Duomenų rinkimas naudojant el. laiškus

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Naudojant programą Microsoft Office Access 2007, lengva rinkti duomenis iš asmenų, pvz., jūsų pardavimo komandos, apklausos dalyvių ar kontaktų, esančių visame pasaulyje. Programa Office Access 2007 dirba su programa Microsoft Office Outlook 2007, kad padėtų kurti ir siųsti el. laiškus, kuriuose būtų duomenų įvedimo forma. Kai gavėjas užpildo ir atsiunčia formas jums atgal, atsakymai apdorojami pagal jūsų specifikacijas. Pavyzdžiui, jei pasirenkate, kad atsakymai būtų apdorojami automatiškai, formos turinys įtraukiamas į atitinkamą jūsų duomenų bazės lentelę, kai tik atsakymas pasiekia jūsų aplanką Gauta. Ši nauja priemonė, duomenų rinkimo el. paštu vedlys, gali sutaupyti daug laiko, kurį kitu atveju praleistumėte įvesdami duomenis vartotojų vardu.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti duomenų rinkimas

Prieš pradėdami

Vedlio nurodymų vykdymas

Kai siunčiate laišką

Duomenų rinkimas naudojant el. laiškus

Kada naudoti duomenų rinkimą

Šiame sąraše pateikiami kai kurie atvejai, kada galima panaudoti šią naują priemonę.

 • Apklausos    Norite atlikti apklausą ir apibendrinti rezultatus naudodami programą Access. Pirmiausia sukuriate programos Access duomenų bazę, kurioje būtų reikiamos lentelės saugoti rezultatus. Tada naudodami vedlį sukuriate formą su klausimais (pateiktais kaip laukai) ir siunčiate ją apklausos dalyviams. Kai dalyviai atsako, jų atsakymai patenka tiesiogiai į lentelę, kurią nurodėte duomenų bazėje.

 • Būsenos ataskaitos    Ar tai būtų informacija apie naujausius prekių atsargų lygius, ar apie neišspręstas problemas, jūsų komanda gali reguliariais intervalais siųsti el. laiškus, kuriuose būtų dabartinė informacija, tokiu būdu jus nuolat informuodama.

 • Įvykių tvarkymas    Kai organizuojate įvykį, pvz., konferenciją ar mokymus, galite išsiųsti vieną ar daugiau formų kaip el. laišką, kad surinktumėte kontaktinę informaciją, pageidavimus dėl kelionės ir viešbučio ir pan. Jei pasirinksite, kad atsakymai būtų apdorojami automatiškai, dalyviai galės bet kuriuo metu pakeisti savo pageidavimus jūsų neįspėdami, o jūs, norėdami priimti sprendimus, visada galėsite pasiekti naujausius duomenis.

Kad būtų lengviau kurti duomenų įvedimo formas ir siųsti jas el. laišku, naudodamiesi duomenų rinkimo el. paštu vedliu atlikite visus pagrindinius proceso veiksmus, įskaitant nurodymą apdoroti atsakymus norimu būdu, kai jie pasiekia jūsų aplanką Gauta.

Puslapio viršus

Prieš pradedant dirbti

Jei duomenis el. paštu rinksite pirmą kartą, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad užtikrintumėte duomenų rinkimo proceso sėkmingą baigtį.

 1. Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje yra įdiegtos šios taikomosios programos:

  • Office Access 2007    Duomenų rinkimo naudojant el. laiškus vedlys galimas tik naudojant programą Office Access 2007.

  • Office Outlook 2007    Kompiuteryje, kurį naudosite el. laiškams siųsti, turi būti įdiegta ir sukonfigūruota programa Office Outlook 2007. Jei programa Outlook įdiegta, bet dar nesukonfigūruota, paleiskite ją ir vykdykite programos Outlook paleisties vedlio nurodymus. Informacijos apie darbą su šiuo vedliu ieškokite programos Outlook žinyne.

  • Microsoft Office InfoPath 2007 (pasirinktinai)    Kai kuriate duomenų įvedimo formą, galite pasirinkti tarp paprastosios HTML formato formos ir paprastesnės naudoti formos, kuri sukuriama naudojant programą InfoPath. Jei programa Office InfoPath 2007 ar vėlesnė jos versija neįdiegta jūsų kompiuteryje arba jei nesate užtikrinti, kad visi jūsų el. laiško gavėjai turės įdiegtą programą Office InfoPath 2007 ar vėlesnę jos versiją, turėtumėte pasirinkti HTML formą.

   Pastaba: Atsiminkite, kad forma, naudojama duomenims rinkti el. laiškais, nėra programos Access forma. Pagal jūsų pasirinkimą vedlys sukuria specialią HTML arba programos InfoPath formato formą.

 2. Įsitikinkite, kad vartotojų, kurie gaus jūsų el. laišką, kompiuteriuose yra įdiegtos toliau nurodytos taikomosios programos. Be būtinosios programinės įrangos vartotojai negalės šios formos peržiūrėti ar redaguoti.

  • El. pašto klientas, palaikantis HTML formatą    Jei siunčiate HTML formą, gavėjas privalo turėti HTML formatą palaikančią el. pašto programą.

  • Office Outlook 2007 ir Office InfoPath 2007 (abi pasirinktinai)    Jei siunčiate programos InfoPath formą, gavėjas privalo turėti įdiegtas programas Office Outlook 2007 ir Office InfoPath 2007, kad galėtų peržiūrėti ir redaguoti programos InfoPath formą.

 3. Nustatykite paskirties duomenų bazę. Duomenų bazė gali būti .mdb ar .accdb formato. Taip pat yra palaikomi failai .mde ir .accde.

  Jei nenorite naudoti egzistuojančios duomenų bazės, turite sukurti naują.

 4. Nustatykite ar sukurkite lenteles, kurias norite užpildyti duomenimis, gautais iš vartotojų atsakymų į jūsų el. laišką. Jei renkate duomenis egzistuojančioms lentelėms, įsitikinkite, kad lentelės neskirtos tik skaityti ir kad jūs turite būtinas teises pridėti ar naujinti jų turinį.

  Daugiau informacijos apie lentelių kūrimą ieškokite straipsnyje duomenų bazės lentelių kūrimas.

  Pastaba: 

  • Naudojant el. laiškus, negali būti renkami šių tipų duomenys:

   • Priedas

   • Automatinis_numeravimas

   • Kelių reikšmių laukai

   • OLE

  • Jei jūsų duomenų rinkimo operaciją pildomos dvi ar daugiau lentelių, turite sukurti išrinkimo užklausą ir naudoti kaip formos įrašo šaltinis. Įsitikinkite, kad užklausoje yra visus reikiamus laukus iš esamas lenteles. Jei naudojate esamą užklausą, užtikrinti, kad užklausa yra ne tik skaityti ir turite reikiamas teises, Norėdami įtraukti arba atnaujinti jo turinį. Daugiau informacijos apie užklausą pagal dvi ar daugiau lentelių kūrimą ieškokite straipsnyje pagal kelių lentelių užklausos kūrimas.

 5. Daugeliu atvejų galėsite nuspręsti, ar surinktus duomenis norite saugoti kaip naujus įrašus, ar naudoti esamiems įrašams naujinti. Toliau aprašytose situacijose duomenis galėsite saugoti tik kaip naujus įrašus:

  • Renkate duomenis norėdami užpildyti dvi ar daugiau lentelių.

  • Esama lentelė neturi pirminio rakto lauko. Pirminio rakto reikšmės būtinos, kad kiekvieną atsakymą susietumėte su esamu įrašu. Jei jūsų paskirties lentelė neturi pirminio rakto, arba jį dabar pridėkite, arba pirminiam raktui priskirkite esamą lauką, turintį unikalias reikšmes.

