Gramatikos ir rašymo stiliaus parinkčių pasirinkimas

Šiame straipsnyje aprašomos gramatikos ir rašymo stilių parinktys, kurias galima pasirinkti naujesnių versijų „Word“ ir „Outlook“ dialogo lange Gramatikos parametrai.

Pastaba: Naujos parinktys Gramatika pasiekiamos tik prenumeratos vartotojams. Norint matyti ir naudoti parinktį Gramatika ir patobulinimai, tikrinimo kalba turi būti anglų.

Informacijos apie ankstesnių „Office“ versijų gramatikos ir stilių parametrus žr. Gramatikos ir rašymo stiliaus parinkčių pasirinkimas naudojant „Office“.

Pastaba: Parinktys gali būti kitokios, jei renkatės parinktis, skirtas tekstui, parašytam kita kalba nei dabartinė „Word“ ir „Outlook“ kalbos versija.

Dialogo lango „Gramatikos parametrai“ rodymas

„Outlook“

 1. Sukurkite arba redaguokite failą.

 2. Eikite į Failas > Parinktys.

 3. Pasirinkite Paštas, tada pasirinkite Rengyklės parinktys.

 4. Pasirinkite Tikrinimas.

 5. Dalyje Taisant rašybą „Outlook“, pasirinkite Parametrai.

  Rašymo stiliaus meniu yra dvi parinktys: Gramatika ir Gramatika ir patobulinimai. Galima pasirinkti bet kurią parinktį atsižvelgiant į norimus pritaikyti parametrus el. laiške.

  Patarimas: Pagal numatytuosius parametrus rengyklės tikrinimo parinktys nustatytos kaip Gramatika ir patobulinimai ir yra pasirinktos parinktys Perteklinis žodžių vartojimas ir Daiktavardžių naudojimas.

„Word“

 1. Eikite į Failas > Parinktys.

 2. Pasirinkite Tikrinimas.

 3. Dalyje Taisant rašybą ir gramatiką „Word“, pasirinkite Parametrai.

  Rašymo stiliaus meniu yra dvi parinktys: Gramatika ir Gramatika ir patobulinimai. Galima pasirinkti bet kurią parinktį atsižvelgiant į norimus pritaikyti parametrus dokumente.

  Patarimas: Pagal numatytuosius parametrus rengyklės tikrinimo parinktys nustatytos kaip Gramatika ir patobulinimai ir yra pasirinktos parinktys Perteklinis žodžių vartojimas ir Daiktavardžių naudojimas.

  Dialogo langas Gramatika ir kita
 4. Pasirinkite išplečiamojo sąrašo parinktį Gramatika ir patobulinimai, jei norite, kad būtų teikiami stiliaus pasiūlymai

  Slinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte visas pasiekiamas parinktis, tada pasirinkite arba išvalykite taisykles, kurias gramatikos tikrintuvas žymės arba kurių nepaisys. Visi atlikti šių parametrų keitimai taikomi visiems redaguojamiems dokumentams ar elementams, o ne tik dabartiniam dokumentui.

  Patarimas: Jei norite grąžinti numatytuosius rengyklės tikrinimo parametrus, pasirinkite Viską nustatyti iš naujo

Tarpai

Pridėti tarpą po skyrybos ženklo    Naudokite bent vieną tarpą po daugumos skyrybos ženklų. Neįterpkite tarpo po atidaromojo skliausto arba atidaromojo laužtinio skliausto. Pavyzdys: Take these charts,reports, and memos. būtų pataisyta į Take these charts, reports, and memos. Pavyzdys: He did not get a grade;he plagiarized the paper. būtų pataisyta į He did not get a grade; he plagiarized the paper.

Pridėti tarpą prieš skyrybos ženklą    Didžiąją skyrybos ženklų dalį dėkite iškart po žodžio. Tiesiai prieš atidaromąjį skyrybos ženklą, pvz., atidaromąjį skliaustą arba atidaromąjį laužtinį skliaustą, padėkite tarpą. Pavyzdys: The memo said the picnic(employees only) would be this afternoon. būtų pataisyta į The memo said the picnic (employees only) would be this afternoon.

Pakeisti skyrybos ženklo vietą    Didžiąją skyrybos ženklų dalį dėkite iškart po žodžio. Padėkite tarpą prieš atidaromąjį skliaustą arba laužtinį skliaustą. Pavyzdys: Everybody wants parking, better food ,and flexible hours. būtų pataisyta į Everybody wants parking, better food, and flexible hours. Pavyzdys: The picnic (employees only )was fun. būtų pataisyta į The picnic (employees only) was fun.

Keisti tarpus po skyrybos ženklo    Naudokite bent vieną tarpą po daugumos skyrybos ženklų. Netaisyklinga įterpti tarpą po atidaromojo skliausto arba atidaromojo laužtinio skliausto. Pavyzdys: He did not get a good grade on his ( mostly plagiarized) paper. būtų pataisyta į He did not get a good grade on his (mostly plagiarized) paper.

Keisti tarpus prieš skyrybos ženklą   Didžiąją skyrybos ženklų dalį dėkite iškart po žodžio. Prieš kablelius, taškus ir kitus skyrybos ženklus neturėtų būti tarpų. Pavyzdys: You know , I still have not seen the photos. būtų pataisyta į You know, I still have not seen the photos. Pavyzdys: The wedding (family only ) will be simple. būtų pataisyta į The wedding (family only) will be simple.

Panaikinti papildomą tarpą tarp žodžių    Paprastai tarp sakinio žodžių turi būti tik vienas tarpas. Pavyzdys: The line was extra long. būtų pataisyta į The line was extra long. Pavyzdys: She laughed all the way to the bank. būtų pataisyta į She laughed all the way to the bank.

Skyryba

Pridėti klaustuką    Bet kurio sakinio, kuriuo užduodamas klausimas (klausiamojo sakinio), gale padėkite klaustuką. Pavyzdys: Who is the woman in the black coat. būtų pataisyta į Who is the woman in the black coat?

Keisti padėtos kabutės vietą    Kabutes galima padėti prieš arba po skyrybos ženklų. Visada dėkite jas toje pačioje vietoje, kad būtų patogiau skaityti. Skyrybos ženklai tarp kabučių. Pavyzdys: He told me, "I dislike eggs". būtų pataisyta į He told me, "I dislike eggs."

Skyrybos ženklai už kabučių. Pavyzdys: The woman said, "I just got home." būtų pataisyta į The woman said, "I just got home".

Pašalinti nereikalingus skyrybos ženklus     Gali pasitaikyti nereikalingas arba netinkamoje vietoje padėtų skyrybos ženklų. Pavyzdys: We won the tournament!. būtų pataisyta į We won the tournament! ARBA We won the tournament.

Gramatika

Akademiniai laipsniai    Pakeiskite laipsnio formatą. Konkrečių laipsnių pavadinimus rašykite didžiosiomis raidėmis. Laipsnių tipai turi būti rašomi mažosiomis raidėmis, kai kuriais atvejais ir savybiniu linksniu. „Doctorate“ yra laipsnio tipas, o laipsnio pavadinime naudojamas terminas „Doctor“. Pavyzdys: She earned her Bachelor degree. būtų pataisyta į She earned her bachelor's degree. Pavyzdys: She earned her doctorate of philosophy. būtų pataisyta į She earned her Doctor of Philosophy.

Vietoje prieveiksmio vartojamas būdvardis    Pakeiskite būdvardį į prieveiksmį. Naudokite prieveiksmio formą (paprastai anglų k. pasibaigiančią „-ly“), kad modifikuotumėte veiksmažodžius, būdvardžius ir kitus prieveiksmius. Pavyzdys: She said, “Will you be real careful not to spill your coffee?” būtų pataisyta į She said, “Will you be really careful not to spill your coffee?” Pavyzdys: No one took him serious. būtų pataisyta į No one took him seriously.

Vietoje būdvardžio naudojamas prieveiksmis    Pakeiskite prieveiksmį į būdvardį. Paprastai daiktavardžiams modifikuoti naudojami būdvardžiai, ne prieveiksmiai. Pavyzdys: Then we need to be sure that you have the exactly requirement satisfied. būtų pataisyta į Then we need to be sure that you have the exact requirement satisfied. Pavyzdys: A recently case was related to Jane. būtų pataisyta į A recent case was related to Jane.

Derinimas vartojant daiktavardines frazes     Suderinkite daiktavardines frazes. Vienos daiktavardinės frazės žodžių vienaskaita ir daugiskaita turi būti suderintos. Pavyzdys: She would like to buy this apples. būtų pataisyta į She would like to buy this apple. ARBA She would like to buy these apples. Pavyzdys: We already have two sweet puppy. būtų pataisyta į We already have two sweet puppies.

Rašymas didžiosiomis raidėmis    Pakeiskite didžiosiomis raidėmis. Pavadinimuose artikeliai (pvz., „the“, „an“), trumpi prielinksniai (pvz., „in“, „to“) ir jungtukai (pvz., „and“, „if“) turi būti rašomi mažosiomis raidėmis. Pirmą pavadinimo žodį rašykite didžiąja raide. Po kablelio einantys žodžiai paprastai rašomi mažosiomis raidėmis. Pavyzdys: We read Of Mice And Men. būtų pataisyta į We read Of Mice and Men. Pavyzdys: It is cold, But we are going. būtų pataisyta į It is cold, but we are going.

Mėnesių „March“ ir „May“ rašymas didžiosiomis raidėmis    Pakeiskite mėnesių pirmųjų raidžių rašybą didžiosiomis raidėmis. Pirmosios angliškų mėnesių „March“ ir „May“ pavadinimų raidės visada turi būti rašomos didžiosiomis raidėmis. Veiksmažodžių „march“ ir „may“ pirmosios raidės nerašomos didžiosiomis raidėmis. Pavyzdys: Camping in may can be an enjoyable experience. būtų pataisyta į Camping in May can be an enjoyable experience. Pavyzdys: They have not gone on vacation since march this year. būtų pataisyta į They have not gone on vacation since March this year.

Kablelis po pasisveikinimų    Po pasisveikinimo visada pridėkite kablelį. Kai sakinį pradedate pasisveikinimu, po pasveikinimo frazės padėkite kablelį. Pavyzdys: Dear Sir or Madam I read your letter, and I like your suggestions. būtų pataisyta į Dear Sir or Madam, I read your letter, and I like your suggestions. Pavyzdys: Hello there are you enjoying your stay? būtų pataisyta į Hello there, are you enjoying your stay?

Kablelis prieš citatas    Prieš citatas padėkite kablelius. Pridėkite kablelį prieš ilgesnes nei vieno žodžio citatas. Pavyzdys: He responded “Will the party be tomorrow night?” būtų pataisyta į He responded, “Will the party be tomorrow night?” Pavyzdys: The visitor said “Is this a restricted area?” būtų pataisyta į The visitor said, “Is this a restricted area?”

Trūkstamas kablelis po įžanginių frazių     Pridėkite kablelį po įžanginių sakinio elementų. Jei sakinys prasideda įžanginiu žodžiu ar fraze, pvz., „however“ arba „for example“, prieš toliau einantį nepriklausomą sakinį pridėkite kablelį. Pavyzdys: Thanks he will try it tomorrow. būtų pataisyta į Thanks, he will try it tomorrow. Pavyzdys: When I ordered the fish it was good. būtų pataisyta į When I ordered the fish, it was good.

Nepriklausomų sakinių jungimas kableliu    Pakeiskite kablelį kabliataškiu. Norėdami sujungti du nepriklausomus sakinius nenaudodami sujungiamojo jungtuko, pvz., „and“ arba „but“, naudokite kabliataškį, o ne kablelį. Pavyzdys: We do not have a discussion board, the website is not big enough for one yet. būtų pataisyta į We do not have a discussion board; the website is not big enough for one yet.

Kablelis su jungiamaisiais prieveiksmiais    Pridėkite kablelį, kai vartojate jungiamąjį prieveiksmį. Prieveiksmis, sujungiantis sakinius arba pristatantis, pertraukiantis arba užbaigiantis sakinį, paprastai išskiriamas vienu ar daugiau kablelių. Pavyzdys: They, nevertheless wished the whole ordeal would end. būtų pataisyta į They, nevertheless, wished the whole ordeal would end. Pavyzdys: Make sure you do not waste your time however. būtų pataisyta į Make sure you do not waste your time, however.

Kablelis su jungtuku    Pašalinkite kablelį, kuris vartojamas su jungtuku. Kai priklausomasis sakinys su sujungiamuoju jungtuku eina už pagrindinio sakinio, jo išskirti kableliu nereikia. Pavyzdys: The dog went to the park, and learned how to play fetch. būtų pataisyta į The dog went to the park and learned how to play fetch.

Kableliais išskiriamas aprašomasis sakinys    Aprašomuosius sakinius išskirkite kableliais. Aprašomieji sakiniai turi būti išskiriami kableliais. Pavyzdys: The building, known as the science building is the oldest on campus. būtų pataisyta į The building, known as the science building, is the oldest on campus. Pavyzdys: The farm which was once a field is all dried out again. būtų pataisyta į The farm, which was once a field, is all dried out again.

Dažnai painiojamos frazės    Pakeiskite žodį, vartojamą įprastose frazėse. Kai kurie žodžiai paprastai vartojami kartu. Galbūt pavartojote kitą prielinksnį, pagalbinį veiksmažodį ar kitą žodį, o ne tą, kurio buvo tikėtasi. Pavyzdys: I do not see TV. būtų pataisyta į I do not watch TV. Pavyzdys: You should tell to him what you think. būtų pataisyta į You should tell him what you think.

Dažnai painiojami žodžiai    Pakeiskite dažnai painiojamus žodžius. Atkreipkite ypatingą dėmesį į žodžius, kurie gali skambėti arba atrodyti panašiai ir gali turėti susijusias reikšmes. Dažnai jie yra skirtingos kalbos dalys (žodžių klasės) ir jų rašyba skirtinga. Pavyzdys: The man who's keys are in the ignition is here. būtų pataisyta į The man whose keys are in the ignition is here. Pavyzdys: They are late form time to time. būtų pataisyta į They are late from time to time. Pavyzdys: He is seeing other boy growing older. būtų pataisyta į He is seeing another boy growing older. Pavyzdys: They went round the city asking for her. būtų pataisyta į They went around the city asking for her.

Laipsnių vartojimas    Pakeiskite laipsnio formą. Vartokite „more“ ir „most“ su būdvardžiais, neturinčiais laipsniavimo formos, tačiau ne su šią formą turinčiais. Nevartokite aukštesniojo arba aukščiausiojo laipsnio formos su „less“ arba „least“. Pavyzdys: Spot is the less nicer of the two dogs. būtų pataisyta į Spot is the less nice of the two dogs. Pavyzdys: She is the most smart girl in her class. būtų pataisyta į She is the smartest girl in her class.

Sujungiamųjų porinių jungtukų neatitikimas    Pakeiskite neatitinkančius sujungiamuosius jungtukus. Sujungiamieji poriniai jungtukai turi būti vartojami atitinkamomis poromis. Pavyzdys: Food is available both in restaurants or in private homes. būtų pataisyta į Food is available both in restaurants and in private homes. Pavyzdys: He found it hard to photograph either the food nor the restaurant. būtų pataisyta į He found it hard to photograph either the food or the restaurant.

Datos formatavimas    Pakeiskite skyrybos ženklą datoje. Rašant datas, kableliai turi atskirti savaitės dieną nuo mėnesio (pvz., „Monday, October 4“) ir dieną nuo metų (pvz., „October 4, 1976“), bet ne mėnesį nuo metų (pvz., „October 1976“). Pavyzdys: She went to Paris on June 4 1986. būtų pataisyta į She went to Paris on June 4, 1986. Pavyzdys: It starts in October, 2016. būtų pataisyta į It starts in October 2016.

Trikdantys žodžiai    Patikrinkite, ar nepavartotas trikdantis, netaisyklingai parašytas žodis. Jei parašytas netaisyklingai, pakeiskite trikdantį žodį kontekstiniu požiūriu tinkamu žodžiu. Pavyzdys: The agency specialized in erotic travel. būtų pataisyta į The agency specialized in exotic travel. Pavyzdys: The burger patties were anus beef. būtų pataisyta į The burger patties were Angus beef.

Žodžių kėlimas    Pridėkite brūkšnelį. Kai daiktavardį apibūdinate daugiau nei vienu žodžiu, apibūdinančiuosius žodžius susiekite per brūkšnelį. Be to skaičius nuo „twenty-one“ iki „ninety-nine“ rašykite su brūkšneliais. Pavyzdys: Our five year old son is learning to read. būtų pataisyta į Our five-year-old son is learning to read. Pavyzdys: There are fifty two cards in a deck. būtų pataisyta į There are fifty-two cards in a deck.

