Animacijos, vaizdo ir garso įrašai

Garso įtraukimas į „PowerPoint“ pateiktį arba jo panaikinimas

Garso įtraukimas į „PowerPoint“ pateiktį arba jo panaikinimas

Į „PowerPoint“ pateiktį galite įtraukti garso įrašą, pvz., muziką, pasakojimą ar garsus. Kad galėtumėte įrašyti ir išklausyti garso įrašą, kompiuteryje turi būti sumontuota garso plokštė, mikrofonas ir garsiakalbiai.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo. Įdiekite „Microsoft Silverlight“, „Adobe Flash Player“ ar „Internet Explorer 9“.

2:00

Garso įrašo įtraukimas iš kompiuterio

 1. Pasirinkite Įterpimas > Garso įrašas.

 2. Pasirinkite Garso įrašas mano kompiuteryje.

 3. Dialogo lange Įterpti garso įrašą pasirinkite norimą įtraukti garso įrašo failą.

 4. Spustelėkite Įterpti.

Garso įrašymas

 1. Pasirinkite Įterpimas > Garso įrašas.

 2. Pasirinkite Įrašyti garsą.

 3. Įveskite garso įrašo failo pavadinimą, pasirinkite Įrašyti, tada kalbėkite.

  Pastaba: Norint įrašyti garsą, įrenginyje turi būti įjungtas mikrofonas.

 4. Norėdami perklausyti įrašą, pasirinkite Stabdyti, tada – Leisti.

 5. Norėdami iš naujo įrašyti įrašą, pasirinkite Įrašyti, o jei rezultatas jus tenkina – Gerai.

 6. Norėdami perkelti įrašą, pažymėkite ir nuvilkite garso piktogramą į norimą vietą skaidrėje.

  Jei vienoje skaidrėje naudojate daugiau nei vieną garso failą, rekomenduojame įterpti garso piktogramą toje pačioje skaidrės vietoje, kad lengviau ją surastumėte.

 7. Pasirinkite Leisti.

Leidimo parinkčių keitimas

Pažymėkite garso piktogramą, tada pasirinkite skirtuką Garso įrankiai Atkūrimas. Tada pasirinkite norimą naudoti parinktį:

 • Norėdami pakoreguoti garso įrašo pradžią ar pabaigą, pasirinkite Pradžios / pabaigos koregavimas ir naudokite raudoną bei žalią slankiklius, kad atitinkamai pakoreguotumėte garso įrašo failo pradžią ar pabaigą.

 • Norėdami, kad garsas tolygiai atsirastų arba išnyktų, pakeiskite laukeliuose Atsiradimo / išnykimo trukmė esantį skaičių.

 • Norėdami reguliuoti garsumą, pasirinkite Garsumas, tada pasirinkite norimą parametrą.

 • Norėdami pasirinkti, kaip prasideda garso įrašo failas, pasirinkite išplečiamąją rodyklę ir pasirinkite parinktį:

  • Spustelėjimų sekoje: garso įrašo failas paleidžiamas automatiškai spustelėjus.

  • Automatiškai: paleidžiamas automatiškai atvertus skaidrę, kurioje yra garso įrašo failas.

  • Spustelėjus: garso įrašo failas paleidžiamas tik spustelėjus piktogramą.

 • Norėdami pasirinkti, kaip garsas leidžiamas pateiktyje, pasirinkite parinktį:

  • Naudoti visose skaidrėse: leidžiamas vienas garso įrašo failas visose skaidrėse.

  • Kartojimas iki sustabdant: leidžiamas ir kartojamas garso įrašo failas, kol jis sustabdomas rankiniu būdu spustelint mygtuką Leisti / Pristabdyti.

 • Norėdami garsą leisti nepertraukiamai visose skaidrėse fone, pasirinkite Leisti fone.

Garso įrašo naikinimas

Norėdami panaikinti garso įrašą, pažymėkite skaidrėje esančią garso piktogramą ir paspauskite Naikinti.

