Filtravimas naudojant papildomus kriterijus

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Jei norite filtruoti duomenims reikia sudėtingų kriterijų (pvz., tipas = "Daržovės ir vaisiai" OR Pardavėjas = "Onaitis"), galite naudoti dialogo langą Išplėstinis filtras .

Norėdami atidaryti dialogo langą Išplėstinis filtras , spustelėkite duomenų > Išsamiau.

Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

Išplėstinis filtras

Pavyzdys

Apžvalga

Keli kriterijai, vienas stulpelis, bet kuris kriterijus teisingas

Pardavėjas = "Onaitis" OR Pardavėjas = "Petraitis"

Keli kriterijai, keli stulpeliai, visi kriterijai teisingi

Tipas = "Daržovės ir vaisiai" AND Pardavimas > 1000

Keli kriterijai, keli stulpeliai, bet kuris kriterijus teisingas

Tipas = "Daržovės ir vaisiai" OR Pardavėjas = "Petraitis"

Keli kriterijų rinkiniai, vienas stulpelis visuose rinkiniuose

(Pardavimas > 6000 AND Pardavimas < 6500 ) OR (Pardavimas < 500)

Keli kriterijų rinkiniai, keli stulpeliai kiekviename rinkinyje

(Pardavėjas = "Onaitis" AND pardavimas >3000) ARBA
(Pardavėjas = "Petraitis" AND pardavimas > 1500)

Pakaitos simbolių kriterijai

Pardavėjas = vardas, kurio antra raidė „u“

Apžvalga

Komanda Išplėstinis skiriasi nuo komandos Filtruoti keliais svarbiais veikimo būdais.

 • Vietoj meniu Automatinis filtravimas ji rodo dialogo langą Išplėstinis filtras.

 • Išplėstinius kriterijus įvesite atskirame kriterijų diapazone darbalapyje ir virš langelių diapazono arba lentelės, kurią norite filtruoti. „Microsoft Office Excel“ kaip išplėstinių kriterijų šaltinį naudoja atskirą kriterijų diapazoną dialogo lange Išplėstinis filtras.

Duomenų pavyzdžiai

Šie duomenys yra naudojamas visas procedūras, šiame straipsnyje.

Šie duomenys apima keturis tuščių eilučių virš sąrašo diapazoną, kuris bus naudojamas kaip kriterijų diapazone (A1: C4) ir sąrašo diapazone (A6: C10). Kriterijų diapazonas turi stulpelių Žymos ir apima bent vieną tuščią eilutę tarp sąrašo diapazono ir kriterijų verčių.

Norėdami dirbti su šiais duomenimis, pasirinkite jį lauke toliau pateiktoje lentelėje, nukopijuokite jį ir įklijuokite jį į naują "Excel" darbalapio langelį A1.

Tipas

Pardavėjas

Pardavimai

Tipas

Pardavėjas

Pardavimai

Gėrimai

Jonaitis

5122 Lt

Mėsos produktai

Onaitis

450 Lt

Daržovės ir vaisiai

Saulis

6328 Lt

Daržovės

Onaitis

6544 Lt

Lyginimo operatoriai

Naudodami šiuos operatorius galite lyginti dvi reikšmes. Kai dvi reikšmės yra lyginamos naudojant šiuos operatorius, rezultatas gali būti loginė reikšmė – reikšmė TRUE (teisinga) arba FALSE (klaidinga).

palyginimo operatorius

Reikšmė

Pavyzdys

= (lygybės ženklas)

Lygu

A1=B1

> (ženklas „daugiau už“)

Daugiau nei

A1>B1

< (ženklas „mažiau už“)

Mažiau nei

A1<B1

>= (ženklas „daugiau už arba lygu“)

Daugiau arba lygu

A1>=B1

<= (ženklas „mažiau už arba lygu“)

Mažiau arba lygu

A1<=B1

<> (ženklas „nelygu“)

Nelygu

A1<>B1

Lygybės ženklo naudojimas norint įvesti tekstą arba reikšmę

Kadangi lygybės ženklas (=) naudojamas nurodyti formulę, kai įvedate tekstą arba reikšmę į langelį, „Excel“ įvertina jūsų įvestį, tačiau tai gali nulemti nenumatytus filtravimo rezultatus. Norėdami nurodyti lygybės palyginimo operatorių tekstui arba reikšmei, kriterijų diapazono atitinkamame langelyje įveskite kriterijus kaip eilutės išraišką:

=''= įrašas ''

Įrašas  yra tekstas arba reikšmė, kurią norite rasti. Pavyzdžiui:

Ką įvedate langelyje

Kaip programa „Excel“ įvertina ir rodo

="=Onaitis"

=Onaitis

="=3000"

=3000

Didžiųjų ir mažųjų raidžių apsvarstymas

Filtruojant teksto duomenis, programa „Excel“ mažųjų ir didžiųjų raidžių neskiria. Tačiau didžiųjų ir mažųjų raidžių galite ieškoti naudodami formulę. Pavyzdžio ieškokite skyriuje Pakaitos simbolių kriterijai.

