Fono paveikslėlio (arba vandenženklio) įtraukimas į skaidres

Fono paveikslėlio (arba vandenženklio) įtraukimas į skaidres

Grafinio elemento kaip vandenženklio po tekstu naudojimas yra puikus būdas demonstruoti savo logotipą ar kitą prasmingą vaizdą. „PowerPoint“ leidžia koreguoti paveikslėlio skaidrumą jį įtraukus į skaidrę.

Skaidrės su fono paveikslėliu pavyzdys
Paveikslėlio vandenženklio pavyzdys

Kita galimybė: teksto vandenženklis

O gal norite teksto vandenženklio?    Tai visai kitoks procesas. Instrukcijų žr. Vandenženklio JUODRAŠTIS įtraukimas į skaidrę

Teksto vandenženklio, naudojamo kaip „PowerPoint“ skaidrės fonas, pavyzdys (JUODRAŠTIS)
Teksto vandenženklio pavyzdys

Toliau pasirinkite skyriaus antraštę, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamias instrukcijas:

Užpildykite visą skaidrės foną paveikslėliu, tada koreguokite paveikslėlio skaidrumą, kad jis nepaslėptų kito skaidrėje esančio turinio.

 1. Pasirinkite norimą naudoti paveikslėlį. Paveikslėlis tilps geriau, jei jo padėtis (gulsčia arba stačia) atitiks skaidrės padėtį.

  Kodėl?   „PowerPoint“ pakeičia vaizdo dydį taip, kad jis užpildytų visą skaidrės foną. Jei vaizdo bendra forma yra kitokia nei skaidrės, kurioje jis įdedamas, tam išorinės paveikslėlio dalys gali nusitęsti už skaidrės ribų ir jų nesimatys.

 2. Eikite į skaidrę, kurioje norite įterpti paveikslėlį. Įrankių juostos skirtuke Dizainas pasirinkite Fono formatavimas.

  Mygtukas Formatuoti foną yra „PowerPoint“ juostelės skirtuke Dizainas
 3. Kairėje rodomoje srityje Fono formatavimas spustelėkite Paveikslėlio arba tekstūros užpildas.

  Norėdami įtraukti fono paveikslėlį, pirmiausia pasirinkite „Paveikslėlio arba tekstūros užpildas“
 4. Dalyje Įterpti paveikslėlį iš pasirinkite Failo.

 5. Dialogo lange Paveikslėlio įterpimas raskite norimą paveikslėlį, pažymėkite jį ir pasirinkite Įterpti.

  Taip pat galite įterpti vaizdą iš „Windows“ mainų srities (parinktis Mainų sritis) arba iš žiniatinklio arba „OneDrive“ (parinktis Žiniatinklis).

  Dialogo langas Paveikslėlio įterpimas
 6. Įterpę paveikslėlį grįžkite į sritį Fono formatavimas ir slinkite juostą Skaidrumas, kad nustatytumėte skaidrumo procentinę reikšmę.

  Norėdami koreguoti vaizdą, vilkite juostą Skaidrumas
 7. (Pasirinktinai) Norėdami įtraukti šį fono paveikslėlį į visas pateikties skaidres, srities Fono formatavimas apačioje pasirinkite Taikyti visoms.

 8. Spustelėkite Failas > Įrašyti ir įrašykite savo pakeitimus.

  Pasirinkto vaizdo dydis pritaikomas, kad užpildytų visą skaidrės foną. Jo dydžio negalima keisti taip, kaip priekinio plano paveikslėlio, bet galite naudoti polinkio parametrus, kad pakoreguotumėte jo vietą. Arba galite naudoti parinktį Dėlioti paveikslėlį kaip tekstūrą, kad paveikslėlį išdėliotumėte visame fone tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Nupieškite figūrą, užpildykite ją paveikslėliu, tada pakoreguokite paveikslėlio skaidrumą.

 1. Juostelės skirtuke Įterpimas pasirinkite Figūros, tada iš pasirodžiusios galerijos pasirinkite figūrą, pvz., stačiakampį.

 2. Skaidrėje nubrėžkite figūrą.

  Svarbu, kad figūros proporcijos būtų tokios pačios, kaip paveikslėlio, kurį norite į ją įtraukti. Jei paveikslėlio ir figūros proporcijos skiriasi, paveikslėlis bus iškraipytas.

 3. Figūros kontūrą šalinimas: dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą, tada spustelėkite iššokusį mygtuką Kontūras. Atsidariusioje galerijoje pasirinkite Be kontūro.