Ką norėtumėte daryti?

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti garsą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Medija spustelėkite rodyklę, esančią dalyje Garsas.

  Garso įrašo meniu

 3. Sąraše spustelėkite Garso įrašas iš failo arba Iliustracijų garso įrašas, raskite ir pasirinkite norimą garso įrašą ir spustelėkite Įterpti.

  Skaidrėje rodoma garso piktograma ir valdikliai.

  Garso įrašo piktograma ir valdikliai

 4. Norėdami atkurti muziką ar kitą garsą, rodiniuose Įprastasis arba Skaidrių demonstravimas spustelėkite piktogramą ir spustelėkite Leisti.

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti garsą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Medija spustelėkite rodyklę, esančią dalyje Garsas.

  Garso įrašo meniu

 3. Sąraše spustelėkite Įrašyti garsą.

  Atsidaro dialogo langas Įrašyti garsą

 4. Dialogo lange Įrašyti garsą spustelėkite Įrašyti „PowerPoint“ garso įrašymo mygtukas ir pradėkite kalbėti arba leisti savo garso įrašą.

 5. Baigę įrašinėti spustelėkite Baigti Mygtukas Stabdyti dialogo lange Garso įrašymas . Priskirkite įrašui pavadinimą.

  Spustelėkite Leisti Mygtukas Leisti dialogo lange Garso įrašymas , jei norite klausytis įrašo. Jei esate patenkinti, spustelėkite Gerai, kad įrašytumėte įrašą ir jį įterptumėte į skaidrę. Jei dar nesate patenkinti, pakartokite 4 ir 5 veiksmus.

  Skaidrėje rodoma garso piktograma ir valdikliai:

  Garso įrašo piktograma ir valdikliai

 6. Norėdami atkurti muziką ar kitą garsą, rodiniuose Įprastasis arba Skaidrių demonstravimas spustelėkite piktogramą ir spustelėkite Leisti.

 1. Skaidrėje pasirinkite garso įrašo piktogramą Garso įrašo piktograma .

 2. Dalies Garso įrankiai skirtuko Leidimas grupėje Garso parinktys atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite, kad rodant skaidrę būtų automatiškai paleistas garso įrašas, sąraše Pradžia spustelėkite Automatiškai.

  • Jei norite paleisti garso įrašą rankiniu būdu, kai jį spustelėjate skaidrėje, sąraše Pradžia spustelėkite Spustelėjus.

  • Norėdami paleisti garso įrašą, kai spustelėjate pateikties skaidres, sąraše Pradžia spustelėkite Leisti visose skaidrėse.

  • Norėdami leisti garso įrašą nuolat (iki jį sustabdysite), pažymėkite žymės langelį Kartoti, kol bus sustabdyta.

   Pastaba: Kai kartojate garso įrašo leidimą, jis leidžiamas nuolat, iki pereinate į kitą skaidrę.

 • Skaidrėje spustelėkite mygtuką Leisti/Pristabdyti po garso piktograma.

  Leisti savo garso klipą

Svarbu: Šią parinktį naudokite tik jei nustatote automatinį garso įrašo leidimą arba jei esate sukūrę kokį nors kitą valdiklį, pvz., paleidiklį, kurį spustelėjus paleidžiamas įrašas. (Paleidiklis – tai kažkoks jūsų skaidrės elementas, pvz., paveikslėlis, figūra, mygtukas, teksto pastraipa arba teksto laukas, kurį spustelėjus suaktyvinamas veiksmas.) Atkreipkite dėmesį, kad garso piktograma visada rodoma, nebent ją nuvilksite iš skaidrės.

 1. Spustelėkite garso įrašo piktogramą Garso įrašo piktograma .

 2. Dalies Garso įrankiai skirtuko Leidimas grupėje Garso parinktys pažymėkite žymės langelį Slėpti demonstruojant.

Norėdami panaikinti muzikos įrašą ar kitokį garsą programoje „PowerPoint“, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Raskite skaidrę, kurioje yra norimas naikinti garsas.

