Greitasis pasirengimas darbui: DAX pagrindai per 30 minučių

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Ši greitojo pasirengimo darbui instrukcija skirta vartotojams, kurie anksčiau nenaudojo programos „Excel“ papildinio „Power Pivot“ arba naudodami „SQL Server Data Tools“ nekūrė lentelinio modelio projektų. Ji skirta greitai ir paprastai supažindinti su „Data Analysis Expressions“ (DAX) naudojimu įvairioms pradinio duomenų modeliavimo ir analitinėms problemoms spręsti. Šioje temoje pateikiama koncepcinė informacija, įvairios užduotys, kurias galite atlikti, ir keli testai išmoktoms žinioms patikrinti. Perskaitę šią temą sužinosite daug pagrindinės ir svarbiausios informacijos apie DAX.

Kas yra DAX?

DAX yra funkcijų, operatorių ir konstantų, kurias galima naudoti formulėje ar reiškinyje vienai arba kelioms reikšmėms apskaičiuoti ir pateikti, rinkinys. Paprasčiau sakant, DAX padeda kurti naują informaciją iš jau esančių modelyje duomenų.

Kodėl kalba DAX tokia svarbi?

Sukurti darbaknygę ir importuoti duomenis į ją yra paprasta. Taip pat nenaudodami jokių DAX formulių galite sukurti lenteles „PivotTable“ ar diagramas „PivotChart“, kurios rodo svarbiausią informaciją. Tačiau ką daryti, jei reikia analizuoti itin svarbius pardavimo duomenis keliose produktų kategorijose ir skirtinguose datų diapazonuose? Arba jei reikia sujungti svarbius atsargų duomenis iš kelių lentelių skirtinguose duomenų šaltiniuose? DAX formulės suteikia šias ir daugelį kitų svarbių galimybių. Išmokus efektyviai kurti DAX formules, lengva iš duomenų gauti kuo daugiau naudos. Gavę svarbios informacijos, galite pradėti spręsti tikras verslo problemas, kurios turi įtakos galutiniam rezultatui. Tai yra verslo žinios ir DAX padės jas gauti.

Būtinosios sąlygos

Turbūt žinote, kaip kurti formules programoje „Microsoft Excel“. Šios žinios naudingos norint pradėti dirbti su DAX. Tačiau net jei neturite jokios „Excel“ formulių naudojimo patirties, čia aprašytos sąvokos padės pradėti kurti DAX formules ir nedelsiant spręsti tikras verslo informacijos problemas.

Mes dėmesys skiriamas kas yra DAX formulės naudoti skaičiuojant. Jau turi būti susipažinę su pagrindines sąvokas apskaičiuojamuosius stulpelius ir matus (dar vadinamas Apskaičiuotieji laukai), kuriame aprašyta Power Pivot pagalbos. Taip pat turi būti susipažinę su Power Pivot programoje "Excel" kūrimo aplinką ir įrankiai.

Darbaknygės pavyzdys

Geriausias būdas išmokti DAX yra sukurti kelias paprastas formules, naudoti jas su tikrais duomenimis ir patiems pamatyti rezultatus. Čia pateiktuose pavyzdžiuose ir užduotyse naudojama darbaknygė Contoso Sample DAX Formulas.xlsx. Darbaknygę galite atsisiųsti adresu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x409. Kai darbaknygę atsisiųsite į kompiuterį, ją atidarykite, tada atidarykite „Power Pivot“ langą.

Pradėkime!

DAX nagrinėsime atsižvelgdami į tris labai svarbias sąvokas: sintaksę, funkcijas ir kontekstą. Žinoma, DAX yra kitų svarbių sąvokų, tačiau supratę šias tris turėsite geriausią pagrindą darbo su DAX įgūdžiams ugdyti.

Sintaksė

Prieš kurdami formules, susipažinkime su DAX formulės sintakse. Sintaksė apima įvairius formulę sudarančius elementus, paprasčiau tariant, formulės rašybą. Pavyzdžiui, pažvelkime į paprastą DAX formulę, kuri naudojama naujiems visų eilučių duomenims (reikšmėms) kurti apskaičiuojamajame stulpelyje „Margin“, lentelėje „FactSales“: (formulės tekstas spalvomis išskirtas tik norint pademonstruoti)

Apskaičiuojamojo stulpelio formulė

Šios formulės sintaksėje yra toliau nurodyti elementai.

 1. Lygybės ženklo operatorius (=) nurodo formulės pradžią; apskaičiavus šią formulę, pateikiamas rezultatas arba reikšmė. Visos reikšmę apskaičiuojančios formulės pradedamos lygybės ženklu.