Neteisingas pagalbinis žodis    Pakeiskite pagalbinį žodį arba veiksmažodžio formą. Po pagalbinių žodžių gali būti vartojamos tik tam tikros veiksmažodžio formos. Įsitikinkite, kad vartojate teisingą pagalbinį žodį ir po jo einantį veiksmažodį. Pavyzdys: We are not taken them to the movies before. būtų pataisyta į We have not taken them to the movies before. Pavyzdys: That is cost us too much money. būtų pataisyta į That has cost us too much money.

Netaisyklingas neiginys    Pakeiskite neiginį Įsitikinkite, kad neiginyje pavartojote teisingus žodžius ir žodžių tvarka jame yra teisinga. Pavyzdys: That is no enough. būtų pataisyta į That is not enough. Pavyzdys: The cat not is happy. būtų pataisyta į The cat is not happy.

Neteisingas įvardžio linksnis    Pakeiskite įvardžio linksnį. Asmeninio įvardžio formą nusako jo funkcija sakinyje. Vartokite įvardžius, išreikštus vardininko linksniu („I“, „he“, „she“, „we“, „they“), kai jie yra veiksniai, ir vartokite įvardžius, išreikštus galininko linksniu („me“, „him,“ „her“, „us“, „them“), kai jie yra papildiniai. Pavyzdys: They pointed to he. būtų pataisyta į They pointed to him. Pavyzdys: Mother and me watched TV. būtų pataisyta į Mother and I watched TV.

Netaisyklingas sangrąžinio įvardžio vartojimas    Pakeiskite sangrąžinio įvardžio formą. Sangrąžinis įvardis vartojamas nurodyti kitą paminėtą daiktavardį arba įvardį. Kai nurodomasis objektas nepaminėtas, vartokite nesangrąžinę formą. Pavyzdys: Yourself and the team must do what you can. būtų pataisyta į You and the team must do what you can. Pavyzdys: Please return the form to myself. būtų pataisyta į Please return the form to me.

Netaisyklingas žodžio „That“ vartojimas    Ištaisykite netaisyklingą žodžio „that“ vartojimą Kableliu prasidedančiuose šalutiniuose sakiniuose žodis „that“ nevartojamas. Pavyzdys: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. būtų pataisyta į His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Pavyzdys: We brought our dog, that was fantastic. būtų pataisyta į We brought our dog, which was fantastic. ARBA We brought our dog, who was fantastic.

Netaisyklinga veiksmažodžio forma     Pakeiskite veiksmažodžio, kuris baigiasi „-ing“, formą. Paprastai netaisyklinga vartoti du veiksmažodžius, kurie baigiasi „-ing“. Paprastai po veiksmažodžio, kuris baigiasi „-ing“, turi eiti būtojo laiko dalyvis arba bendratis su dalelyte „to“ („to“ + veiksmažodis). Pavyzdys: Having misunderstanding the directions, she failed. būtų pataisyta į Having misunderstood the directions, she failed. Pavyzdys: We will be getting seeing my family. būtų pataisyta į We will be getting to see my family.

Netaisyklinga veiksmažodžio forma po pagalbinio žodžio    Pakeiskite veiksmažodžio formą po pagalbinio žodžio. Po pagalbinio veiksmažodžio (veiksmažodžio, kuriuo išreiškiama nuosaka, laikas ir t. t.) vartokite teisingą veiksmažodžio formą. Pavyzdys: The candidate is tells the truth. būtų pataisyta į The candidate is telling the truth. Pavyzdys: They had ate when we came. būtų pataisyta į They had eaten when we came. Pavyzdys: Did she forgot it? would be corrected to Did she forget it? Pavyzdys: He would not travels alone. būtų pataisyta į He would not travel alone.

Nežymimasis artikelis    Pakeiskite nežymimąjį artikelį („a“ arba „an“). Vartokite „a“ prieš žodį, prasidedantį priebalse. Vartokite „an“ prieš žodį, prasidedantį balse. Pavyzdys: This is an problem. būtų pataisyta į This is a problem. Pavyzdys: An tear slowly ran down her face. būtų pataisyta į A tear slowly ran down her face.

Netiesioginiai klausimai    Pakeiskite netiesioginio klausimo žodžių tvarką. Netiesioginiame klausime pagalbinis veiksmažodis neturi eiti prieš veiksnį. Pavyzdys: They wonder how could have the architect created it. būtų pataisyta į They wonder how the architect could have created it. Pavyzdys: He asked what time could it start raining. būtų pataisyta į He asked what time it could start raining.

Netinkamai išgirstamos frazės    Pakeiskite dažnai netinkamai išgirstamą frazę. Kai kurios idiomos ir kitos frazės dažniausiai netinkamai išgirstamos, lyg jas sudarytų kitokie žodžiai. Pavyzdys: The patient had old-timer's disease. būtų pataisyta į The patient had Alzheimer's disease. Pavyzdys: The monster reeled its ugly head. būtų pataisyta į The monster reared its ugly head.

Trūkstamas kablelis    Pridėkite kablelį, kai vartojamas jungtukas. Kai po nepriklausomo sakinio eina sujungiamasis jungtukas ir kitas nepriklausomas sakinys, prieš sujungiamąjį jungtuką padėkite kablelį. Pavyzdys: The goats ate the grass but the herder had nothing to eat. būtų pataisyta į The goats ate the grass, but the herder had nothing to eat.

Savybiniai linksniai ir daugiskaitos formos    Pakeiskite daiktavardžio arba įvardžio formą. Savybinio linksnio daiktavardžiai turi turėti apostrofą. Savybiniai įvardžiai – ne: „its“ yra savybinis įvardis, tuo tarpu „it's“ visada reiškia „it is“. Pavyzdys: The average mouse can stray 25 feet from it's nest. būtų pataisyta į The average mouse can stray 25 feet from its nest. Pavyzdys: He hopes your believe him. būtų pataisyta į He hopes you believe him.

Skyryba     Pridėkite arba pašalinkite kablelį. Kableliai dedami tarp tam tikrų sakinių, su tam tikromis frazėmis ir kreipiniais. Kablelis paprastai nereikalingas po sujungiamojo jungtuko. Pavyzdys: If I am tired I will sleep. būtų pataisyta į If I am tired, I will sleep. Pavyzdys: Thanks Mom for the gift. būtų pataisyta į Thanks, Mom, for the gift.

Trūksta klaustuko    Pridėkite klaustuką. Bet kurio sakinio, kuriuo užduodamas klausimas (klausiamojo sakinio), gale padėkite klaustuką. Pavyzdys: Who is the woman in the black coat. būtų pataisyta į Who is the woman in the black coat?

Nereikalingas dvitaškis    Pašalinkite nereikalingą dvitaškį. Dvitaškiai vartojami tik esant konkrečiam kontekstui. Pašalinus nereikalingus dvitaškius, tekstas lengviau skaitomas. Pavyzdys: She is: kind, smart, and helpful. būtų pataisyta į She is kind, smart, and helpful. Pavyzdys: Mom told you we: went to the mall yesterday and got ice cream. būtų pataisyta į Mom told you we went to the mall yesterday and got ice cream.

Nereikalingas kablelis po veiksnio    Pašalinkite kablelį tarp veiksnio ir veiksmažodžio. Išskyrus kelias išimtis, kableliu niekada neatskiriamas veiksmažodis nuo veiksnio. Pavyzdys: His neighbor John, is a lawyer. būtų pataisyta į His neighbor John is a lawyer. Pavyzdys: Max, was part of a panel discussion. būtų pataisyta į Max was part of a panel discussion.

Nereikalingas klaustukas    Teiginį užbaikite tašku. Klaustukas konstatuojamajame sakinyje gali reikšti neužtikrintumą ir turi būti pakeistas tašku, kad reikštų teigimą. Pavyzdys: She made sure to finish her test on time? būtų pataisyta į She made sure to finish her test on time. Pavyzdys: He will take out the trash? būtų pataisyta į He will take out the trash.

Pakartotas pagalbinis žodis    Pašalinkite pakartotą pagalbinį žodį. Pagalbinis žodis neturėtų būti vartojama ir prieš, ir po prieveiksmio, taip pat neturėtų būti pakartojama pagalbinio žodžio + veiksmažodžio ar prieveiksmio seka. Pavyzdys: You should also should keep track of time. būtų pataisyta į You should also keep track of time. Pavyzdys: The power adapter will be will be hot. būtų pataisyta į The power adapter will be hot.

Veiksnio ir tarinio derinimas    Suderinkite veiksnį ir veiksmažodį. Turi sutapti veiksnio ir tarinio skaičius. Jie abu turi būti vienaskaitinės formos (vienas) arba abu turi būti daugiskaitinės formos (daugiau nei vienas). Pavyzdys: The teacher want to see him. būtų pataisyta į The teacher wants to see him. Pavyzdys: Their apologies was sincere. būtų pataisyta į Their apologies were sincere.

Per daug determinantų    Pašalinkite nereikalingą determinantą. Tam tikrų determinantų, pavyzdžiui, artikelių (pvz., „a“, „the“), savybinių įvardžių (pvz., „my“, „our“) ir parodomųjų įvardžių (pvz., „this“, „those“), negalima vartoti kartu. Pavyzdys: She gave you a the carrot. būtų pataisyta į She gave you the carrot. Pavyzdys: Have you seen their these pictures yet? būtų pataisyta į Have you seen these pictures yet?

Nereikalingas brūkšnelis    Pašalinkite nereikalingą brūkšnelį. Brūkšneliai reikalingi tik sujungti elementus esant tam tikriems kontekstams. Pavyzdys: It was a strongly-held belief. būtų pataisyta į It was a strongly held belief. Pavyzdys: The market for real-estate is strong. būtų pataisyta į The market for real estate is strong.

Paprastojo veiksmažodžio formos naudojimas    Pakeiskite paprastojo veiksmažodžio formą. Po paprastojo veiksmažodžio formos paprastai negali būti prielinksnių, būdvardžių arba pagrindinių veiksmažodžių. Po daugelio prielinksnių ir būdvardžių pridėkite veiksmažodžio galūnę „-ing“. Po pagrindinio veiksmažodžio naudokite dalelytę „to“ + veiksmažodį arba pridėkite galūnę „-ing“. Pavyzdys: We would like invite you. būtų pataisyta į We would like to invite you. Pavyzdys: Thank you for help me. būtų pataisyta į Thank you for helping me.

Žodžio „Lack“ vartojimas    Pašalinkite „of“ po veiksmažodžio „lack“. Jei žodis „lack“ vartojamas kaip daiktavardis, po jo paprastai eina prielinksnis „of“ (pvz., „a lack of sleep“). Po žodžio „lack“, jei jis vartojamas kaip veiksmažodis, prielinksnių paprastai nereikia. Pavyzdys: The country was lacking of qualified medical staff. būtų pataisyta į The country was lacking qualified medical staff.

„Will“ ir „Would“ vartojimas    Pašalinkite pagalbinį veiksmažodį. Kai kalbate apie įsivaizduojamą arba pageidaujamą situaciją, vartokite veiksmažodžio tariamąją nuosaką. Pagalbiniai žodžiai „will“ ir „would“ neina kartu su veiksmažodžio tariamąja nuosaka. Pavyzdys: He asks that you will join him. būtų pataisyta į He asks that you join him. Pavyzdys: She had to go home lest her family would worry about her. būtų pataisyta į She had to go home lest her family worry about her.

Veiksmažodžių vartojimas    Po modalinių veiksmažodžių einantį „of“ pakeiskite į „have“. Verčiau vartokite „have“ (o ne „of“) konstrukcijose su modaliniais pagalbiniais žodžiais, pvz., „can't“, „may“ ir „will“ (t. y. veiksmažodžiais, kuriais išreiškiama tikimybė, galimybė, leidimas ar įsipareigojimas). Pavyzdys: He could of known that. būtų pataisyta į He could have known that.

Žodžių suskaidymas dalimis    Sujunkite žodžio dalis. Priešdėliai, priesagos, sujungiamosios formos ir kai kurie sudurtiniai žodžiai turi būti rašomi kartu. Pavyzdys: That is bio degradable. būtų pataisyta į That is biodegradable. Pavyzdys: The book store is open. būtų pataisyta į The bookstore is open.

* „An“ ir „And“ painiojimas    Pakeiskite „An“ į „and“ Kartais „an“ klaidingai vartojamas vietoj „and“. Pavyzdys: Make sure you listen to your teacher an her. būtų pataisyta į Make sure you listen to your teacher and her. Pavyzdys: The player had caught an thrown the ball. būtų pataisyta į The player had caught and thrown the ball.

* Asmens titulų rašymas didžiąja raide    Asmens ir šeimos ryšius nurodančius titulus rašykite didžiąja raide. Tam tikrus šeimos ryšius nurodančius titulus ir asmens titulus, kurie rašomi prieš pat vardą arba iškart po jo ir vartojami tiesiogiai tam žmogui nurodyti, rašykite didžiąja raide. Pavyzdys: She and grandma Joan arrive today. būtų pataisyta į She and Grandma Joan arrive today. Pavyzdys: It is a possibility highlighted by president Ricardo Lagos earlier this year. būtų pataisyta į It is a possibility highlighted by President Ricardo Lagos earlier this year.

* Kablelis po jungtuko    Pašalinkite kablelį po jungtuko. Kablelis po jungtuko paprastai nebūtinas, nebent iškart po jo eitų įterptinė frazė. Pavyzdys: Because, we need to act quickly, we will meet now. būtų pataisyta į Because we need to act quickly, we will meet now. Pavyzdys: The dog loved food, and, everyone loved the dog. būtų pataisyta į The dog loved food, and everyone loved the dog.

* Netinkamas determinantas    Pakeiskite determinantą. Žymimasis artikelis „the“ nurodo konkretų objektą. Nežymimasis artikelis „a“ / „an“ nurodo nekonkretų objektą. Tam tikri determinantai vartojami tik prieš skaičiuotinius daiktavardžius. Kiti vartojami prieš neskaičiuotinus daiktavardžius. Pavyzdys: He is a fastest man of all. būtų pataisyta į He is the fastest man of all. Pavyzdys: There are much people. būtų pataisyta į There are many people.

* Netaisyklinga skaičiaus galūnė    Pakeiskite skaičiaus galūnę. Tam tikri skaičiai turi turėti tam tikras galūnes. Įsitikinkite, kad teisinga skaičiaus galūnė. Pavyzdys: He finished in 1rd place. būtų pataisyta į He finished in 1st place. Pavyzdys: Today is November 22th. būtų pataisyta į Today is November 22nd.

* Modalinių veiksmažodžių painiojimas    Peržiūrėkite modalinių veiksmažodžių vartojimą. Jei reikia, turi būti vartojamas tinkamas modalinių veiksmažodžių laikas. Jie išreiškia neiginį nenaudojant kito pagalbinio žodžio ir daugumai jų nereikalingas bendratį nurodantis „to“. Pavyzdys: We will shovel if it had snowed. būtų pataisyta į We would shovel if it had snowed. Pavyzdys: The dog should to be good. būtų pataisyta į The dog should be good.

* Keli modaliniai veiksmažodžiai    Pašalinkite papildomą modalinį veiksmažodį. Tam tikrų modalinių veiksmažodžių rinkinių negalima vartoti kartu. Pavyzdys: Please explain what should can happen. būtų pataisyta į Please explain what should happen. ARBA Please explain what can happen. Pavyzdys: They would might never know. būtų pataisyta į They would never know. ARBA They might never know.

* Nereikalingas kablelis prieš aiškinamąjį sakinį    Pašalinkite kablelį tarp veiksmažodžio ir šalutinio sakinio. Paprastai kablelis neturėtų atskirti veiksmažodžio nuo sakinio, kurį jis pristato. Pavyzdys: Her mother said, that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. būtų pataisyta į Her mother said that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. Pavyzdys: Her teacher decided, whether I should consult a doctor. būtų pataisyta į Her teacher decided whether I should consult a doctor.

* Nereikalingas kablelis prieš papildinį    Pašalinkite kablelį tarp veiksmažodžio ir papildinio. Išskyrus kelias išimtis, kableliu niekada neatskiriamas veiksmažodis nuo tiesioginio papildinio. Pavyzdys: The list included, the book. būtų pataisyta į The list included the book. Pavyzdys: The problem is, his unpredictable schedule. būtų pataisyta į The problem is his unpredictable schedule.

* Kabliataškių vartojimas    Peržiūrėkite kabliataškio vartojimą. Kabliataškiai dažniausiai naudojami norint sujungti du nepriklausomus sakinius nenaudojant jungtuko arba norint atskirti sudėtinio sąrašo atskirus elementus. Pavyzdys: Prizes include; cash, cars, and boats. būtų pataisyta į Prizes include cash, cars, and boats. Pavyzdys: He wanted to swim; however; it was cold. būtų pataisyta į He wanted to swim; however, it was cold.

