Duomenų lapo įterpimas į formą

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Duomenų lapas yra paprastas duomenų, išdėstytų eilutėmis ir stulpeliais, rodinys. Jei naršymo srityje du kartus spustelėsite lentelę, programoje Microsoft Office Access 2007 bus rodoma lentelė kaip duomenų lapas. Kadangi duomenų lapai glaustai pateikia duomenis, juos labai patogu naudoti kaip antrines formas, skirtas duomenims rodyti iš ryšys „vienas – daug“dalies „daugelis“. Šiame straipsnyje aprašoma, kaip įtraukti duomenų lapus į formas naudojant programą Office Access 2007.

Ką norėtumėte daryti?

Peržiūrėkite pavyzdį, duomenų lapo formos

Nustatyti ryšius tarp lentelių

Kurti formą, kurioje yra duomenų lapas, naudojant formos įrankį

Kurti formą, kurioje yra duomenų lapas, naudodami maketo rodinį

Duomenų lapo įterpimas į esamą formą naudojant maketo rodinys

Duomenų lapo įterpimas į esamą formą naudojant dizaino rodinį

Suprasti skirtumus tarp Perskirtosios formos ir formos, kurioje yra duomenų lapas

Duomenų lapo, esančio formoje, pavyzdžio peržiūra

Tarkime, norite sukurti formą, kurioje būtų pateikiami produktų kategorijų ir visų toms kategorijoms priklausančių produktų duomenys. Lentelės Kategorijos duomenys pateikia ryšio dalį „vienas“, o lentelės Produktai duomenys – „daugelis“. Kiekvienoje kategorijoje gali būti daug produktų.

Forma, kurioje yra antrinė forma

1. Pagrindinėje formoje rodomi duomenys iš ryšio dalies „vienas“.

2. Duomenų lape rodomi duomenys iš ryšio dalies „daugelis“.

Puslapio viršus

Ryšių tarp lentelių sukūrimas

Prieš kurdami formą, kurioje būtų duomenų lapas, peržiūrėkite ryšius tarp savo lentelių ir pridėkite trūkstamus. Taip programa Access galės automatiškai kurti saitus tarp duomenų lapų ir pagrindinių formų. Norėdami peržiūrėti, įtraukti arba modifikuoti savo duomenų bazės lentelių ryšius, skirtuko Išplėstiniai įrankiai grupėje Analizavimas spustelėkite Ryšiai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie ryšių kūrimą, žr. skyriuje Taip pat žiūrėkite esančius saitus.

Puslapio viršus

Formos, kurioje yra duomenų lapas, kūrimas naudojant formos įrankį

Kai naudojate formos įrankį norėdami sukurti formą, kurios pagrindas yra lentelė, esanti ryšio „vienas su daugeliu“ dalyje „vienas“, programa Access automatiškai įterpia duomenų lapą, kuriame rodomi ryšio dalies „daugelis“ duomenys.

Pvz., jei šios sąlygos teisingos, programa Access įterpia duomenų lapą, kuriame pateikiami visi kiekvieno kliento užsakymai:

 • Kuriate paprastą formą, kurios pagrindas yra lentelė Klientai.

 • Nustatėte „vieno su daugeliu“ ryšį su lentele Užsakymai. Šis ryšys nurodo, kad vienas lentelės Klientai įrašas gali būti susietas su keliais lentelės Užsakymai įrašais.

 • Lentelė Klientai nėra jokio kito ryšio „vienas su daugeliu“ dalyje „vienas“.

 • Naršymo srityje spustelėkite lentelę, kuri yra ryšio „vienas su daugeliu“ dalyje „vienas“.

 • Skirtuko kūrimas grupėje formos spustelėkite forma. Mygtuko paveikslėlis

Programa Access sukuria formą su duomenų lapu, esančiu formos apačioje. Jei programa Access nesukuria duomenų lapo, tai reiškia, kad formoje naudojama lentelė nėra ryšio „vienas su daugeliu“ dalis arba kad lentelė yra kelių ryšių „vienas su daugeliu“ dalis

Pastabos: 

 • Išskyrus pagrindinę formą, šis procesas nekuria jokių kitų formos objektų. Duomenų lapas yra tiesioginis lentelės vaizdas.

 • Duomenų lapo stulpelio slėpimas    Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelį, tada spustelėkite Slėpti stulpelį. Parametras įrašomas. Jei įrašote ir uždarote formą, o tada vėl ją atidarote, stulpelis vis tiek bus paslėptas.

