Ekrano skaitytuvo naudojimas norint rodyti „PowerPoint“ pateiktį

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint rodyti „PowerPoint“ pateiktį

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite PowerPoint su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, kad pateiktumėte pateiktį auditorijai naudodami pranešėjo arba skaidrių demonstravimo rodinį. Kad išnaudotumėte visas pateikties galimybes, rekomenduojame naudoti pranešėjo rodinį. Mes išbandėme ją su Diktoriumi, JAWS ir NVDA, tačiau jie gali dirbti su kitais ekrano skaitytuvais, kol jie laikosi įprastų pritaikymo neįgaliesiems standartų ir metodų.

Rodinyje Skaidrių demonstravimas automatiškai atidaromas pranešėjo rodinys, jei esate prisijungę prie antro monitoriaus. Pristatymo metu pranešėjo rodinyje galite dirbti su savo pastabas, tuo tarpu auditorija mato tik jūsų skaidres.

Pastabos: 

Šioje temoje

Skaidrių demonstravimo paleidimas

 1. Atidarykite pateiktį PowerPoint.

 2. Norėdami pradėti skaidrių demonstravimą, paspauskite klavišą F5.

  Jei esate prisijungę prie antro monitoriaus, pranešėjo rodinys paleidžiamas automatiškai. Jei dirbate naudodami vieną monitorių, kad pasiektumėte Pranešėjo rodinį, paspauskite klavišus Shift + F10, R.

 3. Skaidrių naršymas:

  • Norėdami pereiti į paskesnę skaidrę, paspauskite klavišą Page Down.

  • Norėdami pereiti į ankstesnę skaidrę, paspauskite mygtuką Page up.

  • Norėdami pereiti į tam tikrą skaidrę, įveskite skaidrės numerį ir paspauskite Enter.

  • Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Rodyklės žemyn klavišu galite naršyti meniu parinktis. Ekrano skaitytuvas praneš kiekvieną elementą, prie kurio pereisite.

 4. Norėdami baigti skaidrių demonstravimą, paspauskite „Esc“.

Pateikties pristatymas naudojant pranešėjo rodinį

Pranešėjo rodinyjegalite naudoti sparčiuosius klavišus, kurie gali padėti jums pateikti PowerPoint pateiktį:

Jei norite

Paspauskite

Perskaitykite paskesnę pastabųeilutę.

Alt + A

Skaityti ankstesnę pastabųeilutę.

ALT + Z

Perskaityti praėjusį laiką (laikmatis pradedamas vykdyti, kai tik pradedate pranešėjo rodinį).

Alt + W

Perskaitykite paskesnį veiksmą (pvz., paskesnę skaidrę, paskesnę animaciją arba demonstravimo pabaigą).

Alt + Q

Norėdami uždaryti pranešėjo rodinį, paspauskite "Esc".

Juodo ekrano rodymas

Norėdami pristabdyti pateiktį ir rodyti tuščią juodą ekraną, spustelėkite B. Norėdami grįžti į pateiktį ir vėl rodyti skaidres, spustelėkite „Esc“.

Patarimas: Jei vietoj to norite, kad būtų rodomas baltas ekranas, paspauskite W. Norėdami grįžti, dar kartą paspauskite W.

Taip pat žr.

„PowerPoint“ pastabų ir komentarų pateiktyje skaitymas ir įtraukimas naudojant ekrano skaitytuvą

„PowerPoint“ pateikčių spausdinimas, naudojant ekrano skaitytuvą

Sparčiųjų klavišų naudojimas „PowerPoint“ pateikčiai pateikti

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti "PowerPoint"

Naudokite „PowerPoint“, skirta „Android“, su „TalkBack“, įtaisytuoju „Android“ ekrano skaitytuvu, kad naršytumėte pateikties skaidres. Sužinokite, kaip pradėti, naršyti ir baigti skaidrių demonstravimą ir naudoti juodą skaidrę pateikčiai paslėpti.

Pastabos: 

Šioje temoje

Skaidrių demonstravimo paleidimas

 1. Atidarykite pateiktį PowerPoint.

 2. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Present button“ (Pateikimo mygtukas). Kad pradėtumėte skaidrių demonstravimą, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Selected, slide 1“ (Pasirinkta, skaidrė 1).

Skaidrių naršymas

 1. Skaidrių demonstravimo metu atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pereiti į kitą skaidrę, braukite kairėn, kol išgirsite: „Next slide button“ (Kitos skaidrės mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami pereiti į ankstesnę skaidrę, braukite kairėn, kol išgirsite: „Previous slide button“ (Ankstesnės skaidrės mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. „TalkBack“ praneš kiekvienos skaidrės numerį, kai į ją pereisite. Norėdami skaityti skaidrės pavadinimą, braukite kairėn iki išgirsite: „Title text box <title>“ (Pavadinimo teksto laukas <pavadinimas>). Norėdami skaityti likusį skaidrės turinį, perbraukite dešinėn vienu pirštu. Įvesties vieta perkeliama į kitą elementą ir „Talkback“ perskaito turinį. „TalkBack“ teksto elementą praneša taip: „Content placeholder <text>“ (Turinio vietos rezervavimo ženklas <tekstas>).

  Patarimas: Jei nepranešamas kitos skaidrės numeris, pasiekėte skaidrių demonstravimo pabaigą ir nebėra perskaitytino turinio.