 4. Dešiniuoju pelės mygtuku dar kartą spustelėkite figūrą ir spustelėkite Formatuoti figūrą.

  Atidaromas sritis Figūros formatavimas

 5. Srities Figūros formatavimas dalyje Užpildas spustelėkite Paveikslėlio arba tekstūros užpildas.

  Mygtukas Paveikslėlio ar tekstūros užpildas, esantis srityje Paveikslėlio formatavimas

 6. Spustelėkite mygtuką Failas. Dialogo lange Paveikslėlio įtraukimas raskite paveikslėlio, kurį norite įterpti, failą. Pasirinkite paveikslėlį, tada pasirinkite mygtuką Įterpti.

 7. Dabar, kai figūroje rodomas norimas paveikslėlis, slinkite srityje Formatuoti figūrą esantį slankiklį Skaidrumas ir koreguokite paveikslėlį kaip jums atrodo tinkama.

  Skaidrumo slankiklis, esantis srityje Paveikslėlio formatavimas

Ši procedūra taikoma paveikslėliui ar tekstūrai, kuri visiškai užpildo skaidrės foną.

 1. Įprastame rodinyje pasirinkite skaidrę, kurioje yra fono raštas arba paveikslėlis, kurį norite pašalinti.

 2. Įrankių juostos skirtuko Dizainas dešiniajame krašte esančioje grupėje Tinkinimas pasirinkite Fono formatavimas.

  Mygtukas Formatuoti foną yra „PowerPoint“ juostelės skirtuke Dizainas
 3. Srities Fono formatavimas dalyje Užpildas pasirinkite Vientisas užpildas.

  Srityje Formatuoti foną pasirinkite Vientisas užpildas
 4. Pasirinkite rodyklę žemyn šalia mygtuko Spalva. Pasirodo spalvų galerija. Pasirinkite baltą spalvą.

  Esamas fonas pašalinamas, o skaidrės fonas tampa baltas.

 5. Jei norite atlikti tą patį pakeitimą kitoms pateikties skaidrėms, pasirinkite Taikyti visoms srities Fono formatavimas apačioje.

Toliau spustelėkite skyriaus antraštę, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamias instrukcijas:

Užpildykite visą skaidrės foną paveikslėliu, tada koreguokite paveikslėlio skaidrumą, kad jis nepaslėptų kito skaidrėje esančio turinio.

 1. Nuspręskite, kokį paveikslėlį norite naudoti. Paveikslėlis tilps geriau, jei jo padėtis (gulsčia arba stačia) atitiks skaidrės padėtį.

  Kodėl?   „PowerPoint“ pakeičia vaizdo dydį taip, kad jis užpildytų visą skaidrės foną. Jei bendra vaizdo forma yra kitokia nei skaidrės, kurioje jis įdedamas, tam tikros paveikslėlio dalys nusitęs už skaidrės ribų ir jų nesimatys.

 2. Kairėje pusėje esančioje „PowerPoint“ lango miniatiūrų srityje pasirinkite skaidrę, kurioje norite įterpti paveikslėlį. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite miniatiūrą ir pasirinkite Fono formatavimas.

  Norėdami į skaidrę įtraukti fono paveikslėlį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrės miniatiūrą
 3. Srityje Fono formatavimas spustelėkite Paveikslėlio arba tekstūros užpildas.

  Dialogo langas Fono formatavimas
 4. Dalyje Įterpti paveikslėlį iš pasirinkite Failo.

 5. Dialogo lange Paveikslėlio įterpimas raskite norimą paveikslėlį, pažymėkite jį ir pasirinkite Atidaryti.

  Dialogo langas Paveikslėlio įterpimas

  (Taip pat galite įterpti iliustraciją arba vaizdą iš „Windows“ mainų srities.)

 6. Įterpę paveikslėlį slinkite juostą Skaidrumas į dešinę, kad nustatytumėte norimą skaidrumo procentinę reikšmę. Pakeitimas iš karto atsispindi paveikslėlyje.

  Dialogo lange Fono formatavimas yra slinkties juosta Skaidrumas, skirta koreguoti vaizdą
 7. (Pasirinktinai) Norėdami įtraukti šį fono paveikslėlį į visas pateikties skaidres, dialogo lango Fono formatavimas apačioje pasirinkite Taikyti visoms.

 8. Spustelėkite Uždaryti, kad uždarytumėte dialogo langą ir įrašytumėte pakeitimus.

  Pasirinkto vaizdo dydis pritaikomas taip, kad užpildytų visą skaidrės foną. Jo dydžio negalima keisti taip, kaip priekinio plano paveikslėlio, bet galite naudoti poslinkio parametrus, esančius dialogo lange Fono formatavimas, kad pakoreguotumėte jo vietą. Arba galite naudoti parinktį Dėlioti paveikslėlį kaip tekstūrą, kad paveikslėlį išdėliotumėte visame fone tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Nupieškite figūrą, užpildykite ją paveikslėliu, tada pakoreguokite paveikslėlio skaidrumą.