 2. Nurodytame stulpelyje [SalesAmount] yra reikšmės, iš kurių norime atimti. Formulėje stulpelio nuoroda visada rašoma laužtiniuose skliaustuose []. Kitaip nei „Excel“ formulėse, kuriose nurodomas langelis, DAX formulėje visada nurodomas stulpelis.

 3. Atimtis (-) yra matematinis operatorius.

 4. Nurodytame stulpelyje [TotalCost] yra reikšmės, kurias norime atimti iš reikšmių stulpelyje [SalesAmount].

Bandant suprasti, kaip reikia skaityti DAX formulę, dažnai padeda visų elementų skaidymas į kalbą, kuria mąstote ir kalbate kasdien. Pavyzdžiui, šią formulę galima skaityti taip:

, Kad FactSales lentelės kiekvienos eilutės paraščių apskaičiuojamajame stulpelyje apskaičiuoti (=) reikšmę reikšmių atimant (-) į [ TotalCost ] stulpelių reikšmes į [ pardavimo ] stulpelio.

Apžvelkime kito tipo formulė, kuri naudojama priemonė:

Apskaičiuojamojo stulpelio formulė

Šioje formulėje yra tokie sintaksės elementai:

 1. Sum of Sales Amount mato pavadinimą. Formulių priemonių, galite įtraukti mato pavadinimą, ir dvitaškį, po jos einančiu skaičiavimo formulę.

 2. Lygybės ženklo operatorius (=) nurodo skaičiavimo formulės pradžią. Ją apskaičiavus, pateikiamas rezultatas.

 3. Funkcija SUM sudeda visus stulpelio [SalesAmount] skaičius. Daugiau apie funkcijas sužinosite vėliau.

 4. Skliaustuose () rašomas vienas arba keli argumentai. Būtina nurodyti bent vieną kiekvienos funkcijos argumentą. Argumentas funkcijai perduoda reikšmę.

 5. Nurodyta lentelė „FactSales“.

 6. Nurodytas stulpelis [SalesAmount], esantis lentelėje „FactSales“. Pagal šį argumentą funkcija SUM žino, kuriam stulpeliui agreguoti SUM.

Šią formulę galima skaityti taip:

, Kad priemonė pavadinta Sum of Sales Amount, apskaičiuoti (=) esančių reikšmių suma į [ pardavimo ] stulpelyje, FactSales lentelės.

Kai į reikšmes numesti zonos srityje PivotTable laukų sąrašas, ši priemonė apskaičiuoja ir pateikia reikšmes pagal kiekvieną langelį, "PivotTable", pvz., mobiliuosius telefonus JAV.

Atkreipkite dėmesį, kad ši formulė keliais dalykais skiriasi nuo formulės, naudotos apskaičiuojamajame stulpelyje „Margin“. Vienas iš tų dalykų yra pristatyta funkcija SUM. Funkcijos yra iš anksto parašytos formulės, kurios leidžia lengviau atlikti sudėtingus skaičiavimus ir manipuliacijas su skaičiais, datomis, laiku, tekstu ir kitais duomenimis. Daugiau apie funkcijas sužinosite vėliau.

Skirtingai nei paraštės apskaičiuojamojo stulpelio anksčiau, pamatysite stulpelio [SalesAmount] buvo rašomas lentelės FactSales, priklauso stulpelį. Tai yra žinoma kaip visiškai apibrėžtas stulpelio pavadinimas, kad ji yra stulpelio pavadinimas rašomas lentelės pavadinimą. Nuorodos į tą pačią lentelę stulpelių nereikia lentelės pavadinimą į formulę. Tai galite padaryti ilgą formules, kurios kreipiasi daug stulpelių yra trumpesnis ir lengviau skaityti. Tačiau, tai visada mato formulėse, net kai toje pačioje lentelėje Įterpti lentelės pavadinimą.

Pastaba: Jei lentelės pavadinime yra tarpų, rezervuotųjų raktažodžių ar draudžiamų simbolių, lentelės pavadinimą reikia išskirti viengubomis kabutėmis. Lentelės pavadinimą taip pat reikia išskirti kabutėmis, jei jame yra ANSI raidinių ir skaitinių simbolių rinkiniui nepriklausančių simbolių, neatsižvelgiant į tai, ar jūsų lokalė palaiko tuos simbolius.