 • Paslėpto duomenų lapo stulpelio atkūrimas    Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurio duomenų lapo stulpelio antraštę, tada spustelėkite Nebeslėpti stulpelių. Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno stulpelio, kurio rodymą norite atkurti, ir spustelėkite Uždaryti.

Puslapio viršus

Formos, kurioje yra duomenų lapas, kūrimas naudojant maketo rodinį

Jei jau nustatėte savo duomenų bazės lentelių ryšius, naudodami maketo rodinį, galite greitai sukurti formą, kurioje būtų duomenų lapas. Kai formoje, kurios pagrindas yra ryšio dalis „vienas“, pridedate lauką iš ryšio dalies „daugelis“, programa Access automatiškai sukuria duomenų lapą, kuriame rodomi susieti įrašai.

 1. Skirtuko kūrimas grupėje formos spustelėkite Tuščia forma. Mygtuko paveikslėlis

  Programoje Access tuščia forma atidaroma kaip maketo rodinys ir rodoma sritis Laukų sąrašas.

  Pastaba: Jei atsitiktinai uždarėte sritį Laukų sąrašas, galite ją vėl atidaryti atlikdami vieną iš šių veiksmų:

  • Paspauskite ALT+F8.

   Arba

   Skirtuko Formatuoti grupėje valdikliai spustelėkite Įtraukti esamus laukus. Mygtuko paveikslėlis

 2. >Spustelėkite pliuso ženklą prie lentelės, kuri yra ryšio „vienas su daugeliu“ dalyje „vienas“, ir nuvilkite pirmą norimą lauką į formą

  Atkreipkite dėmesį, kad sritis Laukų sąrašas suskirsto lenteles į sekcijas: Šiame rodinyje galimi laukai ir žemiau Galimi susijusių lentelių laukai. Srities Laukų sąrašas apačioje visos kitos lentelės, kurios nėra tiesiogiai susijusios su pagrindine lentele, išvardytos sekcijoje Galimi kitų lentelių laukai.

 3. Iš sekcijos Šiame rodinyje galimi laukai nuvilkite į pagrindinę formą kitus norimus laukus.

 4. Iš sekcijos Galimi susijusių lentelių laukai nuvilkite pirmą lauką, kurio reikia duomenų lape, į formą. Programa Access sukuria duomenų lapą ir prideda jame lauką.

 5. Norėdami naujame duomenų lape pridėti papildomų laukų, pirmiausia pažymėkite duomenų lapą jį spustelėdami. Atkreipkite dėmesį, kad programa Access iš naujo išdėsto sritį Laukų sąrašas, kad duomenų lapui skirti laukai būtų viršuje. Iš sekcijos Šiame rodinyje galimi laukai nuvilkite į duomenų lapą kitus norimus laukus. Kai velkate kiekvieną lauką į duomenų lapą, programa Access velka įterpimo juostą, kurioje rodoma, kur laukas bus įterptas, kai atleisite pelės mygtuką.

 6. Norėdami pridėti kitus laukus į pagrindinę formą arba duomenų lapą, pirmiausia spustelėkite pagrindinę formą arba duomenų lapą, kad juos pažymėtumėte, tada nuvilkite lauką iš srities Laukų sąrašas.

Srities Laukų sąrašas sekcijoje galimi kitų lentelių laukai yra lentelių, kurios nėra tiesiogiai susiję su lentele arba užklausa, kuri pagal pasirinktą formos arba duomenų lapo. Jei nustatėte visus galiojančius lentelės ryšius lange Ryšiai, tada sekcijoje galimi kitų lentelių laukai laukai nėra gali būti galiojantys pasirinkimai, kurdami formą. Jei nuvilksite lauką iš šiame skyriuje į formą, programa Access rodo dialogo langą Ryšio nurodymas . Turite įvesti lauką arba laukus, dviejų lentelių susiejimas tarpusavyje, prieš tęsdami. Jei tai padarysite, srities Laukų sąrašas nebus galima rūšiuoti sekcijų pagal iš anksto nustatytus ryšius. Tai gali būti geriausia spustelėkite Atšaukti šį dialogo langą ir iš naujo peržiūrėti savo lentelės ryšius, vietoj to. Daugiau informacijos apie ryšių, ieškokite straipsnyje kurti, redaguoti ar naikinti ryšį.

