Išplečiamojo sąrašo lauko įterpimas

„Microsoft Office InfoPath“ formos šablone galite naudoti išplečiamąjį sąrašo lauką, kad vartotojui pateiktumėte tarpusavyje nesusijusių pasirinkimų. Sąrašas yra paslėptas, kol vartotojas spustelėja rodyklę, esančią į dešinę nuo išplečiamojo sąrašo.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti išplečiamąjį sąrašo lauką

Vartotojo patirtis

Išplečiamojo sąrašo lauko įterpimas

Maketo patarimai

Kada naudoti išplečiamąjį sąrašo lauką

Išplečiamąjį sąrašo lauką naudokite, kai norite:

 • Leisti vartotojams pasirinkti vieną žymėjimą iš anksto nustatytų elementų sąraše.

 • Pagal numatytuosius nustatymus slėpti sąrašo įrašus formoje.

 • Rodyti reikšmes, gaunamas iš fiksuoto sąrašo, iš formos šablono duomenų šaltinis arba iš išorinio duomenų šaltinio, pvz., duomenų bazės ar „Microsoft Windows SharePoint Services“ sąrašo.

Šiame paveikslėlyje vartotojai skirsto išlaidas išlaidų ataskaitos formoje pasirinkdami iš anksto nustatytas reikšmes atidarytame išplečiamajame sąrašo lauke.

Atidarytame išplečiamojo sąrašo lauke pažymėtas elementas

Formos šablone įterpę išplečiamąjį sąrašo lauką, turite nurodyti reikšmes, kurias norite matyti formoje. Kitu atveju vartotojai matys tuščią sąrašą, kai spustelės rodyklę, esančią šalia išplečiamojo sąrašo lauko. Dialogo lange Išplečiamojo sąrašo lauko ypatybės galite patys įvesti įrašus arba konfigūruoti išplečiamąjį sąrašo lauką, kad gautumėte įrašus iš duomenų bazės arba kito duomenų šaltinio.

Susiję valdikliai

„InfoPath“ yra valdiklių, kurie panašūs į išplečiamuosius sąrašo laukus, bet valdikliai turi kitą paskirtį. Norėdami nuspręsti, kuris iš šių valdiklių geriausiai veikia jūsų formos šablone, žr. toliau pateiktą sąrašą:

Sąrašo laukas    Kaip ir išplečiamajame sąrašo lauke, sąrašo laukas įgalina vartotojus pasirinkti sąrašo reikšmę. Tačiau priešingai nei išplečiamajame sąrašo lauke, naudojant sąrašo lauką formoje rodomas visas sąrašas. Jei nekilo vietos formos šablone problemos, galbūt norėsite naudoti sąrašo lauką, kuriame vartotojai gali lengviau surasti ir pažymėti elementus.

Pasirinktinio įvedimo laukas    Kaip ir išplečiamajame sąrašo lauke, pasirinktinio įvedimo laukas įgalina vartotojus pasirinkti sąrašo reikšmę. Sąrašas yra paslėptas, kol jūsų vartotojai nusprendžia jį rodyti. Vis dėlto pasirinktinio įvedimo lauke, vartotojai gali įvesti savo reikšmę į sąrašą, be ir gali pasirinkti tarp iš anksto nustatytų reikšmių.

Kelių elementų žymėjimo sąrašo laukas    Jei norite, kad vartotojai galėtų pasirinkti daugiau nei vieną elementą iš sąrašo, vietoj išplečiamojo sąrašo lauko galite naudoti kelių elementų žymėjimo sąrašo lauką. Kelių elementų žymėjimo sąrašo laukai atrodo kaip du ar daugiau žymės langelių slenkamajame sąraše.