  • Esamoje lentelėje nėra jokių įrašų. Jei lentelė tuščia, vedlys mano, kad įrašus norite pridėti.

  • Gavėjų el. pašto adresai nesaugomi kaip duomenų bazės laukas. Jei renkate duomenis norėdami atnaujinti įrašus, vedlio sukurtame el. laiške negalėsite įrašyti adreso neautomatiniu būdu. Adreso laukas turi būti paskirties lentelėje ar lentelėje, kuri su ja susieta. Pavyzdžiui, jei renkate duomenis norėdami atnaujinti lentelę Užsakymai, adresai turi būti saugomi kaip laukas lentelėje Užsakymai arba susijusioje lentelėje (pvz., lentelėje Klientai).

Puslapio viršus

Vedlio nurodymų vykdymas

Dabar esate pasirengę paleisti vedlį, kuris jums padės pradėti duomenų rinkimo procesą.

Šiame skyriuje

Vedlio paleidimas

Duomenų įvedimo formos, pasirinkimas

Nurodykite, ką norite daryti su duomenimis

Pasirinkite formos laukus

Nurodykite, kaip norite tvarkyti duomenis

Pasirinkite, kaip norite nurodyti gavėjų el. pašto adresus

Nurodykite lauką el. pašto adresas

Tinkinkite laišką

Kurti ir siųsti laiškus

Vedlio paleidimas

 1. Atidarykite paskirties duomenų bazę.

 2. Norėdami pildyti vieną lentelę, pasirinkite ją naršymo srityje. Norėdami pildyti dvi ar daugiau lentelių, pasirinkite su šiomis lentelėmis susijusią užklausą.

 3. Norėdami paleisti vedlį, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Duomenų rinkimas spustelėkite Kurti el. laiškus. Mygtuko paveikslėlis

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę ar užklausą, tada spustelėkite Rinkti ir atnaujinti duomenis el. paštu.

   Jei lentelėje nėra nė vieno lauko ar yra tik laukų, kurių tipai Automatinis numeravimas, OLE objektas, Priedas ar Kelių reikšmių peržvalga, programa Access rodo pranešimą Pasirinktoje lentelėje ar užklausoje nėra nė vieno lauko, kuriame palaikomas duomenų rinkimas naudojant el. paštą..

   Jei lentelėje yra laukų, kuriuose palaikomas duomenų rinkimas, paleidžiamas vedlys. Pirmame vedlio puslapyje rodomi pagrindiniai proceso veiksmai. Jei paskirties lentelėje palaikomas ir duomenų pridėjimas, ir naujinimas, atliekate šešis vedlio nurodomus veiksmus:

   Šeši veiksmai, jei paskirties lentelėje palaikomas duomenų pridėjimas ir naujinimas

   Jei objekte palaikomas tik duomenų pridėjimas, atliekate penkis pagrindinius veiksmus:

   Penki veiksmai, jei paskirties lentelėje palaikomas tik duomenų pridėjimas

 4. Spustelėkite Pirmyn.

  Vedlys ragina pasirinkti norimos sukurti formos tipą.

Duomenų įvedimo formos tipo pasirinkimas

Atlikdami šį veiksmą turite pasirinkti, ar kursite HTML formą, ar programos InfoPath formą. Kaip anksčiau buvo minėta šiame straipsnyje, programos Access forma negali būti naudojama norint rinkti duomenis el. paštu – turite naudoti arba HTML formą, arba programos InfoPath formą, kurią sukursite naudodami vedlį.

Duomenų įvedimo formos, kurią norite siųsti vartotojams, pasirinkimas

Jei programa InfoPath jūsų kompiuteryje neįdiegta, parinktis Microsoft Office InfoPath forma neprieinama.

Jūsų kuriamos formos tipas priklauso nuo dviejų veiksnių – paprastumo naudoti ir nuo to, ar visi gavėjai savo kompiuteriuose turi įdiegtą būtinąją programinę įrangą. Programos InfoPath formą daug paprasčiau naudoti, bet HTML forma kelia mažiau reikalavimų programinei įrangai.

Naudojant programos InfoPath formą, siūloma patogesnė duomenų įvedimo ir redagavimo aplinka. Be to, naudojant programos InfoPath formą, galima atlikti išankstinį duomenų tikrinimą, kai vartotojas paspaudžia mygtuką Siųsti, tokiu būdu suteikiant vartotojui galimybę pataisyti neteisingus duomenis prieš išsiunčiant atsakymą.

Apibendrinant galima pasakyti, kad programos InfoPath forma turi keletą pranašumų lyginant jį su HTML forma, bet HTML formą gali peržiūrėti ir redaguoti kiekvienas vartotojas, turintis HTML palaikantį el. pašto klientą.

 1. Vedlyje pasirinkite parinktį Microsoft Office InfoPath forma tik tuomet, jei visi gavėjai turi įdiegtas abi programas – Office InfoPath 2007 ir Office Outlook 2007. Kitu atveju pasirinkite parinktį HTML forma.

 2. Spustelėkite Pirmyn.

  Toliau rodomas vedlio puslapis priklausys nuo to, ar paskirties objekte palaikomas duomenų naujinimas. Jei objektas yra pagal dvi ar daugiau lentelių sukurta užklausa arba jei tai yra lentelė, kurioje nėra pirminio rakto lauko ar jokių įrašų, vedlys mano, kad norite pridėti naujų įrašų ir ragina pasirinkti formos laukus. Visais kitais atvejais, prieš prašydamas pasirinkti formos laukus, vedlys ragina nurodyti, ar duomenis norite pridėti, ar naujinti.

  Jei vedlys paragins pasirinkti formos laukus, pereikite tiesiai į šio straipsnio skyriuje pasirinkite formos laukus .

Nurodymas, ką daryti su duomenimis

Atlikdami šį veiksmą nurodykite, ar norite į duomenų bazę pridėti naujų įrašų, ar naujinti egzistuojančius įrašus.

Ar renkate naujus duomenis, ar naujinate egzistuojančius?

Jūsų naudojamas formos tipas lemia, kiek naujų įrašų gavėjas gali atsiųsti vienu atsakymu. Jei duomenys naujinami, įrašų, kuriuos turi atnaujinti gavėjas, skaičius nurodo anksčiau užpildytų formų skaičių, kurios bus įtrauktos į el. laišką. Šioje lentelėje apibendrinami įvairūs atvejai.

Formos tipas

Pridėti ar naujinti

Rezultatas

HTML

Pridėti

Gavėjai kiekvienu atsakymu galės atsiųsti ne daugiau kaip vieną naują įrašą.

InfoPath

Pridėti

Gavėjai kiekvienu atsakymu galės atsiųsti keletą naujų įrašų. Tą jie galės padaryti el. laiško apačioje spustelėdami Įterpti eilutę.

Pastaba: Kai nurodote norimus į el. laišką įtraukti įrašus, pasirodo vedlio puslapis, kuriame galite nustatyti kelias parinktis. Šiame puslapyje galite nustatyti programos Outlook aplanką, kuriame bus apdorojami atsakymai, taip pat nustatyti šių atsakymų apdorojimo parinktis.

HTML

Naujinti

Kiekviename el. laiške bus viena ar daugiau anksčiau pildytų formų, atsižvelgiant į įrašų, kurie atitinka vieną el. pašto adresą, skaičių. Gavėjas galės peržiūrėti ir atnaujinti kiekvieną laiške esančią formą.

