Langeliai

Duomenų tikrinimo taikymas langeliams

Duomenų tikrinimo taikymas langeliams

Galite naudoti duomenų tikrinimą, kad apribotumėte, kokio tipo duomenis arba reikšmes vartotojai gali įvesti į langelį. Vienas iš dažniausiai naudojamų duomenų tikrinimo būdų yra išplečiamojo sąrašo sukūrimas.

Atsisiųskite mūsų pavyzdžius

Galite atsisiųsti darbaknygės pavyzdį su visais duomenų tikrinimo pavyzdžiais, kuriuos rasite šiame straipsnyje. Galite sekti iš paskos arba sukurti savo duomenų tikrinimo scenarijų.

Atsisiųsti „Excel“ duomenų tikrinimo pavyzdžius

Duomenų tikrinimo pridėjimas prie langelių ar diapazono

Pastaba: Norėdami įtraukti bet kurį iš duomenų tikrinimo tipų, atlikite pirmuosius tris šios dalies veiksmus. 4–8 veiksmai yra skirti išplečiamojo sąrašo kūrimui.

 1. Pažymėkite vieną ar kelis tikrintinus langelius.

 2. Skirtuko Duomenys grupėje Duomenų įrankiai spustelėkite Duomenų tikrinimas.

  Duomenų tikrinimas yra skirtuke Duomenys, grupėje Duomenų įrankiai
 3. Skirtuko Parametrai lauke Leisti pasirinkite Sąrašas.

  Skirtukas Parametrai Duomenų tikrinimo dialogo lange
 4. Lauke Šaltinis įveskite sąrašo reikšmes, atskirdami jas kableliais. Pavyzdžiui:

  1. Norėdami apriboti klausimo, pvz., „Ar turite vaikų?“, įvestį iki dviejų pasirinkimų, įrašykite Taip, ne.

  2. Norėdami apriboti pardavėjo kokybės reputaciją iki trijų įvertinimų, įrašykite Žema, vidutinė, aukšta.

   Pastaba: Šiuos veiksmus paprastai rekomenduojama atlikti tik tiems sąrašo elementams, kurie neturėtų kada nors pasikeisti. Jei turite sąrašą, kuris gali pasikeisti, arba laikui bėgant norite pridėti arba šalinti elementus, tada geriau naudoti toliau pateiktą geriausios praktikos veiksmą.

   Geriausia praktika: Taip pat galite kurti sąrašo įrašus nurodydami į kur nors kitur darbaknygėje esančių langelių diapazoną. Efektyviausias būdas yra sukurti savo sąrašą, tada jį suformatuoti kaip „Excel“ lentelę (skirtuke Pagrindinis pasirinkite Stiliai > Formatuoti kaip lentelę > ir pasirinkite lentelės stilių, kuris jums tinka geriausiai). Tada pasirinkite lentelės duomenų teksto diapazoną, kuris apima tik lentelės dalį, kurioje yra tik jūsų sąrašas, ne lentelės (šiuo atveju Padalinys) antraštę, ir suteikite jam prasmingą pavadinimą pavadinimo laukelyje virš stulpelio A.

   Pavadinimo lauke įveskite prasmingą sąrašo pavadinimą

  Dabar, kad nereikėtų įvesti savo sąrašo reikšmių duomenų tikrinimo lauke Šaltinis, galite įtraukti ką tik apibrėžtą pavadinimą, prieš tai įrašę lygybės (=) ženklą.

  Prieš lentelės pavadinimą naudokite ženklą =

  Geriausias dalykas naudojant lentelę, kad jums įtraukus arba pašalinus elementų iš sąrašo, jūsų duomenų tikrinimo sąrašas bus atnaujintas automatiškai.

  Pastaba: Geriausia įdėti sąrašus į atskirą darbalapį (paslėptą, jei reikia), kad niekas jų negalėtų redaguoti.

 5. Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Išplėsti langeliuose. Jei nepažymėtas, šalia langelio išplėtimo rodyklės nematysite.