* „Which“ ir „Who“ painiojimas    Pakeiskite „which“ į „who“. Vartokite „who“ su asmenį nurodančiais daiktavardžiais, o „which“ – su daiktavardžiais, kurie nenurodo asmenų. Pavyzdys: We need assurance that the hikers, which disappeared on Friday, are safe. būtų pataisyta į We need assurance that the hikers, who disappeared on Friday, are safe. Pavyzdys: This is the surgeon which will take your vitals today. būtų pataisyta į This is the surgeon who will take your vitals today.

* „Who“ ir „Whom“ painiojimas    Pakeiskite „who“ arba „whom“. Vartokite „who“ arba „whoever“ su šalutinio sakinio veiksniu. Veiksmažodžio ar prielinksninio papildinio atveju vartokite „whom“ arba „whomever“. Pavyzdys: He knows that whomever goes will love it. būtų pataisyta į He knows that whoever goes will love it. Pavyzdys: To who did you speak? būtų pataisyta į To whom did you speak?

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Aiškumas

Prieveiksmio vieta    Verčiau perkelkite prieveiksmį į kitą vietą. Kai prieveiksmis yra tarp veiksmažodžio ir jo papildinio, verčiau perkelkite jį į kitą vietą. Pavyzdys: They sing loudly a new song. būtų pataisyta į They loudly sing a new song. Pavyzdys: He owes now ten dollars to my classmate. būtų pataisyta į Now he owes ten dollars to my classmate.

Sudėtiniai žodžiai     Verčiau vartokite paprastą žodį. Jei įmanoma, naudokite paprastus žodžius, kad pateiktumėte aiškų pranešimą priimtinu tonu. Pavyzdys: The magnitude of the problem is overwhelming. būtų pataisyta į The size of the problem is overwhelming. Pavyzdys: The boy will transmit the message. būtų pataisyta į The boy will send the message.

Dvigubi neiginiai    Verčiau nevartokite dvigubo neiginio. Du neigiantys žodžiai gali būti aiškinami kaip reiškiantys teiginį. Kad nebūtų painiavos, nenaudokite dvigubų neiginių. Pavyzdys: I did not see nothing. būtų pataisyta į I did not see anything. Pavyzdys: He did not go nowhere. būtų pataisyta į He did not go anywhere.

Netaisyklingas žodžio „That“ vartojimas    Ištaisykite netaisyklingą žodžio „that“ vartojimą. Kableliu prasidedančiuose šalutiniuose sakiniuose žodis „that“ nevartojamas. Pavyzdys: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. būtų pataisyta į His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Pavyzdys: We brought our dog, that was fantastic. būtų pataisyta į We brought our dog, which was fantastic. ARBA We brought our dog, who was fantastic.

Žargonizmai    Verčiau nevartokite žargonizmų. Žargonai, techninė terminologija arba santrumpos gali klaidinti skaitytojus. Verčiau vartokite bendrinę kalbą, kuri, tikėtina, bus suprantama. Pavyzdys: They hired a well-known headhunting firm. būtų pataisyta į They hired a well-known recruiting firm. Pavyzdys: Please see the accompanying letters. būtų pataisyta į Please see the enclosed letters. ARBA Please see the attached letters.

Neveikiamoji rūšis, kai veikėjas žinomas    Verčiau vartokite veikiamąją rūšį. Veikiamoji rūšis yra glaustesnė ir padeda išvengti galimos painiavos. Pavyzdys: The dog was seen by the man. būtų pataisyta į The man saw the dog. Pavyzdys: They were quickly caught by the police. būtų pataisyta į The police quickly caught them.

Neveikiamoji rūšis, kai veikėjas nežinomas    Verčiau vartokite veikiamąją rūšį. Veikiamoji rūšis yra glaustesnė ir padeda išvengti galimos painiavos. Pavyzdys: The house was built on a hill. būtų pataisyta į They built the house on a hill. Pavyzdys: The supplies were delivered on time. būtų pataisyta į They delivered the supplies on time.

Eufemizmų vartojimas    Verčiau nevartokite eufemizmų. Eufemizmai (žodžiai ar frazės, kurie sušvelnina arba ne taip tiesmukai apibūdina atšiaurią tiesą) gali padaryti sakinius neaiškius. Geriau vartoti tiesioginę kalbą. Pavyzdys: His neighbor kicked the bucket. būtų pataisyta į His neighbor died. Pavyzdys: My younger brother is a couch potato. būtų pataisyta į My younger brother is a lazy person.

Sakinio struktūra    Verčiau pakeiskite formuluotę, kad išlaikytumėte veiksnio nuoseklumą. Vartojant sakinius, kurių veiksnys yra tas pats, galima padidinti aiškumą ir nuoseklumą. Pavyzdys: Thinking like a scientist, it would be the best guess. būtų pataisyta į Thinking like a scientist, I had decided it was my best guess. Pavyzdys: As a doctor, costs are rising. būtų pataisyta į As a doctor, you have rising costs.

Žodžiai, įterpti į bendratį (daugiau nei vienas)    Verčiau venkite įterpimo į bendratį. Jei bus pavartoti keli prieveiksmiai tarp dalelytės „to“ ir veiksmažodžio, gali gautis gremėzdiškas arba neaiškus sakinys. Verčiau nevartokite tokių konstrukcijų oficialiuose dokumentuose. Pavyzdys: They began to very quickly run home. būtų pataisyta į They began to run home very quickly. Pavyzdys: He tried to firmly but politely decline the offer. būtų pataisyta į He tried to decline the offer firmly but politely.

* Būdvardžių tvarka    Verčiau pakeiskite būdvardžių tvarką. Kai būdvardžiai vartojami vienas po kito, yra priimta tvarka, kuria jie turėtų eiti, atsižvelgiant į kiekvieno būdvardžio klasę. Pavyzdys: She still drove a blue old car for her commute. būtų pataisyta į She still drove an old blue car for her commute. Pavyzdys: They fashioned a cardboard oblong piece to fit. būtų pataisyta į They fashioned an oblong cardboard piece to fit.

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Glaustumas

Perteklinis jungtukų vartojimas    Verčiau naudokite kablelius, o ne jungtukus. Sąrašo elementai geriau koordinuojami kableliais, o ne keliais jungtukais. Pavyzdys: Susan and Dale and Anthony eat lunch together. būtų pataisyta į Susan, Dale, and Anthony eat lunch together. Pavyzdys: Teachers are smart and professional and caring. būtų pataisyta į Teachers are smart, professional, and caring.

Daiktavardžių vartojimas    Verčiau vartokite veiksmažodžius vietoj daiktavardžių. Daiktavardžiams paprastai reikia papildomų žodžių jiems pristatyti, tuo tarpu veiksmažodinės konstrukcijos būna glaustesnės. Vietoj ilgesnės frazės su daiktavardžiu verčiau naudokite veiksmažodį. Pavyzdys: The trade union is holding negotiations with the employers. būtų pataisyta į The trade union is negotiating with the employers. Pavyzdys: Please make an effort to be on time. būtų pataisyta į Please try to be on time.

Perteklinis žodžių vartojimas    Kalba turi būti glausta. Nenaudokite nereikalingų žodžių, kad tekstą būtų lengviau skaityti. Pavyzdys: Adding sugar is absolutely essential. būtų pataisyta į Adding sugar is essential. Pavyzdys: Her backpack was large in size. būtų pataisyta į Her backpack was large.

Žodžiai, išreiškiantys abejonę    Verčiau pašalinkite žodžius, kuriais nurodomas netikrumas. Venkite žodžių, kuriais išreiškiamas netikrumas arba susilpninamas jūsų teiginio poveikis. Pavyzdys: The homework is basically ready. būtų pataisyta į The homework is ready. Pavyzdys: They felt adequately prepared for the disaster. būtų pataisyta į They felt prepared for the disaster.

Oficialumas

Šnekamosios kalbos veiksmažodinė frazė    Verčiau vartokite oficialesnį veiksmažodį. Neformalūs veiksmažodžiai ir veiksmažodinės frazės labiau tinka neformalioje pokalbių aplinkoje. Pavyzdys: We should hang out more often. būtų pataisyta į We should spend time together more often. Pavyzdys: Please get in touch with my supervisor. būtų pataisyta į Please contact my supervisor.

Trumpinimai    Verčiau venkite trumpinimų. Sutrumpintų posakių (pvz., „let's“, „we've“, „can't“) paprastai reikėtų vengti oficialiuose dokumentuose. Pavyzdys: Let's suppose we have three apples. būtų pataisyta į Let us suppose we have three apples. Pavyzdys: The animal won't be out of the bag during the flight. būtų pataisyta į The animal will not be out of the bag during the flight.

Neoficiali kalba    Verčiau vartokite oficialią kalbą. Neformalūs žodžiai ir frazės labiausiai tinka neformalioje pokalbių aplinkoje. Pavyzdys: Our atmosphere includes comfy massage chairs. būtų pataisyta į Our atmosphere includes comfortable massage chairs. Pavyzdys: The student must get to thinking. būtų pataisyta į The student must start thinking.

Nuomonę formuojantys dariniai    Verčiau pašalinkite nuomonę formuojančius darinius. Pirmenybę teikite objektyvumui ir verčiau pašalinkite akivaizdžius nuomonę formuojančius ar netikrumą nurodančius darinius. Pavyzdys: I feel we treated them unfairly. būtų pataisyta į We treated them unfairly. Pavyzdys: I believe it is correct. būtų pataisyta į It is correct.

Slengas    Verčiau nevartokite slengo. Slengo terminų gali nesuprasti plačioji auditorija ir jų derėtų vengti oficialiuose dokumentuose. Verčiau vartokite labiau standartinius posakius. Pavyzdys: The show was uber boring. būtų pataisyta į The show was boring. Pavyzdys: The cop pulled John over for speeding in a school zone. būtų pataisyta į The police officer pulled John over for speeding in a school zone.

* Tariamoji nuosaka    Verčiau vartokite tariamąją nuosaką. Kai kalbate apie įsivaizduojamą arba pageidaujamą situaciją, verčiau vartokite veiksmažodžio tariamąją nuosaką. Veiksmažodis „be“ turi tariamosios nuosakos formas „be“ (dabartis) ir „were“ (praeitis). Pavyzdys: If he was your father, you would have never been able to go there. būtų pataisyta į If he were your father, you would have never been able to go there. Pavyzdys: She wishes she was going to the movie tonight. būtų pataisyta į She wishes she were going to the movie tonight.

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Įtraukumas

Užgaulios užuominos etniniu požiūriu    Verčiau vartokite etniniu požiūriu neutralią kalbą. Kai kurie terminai gali būti laikomi nederamais, kai jie vartojami apibūdinant asmenį ar asmenų grupę. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite etniniu požiūriu neutralia kalba. Pavyzdys: They saw a fog-breather there. būtų pataisyta į They saw a British person there. Pavyzdys: Do not be so uppity about the issue. būtų pataisyta į Do not be so self-important about the issue. ARBA Do not be so arrogant about the issue.

Kalba su gramatine gimine    Verčiau vartokite giminės nenurodančią neutralią kalbą. Giminę nurodanti kalba gali būti suvokiama kaip išskirianti, atstumianti, stereotipus formuojanti. Verčiau vartokite giminės nenurodančią kalbą. Pavyzdys: We need more policemen to support public safety. būtų pataisyta į We need more police officers to support public safety. Pavyzdys: We met a male nurse at the hospital. būtų pataisyta į We met a nurse at the hospital.

Šališkumas psichikos sveikatos požiūriu    Verčiau pergalvokite su psichikos sveikata ar neįgalumu susijusius terminus. Kai kurie terminai gali nurodyti neigiamą požiūrį arba stereotipus, susijusius su psichikos ar raidos skirtumais. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite kalbą, galinčią nurodyti šališkumą. Pavyzdys: They hire retarded people. būtų pataisyta į They hire people with cognitive disabilities. ARBA They hire people with intellectual disabilities. Pavyzdys: The doctor suffers from autism. būtų pataisyta į The doctor has autism.

* Šališkumas amžiaus požiūriu    Verčiau vartokite kalbą, kuri būtų mažiau šališka amžiaus požiūriu. Kai kurie posakiai gali atkreipti bereikalingą dėmesį į amžių ar nurodyti neigiamus požymius dėl asmens amžiaus. Verčiau pašalinkite nereikalingas, neigiamas ar užuojautą reiškiančias nuorodas į amžių. Pavyzdys: For a man of his age, he does well. būtų pataisyta į He does well. Pavyzdys: She is a typical teenage girl. būtų pataisyta į She is a girl. ARBA She is a typical girl.

* Šališkumas kultūriniu požiūriu    Verčiau vartokite kultūriniu požiūriu neutralią kalbą. Kai kurie terminai gali reikšti šališkumą kultūriniu požiūriu arba neigiamus stereotipus. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite potencialiai šališkus ar delikačius posakius. Pavyzdys: The fuzz searched her house without a warrant after the chase ended. būtų pataisyta į The police searched her house without a warrant after the chase ended. Pavyzdys: The Afghani flag changed between the different leaders of Afghanistan. būtų pataisyta į The Afghan flag changed between the different leaders of Afghanistan.

* Šališkumas negalios požiūriu    Verčiau vartokite kalbą, kuri būtų mažiau šališka negalios požiūriu. Daugelis negalią nurodančių terminų gali būti suvokiami kaip išskiriantys ar įžeidžiantys. Verčiau vartokite į žmogų orientuotą kalbą, kuri pabrėžia žmogų, o ne negalią. Pavyzdys: He met blind men. būtų pataisyta į He met men with visual impairments. Pavyzdys: Bob is a midget. būtų pataisyta į Bob is a little person.

* Šališkumas lyties požiūriu    Verčiau vartokite kalbą, kuri būtų mažiau šališka lyties požiūriu. Kai kurie terminai gali nurodyti neigiamą požiūrį arba stereotipus, susijusius su lyties vaidmenimis, asmens lytiniu identitetu ar posakiu. Verčiau venkite posakių, galinčių nurodyti šališkumą. Pavyzdys: She is smart, for a girl. būtų pataisyta į She is smart. Pavyzdys: He is empathetic, for a man. būtų pataisyta į He is empathetic.

* Šališkumas rasiniu požiūriu    Apsvarstykite nešališką kalbą apie etniškumą ir religiją. Kai kurie su rase, etniškumu ar nacionaline kilme susiję terminai gali būti laikomi pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite kalbą, galinčią nurodyti šališkumą žmonių iš Europos ar žmonių, kurių protėviai atvyko iš Europos, požiūriu. Pavyzdys: The bog Irish men arrived. būtų pataisyta į The Irish men arrived.

 • Apsvarstykite nešališką kalbą apie vietinius Amerikos žmones. Kai kurie terminai, susiję su vietinėmis Amerikos tautomis, gali būti laikomi miglotais, pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau juos pašalinkite arba pakeiskite, kad išvengtumėte šališkumo. Pavyzdys: They traded with the red men. būtų pataisyta į They traded with the Native Americans.

 • Apsvarstykite nešališką kalbą apie kilmę. Kai kurie su žmogaus nacionaline kilme ar imigranto statusu susiję terminai gali būti laikomi miglotais, pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau juos pašalinkite arba pakeiskite, kad išvengtumėte šališkumo. Pavyzdys: The migrant was fleeing the war. būtų pataisyta į The refugee was fleeing the war. Pavyzdys: The exotic woman wore a green dress. būtų pataisyta į The unique woman wore a green dress. ARBA The beautiful woman wore a green dress.

 • Apsvarstykite nešališką kalbą apie kilmę ir religiją. Kai kurie su žmogaus rase, etniškumu ar nacionaline kilme ar religija susiję terminai gali būti laikomi miglotais, pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite kalbą, galinčią nurodyti šališkumą žmonių požiūriu, remiantis jų kilmės šalimi, protėviais ar religija. Pavyzdys: The Chinaman walked down the street. būtų pataisyta į The Chinese person walked down the street. Pavyzdys: It is a country with a high Moslem population. būtų pataisyta į It is a country with a high Muslim population.

 • Verčiau vartokite istoriniu požiūriu nešališką kalbą. Kai kurios frazės, susijusios su europiečių įvykdyta Amerikų kolonizacija, gali būti laikomos marginalizuojančiomis, atstumiančiomis arba įžeidžiančiomis. Verčiau juos pašalinkite arba pakeiskite, kad išvengtumėte šališkumo. Pavyzdys: In 1492, Columbus sailed to the New World. būtų pataisyta į In 1492, Columbus sailed to the North American continent.

 • Verčiau vartokite rasiniu požiūriu nešališką kalbą. Kai kurie su žmogaus rase, etniškumu ar nacionaline kilme susiję terminai gali būti laikomi miglotais, pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite kalbą, galinčią nurodyti šališkumą žmonių iš Afrikos ar žmonių, kurių protėviai atvyko iš Afrikos, požiūriu. Pavyzdys: Few coloreds work at our company. būtų pataisyta į Few people of color work at our company.

