Duomenų importavimas arba duomenų susiejimas „SharePoint“ sąraše

Duomenų importavimas arba duomenų susiejimas „SharePoint“ sąraše

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Galite perkelti duomenis iš „SharePoint“ į Access dviem būdais – importuodami arba susiedami.

Importavimo proceso metu sukuriama „SharePoint“ sąrašo kopija Access duomenų bazėje. Atlikdami importavimo operaciją galite nurodyti norimus nukopijuoti sąrašus bei kiekvienam pasirinktam sąrašui nurodyti, ar norite importuoti visą sąrašą, ar tik tam tikrą rodinį.

Susiejimo proceso metu duomenys sujungiami su kita programa taip, kad galite peržiūrėti ir redaguoti abiejose programose – ir „SharePoint“, ir Access nesukurdami ir neišsaugodami duomenų kopijos Access. Jei norite ne kopijuoti „SharePoint“ sąrašą į Access duomenų bazę, bet vykdyti užklausą ir kurti ataskaitas, pagrįstas šio sąrašo turiniu, turėtumėte susieti duomenis.

Šiame straipsnyje aprašomi ir duomenų importavimo iš „SharePoint“ sąrašo ir jų susiejimo su šiuo sąrašu veiksmai

Pastaba: Šis straipsnis netaikomas „Access“ žiniatinklio programoms – duomenų bazei, kurią sukuriate naudodami „Access“ ir paskelbiate internete.

Ką norėtumėte daryti?

„SharePoint“ sąrašo importavimas

Ką dar turėčiau žinoti apie importavimą?

Susijusios importavimo užduotys

Susiejimas su „SharePoint“ sąrašu

„SharePoint“ sąrašo importavimas

Importuojant duomenis Access sukuria lentelę ir nukopijuoja stulpelius ir elementus iš šaltinio sąrašo (arba rodinio) į tą lentelę kaip laukus ir įrašus. Importavimo operacijos pabaigoje galite pasirinkti įrašyti importavimo operacijos išsamią informaciją kaip specifikaciją. Importavimo specifikacija leis jums pakartoti importavimo operaciją ateityje, kiekvieną kartą nesinaudojant vedikliu.

Štai kelios bendros „SharePoint“ sąrašo importavimo į Access duomenų bazę priežastys:

 • Jei norite visam laikui perkelti duomenis, pvz., kontaktų sąrašą, į Access duomenų bazę, nes jums nebereikia šios informacijos „SharePoint“ svetainėje. Galite importuoti sąrašą į Access, tada panaikinti šį sąrašą iš „SharePoint“ svetainės.

 • Jūsų padalinys arba darbo grupė naudoja Access, bet kartais būnate nukreipiami į „SharePoint“ sąrašą, kuriame yra papildomų duomenų, kuriuos derėtų įtraukti į vieną iš jūsų duomenų bazių.

Prieš importuodami sąrašą atlikite šiuos veiksmus

 1. Nustatykite „SharePoint“ svetainės, kurioje yra jūsų norimi kopijuoti sąrašai, vietą ir užsirašykite svetainės adresą.

  Leistinas svetainės adresas pradedamas http:// arba https://, po to eina serverio vardas ir konkrečios serveryje esančios svetainės kelias.

 2. Nustatykite į duomenų bazę norimus kopijuoti sąrašus, tada nuspręskite, ar norite viso sąrašo, ar tik tam tikro rodinio. Vienos importavimo operacijos metu galite importuoti kelis sąrašus, bet importuoti galite tik po vieną rodinį iš kiekvieno sąrašo. Jei reikia, sukurkite rodinį, kuriame būtų tik jus dominantys stulpeliai ir elementai.

 3. Peržiūrėkite šaltinio sąrašo ar rodinio stulpelius.

  Šioje lentelėje aiškinami keli svarstymai, į kuriuos reikia atsižvelgti importuojant skirtingus elementus:

  Elementas

  Svarstymai

  Stulpeliai

  Access importuoja tik pirmuosius 256 stulpelius, nes palaiko tik 256 laukus lentelėje. Norėdami išvengti šios problemos, sukurkite rodinį ir jame pridėkite tik norimus stulpelius užtikrindami, kad stulpelių skaičius neviršytų 256.