 2. Įprastame rodinyje spustelėkite garso piktogramą Garso įrašo piktograma arba kompaktinio disko piktogramą Piktogramos paveikslėlis , tada paspauskite DELETE.

Ką norėtumėte daryti?

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti garsą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Medijos įrašai spustelėkite rodyklę, esančią po elementu Garsas.

  Garso meniu

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti garsą iš savo kompiuterio ar bendrai naudojamo tinklo įrenginio, spustelėkite Garsas iš failo, raskite aplanką, kuriame yra failas, ir dukart spustelėkite failą, kurį norite įtraukti.

  • Norėdami įtraukti garsą iš iliustracijų, spustelėkite Garsas iš programos Clip Organizer, raskite norimą garso įrašą užduočių srityje Iliustracijos ir spustelėkite, kad įtrauktumėte į skaidrę.

  • Norėdami paleisti garso įrašą iš į kompiuterį įdėto kompaktinio disko, spustelėkite Groti kompaktinio disko garso takelį, pasirinkite pradžios ir pabaigos laiką ir kitas leidimo parinktis, tada spustelėkite Gerai.

  • Norėdami įrašyti ir įtraukti savo garso įrašą, spustelėkite Įrašyti garsą, dialogo lange spustelėkite mygtuką Įrašyti „PowerPoint“ garso įrašymo mygtukas , kad pradėtumėte kalbėti arba leisti savo garso įrašą.

  Skaidrėje bus rodoma garso piktograma Piktogramos paveikslėlis .

 1. Skaidrėje pasirinkite garso piktogramą Piktogramos paveikslėlis .

 2. Dalies Garso įrankiai skirtuko Parinktys grupėje Garso parinktys atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite, kad rodant skaidrę būtų automatiškai paleistas garso įrašas, sąraše Groti garsą spustelėkite Automatiškai.

  • Jei norite paleisti garso įrašą rankiniu būdu, kai jį spustelėjate skaidrėje, sąraše Groti garsą spustelėkite Spustelėjus.

  • Norėdami paleisti garso įrašą, kai spustelėjate pateikties skaidres, sąraše Groti garsą spustelėkite Leisti visose skaidrėse.

  • Norėdami leisti garso įrašą nuolat (iki jį sustabdysite), pasirinkite Kartoti, kol bus sustabdyta.

   Pastaba: Kai kartojate garso įrašo leidimą, jis leidžiamas nuolat, iki pereinate į kitą skaidrę.

Norėdami kartoti garsą iki jį sustabdysite arba norėdami jį leisti visos pateikties metu, turite nurodyti sustabdymo parinktis.

 1. Norėdami koreguoti garso failo sustabdymo parametrus skirtuko Animacijos grupėje Animacijos spustelėkite Pasirinktinė animacija.

  Skirtuko Animacijos paveikslėlis

 2. Dalyje Pasirinktinė animacija užduočių sritis spustelėkite rodyklę, esančią į dešinę nuo pasirinkto garso sąraše Pasirinktinė animacija, tada spustelėkite Efekto parinktys.

 3. Skirtuko Efektas dalyje Stabdyti atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sustabdyti garso failą vienu pelės spustelėjimu skaidrėje, spustelėkite Spustelėjus.

  • Norėdami sustabdyti garso failą po dabartinės skaidrės, spustelėkite Po šios skaidrės.

  • Norėdami leisti garso failą keliose skaidrėse, spustelėkite Po, tada nustatykite skaidrių, kuriose bus leidžiamas failas, skaičių.

   Pastaba: Paskutinių dviejų nurodytų parinkčių atveju garso įrašo leidimo trukmė turėtų būti tokia pati kaip ir nurodyta skaidrių rodymo trukmė. Garso failo ilgį galite matyti skirtuko Garso parametrai dalyje Informacija.

