Ieškos rezultatų puslapio dalies parametrų keitimas

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Ieškos rezultatų puslapio dalis rodo užklausos, įvestos į ieškos lauko puslapio dalį, ieškos rezultatus.

Pagal numatytuosius nustatymus ieškos rezultatų puslapio dalyje naudojamas visus numatytuosius ieškos vertikalus puslapiuose. Ieškas pritinkinti ieškoti konkrečių turinį, pvz., (viską, žmonės, pokalbiųir vaizdo įrašai), ir jie rodomi ieškos rezultatus, kuriuose yra filtruojamas ir suformatuotas tam tikram turinio tipui arba klasės. Ieškos rezultatų puslapio dalies rodomi ieškos rezultatai, ir taip pat siunčiami paieškos rezultatų tikslinimo puslapio dalies ir ieškos naršymo puslapio dalies.

Pastaba: Ieškokite konfigūravimas "SharePoint" turinio ieškos puslapio dalies turinio ieškos puslapio dalies (TIPD) įtraukti į savo puslapį ir jį sukonfigūruoti paprastas ir išplėstines rezultatus.

Ieškos rezultatų puslapio dalis naudoja puslapio dalyje nurodytą užklausą ieškos rezultatams rodyti. Kaip „SharePoint Online“ administratorius galite pakeisti užklausą ar kitus ieškos rezultatų rodymo parametrus.

Norėdami įtraukti ir konfigūruoti ieškos rezultatų puslapio dalį į puslapį, ieškokite apie ieškos rezultatų puslapio dalies konfigūravimą. Taip pat galite rasti papildomos informacijos ieškokite "SharePoint Server" ieškos rezultatų puslapio dalies ypatybių konfigūravimas.

Ką norite daryti?

Užklausos keitimas ieškos rezultatų puslapio dalyje

Užklausos apibrėžimas naudojant užklausų pagal raktažodžius kalbą (KQL) išplėstiniu režimu

Tikslinimo priemonių įtraukimas

Rūšiavimo apibrėžimas

Papildomų parametrų įtraukimas

Užklausos tikrinimas

Užklausos apibrėžimas naudojant iš anksto nustatytas reikšmes sparčiuoju režimu

Rodymo šablono parametrų keitimas

Rezultatų parametrų ir rezultatų valdiklių parametrų keitimas

Užklausos keitimas ieškos rezultatų puslapio dalyje

Ieškos rezultatų puslapio dalies naudoja užklausą, kuri yra nurodyta, kad būtų rodomi ieškos rezultatų puslapio dalies. Pagal numatytuosius nustatymus ši užklausa naudoja užklausos kintamųjų {searchboxquery}. Užklausos kintamąjį yra vietos rezervavimo ženklas, reikšmės, o tai reiškia, kad vykdant užklausą, reikšmę pakeičia vietos rezervavimo ženklą. Pvz., kai ieškos lauke, kurį vartotojas įveda ieškos terminą, geltona, {searchboxquery} kintamasis ieškos rezultatų puslapio dalyje ieško visų elementų, kuriuose yra frazė, geltonas.

Pakeisdami užklausą ieškos rezultatų puslapyje galite:

 • Pakeisti rezultatų šaltinį, kad nurodytumėte, kokio turinio ieškoti. Pagal numatytuosius parametrus šie rezultatų šaltiniai yra nustatyti skirtingiems ieškos vertikaliesiems puslapiams:

 • Viskas (results.aspx): Vietiniai „SharePoint“ rezultatai (sistema)

 • Žmonės (peopleresults.aspx): Vietiniai žmonių rezultatai (sistema)

 • Pokalbiai (conversationresults.aspx): Pokalbiai (sistema)

 • Vaizdo įrašai (videoresults.aspx): Vietiniai vaizdo įrašų rezultatai (sistema)

 • Įtraukite užklausų kintamųjų ar ypatybių filtrų ieškos rezultatams tinkinti skirtingiems vartotojams ar vartotojų grupėms.

 • Ieškos rezultatuose pakelkite į aukštesnį lygį elementus ar puslapius arba sumažinkite lygį.

 • Pakeiskite ieškos rezultatų rūšiavimą.