 3. Norėdami išeiti iš skaidrių demonstravimo, braukite kairėn, kol išgirsite: „End show button“ (Demonstravimo baigimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pateikties slėpimas

Pristabdykite pateiktį ir pateikite tuščią juodą ekraną.

 1. Skaidrių demonstravimo metu braukite kairėn, kol išgirsite: „Not checked, blank screen, switch“ (Nepažymėta, tuščias ekranas, jungiklis), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „On“ („Įjungta“).

 2. Norėdami vėl rodyti skaidres, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Off“ („Išjungta“).

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Pateikties įrašymas naudojant „PowerPoint“ su ekrano skaitytuvu

Pagrindinės užduotys kuriant pateiktį programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti "PowerPoint"

Naudokite „PowerPoint Mobile“ su Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad naršytumėte pateikties skaidres. Sužinokite, kaip pradėti, naršyti ir baigti skaidrių demonstravimą ir naudoti juodą skaidrę pateikčiai paslėpti.

Pastabos: 

Šioje temoje

Skaidrių demonstravimo paleidimas

 1. Atidarykite pateiktį PowerPoint.

 2. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Present button“ (Pateikimo mygtukas). Kad pradėtumėte skaidrių demonstravimą, dukart bakstelėkite ekraną.

  Patarimas: Elementą galite rasti naršydami ekraną. Norėdami naršyti, uždėkite pirštą ant ekrano ir jį lėtai braukite ekranu. Diktorius praneša elementus, kai juos pasiekiate.

Skaidrių naršymas

 1. Skaidrių demonstravimo metu atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pereiti į kitą skaidrę, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Next slide button“ (Kitos skaidrės mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami pereiti į ankstesnę skaidrę, braukite kairėn, kol išgirsite: „Previous slide button“ (Ankstesnės skaidrės mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Patarimas: Pasiekę paskutinę skaidrę išgirsite: „End of slide show“ (Skaidrių demonstravimo pabaiga). Dukart bakstelėkite ekraną, kad išeitumėte iš pateikties rodinio.

 2. Diktorius perskaito skaidrės numerį ir jos pavadinimą. Norėdami perkelti įvestie vietą į skaidrės pavadinimą, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Title text box“ (Pavadinimo teksto laukas). Norėdami skaityti likusį skaidrės turinį, perbraukite dešinėn vienu pirštu. Įvesties vieta perkeliama į paskesnį elementą. Diktorius teksto elementą praneša taip: „Content placeholder“ (Turinio vietos rezervavimo ženklas).

  Patarimas: Kai perbraukę dešinėn išgirsite: „Notes“ (Pastabos), žinosite, kad skaidrėje nebėra turinio.

 3. Norėdami išeiti iš skaidrių demonstravimo bet kuriuo pateikties pateikimo metu, braukite dešinėn iki išgirsite: „End show button“ (Demonstravimo pabaigos mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pateikties slėpimas

Pristabdykite pateiktį ir pateikite tuščią juodą ekraną.

 1. Skaidrių demonstravimo metu braukite dešinėn, kol išgirsite: „Off, blank screen button“ (Išjungta, tuščio ekrano mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „On, blank screen button“ (Įjungta, tuščio ekrano mygtukas).

 2. Norėdami vėl rodyti skaidres, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Off, blank screen button“ (Išjungta, tuščio ekrano mygtukas).

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Pateikties įrašymas naudojant „PowerPoint“ su ekrano skaitytuvu

Pagrindinės užduotys kuriant pateiktį programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti "PowerPoint"

Naudokite „PowerPoint“ žiniatinkliui su klaviatūra ir ekranu, kad pateiktumėte pateiktį auditorijai. Turime išbandyti jį naudodami diktorių ir žandikaulių, bet jis gali dirbti su kitais ekrano skaitytuvais, kol jie laikosi įprastų pritaikymo neįgaliesiems standartų ir metodų. Sužinosite, kaip pradėti, naršyti ir baigti skaidrių demonstravimą.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti daugiau apie ekrano skaitytuvus, eikite į Kaip ekrano skaitytuvai veikia su „Microsoft Office“.

 • Kai naudojate programą „„PowerPoint“ žiniatinkliui“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa „„PowerPoint“ žiniatinkliui“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (žinynas) ir „Ctrl“ + O (atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne programoje „„PowerPoint“ žiniatinkliui“.

Skaidrių demonstravimo paleidimas

 1. Norėdami pereiti į skirtuką Peržiūra, paspauskite Alt + „Windows“ logotipo klavišą W. Išgirsite: „Selected, View tab item“ (Pažymėta, Rodymo skirtuko elementas).

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami paleisti skaidrių demonstravimą nuo pateikties pirmos skaidrės, paspauskite klavišą B.

  • Norėdami pradėti skaidrių demonstravimą nuo dabartinės skaidrės, paspauskite klavišą C.

 3. Paleidžiamas skaidrių demontavimas. Norėdami pereiti į kitą skaidrę, paspauskite klavišą N. Norėdami pereiti į ankstesnę skaidrę, paspauskite klavišą P.

 4. Paspauskite Esc, kad baigtumėte skaidrių demonstravimą.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sparčiųjų klavišų naudojimas „PowerPoint“ pateikčiai pateikti

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti "PowerPoint"

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×