Duomenų importavimas į „Business Contact Manager“

„Business Contact Manager for Outlook“ leidžia lengvai importuoti verslo įrašus, saugomus kitose programose, pvz., „Excel“ arba „Outlook“ aplanke Kontaktai.

Galite importuoti verslo įrašus apie klientus ir verslo kontaktus ir jų tinkinimus į „Business Contact Manager for Outlook“ naudodami verslo duomenų importavimo vediklį.

Šiame straipsnyje:

Veiksniai, kuriuos reikėtų turėti omenyje importuojant

Importuotino failo tipo pasirinkimas

Kas yra tinkinimas?

„Business Contact Manager“ failo (.bcm) importavimas

„Business Contact Manager“ tinkinimų (.bcmx) importavimas

Importavimas iš kitų taikomųjų programų naudojant .csv failo tipą; importavimas iš „Microsoft Exel“ arba „Microsoft Access“

„Microsoft Outlook“ kontaktų aplanko importavimas

„ACT!“ arba „QuickBooks“ failo importavimas

Importuojant kai kurių tipų failus, vediklis paragina importuoti, o tada importuoja failą. Importuojant kitų tipų failus reikia įvesti importuotino failo vardą ir nurodyti vedikliui, kaip tvarkyti tam tikrus įrašus ir tinkinimus. Jei importuojate „Excel“ failą arba produktų ir paslaugų sąrašą naudodami „kableliais atskirtų reikšmių failas“ (.csv) tipo failą, vediklis suteikia galimybę nurodyti importuojamo sąrašo stulpelių antraštes, kurios atitinka tam tikrus „Business Contact Manager“ laukus (pvz., Vieneto kaina, Įmonės adresas). Šis procesas vadinamas priskyrimu.

Puslapio viršus

Veiksniai, kuriuos reikėtų turėti omenyje importuojant

Prieš importuojant verslo duomenis į „Business Contact Manager for Outlook“, atsižvelkite į šiuos dalykus:

 • Prieš importuodami failą, visada sukurkite atsarginę duomenų bazės kopiją, nes šio proceso negalima atšaukti.

 • Prieš importuojant failą rekomenduojame palyginti jo laukus su laukais, esančiais „paskyra“ arba „verslo kontaktasįrašas“, o tada atlikti failo laukų keitimus, kad jie sutaptų su „Business Contact Manager for Outlook“ įrašų laukais. Pvz., importuojamame faile galite atskirti adreso informaciją, kad ji sutaptų su laukais Gatvė, Miestas ir Šalis, esančiais „Business Contact Manager for Outlook“.

 • Kai „Business Contact Manager for Outlook“ importuoja didelį duomenų kiekį, būsenos langas gali klaidingai rodyti importavimo proceso eigą. Nors būsenos langas yra tuščias arba rodo pranešimą Nėra atsakymo, „Business Contact Manager for Outlook“ vis dar yra importuoja duomenis.

 • Business Contact Manager for Outlook palaiko tik „Unicode“ failų formatą. Kiti failų formatai, pvz., ANSI, nepalaikomi.

Puslapio viršus

Importuotino failo tipo pasirinkimas

Į „Business Contact Manager for Outlook“ galite importuoti kelių tipų failų duomenis. Jei norite gauti instrukcijų, kaip importuoti failo tipą, spustelėkite jį.

Failo tipas

Aprašas

„Business Contact Manager for Outlook“ duomenys (.bcm)

Visi „Business Contact Manager for Outlook“ duomenys, įskaitant visus klientus, verslo kontaktus, galimybes, verslo projektus, projektų užduotis ir jų ryšių retrospektyvą. Be to, įtraukti tinkinimai, rinkodaros veiklos ir produktų bei paslaugų sąrašai.

„Business Contact Manager“ tinkinimai (.bcmx)

Šis failų tipas apima formų maketus, puslapius, rodinius pasirinktines ataskaitas ir projektų šablonus.

Pastaba: Tinkinimus gali importuoti tik duomenų bazės savininkas.

Kableliais atskirtų reikšmių failas (.csv)

Produktų ir paslaugų sąrašai dažniausiai yra .csv formato.

Apima kableliais atskirtų reikšmių (.csv) failų formato duomenis. Beveik kiekvienos programos duomenis galima įrašyti .csv failų formatu, todėl net jei šio formato nėra sąraše, programos duomenis galima įrašyti .csv formatu ir tada importuoti juos į „Business Contact Manager for Outlook“.

„Excel“ darbaknygė (.xls, .xlsx)

Apima „Microsoft Excel“ darbaknygės formatų duomenų failus.

„Access“ duomenų bazė (.mdb, .accdb)

Apima „Microsoft Access“ failo formato duomenis.