  Aplankai

  Kiekvienas aplankas „SharePoint“ sąraše tampa įrašu Access lentelėje. Aplanke esantys elementai taip pat rodomi kaip įrašai iš karto po tą aplanką atitinkančiu įrašu.

  Peržvalgos stulpeliai

  Jei šaltinio stulpelis peržvelgia kito sąrašo reikšmes, turite dvi išeitis:

  • Importuoti rodomas reikšmes kaip paties lauko dalį. Šiuo atveju jums nereikia importuoti susijusio sąrašo.

  • Įgalinti paskirties lauką peržvelgti kitą lentelę. Šiuo atveju, jei duomenų bazė neturi lentelės, galinčios pateikti peržvalgos reikšmes, turite importuoti ir susijusį sąrašą.

  Pastaba: Šaltinio stulpelio tipas Asmuo ar Grupė, yra specialus peržvalgos stulpelio tipas. Jis peržvelgia sąrašo Vartotojo informacija reikšmes, todėl turite nuspręsti, ar kartu su kitais sąrašais norite importuoti sąrašą Vartotojo informacija.

  Apskaičiuojamieji stulpeliai

  Apskaičiuoto stulpelio rezultatai kopijuojami į lauką, kurio duomenų tipas priklauso nuo apskaičiuoto rezultato duomenų tipo. Skaičiavimą atliekanti išraiška nekopijuojama.

  Priedai

  Sąrašo priedų stulpelis kopijuojamas į lauką, pavadintą Priedai.

  Kelių reikšmių stulpeliai

  Peržvalgos arba pasirinkimo tipo stulpelis gali turėti kelias reikšmes. Kai importuojate stulpelį, palaikantį keletą reikšmių, programa „Access“ sukuria stulpelį, kuris palaiko kelias reikšmes.

  Raiškiojo teksto formatavimas

  Stulpeliai su tekstu, kuriam taikytas raiškiojo teksto formatavimas, importuojami į Access kaip atmintinės laukai. Atmintinės lauko ypatybė Teksto formatas nustatoma kaip Raiškusis tekstas ir formatavimas yra išsaugomas. Turėkite omenyje, kad nuo „Access 2013“ duomenų laukeliai Memo pervadinti Ilgas Tekstas.

  Ryšiai

  „Access“ automatiškai nekuria ryšių tarp susietųjų lentelių, esančių importavimo operacijos pabaigoje. Turite neautomatiniu būdu sukurti ryšius tarp įvairių naujų ir esamų lentelių naudodami skirtuke Ryšiai esančias parinktis. Jei norite, kad būtų rodomas skirtukas Ryšiai skirtuke Duomenų bazės įrankiai grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai.

 4. Nustatykite duomenų bazę, į kurią norite importuoti sąrašus.

  Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises duomenims į duomenų bazę įtraukti. Jei nenorite saugoti duomenų jokioje esamoje duomenų bazėje, sukurkite tuščią duomenų bazę.

 5. Peržiūrėkite duomenų bazės lenteles.

  Importavimo operacijos metu sukuriama lentelė, tokiu pat pavadinimu kaip „SharePoint“ sąrašas. Jei šis pavadinimas jau naudojamas, programa Access prideda „1“ prie naujos lentelės pavadinimo, pavyzdžiui, jei reikia sukurti pavadinimą Kontaktai1, o Kontaktai1 jau naudojamas, Access sukurs pavadinimą Kontaktai2, ir t. t.

Pastaba: Access neperrašo lentelės duomenų bazėje kaip importavimo operacijos dalies, ir jūs negalite pridėti sąrašo turinio arba peržiūrėti esamos lentelės.

Sąrašo importavimas

 1. Atidarykite „Access“ duomenų bazę, kurioje bus saugomi importuoti duomenys. Jeigu nenorite saugoti duomenų nė vienoje iš esamų duomenų bazių, sukurkite tuščią duomenų bazę.