 • Skaidrėje dukart spustelėkite garso piktogramą Piktogramos paveikslėlis .

Svarbu: Šią parinktį naudokite tik jei nustatote automatinį garso leidimą arba jei esate sukūrę kokį nors kitą valdiklį, pvz., paleidiklį, kurį spustelėjus paleidžiamas garsas. (Paleidiklis – tai kažkoks jūsų skaidrės elementas, pvz., paveikslėlis, figūra, mygtukas, teksto pastraipa arba teksto laukas, kurį spustelėjus suaktyvinamas veiksmas.) Atkreipkite dėmesį, kad įprastiniame rodinyje garso piktograma visada rodoma, nebent ją nuvilksite iš skaidrės.

 1. Spustelėkite garso piktogramą Piktogramos paveikslėlis .

 2. Dalies Garso įrankiai skirtuko Parinktys grupėje Garso parinktys pažymėkite žymės langelį Slėpti demonstruojant.

 1. Spustelėkite skaidrę, kurioje yra norimas naikinti garsas.

 2. Įprastajame rodinyje spustelėkite garso piktogramą Piktogramos paveikslėlis arba kompaktinio disko piktogramą Piktogramos paveikslėlis , tada paspauskite DELETE.

  Norėdami panaikinti kelis garsus, pakartokite 1 ir 2 veiksmus su kiekviena skaidre, kurioje yra norimi panaikinti garso failai.

Norėdami įtraukti muzikos arba kitą garso įrašą į skaidrių demonstravimą, pažymėkite norimą skaidrę ir spustelėkite Įterpti > Garso įrašas. Galite įtraukti garso įrašą į vieną skaidrę, automatiškai leisti jį, kai skaidrė parodoma, arba įtraukti dainą, kuri bus leidžiama kaip foninė muzika per visą pateikties demonstravimą.

Galite įtraukti savo pasakojimą ar komentarą į visą pateiktį įrašydami jį Skaidrių demonstravimo skirtuke. Daugiau informacijos žr. Skaidrių demonstravimo įrašymas.

Garso įrašo įtraukimas į vieną skaidrę

 1. Rodinyje Įprastas pasirinkite norimą skaidrę ir spustelėkite Įterti > Garso įrašas.

  Garso įrašo meniu įterpimas su garso įrašu iš failo ir galimos garso įrašų naršyklės
 2. Spustelėkite Garso įrašų naršyklė, jei norite įterpti garso įrašą iš „iTunes“, arba Garso įrašas iš failo, jei norite įterpti garso klipą iš kompiuterio.

 3. Pasirinkite garso klipą. Skirtuke Garso įrašo formatas pasirinkite norimas garso įrašo parinktis.

  Garso parinktys Garso įrašo formato skirtuko dešinėje
 4. (Pasirinktinai) Jei norite keisti standartinę garso failo piktogramą, naudokite paveikslėlio formatavimo mygtukus, esančius skirtuke Garso formatas ir pridėkite garso įrašo piktogramose rėmelį, kraštines ar kitus formatavimo efektus.

  Garso kontrolė pasirinkus garsiakalbio piktogramą

Garso įrašo peržiūra

 • Skaidrėje pasirinkite garso piktogramą ir spustelėkite Leisti/Pristabdyti po garso įrašo piktograma.

  Garso įrašo piktograma ir atkūrimo valdikliai „PowerPoint“, skirtoje „Mac 2011“

Automatinis garso įrašo leidimas rodant skaidrę

Rodant skaidres, garsas pagal numatytuosius parametrus paleidžiamas jį spustelėjus. Galite pakeisti parametrus, kad garsas būtų paleidžiamas automatiškai, kai tik parodoma skaidrė.