* Šališkumas seksualinės orientacijos požiūriu    Apsvarstykite nešališką kalbą apie seksualinę orientaciją. Kai kurie su žmogaus seksualine orientacija susiję terminai gali būti laikomi miglotais, pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau juos pašalinkite arba pakeiskite, kad išvengtumėte šališkumo. Pavyzdys: The homosexual couple ran a marathon. būtų pataisyta į The same-sex couple ran a marathon. ARBA The couple ran a marathon. Pavyzdys: She is open about her sexual preference. būtų pataisyta į She is open about her sexual orientation.

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Skyryba

Kablelis su prieveiksminėmis frazėmis    Verčiau įterpkite kablelį, kai naudojate prieveiksmines frazes. Verčiau naudokite kablelį norėdami atskirti prieveiksmį ar prieveiksminę frazę. Pavyzdys: In recent years the technology has improved. būtų pataisyta į In recent years, the technology has improved. Pavyzdys: The waiter spilled food on a child; naturally the family was mad. būtų pataisyta į The waiter spilled food on a child; naturally, the family was mad.

Oksfordo kableliai    Verčiau naudokite Oksfordo kablelius. Kai išvardinate elementus, painiavos galite išvengti, jei kablelius dėsite prieš antrą ir paskesnius elementus iki paskutinio. Ar pasirinksite naudoti Oksfordo kablelį, ar ne, kablelius visada dėkite nuosekliai. Pavyzdys: We sell books, videos and magazines. būtų pataisyta į We sell books, videos, and magazines. Pavyzdys: The red, yellow and green peppers are fresh. būtų pataisyta į The red, yellow, and green peppers are fresh.

Dedant kabutes būtina skyryba    Pakeiskite kabučių rašymo vietą. Kabutes galima padėti prieš arba po skyrybos ženklų. Visada dėkite jas toje pačioje vietoje, kad būtų patogiau skaityti. Pavyzdys: He told me, "I like eggs". būtų pataisyta į He told me, "I like eggs." Pavyzdys: The woman said, "I just got home." būtų pataisyta į The woman said, "I just got home".

Tarpai tarp sakinių    Pakeiskite tarpų tarp sakinių skaičių. Naudokite tą patį tarpų skaičių tarp visų sakinių, kad būtų patogiau skaityti. Pasirinkite viena arba du tarpus ir laikykitės nuoseklumo. Vienas tarpas: Pavyzdys: We came. We saw. We conquered. būtų pataisyta į We came. We saw. We conquered. Du tarpai: Pavyzdys: We like comedy movies. However, he likes romances. būtų pataisyta į We like comedy movies. However, he likes romances.

Nereikalingas kablelis    Apsvarstykite galimybę pašalinti nereikalingą kablelį. Kai priklausomasis sakinys su sujungiamuoju jungtuku eina už pagrindinio sakinio, jo išskirti kableliu nereikia, nebent tai būtina aiškumo sumetimais. Pavyzdys: You should send them a brief note, if you want to be polite. būtų pataisyta į You should send them a brief note if you want to be polite. Pavyzdys: She went quiet, as soon as she saw the footage. būtų pataisyta į She went quiet as soon as she saw the footage.

Žodynas

Klišės    Verčiau nevartokite pernelyg dažnai vartojamų posakių. Norėdami sudominti skaitytojus, venkite žodžių ir frazių, kurios vartojamos pernelyg dažnai ir yra nuspėjamos. Pavyzdys: Today the hard drive on my old computer bit the dust. būtų pataisyta į Today the hard drive on my old computer died. Pavyzdys: I felt dreadful and was sick as a dog. būtų pataisyta į I felt dreadful and was sick.

Neapibrėžiantieji būdvardžiai    Verčiau vartokite labiau apibūdinamuosius būdvardžius. Pakeiskite pernelyg dažnai vartojamus būdvardžius konkretesniais, galinčiais vaizdžiau perteikti jūsų pranešimą. Pavyzdys: Do not drive in bad conditions! būtų pataisyta į Do not drive in harsh conditions! ARBA Do not drive in adverse conditions! Pavyzdys: What actor played the main role? būtų pataisyta į What actor played the key role? ARBA What actor played the leading role?

Neapibrėžiantieji ar nebūtini prieveiksmiai    Verčiau pakeiskite arba pašalinkite prieveiksmius. Pakeitus neapibrėžtą arba pernelyg dažnai vartojamą prieveiksmį galima pagerinti vaizdingumą. Pašalinus prieveiksmį galima padidinti aiškumą. Pavyzdys: He blindly endangered millions. būtų pataisyta į He recklessly endangered millions. ARBA He endangered millions. Pavyzdys: They badly punish us. būtų pataisyta į They severely punish us. ARBA They punish us.

Silpni veiksmažodžiai    Apsvarstykite galimybę vartoti išraiškingesnį veiksmažodį. Venkite pernelyg dažnai vartojamų ar netikslių veiksmažodžių. Pakeiskite veiksmažodžiais, kurie yra tikslūs ir pagerina aiškumą ir išraiškingumą. Pavyzdys: She teaches our children. būtų pataisyta į She instructs our children. ARBA She tutors our children.

* Kolektyviniai daiktavardžiai    Verčiau vartokite labiau aprašomąjį kolektyvinį daiktavardį. Kai kurie kolektyviniai daiktavardžiai yra netikslūs. Verčiau vartokite išraiškingesnį kolektyvinį daiktavardį. Pavyzdys: He walked alongside the cluster of lions. būtų pataisyta į He walked alongside the pride of lions. Pavyzdys: We can see collections of oysters. būtų pataisyta į We can see beds of oysters.

* Lokalei būdingi žodžiai    Verčiau vartokite daugiau regioniniu požiūriu standartinių žodžių.

 • Kai kurie žodžiai ir frazės retai vartojami Australijoje; kiti turi reikšmes, kurios sutinkamos tik kitose angliškai kalbančiose šalyse. Verčiau vartokite terminus, kuriuos suprastų auditorija, kuriai jie yra skirti. Pavyzdys: Check the hood of your car for damage. būtų pataisyta į Check the bonnet of your car for damage. Pavyzdys: He repairs windshields at a discount. būtų pataisyta į He repairs windscreens at a discount.

 • Kai kurie žodžiai ir frazės retai vartojami Kanadoje; kiti turi reikšmes, kurios sutinkamos tik kitose angliškai kalbančiose šalyse. Verčiau vartokite terminus, kuriuos suprastų auditorija, kuriai jie yra skirti. Pavyzdys: It depends on how far the fire station is. būtų pataisyta į It depends on how far the fire hall is. Pavyzdys: See if there are any spots left in the parking garage. būtų pataisyta į See if there are any spots left in the parkade.

 • Kai kurie žodžiai ir frazės retai vartojami Jungtinėje Karalystėje; kiti turi reikšmes, kurios sutinkamos tik kitose angliškai kalbančiose šalyse. Verčiau vartokite terminus, kuriuos suprastų auditorija, kuriai jie yra skirti. Pavyzdys: When do you have to take the exam? būtų pataisyta į When do you have to sit the exam? Pavyzdys: For how long have you worn bangs? būtų pataisyta į For how long have you worn a fringe?

 • Kai kurie žodžiai ir frazės retai vartojami Jungtinėse Valstijose; kiti turi reikšmes, kurios sutinkamos tik kitose angliškai kalbančiose šalyse. Verčiau vartokite terminus, kuriuos suprastų auditorija, kuriai jie yra skirti. Pavyzdys: Take that lift to the fourth floor. būtų pataisyta į Take that elevator to the fourth floor. Pavyzdys: Would you fancy a snack? būtų pataisyta į Would you like a snack? ARBA Would you enjoy a snack?

* Nešvankybės    Verčiau pakeiskite arba pašalinkite nešvankybes. Nešvankybės gali būti laikomos įžeidžiančiomis. Verčiau pašalinkite jas arba pakeiskite tinkama kalba. Pavyzdys: He is a surprisingly shitty friend. būtų pataisyta į He is a surprisingly horrible friend. Pavyzdys: That movie was fucking amazing! būtų pataisyta į That movie was amazing.

* Regionui būdingi žodžiai    Verčiau vartokite daugiau regioniniu požiūriu standartinių žodžių. Žodžių, kurie yra būdingi tam tikriems JAV regionams, daugeliu atvejų, reikėtų vengti. Siekiant išvengti painiavos, derėtų vartoti plačiau vartojamus, geriau žinomus žodžius. Pavyzdys: They will drink from a bubbler. būtų pataisyta į They will drink from a water fountain. ARBA They will drink from a drinking fountain. Pavyzdys: They had a tag sale on Walnut Street. būtų pataisyta į They had a garage sale on Walnut Street. ARBA They had a yard sale on Walnut Street.

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Gyvenimo aprašymas

Vengti pirmojo asmens nuorodų    Verčiau pašalinkite pirmojo asmens nuorodas. Pirmojo asmens nuorodos gyvenimo aprašymuose gali būti laikomos perteklinėmis. Jas pašalinus, sutelkiamas dėmesys į jūsų pasiekimus. Pavyzdys: I have a successful record of accomplishment. būtų pataisyta į Have a successful record of accomplishment. Pavyzdys: I am the treasurer and webmaster. būtų pataisyta į Treasurer and webmaster.

Pertekliniai posakiai    Verčiau pašalinkite perteklinius posakius. Pašalinus madingus ir perteklinius žodžius, jūsų gyvenimo aprašymas bus glaustesnis ir įsimintinesnis. Pavyzdys: Responsibilities: Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. būtų pataisyta į Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. Pavyzdys: Recycling project tasks include creating informational and communication materials for construction recycling. būtų pataisyta į Recycling project: creating informational and communication materials for construction recycling.

Netinkami posakiai    Verčiau pakeiskite pernelyg dažnai vartojamus posakius. Pakeitus pernelyg dažnai vartojamus posakius, jūsų gyvenimo aprašymas bus konkretesnis ir originalesnis. Pavyzdys: A reliable person with practical approach to work. būtų pataisyta į A dependable person with practical approach to work. Pavyzdys: Quick learner; motivated to quickly resolve challenges. būtų pataisyta į Adaptive learner; motivated to quickly resolve challenges.

Aptakūs kiekybiniai rodikliai    Verčiau įrašykite konkretų skaičių arba pavyzdį. Pakeitus netikslius kiekybinius rodiklius tiksliais, jūsų pranešimas taps labiau apibūdinančio pobūdžio ir patobulins jūsų gyvenimo aprašymą. Pavyzdys: Developed numerous database applications to automate data conversion tasks. būtų pataisyta į Developed 18 database applications to automate data conversion tasks. Pavyzdys: Coordinated case management for many residents. būtų pataisyta į Coordinated case management for 25 residents.

Neapibrėžiantieji veiksmažodžiai    Verčiau vartokite labiau apibūdinamuosius veiksmažodžius. Vartojant aiškius ir glaustus veiksmažodžius, jūsų gyvenimo aprašymas gali būti įtaigesnis ir išraiškingesnis. Pavyzdys: Led a 40-person team and carried out research. būtų pataisyta į Led a 40-person team and conducted research. Pavyzdys: Worked alongside other engineers in developing new navigation systems. būtų pataisyta į Collaborated with other engineers in developing new navigation systems.

Jautrios geopolitinės nuorodos

* Geopolitinės nuorodos    Verčiau venkite neteisingų ar įžeidžiančių vietovardžių. Geopolitinių subjektų neteisingų pavadinimų vartojimas gali klaidinti, o kartais ir įžeisti. Tokius terminus pakeiskite tiksliais oficialiais pavadinimais. Pavyzdys: The Republic of Canada was beautiful in the summer. būtų pataisyta į Canada was beautiful in the summer. Pavyzdys: She visited the Near East on holiday. būtų pataisyta į She visited the Middle East on holiday.

 • Verčiau venkite politinę potekstę turinčių vietovardžių. Regionai, dėl kurių vyksta politiniai ginčai, gali turėti kelis pavadinimus. Vartokite neutraliausią pavadinimą, išskyrus atvejus, kai aptariama politinė problema arba kreipiamasi į konkretų auditorijos pogrupį. Pavyzdys: The East Sea in Japan is cold. būtų pataisyta į The Sea of Japan (East Sea) in Japan is cold. Pavyzdys: We love visiting the Tunb in July. būtų pataisyta į We love visiting the Tunb Islands in July.

 • Verčiau vartokite geopolitinius terminus, kurie būtų nešališki. Kai kurie terminai gali reikšti teigiamą arba neigiamą šališkumą geopolitinių subjektų ar tautų atžvilgiu. Verčiau juos pakeiskite, išskyrus tuos atvejus, kai kontekstas yra neutralus terminų aptarimas. Pavyzdys: They collect figurines from the Orient. būtų pataisyta į They collect figurines from East Asia. ARBA They collect figurines from Asia.

 • Verčiau pakeiskite terminą „dialect“ neutralesniu terminu. Verčiau neduokite suprasti, kad savita kalba yra paprasčiausiai kitos kalbos dialektas arba kad kalbos variantas yra menkesnis už kalbos standartą. Pavyzdys: They spoke Catalan and other Spanish dialects. būtų pataisyta į They spoke Catalan and other minority languages of Spain. ARBA They spoke Catalan and other regional languages of Spain. ARBA They spoke Catalan and other languages of Spain.

 • Verčiau pakeiskite pasenusius geopolitinius terminus. Valiutų, geografinių objektų ir žmonių grupių terminai dažnai keičiasi. Vartokite šiuolaikinius terminus, išskyrus istoriniuose kontekstuose. Pavyzdys: The Czechoslovak koruna was in use in 2010. būtų pataisyta į The Czech koruna was in use in 2010. ARBA The Euro was in use in 2010. Pavyzdys: We love visiting Lake Idi Amin in the summer. būtų pataisyta į We love visiting Lake Edward in the summer.

 • Verčiau pakeiskite pasenusius miestų / regionų / šalių pavadinimus. Kai kurių miestų, regionų ir šalių pavadinimai buvo oficialiai pakeisti arba jie turi priimtus alternatyvius pavadinimus. Vartokite oficialius šiuolaikinius pavadinimus, išskyrus istoriniuose kontekstuose. Pavyzdys: Leningrad is warm in August. būtų pataisyta į St. Petersburg is warm in August. Pavyzdys: The company is opening a new office in Pressburg. būtų pataisyta į The company is opening a new office in Bratislava.

 • Verčiau pakeiskite jautrius technologinius terminus. Venkite technologinių terminų, kurie sukelia geopolitinių arba humanitarinių klausimų. Pavyzdys: The slave database network connection was poor. būtų pataisyta į The secondary device database network connection was poor. ARBA The detail database network connection was poor. Pavyzdys: There was no network in the demilitarized zone. būtų pataisyta į There was no network in the perimeter network.

 • Verčiau naudokite šiuolaikišką transliteraciją. Kai kurių vietovardžių transliteracijos anglų kalba ilgainiui pasikeitė ir senų pavadinimų vartojimas laikomas nepriimtinu dėl politinių ar kitų priežasčių. Vartokite oficialius šiuolaikinius pavadinimus, išskyrus tiesioginėse citatose. Pavyzdys: The company is opening a new office in Chungking. būtų pataisyta į The company is opening a new office in Chongqing.

 • Verčiau vartokite vietovardį, tinkantį pagal kontekstą datos požiūriu. Jau nebeegzistuojančių geopolitinių objektų pavadinimai turėtų būti apriboti atitinkamomis istorinėmis aplinkybėmis. Vartokite dabartinius pavadinimus, jei norite nurodyti geopolitinius objektus šiose geografinėse vietose šiuolaikiniame kontekste. Pavyzdys: The GDR is beautiful in the summer. būtų pataisyta į Eastern Germany is beautiful in the summer.

 • Verčiau vartokite kalbų pavadinimus, kuriems teikiama pirmenybė. Vartokite oficialius kalbų pavadinimus, kad nekiltų painiavos, jautrių klausimų ir neįžeistumėte. Pavyzdys: He learned to speak Farsi in grade school. būtų pataisyta į He learned to speak Persian in grade school. Pavyzdys: We thought being fluent in standard Spanish would be fun. būtų pataisyta į We thought being fluent in European Spanish would be fun. ARBA We thought being fluent in Spanish would be fun.

 • Patikrinkite, ar šis terminas nurodo tai, ką norėjote pasakyti. Regionas arba objektas, kurį nurodo pavadinimas, ilgainiui galėjo pasikeisti dėl politinių ar sociokultūrinių pokyčių. Įsitikinkite, kad jūsų vartojamas šiuolaikinis priimtas terminas nurodo norimą vietą ar objektą. Pavyzdys: In 1963, Akmolinsk was famous for its prosperity. būtų pataisyta į In 1963, Tselinograd was famous for its prosperity.

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Norėdami atkurti numatytuosius parametrus, dialogo lange Gramatikos parametrai pasirinkite Viską nustatyti iš naujo.