  Išplečiamasis sąrašas langelyje, rodomas šalia langelio
 6. Jeigu norite nurodyti, ką daryti su tuščiomis (nulinėmis) reikšmėmis, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Nepaisyti tuščių.

  Pastaba: Jeigu jūsų leistinos reikšmės pagrįstos langelių diapazonu, kuris turi apibrėžtąjį pavadinimą, o kur nors tame diapazone yra tuščias langelis, pažymėjus žymės langelį Nepaisyti tuščių, leidžiama įvesti bet kokias reikšmes į patikrintą langelį. Tai taip pat taikytina ir visiems langeliams, susijusiems tikrinimo formulių nuorodomis: jeigu kuris nors nuorodos langelis tuščias, pažymėjus žymės langelį Nepaisyti tuščių, leidžiama įvesti bet kokias reikšmes į patvirtintą langelį.

 7. Išbandykite duomenų tikrinimą, kad įsitikintumėte, jog jis tinkamai veikia. Langeliuose bandykite įvesti tiek leistinus, tiek neleistinus duomenis, kad įsitikintumėte, jog jūsų parametrai veikia taip, kaip norėjote, ir pranešimai pasirodo tuo metu, kai jų tikitės.

Pastabos: 

 • Sukūrę išplečiamąjį sąrašą įsitikinkite, kad jis yra toks, kokio jums reikia. Pavyzdžiui, galbūt būtų naudinga patikrinti, ar langelis pakankamai platus, kad jame matytųsi visi jūsų įrašai.

 • Jei jūsų išplečiamajam sąrašui skirtas įrašų sąrašas yra kitame darbalapyje ir norite uždrausti vartotojams jį matyti ar keisti, apsvarstykite galimybę tą darbalapį paslėpti arba apsaugoti. Daugiau informacijos, kaip apsaugoti darbalapį, žr. Langelių užrakinimas norint juos apsaugoti.

 • Pašalinkite duomenų tikrinimą – pasirinkite langelį arba langelius, kuriuose yra tikrinimas, kurį norite panaikinti, tada eikite į Duomenys > Duomenų tikrinimas ir duomenų tikrinimo dialogo lange paspauskite mygtuką Valyti viską, tada Gerai.

Toliau pateiktoje lentelėje išdėstomi kiti duomenų tikrinimo tipai ir pateikiami būdai, kaip įtraukti juos į darbalapius.

Norėdami tai atlikti:

Atlikite šiuos veiksmus:

Duomenų įvedimo ribojimas leidžiant įvesti tik sveikus skaičius.

 1. Atlikite anksčiau aprašytus 1–3 veiksmus iš skyriaus Duomenų tikrinimo pridėjimas prie langelių ar diapazono.

 2. Sąraše Leisti pažymėkite Sveikasis skaičius.

 3. Lauke Duomenys pažymėkite norimą draudimo tipą. Pavyzdžiui, norėdami nustatyti viršutines ir apatines ribas, pažymėkite tarp.

 4. Įveskite norimą minimalią, maksimalią arba konkrečią leidžiamą reikšmę.

  Tikrinimo kriterijų dialogo langas

  Taip pat galite įvesti formulę, kuri grąžina skaičiaus reikšmę.

  Pavyzdžiui, tikriname duomenis langelyje F1. Norėdami tame langelyje įrašytam vaikų skaičiui nustatyti mažiausią atimties apribojimą iki dviejų, lauke Duomenys pažymėkite daugiau arba lygu ir laukeMinimaliai įveskite formulę =2*F1.

Duomenų įvedimo ribojimas leidžiant įvesti tik dešimtainius skaičius.

 1. Atlikite anksčiau aprašytus 1–3 veiksmus iš skyriaus Duomenų tikrinimo pridėjimas prie langelių ar diapazono.

 2. Lauke Leisti pažymėkite Dešimtainis.

 3. Lauke Duomenys pažymėkite norimą draudimo tipą. Pavyzdžiui, norėdami nustatyti viršutines ir apatines ribas, pažymėkite tarp.