Itin svarbu, kad formulių sintaksė būtų tinkama. Jei sintaksė netinkama, daugeliu atveju pateikiama sintaksės klaida. Kitais atvejais sintaksė gali būti tinkama, tačiau gali būti pateikiamos reikšmės, kurių nesitikėjote. Papildinyje „Power Pivot“ (ir priemonėje „SQL Server Data Tools“) yra „IntelliSense“ – tinkamos sintaksės formulėms kurti naudojama funkcija, padedanti pasirinkti tinkamus elementus.

Sukurkime paprastą formulę. Ši užduotis padės geriau suprasti formulių sintaksę ir tai, kaip jums gali padėti formulės juostoje esanti funkcija IntelliSense.

Užduotis. Paprastos apskaičiuojamojo stulpelio formulės kūrimas

 1. Jei dar nesate „Power Pivot“ lange, „Excel“ „Power Pivot“ juostelėje spustelėkite Power Pivot Langas.

 2. " Power Pivot " lange spustelėkite lentelę FactSales (skirtukas).

 3. Slinkite lentelę iki paskutinio dešiniojo stulpelio, tada stulpelio antraštėje spustelėkite Įtraukti stulpelį.

 4. Spustelėkite formulės juostą modelio dizaino įrankio lango viršuje.

  „PowerPivot“ formulės juosta

  Dabar žymeklis rodomas formulės juostoje. Formulės juosta yra ta vieta, kurioje galite įrašyti apskaičiuojamojo stulpelio ar lauko formulę.

  Trumpai žvilgtelėkime į tris mygtukus, esančius kairėje formulės juostos pusėje.

  Formula bar

  Kai žymeklis formulės juostoje yra aktyvus, šie trys mygtukai taip pat tampa aktyvūs. Kairysis mygtukas X yra paprasčiausias atšaukimo mygtukas. Pabandykite jį spustelėti. Žymeklio nebėra formulės juostoje, taip pat neberodomi atšaukimo ir varnelės mygtukai. Dar kartą pabandykite spustelėti formulės juostą. Vėl rodomi atšaukimo ir varnelės mygtukai. Tai reiškia, kad galite pradėti vesti formulę.

  Varnelės mygtukas yra formulės tikrinimo mygtukas. Kol neįvedėte formulės, jis nieko neatlieka. Prie jo sugrįšime šiek tiek vėliau.

  Spustelėkite mygtuką Fx . Pamatysite, kad rodomas naujas dialogo langas; dialogo lango Įterpti funkciją. Dialogo lango Įterpti funkciją yra lengviausias būdas pradėti rašyti DAX formulę. Ketiname įtraukti funkciją formulei sukursime priemonė šiek tiek vėliau, bet dabar, jums nereikia įtraukti funkciją į savo apskaičiuoto stulpelio formulės. Eiti į priekį ir uždarykite dialogo langą Įterpti funkciją.

 5. Formulės juostoje įveskite lygybės ženklą = ir tada įveskite atidarymo laužtinį skliaustą [. Matysite mažą langelį, kuriame parodyti visi lentelės „FactSales“ stulpeliai. Taip veikia funkcija IntelliSense.

  Kadangi apskaičiuojamieji stulpeliai visada kuriami aktyvioje lentelėje, kurioje esate, prieš stulpelio pavadinimą lentelės pavadinimo rašyti nebūtina. Tęskite slinkdami sąrašu žemyn ir dukart spustelėkite [SalesQuantity]. Taip pat galite slinkti iki pageidaujamo stulpelio pavadinimo ir paspausti klavišą TAB.

  Žymeklį dabar yra aktyvus []SalesQuantity]dešinėje.

 6. Įveskite tarpą ir atimties operatorių - (minuso ženklą), tada įveskite dar vieną tarpą.

 7. Dabar, įveskite kitą skliausto [. Šį kartą, pasirinkite [ReturnQuantity] stulpelį ir paspauskite klavišą Enter.

  Jei gausite klaidos pranešimą, atidžiai peržiūrėkite sintaksę. Jei reikia, palyginkite su anksčiau aprašyta formule apskaičiuojamajame stulpelyje „Margin“.

  Kai paspausite klavišą ENTER, kad užbaigtumėte formulę, būsenos juostoje, „“ lango apačioje, bus rodomas žodis SkaičiuojamaPower Pivot. Jis greitai pranyks, nors ką tik suskaičiavote daugiau nei trijų milijonų eilučių naujas reikšmes.

 8. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelio antraštę ir pervardykite stulpelį į „NetSales“.