„Outlook“ kontaktų aplankas (.pst)

Apima „Microsoft Outlook“ failo formatu įrašytus kontaktus (.pst). Jei jūsų „Business Contact Manager“ duomenų bazė yra bendrinama, kiekvienas vartotojas gali pageidauti importuoti savo „Outlook“ kontaktus.

ACT! (.dbf, .pad)

Nurodo duomenis, įrašytus „ACT!“ formatu. „Business Contact Manager for Outlook“ yra duomenų konvertavimo įrankis, kuris suteikia galimybę konvertuoti „ACT!“ duomenis į .bcm formatą, prieš juos importuojant.

Pastabos: Jei pasirinksite „ACT!“ (.dfb.pad) arba „QuickBooks“ (.IIF) failų formatus, spustelėkite Konvertuoti duomenis, kad jie būtų konvertuoti į „Business Contact Manager“ failų formatą (.bcm). Šis įrankis padeda importuoti šių tipų failus. Vykdykite įrankyje pateiktas instrukcijas.

 • Prieš importuojant „ACT!“ formato duomenis kompiuteryje reikia įdiegti „ACT!“ taikomąją programą.

QuickBooks (.IIF)

Galima importuoti bet kurią „QuickBooks“ failo versiją .iif formatu. Į „Business Contact Manager for Outlook“ įtrauktas duomenų konversijos įrankis leidžia konvertuoti „QuickBooks“ duomenis į .bcm formatą prieš importuojant.

Patarimas: Jei jūsų duomenys įrašyti failų formatu, kurio nėra vediklio Verslo duomenų importavimas sąraše, duomenys turi būti įrašyti kaip kableliais atskirtų reikšmių failas, tada juos reikia importuoti į „„Business Contact Manager“ duomenų bazė“.

Puslapio viršus

Kas yra tinkinimas?

Tai tinkinimas yra pakeitimas, kurį atlikote „Business Contact Manager for Outlook“. Tinkinimai gali būti įvairių formų. Kai sukuriate naują darbo sritis skirtuką, tai yra tinkinimas. Jei sukuriate naujas forma arba į esamas formas įtraukiate ar iš jų pašalinate laukų ir skyrių, tai reiškia, kad tinkinate. Tinkinimus sudaro ir vartotojo apibrėžiami laukai, pasirinktinės ataskaitos ir verslo projektų šablonai. Jei naudojate ne numatytąsias „Business Contact Manager for Outlook“ formas ir laukus, tai greičiausiai irgi yra tinkinimas.

Puslapio viršus

Daugiau informacijos apie tinkinimų importavimą

Importuoti tinkinimus į „Business Contact Manager for Outlook“ galite dviem būdais. Pirmasis – naudodami .bcm failų tipą. Šis failų tipas apima ne tik jūsų verslo duomenų įrašus, bet ir atliktus įrašų, formų bei ataskaitų tinkinimus. Antrasis tinkinimų importavimo būdas – naudojant .bcmx failų tipą. Šis failų tipas neapima verslo duomenų, o tik tinkinimus, kuriuos atlikote „Business Contact Manager for Outlook“. Šis būdas yra naudingas, kai norite taikyti turimų duomenų tinkinimus jų neperrašydami arba neįtraukdami į duomenis.

Kai importuojate tinkinimus arba iš .bcm arba .bcmx failo, paskirties duomenų bazės parametrus perrašote tame faile esančiais tinkinimais. Tačiau yra išimčių:

 • Jei paskirties duomenų bazėje yra tinkinimų, kurių nėra .bcmx faile, pvz., naujas įrašo tipas, pagrįstas klientu, tokie tinkinimai bus išlaikyti.

 • Jei .bcmx faile yra pasirinktinis Ryšys lauko tipas, tačiau atitinkamo duomenų tipo, į kurį jis nukreipia, paskirties duomenų bazėje nėra, laukas nebus įtrauktas į duomenų bazę.

Puslapio viršus

„Business Contact Manager“ failo (.bcm) importavimas

Šis failų tipas apima jūsų verslo duomenų įrašus ir įrašų, formų bei ataskaitų tinkinimus.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite skirtuką Business Contact Manager, tada spustelėkite mygtuką Importavimas ir eksportavimas.

 3. Spustelėkite Importuoti iš failo.

  Atidaromas vediklis Verslo duomenų importavimas.

 4. Jei norite rasti failą, įveskite .bcm failo vietą ir vardą arba spustelėkite Naršyti.

 5. Spustelėkite Pirmyn.

  importavimo parinkčių pasirinkimo langas

 6. Pasirinkite, kaip norite tvarkyti pasikartojančius įrašus. Galimos toliau nurodytos parinktys:

  • Neimportuoti pasikartojančių įrašų. Pasikartojantys importuojamo failo įrašai neimportuojami, esami įrašai nekeičiami.