 2. Teksto importavimo / susiejimo vediklio vieta šiek tiek skiriasi, atsižvelgiant į „Access“ versiją. Pasirinkite veiksmus, kurie atitinka jūsų „Access“ versiją:

  • Jei naudojate naujausią „Office 365“ prenumeratos „Access“ versiją, skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite Naujas duomenų šaltinis > Iš internetinių paslaugų > „SharePoint“ sąrašas.

  • Jei naudojate „Access 2016“, „Access 2013“ arba „Access 2010“, skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite mygtuką Daugiau, kad būtų rodomas išplečiamasis parinkčių sąrašas, tada spustelėkite „SharePoint“ sąrašas.

 3. „Access“ atidaromas Dialogo langas Gauti išorinius duomenis – „SharePoint“ svetainė.

  Pasirinkite, norėdami importuoti arba susieti „SharePoint“ svetainę dialogo lange Išorinių duomenų gavimas – „SharePoint“ svetainė

 4. Vediklyje nurodykite šaltinio svetainės adresą.

 5. Pasirinkite parinktį Šaltinio duomenis importuoti į naują lentelę, esančią dabartinėje duomenų bazėje, tada spustelėkite Pirmyn.

 6. Iš vediklio rodomo sąrašo pasirinkite norimus importuoti sąrašus.

 7. Stulpelyje Importuotini elementai pasirinkite norimą kiekvieno pažymėto sąrašo rodinį.

 8. Žymės langelis Importuoti rodomas reikšmes, o ne ID, skirtus laukams, kurie ieško reikšmių, išsaugotų kitame sąraše kontroliuoja, kurie pasirinktų sąrašų peržvalgos stulpelių duomenys bus importuoti. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite importuoti rodomas reikšmes kaip paties lauko dalį, pažymėkite žymės langelį. Šiuo atveju, laukas neperžvelgs kitos lentelės reikšmių.

  • Jei norite, kad paskirties laukas peržvelgtų, ar nėra reikšmių kitoje lentelėje, išvalykite žymės langelį. Taip į paskirties lauką bus nukopijuoti rodomų reikšmių eilučių ID. ID būtini norint apibrėžti peržvalgos lauką Access.

  Kai importuojate ID, turite importuoti tuos sąrašus, kurie šiuo metu peržvalgos stulpeliams pateikia reikšmes (nebent paskirties duomenų bazė jau turi lenteles, galinčias būti peržvalgos lentelėmis).

  Importavimo operacijos metu ID įdedami į atitinkamą lauką, bet nenustato visų ypatybių, kurių reikia, kad laukas veiktų kaip peržvalgos laukas. Tokio lauko peržvalgos ypatybių nustatymo veiksmai aprašyti šio straipsnio dalyje Nustatyti peržvalgos laukus.

 9. Spustelėkite Gerai.

Access importuoja sąrašus, tada rodo operacijos būseną paskutiniame vediklio puslapyje. Jei planuojate pakartoti planavimo operaciją vėliau, galite įrašyti išsamią informaciją kaip importavimo specifikaciją.

Ką dar turėčiau žinoti apie importavimą?

Susijusios importavimo užduotys

Atlikę importavimo operaciją, apsvarstykite, ar nederėtų atlikti papildomų užduočių:

Patikrinti duomenų tipus    Access parenka tinkamą duomenų tipą kiekvienam laukui pagal šaltinio stulpelį. Patikrinkite kiekvieną lauką ir jo parametrus, kad įsitikintumėte, jog vis laukai nustatyti kaip pageidaujate.

Išnagrinėti papildomus laukus.    Atsižvelgiant į sąrašo, pagal kurį sukurta lentelė, tipą, galite pastebėti, kad lentelėje yra keli papildomi laukai (pvz., Redaguoti, Modifikuota ir Tipas). Daugiau informacijos apie šiuos laukus ir juose esančią informaciją rasite „SharePoint“ žinyne. Jei Access duomenų bazėje jums nereikia šių laukų, galite saugiai juos panaikinti.

Nustatyti peržvalgos laukus    Jei importavote peržvalgos stulpelių ID, turite neautomatiškai nustatyti atitinkamų laukų peržvalgos ypatybes.