Štai ir viskas! Sukūrėte paprastą, tačiau itin veiksmingą DAX formulę. „NetSales“ formulė lentelės „FactSales“ kiekvienos eilutės reikšmę apskaičiuoja iš stulpelio [SalesQuantity] reikšmės atimdama stulpelio [ReturnQuantity] reikšmę. Atkreipkite dėmesį, kad pasakėme „kiekvienos eilutės“. Tai užuomina apie dar vieną itin svarbią DAX sąvoką – eilutės kontekstą. Daugiau apie eilutės kontekstą sužinosite vėliau.

Labai svarbu suprasti, kai įvesdami operatorius DAX formulės yra argumentus naudojate duomenų tipą. Pavyzdžiui, jei buvo įveskite šią formulę, = 1 & 2, grąžinama reikšmė būtų "12" teksto reikšmė. Taip yra todėl ampersandą (&) yra sujungimo. DAX interpretuojamas šią formulę taip: rezultato skaičiavimas, išklausę reikšmę 1, kaip tekstas, ir kaip teksto įtraukti reikšmė yra 2. Dabar, jei jums buvo įveskite = 1 + 2, DAX skaito šią formulę kaip: rezultato skaičiavimas atsižvelgiant į skaitinę reikšmę 1 ir įtraukdami skaitinė reikšmė yra 2. Žinoma, rezultatas yra "3", skaitinę reikšmę. DAX apskaičiuoja gautą reikšmės atsižvelgiant į operatorių formulės, ne pagal argumente naudojamas stulpelių duomenų tipas. DAX duomenų tipai yra labai svarbus, bet ne taikymo šiame greito pasirengimo darbui. Norėdami sužinoti daugiau apie duomenų tipus ir operatorių DAX formulėse, ieškokite knygų DAX nuorodoje (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769&clcid=0x409).

Išbandykime kitą. Šiuo metu bus sukurta priemonė: įveskite formulę ir naudojant IntelliSense. Nereikia nerimauti per daug, jei visiškai nesuprantate formulę. Svarbiausia čia yra ir Sužinokite, kaip sukurti formulę, kartu naudojant kelių elementų teisingos sintaksės.

Užduotis: Matas Formulės kūrimas

 1. Lentelėje FactSales spustelėkite bet kurį tuščią langelį, esantį skaičiavimo srityje. Tai yra tuščių langelių sritis, esanti po lentele „Power Pivot“ lange.

„PowerPivot“ skaičiavimo sritis

 1. Formulės juostoje įveskite pavadinimą Previous Quarter Sales:.

 2. Įveskite lygybės ženklą =, kad pradėtumėte skaičiavimo formulę.

 3. Įveskite kelias pirmąsias raides CAL ir dukart spustelėkite funkciją, kurią norite naudoti. Šioje formulėje norite naudoti funkciją CALCULATE.

 4. Įveskite atidarymo skliaustą (, kad galėtumėte pradėti vesti funkcijai CALCULATE perduodamus argumentus.

  Atkreipkite dėmesį, kad įvedus atidarymo skliaustą IntelliSense parodo argumentus, kuriuos reikia nurodyti funkcijai CALCULATE. Apie argumentus sužinosite šiek tiek vėliau.

 5. Įveskite kelias pirmąsias lentelės FactSales raides, ir tada išskleidžiamajame sąraše dukart spustelėkite FactSales[pardavimo].

 6. Įveskite kablelį (,), kad nurodytumėte pirmąjį filtrą, tada įveskite PRE ir dukart spustelėkite funkciją PREVIOUSQUARTER.

  Pasirinkus funkciją PREVIOUSQUARTER, rodomas dar vienas atidarymo skliaustas, kuris reiškia, kad reikia nurodyti dar vieną argumentą, šį kartą funkcijai PREVIOUSQUARTER.

 7. Įveskite pirmąsias raides Dim ir dukart spustelėkite DimDate[DateKey].

 8. Įvesdami du uždarymo skliaustus )) uždarykite abu funkcijoms PREVIOUSQUARTER ir CALCULATE perduodamus argumentus.

  Formulė turi atrodyti taip:

  Previous Quarter Sales:=CALCULATE(FactSales[Sales], PREVIOUSQUARTER(DimDate[DateKey]))

 9. Formulės juostoje spustelėkite formulės tikrinimo mygtuką, kad patikrintumėte formulę. Jei gausite klaidos pranešimą, patikrinkite visus sintaksės elementus.

Tai padarė! Ką tik sukurtą naudojant DAX, ir nėra lengvai vienas, kad priemonė. Ką daryti šioje formulėje yra apskaičiuoti pardavimo sumos praėjusį ketvirtį, atsižvelgiant į tai, filtrai taikomi suvestinės lentelės PivotTable arba PivotChart.