InfoPath

Naujinti

Kiekviename el. laiške bus viena ar daugiau anksčiau pildytų formų, atsižvelgiant į įrašų, kurie atitinka vieną el. pašto adresą, skaičių. Gavėjas galės peržiūrėti ir atnaujinti kiekvieną laiške esančią formą.

Be to, vartotojas gali siųsti papildomus įrašus el. laiško apačioje spustelėdamas Įterpti eilutę. Toliau šiame straipsnyje sužinosite, kaip neleisti vartotojui pridėti naujų įrašų naujinimo užklausoje.

 1. Vedlyje pasirinkite Tik rinkti naują informaciją arba Naujinti esamą informaciją.

  Svarbu paminėti, kad jei jūsų tikslas yra pridėti naujų įrašų, el. pašto adresus į el. laiško adreso lauką galite įrašyti, kai laiškas yra sukurtas. Tačiau jei jūsų tikslas – atnaujinti egzistuojančius duomenis, gavėjų el. pašto adresai turi būti saugomi kaip laukas esamoje lentelėje ar užklausoje arba susijusioje lentelėje.

 2. Spustelėkite Pirmyn.

  Vedlys ragina pasirinkti norimus į formą įtraukti laukus.

Formos laukų pasirinkimas

Atlikdami šį veiksmą, pasirenkate norimus į formą įtraukti laukus.

Nurodykite norimus rinkti duomenis.

Paprastai nebūtina į formą įtraukti kiekvieno esamoje lentelėje ar užklausoje egzistuojančio lauko. Tačiau yra dvi išimtys:

 • Būtini laukai    Jei renkate naujus įrašus, vedlys automatiškai įtrauks visus įrašus, kurių ypatybė Būtinas nustatyta kaip Taip. Jei bet kuris įrašo būtinas laukas yra tuščias, programai Access nepavyks į lentelę įtraukti įrašo.

 • Nepalaikomi laukų tipai    Jums nepavyks į formą įtraukti kai kurių tipų laukų. Vedlys nepalaiko laukų Automatinis_numeravimas, Priedas, OLE objektas ir Kelių reikšmių peržvalga. Šių tipų laukai nebus rodomi vedlio sąraše Lentelės laukai ar Užklausos laukai. Lentelės laukai Automatinis_numeravimas bus automatiškai užpildyti, kai bus pridėta naujų įrašų. Laukus OLE objektas, Priedas ar Kelių reikšmių peržvalga turėsite užpildyti duomenų lapo arba formos rodinyje, nes duomenų rinkimo procesas šių reikšmių negali įtraukti.

 • Pirminio rakto laukas     Šioje lentelėje apibendrinama, kada galėsite į formą įtraukti pirminio rakto lauką:

Duomenų rinkimo tikslas

Duomenų tipas

Ar įtraukti į formą?

Pridėti

Automatinis_numeravimas

Ne. Pirminio rakto reikšmė bus sukurta automatiškai, kai į lentelę bus įtrauktas įrašas.

Pridėti

Ne automatinis_numeravimas

Taip. Pridėdamas įrašus, vartotojas galės lauke įrašyti reikšmę. Atsakymas nebus apdorotas, jei nurodyta reikšmė jau naudojama.

Naujinti

Automatinis_numeravimas arba Ne automatinis_numeravimas

Ne. Pirminio rakto reikšmė formoje negali būti redaguojama. Šis laukas naudojamas kiekvienam atsakymui su egzistuojančiu įrašu susieti.

 1. Sąraše Lentelės laukai ar Užklausos laukai dukart spustelėkite norimus laukus. Jei norite įtraukti visus laukus, spustelėkite >>.

 2. Naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus, kad pertvarkytumėte sąraše Į el. laišką įtraukiami laukai esančius laukus.

 3. Dalyje Lauko ypatybės nurodykite kiekvieno įtraukto lauko antraštę. Spustelėkite Tik skaityti, jei naujinate duomenis ir norite, kad šis laukas būtų rodomas dėl vartotojo patogumo, bet nenorite, kad vartotojas keistų duomenis. El. laiške laukas rodomas su antrašte Šis laukas skirtas tik skaityti. Ši savybė naudingiausia, kai vartotojas naujina egzistuojančius duomenis.

 4. Spustelėkite Pirmyn.

  Vedlys ragina nurodyti, kaip norite apdoroti atsakymus.

Norimo duomenų apdorojimo būdo nurodymas

Atlikdami šį veiksmą, priimate labai svarbų sprendimą dėl atsakymų apdorojimo būdo – automatinio ar neautomatinio. Atkreipkite dėmesį, kad neautomatinis apdorojimo būdas nereiškia nuobodaus duomenų įvedimo duomenų lapo ar formos rodinyje. Tai reiškia tik tai, kad jūs neautomatiniu būdu paleidžiate eksportavimo operaciją norėdami perkelti surinktus duomenis į paskirties lentelę.

Nurodykite, kaip norite apdoroti atsakymus

Automatinis apdorojimas

Jei pasirenkate, kad atsakymai, pasiekę jūsų pašto dėžutę, būtų apdorojami automatiškai, programos Outlook ir Access dirba kartu, kad kiekvieno atsakymo formos turinys būtų eksportuotas į jūsų duomenų bazės paskirties lenteles.

Automatinis apdorojimas gali sutaupyti daug laiko ir pastangų. Atsakymai sėkmingai eksportuojami, jei tuo metu, kai jie pasiekia jūsų pašto dėžutę, bus šios sąlygos:

 • Kompiuteryje jau turi būti paleista programa Outlook. Jei ji nepaleista, apdorojimas prasidės kitą kartą, kai paleisite programą Outlook.

 • Kompiuteryje turi būti įdiegta programa Access.

 • Duomenų bazė neturi būti apsaugota slaptažodžiu ir neturi būti atidaryta išskirtiniu režimu. Duomenų bazės pavadinimas ir vieta neturi būti pasikeitę nuo tada, kai išsiuntėte el. laišką.

 • Į formą įtrauktų lentelių ir užklausų pavadinimai bei laukų ypatybės neturi būti pasikeitę nuo tada, kai išsiuntėte el. laišką.

 • Taip pat privalote turėti reikalingas teises pridėti ar naujinti esamų lentelių ir užklausų turinį.

Jei nebus vienos ar daugiau iš šių sąlygų, automatinis apdorojimas nevyks. Jei apdorojimas nevyksta, pabandykite pašalinti visas problemas ir tada neautomatiniu būdu eksportuokite atsakymus, kurių anksčiau nepavyko eksportuoti. Visi atsakymai, kurie pasiekia jūsų aplanką Gauta po to, kai pašalinate problemas, toliau apdorojami automatiškai.

Leidimas tik naujinti duomenis

Jei naujinate duomenis ir pažymite žymės langelį Automatiškai apdoroti atsakymus ir įtraukti duomenis į, žymės langelis Leisti tik esamų duomenų naujinimą tampa prieinamas. Pažymėkite šį žymės langelį, jei nenorite, kad vartotojas galėtų siųsti naujus įrašus. Jei tik pridedate naujus duomenis, žymės langelio Leisti tik esamų duomenų naujinimą nesimato.

Neautomatinis naujinimas

Jei norite valdyti, kada ir kuriuos atsakymus apdoroti, išvalykite žymės langelį Automatiškai apdoroti atsakymus ir įtraukti duomenis į. Šiuo atveju atsakymai pasiekia jūsų aplanką Gauta, bet į duomenų bazę neperkeliami. Turite neautomatiniu būdu dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti kiekvieną programoje Outlook esantį atsakymą ir tada laikinajame meniu spustelėti Duomenų eksportavimas į Microsoft Access, kad užpildytumėte duomenų bazę.