 1. Juostelės skirtuke Įterpimas pasirinkite Figūros, tada iš pasirodžiusios galerijos pasirinkite figūrą, pvz., stačiakampį.

 2. Skaidrėje nubrėžkite figūrą.

  Pasirūpinkite, kad atitiktų į figūrą įtraukiamo vaizdo proporcijos. Jei vaizdo ir figūros proporcijos skiriasi, vaizdas bus iškraipytas.

 3. Pašalinkite pasirinktos figūros kontūrą. Kol figūra pasirinkta, įrankių juostos skirtuke Piešimo įrankiai, Formatas spustelėkite Figūros kontūras ir Be kontūro.

  Pažymėkite Figūros kontūras, tada atidarytame meniu pasirinkite Be kontūro
 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą ir pasirinkite Formatuoti figūrą.

  Atidaromas dialogo langas Figūros formatavimas.

 5. Dalyje Užpildas pasirinkite Paveikslėlio ar tekstūros užpildas, tada pasirinkite mygtuką Failas.

  Dialogo langas Paveikslėlio formatavimas

  Atidaromas dialogo langas Paveikslėlio įterpimas.

 6. Dialogo lange Paveikslėlio įterpimas raskite norimą paveikslėlį, pažymėkite jį ir pasirinkite Įterpti.

  Dialogo langas Paveikslėlio įterpimas

  Paveikslėlis įtraukiamas į skaidrėje esančią figūrą. Jums gali tekti patraukti dialogo langą Paveikslėlio formatavimas, kad jį pamatytumėte. Palikite dialogo langą atidaryta, jei norite nustatyti skaidrumą.

 7. Dabar, kai paveikslėlis rodomas figūroje, dialogo lange Paveikslėlio formatavimas stumdami slankiklį Skaidrumas į dešinę pakoreguokite paveikslėlį, kaip jums atrodo tinkama.

  Norėdami pakoreguoti fono vaizdą, paslinkite juostą Skaidrumas į dešinę

 8. Norėdami išjungti dialogo langą, pasirinkite Uždaryti.

Ši procedūra taikoma paveikslėliui ar tekstūrai, kuri visiškai užpildo skaidrės foną.

 1. Įprastame rodinyje pasirinkite skaidrę, kurioje yra fono raštas arba paveikslėlis, kurį norite pašalinti.

 2. Įrankių juostos skirtuko Dizainas dešiniajame krašte esančioje grupėje Fonas pasirinkite Fono stiliai ir pasirinkite Formatuoti foną.

  Skirtuko Dizainas dešinėje pusėje pasirinkite Fono stiliai, tada pasirinkite Formatuoti foną

  Atidaromas dialogo langas Fono formatavimas.

 3. Dialogo lango skirtuke Užpildas pasirinkite Vientisas užpildas.

  Fono formatavimas
 4. Pasirinkite rodyklę žemyn šalia mygtuko Spalva ir parinkčių galerijoje pasirinkite baltą spalvą.

  Esamas fonas pašalinamas, o skaidrės fonas tampa baltas.

 5. Jei norite atlikti tą patį pakeitimą kitoms pateikties skaidrėms, pasirinkite Taikyti visoms.

 6. Pasirinkite Uždaryti.

Toliau spustelėkite skyriaus antraštę, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamias instrukcijas:

Užpildykite visą skaidrės foną paveikslėliu, tada koreguokite paveikslėlio skaidrumą, kad jis nepaslėptų kito skaidrėje esančio turinio.

 1. Nuspręskite, kokį paveikslėlį norite naudoti. Paveikslėlis tilps geriau, jei jo padėtis (gulsčia arba stačia) atitiks skaidrės padėtį.

  Kodėl?   „PowerPoint“ pakeičia vaizdo dydį taip, kad jis užpildytų visą skaidrės foną. Jei bendra vaizdo forma yra kitokia nei skaidrės, kurioje jis įdedamas, tam tikros paveikslėlio dalys nusitęs už skaidrės ribų ir jų nesimatys.

 2. Kairėje pusėje esančioje „PowerPoint“ lango miniatiūrų srityje pasirinkite skaidrę, kurioje norite įterpti paveikslėlį. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite miniatiūrą ir pasirinkite Fono formatavimas.

  Norėdami į skaidrę įtraukti fono paveikslėlį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrės miniatiūrą
 3. Srityje Fono formatavimas spustelėkite Paveikslėlio arba tekstūros užpildas.

  Dialogo langas Fono formatavimas
 4. Dalyje Įterpti iš pasirinkite Failas.

 5. Dialogo lange Paveikslėlio įterpimas raskite norimą paveikslėlį, pažymėkite jį ir pasirinkite Įterpti.

  Dialogo langas Paveikslėlio įterpimas

  (Taip pat galite įterpti iliustraciją arba vaizdą iš „Windows“ mainų srities.)