  • Importuoti pasikartojančius įrašus kaip naujus. Pasikartojantys importuojamo failo įrašai importuojami, jiems suteikiamas naujas susijęs pavadinimas, esami įrašai nekeičiami.

  • Atnaujinti esamus įrašus. Jei yra pasikartojančių įrašų, o į importuojamą įrašą įtraukta kita arba papildoma informacija, atitinkamas įrašas atnaujinamas.

   Importavimo langas, pasikartojančių sekcija

   Pasikartojimų atsiranda, kai importuojamo įrašo pavadinimas sutampa su esamo įrašo pavadinimu.

 7. Pasirinkite, kaip norite tvarkyti tinkinimus. Galimos toliau nurodytos parinktys:

  • Importuoti pasirinktinius maketus (formas, puslapius ir rodinius). Esamų formų, puslapių ir rodinių maketas pakeičiamas importuojamomis formomis, puslapiais ir rodiniais.

  • Nešalinti laukų iš esamo formos maketo. Importuojamo failo formos, puslapiai ir rodiniai nepašalins šiuo metu esamoje duomenų bazėje naudojamų laukų. Importuojamo failo laukai pridedami prie formų, puslapių ar rodinių.

   importavimo lango importavimo tinkinimo sekcija

 8. Pasirinkite bet kokius papildomus elementus, kuriuos norite importuoti. Galimos toliau nurodytos parinktys:

  • Ryšių retrospektyva

  • Produktai (ir paslaugos)

  • Pasirinktinės ataskaitos

  • Projektų šablonai

 9. Spustelėkite Importuoti.

Puslapio viršus

„Business Contact Manager“ tinkinimų (.bcmx) importavimas

Tai tinkinimas yra pakeitimas, kurį atlikote „Business Contact Manager for Outlook“, kad pritaikytumėte ją savo poreikiams. Faile, kurio plėtinys yra .bcmx, yra tik tinkinimai; jame nėra verslo duomenų, pvz., informacijos apie klientus, verslo kontaktus ir galimus klientus.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite skirtuką Business Contact Manager, tada spustelėkite mygtuką Importavimas ir eksportavimas.

 3. Spustelėkite Importuoti iš failo.

  Atidaromas vediklis Verslo duomenų importavimas.

 4. Jei norite rasti failą, įveskite .bcmx failo vietą ir vardą arba spustelėkite Naršyti.

  Lauke Importuojamas failas parodomas importuojamo .bcmx failo vardas.

 5. Spustelėkite Importuoti.

  „Business Contact Manager for Outlook“ importuoja jūsų duomenis. Pasibaigus operacijai, jums nurodoma peržiūrėti importavimo pranešimus ir galimas klaidas, įrašytas žurnalo faile. Žurnalo failą galite peržiūrėti spustelėję Peržiūrėti žurnalą.

Puslapio viršus

Importavimas iš kitų taikomųjų programų naudojant .csv failo tipą, taip pat importavimas iš „Microsoft Exel“ arba „Microsoft Access“

Failų formatas .csv yra paprastas, tačiau efektyvus formatas, skirtas duomenims iš vienos programos į kitą perkelti. Beje, .csv failus gali skaityti daugelis programų, tarp jų ir „Excel“.

Be to, galite naudoti .csv failų formatą norėdami importuoti produktų ir paslaugų sąrašą. Norint importuoti tokį sąrašą, jo struktūra turi būti tam tikro tipo. Daugiau informacijos apie problemas, kurias turite išspręsti prieš importuodami produktų ir paslaugų sąrašą, žr. skyrių Produktų ir paslaugų sąrašo importavimas.

Jei turite duomenų „Excel“ ar „Access“ faile, duomenis importuokite atlikdami toliau nurodytą procedūrą.

Šiame skyriuje

1 veiksmas: .csv, „Excel“ arba „Access“ failo, kurį norite importuoti, pasirinkimas

2 veiksmas: laukų priskyrimas

Produktų ir paslaugų sąrašo importavimas

Sąrašo importavimas

.csv failų importavimo klaidų taisymas

1 veiksmas: .csv, „Excel“ arba „Access“ failo, kurį norite importuoti, pasirinkimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite skirtuką Business Contact Manager, tada spustelėkite mygtuką Importavimas ir eksportavimas.

 3. Spustelėkite Importuoti iš failo.

  Atidaromas vediklis Verslo duomenų importavimas.

 4. Jei norite rasti failą, įveskite .csv, „Excel“ arba „Access“ failo vietą ir vardą arba spustelėkite Naršyti.

  Failas nurodomas lange Importuojamas failas.

 5. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Pasirinkite, kaip norite tvarkyti pasikartojančius įrašus. Galimos toliau nurodytos parinktys:

  • Neimportuoti pasikartojančių įrašų. Pasikartojantys importuojamo failo įrašai neimportuojami, esami įrašai nekeičiami.