Parinkčių mygtukai    Kaip ir išplečiamajame sąrašo lauke, pvz., naudodami parinkčių mygtukų grupę vartotojai gali pasirinkti tarpusavyje nesuderinamus pasirinkimus. Tačiau naudodami parinkčių mygtukus, vartotojai pasirinkdami spustelėja mažą apskritimą, užuot spustelėję elementą sąrašo lauke.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Išplečiamieji laukai savo išvaizda yra panašūs į pasirinktinio įvedimo laukus. Jei kurdami išplečiamąjį sąrašo lauką rankomis įvedate savo sąrašo elementus dialogo lange Išplečiamojo sąrašo lauko ypatybės, „InfoPath“ rodys tekstą Pasirinkti kaip numatytąjį įrašą sąraše. Taip vartotojai gali sužinoti, kad jie turi pasirinkti iš išplečiamojo sąrašo. Jeigu sąrašo elementai yra iš kitos formos vietos arba formos antrinis duomenų šaltinis, tekstas Pasirinkti praleidžiamas.

Vartotojams pirmą kartą atidarius formą, sąrašo elementai išplečiamajame lauke yra slepiami. Norėdami iš sąrašo pasirinkti elementą, vartotojai spustelėja rodyklę dešinėje išplečiamojo sąrašo lauko pusėje ir spustelėja norimą elementą.

Puslapio viršus

Išplečiamojo sąrašo lauko įterpimas

Išplečiamojo sąrašo lauko įterpimo procedūra gali šiek tiek skirtis, atsižvelgiant į tai, ar kuriate naują, tuščią formos šabloną, ar formos šablono dizainą grindžiate duomenų baze ar kitu išoriniu duomenų šaltiniu.

Toliau pateiktame paveikslėlyje rodoma, kaip atrodo išplečiamasis sąrašo laukas, kai jis pasirenkamas dizaino režimu.

Išplečiamojo sąrašo laukas, pažymėtas įjungus dizaino režimą

Valdiklius gali susieti arba nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko arba grupės, esančios duomenų šaltinyje, todėl į valdiklį įvesti duomenys įrašomi turimame formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko arba grupės ir į valdiklį įvesti duomenys neįrašomi. Kai pasirenkate arba perkelkite žymeklį ties valdikliu, valdiklio viršutiniame dešiniajame kampe rodomas tekstas ir susiejimo piktograma. Tekste nurodoma grupė arba laukas, su kuriuo susietas valdiklis duomenų šaltinyje. Piktograma nurodo, ar valdiklis tinkamai susietas su grupe arba lauku. Jei susiejimas yra teisingas, rodoma žalia piktograma. Jei susiejimas netinkamas, matysite mėlyną arba raudoną piktogramą.

Formos šablono duomenų šaltinį sudaro laukai ir grupes, kurios rodomos hierarchijos rodinyje, esančiame duomenų šaltinio užduočių srityje. Išplečiamieji sąrašo laukai visada yra susieti su laukais. Toliau pateiktame pavyzdyje formos šablono išplečiamasis sąrašo laukas Kategorija yra susietas su lauku Kategorija, esančiu duomenų šaltinio užduočių srityje.

Ryšys tarp formos šablone esančio išplečiamojo sąrašo lauko ir atitinkamo duomenų šaltinio lauko

Jei kuriate naują, tuščią formos šabloną, pagal numatytuosius nustatymus pažymimas žymės langelis Automatiškai kurti duomenų šaltinį, esantį užduočių srityje Valdikliai. Ši parinktis leidžia „InfoPath“ automatiškai sukurti laukus ir grupes duomenų šaltinyje, kai valdikliai įtraukiami į formos šabloną. Šie laukai ir grupės turi aplanką ir failų piktogramas duomenų šaltinio užduočių srityje.

Jei formos šablono kūrimą grindžiate Išplėstinės dokumentų aprašų kalbos (XML) failu, duomenų baze ar žiniatinklio tarnyba, „InfoPath“ pateiks laukus ir grupes duomenų šaltinio užduočių srityje iš turimo duomenų šaltinio.