Jei turite atsiliepimų arba pasiūlymų dėl rengyklės tikrinimo funkcijos, registruokite juos čia.

Taip pat žr.

Rašybos ir gramatikos tikrinimas naudojant „Office“

Šiame straipsnyje aprašomos gramatikos ir rašymo stilių parinktys, kurias galite pasirinkti programoje „Word“, skirtoje „Mac“.

Pastaba: Einant per meniu „Word“ > Nuostatos > Rašyba ir gramatika> Rašymo stilius, nėra parinkties Gramatika ir stilius. Parinktį Gramatika ir stilius pakeičia Gramatika ir patobulinimai, skirti „Mac“.. Stiliaus parinktys bei gramatika ir patobulinimai, skirti „Mac“, pasiekiami tik turint „Office 365“ prenumeratą

Bendrosios informacijos apie rašybos ir gramatikos tikrinimą žr. Rašybos ir gramatikos tikrinimas naudojant „Office for Mac“; informacijos apie rašybos, gramatikos ir automatinės taisos parinkčių nustatymą žr. Rašybos ir gramatikos tikrinimo veikimo būdo pasirinkimas naudojant programą „Word“, skirtą „Mac“.

Pastaba: Parinktys gali būti kitokios, jei renkatės parinktis, skirtas tekstui, parašytam kita kalba nei dabartinė „Word“ kalbos versija.

 1. Eikite į „Word“ > Nuostatos.

 2. Dalyje „Word“ nuostatos pasirinkite Rašybos ir gramatikos tikrinimas.

  Click Spelling & Grammar to change settings for checking spelling and grammar.
 3. Meniu Rašymo stilius yra dvi parinktys: Gramatika ir Gramatika ir patobulinimai, skirti „Mac“. Galima pasirinkti bet kurią parinktį atsižvelgiant į norimus pritaikyti parametrus dokumente.

  Patarimas: Pagal numatytuosius parametrus būna nustatyta rašymo stiliaus parinktis Gramatika ir patobulinimai, skirti „Mac“. Taip pat būna pažymėtos stiliaus parinktys Perteklinis žodžių vartojimas ir Daiktavardžių naudojimas.

 4. Pasirinkite Parametrai.

  Programa „Word“ pateikia dialogo langą Gramatikos parametrai, kuriame galite pažymėti arba išvalyti klaidų, kurias „Word“ tikrina, kategorijas.

  Gramatikos parametrų dialogo lange pasirinkite problemų, kurių ieškos programa „Word“, kategorijas.

Tarpai

Pridėti tarpą po skyrybos ženklo    Naudokite bent vieną tarpą po daugumos skyrybos ženklų. Neįterpkite tarpo po atidaromojo skliausto arba atidaromojo laužtinio skliausto. Pavyzdys: Take these charts,reports, and memos. būtų pataisyta į Take these charts, reports, and memos. Pavyzdys: He did not get a grade;he plagiarized the paper. būtų pataisyta į He did not get a grade; he plagiarized the paper.

Pridėti tarpą prieš skyrybos ženklą    Didžiąją skyrybos ženklų dalį dėkite iškart po žodžio. Tiesiai prieš atidaromąjį skyrybos ženklą, pvz., atidaromąjį skliaustą arba atidaromąjį laužtinį skliaustą, padėkite tarpą. Pavyzdys: The memo said the picnic(employees only) would be this afternoon. būtų pataisyta į The memo said the picnic (employees only) would be this afternoon.

Pakeisti skyrybos ženklo vietą    Didžiąją skyrybos ženklų dalį dėkite iškart po žodžio. Padėkite tarpą prieš atidaromąjį skliaustą arba laužtinį skliaustą. Pavyzdys: Everybody wants parking, better food ,and flexible hours. būtų pataisyta į Everybody wants parking, better food, and flexible hours. Pavyzdys: The picnic (employees only )was fun. būtų pataisyta į The picnic (employees only) was fun.

Keisti tarpus po skyrybos ženklo    Naudokite bent vieną tarpą po daugumos skyrybos ženklų. Netaisyklinga įterpti tarpą po atidaromojo skliausto arba atidaromojo laužtinio skliausto. Pavyzdys: He did not get a good grade on his ( mostly plagiarized) paper. būtų pataisyta į He did not get a good grade on his (mostly plagiarized) paper.

Keisti tarpus prieš skyrybos ženklą   Didžiąją skyrybos ženklų dalį dėkite iškart po žodžio. Prieš kablelius, taškus ir kitus skyrybos ženklus neturėtų būti tarpų. Pavyzdys: You know , I still have not seen the photos. būtų pataisyta į You know, I still have not seen the photos. Pavyzdys: The wedding (family only ) will be simple. būtų pataisyta į The wedding (family only) will be simple.

Panaikinti papildomą tarpą tarp žodžių    Paprastai tarp sakinio žodžių turi būti tik vienas tarpas. Pavyzdys: The line was extra long. būtų pataisyta į The line was extra long. Pavyzdys: She laughed all the way to the bank. būtų pataisyta į She laughed all the way to the bank.

Skyryba

Pridėti klaustuką    Bet kurio sakinio, kuriuo užduodamas klausimas (klausiamojo sakinio), gale padėkite klaustuką. Pavyzdys: Who is the woman in the black coat. būtų pataisyta į Who is the woman in the black coat?

Keisti padėtos kabutės vietą    Kabutes galima padėti prieš arba po skyrybos ženklų. Visada dėkite jas toje pačioje vietoje, kad būtų patogiau skaityti. Skyrybos ženklai tarp kabučių. Pavyzdys: He told me, "I dislike eggs". būtų pataisyta į He told me, "I dislike eggs."

Skyrybos ženklai už kabučių. Pavyzdys: The woman said, "I just got home." būtų pataisyta į The woman said, "I just got home".

Pašalinti nereikalingus skyrybos ženklus     Gali pasitaikyti nereikalingas arba netinkamoje vietoje padėtų skyrybos ženklų. Pavyzdys: We won the tournament!. būtų pataisyta į We won the tournament! ARBA We won the tournament.

Gramatika

Akademiniai laipsniai    Pakeiskite laipsnio formatą. Konkrečių laipsnių pavadinimus rašykite didžiosiomis raidėmis. Laipsnių tipai turi būti rašomi mažosiomis raidėmis, kai kuriais atvejais ir savybiniu linksniu. „Doctorate“ yra laipsnio tipas, o laipsnio pavadinime naudojamas terminas „Doctor“. Pavyzdys: She earned her Bachelor degree. būtų pataisyta į She earned her bachelor's degree. Pavyzdys: She earned her doctorate of philosophy. būtų pataisyta į She earned her Doctor of Philosophy.

Vietoje prieveiksmio vartojamas būdvardis    Pakeiskite būdvardį į prieveiksmį. Naudokite prieveiksmio formą (paprastai anglų k. pasibaigiančią „-ly“), kad modifikuotumėte veiksmažodžius, būdvardžius ir kitus prieveiksmius. Pavyzdys: She said, “Will you be real careful not to spill your coffee?” būtų pataisyta į She said, “Will you be really careful not to spill your coffee?” Pavyzdys: No one took him serious. būtų pataisyta į No one took him seriously.

Vietoje būdvardžio naudojamas prieveiksmis    Pakeiskite prieveiksmį į būdvardį. Paprastai daiktavardžiams modifikuoti naudojami būdvardžiai, ne prieveiksmiai. Pavyzdys: Then we need to be sure that you have the exactly requirement satisfied. būtų pataisyta į Then we need to be sure that you have the exact requirement satisfied. Pavyzdys: A recently case was related to Jane. būtų pataisyta į A recent case was related to Jane.

Derinimas vartojant daiktavardines frazes     Suderinkite daiktavardines frazes. Vienos daiktavardinės frazės žodžių vienaskaita ir daugiskaita turi būti suderintos. Pavyzdys: She would like to buy this apples. būtų pataisyta į She would like to buy this apple. ARBA She would like to buy these apples. Pavyzdys: We already have two sweet puppy. būtų pataisyta į We already have two sweet puppies.

Rašymas didžiosiomis raidėmis    Pakeiskite didžiosiomis raidėmis. Pavadinimuose artikeliai (pvz., „the“, „an“), trumpi prielinksniai (pvz., „in“, „to“) ir jungtukai (pvz., „and“, „if“) turi būti rašomi mažosiomis raidėmis. Pirmą pavadinimo žodį rašykite didžiąja raide. Po kablelio einantys žodžiai paprastai rašomi mažosiomis raidėmis. Pavyzdys: We read Of Mice And Men. būtų pataisyta į We read Of Mice and Men. Pavyzdys: It is cold, But we are going. būtų pataisyta į It is cold, but we are going.

Mėnesių „March“ ir „May“ rašymas didžiosiomis raidėmis    Pakeiskite mėnesių pirmųjų raidžių rašybą didžiosiomis raidėmis. Pirmosios angliškų mėnesių „March“ ir „May“ pavadinimų raidės visada turi būti rašomos didžiosiomis raidėmis. Veiksmažodžių „march“ ir „may“ pirmosios raidės nerašomos didžiosiomis raidėmis. Pavyzdys: Camping in may can be an enjoyable experience. būtų pataisyta į Camping in May can be an enjoyable experience. Pavyzdys: They have not gone on vacation since march this year. būtų pataisyta į They have not gone on vacation since March this year.

Kablelis po pasisveikinimų    Po pasisveikinimo visada pridėkite kablelį. Kai sakinį pradedate pasisveikinimu, po pasveikinimo frazės padėkite kablelį. Pavyzdys: Dear Sir or Madam I read your letter, and I like your suggestions. būtų pataisyta į Dear Sir or Madam, I read your letter, and I like your suggestions. Pavyzdys: Hello there are you enjoying your stay? būtų pataisyta į Hello there, are you enjoying your stay?

Kablelis prieš citatas    Prieš citatas padėkite kablelius. Pridėkite kablelį prieš ilgesnes nei vieno žodžio citatas. Pavyzdys: He responded “Will the party be tomorrow night?” būtų pataisyta į He responded, “Will the party be tomorrow night?” Pavyzdys: The visitor said “Is this a restricted area?” būtų pataisyta į The visitor said, “Is this a restricted area?”

Trūkstamas kablelis po įžanginių frazių     Pridėkite kablelį po įžanginių sakinio elementų. Jei sakinys prasideda įžanginiu žodžiu ar fraze, pvz., „however“ arba „for example“, prieš toliau einantį nepriklausomą sakinį pridėkite kablelį. Pavyzdys: Thanks he will try it tomorrow. būtų pataisyta į Thanks, he will try it tomorrow. Pavyzdys: When I ordered the fish it was good. būtų pataisyta į When I ordered the fish, it was good.

Nepriklausomų sakinių jungimas kableliu    Pakeiskite kablelį kabliataškiu. Norėdami sujungti du nepriklausomus sakinius nenaudodami sujungiamojo jungtuko, pvz., „and“ arba „but“, naudokite kabliataškį, o ne kablelį. Pavyzdys: We do not have a discussion board, the website is not big enough for one yet. būtų pataisyta į We do not have a discussion board; the website is not big enough for one yet.

Kablelis su jungiamaisiais prieveiksmiais    Pridėkite kablelį, kai vartojate jungiamąjį prieveiksmį. Prieveiksmis, sujungiantis sakinius arba pristatantis, pertraukiantis arba užbaigiantis sakinį, paprastai išskiriamas vienu ar daugiau kablelių. Pavyzdys: They, nevertheless wished the whole ordeal would end. būtų pataisyta į They, nevertheless, wished the whole ordeal would end. Pavyzdys: Make sure you do not waste your time however. būtų pataisyta į Make sure you do not waste your time, however.

Kablelis su jungtuku    Pašalinkite kablelį, kuris vartojamas su jungtuku. Kai priklausomasis sakinys su sujungiamuoju jungtuku eina už pagrindinio sakinio, jo išskirti kableliu nereikia. Pavyzdys: The dog went to the park, and learned how to play fetch. būtų pataisyta į The dog went to the park and learned how to play fetch.

Kableliais išskiriamas aprašomasis sakinys    Aprašomuosius sakinius išskirkite kableliais. Aprašomieji sakiniai turi būti išskiriami kableliais. Pavyzdys: The building, known as the science building is the oldest on campus. būtų pataisyta į The building, known as the science building, is the oldest on campus. Pavyzdys: The farm which was once a field is all dried out again. būtų pataisyta į The farm, which was once a field, is all dried out again.

Dažnai painiojamos frazės    Pakeiskite žodį, vartojamą įprastose frazėse. Kai kurie žodžiai paprastai vartojami kartu. Galbūt pavartojote kitą prielinksnį, pagalbinį veiksmažodį ar kitą žodį, o ne tą, kurio buvo tikėtasi. Pavyzdys: I do not see TV. būtų pataisyta į I do not watch TV. Pavyzdys: You should tell to him what you think. būtų pataisyta į You should tell him what you think.

Dažnai painiojami žodžiai    Pakeiskite dažnai painiojamus žodžius. Atkreipkite ypatingą dėmesį į žodžius, kurie gali skambėti arba atrodyti panašiai ir gali turėti susijusias reikšmes. Dažnai jie yra skirtingos kalbos dalys (žodžių klasės) ir jų rašyba skirtinga. Pavyzdys: The man who's keys are in the ignition is here. būtų pataisyta į The man whose keys are in the ignition is here. Pavyzdys: They are late form time to time. būtų pataisyta į They are late from time to time. Pavyzdys: He is seeing other boy growing older. būtų pataisyta į He is seeing another boy growing older. Pavyzdys: They went round the city asking for her. būtų pataisyta į They went around the city asking for her.

Laipsnių vartojimas    Pakeiskite laipsnio formą. Vartokite „more“ ir „most“ su būdvardžiais, neturinčiais laipsniavimo formos, tačiau ne su šią formą turinčiais. Nevartokite aukštesniojo arba aukščiausiojo laipsnio formos su „less“ arba „least“. Pavyzdys: Spot is the less nicer of the two dogs. būtų pataisyta į Spot is the less nice of the two dogs. Pavyzdys: She is the most smart girl in her class. būtų pataisyta į She is the smartest girl in her class.

Sujungiamųjų porinių jungtukų neatitikimas    Pakeiskite neatitinkančius sujungiamuosius jungtukus. Sujungiamieji poriniai jungtukai turi būti vartojami atitinkamomis poromis. Pavyzdys: Food is available both in restaurants or in private homes. būtų pataisyta į Food is available both in restaurants and in private homes. Pavyzdys: He found it hard to photograph either the food nor the restaurant. būtų pataisyta į He found it hard to photograph either the food or the restaurant.

Datos formatavimas    Pakeiskite skyrybos ženklą datoje. Rašant datas, kableliai turi atskirti savaitės dieną nuo mėnesio (pvz., „Monday, October 4“) ir dieną nuo metų (pvz., „October 4, 1976“), bet ne mėnesį nuo metų (pvz., „October 1976“). Pavyzdys: She went to Paris on June 4 1986. būtų pataisyta į She went to Paris on June 4, 1986. Pavyzdys: It starts in October, 2016. būtų pataisyta į It starts in October 2016.

Trikdantys žodžiai    Patikrinkite, ar nepavartotas trikdantis, netaisyklingai parašytas žodis. Jei parašytas netaisyklingai, pakeiskite trikdantį žodį kontekstiniu požiūriu tinkamu žodžiu. Pavyzdys: The agency specialized in erotic travel. būtų pataisyta į The agency specialized in exotic travel. Pavyzdys: The burger patties were anus beef. būtų pataisyta į The burger patties were Angus beef.

Žodžių kėlimas    Pridėkite brūkšnelį. Kai daiktavardį apibūdinate daugiau nei vienu žodžiu, apibūdinančiuosius žodžius susiekite per brūkšnelį. Be to skaičius nuo „twenty-one“ iki „ninety-nine“ rašykite su brūkšneliais. Pavyzdys: Our five year old son is learning to read. būtų pataisyta į Our five-year-old son is learning to read. Pavyzdys: There are fifty two cards in a deck. būtų pataisyta į There are fifty-two cards in a deck.

Neteisingas pagalbinis žodis    Pakeiskite pagalbinį žodį arba veiksmažodžio formą. Po pagalbinių žodžių gali būti vartojamos tik tam tikros veiksmažodžio formos. Įsitikinkite, kad vartojate teisingą pagalbinį žodį ir po jo einantį veiksmažodį. Pavyzdys: We are not taken them to the movies before. būtų pataisyta į We have not taken them to the movies before. Pavyzdys: That is cost us too much money. būtų pataisyta į That has cost us too much money.

Netaisyklingas neiginys    Pakeiskite neiginį Įsitikinkite, kad neiginyje pavartojote teisingus žodžius ir žodžių tvarka jame yra teisinga. Pavyzdys: That is no enough. būtų pataisyta į That is not enough. Pavyzdys: The cat not is happy. būtų pataisyta į The cat is not happy.