Taip pat gali prireikti neautomatiniu būdu apdoroti atsakymus, kurių nepavyko apdoroti automatiškai. Išsprendę triktį sukėlusią problemą, turite neautomatiniu būdu eksportuoti kiekvieną egzistuojantį atsakymą.

Prieš pradėdami eksportavimo operaciją, prisiminkite tai:

 • Kompiuteryje turi būti įdiegta programa Office Access 2007.

 • Jei duomenų bazė apsaugota slaptažodžiu, paleidę eksportavimo operaciją būsite raginami įvesti slaptažodį. Taip pat duomenų bazė neturi būti atidaryta išskirtiniu režimu bei duomenų bazės pavadinimas ir vieta neturi būti pasikeitę nuo tada, kai išsiuntėte el. laišką.

 • Į formą įtrauktų lentelių ir užklausų pavadinimai bei laukų ypatybės neturi būti pasikeitę nuo tada, kai išsiuntėte el. laišką.

 • Taip pat privalote turėti reikalingas teises pridėti ar naujinti esamų lentelių ir užklausų turinį.

Papildomų apdorojimo parinkčių nurodymas

 1. Vedlio puslapyje Nurodykite, kaip bus apdorojami atsakymai peržiūrėkite programos Outlook aplanko, kuriame saugojami atsakymai, pavadinimą. Jei norite nurodyti kitą aplanką, skirtą atsakymams į šio duomenų rinkimo užklausą, spustelėkite aplanko pavadinimą. Dialogo lange Aplanko pasirinkimas pasirinkite kitą aplanką arba spustelėkite Naujas, kad sukurtumėte naują aplanką. Spustelėkite Gerai ir tada vėl grįžkite į programą Access.

 2. Spustelėkite Nustatykite automatinio atsakymų apdorojimo valdymo ypatybes, kad būtų rodomas dialogo langas Duomenų rinkimas naudojant el. pašto parinktis.

  Dialogo langas Duomenų rinkimas naudojant el. pašto parinktis

  Naudokite šį dialogo langą norėdami nurodyti, kaip norite apdoroti atsakymus. Jei atsakymus norite apdoroti neautomatiniu būdu, pereikite prie kito veiksmo.

 3. Dialogo lange Duomenų rinkimas naudojant el. pašto parinktis peržiūrėkite ir, jei reikia, pakeiskite parametrus bet kuriuo toliau nurodytu būdu, tada spustelėkite Gerai:

  • Atmesti atsakymus tų asmenų, kuriems el. laiškas neišsiųstas    Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite, kad automatiškai būtų apdorojami tik tie atsakymai, kuriuos atsiuntė pradiniai jūsų el. laiško gavėjai. Kitų asmenų atsakymai saugomi paskirties aplanke, bet automatiškai neapdorojami.

  • Priimti kelis to paties gavėjo atsakymus     Gavėjas gali siųsti keletą atsakymų. Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite, kad automatiškai būtų apdorojamas tik pirmas kiekvieno gavėjo atsiųstas atsakymas. Antras ir vėlesni atsakymai saugomi paskirties aplanke, bet automatiškai neapdorojami.

   Pastaba: Šis parametras valdo tik atsakymų skaičių, bet ne apdorojamų įrašų, esančių viename atsakyme, skaičių. Kitaip tariant, jei siunčiate programos InfoPath formą, vartotojas gali atsiųsti kelis įrašus viename atsakyme, o programa Access automatiškai apdoros visus atsakyme esančius įrašus netgi tuomet, jei šis žymės langelis nebus pažymėtas.

  • Leisti tik esamų duomenų naujinimą    Jei gavėjai duomenims naujinti naudoja programos InfoPath formą, jie gali atsiųsti naujų įrašų kartu su egzistuojančių įrašų naujinimais. Pažymėkite šį žymės lauką, jei norite apdoroti tik egzistuojančių įrašų naujinimus.

  • Apdorojamų atsakymų skaičius    Įrašykite bendrą norimų automatiškai apdoroti atsakymų skaičių (iš visų gavėjų). Jei norite, kad visi atsakymai būtų automatiškai apdorojami, teksto laukelyje įveskite didelį skaičių, pvz., 5000. Atsakymai, gauti pasiekus nurodytą reikšmę, saugomi paskirties aplanke, bet automatiškai neapdorojami.

  • Pabaigos data ir laikas    Nurodykite, kada turi baigtis automatinis atsakymų į šį el. laišką apdorojimas. Atsakymai, gauti po šios datos ir laiko, saugomi paskirties aplanke, bet automatiškai neapdorojami.

   Pastaba: Norėdami šias parinktis pakeisti vėliau, skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Duomenų rinkimas spustelėkite Tvarkyti atsakymus. Dialogo lange Tvarkyti duomenų rinkimo pranešimus pasirinkite el. laišką, kurio parametrus norite keisti, tada spustelėkite Pranešimo parinktys. Dialogo lange atlikti pakeitimai turės įtakos visiems vėlesniems atsakymams, gautiems į tą el. laišką.

 4. Spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Uždaryti.

  Kitas veiksmas priklauso nuo duomenų įtraukimas ar atnaujinti jį. Jei norite pridėti naujų įrašų, atlikite kitame skyriuje. Jei renkate duomenis Norėdami naujinti egzistuojančius įrašus, pereikite prie skyriaus nurodykite lauką el. pašto adresas.

Gavėjų el. pašto adresų nurodymo būdo pasirinkimas

Jei tik renkate naują informaciją, el. pašto adresus galite nurodyti dviem būdais:

Pasirinkite el. laiškų gavėjus.

 • El. laiške, kurį sukūrė vedlys, įrašykite adresus neautomatiniu būdu arba pasirinkite adresus iš adresų knygelės.

 • Pasirinkite dabartinės duomenų bazės lauką, kuriame yra el. pašto adresai. Laukas turi būti esamoje lentelėje ar užklausoje arba susijusioje lentelėje.

Jei renkate duomenis norėdami naujinti egzistuojančius įrašus, šio dialogo lango nepamatysite, nes šiuo atveju gavėjų el. pašto adresai turi būti prieinamai kaip duomenų bazės laukas.

 1. Vedlyje pasirinkite norimą parinktį.

 2. Spustelėkite Pirmyn.

  Jei pasirenkate patys įvesti elektroninio pašto adresus, pereikite prie skyriaus el. laiško tinkinimas. Jei pasirenkate naudoti lauko duomenų bazėje, atlikite kitame skyriuje.

El. pašto adreso lauko nurodymas

Atlikdami šį veiksmą, nurodote lauką, kuriame yra gavėjų el. pašto adresai.

Duomenų bazės lauko, kuriame yra gavėjų el. pašto adresai, nurodymas.

 • Jei laukas yra dabartinėje lentelėje ar užklausoje, pasirinkite Dabartinė lentelė ar užklausa, išplečiamajame sąraše pasirinkite lauką ir tada spustelėkite Pirmyn.

 • Jei lauko, kuriame yra gavėjų el. pašto adresai, nėra dabartinėje lentelėje ar užklausoje, naudokite šią procedūrą:

  1. Pasirinkite Susieta lentelė.

  2. Išplečiamajame sąraše pasirinkite dabartinės lentelės lauką, kuriuo ši lentelė jungiama su lentele, kurioje yra adresai. Paprastai tai yra laukas ID.

  3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei jūsų pasirinktas laukas susietas tik su viena lentele, pasirodo vienas papildomas išplečiamasis sąrašas. Pasirinkite lauką, kuriame yra el. pašto adresai.