 4. Įveskite norimą minimalią, maksimalią arba konkrečią leidžiamą reikšmę.

  Taip pat galite įvesti formulę, kuri grąžina skaičiaus reikšmę. Pavyzdžiui, norėdami langelyje E1 nustatyti didžiausią pardavėjo atlyginimo komisinių ir premijų limitą iki 6%, lauke Duomenys pažymėkite mažiau arba lygu ir laukeMaksimali įveskite formulę =E1*6%.

  Pastaba: Jei norite vartotojui leisti įvesti procentus, pavyzdžiui 20 %, lauke Leisti pažymėkite Dešimtainis, lauke Duomenys pažymėkite norimą draudimo tipą, įveskite minimalią, maksimalią arba konkrečią reikšmę kaip dešimtainę, pavyzdžiui, ,2. Tada rodykite duomenų tikrinimo langelį kaip procentus, pažymėdami langelį ir skirtuko Pagrindinis grupėje Skaičius spustelėdami Procentų stilius Mygtuko paveikslėlis .

Duomenų įvedimo apribojimas nustatant datų intervalą.

 1. Atlikite anksčiau aprašytus 1–3 veiksmus iš skyriaus Duomenų tikrinimo pridėjimas prie langelių ar diapazono.

 2. Lauke Leisti pažymėkite Data.

 3. Lauke Duomenys pažymėkite norimą draudimo tipą. Pavyzdžiui, jei norite leisti datas po tam tikros dienos, pažymėkite daugiau nei.

 4. Įveskite pradžios, pabaigos arba konkrečią leidžiamą datą.

  Taip pat galite įvesti formulę, kuri grąžina datą. Pavyzdžiui, norėdami nustatyti laiko intervalą tarp šiandienos datos ir 3 dienų po jos, lauke Duomenys pažymėkite tarp, lauke Pradžios data įveskite =TODAY(), tada lauke Pabaigos data įveskite =TODAY()+3.

  Tikrinimo kriterijų parametrai, skirti apriboti duomenų įvedimą leidžiant įvesti konkretų laiko intervalą

Duomenų įvedimo apribojimas nustatant laiko intervalą.

 1. Atlikite anksčiau aprašytus 1–3 veiksmus iš skyriaus Duomenų tikrinimo pridėjimas prie langelių ar diapazono.

 2. Lauke Leisti pažymėkite Laikas.

 3. Lauke Duomenys pažymėkite norimą draudimo tipą. Pavyzdžiui, jei norite leisti laikus prieš tam tikrą dienos laiką, pažymėkite mažiau nei.

 4. Įveskite leidžiamą pradinį, galutinį ir konkretų laiką. Jei norite įvesti konkretų laiką, naudokite formatą: vv:mm:ss.

  Pvz., tarkime turite langelyje E2 nustatytą pradžios laiką (8:00), o langelyje F2 pabaigos laiką (17:00) ir norite apriboti susitikimų laiką tarp šių laikų, tada pasirinkite tarp lauke Duomenys, įveskite =E2 lauke Pradžios laikas ir įveskite =F2 lauke Pabaigos laikas.

  Tikrinimo parametrai, skirti apriboti laiko įvedimą tam tikrą laiko intervalą

Duomenų įvedimo apribojimas nustatant teksto ilgį.

 1. Atlikite anksčiau aprašytus 1–3 veiksmus iš skyriaus Duomenų tikrinimo pridėjimas prie langelių ar diapazono.

 2. Lauke Leisti pažymėkite Teksto ilgis.

 3. Lauke Duomenys pažymėkite norimą draudimo tipą. Pavyzdžiui, jei norite leisti tik iki tam tikro simbolių skaičiaus, pažymėkite mažiau arba lygu.

 4. Šiuo atveju norime apriboti įrašą iki 25 simbolių, taigi pasirinksime mažiau arba lygu lauke Duomenys ir įvesime 25 lauke Maksimali.