Iš anksto apibrėžtų pavadinimų naudojimas

Galite pavadinti diapazoną Kriterijai ir diapazono nuoroda bus automatiškai rodoma lauke Kriterijų diapazonas. Taip pat galite apibrėžti filtruojamo sąrašo diapazono pavadinimą Duomenų bazė ir srities, kur norite įklijuoti eilutes, pavadinimą Išskleisti, ir šie diapazonai bus atitinkamai automatiškai rodomi laukuose Sąrašo diapazonas ir Kopijuoti į.

Kriterijų kūrimas naudojant formulę

Kaip kriterijų galite naudoti suskaičiuotą reikšmę, kuri yra formulės kaip kriterijaus rezultatas. Svarbu atsiminti šiuos punktus:

 • Formulė turi apskaičiuoti TRUE (teisinga) arba FALSE (neteisinga) reikšmę.

 • Kadangi naudojate formulę, įveskite ją kaip įprasta, bet neveskite išraiškos taip:

  =''= įrašas ''

 • Kriterijų etiketėse nenaudokite stulpelio etiketės; palikite kriterijų etiketes tuščias arba naudokite etiketę, kuri nėra stulpelio etiketė sąrašo diapazone (toliau pavyzdžiuose Apskaičiuotas vidutinis dydis ir Tikslus atitikimas).

  Jei formulėje vietoje santykinės langelio nuorodos ar diapazono pavadinimo naudojate stulpelio etiketę, programa „Excel“ langelyje, kuriame yra kriterijus, rodo klaidos reikšmę, pavyzdžiui, #NAME? arba #VALUE!. Tokios klaidos galite nepaisyti, nes sąrašo diapazonui filtruoti įtakos ji neturi.

 • Formulėje, kurią naudojate kaip kriterijų, reikia naudoti Sąlyginė nuoroda nurodo atitinkamą langelį į pirmą duomenų eilutę.

 • Visos kitos nuorodos formulėje turi būti absoliučiosios.

Keli kriterijai, vienas stulpelis, bet kuris kriterijus teisingas

Bulio logika:    (Pardavėjas = "Onaitis" OR Pardavėjas = "Petraitis")

 1. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 2. Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis vieno stulpelio kriterijus, įveskite kriterijų vieną po kito atskirose kriterijų diapazono eilutėse. Pagal pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  ="=Onaitis"

  ="=Petraitis"

 3. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį diapazone A6:C10.

 4. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje.

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

   Patarimas    Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtravimą nukopijuokite norimų stulpelių žymas į pirmąją eilutę srityje, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nuorodą į nukopijuotas stulpelių žymas lauke Kopijuoti į. Tada nukopijuotos eilutės apims tik stulpelius, kurių žymas nukopijavote.

 6. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį įveskite $A$1:$C$3.

  Norėdami dialogo langą Išplėstinis filtras laikinai patraukti į šalį, kad netrukdytų žymėti kriterijų diapazono, spustelėkite Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

 7. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai yra:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  Mėsos produktai

  Onaitis

  450 Lt

  Daržovės ir vaisiai

  Saulis

  6328 Lt

  Daržovės

  Onaitis

  6544 Lt

Keli kriterijai, keli stulpeliai, visi kriterijai teisingi

Bulio logika:    (Tipas = "Daržovės ir vaisiai" AND Pardavimas > 1000)

 1. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 2. Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijus keliuose stulpeliuose, įveskite visus kriterijus toje pačioje kriterijų diapazono eilutėje. Naudodami pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  ="=Daržovės ir vaisiai".

  >1000

 3. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį diapazone A6:C10.

 4. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje.

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

   Patarimas    Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtravimą nukopijuokite norimų stulpelių žymas į pirmąją eilutę srityje, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nuorodą į nukopijuotas stulpelių žymas lauke Kopijuoti į. Tada nukopijuotos eilutės apims tik stulpelius, kurių žymas nukopijavote.

 6. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį įveskite $A$1:$C$2.

  Norėdami dialogo langą Išplėstinis filtras laikinai patraukti į šalį, kad netrukdytų žymėti kriterijų diapazono, spustelėkite Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

 7. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai yra:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  Daržovės ir vaisiai

  Saulis

  6328 Lt

  Daržovės

  Onaitis

  6544 Lt

Keli kriterijai, keli stulpeliai, bet kuris kriterijus teisingas

Bulio logika:     (Tipas = "Daržovės ir vaisiai" OR Pardavėjas = "Petraitis")

 1. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 2. Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijus keliuose stulpeliuose, kai bet kuris kriterijus gali būti teisingas, kriterijus įveskite skirtinguose kriterijų diapazono stulpeliuose ir eilutėse. Naudodami pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  ="=Daržovės ir vaisiai".

  ="=Petraitis"

 3. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį sąrašo diapazone A6:C10.

 4. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje.

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

  Patarimas: Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtruodami nukopijuokite stulpelių etiketes, kurios turėtų sudaryti pirmąją eilutę srities, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nukopijuotų stulpelių etikečių nuorodą į lauką Kopijuoti į. Tuomet nukopijuotos eilutės bus tik tų stulpelių, kurių etiketes nukopijavote.

 6. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį įveskite $A$1:$B$3.

