaknygę arba pateiktį.

 2. Spustelėkite skirtuką Failas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Programos „Word“ skirtuke Informacija spustelėkite Apsaugoti dokumentą, perkelkite pelės žymiklį ant Apriboti teises pagal žmones, tada – Ribota prieiga.

  • Programos „Excel“ skirtuke Informacija spustelėkite Darbaknygės apsauga, perkelkite pelės žymiklį ant Apriboti teises pagal žmones, tada – Ribota prieiga.

  • Programos „PowerPoint“ skirtuke Informacija spustelėkite Apsaugoti pateiktį, perkelkite pelės žymiklį ant Apriboti teises pagal žmones, tada – Ribota prieiga.

 4. Dialogo lange Teisės atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Programoje „Word“ pasirinkite Apriboti teises į šį dokumentą, tada kiekvienam vartotojui priskirkite norimus prieigos lygius.

  • Programoje „Excel“ pasirinkite Apriboti teises į šią darbaknygę, tada kiekvienam vartotojui priskirkite norimus prieigos lygius.

  • Programoje „PowerPoint“ pasirinkite Apriboti teises į šią pateiktį, tada kiekvienam vartotojui priskirkite norimus prieigos lygius.

   Jūsų pasirinkimai gali būti riboti, jei administratorius nustatė pasirinktinę teisių strategiją, kurios žmonės negali keisti.

   Teisių rinkiniai

  • Skaityti     Vartotojai, turintys skaitymo teisę, gali skaityti dokumentą, darbaknygę arba pateiktį, bet neturi teisės jų redaguoti, spausdinti arba kopijuoti.

  • Keisti     Vartotojai, turintys keitimo teisę, gali dokumentą, darbaknygę arba pateiktį skaityti, redaguoti ir įrašyti jų keitimus, bet neturi teisės jų spausdinti.

  • Visos teisės     Vartotojai, turintys visas teises, turi visas kūrimo teises ir gali su dokumentu, darbaknyge arba pateiktimi daryti viską, ką gali daryti autorius, pvz., nustatyti turinio galiojimo pabaigos datą, neleisti spausdinti ir suteikti teises vartotojams. Pasibaigus dokumento, darbaknygės arba pateikties įgaliotųjų vartotojų teisių galiojimui, dokumentą, darbaknygę arba pateiktį gali atidaryti tik autorius arba vartotojai, turintys visas teises į dokumentą, darbaknygę arba pateiktį. Autoriai visuomet turi visas teises.

 5. Jei norite kam nors suteikti visas teises, dialogo lange Teisės spustelėkite Daugiau parinkčių, tada stulpelyje Prieigos lygis spustelėkite rodyklę, spustelėkite Visos teisės sąraše Prieigos lygis.

  Dialogo langas Teisės

 6. Priskyrę teisės rinkinius, spustelėkite Gerai.

  Rodoma pranešimų juosta, kuri nurodo, kad dokumento, darbaknygės arba pateikties teisės yra valdomos. Jei norite pakeisti dokumento, darbaknygės arba pateikties prieigos teises, spustelėkite Keisti teisę.

  „Word“ pranešimų juosta

  Jei dokumentas, darbaknygė arba pateiktis, kurių teisės apribotos, persiunčiami teisių neturinčiam asmeniui, rodomas pranešimas su autoriaus el. pašto adresu ar žiniatinklio svetainės adresu, kad asmuo galėtų paprašyti prieigos teisės prie dokumento, darbaknygės arba pateikties.

  „Word“ dialogo langas, kuriame rodoma, kad dokumentas su apribotomis teisėmis buvo peradresuotas neturinčiam teisių asmeniui

  Jei autorius pasirenka neįtraukti el. pašto adreso, teisės neturintys vartotojai gauna klaidos pranešimą.

Failo galiojimo pabaigos datos nustatymas
 1. Atidarykite failą.

 2. Spustelėkite skirtuką Failas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Programos „Word“ skirtuke Informacija spustelėkite Apsaugoti dokumentą, perkelkite pelės žymiklį ant Apriboti teises pagal žmones, tada – Ribota prieiga.

  • Programos „Excel“ skirtuke Informacija spustelėkite Darbaknygės apsauga, perkelkite pelės žymiklį ant Apriboti teises pagal žmones, tada – Ribota prieiga.

  • Programos „PowerPoint“ skirtuke Informacija spustelėkite Apsaugoti pateiktį, perkelkite pelės žymiklį ant Apriboti teises pagal žmones, tada – Ribota prieiga.

 4. Dialogo lange Teisės atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Programoje „Word“ pažymėkite žymės langelį Apriboti teises į šį dokumentą, tada spustelėkite Daugiau parinkčių.

  • Programoje „Excel“ pažymėkite žymės langelį Apriboti teises į šią darbaknygę, tada spustelėkite Daugiau parinkčių.