 1. Lentelės dizaino rodinio lauko sąraše Duomenų tipas spustelėkite Peržvalgos vediklis.

 2. Vediklyje priimkite numatytąjį pasirinkimą (Noriu, kad peržvalgos stulpelis reikšmių ieškotų lentelėje ar užklausoje) ir spustelėkite Pirmyn.

 3. Pasirinkite lentelę ar užklausą, kuri laukui pateiks peržvalgos reikšmes, ir spustelėkite Pirmyn.

  Pastaba:  Ši lentelė gali būti naujai importuota arba esama.

 4. Srityje Laukų sąrašas pasirinkite ID lauką ir lauką, kuriame rodomos reikšmės, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Nurodykite rūšiavimo tvarką ir spustelėkite Pirmyn.

 6. Spustelėkite Baigti ir įrašykite dizaino pakeitimus.

Puslapio viršus

Susiejimas su „SharePoint“ sąrašu

Kai siejate su „SharePoint“ sąrašu Access sukuria naują lentelę (dažnai nurodoma kaip susietoji lentelė), kuri atspindi šaltinio sąrašo struktūrą ir turinį. Kitaip nei importavimas, susiejimas sukuria sąsają tik su sąrašu, o ne su bet kokiu sąrašo rodiniu.

Susiejimas efektyvesnis už importavimą dėl dviejų dalykų:

 • Įtraukiamų ir atnaujinamų duomenų    Galite atlikti duomenų pakeitimus naršydami „SharePoint“ svetainę arba dirbdami duomenų lapo arba formos rodinyje „Access“. Jūsų vienoje vietoje atlikti pakeitimai bus atvaizduojami ir kitoje. Bet jei norite atlikti struktūrinius pakeitimus, pvz., stulpelio šalinimas arba keitimas, turite tai daryti atidarydami sąrašą „SharePoint“ svetainėje. Negalite įtraukti, naikinti arba modifikuoti laikų susietoje lentelėje, kai dirbate „Access“.

 • <c0>Peržvalgos lentelių</c0>.    Kai siejate su „SharePoint“ sąrašu, „Access“ automatiškai sukuria visų peržvalgos sąrašų susietąsias lenteles (nebent peržvalgos laukai jau susieti su duomenų baze). Jei peržvalgos sąrašuose yra stulpelių, peržvelgiančių kitus sąrašus, tie sąrašai irgi įtraukiami į susiejimo operaciją, todėl kiekvienos susietos lentelės peržvalgos sąrašas duomenų bazėje turi atitinkančią susietąją lentelę. „Access“ taip pat sukuria ryšius tarp šių susietųjų lentelių.

Dažnai pasitaikantys susiejimo su „SharePoint“ sąrašu atvejai

Paprastai siejate su „SharePoint“ sąrašu iš Access duomenų bazės dėl šių priežasčių:

 • Jūsų skyrius ir darbo grupė naudoja Access raiškiosioms ataskaitoms ir užklausoms, o „Windows SharePoint Services“ naudoja komandos bendradarbiavimui ir bendravimui. Atskiros komandos sukuria sąrašus, kad sektų įvairius dalykus (pvz., kontaktus ir problemas), bet šio sąrašo duomenys turi būti dažnai pateikiami į duomenų bazę agreguoti ir ataskaitoms kurti. Susiejimas yra tinkamas pasirinkimas, nes jis leidžia „SharePoint“ svetainės ir duomenų bazės vartotojams pridėti ir naujinti duomenis bei visada peržiūrėti ir dirbti su naujausiais duomenimis.

 • Esate Access vartotojas, kuris tik neseniai pradėjo naudoti „Windows SharePoint Services“. Keletą savo duomenų bazių perkėlėte į savo komandos „SharePoint“ svetainę, o dauguma tų duomenų bazių lentelių yra susietos lentelės. Nuo šiol, užuot kūrę vietines lenteles, kursite „SharePoint“ sąrašus, o tada su jais susiesite savo duomenų bazes.