   • Jei jūsų pasirinktas laukas susietas daugiau nei su viena lentele, pasirodo du papildomi išplečiamieji sąrašai. Pirmajame sąraše pasirinkite lentelę, kurioje yra el. pašto adresai. Kitame sąraše pasirinkite lauką.

  4. Spustelėkite Pirmyn.

Susietos lentelės yra tos, kurios turi apibrėžtus tarpusavio ryšius. Norėdami peržiūrėti ar redaguoti ryšius savo duomenų bazėje:

 • Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite ryšiai. Mygtuko paveikslėlis

Daugiau informacijos apie ryšius, ieškokite straipsniuose lentelių ryšių vadovas arba kurti, redaguoti ar naikinti ryšį.

Jei pasirenkate, kad būtų naudojamas adreso laukas, jūs negalite peržiūrėti ar tinkinti el. laiško naudodami programą Outlook. Tai jūs atliekate vedlyje. Atliekant kitą veiksmą, vedlys rodo numatytąją laiško temą ir tekstą, o jūs galite juos tinkinti.

El. laiško tinkinimas

Atlikdami šį veiksmą, peržiūrite el. laiško komponentus ir padarote reikiamus pakeitimus.

El. laiško tinkinimas

 1. Laukuose Tema ir Įžanga atlikite norimus keitimus.

 2. Jei pasirenkate, kad būtų naudojami el. pašto adresai, kurie saugomi duomenų bazės lauke, šiame puslapyje galite dar papildomai pasirinkti. Dalyje Įtraukti gavėjų el. pašto adresus: pasirinkite vieną iš parinkčių. Nepriklausomai nuo pasirinktos parinkties, vartotojai gaus el. laišką. Jei pasirenkate įvesti el. pašto adresus naudodami programą Microsoft Office Outlook, šis pasirinkimas neprieinamas.

 3. Spustelėkite Pirmyn.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Vedlys rodo puslapį, kuriame pranešama, kad dabar galite kurti el. laišką. Taip pat rodoma, kaip peržiūrėti el. pašto būseną naudojant komandą Tvarkyti atsakymus.

El. laiško kūrimas

Šiame puslapyje gali pasirodyti įspėjančių pranešimų. Šioje lentelėje aprašomas kiekvienas įspėjimas ir galimi veiksmai norint juos išspręsti.

Įspėjimas

Aprašas

Sprendimas

Kai kuriuose nurodyto lauko El. pašto adresas įrašuose nėra galiojančių adresų. Šioms eilutėms nebus grąžinta jokių duomenų.

Jūsų pasirinktame lauke El. pašto adresas yra neapibrėžtų reikšmių.

Jei norite rinkti duomenis kiekvienam įrašui, išeikite iš vedlio ir pakeiskite neapibrėžtas reikšmes el. pašto adresais.

Duomenų bazė turi išskirtinį užraktą; automatinis apdorojimas neveiks, kol užraktas nebus panaikintas.

Duomenų bazė atidaryta išskirtiniu režimu.

Jei pasirenkate, kad atsakymai būtų apdorojami automatiškai, apdorojimas nevyksta, nes programa Access negali papildyti ar naujinti duomenų bazės, kuriai pritaikytas išskirtinis užraktas. Uždarykite duomenų bazę ir vėl ją atidarykite neišskirtiniu režimu, kai tik išsiųsite el. laišką.

Šiuose el. laiškuose gali būti slaptų ar svarbių duomenų.

Renkate duomenis norėdami naujinti egzistuojančius įrašus, o forma, kurią ketinate siųsti, bus iš anksto užpildyta egzistuojančiais duomenimis.

Jei kai kuriuose laukuose yra slaptų duomenų, grįžkite prie vedlio veiksmo, kurį atlikdami pasirinkote laukus, ir iš formos pašalinkite laukus, kuriuose yra slaptų duomenų.

Kiti veiksmai priklauso nuo to, ar patys nurodote el. pašto adresus, ar naudojate adresus, saugomus savo duomenų bazės lentelėje.

Jei pasirenkate, kad el. laiške patys nurodysite adresus

Šiuo atveju įvedate el. pašto adresus naudodamiesi programa Outlook ir galite peržiūrėti ir tinkinti laišką prieš spustelėdami mygtuką Siųsti.

 1. Norėdami tęsti, spustelėkite Kurti.

  Rodomas programos Outlook el. laiškas, kuriame yra duomenų įvedimo forma. El. laiško tekstas apima trumpą įvadą ir formą, kurioje yra valdiklių ir užuominų. Primygtinai rekomenduojama, kad nieko nekeistumėte el. laiško tekste. Jei formos struktūra bus pakeista, gali nepavyksti apdoroti atsakymo.

 2. Laukuose Kam, Kopija ar Nematoma kopija įrašykite gavėjų el. pašto adresus. Taip pat galite spustelėti mygtukus Kam, Kopija ar Nematoma kopija, kad pasirinktumėte adresus iš adresų knygos.

 3. Spustelėkite Siųsti.

Jei pasirenkate, kad bus naudojamas duomenų bazėje saugomas laukas

Šiuo atveju el. laišką jūs jau peržiūrėjote ir tinkinote. Dabar filtruojate lauką El. pašto adresas taip, kad galėtumėte pasirinkti vartotojų, kuriems siunčiamas el. laiškas, adresus.

 1. Spustelėkite Pirmyn, kad būtų rodomas puslapis Siųsti el. laišką gavėjams.

  El. laiško siuntimas gavėjams

 2. Pasirinkite norimus el. pašto adresus pažymėdami atitinkamus žymės langelius.

 3. Spustelėkite Siųsti.

  Jei kai reikšmes į lauką adresas nėra galiojantis elektroninio pašto adresus, dialogo lange, neleistini adresų sąraše rodoma. Tokiu atveju, pasižymėkite adresų sąraše, spustelėkite išeiti, patikrinkite, ar adresai ir bandykite siųsti pranešimą dar kartą. Daugiau informacijos apie siųsti pranešimus, skyriuje duomenų rinkimo el. laiško persiuntimas.

Dabar jau atlikote didžiausią darbo, susijusio su duomenų rinkimu naudojant el. laiškus, dalį. Jei pasirinkote, kad atsakymai būtų apdorojami automatiškai, ir jei neatsirado klaidų, duomenys bus perkelti į paskirties duomenų bazę be jokių tolimesnių jūsų veiksmų.

Kita vertus, jei pasirinkote, kad atsakymus apdorosite neautomatiniu būdu, tuomet dar turite ką veikti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie atsakymų apdorojimą neautomatiniu būdu, trikčių šalinimą ir bendrą duomenų rinkimo el. laiškų ir atsakymų valdymą, skaitykite tolimesnį skyrių.

Puslapio viršus

Po el. laiško išsiuntimo

Norėdamas atsakyti į el. laišką, kiekvienas gavėjas spusteli Atsakyti, užpildo formą užklausta informacija, tada spusteli Siųsti. Šiame skyriuje pasakojama, kaip peržiūrėti atsakymus ir ką daryti, jei kurie nors iš jų apdorojami neteisingai.