Yra du pagrindiniai būdai užklausai pakeisti:

Užklausos apibrėžimas naudojant užklausų pagal raktažodžius kalbą (KQL) išplėstiniu režimu

 1. Ieškos rezultatų puslapyje spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Redaguoti puslapį. Ieškos rezultatų puslapis atidaromas redagavimo režimu.

 2. Ieškos rezultatų puslapio dalyje perkelkite žymiklį į puslapio dalies pavadinimo dešinę pusę, spustelėkite rodyklę, tada meniu spustelėkite Puslapio dalies redagavimas. Puslapio dešinėje juostelės dalyje atidaroma ieškos rezultatų puslapio dalies įrankių sritis.

 3. Puslapio dalies įrankių srities sekcijoje Ieškos kriterijai spustelėkite Keisti užklausą. Bus atidarytas dialogo langas Užklausos kūrimasIšplėstiniu režimu.

 4. Skirtuko PAGRINDAI sekcijoje Pasirinkti užklausą pasirinkite rezultatų šaltinį, kad nurodytumėte, kokio turinio reikia ieškoti.

 5. Dabar galite pakeisti užklausos tekstą. Pagal numatytuosius parametrus apibrėžiamas užklausos kintamasis {searchboxquery}. Užklausos tekstą pakeiskite naudodami užklausų pagal raktažodžius kalbą (KQL) arba užklausai kurti naudokite sąrašus Raktažodžių filtras ir Ypatybių filtras:

  • Raktažodžio užklausa gali sudaryti laisvos formos raktažodžių, ypatybių filtrus arba operatorius. Naudokite skliaustelius pridėti užklausų kintamuosius. Paleidus užklausą, užklausos kintamieji bus pakeistas su reikšme. Užklausų pagal raktažodžius turi Maksimalus ilgis yra 2 048 simboliai. Daugiau informacijos apie KQL, rasite raktažodžio užklausos kalbos (KQL) sintaksės nuoroda.

  • Į užklausą įtraukti užklausos kintamieji naudoti raktažodį filtrus. Pasirinkite iš sąrašo iš anksto nustatytus užklausų kintamuosius ir tada įtraukti juos į užklausą spustelėdami įtraukti raktažodžių filtrą. Galimi užklausų kintamųjų sąrašas, ieškokite "SharePoint Server 2013" užklausos kintamieji.

  • Norėdami pateikti valdomų ypatybių, ieškos sistemoje nustatytų kaip užklausiamos, turinio užklausą, naudokite ypatybių filtrus. Sąraše Ypatybių filtras pažymėkite valdomas ypatybes. Norėdami į užklausą įtraukti filtrą, spustelėkite Įtraukti ypatybių filtrą.

   Pastaba: Pasirinktinės valdomos ypatybės nėra rodomi sąraše ypatybių filtras . Norėdami įtraukti pasirinktinį valdomą ypatybę į užklausą, užklausos teksto lauke įveskite savo pasirinktinį valdomą ypatybę, po jos einančiu užklausos sąlyga, pvz., MyCustomColorProperty:Green pavadinimą

 6. Norėdami pamatyti ieškos rezultatų peržiūrą, spustelėkite Tikrinti užklausą.

 7. Taip pat galite į užklausą įtraukti daugiau informacijos:

 8. Spustelėkite Gerai, kad įrašytumėte užklausą ir grįžtumėte į puslapio dalies įrankių sritį.

Tikslinimo priemonių įtraukimas

Skirtuke TIKSLINIMO PRIEMONĖS galite apriboti pateikiamus rezultatus, įtraukdami savo užklausai iš anksto pasirinktų tikslinimo priemonių.

Galite nurodyti, kad ieškos rezultatų puslapio dalyje pateikiami rezultatai būtų apriboti iki vienos ar daugiau reikšmių iš tikslinimo priemonių. Sąraše rodomos visos valdomos ypatybės, ieškos schemoje įgalintos kaip tikslinimo priemonės.

 • Norėdami į užklausą įtraukti tikslinimo priemonę, pasirinkite tikslinimo priemonę iš sąrašo ir spustelėkite Įtraukti.