 • Norite toliau saugoti sąrašus „SharePoint“ svetainėse, tačiau taip pat norite dirbti su naujausiais duomenimis Access viduje, kad galėtumėte vykdyti užklausas ir spausdintines ataskaitas.

Pasiruošimas susiejimui su „SharePoint“ sąrašu

 1. Suraskite „SharePoint“ svetainę, kurioje pateikiami sąrašai, su kuriais norite susieti, ir užsirašykite jos adresą.

  Leistinas svetainės adresas pradedamas http:// arba https://, po to eina serverio vardas ir konkrečios serveryje esančios svetainės kelias.

 2. Nustatykite norimus susieti sąrašus. Per vieną susiejimo operaciją galite susieti su keliais sąrašais, bet negalite susieti su bet kurio sąrašo tam tikru rodiniu.

  Pastaba: Taip pat negalite susieti su apklausomis arba diskusijomis.

 3. Peržiūrėkite šaltinio sąrašo stulpelius. Šioje lentelėje aiškinama, į ką atkreipti dėmesį, kai siejate skirtingus elementus.

  Elementas

  Svarstymai

  Stulpeliai

  Access nepalaiko daugiau nei 256 laukų lentelėje, todėl susietoji lentelė apima tik pirmuosius 256 stulpelius.

  Aplankai

  Kiekvienas aplankas „SharePoint“ sąraše rodomas kaip įrašas Access lentelėje. Aplanke esantys elementai taip pat rodomi kaip įrašai, esantys iš karto po tą aplanką atitinkančiu įrašu.

  Peržvalgos stulpeliai

  Jei šaltinio stulpelis peržvelgia reikšmes kitame sąraše ir susijusio sąrašo dar nėra duomenų bazėje, Access automatiškai sukuria susijusių sąrašų susietąsias lenteles.

  Pastaba: Šaltinio stulpelis, kurio tipas Asmuo arba Grupė, yra specialus peržvalgos stulpelio tipas, kuris peržvelgia sąrašo Vartotojo informacija reikšmes. Jei siejate su sąrašu, kuriame yra stulpelis Asmuo arba Grupė, Access automatiškai sukuria sąrašo Vartotojo informacija susietąją lentelę.

  Apskaičiuojamieji stulpeliai

  Apskaičiuotojo stulpelio rezultatai rodomi atitinkamame lauke, bet negalite peržiūrėti arba modifikuoti formulės programoje Access.

  Priedai

  Sąrašo priedų stulpelis rodomas kaip laukas, pavadintas Priedai.

  Tik skaitomi stulpeliai

  Tik skaitomi stulpeliai „SharePoint“ sąraše toliau bus tik skaitomi programoje Access. Be to, galite negalėti įtraukti, panaikinti arba modifikuoti stulpelius programoje Access.

  Kelių reikšmių stulpeliai

  Peržvalgos arba pasirinkimo tipo stulpelis gali turėti kelias reikšmes. Tokiems stulpeliams susiejimo operacija sukuria laukus, palaikančius keletą reikšmių. Kelių reikšmių peržvalgos stulpeliai yra sukuriami susietoje lentelėje, jei šaltinio stulpelis yra peržvalgos tipo.

 4. Nustatykite duomenų bazę, kurioje norite sukurti susietas lenteles. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises pridėti duomenis į duomenų bazę. Jei nenorite įrašyti duomenų savo esamose duomenų bazėse, sukurkite naują tuščią duomenų bazę.

 5. Peržiūrėkite duomenų bazės lenteles. Susiejant su "SharePoint" sąrašą, bus sukurtas to paties pavadinimo, kaip šaltinio sąrašo lentelės. Jei tokiu pavadinimu jau yra naudojama, Access bus papildyti "1" naujos lentelės pavadinimą, pvz., Kontaktai1. (Jei Kontaktai1 taip pat jau yra naudojama, Access bus sukurti Contacts2 ir kt.) Tokios pačios taisyklės taikomos susietiems sąrašams.

  Pastaba: Tęsdami atminkite, kad Access niekada neperrašote lentelės duomenų bazėje kaip siejimo operacijos dalies. Be to, negalite pridėti „SharePoint“ sąrašo turinio į esamą lentelę.