Šiame skyriuje

Žiūrėti atsakymus

Tikrinimas ir trikčių diagnostika automatinių atsakymų apdorojimo

Rankiniu būdu apdoroti atsakymus ir trikčių diagnostika

Duomenų rinkimo el. laiško persiuntimas

Daugiau informacijos apie atsakymų tvarkymą ir el. laiškų parinkčių keitimą taip pat galite ieškoti skyriuje Taip pat žiūrėkite

Atsakymų peržiūra

Nesvarbu, kokį būdą pasirinkote atsakymams apdoroti, galbūt jūs norėsite sužinoti, kas atsakė į jūsų el. laišką, taip pat galbūt norėsite atidaryti atsakymus neautomatiniu būdu. Norėdami peržiūrėti atsakymus, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pereikite į programą Outlook ir suraskite aplanką, kurį paskyrėte duomenų rinkimo atsakymams saugoti.

  Patarimas: Jei neprisimenate aplanko pavadinimo, skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Duomenų rinkimas spustelėkite Tvarkyti atsakymus. Aplanko pavadinimą rasite dialogo lange Tvarkyti duomenų rinkimo pranešimus esančio stulpelioProgramos Outlook aplankas eilutėje, atitinkančioje el. laišką, kurio atsakymus norite peržiūrėti.

 2. Norėdami atidaryti atsakymą naudodamiesi programa Outlook, dukart jį spustelėkite. Pamatysite siuntėjo užpildytą formą.

Programa Access neapdoros atsakymų, gautų į pradinį atsakymo laišką. Todėl jei matote, kad viena ar daugiau iš gavėjų gautų formų yra tuščios, nepilnos ar užpildytos netinkamai, turite tiems vartotojams iš naujo siųsti pradinį el. laišką, o ne naudoti komandą Atsakyti.

Be to, jei norite siųsti užklausą papildomų žmonių, galite persiųsti pradinį pranešimą, o ne jį persiųsti. Skyriuje duomenų rinkimo el. laiško persiuntimas daugiau informacijos.

Tikrinimas ir automatinio atsakymo apdorojimo trikčių šalinimas

Jei pasirenkate, kad atsakymai būtų apdorojamai automatiškai, atlikite šiuos veiksmus norėdami užtikrinti, kad atsakymai bus apdorojami tinkamai:

 • Peržiūrėkite kiekvieno atsakymo reikšmes stulpeliuose Vykdymo vėliavėlė, Duomenų rinkimo būsena ir Kategorijos.

  Patarimas: Jei savo rodinyje nematote stulpelių Vykdymo vėliavėlė, Duomenų rinkimo būsena ir Kategorijos, pridėkite juos naudodami Laukų parinkiklis. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelio antraštę, o tada – Laukų parinkiklis. Dialogo lange Laukų parinkiklis nuvilkite kiekvieną lauką į egzistuojančio stulpelio antraštės dešinę ar kairę pusę.

  Jei programos Outlook aplanke Vykdymo vėliavėlė nustatyta kaip Duomenų rinkimo operacija buvo sėkminga, stulpelis Duomenų rinkimo būsena yra tuščias ir stulpelyje Kategorijos yra žalias indikatorius, atsakymas buvo sėkmingai apdorotas.

 • Be to, galbūt norėsite peržiūrėti paskirties lentelių turinį, kad įsitikintumėte, jog surinkti duomenys saugomi kaip nauji įrašai ar kaip egzistuojančių įrašų naujinimai.

Jei įtariate, kad atsakymo nėra automatiškai apdorojama, patikrinkite, ar visos sąlygos reikalingos apdorojimo atitinka. Ieškokite šio straipsnio skyriuje Automatinis apdorojimas. Tada Išbandykite pasiūlymai pateikiami šioje lentelėje. Dauguma pasiūlymų reikia nustatyti problemą ir tada neautomatiniu būdu eksportuoti atsakymą. Pagalbos dėl eksportavimo rankiniu būdu, ieškokite kitame skyriuje, rankiniu būdu apdoroti atsakymus ir trikčių diagnostika.

Problema

Priežastis

Sprendimas

Atsakymas yra programos Outlook aplanke, bet nebuvo apdorotas. Stulpelyje Duomenų rinkimo būsena rodoma Pranešimas neapdorotas.

Peržiūrėkite el. laiško parinktis dialogo lange Duomenų rinkimas naudojant el. pašto parinktis. Parametrai parenkami norint automatiškai apdoroti atsakymus arba apsaugoti, kad tam tikri atsakymai nebūtų automatiškai apdorojami.

Patarimas: Norėdami, kad būtų rodomos parinktys, skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Duomenų rinkimas spustelėkite Tvarkyti atsakymus. Dialogo lange pasirinkite norimą el. laišką ir tada spustelėkite Pranešimo parinktys.

Eksportuokite atsakymą neautomatiniu būdu.

Norėdami būti tikri, kad dar negauti atsakymai bus apdoroti automatiškai, parinkčių dialogo lange pakeiskite parametrus.

Informacijos apie peržiūrėti ir keisti parinktis, ieškokite straipsnyje Duomenų rinkimo el. pašto parinktys .

Aš atsakiau į vieną savo el. laiškų, bet jis nebuvo apdorotas.

Atsakant į savo paties el. laišką, naudojama šiek tiek kitokia procedūra.

Pildykite ne gautame el. laiške, o išsiųstame el. laiške esančią formą, kurį galima rasti aplanke Išsiųsta. Raskite aplanką Išsiųsta ir tada atidarykite el. laišką. Spustelėkite Atsakyti, užpildykite formą ir tada spustelėkite Siųsti.

Atsakymas nepatenka į tinkamą aplanką.

Tik pradiniai atsakymai į el. laišką patenką į paskirtą aplanką.

Atsakymai į savo paties el. laiškus (nebent kurdami atsakymą naudojote aplanke Išsiųsta esančio el. laiško kopiją) ir atsakymai, kurie yra el. laiškų gijos, naudojamos diskusijai, dalis, gali nepatekti į paskirtą aplanką.

Kitos galimos priežastys: neįdiegta programa Office Access 2007 arba nėra priedo, reikalingo atsakymams apdoroti (ar jis yra pažeistas).

Jei vienas iš jūsų atsakymų neapdorojamas, užpildykite formą, esančią išsiųstame el. laiške, kurį galima rasti aplanke Išsiųsta.

Jei vartotojas užpildė formą atsakydamas į atsakymą, paprašykite vartotojo atsakyti į pradinį el. laišką.

Jei įtariate, kad priedo nėra ar jis pažeistas, pereikite į programą Outlook, meniu Įrankiai spustelėkite Patikimumo centras, tada – Priedai. Įsitikinkite, kad rodomas elementas Microsoft Access Outlook papildinys, skirtas duomenims rinkti ir publikuoti. Jei nematote šio įrašo, bandykite iš naujo įdiegti programą Access.

Stulpelyje Duomenų rinkimo būsena rodoma tokia eilutė:

Nepavyksta rasti duomenų bazės. Suraskite duomenų bazę ir importuokite duomenis neautomatiniu būdu.

Duomenų bazė buvo perkelta į kitą vietą, pervardyta, panaikinta arba buvo pažeista.

Atkurkite pradinę duomenų bazės vietą ir atsakymą eksportuokite neautomatiniu būdu.

Stulpelyje Duomenų rinkimo būsena rodoma tokia eilutė:

Nepavyksta atidaryti duomenų bazės duomenims eksportuoti, nes duomenų bazė jau naudojama. Kai duomenų bazė taps galima, apdorokite atsakymus neautomatiniu būdu.

Duomenų bazė atidaryta išskirtiniu režimu ir duomenų bazės nebus galima keisti, kol nebus pašalintas išskirtinis užraktas.

Paprašykite, kad vartotojas, kuris atidarė duomenų bazę išskirtiniu režimu, ją uždarytų ir atidarytų įprastiniu režimu. Tada bandykite atsakymus eksportuoti neautomatiniu būdu.