  • Programoje „PowerPoint“ pažymėkite žymės langelį Apriboti teises į šią pateiktį, tada spustelėkite Daugiau parinkčių.

 5. Dalyje Papildomos vartotojų teisės atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Programoje „Word“ pažymėkite žymės langelį Šis dokumentas galioja iki, tada įveskite datą.

  • Programoje „Excel“ pažymėkite žymės langelį Ši darbaknygė galioja iki, tada įveskite datą.

  • Programoje „PowerPoint“ pažymėkite žymės langelį Ši pateiktis galioja iki, tada įveskite datą.

 6. Dukart spustelėkite Gerai.

Skirtingų „Windows“ vartotojo paskyrų naudojimas failų teisėms tvarkyti

 1. Atidarykite dokumentą, darbaknygę arba pateiktį.

 2. Spustelėkite skirtuką Failas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Programos „Word“ skirtuke Informacija spustelėkite Apsaugoti dokumentą, perkelkite pelės žymiklį ant Apriboti teises pagal žmones, tada – Tvarkyti kredencialus.

  • Programos „Excel“ skirtuke Informacija spustelėkite Apsaugoti darbaknygę, perkelkite pelės žymiklį ant Apriboti teises pagal žmones, tada – Tvarkyti kredencialus.

  • Programos „PowerPoint“ skirtuke Informacija spustelėkite Apsaugoti pateiktį, perkelkite pelės žymiklį ant Apriboti teises pagal žmones, tada – Tvarkyti kredencialus.

 4. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Dialogo lange Pasirinkite vartotoją pasirinkite paskyros, kurią norite naudoti, el. pašto adresą ir spustelėkite Gerai.

  • Dialogo lange Pasirinkite vartotoją spustelėkite Įtraukti, įveskite naujos paskyros kredencialus ir du kartus spustelėkite Gerai.

   Dialogo langas Pasirinkite vartotoją

Turinio su apribotomis teisėmis peržiūra

Norėdami peržiūrėti valdomų teisių turinį, kurio teises turite, naudodami „Office“, tiesiog atidarykite dokumentą, darbaknygę arba pateiktį.

Jei norite peržiūrėti turimas teises, pranešimų juostoje spustelėkite Peržiūrėti teises arba vieną iš šių būsenos juostoje ekrano apačioje:

 • Šiame dokumente yra teisių strategija Mygtukas, nurodantis, kad dokumentui, darbaknygei ar pateikčiai taikoma teisių strategija

 • Šioje darbaknygėje yra teisių strategija Mygtukas, nurodantis, kad dokumentui, darbaknygei ar pateikčiai taikoma teisių strategija

 • Šioje pateiktyje yra teisių strategija Mygtukas, nurodantis, kad dokumentui, darbaknygei ar pateikčiai taikoma teisių strategija

Jei šiuo metu negalite priskirti IRM teisių „Office“ „Android“ versijose, visi IRM apsaugoti failai, kuriuos gausite, bus atidaryti, jeigu esate prisijungę prie paskyros, turinčios teises į failą. Atidarius IRM apsaugotą failą, viršuje bus rodoma informacijos juosta, kurioje bus siūloma peržiūrėti šiame faile jums priskirtas teises.

Atidarius IRM apsaugotą failą „Office“, skirtoje „Android“, galite peržiūrėti jums priskirtas teises.

Informacijos teisių valdymas (IRM) padeda atlikti šiuos veiksmus:

 • Neleidžia neįgaliotam apriboto turinio gavėjui persiųsti, kopijuoti, keisti, spausdinti, siųsti faksogramų ar įklijuoti turinį

 • Apriboti turinį, kad ir kur jis siunčiamas

 • Nurodyti failo galiojimo pabaigą, kad po tam tikro laiko nebūtų galima peržiūrėti turinį dokumentuose

 • Įgyvendinti įmonės strategijas, kurios kontroliuoja turinio naudojimą ir sklaidą įmonėje

IRM negali apsaugoti apriboto turinio nuo:

 • ištrynimo, vagystės, pagrobimo arba perdavimo naudojant kenkėjiškas programas, pvz., Trojos arklius, klavišų paspaudimų registruotuvus ir tam tikrų tipų šnipinėjimo programas;

 • praradimo arba iškraipymo dėl kompiuterinių virusų veiksmų;

 • rankinio kopijavimo arba perspausdinimo iš ekrano gavėjo ekrane;

 • skaitmeninio gavėjo fotografavimo (kai rodoma ekrane);

 • kopijavimo, naudojant trečiosios šalies ekrano fiksavimo programas.

Pastaba: Informaciją, kaip apriboti el. laiškų turinio teises, žr. Laiško su apribotomis teisėmis kūrimas.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×