Puslapio viršus

Duomenų lapo įterpimas į esamą formą naudojant maketo rodinį

Jei jau nustatėte savo duomenų bazės lentelių ryšius, naudodami maketo rodinį, galite greitai pridėti duomenų lapą į esamą formą. Kai formoje, kurios pagrindas yra ryšio dalis „vienas“, pridedate lauką iš ryšio dalies „daugelis“, programa Access automatiškai sukuria duomenų lapą, kuriame rodomi susieti įrašai.

 1. Norėdami atidaryti esamą formą kaip maketo rodinį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ją naršymo srityje, tada laikinajame meniu spustelėkite Maketo rodinys.

  Jei nerodoma sritis Laukų sąrašas:

  • Paspauskite ALT+F8.

   Arba

   Skirtuko Formatuoti grupėje valdikliai spustelėkite Įtraukti esamus laukus. Mygtuko paveikslėlis

   Atkreipkite dėmesį, kad sritis Laukų sąrašas suskirsto lenteles į sekcijas: Šiame rodinyje galimi laukai ir žemiau Galimi susijusių lentelių laukai. Srities Laukų sąrašas apačioje visos kitos lentelės, kurios nėra tiesiogiai susijusios su pagrindine lentele, išvardytos sekcijoje Galimi kitų lentelių laukai.

 2. Sekcijoje Galimi susijusių lentelių laukai išskleiskite lentelę, kurioje yra pirmas laukas, reikalingas duomenų lape, ir nuvilkite lauką į formą. Programa Access sukuria duomenų lapą ir prideda jame lauką.

 3. Norėdami naujame duomenų lape pridėti papildomų laukų, pirmiausia pažymėkite duomenų lapą jį spustelėdami. Atkreipkite dėmesį, kad programa Access iš naujo išdėsto sritį Laukų sąrašas, kad duomenų lapui skirti laukai būtų viršuje. Iš sekcijos Šiame rodinyje galimi laukai nuvilkite į duomenų lapą kitus norimus laukus. Kai velkate kiekvieną lauką į duomenų lapą, programa Access velka įterpimo juostą, kurioje rodoma, kur laukas bus įterptas, kai atleisite pelės mygtuką.

 4. Norėdami pridėti kitus laukus į pagrindinę formą arba duomenų lapą, pirmiausia spustelėkite pagrindinę formą arba duomenų lapą, kad juos pažymėtumėte, tada nuvilkite lauką iš srities Laukų sąrašas.

Srities Laukų sąrašas sekcijoje galimi kitų lentelių laukai yra lentelių, kurie nėra tiesiogiai susiję su lentele arba užklausa, kuri remiasi pažymėtą formą. Jei nustatėte visus galiojančius lentelės ryšius lange Ryšiai, tada sekcijoje galimi kitų lentelių laukai laukai nėra gali būti galiojantys pasirinkimai, kurdami formą. Jei nuvilksite lauką iš šiame skyriuje į formą, programa Access rodo dialogo langą Ryšio nurodymas . Turite įvesti lauką arba laukus, dviejų lentelių susiejimas tarpusavyje, prieš tęsdami. Jei tai padarysite, srities Laukų sąrašas nebus surūšiuota į sekcijas pagal iš anksto nustatytus ryšius. Tai gali būti geriausia spustelėkite Atšaukti šį dialogo langą ir iš naujo peržiūrėti savo lentelės ryšius, vietoj to. Daugiau informacijos apie ryšių, ieškokite straipsnyje kurti, redaguoti ar naikinti ryšį.

Puslapio viršus

Duomenų lapo įterpimas į esamą formą naudojant dizaino rodinį

Naudokite šią procedūrą norėdami pridėti duomenų lapą, kuris sukurtas tiesiogiai pagal lentelę ar užklausą, į esamą formą dizaino rodinyje.

 1. Norėdami atidaryti formą kaip dizaino rodinį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą naršymo srityje, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Jei skirtuko Dizainas grupėje Valdikliai pažymėtas įrankis Naudoti valdymo vedlius, spustelėdami atžymėkite jį.

  Mygtuko paveikslėlis

  kodėl?

  Naudojamas antrinės formos valdymo vedlys sukuria atskirą formos objektą ir valdo antrinę formą pagal šį formos objektą. Priešingai, ši procedūra sukuria duomenų lapą, kuris grindžiamas tiesiogiai lentele arba užklausa, o ne forma.