Stulpelyje Duomenų rinkimo būsena rodoma tokia eilutė:

Ši Access duomenų bazė yra apsaugota slaptažodžiu. Eksportuokite šiuos duomenis į Microsoft Access neautomatiniu būdu.

Paskirties duomenų bazė apsaugota slaptažodžiu. Nepavyksta automatiškai apdoroti atsakymų, jei duomenų bazė reikalauja slaptažodžio.

Eksportuokite atsakymą neautomatiniu būdu. Jei norite, kad ateityje atsakymai būtų apdorojami automatiškai, pašalinkite duomenų bazės apsaugą slaptažodžiu.

Stulpelyje Duomenų rinkimo būsena rodomas pranešimas, kad nėra lentelės, užklausos arba lauko.

Buvo panaikinta ar pervardyta paskirties duomenų bazė arba struktūra buvo modifikuota taip, kad formos turinys negali būti įtrauktas į lenteles.

Iš naujo sukurkite paskirties lenteles ir užklausas arba sukurkite ir išsiųskite naują duomenų rinkimo el. laišką.

Stulpelyje Duomenų rinkimo būsena rodoma tokia eilutė:

Nepavyksta apdoroti šio el. laiško. Šiame el. laiške esanti forma yra sugadinta arba buvo modifikuota.

Arba atsakyme esanti forma pažeista, arba kažkas (gavėjas ar siuntėjas) modifikavo formą.

Jei formą modifikavo gavėjas, paprašykite, kad gavėjas iš naujo atsiųstų formą, ir atsakymą eksportuokite neautomatiniu būdu.

Jei pradiniame el. laiške esanti forma yra pažeista arba negaliojanti, turite sukurti ir išsiųsti naują el. laišką.

Stulpelyje Duomenų rinkimo būsena rodoma tokia eilutė:

Nepavyksta rasti informacijos, reikalingos nurodytai duomenų bazei apdoroti.

Trūksta informacijos, reikalingos susieti atsakymą su egzistuojančiu įrašu, kuris turi būti atnaujintas.

Reikia sinchronizuoti el. laiško parametrus su programa Outlook. Programos Access skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Duomenų rinkimas spustelėkite Tvarkyti atsakymus. Dialogo lange Tvarkyti atsakymus pasirinkite el. laišką. Dalyje Išsami pranešimo informacija programa Access rodo įspėjimo lauką. Spustelėkite įspėjimą, kad būtų sinchronizuoti parametrai, tada uždarykite dialogo langą. Grįžkite į programą Outlook ir tada bandykite neautomatiniu būdu eksportuoti atsakymą.

Stulpelyje Duomenų rinkimo būsena rodoma tokia eilutė:

Duomenų nepavyksta įtraukti ar atnaujinti, nes lauke, kuriame galimos tik unikalios reikšmės, būtų sukurtos pasikartojančios reikšmės.

Lauke, kurio ypatybė Indeksuota nustatyta kaip Taip (neleidžiami dublikatai), negali būti pasikartojančių reikšmių. Jei formos laukui priskirta reikšmė jau egzistuoja atitinkamame lentelės lauke, operacija nepavyks.

Paprašykite, kad gavėjas atsiųstų kitą atsakymą, kuriame būtų skirtinga formos lauko reikšmė.

Stulpelyje Duomenų rinkimo būsena rodoma tokia eilutė:

Jūsų įvesta reikšmė nėra pasirinkimų sąrašo elementas...

Arba formoje yra būtinas laukas, kuriame peržvelgiamos reikšmės, bet vartotojas nenurodė lauko reikšmės, arba lauko ypatybė Tik sąrašas (LimitToList) nustatyta kaip Taip, bet vartotojas nurodė reikšmę, kurios nėra sąraše.

Arba paprašykite gavėjo, kad iš naujo atsiųstų atsakymą užpildęs visus laukus, arba užpildykite ir išsaugokite formą patys ir tada vėl bandykite eksportuoti.

Stulpelyje Duomenų rinkimo būsena rodomas pranešimas, kad formos lauke nurodyta reikšmė yra neleistina.

Gavėjas viename ar daugiau laukų įvedė neleistinus duomenis.

Arba paprašykite gavėjo, kad iš naujo atsiųstų atsakymą užpildęs visus laukus, arba užpildykite ir išsaugokite formą patys ir tada vėl bandykite eksportuoti.

Stulpelyje Duomenų rinkimo būsena rodoma tokia eilutė:

Šiame pranešime yra forma, kurią turite užpildyti. Kai baigsite, nusiųskite ją šio el. laiško siuntėjui.

Gavėjas neužpildė formos.

Paprašykite, kad gavėjas, užpildęs formą, atsiųstų kitą atsakymą.

Atsakymų apdorojimas neautomatiniu būdu ir klaidų šalinimas

Atsakymų apdorojimas rankiniu būdu apima eksportavimo operacijos pradėjimą naudojant programą Outlook.

Vienu metu galite eksportuoti tik vieną atsakymą. Venkite atsakymų, kurių stulpelyje Duomenų rinkimo būsena nustatyta kaip rinkti duomenis naudodami el. pašto buvo sėkmingas. Ši būsena rodo, kad atsakymas jau sėkmingai atliktas. Atsakymų, kurių stulpelyje Duomenų rinkimo būsena nustatyta kaip pranešimą neapdoroti turi būti tvarkomi rankiniu būdu. Atsakymą, kuriame yra klaidos pranešimą šiame stulpelyje nepavyko automatiškai apdoroja, ir keletas trikčių prieš rankiniu būdu galite eksportuoti, reikės. Peržiūrėkite prieš tai buvusioje, tikrinimas ir automatinio atsakymų apdorojimotrikčių šalinimas.

 1. Programoje Outlook dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite atsakymą, kurį norite apdoroti neautomatiniu būdu.

 2. Spustelėkite Duomenų eksportavimas į Microsoft Office Access.

 3. Dialogo lange Duomenų eksportavimas į Microsoft Office Access peržiūrėkite išsamią atsakymo informaciją, tada spustelėkite Gerai norėdami eksportuoti.

  Jei eksportavimo operacija pavyksta, rodomas pranešimas Duomenys sėkmingai eksportuoti į duomenų bazę. Jei operacija nepavyksta, rodomas pranešimas Nepavyksta importuoti duomenų dėl įvykusių klaidų kartu su problemos, sukėlusios triktį, aprašu. Šioje lentelėje išvardytos problemos, dėl kurių gali nepavykti eksportavimo operacija:

Problema

Priežastis

Sprendimas

Kai dešiniuoju pelės mygtuku spusteliu atsakymą, nerodoma komanda Duomenų eksportavimas į Microsoft Access.

Pasirinktas el. laiškas yra neleistinas duomenų rinkimo atsakymas.

Iš paskirto aplanko panaikinkite el. laiškus, kurie nėra duomenų rinkimo atsakymai.

Atsakymas nepatenka į tinkamą aplanką.

Tik pradiniai atsakymai į el. laišką pateks į paskirtą aplanką.

Atsakymai į savo paties el. laiškus (nebent kurdami atsakymą naudojote aplanke Išsiųsta esančio el. laiško kopiją) ir atsakymai, kurie yra el. laiškų gijos, naudojamos diskusijai, dalis gali nepatekti į paskirtą aplanką.

Kitos galimos priežastys: neįdiegta programa Access arba nėra priedo, reikalingo atsakymams apdoroti, ar jis yra pažeistas.

Jei vienas iš jūsų atsakymų neapdorojamas, užpildykite formą, esančią išsiųstame el. laiške, kurį galima rasti aplanke Išsiųsta.