  Duomenų tikrinimo pavyzdys su ribotu teksto ilgiu

Skaičiuoti tai, kas leidžiama, pagal kito langelio turinį.

 1. Atlikite anksčiau aprašytus 1–3 veiksmus iš skyriaus Duomenų tikrinimo pridėjimas prie langelių ar diapazono. Lauke Leisti pažymėkite norimą duomenų tipą.

 2. Lauke Duomenys pažymėkite norimą draudimo tipą.

 3. Lauko Duomenys apačioje, lauke ar laukuose spustelėkite langelį, pagal kurį bus skaičiuojama, kas leidžiama.

  Pavyzdžiui, jei norite leisti sąskaitos langelyje E1 įvesti tik rezultatus, kurie neviršys biudžeto, pasirinkite Leisti >Sveikasis skaičius, duomenys, mažiau arba lygu ir Maksimali >= =E1.

  Tikrinimo parametrai, skirti apskaičiuoti pagal kito langelio turinį

Pastaba: Šiuose pavyzdžiuose naudojama pasirinktinė parinktis, kur rašote formules, kad nustatytumėte savo sąlygas. Jums nereikia nerimauti, kas rodoma duomenų lauke, nes tai išjungiama naudojant pasirinktinę parinktį.

Norėdami įsitikinti, kad

Įveskite šią formulę

Langelis, kuriame yra produkto ID (C2), visada prasideda standartiniu prefiksu „ID-“ ir būna mažiausiai 10-ies (daugiau nei 9) simbolių.

=AND(LEFT(C2, 3) ="ID-",LEN(C2) > 9)

6 pavyzdys: Formulės atliekant duomenų tikrinimą

Langelyje, kuriame yra produkto pavadinimas (D2), yra tik tekstas.

=ISTEXT(D2)

2 pavyzdys: Formulės atliekant duomenų tikrinimą

Langelio, kuriame yra kieno nors gimtadienis (B6), reikšmė turi būti didesnė už metų skaičių, nustatytą langelyje B4.

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

Duomenų tikrinimo pavyzdys, skirtas apriboti įvedimą iki minimalaus amžiaus

Visi duomenys langelių diapazone A2:A10 apima unikalias reikšmes.

=COUNTIF($A$2:$A$10,A2)=1

4 pavyzdys: Formulės atliekant duomenų tikrinimą

Pastaba: Pirmiausia turite įvesti duomenų tikrinimo formulę langelyje A2, tada nukopijuoti A2 į A3:A10, kad COUNTIF antrasis argumentas atitiktų dabartinį langelį. T. y., dalis A2)=1 bus pakeista į A3)=1, A4)=1 ir t. t.

Išsamesnė informacija

Įsitikinkite, kad el. pašto adreso įraše langelyje B4 yra simbolis @.

=ISUMBER(FIND("@",B4)

Duomenų tikrinimo pavyzdys, kaip užtikrinti, kad el. pašto adrese būtų simbolis @

 • Kodėl duomenų tikrinimo komanda neįgalinta juostelėje? Komanda gali būti nepasiekiama, nes:

  • „Microsoft Excel“ lentelė gali būti susieta su „SharePoint“ svetaine  Duomenų tikrinimo į „Excel“ lentelę, kuri susieta su „SharePoint“ svetaine, įtraukti negalima. Norėdami įtraukti duomenų tikrinimą turite atsieti „Excel“ lentelę arba konvertuoti „Excel“ lentelę į diapazoną.

  • Galbūt šiuo metu įvedate duomenis  Komanda Duomenų tikrinimas skirtuke Duomenys nepasiekiama tada, kai į langelį įvedate duomenis. Norėdami baigti įvesti duomenis, paspauskite ENTER arba ESC.

  • Darbalapis gali būti apsaugotas arba bendrai naudojamas Duomenų tikrinimo parametrų keisti negalite, jei jūsų darbaknygė bendrai naudojama arba apsaugota. Norėdami sužinoti, kaip sustabdyti darbaknygės bendrinimą arba apsaugą, žr. Darbaknygės apsauga.