 1. Rodinyje Įprastas pasirinkite norimą skaidrę ir įtraukite garso įrašą, jei to dar nepadarėte.

 2. Skirtuke Garso formatas, dešinėje pusėje spustelėkite Pradėti > Automatiškai.

  Garso įrašo parinktis paleisti automatiškai

Garso įrašo, leidžiamo per visą pateiktį, įtraukimas

 1. Rodinyje Įprastas pasirinkite pirmą pateikties skaidrę ir įtraukite garso įrašą, jei to dar nepadarėte.

 2. Skirtuke Garso formatas, dešinėje pusėje spustelėkite Leisti skaidrėse.

  Garso įrašo parinktis nuolat leisti muziką rodant visas skaidres

Pakartotinai leidžiamo garso įrašo įtraukimas

 1. Rodinyje Įprastas pasirinkite norimą skaidrę ir įtraukite garso įrašą, jei to dar nepadarėte.

 2. Skirtuke Garso formatas, dešinėje pusėje spustelėkite Kartojimas iki sustabdant.

  (Naudojant šią parinktį atskirai, garsas bus kartojamas, kol bus rodoma skaidrė, prie kurios jis pridėtas. Jei parinktis Kartojimas iki sustabdant naudojama kartu su parinktimi Leisti skaidrėse, garsas bus kartojamas per visą pateiktį.)

Garso piktogramos slėpimas

 1. Spustelėkite garso įrašo piktogramą. Garso įrašo piktograma nurodo, kad „PowerPoint 2016“, skirtos „Mac“, skaidrėje yra garso klipas.

 2. Juostelės PowerPoint skirtuke Leidimas pasirinkite žymės langelį Slėpti demonstruojant.

  Šią parinktį naudokite tik jei esate nustatę garso įrašą, kurį norite leisti automatiškai. Atkreipkite dėmesį, kad garso piktograma visada rodoma, nebent ją nuvilksite iš skaidrės.

Taip pat žr.

Skaidrių demonstravimo įrašymas

Norėdami leisti muziką ar kitą garso įrašą per visą pateiktį, nustatykite reikiamą parinktį skirtuke Garso įrašo formatavimas.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo. Įdiekite „Microsoft Silverlight“, „Adobe Flash Player“ ar „Internet Explorer 9“.
 1. Eikite į skirtuką Pagrindinis ir spustelėkite Medija > Garso įrašų naršyklė, tada pasirinkite „iTunes“ arba „GarageBand“.

  Garso įrašų naršyklės atidarymas
 2. Pasirinkite garso failą ir vilkite jį į pirmąją skaidrę.

  Media Browser

  Patarimas:   norėdami peržiūrėti dainą, dukart ją spustelėkite.

 3. Pasirinkę garsiakalbio piktogramą, spustelėkite mygtuką Formatuoti garso įrašą ir spustelėkite Pradėti > Leisti visose skaidrėse.

  Garso įrašo piktograma

  Parinkties Naudoti visose skaidrėse pasirinkimas

  Patarimas:   jei pateiktis yra ilgesnė nei garso įrašas, nustatykite, kad garso įrašas būtų kartojamas, spustelėdami Atkūrimo parinktys > Kartojimas iki sustabdant.

  Kartojimas iki sustabdant

  Patarimas:   jei norite paslėpti garso piktogramą, pasirinkite Slėpti piktogramą per demonstravimą.

  Piktogramos slėpimas per demonstravimą

Susiję straipsniai

Garso įrašymas

Skaidrių demonstravimo įrašymas

Naudojant „PowerPoint Online“ negalima įtraukti garso įrašo į skaidrę.

Jei norite, kad ši funkcija būtų pridėta prie PowerPoint Online, eikite į mūsų pasiūlymų lauką ir nubalsuokite, kad ji būtų pridėta.

Taip pat žr.

Automatinis muzikos arba kitų garsų leidimas pasirodžius skaidrei

Muzikos leidimas keliose skaidrių demonstracijos skaidrėse

Skaidrių demonstracijos su pasakojimu ir skaidrių demonstracijos laikotarpių įrašymas

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×