Susiejimas su duomenimis

 1. Atidarykite paskirties duomenų bazę.

 2. Teksto importavimo / susiejimo vediklio vieta šiek tiek skiriasi, atsižvelgiant į „Access“ versiją. Pasirinkite veiksmus, kurie atitinka jūsų „Access“ versiją:

  • Jei naudojate naujausią „Office 365“ prenumeratos „Access“ versiją, skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite Naujas duomenų šaltinis > Iš internetinių paslaugų > „SharePoint“ sąrašas.

  • Jei naudojate „Access 2016“, „Access 2013“ arba „Access 2010“, skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite mygtuką Daugiau, kad būtų rodomas išplečiamasis parinkčių sąrašas, tada spustelėkite „SharePoint“ sąrašas.

 3. „Access“ atidaromas Dialogo langas Gauti išorinius duomenis – „SharePoint“ svetainė.

  Pasirinkite, norėdami importuoti arba susieti „SharePoint“ svetainę dialogo lange Išorinių duomenų gavimas – „SharePoint“ svetainė

 4. Vediklyje nurodykite šaltinio svetainės adresą.

 5. Pasirinkite Duomenų šaltinį susieti kuriant susietą lentelę, o tada spustelėkite Pirmyn

  Vediklis rodo galimus susiejimo sąrašus.

 6. Pasirinkite sąrašus, su kuriais norite susieti, ir spustelėkite Gerai.

  Pastaba: Jei kai kurie sąrašai jau bus susieti su dabartine duomenų baze, bus pasirinkti šiuos sąrašus atitinkantys žymės langeliai. Jei norite pašalinti bet kokius saitus, išvalykite saitų, kuriuos norite pašalinti, žymės langelius.

  Access bando kurti susietąsias lenteles, ir sąrašams, kuriuos pažymėjote atlikdami šią operaciją, ir kiekvienam susietajam sąrašui. Be to, Access bando atnaujinti susietąsias lenteles, atitinkančias sąrašus, pažymėtus vediklyje. Access taip pat kuria ryšius tarp lentelių. Skirtingai nuo importavimo operacijos, susiejimo operacija išlaiko peržiūros ypatybės parametrus tarp peržvalgos lauko ir susietosios lentelės. Jums nereikia lentelės dizaino rodinyje neautomatiniu būdu nustatyti peržvalgos lauko ypatybių.

 7. Peržiūrėkite naujai susietas lenteles duomenų lapo rodinyje. Įsitikinkite, kad visi laukai ir įrašai yra teisingai rodomi.

  Access pažymi tinkamą kiekvieno lauko, atitinkančio šaltinio stulpelį, duomenų tipą. Svarbu atminti, kad kiekvieną kartą atidarydami susietąją lentelę arba šaltinio sąrašą, matysite naujausius joje rodomus duomenis. Tačiau sąraše atlikti struktūriniai pakeitimai automatiškai nevaizduojami susietojoje lentelėje. Jei norite atnaujinti susietąją lentelę taikydami naujausią sąrašo struktūrą, spustelėję dešinįjį pelės mygtuką lentelės naršymo srityje, nurodykite Daugiau parinkčių, tada spustelėkite Atnaujinti sąrašą.

Puslapio viršus

Atkreipkite dėmesį, kad šis skyrius taikomas tik Access „2007“.

Apžvalga

Perkeliant duomenų bazę iš „Access“ „SharePoint“ svetainės, kuriami sąrašai „SharePoint“ svetainėje, kurie lieka susieti su lentelėmis jūsų duomenų bazėje. Perėjimo į „SharePoint“ svetainę vediklis padeda perkelti duomenis iš visų lentelių tuo pačiu metu ir išsaugoti ryšius.

Sukūrus „SharePoint“ sąrašus, žmonės gali dirbti su sąrašais „SharePoint“ svetainėje ar susietose „Access“ lentelėse naudodami „SharePoint“ duomenų valdymo ir keitimų naujinimo funkcijas.