Jei vartotojas užpildė formą atsakydamas į atsakymą, paprašykite vartotojo atsakyti į pradinį el. laišką.

Jei įtariate, kad priedo nėra ar jis pažeistas, pereikite į programą Outlook. Programos Outlook meniu Įrankiai spustelėkite Patikimumo centras, tada – Priedai. Įsitikinkite, kad rodomas elementas Microsoft Access Outlook papildinys, skirtas duomenims rinkti ir publikuoti. Jei nematote šio įrašo, bandykite iš naujo įdiegti programą Access.

Pranešimas:

Nepavyksta rasti duomenų bazės. Suraskite duomenų bazę ir importuokite duomenis neautomatiniu būdu.

Duomenų bazė buvo perkelta į kitą vietą, pervardyta, panaikinta arba buvo pažeista.

Atkurkite duomenų bazės pradinę vietą ir tada vėl bandykite.

Pranešimas:

Duomenų bazė jau naudojama.

Duomenų bazė atidaryta išskirtiniu režimu ir duomenų bazės nebus galima keisti, kol nebus pašalintas išskirtinis užraktas.

Paprašykite, kad vartotojas, kuris atidarė duomenų bazę išskirtiniu režimu, ją uždarytų ir atidarytų įprastiniu režimu. Tada bandykite atsakymus eksportuoti neautomatiniu būdu.

Pranešimas:

Nėra lentelės, užklausos arba lauko.

Buvo panaikinta ar pervardyta paskirties duomenų bazė arba jos struktūra buvo modifikuota taip, kad formos turinys negali būti įtrauktas į lenteles.

Sukurkite trūkstamas paskirties lenteles ir užklausas arba sukurkite ir išsiųskite naują duomenų rinkimo el. laišką.

Pranešimas:

Forma sugadinta arba buvo modifikuota.

Arba atsakyme esanti forma pažeista, arba kažkas (gavėjas ar siuntėjas) modifikavo formą.

Jei formą modifikavo gavėjas, paprašykite, kad jie iš naujo atsiųstų formą, ir atsakymą eksportuokite neautomatiniu būdu.

Jei pradiniame el. laiške esanti forma yra pažeista arba negaliojanti, turite sukurti ir išsiųsti naują el. laišką.

Pranešimas:

Nėra informacijos, reikalingos apdorojimui užbaigti.

Trūksta informacijos, reikalingos susieti atsakymą su egzistuojančiu įrašu, kuris turi būti atnaujintas.

Reikia sinchronizuoti el. laiško parametrus su programa Outlook. Programos Access skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Duomenų rinkimas spustelėkite Tvarkyti atsakymus. Dialogo lange Tvarkyti atsakymus pasirinkite el. laišką. Dalyje Išsami pranešimo informacija programa Access rodo įspėjimo lauką. Spustelėkite įspėjimą, kad būtų sinchronizuoti parametrai, tada uždarykite dialogo langą. Grįžkite į programą Outlook ir tada neautomatiniu būdu eksportuokite atsakymą.

Pranešimas:

Duomenų nepavyksta įtraukti ar atnaujinti, nes lauke, kuriame galimos tik unikalios reikšmės, būtų sukurtos pasikartojančios reikšmės.

Lauke, kurio ypatybė Indeksuota nustatyta kaip Taip (neleidžiami dublikatai), negali būti pasikartojančių reikšmių. Jei formos laukui priskirta reikšmė jau egzistuoja atitinkamame lentelės lauke, operacija nepavyks.

Paprašykite, kad gavėjas atsiųstų kitą atsakymą, kuriame būtų skirtinga formos lauko reikšmė.

Pranešimas:

Jūsų įvesta reikšmė nėra pasirinkimų sąrašo elementas.

Arba formoje yra būtinas laukas, kuriame peržvelgiamos reikšmės, bet vartotojas nenurodė lauko reikšmės, arba lauko ypatybė Tik sąrašas (LimitToList) nustatyta kaip Taip , o vartotojas nurodė reikšmę, kurios nėra sąraše.

Arba paprašykite gavėjo, kad iš naujo atsiųstų atsakymą užpildęs visus laukus, arba užpildykite ir išsaugokite formą patys ir tada vėl bandykite eksportuoti.

Pranešimas:

Neleistina reikšmė formos lauke.

Gavėjas viename ar daugiau laukų įvedė neleistinus duomenis.

Arba paprašykite gavėjo, kad iš naujo atsiųstų atsakymą užpildęs visus laukus, arba užpildykite ir išsaugokite formą patys ir tada vėl bandykite eksportuoti.

Pranešimas:

Atsakyme yra forma, kurią turite užpildyti. Kai baigsite, nusiųskite ją šio el. laiško siuntėjui.

Gavėjas neužpildė formos.

Paprašykite, kad gavėjas, užpildęs formą, atsiųstų kitą atsakymą.

Bandykite eksportuoti atsakymą, kol stulpelyje Kategorijos bus rodomas žalias stačiakampis.

Duomenų rinkimo el. laiško siuntimas iš naujo

Jei norite el. laišką išsiųsti papildomiems vartotojams ar jei pradinis el. laiškas kai kurių vartotojų nepasiekė dėl klaidų, bandykite laišką siųsti iš naujo, o ne jį persiųsti.

 1. Skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Duomenų rinkimas spustelėkite Tvarkyti atsakymus. Mygtuko paveikslėlis

  Rodomas dialogo langas Tvarkyti duomenų rinkimo pranešimus.

  Dialogo langas Tvarkyti duomenų rinkimo pranešimus

 2. Dialogo lange Tvarkyti duomenų rinkimo pranešimus spustelėkite el. laišką, kurį norite dar kartą siųsti.

 3. Spustelėkite Dar kartą siųsti šį el. laišką.

  Jei išjungtas mygtuką persiųsti šį laišką

  Mygtukas atrodo neryškus (neprieinamas), jei el. laiško parametrai turi būti sinchronizuoti su programa Outlook.

  Spustelėkite įspėjimo lauką dalyje Išsami pranešimo informacija, kad sinchronizuotumėte parametrus. Jei procesas buvo sėkmingas, pamatysite pranešimą Sinchronizuota sėkmingai. Jei matote klaidos pranešimą, bandykite uždaryti dialogo langą ir vėl jį atidaryti.

 4. Programa Access atlieka tam tikrus patikrinimus  , pvz., tikrina, ar paskirties lentelės ir užklausos vis dar egzistuoja, kad jose vis dar yra visi formos laukai ir kad nepasikeitę jų duomenų tipai. Jei patikrinimas būna sėkmingas, vedlio puslapyje raginama nurodyti, kokiu būdu norite apdoroti atsakymus. Kitu atveju bus rodomas pranešimas, nurodantis iš naujo sukurti el. laišką.

 5. Toliau dirbkite su vedliu, kaip dirbote pirmą kartą siųsdami el. laišką. Parametrai gali būti kitokie nei praeitą kartą.

  Norėdami el. laišką išsiųsti kitiems vartotojams, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Neautomatiniu būdu nurodykite el. pašto adresus. (Atkreipkite dėmesį, kad ši parinktis galima tik tuomet, jei renkate duomenis norėdami pridėti naujų įrašų.)

  • Pasirinkite kitą el. pašto adreso lauką.

  • Naudokite tą patį el. pašto adreso lauką, bet atlikdami paskutinį veiksmą pasirinkite tik norimus adresus.

   Pagalbos dėl vedlio veiksmus, ieškokite šio straipsnio skyriuje Nurodykite, kaip norite tvarkyti duomenis.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×