Galite nurodyti, kad ieškos rezultatai turi būti grupuojami pagal vieną ar daugiau valdomų ypatybių. Tai naudinga, kai yra keli pateikto elemento variantai ir norite juos sugrupuoti pagal vieną rezultatą.

 • Norėdami apibrėžti rezultatų grupavimą, spustelėkite Rodyti daugiau, kad būtų rodoma sekcija Grupuoti rezultatus.

Rūšiavimo apibrėžimas

Skirtuke RŪŠIAVIMAS nurodykite, kaip rūšiuoti ieškos rezultatus. Galite apibrėžti kelis rūšiavimo lygius, pasirinkti, kurį rangų nustatymo modelį naudoti ir įtraukti dinaminio skirstymo taisyklių.

Sąraše Rūšiuoti pagal rodomos visos valdomos ypatybės, kurios ieškos sistemoje nustatytos kaip rūšiuojamos.

 • Norėdami rūšiuoti rezultatus pagal valdomas ypatybes:

  1. Sąraše Rūšiuoti pagal pasirinkite valdomą ypatybę, tada pasirinkite Mažėjimo tvarka arba Didėjimo tvarka.

  2. Norėdami įtraukti daugiau rūšiavimo lygių, spustelėkite Įtraukti rūšiavimo lygį.

 • Norėdami rezultatus rūšiuoti pagal tinkamumo rangą:

  1. Sąraše Rūšiuoti pagal pasirinkite Rangas.

  2. (Pasirinktinai) sąraše Reitingavimo modelis pasirinkite norimą naudoti reitingavimo modelį.

  3. (Pasirinktinai) dalyje Dinaminis skirstymas galite nurodyti tikslesnį reitingavimą įtraukdami taisyklių, keičiančių rezultatų eilės tvarką, kai taikomos tam tikros sąlygos. Spustelėkite Įtraukti dinaminio skirstymo taisyklę, tada nurodykite sąlygines taisykles.

Papildomų parametrų įtraukimas

Skirtuke Parametrai pasirinkite daugiau parametrų užklausos. Galite naudoti užklausų taisykles, naudokite URL perrašyti ir nurodyti, ar norite pašalinti pasikartojančius rezultatus, ar ne.

Užklausos tikrinimas

Skirtuke Tikrinimas rodomas galutinis užklausos tekstas, pagrįstas tuo, ką pasirinkote kituose skirtukuose. Galite tikrinti alternatyvias užklausas, tiesiogiai redaguodami užklausos tekstą. Taip pat galite tiesiogiai tikrinti skirtingas užklausos parinktis, spustelėdami Rodyti daugiau.

Pastaba:  Bet kokie jūsų padaryti užklausos pakeitimai skirtuke Tikrinimas nėra įrašomi.

Sekcija

Aprašas

Užklausos tekstas

Rodoma galutinė užklausa, kurią vykdys puslapio dalis Ieškos rezultatai. Galutinės užklausos tekstas pagrįstas pradiniu užklausos šablonu, kai dinaminiai kintamieji pakeičiami dabartinėmis reikšmėmis. Kitus užklausos pakeitimus galima atlikti kaip užklausos taisyklės dalį.

Spustelėkite Rodyti daugiau, kad pamatytumėte daugiau informacijos.

Užklausos šablonas

Užklausos šablono, pritaikyto užklausai, turinys.

Patikslino

Užklausai taikomos tikslinimo priemonės, apibrėžtos skirtuke TIKSLINIMO PRIEMONĖS.

Sugrupuota pagal

Valdoma ypatybė, pagal kurią turi būti rūšiuojami ieškos rezultatai, kaip apibrėžta skirtuke TIKSLINIMO PRIEMONĖS.

Taikomos užklausos taisyklės

Rodoma, kurios užklausų taisyklės pritaikytos užklausai.

Užklausos šablono kintamieji

Užklausos kintamieji, kurie bus pritaikyti užklausai, ir kintamųjų reikšmės, kurios bus pritaikytos dabartiniam puslapiui. Norėdami išbandyti poveikį užklausai, įveskite kitus kintamuosius.