Taip pat buvo įvesti į kelias svarbias DAX formulės. Šią formulę įtrauktas funkcijas. Atkreipkite dėmesį, funkcija PREVIOUSQUARTER įdėtas kaip argumentas funkcijai CALCULATE . DAX formulės gali būti iki 64 įdėtųjų funkcijų. Tikėtina, kad formulė būtų turėti vis tiek daug įdėtųjų funkcijų. Tiesą sakant, ši formulė būtų labai sunku kurti ir derinti, ir tai tikriausiai nebūtų labai greitai arba.

Šioje formulėje taip pat panaudojote filtrus. Filtrai susiaurina skaičiavimo sritį. Šiuo atveju vieną filtrą pasirinkote kaip argumentą, kuris iš esmės yra kita funkcija. Daugiau apie filtrus sužinosite vėliau.

Galiausiai panaudojote funkciją CALCULATE. Tai viena iš veiksmingiausių funkcijų kalboje DAX. Kai kursite duomenų modelius ir sudėtingesnes formules, šią funkciją tikriausiai naudosite daugybę kartų. Greito pasirengimo darbui instrukcijoje funkcija CALCULATE neaprašyta, tačiau gilindami žinias apie DAX į ją atkreipkite ypatingą dėmesį.

Pastaba: Paprastai, kad DAX formulėse galėtumėte naudoti laiko informacijos funkcijas, turite nurodyti unikalų datų stulpelį naudodami dialogo langą Pažymėti kaip datų lentelę. Darbaknygėje Contoso DAX Formula Samples.xlsx kaip unikalus datų stulpelis pasirinktas stulpelis „DateKey“ lentelėje „DimDate“.

Papildomas kreditas

Jums gali būti užduoti klausimą: kas yra paprasčiausias galite sukurti DAX formulę? Na, atsakymas į tai yra "formulės, jums nereikia". Ir tai, ką galite padaryti naudodami priemonę standartinės sudėtinės funkcijos. Beveik bet kurią duomenų modelis turi filtruoti ir apskaičiuoti apibendrintų duomenų. Pvz., SUM funkcija Sum of Sales Amount priemonę, jūs matėte anksčiau naudojamas susumuoti visus skaičius tam tikrame stulpelyje. DAX apima kelias kitas funkcijas, kurios bendras reikšmės taip pat. Galite automatiškai sukurti formules naudodami standartinį agregavimo naudodami funkciją Automatinė sudėtis.

Papildomos kredito užduotis: Matas Formulės kūrimas naudojant funkciją Automatinė sudėtis

 1. Lentelėje FactSales slinkite iki stulpelio ReturnQuantity, tada spustelėkite stulpelio antraštę, kad pažymėtumėte visą stulpelį.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje juostelėje, grupė skaičiavimai , spustelėkite mygtuką Automatinė sudėtis .

„PowerPivot“ funkcija AutoSum

Spustelėkite rodyklę žemyn, esančią šalia Automatinė sumair spustelėkite Average (pranešimo standartinės sudėtinės funkcijos, kurį galite naudoti, taip pat).

Iš karto, sukuriamas naują priemonę vidurkis ReturnQuantity pavadinimu: po formulę = AVERAGE([ReturnQuantity]).

Argi tai nėra paprasta? Žinoma, ne visos formulės, kurias kursite, tokios paprastos. Tačiau, naudodami funkciją AutoSum, galite greitai ir paprastai kurti formules, atliekančias standartinius agregavimo skaičiavimus.

Dabar turėtumėte gana gerai suprasti DAX formulėse naudojamą sintaksę. Taip pat supažindinome su keliomis tikrai šauniomis funkcijomis, pvz., IntelliSense ir AutoSum, kurios padeda greitai ir paprastai kurti tikslias formules. Žinoma, apie sintaksę dar yra daug ko sužinoti. Geriausia vieta sužinoti daugiau yra DAX žinynas arba SQL internetinių dokumentų versijos.

Trumpasis sintaksės testas

 1. Ką daro šis mygtukas formulės juostoje?
  Funkcijos mygtukas

 2. Kuo stulpelio pavadinimas visada išskiriamas DAX formulėje?

 3. Kaip rašote po formulės:
  , į DimProduct lentelė, kiekvieną eilutę į UnitMargin apskaičiuojamąjį stulpelį, apskaičiuoti reikšmę reikšmių atimant į vieneto savikaina stulpelį iš reikšmių, UnitPrice stulpelį?

Atsakymai pateikti šios temos pabaigoje.