 • Ar galiu keisti šrifto dydį? Ne, šrifto dydis yra fiksuotas. Norint pakeisti rodymo dydį, galima tik koreguoti ekrano mastelį „Excel“ lango apatiniame dešiniajame kampe. Tačiau galite naudoti „ActiveX“ pasirinktinio įvedimo lauką. Žr. Sąrašo lauko arba pasirinktinio įvedimo lauko įtraukimas į darbalapį.

 • Ar yra koks būdas, kad mano duomenų tikrinimas būtų automatiškai užpildomas arba automatiškai pasirenkamas man renkant tekstą? Ne, bet jei naudojate „ActiveX“ pasirinktinio įvedimo lauką, turite tokią funkciją.

 • Ar galiu pažymėti kelis elementus duomenų tikrinimo sąraše? Ne, nebent naudojate „ActiveX“ pasirinktinio įvedimo lauką arba sąrašo lauką.

 • Ar galiu pasirinkti elementą duomenų tikrinimo sąraše ir jis užpildys kitą sąrašą? Taip! Tai vadinama priklausomų duomenų tikrinimu. Daugiau informacijos ieškokite Priklausomų išplečiamųjų sąrašų kūrimas.

 • Kaip pašalinti visą darbalapio duomenų tikrinimą? Galite naudoti dialogo langą Eiti į > Specialiosios. Skirtuke Pagrindinis > Redagavimas > Rasti ir žymėti (arba paspauskite F5 arba Ctrl + G klaviatūroje), tada Specialiosios > Duomenų tikrinimas ir pasirinkite Visi (tam, kad rastumėte visus langelius su duomenų tikrinimu) arba Toks pat (norėdami rasti langelius, kurie atitinka konkrečius duomenų tikrinimo parametrus).

  Dialogo langas Eiti į specialiąsias

  Tada iškvieskite duomenų tikrinimo dialogo langą (skirtukas Duomenys > Duomenų tikrinimas), paspauskite mygtuką Valyti viską, tada Gerai.

 • Ar galiu ką nors priversti įrašyti į langelį (-ius) su duomenų tikrinimu? Ne, bet galite naudoti VBA („Visual Basic for Applications“) norėdami patikrinti, ar kažkas ką nors įrašė esant tam tikroms sąlygoms, pvz., prieš įrašydami arba uždarydami darbaknygę. Jeigu jie dar nepasirinko, galite atšaukti įvykį ir neleisti jiems to padaryti, kol nebus atliktas pasirinkimas.

 • Kaip galiu nuspalvinti langelius atsižvelgiant į duomenų tikrinimo sąrašo pažymėtus langelius? Galite naudoti sąlyginį formatavimą. Tokiu atveju reikėtų naudoti parinktį Formatuoti tik langelius, kuriuose yra.

  Formatuoti tik langelius, kuriuose yra parinktis
 • Kaip patikrinti el. pašto adresą? Galite naudoti metodą Pasirinktinis > Formulė ir patikrinti, ar @ simbolis yra įraše. Tokiu atveju naudojama formulė =ISNUMBER(FIND(“@”,D2)). Funkcija FIND ieško simbolio @ ir, jei randa, ji grąžina jo skaitinę padėtį teksto eilutėje ir leidžia įvesti. Jei atitikmens nerandama, tada FIND grąžina klaidą ir neleidžia įvesti.

Ar turite konkretų klausimą apie funkciją?

Pateikite klausimą „Excel“ bendruomenės forume

Padėkite patobulinti „Excel“

Turite pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti kitą „Excel“ versiją? Jei taip, peržiūrėkite temas „Excel“ vartotojo balsas.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos apie duomenų tikrinimą

Vaizdo įrašas: išplečiamųjų sąrašų kūrimas ir tvarkymas

Elementų pridėjimas prie išplečiamojo sąrašo ar jų pašalinimas iš jo

Išplečiamojo sąrašo šalinimas

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×