Išplečiamojo sąrašo lauko įterpimas

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Valdiklių užduočių srityje atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

  • Norėdami automatiškai sukurti lauką duomenų šaltinyje, kuris yra susietas su sąrašo lauku, pasirinkite žymės langelį Automatiškai kurti duomenų šaltinį.

  • Jei norite susieti sąrašo lauką su esamu lauku, išvalykite žymės langelį Automatiškai kurti duomenų šaltinį.

   Pastaba: Jei žymės langelis neprieinamas, duomenų šaltinis yra užrakintas. Pavyzdžiui, jei formos šabloną kuriate pagal XML schemą, jums gali nepavykti įtraukti naujų laukų ar grupių į duomenų šaltinį programoje „InfoPath“. Šis apribojimas padeda apsaugoti jūs nuo atsitiktinių schemos pakeitimų, kuri gali generuoti neleistini.

 4. Dalyje Įterpti valdiklius, spustelėkite Išplečiamasis sąrašo laukas.

 5. Jei atlikdami 3 veiksmą išvalėte žymės langelį Automatiškai kurti duomenų šaltinį, dialogo lange Išplečiamojo sąrašo lauko susiejimas pasirinkite lauką, su kuriuo norite susieti sąrašo lauką.

 6. Norėdami įtraukti valdiklio etiketę, įveskite tekstą virš arba į kairę nuo valdiklio, tada įrašykite dvitaškį (:).

 7. Norėdami nurodyti reikšmes, kurias norite naudoti kaip sąrašo įrašus, dukart spustelėkite išplečiamąjį sąrašo lauką.

 8. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

 9. Atlikite vieną iš šių veiksmų, kad užpildytumėte sąrašo lauką:

  Patys įveskite sąrašo lauko reikšmes

  Ši parinktis yra naudinga, kai turite iš anksto nustatytą, apribotą reikšmių rinkinį, ir manote, kad tos reikšmes ateityje pasikeis. Jei reikšmė iš tiesų keisis, turite publikuoti formos šablono atnaujintą versiją, kad vartotojai galėtų peržiūrėti ir naudoti naujausius sąrašo įrašus.

  1. Spustelėkite Įtraukti.

  2. Lauke reikšmė įveskite tekstą, kurį norėsite išsaugoti, jei vartotojas pasirinks šį įrašą.

  3. Lauke Rodomas vardas įveskite tekstą, kurį norite rodyti ties šiuo įrašu, tada spustelėkite Gerai.

  4. Su kiekvienas įrašu, kurį norite įtraukti į sąrašo lauką, kartokite 1–3 veiksmus.

  5. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

  Reikšmių naudojimas iš kitos formos dalies

  Ši parinktis yra naudinga, jei norite pakeisti reikšmes sąraše pagal kitas reikšmes, kurias vartotojai įvedė savo formoje.

  1. Dalyje Sąrašo įrašo įrašai spustelėkite Reikšmių ieškojimas formos duomenų šaltinio.

   Sąrašo lauko įrašai turi būti susieti su konkrečia pasikartojančia grupe arba pasikartojančiu lauku iš formos šablono.

  2. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Įrašai, tada dialogo lange Pasirinkti lauką ar grupę spustelėkite pasikartojantį lauką arba pasikartojančią grupę, kurioje yra sąrašo lauko reikšmės, tada spustelėkite Gerai.

  3. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Reikšmė, spustelėkite lauką, kuriame yra galimos sąrašo lauko elementų reikšmės, ir spustelėkite Gerai. Viena iš šių reikšmių bus įrašyta turimame XML, kai vartotojas spustelės sąrašo lauko elementą.

  4. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Rodomas vardas, spustelėkite lauką, kuriame yra sąrašo lauke rodomos reikšmės, ir spustelėkite Gerai.

   Patarimas: Norėdami, kad rodymo vardo reikšmės nesikartotų sąrašo lauke, pažymėkite žymės langelį Rodyti tik įrašus su unikaliais rodomais vardais.