Neteisingas įvardžio linksnis    Pakeiskite įvardžio linksnį. Asmeninio įvardžio formą nusako jo funkcija sakinyje. Vartokite įvardžius, išreikštus vardininko linksniu („I“, „he“, „she“, „we“, „they“), kai jie yra veiksniai, ir vartokite įvardžius, išreikštus galininko linksniu („me“, „him,“ „her“, „us“, „them“), kai jie yra papildiniai. Pavyzdys: They pointed to he. būtų pataisyta į They pointed to him. Pavyzdys: Mother and me watched TV. būtų pataisyta į Mother and I watched TV.

Netaisyklingas sangrąžinio įvardžio vartojimas    Pakeiskite sangrąžinio įvardžio formą. Sangrąžinis įvardis vartojamas nurodyti kitą paminėtą daiktavardį arba įvardį. Kai nurodomasis objektas nepaminėtas, vartokite nesangrąžinę formą. Pavyzdys: Yourself and the team must do what you can. būtų pataisyta į You and the team must do what you can. Pavyzdys: Please return the form to myself. būtų pataisyta į Please return the form to me.

Netaisyklingas žodžio „That“ vartojimas    Ištaisykite netaisyklingą žodžio „that“ vartojimą Kableliu prasidedančiuose šalutiniuose sakiniuose žodis „that“ nevartojamas. Pavyzdys: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. būtų pataisyta į His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Pavyzdys: We brought our dog, that was fantastic. būtų pataisyta į We brought our dog, which was fantastic. ARBA We brought our dog, who was fantastic.

Netaisyklinga veiksmažodžio forma     Pakeiskite veiksmažodžio, kuris baigiasi „-ing“, formą. Paprastai netaisyklinga vartoti du veiksmažodžius, kurie baigiasi „-ing“. Paprastai po veiksmažodžio, kuris baigiasi „-ing“, turi eiti būtojo laiko dalyvis arba bendratis su dalelyte „to“ („to“ + veiksmažodis). Pavyzdys: Having misunderstanding the directions, she failed. būtų pataisyta į Having misunderstood the directions, she failed. Pavyzdys: We will be getting seeing my family. būtų pataisyta į We will be getting to see my family.

Netaisyklinga veiksmažodžio forma po pagalbinio žodžio    Pakeiskite veiksmažodžio formą po pagalbinio žodžio. Po pagalbinio veiksmažodžio (veiksmažodžio, kuriuo išreiškiama nuosaka, laikas ir t. t.) vartokite teisingą veiksmažodžio formą. Pavyzdys: The candidate is tells the truth. būtų pataisyta į The candidate is telling the truth. Pavyzdys: They had ate when we came. būtų pataisyta į They had eaten when we came. Pavyzdys: Did she forgot it? would be corrected to Did she forget it? Pavyzdys: He would not travels alone. būtų pataisyta į He would not travel alone.

Nežymimasis artikelis    Pakeiskite nežymimąjį artikelį („a“ arba „an“). Vartokite „a“ prieš žodį, prasidedantį priebalse. Vartokite „an“ prieš žodį, prasidedantį balse. Pavyzdys: This is an problem. būtų pataisyta į This is a problem. Pavyzdys: An tear slowly ran down her face. būtų pataisyta į A tear slowly ran down her face.

Netiesioginiai klausimai    Pakeiskite netiesioginio klausimo žodžių tvarką. Netiesioginiame klausime pagalbinis veiksmažodis neturi eiti prieš veiksnį. Pavyzdys: They wonder how could have the architect created it. būtų pataisyta į They wonder how the architect could have created it. Pavyzdys: He asked what time could it start raining. būtų pataisyta į He asked what time it could start raining.

Netinkamai išgirstamos frazės    Pakeiskite dažnai netinkamai išgirstamą frazę. Kai kurios idiomos ir kitos frazės dažniausiai netinkamai išgirstamos, lyg jas sudarytų kitokie žodžiai. Pavyzdys: The patient had old-timer's disease. būtų pataisyta į The patient had Alzheimer's disease. Pavyzdys: The monster reeled its ugly head. būtų pataisyta į The monster reared its ugly head.

Trūkstamas kablelis    Pridėkite kablelį, kai vartojamas jungtukas. Kai po nepriklausomo sakinio eina sujungiamasis jungtukas ir kitas nepriklausomas sakinys, prieš sujungiamąjį jungtuką padėkite kablelį. Pavyzdys: The goats ate the grass but the herder had nothing to eat. būtų pataisyta į The goats ate the grass, but the herder had nothing to eat.

Savybiniai linksniai ir daugiskaitos formos    Pakeiskite daiktavardžio arba įvardžio formą. Savybinio linksnio daiktavardžiai turi turėti apostrofą. Savybiniai įvardžiai – ne: „its“ yra savybinis įvardis, tuo tarpu „it's“ visada reiškia „it is“. Pavyzdys: The average mouse can stray 25 feet from it's nest. būtų pataisyta į The average mouse can stray 25 feet from its nest. Pavyzdys: He hopes your believe him. būtų pataisyta į He hopes you believe him.

Skyryba     Pridėkite arba pašalinkite kablelį. Kableliai dedami tarp tam tikrų sakinių, su tam tikromis frazėmis ir kreipiniais. Kablelis paprastai nereikalingas po sujungiamojo jungtuko. Pavyzdys: If I am tired I will sleep. būtų pataisyta į If I am tired, I will sleep. Pavyzdys: Thanks Mom for the gift. būtų pataisyta į Thanks, Mom, for the gift.

Trūksta klaustuko    Pridėkite klaustuką. Bet kurio sakinio, kuriuo užduodamas klausimas (klausiamojo sakinio), gale padėkite klaustuką. Pavyzdys: Who is the woman in the black coat. būtų pataisyta į Who is the woman in the black coat?

Nereikalingas dvitaškis    Pašalinkite nereikalingą dvitaškį. Dvitaškiai vartojami tik esant konkrečiam kontekstui. Pašalinus nereikalingus dvitaškius, tekstas lengviau skaitomas. Pavyzdys: She is: kind, smart, and helpful. būtų pataisyta į She is kind, smart, and helpful. Pavyzdys: Mom told you we: went to the mall yesterday and got ice cream. būtų pataisyta į Mom told you we went to the mall yesterday and got ice cream.

Nereikalingas kablelis po veiksnio    Pašalinkite kablelį tarp veiksnio ir veiksmažodžio. Išskyrus kelias išimtis, kableliu niekada neatskiriamas veiksmažodis nuo veiksnio. Pavyzdys: His neighbor John, is a lawyer. būtų pataisyta į His neighbor John is a lawyer. Pavyzdys: Max, was part of a panel discussion. būtų pataisyta į Max was part of a panel discussion.

Nereikalingas klaustukas    Teiginį užbaikite tašku. Klaustukas konstatuojamajame sakinyje gali reikšti neužtikrintumą ir turi būti pakeistas tašku, kad reikštų teigimą. Pavyzdys: She made sure to finish her test on time? būtų pataisyta į She made sure to finish her test on time. Pavyzdys: He will take out the trash? būtų pataisyta į He will take out the trash.

Pakartotas pagalbinis žodis    Pašalinkite pakartotą pagalbinį žodį. Pagalbinis žodis neturėtų būti vartojama ir prieš, ir po prieveiksmio, taip pat neturėtų būti pakartojama pagalbinio žodžio + veiksmažodžio ar prieveiksmio seka. Pavyzdys: You should also should keep track of time. būtų pataisyta į You should also keep track of time. Pavyzdys: The power adapter will be will be hot. būtų pataisyta į The power adapter will be hot.

Veiksnio ir tarinio derinimas    Suderinkite veiksnį ir veiksmažodį. Turi sutapti veiksnio ir tarinio skaičius. Jie abu turi būti vienaskaitinės formos (vienas) arba abu turi būti daugiskaitinės formos (daugiau nei vienas). Pavyzdys: The teacher want to see him. būtų pataisyta į The teacher wants to see him. Pavyzdys: Their apologies was sincere. būtų pataisyta į Their apologies were sincere.

Per daug determinantų    Pašalinkite nereikalingą determinantą. Tam tikrų determinantų, pavyzdžiui, artikelių (pvz., „a“, „the“), savybinių įvardžių (pvz., „my“, „our“) ir parodomųjų įvardžių (pvz., „this“, „those“), negalima vartoti kartu. Pavyzdys: She gave you a the carrot. būtų pataisyta į She gave you the carrot. Pavyzdys: Have you seen their these pictures yet? būtų pataisyta į Have you seen these pictures yet?

Nereikalingas brūkšnelis    Pašalinkite nereikalingą brūkšnelį. Brūkšneliai reikalingi tik sujungti elementus esant tam tikriems kontekstams. Pavyzdys: It was a strongly-held belief. būtų pataisyta į It was a strongly held belief. Pavyzdys: The market for real-estate is strong. būtų pataisyta į The market for real estate is strong.

Paprastojo veiksmažodžio formos naudojimas    Pakeiskite paprastojo veiksmažodžio formą. Po paprastojo veiksmažodžio formos paprastai negali būti prielinksnių, būdvardžių arba pagrindinių veiksmažodžių. Po daugelio prielinksnių ir būdvardžių pridėkite veiksmažodžio galūnę „-ing“. Po pagrindinio veiksmažodžio naudokite dalelytę „to“ + veiksmažodį arba pridėkite galūnę „-ing“. Pavyzdys: We would like invite you. būtų pataisyta į We would like to invite you. Pavyzdys: Thank you for help me. būtų pataisyta į Thank you for helping me.

Žodžio „Lack“ vartojimas    Pašalinkite „of“ po veiksmažodžio „lack“. Jei žodis „lack“ vartojamas kaip daiktavardis, po jo paprastai eina prielinksnis „of“ (pvz., „a lack of sleep“). Po žodžio „lack“, jei jis vartojamas kaip veiksmažodis, prielinksnių paprastai nereikia. Pavyzdys: The country was lacking of qualified medical staff. būtų pataisyta į The country was lacking qualified medical staff.

„Will“ ir „Would“ vartojimas    Pašalinkite pagalbinį veiksmažodį. Kai kalbate apie įsivaizduojamą arba pageidaujamą situaciją, vartokite veiksmažodžio tariamąją nuosaką. Pagalbiniai žodžiai „will“ ir „would“ neina kartu su veiksmažodžio tariamąja nuosaka. Pavyzdys: He asks that you will join him. būtų pataisyta į He asks that you join him. Pavyzdys: She had to go home lest her family would worry about her. būtų pataisyta į She had to go home lest her family worry about her.

Veiksmažodžių vartojimas    Po modalinių veiksmažodžių einantį „of“ pakeiskite į „have“. Verčiau vartokite „have“ (o ne „of“) konstrukcijose su modaliniais pagalbiniais žodžiais, pvz., „can't“, „may“ ir „will“ (t. y. veiksmažodžiais, kuriais išreiškiama tikimybė, galimybė, leidimas ar įsipareigojimas). Pavyzdys: He could of known that. būtų pataisyta į He could have known that.

Žodžių suskaidymas dalimis    Sujunkite žodžio dalis. Priešdėliai, priesagos, sujungiamosios formos ir kai kurie sudurtiniai žodžiai turi būti rašomi kartu. Pavyzdys: That is bio degradable. būtų pataisyta į That is biodegradable. Pavyzdys: The book store is open. būtų pataisyta į The bookstore is open.

* „An“ ir „And“ painiojimas    Pakeiskite „An“ į „and“ Kartais „an“ klaidingai vartojamas vietoj „and“. Pavyzdys: Make sure you listen to your teacher an her. būtų pataisyta į Make sure you listen to your teacher and her. Pavyzdys: The player had caught an thrown the ball. būtų pataisyta į The player had caught and thrown the ball.

* Asmens titulų rašymas didžiąja raide    Asmens ir šeimos ryšius nurodančius titulus rašykite didžiąja raide. Tam tikrus šeimos ryšius nurodančius titulus ir asmens titulus, kurie rašomi prieš pat vardą arba iškart po jo ir vartojami tiesiogiai tam žmogui nurodyti, rašykite didžiąja raide. Pavyzdys: She and grandma Joan arrive today. būtų pataisyta į She and Grandma Joan arrive today. Pavyzdys: It is a possibility highlighted by president Ricardo Lagos earlier this year. būtų pataisyta į It is a possibility highlighted by President Ricardo Lagos earlier this year.

* Kablelis po jungtuko    Pašalinkite kablelį po jungtuko. Kablelis po jungtuko paprastai nebūtinas, nebent iškart po jo eitų įterptinė frazė. Pavyzdys: Because, we need to act quickly, we will meet now. būtų pataisyta į Because we need to act quickly, we will meet now. Pavyzdys: The dog loved food, and, everyone loved the dog. būtų pataisyta į The dog loved food, and everyone loved the dog.

* Netinkamas determinantas    Pakeiskite determinantą. Žymimasis artikelis „the“ nurodo konkretų objektą. Nežymimasis artikelis „a“ / „an“ nurodo nekonkretų objektą. Tam tikri determinantai vartojami tik prieš skaičiuotinius daiktavardžius. Kiti vartojami prieš neskaičiuotinus daiktavardžius. Pavyzdys: He is a fastest man of all. būtų pataisyta į He is the fastest man of all. Pavyzdys: There are much people. būtų pataisyta į There are many people.

* Netaisyklinga skaičiaus galūnė    Pakeiskite skaičiaus galūnę. Tam tikri skaičiai turi turėti tam tikras galūnes. Įsitikinkite, kad teisinga skaičiaus galūnė. Pavyzdys: He finished in 1rd place. būtų pataisyta į He finished in 1st place. Pavyzdys: Today is November 22th. būtų pataisyta į Today is November 22nd.

* Modalinių veiksmažodžių painiojimas    Peržiūrėkite modalinių veiksmažodžių vartojimą. Jei reikia, turi būti vartojamas tinkamas modalinių veiksmažodžių laikas. Jie išreiškia neiginį nenaudojant kito pagalbinio žodžio ir daugumai jų nereikalingas bendratį nurodantis „to“. Pavyzdys: We will shovel if it had snowed. būtų pataisyta į We would shovel if it had snowed. Pavyzdys: The dog should to be good. būtų pataisyta į The dog should be good.

* Keli modaliniai veiksmažodžiai    Pašalinkite papildomą modalinį veiksmažodį. Tam tikrų modalinių veiksmažodžių rinkinių negalima vartoti kartu. Pavyzdys: Please explain what should can happen. būtų pataisyta į Please explain what should happen. ARBA Please explain what can happen. Pavyzdys: They would might never know. būtų pataisyta į They would never know. ARBA They might never know.

* Nereikalingas kablelis prieš aiškinamąjį sakinį    Pašalinkite kablelį tarp veiksmažodžio ir šalutinio sakinio. Paprastai kablelis neturėtų atskirti veiksmažodžio nuo sakinio, kurį jis pristato. Pavyzdys: Her mother said, that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. būtų pataisyta į Her mother said that Annabelle and Alex were moving into an apartment together. Pavyzdys: Her teacher decided, whether I should consult a doctor. būtų pataisyta į Her teacher decided whether I should consult a doctor.

* Nereikalingas kablelis prieš papildinį    Pašalinkite kablelį tarp veiksmažodžio ir papildinio. Išskyrus kelias išimtis, kableliu niekada neatskiriamas veiksmažodis nuo tiesioginio papildinio. Pavyzdys: The list included, the book. būtų pataisyta į The list included the book. Pavyzdys: The problem is, his unpredictable schedule. būtų pataisyta į The problem is his unpredictable schedule.

* Kabliataškių vartojimas    Peržiūrėkite kabliataškio vartojimą. Kabliataškiai dažniausiai naudojami norint sujungti du nepriklausomus sakinius nenaudojant jungtuko arba norint atskirti sudėtinio sąrašo atskirus elementus. Pavyzdys: Prizes include; cash, cars, and boats. būtų pataisyta į Prizes include cash, cars, and boats. Pavyzdys: He wanted to swim; however; it was cold. būtų pataisyta į He wanted to swim; however, it was cold.

* „Which“ ir „Who“ painiojimas    Pakeiskite „which“ į „who“. Vartokite „who“ su asmenį nurodančiais daiktavardžiais, o „which“ – su daiktavardžiais, kurie nenurodo asmenų. Pavyzdys: We need assurance that the hikers, which disappeared on Friday, are safe. būtų pataisyta į We need assurance that the hikers, who disappeared on Friday, are safe. Pavyzdys: This is the surgeon which will take your vitals today. būtų pataisyta į This is the surgeon who will take your vitals today.