Funkcijos

Funkcijos yra iš anksto apibrėžtos formulės, kurios tam tikra tvarka arba pagal tam tikrą struktūrą atlieka skaičiavimus, naudodamos konkrečias reikšmes, vadinamas argumentais. Argumentais gali būti kitos funkcijos, kita formulė, stulpelių nuorodos, skaičiai, tekstas, loginės reikšmės, pvz., TRUE ar FALSE, arba konstantos.

DAX sudaro šių kategorijų funkcijos: datos ir laiko, informacijos, loginės, matematinės, statistinės, teksto ir laiko informacijos funkcijos. Jei esate susipažinę su „Excel“ formulių funkcijomis, daugelis DAX funkcijų atrodys panašios, tačiau DAX funkcijos unikalios toliau nurodytais atžvilgiais.

 • DAX funkcija visada nurodo visą stulpelį arba lentelę. Jei norite naudoti tik tam tikras lentelės arba stulpelio reikšmes, į formulę galite įtraukti filtrų.

 • Jei skaičiavimus reikia tinkinti kiekvienoje eilutėje, DAX yra funkcijų, kurios dabartinės eilutės arba susijusią reikšmę leidžia naudoti kaip argumentą norint atlikti skaičiavimus, kurie skiriasi atsižvelgiant į kontekstą. Daugiau apie kontekstą sužinosite vėliau.

 • DAX yra daug funkcijų, kurios pateikia lentelę, o ne reikšmę. Lentelė nerodoma, tačiau naudojama kaip kitų funkcijų įvestis. Pavyzdžiui, galite gauti lentelę ir suskaičiuoti joje esančias skirtingas reikšmes arba suskaičiuoti atfiltruotų lentelių ar stulpelių dinamines sumas.

 • DAX yra įvairių laiko informacijos funkcijų. Šios funkcijos leidžia apibrėžti arba pasirinkti datų diapazonus ir pagal juos atlikti dinaminius skaičiavimus. Pavyzdžiui, galite palyginti lygiagrečių laikotarpių sumas.

Kartais sunku žinoti, kurių formulių gali prireikti formulėje. „Power Pivot“ ir priemonės „SQL Server Data Tools“ lentelės modelio dizaino įrankyje yra funkcija Įterpti funkciją – dialogo langas, kuris padeda pasirinkti funkciją pagal kategoriją ir pateikia trumpą kiekvienos funkcijos aprašą.

Funkcija Įterpti

Sukurkime naują formulę, kurioje naudosime funkciją, pasirinktą naudojant funkciją Įterpti funkciją:

Užduotis. Funkcijos į formulę įtraukimas naudojant Įterpti funkciją

 1. Lentelėje FactSales slinkite iki paskutinio dešiniojo stulpelio ir stulpelio antraštėje spustelėkite Įtraukti stulpelį.

 2. Formulės juostoje įveskite lygybės ženklą =.

 3. Spustelėkite mygtuką Įterpti funkciją . Funkcija Įterpti Atidaromas dialogo langas Įterpti funkciją .

 4. Dialogo lango Įterpti funkciją , spustelėkite sąrašo lauke pasirinkite kategoriją . Pagal numatytuosius nustatymus Visi yra pažymėtas, ir toliau pateiktos visas funkcijas Visos kategorijos. Tai yra daug funkcijų, todėl jūs norite filtrų funkcijos, kad būtų lengviau rasti funkcijos, kurios ieškote, tipą.

 5. Šią formulę norite pateikti kai kurie duomenys, kuris jau yra kitoje lentelėje. Norėdami, kad jūs ketinate naudoti funkciją filtro kategorijos. Eiti į priekį ir spustelėkite filtras kategoriją, pasirinkite funkciją, slinkite žemyn ir dukart spustelėkite susijusi funkcija. Spustelėkite gerai Norėdami uždaryti dialogo langą Įterpti funkciją .

 6. Naudokite IntelliSense, kuri padės rasti ir pasirinkti stulpelį DimChannel[ChannelName].

 7. Uždarykite formulę ir paspauskite klavišą ENTER.

 8. Kai paspausite klavišą ENTER, kad užbaigtumėte formulę, būsenos juostoje, „“ lango apačioje, bus rodomas žodis SkaičiuojamaPower Pivot. Pamatysite, kad lentelėje „FactSales“ sukūrėte naują stulpelį su kanalų informacija, paimta iš lentelės „DimChannel“.