Saitai į „SharePoint“ sąrašus saugomi „Access“ duomenų bazėje, o formos, užklausos ir ataskaitos taip pat lieka „Access“. Galite įvesti duomenis naudodami lentelę „Access“ formą arba redaguodami sąrašą „SharePoint“ svetainėje.

Kaip perkeliami duomenys

Jei įmanoma, vediklis Perkelti į „SharePoint“ svetainę perkelia duomenis į sąrašus, sudarytus pagal „SharePoint“ svetainės šablonus, pvz., sąrašą Kontaktų sąrašą. jei lentelės negalim pritaikyti prie sąrašo šablono, lentelė tampa pasirinktiniu sąrašu duomenų lapo rodinyje svetainėje „SharePoint“.

Atsižvelgiant į duomenų bazės dydį jos objektų skaičių ir sistemos našumą, ši operacija gali kiek užtrukti. Jei persigalvosite proceso metu, galite spustelėkite Stabdyti, kad atšauktumėte.

Vediklis sukuria atsarginę kopiją kompiuterio duomenų bazėje. Programoje „Access“ jis sukuria saitus į lentelių sąrašus, kad būtų lengva rasti duomenis „SharePoint“ svetainėje, kai dirbate programoje „Access“. Kai įmanoma, lentelių ryšiai pateikiami kaip saitai tarp dviejų „SharePoint“ sąrašų.

Jei kyla problemų, vediklis Perkelti į „SharePoint“ svetainę praneša apie problemas ir jas įrašo „Access“ duomenų bazėje kaip žurnalo lentelę, kurią galite naudoti triktims diagnozuoti.

Vediklio Perkelti į „SharePoint“ svetainę naudojimas

 1. Skirtuke Išoriniai duomenys grupėje „SharePoint“ sąrašai spustelėkite Perkelti į „SharePoint“.

 2. Atlikite perkėlimo į „SharePoint“ svetainę vediklio nurodytus veiksmus, įskaitant jūsų „SharePoint“ svetainės vietos nurodymą.

  Norėdami procesą atšaukti, spustelėkite Stabdyti.

 3. Norėdami matyti daugiau informacijos apie perkėlimą, paskutiniame vediklio puslapyje pažymėkite žymės langelį Rodyti detales.

  Šiame vediklio puslapyje aprašoma, kurios lentelės susietos su sąrašais, ir pateikiama informacija apie atsarginės kopijos vietą ir jūsų duomenų bazės URL. Taip pat pateikiamas įspėjimas, jei perkeliant kilo problemų, ir nurodoma žurnalo lentelės, kurioje galite rasti išsamesnės informacijos apie problemas, vieta.

 4. Kai vediklis atliks savo veiksmus, spustelėkite Baigti.

  Jei vediklis rodo įspėjimą, peržiūrėkite žurnalo lentelę ir imkitės veiksmų, būtinų užtikrinti, kad duomenys buvo perkelti sėkmingai. Pvz., kai kurie laukai gali būti neperkelti arba konvertuoti į kito tipo duomenis, suderinamus su SharePoint sąrašu.

Pastaba: Norėdami peržiūrėti savo sąrašus „SharePoint“ svetainėje, greitosios paleisties srityje spustelėkite Sąrašai arba spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį. Gali tekti atnaujinti jūsų žiniatinklio naršyklės puslapį. Jei norite, kad jūsų sąrašai būtų rodomi „SharePoint“ svetainės greitosios paleisties srityje, arba norite pakeisti kitus parametrus, pvz., įgalinti sekamas versijas, „SharePoint“ svetainėje galite pakeisti sąrašo parametrus. Išsamesnės informacijos ieškokite „SharePoint“ svetainės žinyne.

Perkėlimo apribojimai

Vedikliui Perkelti į „SharePoint“ svetainę baigus darbą, pamatysite pranešimą, jei „Access“ susidurs su duomenų problemomis. Programa „Access“ sukuria žurnalo lentelę Perkėlimo į „SharePoint“ svetainę problemos ir įtraukia lentelę į duomenų bazę. Lentelė Perkėlimo į „SharePoint“ svetainę problemos saugoma duomenų bazėje, bet nepublikuojama kaip sąrašas „SharePoint“ svetainėje.