* „Who“ ir „Whom“ painiojimas    Pakeiskite „who“ arba „whom“. Vartokite „who“ arba „whoever“ su šalutinio sakinio veiksniu. Veiksmažodžio ar prielinksninio papildinio atveju vartokite „whom“ arba „whomever“. Pavyzdys: He knows that whomever goes will love it. būtų pataisyta į He knows that whoever goes will love it. Pavyzdys: To who did you speak? būtų pataisyta į To whom did you speak?

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Aiškumas

Prieveiksmio vieta    Verčiau perkelkite prieveiksmį į kitą vietą. Kai prieveiksmis yra tarp veiksmažodžio ir jo papildinio, verčiau perkelkite jį į kitą vietą. Pavyzdys: They sing loudly a new song. būtų pataisyta į They loudly sing a new song. Pavyzdys: He owes now ten dollars to my classmate. būtų pataisyta į Now he owes ten dollars to my classmate.

Sudėtiniai žodžiai     Verčiau vartokite paprastą žodį. Jei įmanoma, naudokite paprastus žodžius, kad pateiktumėte aiškų pranešimą priimtinu tonu. Pavyzdys: The magnitude of the problem is overwhelming. būtų pataisyta į The size of the problem is overwhelming. Pavyzdys: The boy will transmit the message. būtų pataisyta į The boy will send the message.

Dvigubi neiginiai    Verčiau nevartokite dvigubo neiginio. Du neigiantys žodžiai gali būti aiškinami kaip reiškiantys teiginį. Kad nebūtų painiavos, nenaudokite dvigubų neiginių. Pavyzdys: I did not see nothing. būtų pataisyta į I did not see anything. Pavyzdys: He did not go nowhere. būtų pataisyta į He did not go anywhere.

Netaisyklingas žodžio „That“ vartojimas    Ištaisykite netaisyklingą žodžio „that“ vartojimą. Kableliu prasidedančiuose šalutiniuose sakiniuose žodis „that“ nevartojamas. Pavyzdys: His old guitar, that was of unknown make, would be harder to sell. būtų pataisyta į His old guitar, which was of unknown make, would be harder to sell. Pavyzdys: We brought our dog, that was fantastic. būtų pataisyta į We brought our dog, which was fantastic. ARBA We brought our dog, who was fantastic.

Žargonizmai    Verčiau nevartokite žargonizmų. Žargonai, techninė terminologija arba santrumpos gali klaidinti skaitytojus. Verčiau vartokite bendrinę kalbą, kuri, tikėtina, bus suprantama. Pavyzdys: They hired a well-known headhunting firm. būtų pataisyta į They hired a well-known recruiting firm. Pavyzdys: Please see the accompanying letters. būtų pataisyta į Please see the enclosed letters. ARBA Please see the attached letters.

Neveikiamoji rūšis, kai veikėjas žinomas    Verčiau vartokite veikiamąją rūšį. Veikiamoji rūšis yra glaustesnė ir padeda išvengti galimos painiavos. Pavyzdys: The dog was seen by the man. būtų pataisyta į The man saw the dog. Pavyzdys: They were quickly caught by the police. būtų pataisyta į The police quickly caught them.

Neveikiamoji rūšis, kai veikėjas nežinomas    Verčiau vartokite veikiamąją rūšį. Veikiamoji rūšis yra glaustesnė ir padeda išvengti galimos painiavos. Pavyzdys: The house was built on a hill. būtų pataisyta į They built the house on a hill. Pavyzdys: The supplies were delivered on time. būtų pataisyta į They delivered the supplies on time.

Eufemizmų vartojimas    Verčiau nevartokite eufemizmų. Eufemizmai (žodžiai ar frazės, kurie sušvelnina arba ne taip tiesmukai apibūdina atšiaurią tiesą) gali padaryti sakinius neaiškius. Geriau vartoti tiesioginę kalbą. Pavyzdys: His neighbor kicked the bucket. būtų pataisyta į His neighbor died. Pavyzdys: My younger brother is a couch potato. būtų pataisyta į My younger brother is a lazy person.

Sakinio struktūra    Verčiau pakeiskite formuluotę, kad išlaikytumėte veiksnio nuoseklumą. Vartojant sakinius, kurių veiksnys yra tas pats, galima padidinti aiškumą ir nuoseklumą. Pavyzdys: Thinking like a scientist, it would be the best guess. būtų pataisyta į Thinking like a scientist, I had decided it was my best guess. Pavyzdys: As a doctor, costs are rising. būtų pataisyta į As a doctor, you have rising costs.

Žodžiai, įterpti į bendratį (daugiau nei vienas)    Verčiau venkite įterpimo į bendratį. Jei bus pavartoti keli prieveiksmiai tarp dalelytės „to“ ir veiksmažodžio, gali gautis gremėzdiškas arba neaiškus sakinys. Verčiau nevartokite tokių konstrukcijų oficialiuose dokumentuose. Pavyzdys: They began to very quickly run home. būtų pataisyta į They began to run home very quickly. Pavyzdys: He tried to firmly but politely decline the offer. būtų pataisyta į He tried to decline the offer firmly but politely.

* Būdvardžių tvarka    Verčiau pakeiskite būdvardžių tvarką. Kai būdvardžiai vartojami vienas po kito, yra priimta tvarka, kuria jie turėtų eiti, atsižvelgiant į kiekvieno būdvardžio klasę. Pavyzdys: She still drove a blue old car for her commute. būtų pataisyta į She still drove an old blue car for her commute. Pavyzdys: They fashioned a cardboard oblong piece to fit. būtų pataisyta į They fashioned an oblong cardboard piece to fit.

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Glaustumas

Perteklinis jungtukų vartojimas    Verčiau naudokite kablelius, o ne jungtukus. Sąrašo elementai geriau koordinuojami kableliais, o ne keliais jungtukais. Pavyzdys: Susan and Dale and Anthony eat lunch together. būtų pataisyta į Susan, Dale, and Anthony eat lunch together. Pavyzdys: Teachers are smart and professional and caring. būtų pataisyta į Teachers are smart, professional, and caring.

Daiktavardžių vartojimas    Verčiau vartokite veiksmažodžius vietoj daiktavardžių. Daiktavardžiams paprastai reikia papildomų žodžių jiems pristatyti, tuo tarpu veiksmažodinės konstrukcijos būna glaustesnės. Vietoj ilgesnės frazės su daiktavardžiu verčiau naudokite veiksmažodį. Pavyzdys: The trade union is holding negotiations with the employers. būtų pataisyta į The trade union is negotiating with the employers. Pavyzdys: Please make an effort to be on time. būtų pataisyta į Please try to be on time.

Perteklinis žodžių vartojimas    Kalba turi būti glausta. Nenaudokite nereikalingų žodžių, kad tekstą būtų lengviau skaityti. Pavyzdys: Adding sugar is absolutely essential. būtų pataisyta į Adding sugar is essential. Pavyzdys: Her backpack was large in size. būtų pataisyta į Her backpack was large.

Žodžiai, išreiškiantys abejonę    Verčiau pašalinkite žodžius, kuriais nurodomas netikrumas. Venkite žodžių, kuriais išreiškiamas netikrumas arba susilpninamas jūsų teiginio poveikis. Pavyzdys: The homework is basically ready. būtų pataisyta į The homework is ready. Pavyzdys: They felt adequately prepared for the disaster. būtų pataisyta į They felt prepared for the disaster.

Oficialumas

Šnekamosios kalbos veiksmažodinė frazė    Verčiau vartokite oficialesnį veiksmažodį. Neformalūs veiksmažodžiai ir veiksmažodinės frazės labiau tinka neformalioje pokalbių aplinkoje. Pavyzdys: We should hang out more often. būtų pataisyta į We should spend time together more often. Pavyzdys: Please get in touch with my supervisor. būtų pataisyta į Please contact my supervisor.

Trumpinimai    Verčiau venkite trumpinimų. Sutrumpintų posakių (pvz., „let's“, „we've“, „can't“) paprastai reikėtų vengti oficialiuose dokumentuose. Pavyzdys: Let's suppose we have three apples. būtų pataisyta į Let us suppose we have three apples. Pavyzdys: The animal won't be out of the bag during the flight. būtų pataisyta į The animal will not be out of the bag during the flight.

Neoficiali kalba    Verčiau vartokite oficialią kalbą. Neformalūs žodžiai ir frazės labiausiai tinka neformalioje pokalbių aplinkoje. Pavyzdys: Our atmosphere includes comfy massage chairs. būtų pataisyta į Our atmosphere includes comfortable massage chairs. Pavyzdys: The student must get to thinking. būtų pataisyta į The student must start thinking.

Nuomonę formuojantys dariniai    Verčiau pašalinkite nuomonę formuojančius darinius. Pirmenybę teikite objektyvumui ir verčiau pašalinkite akivaizdžius nuomonę formuojančius ar netikrumą nurodančius darinius. Pavyzdys: I feel we treated them unfairly. būtų pataisyta į We treated them unfairly. Pavyzdys: I believe it is correct. būtų pataisyta į It is correct.

Slengas    Verčiau nevartokite slengo. Slengo terminų gali nesuprasti plačioji auditorija ir jų derėtų vengti oficialiuose dokumentuose. Verčiau vartokite labiau standartinius posakius. Pavyzdys: The show was uber boring. būtų pataisyta į The show was boring. Pavyzdys: The cop pulled John over for speeding in a school zone. būtų pataisyta į The police officer pulled John over for speeding in a school zone.

* Tariamoji nuosaka    Verčiau vartokite tariamąją nuosaką. Kai kalbate apie įsivaizduojamą arba pageidaujamą situaciją, verčiau vartokite veiksmažodžio tariamąją nuosaką. Veiksmažodis „be“ turi tariamosios nuosakos formas „be“ (dabartis) ir „were“ (praeitis). Pavyzdys: If he was your father, you would have never been able to go there. būtų pataisyta į If he were your father, you would have never been able to go there. Pavyzdys: She wishes she was going to the movie tonight. būtų pataisyta į She wishes she were going to the movie tonight.

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Įtraukumas

Užgaulios užuominos etniniu požiūriu    Verčiau vartokite etniniu požiūriu neutralią kalbą. Kai kurie terminai gali būti laikomi nederamais, kai jie vartojami apibūdinant asmenį ar asmenų grupę. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite etniniu požiūriu neutralia kalba. Pavyzdys: They saw a fog-breather there. būtų pataisyta į They saw a British person there. Pavyzdys: Do not be so uppity about the issue. būtų pataisyta į Do not be so self-important about the issue. ARBA Do not be so arrogant about the issue.

Kalba su gramatine gimine    Verčiau vartokite giminės nenurodančią neutralią kalbą. Giminę nurodanti kalba gali būti suvokiama kaip išskirianti, atstumianti, stereotipus formuojanti. Verčiau vartokite giminės nenurodančią kalbą. Pavyzdys: We need more policemen to support public safety. būtų pataisyta į We need more police officers to support public safety. Pavyzdys: We met a male nurse at the hospital. būtų pataisyta į We met a nurse at the hospital.

Šališkumas psichikos sveikatos požiūriu    Verčiau pergalvokite su psichikos sveikata ar neįgalumu susijusius terminus. Kai kurie terminai gali nurodyti neigiamą požiūrį arba stereotipus, susijusius su psichikos ar raidos skirtumais. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite kalbą, galinčią nurodyti šališkumą. Pavyzdys: They hire retarded people. būtų pataisyta į They hire people with cognitive disabilities. ARBA They hire people with intellectual disabilities. Pavyzdys: The doctor suffers from autism. būtų pataisyta į The doctor has autism.

* Šališkumas amžiaus požiūriu    Verčiau vartokite kalbą, kuri būtų mažiau šališka amžiaus požiūriu. Kai kurie posakiai gali atkreipti bereikalingą dėmesį į amžių ar nurodyti neigiamus požymius dėl asmens amžiaus. Verčiau pašalinkite nereikalingas, neigiamas ar užuojautą reiškiančias nuorodas į amžių. Pavyzdys: For a man of his age, he does well. būtų pataisyta į He does well. Pavyzdys: She is a typical teenage girl. būtų pataisyta į She is a girl. ARBA She is a typical girl.

* Šališkumas kultūriniu požiūriu    Verčiau vartokite kultūriniu požiūriu neutralią kalbą. Kai kurie terminai gali reikšti šališkumą kultūriniu požiūriu arba neigiamus stereotipus. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite potencialiai šališkus ar delikačius posakius. Pavyzdys: The fuzz searched her house without a warrant after the chase ended. būtų pataisyta į The police searched her house without a warrant after the chase ended. Pavyzdys: The Afghani flag changed between the different leaders of Afghanistan. būtų pataisyta į The Afghan flag changed between the different leaders of Afghanistan.

* Šališkumas negalios požiūriu    Verčiau vartokite kalbą, kuri būtų mažiau šališka negalios požiūriu. Daugelis negalią nurodančių terminų gali būti suvokiami kaip išskiriantys ar įžeidžiantys. Verčiau vartokite į žmogų orientuotą kalbą, kuri pabrėžia žmogų, o ne negalią. Pavyzdys: He met blind men. būtų pataisyta į He met men with visual impairments. Pavyzdys: Bob is a midget. būtų pataisyta į Bob is a little person.

* Šališkumas lyties požiūriu    Verčiau vartokite kalbą, kuri būtų mažiau šališka lyties požiūriu. Kai kurie terminai gali nurodyti neigiamą požiūrį arba stereotipus, susijusius su lyties vaidmenimis, asmens lytiniu identitetu ar posakiu. Verčiau venkite posakių, galinčių nurodyti šališkumą. Pavyzdys: She is smart, for a girl. būtų pataisyta į She is smart. Pavyzdys: He is empathetic, for a man. būtų pataisyta į He is empathetic.

* Šališkumas rasiniu požiūriu    Apsvarstykite nešališką kalbą apie etniškumą ir religiją. Kai kurie su rase, etniškumu ar nacionaline kilme susiję terminai gali būti laikomi pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite kalbą, galinčią nurodyti šališkumą žmonių iš Europos ar žmonių, kurių protėviai atvyko iš Europos, požiūriu. Pavyzdys: The bog Irish men arrived. būtų pataisyta į The Irish men arrived.

 • Apsvarstykite nešališką kalbą apie vietinius Amerikos žmones. Kai kurie terminai, susiję su vietinėmis Amerikos tautomis, gali būti laikomi miglotais, pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau juos pašalinkite arba pakeiskite, kad išvengtumėte šališkumo. Pavyzdys: They traded with the red men. būtų pataisyta į They traded with the Native Americans.

 • Apsvarstykite nešališką kalbą apie kilmę. Kai kurie su žmogaus nacionaline kilme ar imigranto statusu susiję terminai gali būti laikomi miglotais, pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau juos pašalinkite arba pakeiskite, kad išvengtumėte šališkumo. Pavyzdys: The migrant was fleeing the war. būtų pataisyta į The refugee was fleeing the war. Pavyzdys: The exotic woman wore a green dress. būtų pataisyta į The unique woman wore a green dress. ARBA The beautiful woman wore a green dress.

 • Apsvarstykite nešališką kalbą apie kilmę ir religiją. Kai kurie su žmogaus rase, etniškumu ar nacionaline kilme ar religija susiję terminai gali būti laikomi miglotais, pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite kalbą, galinčią nurodyti šališkumą žmonių požiūriu, remiantis jų kilmės šalimi, protėviais ar religija. Pavyzdys: The Chinaman walked down the street. būtų pataisyta į The Chinese person walked down the street. Pavyzdys: It is a country with a high Moslem population. būtų pataisyta į It is a country with a high Muslim population.

 • Verčiau vartokite istoriniu požiūriu nešališką kalbą. Kai kurios frazės, susijusios su europiečių įvykdyta Amerikų kolonizacija, gali būti laikomos marginalizuojančiomis, atstumiančiomis arba įžeidžiančiomis. Verčiau juos pašalinkite arba pakeiskite, kad išvengtumėte šališkumo. Pavyzdys: In 1492, Columbus sailed to the New World. būtų pataisyta į In 1492, Columbus sailed to the North American continent.

 • Verčiau vartokite rasiniu požiūriu nešališką kalbą. Kai kurie su žmogaus rase, etniškumu ar nacionaline kilme susiję terminai gali būti laikomi miglotais, pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau pašalinkite arba pakeiskite kalbą, galinčią nurodyti šališkumą žmonių iš Afrikos ar žmonių, kurių protėviai atvyko iš Afrikos, požiūriu. Pavyzdys: Few coloreds work at our company. būtų pataisyta į Few people of color work at our company.

* Šališkumas seksualinės orientacijos požiūriu    Apsvarstykite nešališką kalbą apie seksualinę orientaciją. Kai kurie su žmogaus seksualine orientacija susiję terminai gali būti laikomi miglotais, pasenusiais ar įžeidžiančiais. Verčiau juos pašalinkite arba pakeiskite, kad išvengtumėte šališkumo. Pavyzdys: The homosexual couple ran a marathon. būtų pataisyta į The same-sex couple ran a marathon. ARBA The couple ran a marathon. Pavyzdys: She is open about her sexual preference. būtų pataisyta į She is open about her sexual orientation.