  Norėdami dialogo langą Išplėstinis filtras laikinai patraukti į šalį, kad netrukdytų žymėti kriterijų diapazono, spustelėkite Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

 7. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai yra:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  Daržovės ir vaisiai

  Saulis

  6328 Lt

  Daržovės

  Onaitis

  6544 Lt

Keli kriterijų rinkiniai, vienas stulpelis visuose rinkiniuose

Bulio logika:     ( (Pardavimas > 6000 AND Pardavimas < 6500 ) OR (Pardavimas < 500) )

 1. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 2. Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijų rinkinius, kai kiekviename rinkinyje yra vieno stulpelio kriterijus, įtraukite kelis stulpelius su ta pačia stulpelio antrašte. Naudodami pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  Pardavimai

  >6000

  <6500

  < 500

 3. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį sąrašo diapazone A6:C10.

 4. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje.

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

   Patarimas: Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtruodami nukopijuokite stulpelių etiketes, kurios turėtų sudaryti pirmąją eilutę srities, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nukopijuotų stulpelių etikečių nuorodą į lauką Kopijuoti į. Tuomet nukopijuotos eilutės bus tik tų stulpelių, kurių etiketes nukopijavote.

 6. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį įveskite $A$1:$D$3.

  Norėdami dialogo langą Išplėstinis filtras laikinai patraukti į šalį, kad netrukdytų žymėti kriterijų diapazono, spustelėkite Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

 7. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai yra:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  Mėsos produktai

  Onaitis

  450 Lt

  Daržovės ir vaisiai

  Saulis

  6328 Lt

Keli kriterijų rinkiniai, keli stulpeliai kiekviename rinkinyje

Bulio logika:     ( (Pardavėjas = "Onaitis" AND Pardavimas >3000) OR (Pardavėjas = "Petraitis" AND Pardavimas > 1500) )

 1. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 2. Jei norite rasti eilutes, atitinkančias kelis kriterijų rinkinius, kai kiekvieno rinkinio kriterijai skirti keliems stulpeliams, kiekvieną kriterijų rinkinį įveskite atskiruose stulpeliuose ir eilutėse. Naudodami pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  ="=Onaitis"

  >3000

  ="=Saulis"

  >1500

 3. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį sąrašo diapazone A6:C10.

 4. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje.

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

   Patarimas    Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtravimą nukopijuokite norimų stulpelių žymas į pirmąją eilutę srityje, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nuorodą į nukopijuotas stulpelių žymas lauke Kopijuoti į. Tada nukopijuotos eilutės apims tik stulpelius, kurių žymas nukopijavote.

 6. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį įveskite $A$1:$C$3. Norėdami laikinai iš vietos pašalinti dialogo langą Išplėstinis filtras, kol pasirenkate kriterijų diapazoną, spustelėkite Sutraukti dialogo langą Mygtuko paveikslėlis .

 7. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai bus:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  Daržovės ir vaisiai

  Saulis

  6328 Lt

  Daržovės

  Onaitis

  6544 Lt

Pakaitos simbolių kriterijai

Bulio logika:    Pardavėjas = vardas, kurio antra raidė „u“

 1. Jei norite rasti teksto reikšmes, kurias sudaro tam tikri simboliai, bet ne kiti, atlikite vieną ar kelis iš šių veiksmų:

  • Įveskite vieną arba kelis simbolius be lygybės ženklo (=), jei norite rasti eilutes, kurių teksto reikšmė stulpelyje prasideda šiais simboliais. Pavyzdžiui, jei įvedate tekstą Jo kaip kriterijų, programa „Excel“ randa „Jonaitis“, „Jonas“ ir „Jokūbauskas“.

  • Naudokite pakaitos simbolius.

   Naudokite

   Jei norite rasti

   ?(klaustuką)

   Bet kurį vieną simbolį
   Pvz., sm?th randa žodžiai "Nagas" ir "namas"

   * (žvaigždutė)

   Bet koks simbolių skaičius
   Pvz., * lis "Šalis" ir "Automobilis"

   ~ (tildė) su po jos einančiu ?, * ar ~

   Į klaustuką, žvaigždutę arba tildę
   Pvz., fy91 ~? randa "fy91?"

 2. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 3. Eilutėse po stulpelių žymomis įveskite kriterijus, kurie turi atitikti. Naudodami pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį sąrašo diapazone A6:C10.

 5. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 6. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

   Patarimas: Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtruodami nukopijuokite stulpelių etiketes, kurios turėtų sudaryti pirmąją eilutę srities, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nukopijuotų stulpelių etikečių nuorodą į lauką Kopijuoti į. Tuomet nukopijuotos eilutės bus tik tų stulpelių, kurių etiketes nukopijavote.

 7. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį įveskite $A$1:$B$3.

  Norėdami dialogo langą Išplėstinis filtras laikinai patraukti į šalį, kad netrukdytų žymėti kriterijų diapazono, spustelėkite Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

 8. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai yra:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  Gėrimai

  Jonaitis

  5122 Lt

  Mėsos produktai

  Onaitis

  450 Lt

  Daržovės ir vaisiai

  Saulis

  6328 Lt

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×