 9. Pervardykite stulpelį į Channel.

  Formulė turi atrodyti taip: =RELATED(DimChannel[ChannelName])

Taip pat buvo įvesti kitą svarbią funkciją Dax, susijusios funkcijos. SUSIJUSI funkcija pateikia reikšmes iš kitos lentelės. Jei šiuo metu esate lentelės ir lentelės, kurioje yra reikšmes, kurias norite gauti ryšį, galite naudoti susijusios. Žinoma, susijusi funkcija turi nepaprastai galimybes. Tokiu atveju, dabar galite įtraukti pardavimo kanalą kiekvieną parduodamą lentelėje FactSales. Dabar galite paslėpti DimChannel lentelę PivotTable laukų sąrašas, kad būtų lengviau naršyti ir matyti tik reikia svarbiausia informacija. Panašiai, kaip aprašyta anksčiau funkcijos CALCULATE, susijusi funkcija yra labai svarbus, ir jūs tikriausiai jį naudoti daug kartų.

Kaip matote, DAX funkcijos gali padėti labai galingas formulių kūrimas. Mes tikrai tik kalbama apie funkcijų pagrindai. Kaip pagerinti savo DAX įgūdžius, bus sukurti formules naudodami daug įvairių funkcijų. Vienas iš geriausių vietų Sužinokite informaciją apie visus DAX funkcijos yra duomenų analizės išraiškos (DAX) nuoroda.

Trumpasis funkcijų testas

 1. Kas visada nurodoma funkcijoje?

 2. Ar formulėje gali būti kelios funkcijos?

 3. Kurią funkcijų kategoriją naudotumėte dviem teksto eilutėms sujungti į vieną eilutę?

Atsakymai pateikti šios temos pabaigoje.

Kontekstas

Kontekstas yra viena iš svarbiausių DAX sąvokų, kurias reikia suprasti. DAX yra du konteksto tipai: eilutės kontekstas ir filtro kontekstas. Pirmiausia apžvelgsime eilutės kontekstą.

Eilutės kontekstas

Eilutės kontekstą paprasčiausia įsivaizduoti kaip dabartinę eilutę. Pavyzdžiui, ar atsimenate apskaičiuojamąjį stulpelį „Margin“, kurį matėte mokydamiesi apie sintaksę? Formulė =[SalesAmount] - [TotalCost] apskaičiuoja lentelės stulpelio „Margin“ kiekvienos eilutės reikšmę. Kiekvienos eilutės reikšmės apskaičiuojamos pagal tos pačios eilutės kitų dviejų stulpelių [SalesAmount] ir [TotalCost] reikšmes. DAX gali apskaičiuoti kiekvienos stulpelio „Margin“ eilutės reikšmes, nes žino kontekstą: kiekvienoje eilutėje ji ima reikšmę iš stulpelio [TotalCost] ir ją atima iš stulpelio [SalesAmount] reikšmės.

Parodytame pažymėtajame langelyje dabartinės eilutės reikšmė 49,54 USD apskaičiuota stulpelio [TotalCost] reikšmę 51,54 USD atimant iš stulpelio [SalesAmount] reikšmės 101,08 USD.

Eilutės kontekstas naudojant „PowerPivot“

Eilutės kontekstas netaikoma tik apskaičiuojamuosiuose stulpeliuose. Eilutės kontekstas taip pat taikoma, kai formulėje yra funkcija, kuri taiko filtrus, Norėdami nustatyti vieną eilutę į lentelę. Funkcija iš esmės bus taikomi eilutės kontekste, kiekvienos eilutės lentelę, ant kurios yra filtravimas. Šio tipo eilutės kontekstas dažniausiai taikomas priemones.

Filtro kontekstas

Filtro kontekstą suvokti šiek tiek sunkiau nei eilutės kontekstą. Filtro kontekstą lengviausia įsivaizduoti taip: vienas ar keli filtrai, taikomi skaičiuojant, kurie lemia rezultatą ar reikšmę.

Filtro kontekstas naudojamas ne vietoj eilutės konteksto, o taikomas papildomai su eilutės kontekstu. Pavyzdžiui, norėdami dar labiau susiaurinti į skaičiavimą įtraukiamų reikšmių imtį, galite taikyti filtro kontekstą, kuris ne tik nurodo eilutės kontekstą, tačiau taip pat nurodo tik tam tikrą reikšmę (filtrą) tame eilutės kontekste.

Filtro kontekstą paprasta pamatyti lentelėse „PivotTable“. Pavyzdžiui, kai „TotalCost“ įtraukiate į sritį Reikšmės, o „Year“ ir „Region“ įtraukiate į eilutę ar stulpelius, apibrėžiate filtro kontekstą, kuris išrenka duomenų poaibį pagal nurodytus metus ir regioną.