 6. Įterpę paveikslėlį slinkite juostą Skaidrumas į dešinę, kad nustatytumėte norimą skaidrumo procentinę reikšmę. Pakeitimas iš karto atsispindi paveikslėlyje.

  Norėdami pakoreguoti fono vaizdą, paslinkite juostą Skaidrumas į dešinę
 7. (Pasirinktinai) Norėdami įtraukti šį fono paveikslėlį į visas pateikties skaidres, dialogo lango Fono formatavimas apačioje pasirinkite Taikyti visoms.

 8. Spustelėkite Uždaryti, kad uždarytumėte dialogo langą ir įrašytumėte pakeitimus.

  Pasirinkto vaizdo dydis pritaikomas taip, kad užpildytų visą skaidrės foną. Jo dydžio negalima keisti taip, kaip priekinio plano paveikslėlio, bet galite naudoti poslinkio parametrus, esančius dialogo lange Fono formatavimas, kad pakoreguotumėte jo vietą. Arba galite naudoti parinktį Dėlioti paveikslėlį kaip tekstūrą, kad paveikslėlį išdėliotumėte visame fone tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Įterpkite į figūrą norimo dydžio paveikslėlį, tada pakoreguokite jo skaidrumą.

 1. Juostelės skirtuke Įterpimas pasirinkite Figūros, tada iš pasirodžiusios galerijos pasirinkite figūrą, pvz., stačiakampį. Nupieškite figūrą virš paveikslėlio, kurį įterpėte atlikdami 1 veiksmą.

 2. Skaidrėje nubrėžkite figūrą.

  Pasirūpinkite, kad atitiktų į figūrą įtraukiamo vaizdo proporcijos. Jei vaizdo ir figūros proporcijos skiriasi, vaizdas bus iškraipytas.

 3. Pašalinkite pasirinktos figūros kontūrą. Įrankių juostos skirtuke Piešimo įrankiai, Formatas spustelėkite Figūros kontūras ir Be kontūro.

  Pažymėkite Figūros kontūras, tada atidarytame meniu pasirinkite Be kontūro
 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą ir pasirinkite Formatuoti figūrą.

  Atidaromas dialogo langas Figūros formatavimas.

 5. Dalyje Užpildas pasirinkite Paveikslėlio ar tekstūros užpildas, tada pasirinkite mygtuką Failas.

  Dialogo langas Paveikslėlio formatavimas

  Atidaromas dialogo langas Paveikslėlio įterpimas.

 6. Dialogo lange Paveikslėlio įterpimas raskite norimą paveikslėlį, pažymėkite jį ir pasirinkite Įterpti.

  Dialogo langas Paveikslėlio įterpimas

  Paveikslėlis įtraukiamas į skaidrėje esančią figūrą. Jums gali tekti patraukti dialogo langą Paveikslėlio formatavimas, kad jį pamatytumėte. Palikite dialogo langą atidaryta, jei norite nustatyti skaidrumą.

 7. Dabar, kai paveikslėlis rodomas figūroje, dialogo lange Paveikslėlio formatavimas stumdami slankiklį Skaidrumas į dešinę pakoreguokite paveikslėlį, kaip jums atrodo tinkama.

  Norėdami pakoreguoti fono vaizdą, paslinkite juostą Skaidrumas į dešinę

 8. Norėdami išjungti dialogo langą, pasirinkite Uždaryti.

Ši procedūra taikoma paveikslėliui ar tekstūrai, kuri visiškai užpildo skaidrės foną.

 1. Įprastame rodinyje pasirinkite skaidrę, kurioje yra fono raštas arba paveikslėlis, kurį norite pašalinti.

 2. Įrankių juostos skirtuko Dizainas dešiniajame krašte esančioje grupėje Fonas pasirinkite Fono stiliai ir pasirinkite Formatuoti foną.

  Dizaino skirtuko paveikslėlis

  Atidaromas dialogo langas Fono formatavimas.

 3. Dialogo lango skirtuke Užpildas pasirinkite Vientisas užpildas.

  Dialogo lange Formatuoti foną pasirinkite Vientisas užpildas
 4. Pasirinkite rodyklę žemyn šalia mygtuko Spalva. Pasirodo spalvų galerija. Pasirinkite baltą spalvą.

  Esamas fonas pašalinamas, o skaidrės fonas tampa baltas.

 5. Jei norite atlikti tą patį pakeitimą kitoms pateikties skaidrėms, pasirinkite Taikyti visoms.

 6. Pasirinkite Uždaryti.

Taip pat žr.

Vaizdo įrašo įtraukimas į skaidrių foną

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×