 3. Skirtuko dizainas grupėje valdikliai spustelėkite mygtuką Antrinė forma/antrinė ataskaita Mygtuko paveikslėlis . Mygtuko paveikslėlis

 4. Formos kūrimo tinklelyje spustelėkite toje vietoje, kurioje norite įterpti duomenų lapą.

 5. Perkelkite ir pakeiskite antrinės formos valdiklį vilkdami jo kraštuose ir kampuose esančias rankenėles.

 6. Norėdami redaguoti pridėtą antrinės formos valdiklio etiketę, pirmiausia ją spustelėkite, tada spustelėkite du kartus, kad pažymėtumėte jos tekstą, ir įrašykite naują etiketę. Jei norite panaikinti etiketę, spustelėkite ją vieną kartą ir paspauskite DELETE.

 7. Jei ypatybių lapas dar nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų rodomas.

 8. Jei antrinės formos valdiklis nepažymėtas, norėdami jį pažymėti, spustelėkite vieną kartą.

 9. Ypatybių lapo skirtuke Duomenys spustelėkite išplečiamąjį sąrašą Šaltinio objektas, tada spustelėkite lentelę ar užklausą, norimą rodyti duomenų lape. Pvz., jei norite, kad būtų rodomi lentelės Užsakymai duomenys, spustelėkite Lentelė.Užsakymai.

 10. Jei prieš pradėdami šią procedūrą teisingai nustatėte ryšius, programa Access automatiškai nustato tinkamas ypatybių Susieti antrinius laukus ir Susieti pagrindinius laukus reikšmes, leidžiančias susieti pagrindinę formą su duomenų lapu.

  Mano susieti antrinius laukus ir susieti pagrindinius laukus ypatybės yra tuščias

  Jei programa Access negali nustatyti, kaip susieti antrinės formos valdiklį su pagrindine forma, antrinės formos valdiklio ypatybės Susieti antrinius laukus ir Susieti pagrindinius laukus paliekamos tuščios. Jūs turite nustatyti jas neautomatiniu būdu, atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Atidarykite pagrindinę formą kaip dizaino rodinį.

  2. Pasirinkite antrinės formos valdiklį, spustelėdami jį vieną kartą.

  3. Jei ypatybės lapas nerodomas, paspauskite F4.

  4. Ypatybių lapo skirtuke Duomenys spustelėkite (...), esantį šalia ypatybės Susieti antrinius laukus lauko.

   Rodomas dialogo langas Antrinių formų laukų saitai.

  5. Išplečiamuosiuose sąrašuose Pagrindiniai laukai ir Antriniai laukai pasirinkite laukus, su kuriais norite susieti formas. Jei nesate tikri, kokius laukus naudoti, spustelėkite Siūlyti, kad programa Access nustatytų siejančiuosius laukus. Baigę spustelėkite Gerai.

   Jei nematote lauko, kurį norite naudoti formoms susieti, norėdami būti tikri, kad siejantysis laukas yra jame, turėsite redaguoti pagrindinės arba antrinės formos įrašo šaltinį. Pavyzdžiui, jei forma sukurta pagal užklausą, turėtumėte įsitikinti, kad siejantysis laukas yra užklausos rezultatuose.

  6. Įrašykite pagrindinę formą, perjunkite formos rodinį ir patikrinkite, ar forma veikia taip, kaip tikitės.

 11. Įrašykite formą spustelėdami įrašyti Mygtuko paveikslėlis Sparčiosios prieigos įrankių juostoje arba paspauskite CTRL + S.

 12. Įjunkite formos rodinys ir patikrinkite, ar duomenų lapas veikia taip, kaip tikitės.

Puslapio viršus

Skirtumų tarp perskirtosios formos ir formos, kurioje yra duomenų lapas, supratimas

Forma, kurioje yra duomenų lapas, rodo kitų (paprastai susietų) duomenų šaltinių duomenis. Pvz., formoje gali būti rodomi darbuotojai ir joje gali būti duomenų lapas, kuriame rodomos visos darbuotojams skirtos užduotys. Duomenų lapo duomenų šaltinis yra nesutampa su formos, kurioje jis yra, duomenų šaltiniu. Priešingai, perskirtojoje formoje yra dvi sekcijos (forma ir duomenų lapas), tačiau abiejose rodomi tie patys duomenys. Abi sekcijos seka viena po kitos ir vienu metu pateikia jums skirtingus duomenų rodinius.

Daugiau informacijos apie diagramų kūrimą ir darbą su perskirtąją formą, ieškokite straipsnyje Perskirtosios formos kūrimas.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×