Kodėl svarbu DAX yra filtro kontekstas? Kadangi filtro kontekstas lengvai gali būti taikomas įtraukiant stulpelių ir eilučių Žymos ir duomenų filtrai, "PivotTable", filtro kontekstas taip pat galima taikyti DAX formulėje apibrėžiant funkcijas, pvz., filtro susijusios, FILTRĄ, skaičiuoti pagal ryšius, ir kitos priemonės ir stulpelius. Pavyzdžiui, Pažvelkime į šią formulę priemonėje, kurio pavadinimas storesales kurio:

Formulė

Ši formulė neabejotinai sudėtingesnė nei kitos matytos formulės. Tačiau, kad geriau suprastumėte šią formulę, ją galima suskaidyti, kaip tai atlikome su kitomis formulėmis.

Šioje formulėje yra tokie sintaksės elementai:

 1. Matų pavadinimas storesales, kurio dvitaškį:.

 2. Lygybės ženklo operatorius (=) nurodo formulės pradžią.

 3. Funkcija CALCULATE įvertina reiškinį kaip argumentą kontekste, kurį apibrėžia nurodyti filtrai.

 4. Skliaustuose () rašomas vienas arba keli argumentai.

 5. Priemonė [Sales] toje pačioje lentelėje išraiška. Pardavimo priemonė turi formulę: = SUM(FactSales[SalesAmount]).

 6. Kiekvienas filtras skiriamas kableliu (,).

 7. Kaip filtras nurodytas stulpelis ir konkreti reikšmė DimChannel[ChannelName] =”Store”.

Ši formulė užtikrins tik pardavimo vertės pardavimo priemonė, kaip filtras, skaičiuojamos tik eilutės stulpelį DimChannel [ChannelName] su reikšme "Store" kaip filtrą.

Kaip galite įsivaizduoti, toks būdas apibrėžti filtro kontekstą formulėje suteikia neaprėpiamų ir veiksmingų galimybių. Galimybė nurodyti konkrečią reikšmę susijusioje lentelėje yra tik vienas iš pavyzdžių. Nesirūpinkite, jei konteksto iš karto nesupratote. Kai kursite savo formules, geriau suprasite kontekstą ir jo svarbą kalboje DAX.

Trumpasis konteksto testas

 1. Kokie yra du konteksto tipai?

 2. Kas yra filtro kontekstas?

 3. Kas yra eilutės kontekstas?

Atsakymai pateikti šios temos pabaigoje.

Santrauka

Dabar, kai turite bendrą supratimą svarbiausių sąvokų Dax, galite pradėti kurti apskaičiuotus stulpelius ir matavimus DAX formulės savo pastabas. DAX tikrai gali būti šiek tiek sudėtinga, kad sužinotumėte, tačiau yra daug išteklių jums. Kai skaityti per šioje temoje kelis kartus, ir eksperimentuoti su keletu iš savo formules, galite sužinoti daugiau apie kitas DAX sąvokas ir formules, kurios gali padėti išspręsti savo verslo problemas. Yra daug DAX išteklių jūs Power Pivot žinynas, SQL serverio knygos internete, techniniai dokumentai ir interneto dienoraščių iš "Microsoft" ir priekyje BI profesionalams. DAX išteklių centras Wiki (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/dax-resource-center.aspx) yra puikus būdas pradėti. Duomenų analizės išraiškos (DAX) nuoroda taip pat yra puikus informacijos šaltinis. Įsitikinkite, kad ją įrašyti savo parankinius.

Techniniame dokumente „DAX in the BI Tabular Model“, kurį galima atsisiųsti adresu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x427, išsamiau aprašomos čia pristatytos sąvokos bei kitos sudėtingesnės sąvokos ir formulės. Šiame techniniame dokumente taip pat naudojama ta pati darbaknygė Contoso DAX Sample Formulas.xlsx, kurią jau turite.

Trumpųjų testų atsakymai

Sintaksė:

 1. Atidaro funkciją Įterpti funkciją.

 2. Laužtiniai skliaustai [].

 3. =[UnitPrice] - [UnitCost]

Funkcijos:

 1. Lentelė ir stulpelis.

 2. Taip. Formulėje galima naudoti iki 64 įdėtųjų funkcijų.

 3. Teksto funkcijos.

Kontekstas:

 1. Eilutės kontekstas ir filtro kontekstas.

 2. Vienas ar keli filtrai skaičiuojant, kurie lemia vieną reikšmę.

 3. Dabartinė eilutė.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×