Tolesnėje lentelėje nurodomi duomenų perkėlimo apribojimai, paprastai, kai „Access“ ir „SharePoint“ neturi bendros funkcijos arba, kai kuriais atvejais, neturi bendro duomenų tipo. Pavyzdžiui, jei jūsų „Access“ lentelė palaiko „nuorodų vientisumas“, jį nėra paverčiama „SharePoint“ svetainės sąrašu. Šioje lentelėje pateikiama informacija gali padėti nuspręsti, ar norite perkelti savo duomenis, be to, ji gali būti naudinga, jei norite peržiūrėti problemas, pateikiamas lentelėje Perkėlimo į „SharePoint“ svetainę problemos.

Duomenų tipas arba problema

Problema

Rezultatas

COM objekto duomenų tipas

„SharePoint“ svetainės nepalaiko COM objekto duomenų tipo.

Laukas neperkeliamas.

Dvejetainių duomenų tipas

„SharePoint“ svetainės nepalaiko dvejetainių duomenų tipo.

Laukas neperkeliamas.

Data

„SharePoint“ svetainės nepalaiko ankstesnių nei 1900 m. datų.

Duomenys su ankstesnėmis nei 1900 m. datomis neperkeliami.

Naujų eilučių simboliai teksto laukuose

„SharePoint“ svetainės nepalaiko naujų eilučių simbolių vienos teksto eilutės laukuose.

Laukas pakeičiamas kelių teksto eilučių lauku arba Memo lauku.

Dešimtainių duomenų tipas

„SharePoint“ svetainės nepalaiko dešimtainių duomenų tipo.

Vietoj to naudojamas laukas Skaičius arba Dvigubas sveikasis skaičius.

Replikavimo ID duomenų tipas

„SharePoint“ svetainės nepalaiko Replikavimo ID duomenų tipo.

Atsižvelgiant į duomenų tipą naudojamas Vienos teksto eilutės duomenų tipas.

Nuorodų vientisumas

„SharePoint“ svetainės nepalaiko nuorodų vientisumo.

Nuorodų vientisumas neįgalintas naujame sąraše.

Numatytosios reikšmės, nepalaikomos „SharePoint“ sąraše

„SharePoint“ svetainės priima numatytąsias reikšmes, kurios yra statiškos, pvz., tekstą arba skaičius bei standartines datas. Dinaminės numatytosios „Access“ reikšmės neperkeliamos.

Tam tikros numatytųjų reikšmių ypatybės neperkeliamos.

Duomenų tikrinimas lauke arba lentelėje

Į „SharePoint“ svetaines neperkeliamos duomenų tikrinimo taisyklės.

Lauko arba lentelės duomenų patikrinimas neperkeliamas ir nepritaikomas.

Unikalios rodyklės laukai

„SharePoint“ svetainės naudoja unikalios rodyklės lauką sąrašo ID stulpeliui.

Kiti unikalios rodyklės laukai arba laukų rinkiniai neperkeliami.

Ryšiai su pakopinių naikinimu ir naujinimu

„SharePoint“ svetainės nepalaiko pakopinio naikinimo arba susijusių įrašų.

Panaikinama, ne galimybę pasirinkti susijusius įrašus ir naujinimų, ne galimybę pasirinkti susijusius laukus.

Ryšiai įgalinantys nuorodų vientisumą

„SharePoint“ svetainės nepalaiko nuorodų vientisumo.

Nuorodų vientisumo neįgalinamas sąrašu duomenų ryšiams.

Automatikai išvardijami laukai (ne ID laukai)

„SharePoint“ palaiko tik automatinį sąrašo ID stulpelio laukų numeravimą.

Automatinis numeravimas tik ID stulpeliui.

Ryšiai, kuriuose negalima sukurti peržvalgos

Kai kurie ryšiai nepalaikomi „SharePoint“ svetainėse, pvz., kai pirminis raktas nėra susijęs su ID stulpeliu arba jei tai ne sveikasis skaičius.

Ryšys neperkeliamas.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×