Vartotojų segmento terminai

Patikrinkite, kaip užklausa veikia su skirtingais vartotojų segmento terminais. Spustelėkite Pridėti vartotojų segmento terminą, kad į užklausą įtrauktumėte terminų.

Tikrinti užklausą

Spustelėkite mygtuką Tikrinti užklausą, kad peržiūrėtumėte ieškos rezultatus.

Puslapio viršus

Užklausos apibrėžimas naudojant iš anksto nustatytas reikšmes sparčiuoju režimu

 1. Skirtuke PAGRINDAI įsitikinkite, kad įjungtas išplėstinis režimas. Jei įjungtas išplėstinis režimas, viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Pereiti į spartųjį režimą.

 2. Užklausos pasirinkimo sekcijoje pasirinkite rezultatų šaltinį, kad nurodytumėte, kokio turinio reikia ieškoti.

 3. Sekcijoje Apriboti pagal taikomąją programą iš sąrašo pasirinkite parinktį, kad rezultatus apribotumėte iki konkrečios svetainės, bibliotekos, sąrašo ar URL.

 4. Sekcijoje Apriboti pagal žymę pasirinkite parinktis, kad apribotumėte rezultatus ieškoti tik turinio, pažymėto terminu iš terminų rinkinio:

 5. Neapriboti pagal jokią žymę: ieškos rezultatai nebus apriboti pagal žymes (numatytasis parametras).

 6. Apriboti pagal dabartinio puslapio naršymo terminą: ieškos rezultatai bus apriboti iki turinio, pažymėto dabartinio puslapio terminu. Dabartinė žymė rodoma kaip paskutinė draugiško URL dalis. Šis pasirinkimas naudingas tik jei jūsų svetainėje naudojamas valdomas naršymas.

 7. Apriboti pagal dabartinio ir antrinio elemento naršymo terminus: ieškos rezultatai bus apriboti iki turinio, pažymėto dabartinio puslapio terminu (rodoma kaip paskutinė draugiško URL dalis), ir turinio, pažymėto dabartinio puslapio antriniais terminais. Aktualu tik jei svetainėje naudojamas valdomas naršymas.

 8. Apriboti šia žyme: ieškos rezultatai bus apriboti iki turinio, pažymėto jūsų į lauką įvesta žyme.

 9. Taip pat galite į užklausą įtraukti daugiau informacijos:

 10. Spustelėkite Gerai, kad įrašytumėte užklausą ir grįžtumėte į puslapio dalies įrankių sritį.

Puslapio viršus

Rodymo šablono parametrų keitimas

 1. Ieškos rezultatų puslapyje spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Redaguoti puslapį. Ieškos rezultatų puslapis atidaromas redagavimo režimu.

 2. Ieškos rezultatų puslapio dalyje perkelkite žymiklį į puslapio dalies pavadinimo dešinę pusę, spustelėkite rodyklę, tada meniu spustelėkite Puslapio dalies redagavimas. Puslapio dešinėje juostelės dalyje atidaroma ieškos rezultatų puslapio dalies įrankių sritis.

 3. Puslapio dalies įrankių srities sekcijoje Rodymo šablonai, sąraše Rezultatų valdiklio rodymo šablonas galite pasirinkti rodymo šabloną, kad kontroliuotumėte bendrą puslapio dalies išvaizdą.

 4. Kituose šios sekcijos sąrašuose galite pasirinktiindividualių rezultatų rodymo šabloną:

  • Numatytasis pasirinkimas yra Naudoti rezultatų tipus elementams rodyti. Šis pasirinkimas leis taikyti skirtingus rodymo šablonus pagal ieškos rezultatų tipą. Pvz., jei ieškos rezultatų tipas yra PDF failas, bus taikomas rodymo šablonas PDF elementas. Jei ieškos rezultatų tipas yra vaizdas, bus taikomas šablonas Paveikslėlio elementas.

  • Norėdami vieną rodymo šabloną taikyti visiems ieškos rezultatų tipams, pasirinkite Naudoti vieną šabloną elementams rodyti, tada – norimą taikyti rodymo šabloną.

Daugiau informacijos rasite keisti, kaip ieškos rezultatus ieškoti naudodami rezultatų tipus ir Rodyti šablonai .