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Skyryba

Kablelis su prieveiksminėmis frazėmis    Verčiau įterpkite kablelį, kai naudojate prieveiksmines frazes. Verčiau naudokite kablelį norėdami atskirti prieveiksmį ar prieveiksminę frazę. Pavyzdys: In recent years the technology has improved. būtų pataisyta į In recent years, the technology has improved. Pavyzdys: The waiter spilled food on a child; naturally the family was mad. būtų pataisyta į The waiter spilled food on a child; naturally, the family was mad.

Oksfordo kableliai    Verčiau naudokite Oksfordo kablelius. Kai išvardinate elementus, painiavos galite išvengti, jei kablelius dėsite prieš antrą ir paskesnius elementus iki paskutinio. Ar pasirinksite naudoti Oksfordo kablelį, ar ne, kablelius visada dėkite nuosekliai. Pavyzdys: We sell books, videos and magazines. būtų pataisyta į We sell books, videos, and magazines. Pavyzdys: The red, yellow and green peppers are fresh. būtų pataisyta į The red, yellow, and green peppers are fresh.

Dedant kabutes būtina skyryba    Pakeiskite kabučių rašymo vietą. Kabutes galima padėti prieš arba po skyrybos ženklų. Visada dėkite jas toje pačioje vietoje, kad būtų patogiau skaityti. Pavyzdys: He told me, "I like eggs". būtų pataisyta į He told me, "I like eggs." Pavyzdys: The woman said, "I just got home." būtų pataisyta į The woman said, "I just got home".

Tarpai tarp sakinių    Pakeiskite tarpų tarp sakinių skaičių. Naudokite tą patį tarpų skaičių tarp visų sakinių, kad būtų patogiau skaityti. Pasirinkite viena arba du tarpus ir laikykitės nuoseklumo. Vienas tarpas: Pavyzdys: We came. We saw. We conquered. būtų pataisyta į We came. We saw. We conquered. Du tarpai: Pavyzdys: We like comedy movies. However, he likes romances. būtų pataisyta į We like comedy movies. However, he likes romances.

Nereikalingas kablelis    Apsvarstykite galimybę pašalinti nereikalingą kablelį. Kai priklausomasis sakinys su sujungiamuoju jungtuku eina už pagrindinio sakinio, jo išskirti kableliu nereikia, nebent tai būtina aiškumo sumetimais. Pavyzdys: You should send them a brief note, if you want to be polite. būtų pataisyta į You should send them a brief note if you want to be polite. Pavyzdys: She went quiet, as soon as she saw the footage. būtų pataisyta į She went quiet as soon as she saw the footage.

Žodynas

Klišės    Verčiau nevartokite pernelyg dažnai vartojamų posakių. Norėdami sudominti skaitytojus, venkite žodžių ir frazių, kurios vartojamos pernelyg dažnai ir yra nuspėjamos. Pavyzdys: Today the hard drive on my old computer bit the dust. būtų pataisyta į Today the hard drive on my old computer died. Pavyzdys: I felt dreadful and was sick as a dog. būtų pataisyta į I felt dreadful and was sick.

Neapibrėžiantieji būdvardžiai    Verčiau vartokite labiau apibūdinamuosius būdvardžius. Pakeiskite pernelyg dažnai vartojamus būdvardžius konkretesniais, galinčiais vaizdžiau perteikti jūsų pranešimą. Pavyzdys: Do not drive in bad conditions! būtų pataisyta į Do not drive in harsh conditions! ARBA Do not drive in adverse conditions! Pavyzdys: What actor played the main role? būtų pataisyta į What actor played the key role? ARBA What actor played the leading role?

Neapibrėžiantieji ar nebūtini prieveiksmiai    Verčiau pakeiskite arba pašalinkite prieveiksmius. Pakeitus neapibrėžtą arba pernelyg dažnai vartojamą prieveiksmį galima pagerinti vaizdingumą. Pašalinus prieveiksmį galima padidinti aiškumą. Pavyzdys: He blindly endangered millions. būtų pataisyta į He recklessly endangered millions. ARBA He endangered millions. Pavyzdys: They badly punish us. būtų pataisyta į They severely punish us. ARBA They punish us.

Silpni veiksmažodžiai    Apsvarstykite galimybę vartoti išraiškingesnį veiksmažodį. Venkite pernelyg dažnai vartojamų ar netikslių veiksmažodžių. Pakeiskite veiksmažodžiais, kurie yra tikslūs ir pagerina aiškumą ir išraiškingumą. Pavyzdys: She teaches our children. būtų pataisyta į She instructs our children. ARBA She tutors our children.

* Kolektyviniai daiktavardžiai    Verčiau vartokite labiau aprašomąjį kolektyvinį daiktavardį. Kai kurie kolektyviniai daiktavardžiai yra netikslūs. Verčiau vartokite išraiškingesnį kolektyvinį daiktavardį. Pavyzdys: He walked alongside the cluster of lions. būtų pataisyta į He walked alongside the pride of lions. Pavyzdys: We can see collections of oysters. būtų pataisyta į We can see beds of oysters.

* Lokalei būdingi žodžiai    Verčiau vartokite daugiau regioniniu požiūriu standartinių žodžių.

 • Kai kurie žodžiai ir frazės retai vartojami Australijoje; kiti turi reikšmes, kurios sutinkamos tik kitose angliškai kalbančiose šalyse. Verčiau vartokite terminus, kuriuos suprastų auditorija, kuriai jie yra skirti. Pavyzdys: Check the hood of your car for damage. būtų pataisyta į Check the bonnet of your car for damage. Pavyzdys: He repairs windshields at a discount. būtų pataisyta į He repairs windscreens at a discount.

 • Kai kurie žodžiai ir frazės retai vartojami Kanadoje; kiti turi reikšmes, kurios sutinkamos tik kitose angliškai kalbančiose šalyse. Verčiau vartokite terminus, kuriuos suprastų auditorija, kuriai jie yra skirti. Pavyzdys: It depends on how far the fire station is. būtų pataisyta į It depends on how far the fire hall is. Pavyzdys: See if there are any spots left in the parking garage. būtų pataisyta į See if there are any spots left in the parkade.

 • Kai kurie žodžiai ir frazės retai vartojami Jungtinėje Karalystėje; kiti turi reikšmes, kurios sutinkamos tik kitose angliškai kalbančiose šalyse. Verčiau vartokite terminus, kuriuos suprastų auditorija, kuriai jie yra skirti. Pavyzdys: When do you have to take the exam? būtų pataisyta į When do you have to sit the exam? Pavyzdys: For how long have you worn bangs? būtų pataisyta į For how long have you worn a fringe?

 • Kai kurie žodžiai ir frazės retai vartojami Jungtinėse Valstijose; kiti turi reikšmes, kurios sutinkamos tik kitose angliškai kalbančiose šalyse. Verčiau vartokite terminus, kuriuos suprastų auditorija, kuriai jie yra skirti. Pavyzdys: Take that lift to the fourth floor. būtų pataisyta į Take that elevator to the fourth floor. Pavyzdys: Would you fancy a snack? būtų pataisyta į Would you like a snack? ARBA Would you enjoy a snack?

* Nešvankybės    Verčiau pakeiskite arba pašalinkite nešvankybes. Nešvankybės gali būti laikomos įžeidžiančiomis. Verčiau pašalinkite jas arba pakeiskite tinkama kalba. Pavyzdys: He is a surprisingly shitty friend. būtų pataisyta į He is a surprisingly horrible friend. Pavyzdys: That movie was fucking amazing! būtų pataisyta į That movie was amazing.

* Regionui būdingi žodžiai    Verčiau vartokite daugiau regioniniu požiūriu standartinių žodžių. Žodžių, kurie yra būdingi tam tikriems JAV regionams, daugeliu atvejų, reikėtų vengti. Siekiant išvengti painiavos, derėtų vartoti plačiau vartojamus, geriau žinomus žodžius. Pavyzdys: They will drink from a bubbler. būtų pataisyta į They will drink from a water fountain. ARBA They will drink from a drinking fountain. Pavyzdys: They had a tag sale on Walnut Street. būtų pataisyta į They had a garage sale on Walnut Street. ARBA They had a yard sale on Walnut Street.

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Gyvenimo aprašymas

Vengti pirmojo asmens nuorodų    Verčiau pašalinkite pirmojo asmens nuorodas. Pirmojo asmens nuorodos gyvenimo aprašymuose gali būti laikomos perteklinėmis. Jas pašalinus, sutelkiamas dėmesys į jūsų pasiekimus. Pavyzdys: I have a successful record of accomplishment. būtų pataisyta į Have a successful record of accomplishment. Pavyzdys: I am the treasurer and webmaster. būtų pataisyta į Treasurer and webmaster.

Pertekliniai posakiai    Verčiau pašalinkite perteklinius posakius. Pašalinus madingus ir perteklinius žodžius, jūsų gyvenimo aprašymas bus glaustesnis ir įsimintinesnis. Pavyzdys: Responsibilities: Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. būtų pataisyta į Drafting articles on various subjects, editing monthly newsletter. Pavyzdys: Recycling project tasks include creating informational and communication materials for construction recycling. būtų pataisyta į Recycling project: creating informational and communication materials for construction recycling.

Netinkami posakiai    Verčiau pakeiskite pernelyg dažnai vartojamus posakius. Pakeitus pernelyg dažnai vartojamus posakius, jūsų gyvenimo aprašymas bus konkretesnis ir originalesnis. Pavyzdys: A reliable person with practical approach to work. būtų pataisyta į A dependable person with practical approach to work. Pavyzdys: Quick learner; motivated to quickly resolve challenges. būtų pataisyta į Adaptive learner; motivated to quickly resolve challenges.

Aptakūs kiekybiniai rodikliai    Verčiau įrašykite konkretų skaičių arba pavyzdį. Pakeitus netikslius kiekybinius rodiklius tiksliais, jūsų pranešimas taps labiau apibūdinančio pobūdžio ir patobulins jūsų gyvenimo aprašymą. Pavyzdys: Developed numerous database applications to automate data conversion tasks. būtų pataisyta į Developed 18 database applications to automate data conversion tasks. Pavyzdys: Coordinated case management for many residents. būtų pataisyta į Coordinated case management for 25 residents.

Neapibrėžiantieji veiksmažodžiai    Verčiau vartokite labiau apibūdinamuosius veiksmažodžius. Vartojant aiškius ir glaustus veiksmažodžius, jūsų gyvenimo aprašymas gali būti įtaigesnis ir išraiškingesnis. Pavyzdys: Led a 40-person team and carried out research. būtų pataisyta į Led a 40-person team and conducted research. Pavyzdys: Worked alongside other engineers in developing new navigation systems. būtų pataisyta į Collaborated with other engineers in developing new navigation systems.

Jautrios geopolitinės nuorodos

* Geopolitinės nuorodos    Verčiau venkite neteisingų ar įžeidžiančių vietovardžių. Geopolitinių subjektų neteisingų pavadinimų vartojimas gali klaidinti, o kartais ir įžeisti. Tokius terminus pakeiskite tiksliais oficialiais pavadinimais. Pavyzdys: The Republic of Canada was beautiful in the summer. būtų pataisyta į Canada was beautiful in the summer. Pavyzdys: She visited the Near East on holiday. būtų pataisyta į She visited the Middle East on holiday.

 • Verčiau venkite politinę potekstę turinčių vietovardžių. Regionai, dėl kurių vyksta politiniai ginčai, gali turėti kelis pavadinimus. Vartokite neutraliausią pavadinimą, išskyrus atvejus, kai aptariama politinė problema arba kreipiamasi į konkretų auditorijos pogrupį. Pavyzdys: The East Sea in Japan is cold. būtų pataisyta į The Sea of Japan (East Sea) in Japan is cold. Pavyzdys: We love visiting the Tunb in July. būtų pataisyta į We love visiting the Tunb Islands in July.

 • Verčiau vartokite geopolitinius terminus, kurie būtų nešališki. Kai kurie terminai gali reikšti teigiamą arba neigiamą šališkumą geopolitinių subjektų ar tautų atžvilgiu. Verčiau juos pakeiskite, išskyrus tuos atvejus, kai kontekstas yra neutralus terminų aptarimas. Pavyzdys: They collect figurines from the Orient. būtų pataisyta į They collect figurines from East Asia. ARBA They collect figurines from Asia.

 • Verčiau pakeiskite terminą „dialect“ neutralesniu terminu. Verčiau neduokite suprasti, kad savita kalba yra paprasčiausiai kitos kalbos dialektas arba kad kalbos variantas yra menkesnis už kalbos standartą. Pavyzdys: They spoke Catalan and other Spanish dialects. būtų pataisyta į They spoke Catalan and other minority languages of Spain. ARBA They spoke Catalan and other regional languages of Spain. ARBA They spoke Catalan and other languages of Spain.

 • Verčiau pakeiskite pasenusius geopolitinius terminus. Valiutų, geografinių objektų ir žmonių grupių terminai dažnai keičiasi. Vartokite šiuolaikinius terminus, išskyrus istoriniuose kontekstuose. Pavyzdys: The Czechoslovak koruna was in use in 2010. būtų pataisyta į The Czech koruna was in use in 2010. ARBA The Euro was in use in 2010. Pavyzdys: We love visiting Lake Idi Amin in the summer. būtų pataisyta į We love visiting Lake Edward in the summer.

 • Verčiau pakeiskite pasenusius miestų / regionų / šalių pavadinimus. Kai kurių miestų, regionų ir šalių pavadinimai buvo oficialiai pakeisti arba jie turi priimtus alternatyvius pavadinimus. Vartokite oficialius šiuolaikinius pavadinimus, išskyrus istoriniuose kontekstuose. Pavyzdys: Leningrad is warm in August. būtų pataisyta į St. Petersburg is warm in August. Pavyzdys: The company is opening a new office in Pressburg. būtų pataisyta į The company is opening a new office in Bratislava.

 • Verčiau pakeiskite jautrius technologinius terminus. Venkite technologinių terminų, kurie sukelia geopolitinių arba humanitarinių klausimų. Pavyzdys: The slave database network connection was poor. būtų pataisyta į The secondary device database network connection was poor. ARBA The detail database network connection was poor. Pavyzdys: There was no network in the demilitarized zone. būtų pataisyta į There was no network in the perimeter network.

 • Verčiau naudokite šiuolaikišką transliteraciją. Kai kurių vietovardžių transliteracijos anglų kalba ilgainiui pasikeitė ir senų pavadinimų vartojimas laikomas nepriimtinu dėl politinių ar kitų priežasčių. Vartokite oficialius šiuolaikinius pavadinimus, išskyrus tiesioginėse citatose. Pavyzdys: The company is opening a new office in Chungking. būtų pataisyta į The company is opening a new office in Chongqing.

 • Verčiau vartokite vietovardį, tinkantį pagal kontekstą datos požiūriu. Jau nebeegzistuojančių geopolitinių objektų pavadinimai turėtų būti apriboti atitinkamomis istorinėmis aplinkybėmis. Vartokite dabartinius pavadinimus, jei norite nurodyti geopolitinius objektus šiose geografinėse vietose šiuolaikiniame kontekste. Pavyzdys: The GDR is beautiful in the summer. būtų pataisyta į Eastern Germany is beautiful in the summer.

 • Verčiau vartokite kalbų pavadinimus, kuriems teikiama pirmenybė. Vartokite oficialius kalbų pavadinimus, kad nekiltų painiavos, jautrių klausimų ir neįžeistumėte. Pavyzdys: He learned to speak Farsi in grade school. būtų pataisyta į He learned to speak Persian in grade school. Pavyzdys: We thought being fluent in standard Spanish would be fun. būtų pataisyta į We thought being fluent in European Spanish would be fun. ARBA We thought being fluent in Spanish would be fun.

 • Patikrinkite, ar šis terminas nurodo tai, ką norėjote pasakyti. Regionas arba objektas, kurį nurodo pavadinimas, ilgainiui galėjo pasikeisti dėl politinių ar sociokultūrinių pokyčių. Įsitikinkite, kad jūsų vartojamas šiuolaikinis priimtas terminas nurodo norimą vietą ar objektą. Pavyzdys: In 1963, Akmolinsk was famous for its prosperity. būtų pataisyta į In 1963, Tselinograd was famous for its prosperity.

* Pasiekiama tik „Insider“ programos dalyviams

Norėdami atkurti numatytuosius parametrus, dialogo lange Gramatikos parametrai pasirinkite Viską nustatyti iš naujo.

Jei turite atsiliepimų arba pasiūlymų dėl rašybos ir gramatikos funkcijos, registruokite juos čia.

Taip pat žr.

Rašybos ir gramatikos tikrinimo veikimo būdo pasirinkimas naudojant programą „Word“, skirtą „Mac“

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×