  Reikšmių iš duomenų bazės, žiniatinklio tarnybos, XML dokumento arba „SharePoint“ svetainės naudojimas

  Ši parinktis yra naudinga, jei norite, kad sąrašo lauko reikšmės būtų reguliariai atnaujintos. Reikšmės paprastai laikomos duomenų bazėje arba kitame išoriniame duomenų šaltinyje ir yra nuskaitomos kiekvieną kartą atidarius formą.

  1. Spustelėkite Ieškoti reikšmių iš išorinio duomenų šaltinio.

  2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei jau įtraukėte duomenų ryšį, spustelėkite jį lauke Duomenų ryšys.

   • Norėdami įtraukti naują duomenų ryšį, spustelėkite Įtraukti, tada vykdykite duomenų ryšio vediklio nurodymus.

    Sąrašo lauke įrašai turi būti susieti su konkrečiu pasikartojančiu lauku arba pasikartojančia grupe.

  3. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Įrašai, tada dialogo lange Pasirinkti lauką ar grupę spustelėkite lauką arba grupę, kurioje yra sąrašo lauko reikšmės, tada spustelėkite Gerai.

  4. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Reikšmė, spustelėkite lauką, kuriame yra galimos sąrašo lauko elementų reikšmės, ir spustelėkite Gerai. Viena iš šių reikšmių bus įrašyta turimame XML, kai vartotojas spustelės sąrašo lauko elementą.

  5. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Rodomas vardas, spustelėkite lauką, kuriame yra sąrašo lauke rodomos reikšmės, ir spustelėkite Gerai.

   Patarimas: Norėdami, kad rodymo vardo reikšmės nesikartotų sąrašo lauke, pažymėkite žymės langelį Rodyti tik įrašus su unikaliais rodomais vardais.

Puslapio viršus

Maketo patarimai

Naudokite šiais patarimais, kurie padės patobulinti išplečiamojo sąrašo lauko išvaizdą, dydį ir kitus aspektus:

 • Apsvarstykite galimybę išplėsti išplečiamąjį sąrašo lauką, kad jis būtų keliais tarpais didesnis negu vidutinis sąraše esančių elementų plotis. Taip sąrašo elementai nebus iš dalies paslėpti.

 • Norėdami vienu metu keisti kelių išplečiamųjų sąrašo laukų plotį, pažymėkite išplečiamuosius sąrašo laukus, kurių dydį norite keisti, paspauskite ALT + ENTER, spustelėkite skirtuką Dydis, tada lauke Plotis įveskite naują skaičių.

 • Norėdami pakeisti iš karto kelių išplečiamųjų sąrašo laukų fono spalvą, pažymėkite išplečiamuosius sąrašo laukus, kuriuos norite keisti. Meniu Formatas spustelėkite Kraštinės ir spalvinimas ir atlikite reikiamus pakeitimus skirtuke Spalvinimas.

 • Norėdami tinkinti išplečiamojo sąrašo lauko šriftą, naudokite laukus Šriftas ir Šrifto dydis, esančius įrankių juostoje Formatavimas. Norėdami keisti visų išplečiamųjų sąrašo laukų, esančių formos šablone, šriftą ir šrifto dydį, spustelėkite išplečiamąjį sąrašo lauką, kuriame yra norimas formatavimas, tada meniu Formatas spustelėkite Taikyti šriftą visiems išplečiamojo sąrašo lauko valdikliams.

 • Jei norite koreguoti tarpus tarp išplečiamojo sąrašo lauko ir objektus, esančių aplink jį formos šablone, galite koreguoti paraščių parametrus dialogo lange Išplečiamojo sąrašo lauko ypatybės (skirtukas Dydis). Tarpų didinimas naudojant paraštes siūlo tikslesnį laipsnių valdymą nei naudojant pastraipų lūžius.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×