Puslapio viršus

Rezultatų parametrų ir rezultatų valdiklių parametrų keitimas

 1. Ieškos rezultatų puslapyje spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Redaguoti puslapį. Ieškos rezultatų puslapis atidaromas redagavimo režimu.

 2. Ieškos rezultatų puslapio dalyje perkelkite žymiklį į puslapio dalies pavadinimo dešinę pusę, spustelėkite rodyklę, tada meniu spustelėkite Puslapio dalies redagavimas. Puslapio dešinėje juostelės dalyje atidaroma ieškos rezultatų puslapio dalies įrankių sritis.

 3. Puslapio dalies įrankių srities sekcijoje Parametrai pakeiskite Rezultatų parametrus, kad nurodytumėte, kaip turi būti rodomi rezultatai:

Jei pasirinksite

Puslapio dalyje bus rodoma

Pasirinkta pagal numatytuosius parametrus

Rezultatų skaičius puslapyje

Maksimalus puslapyje rodomas ieškos rezultatų skaičius.

Rodyti klasifikuotus rezultatus

Klasifikuoti rezultatai.

Panaikinkite žymę, kad būtų rodomi tik į aukštesnį lygį pakelti blokai (pvz., į aukštesnį lygį pakelti rezultatai ar asmeniniai parankiniai) ir rezultatų valdikliai (pvz., rezultatų skaičiavimas).

Taip

Rodyti paaukštintus rezultatus

Ieškos rezultatai, pakelti į aukštesnį lygį naudojant užklausų taisykles.

Taip

Rodyti „Ar turėjote omenyje?“

Užklausų rašybos taisymai kaip Ar turėjote omenyje pasiūlymai.

Taip

Rodyti asmeninius parankinius

Vartotojų asmeniniai parankiniai – rezultatai, kuriuos anksčiau spustelėjo vartotojas.

Taip

Rodyti saitą Rodyti dublikatus

Saitas Rodyti dublikatus, kurį vartotojai gali spustelėti, kad peržiūrėtų rezultatus, klasifikuotus kaip dublikatai.

Ne

Rodyti saitą į ieškos centrą

Saitas su ieškos centru.

Ne

4. žiniatinklio dalies įrankių srities sekcijoje Parametrai pakeiskite rezultatų valdymo parametrus, kad nurodytumėte daugiau parinkčių, ką Rodyti ieškos rezultatų puslapio dalyje:

Jei pasirinksite

Puslapio dalyje bus rodoma

Pasirinkta pagal numatytuosius parametrus:

Rodyti išplėstinį saitą

Saitas su išplėstinės ieškos puslapiu.

Taip

Rodyti rezultatų skaičių

Rastų rezultatų skaičius.

Taip

Rodyti kalbos išplečiamąjį lauką

Kalbos išplečiamasis sąrašas. Vartotojams suteikiama galimybė pakeisti savo užklausos kalbą. Išplečiamasis sąrašas bus rodomas tik jei vartotojas ieškos nuostatų puslapyje pasirinko dvi ar daugiau kalbų.

Taip

Rodyti rūšiavimo išplečiamąjį lauką

Rūšiavimo išplečiamasis sąrašas. Vartotojams suteikiama galimybė pakeisti rezultatų rūšiavimo tvarką.

Ne

Rodyti atminties puslapių kaitą

Atminties puslapių kaitos valdiklis po ieškos rezultatais.

Taip

Rodyti nuostatų saitą

Saitas su ieškos vartotojo nuostatų puslapiu.

Taip

Rodyti „AlertMe“ saitą

Saitas su „Alert Me“ puslapiu.

Taip

Taip pat rodomi rezultatai iš

Papildomi bloko pateikiami rezultatai iš asmeninių "OneDrive" verslui turinį. Privatus "OneDrive" verslui turinys yra tik savininkas turi prieigą prie turinio.

Ne pasirinkus šią parinktį, rezultatų puslapis rodo tik rezultatus iš bendrinamos "OneDrive" verslui ir "SharePoint" turinio, o ne iš asmeninių "OneDrive" verslui turinį.

Ne

Puslapio viršus

Taip pat žr.:

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×