  • Importuoti pasikartojančius įrašus kaip naujus. Pasikartojantys importuojamo failo įrašai importuojami, jiems suteikiamas naujas susijęs pavadinimas, esami įrašai nekeičiami. Pasikartojimų atsiranda, kai importuojamo įrašo pavadinimas sutampa su esamo įrašo pavadinimu.

 7. Spustelėkite Pirmyn.

Puslapio viršus

2 veiksmas: laukų priskyrimas

Dabar turėsite sutapdinti importuojamo failo stulpelių antraštes (laukus) su atitinkamais „Business Contact Manager“ laukais. Šis procesas vadinamas priskyrimu.

 1. .csv, „Excel“ arba „Access“ failo priskyrimas.

  • .csv failas    

   Jei reikia, pažymėkite failo, kurį norite importuoti, žymės langelį.

  • „Excel“ failas    

   Sąraše pateikiamas kiekvienas „Excel“ darbaknygę sudarantis lapas. Pažymėkite kiekvieno lapo, kurį norite importuoti, žymės langelį.

   Jei jūsų „Excel“ darbaknygės duomenys yra tik viename lape (neatsižvelgiant į tai, kiek lapų yra faile), pažymėkite tik to lapo žymės langelį.

  • „Access“ failas    

   Sąraše pateikiamos „Access“ duomenų bazę sudarančios lentelės. Pažymėkite kiekvienos lentelės, kurią norite importuoti, žymės langelį.

   Jei jūsų „Access“ duomenų bazės duomenys yra tik viename lape arba lentelėje (neatsižvelgiant į tai, kiek lentelių yra faile), pažymėkite tik tos lentelės žymės langelį.

 2. Stulpelyje Importuoti kaip spustelėkite importuojamo įrašo tipą, pvz., Klientas arba Verslo kontaktas.

 3. Spustelėkite Priskirti.

  Žemėlapio laukų importavimo langas

 4. Norėdami priskirti laukus atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Jei norite konvertuoti laukus rankiniu būdu, sąraše Importuoti laukus (1) nuvilkite lauką, kurį norite konvertuoti, į sąrašo Galimi laukai lauką.

  • Jei norite, kad „Business Contact Manager for Outlook“ priskirtų laukus už jus, spustelėkite Automatiškai priskirti (2). Tada, norėdami patikrinti konvertavimo rezultatus, slinkite sąrašu Galimi laukai.

  • Jei norite konvertuoti laukus taip, kaip jau esate konvertavę anksčiau, spustelėkite Naudoti ankstesnį priskyrimą (3).

  • Jei norite sukurti naują lauką ir priskirti jam importuojamo failo lauką, spustelėkite Naujo lauko priskyrimas (4).

 5. Kartokite, kol sąrašas Importuojami laukai bus tuščias.

 6. Jei norite pakeisti priskyrimą, atlikite bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:

  • Jei norite keisti atskiro lauko priskyrimą, nuvilkite konvertuotą lauką iš sąrašo Galimi laukai į sąrašą Importuojami laukai.

  • Norėdami išvalyti visus priskyrimus, spustelėkite Valyti priskyrimą. Tada bandykite priskirti laukus iš naujo.

 7. Baigę rinktis priskyrimo būdus, spustelėkite Gerai, tada spustelėkite Importuoti.

  „Business Contact Manager for Outlook“ importuoja jūsų duomenis. Pasibaigus operacijai, jums nurodoma peržiūrėti importavimo pranešimus ir galimas klaidas, įrašytas žurnalo faile. Žurnalo failą galite peržiūrėti spustelėję Peržiūrėti žurnalą.

Patarimas:  Gali būti, kad importavus „Excel“ failą, kai kurie telefono numeriai nebus rodomi. Tai žinoma problema. Pabandykite atidaryti failą programa „Excel 2010“, tada įrašyti jį .csv failų formatu naudodami komandą Įrašyti kaip. Tada galėsite dar kartą importuoti .csv failą naudodami „Business Contact Manager for Outlook“.

Puslapio viršus

Produktų ir paslaugų importavimas

Jei norite importuoti produktų ir paslaugų elementų sąrašą, sąrašas turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus:

 • Failo formatas turi būti .csv. Jei galite atidaryti savo produktų ir paslaugų elementų sąrašą programoje „Excel“, galite įrašyti jį kaip .csv failą naudodami komandą Įrašyti kaip.

 • Jame turi būti bent trys stulpeliai, išdėstyti nurodyta tvarka.

Produktų ir paslaugų elementų sąrašo išdėstymas tinkamais stulpeliais

Norint tinkamai importuoti .csv failą, sudarytą iš produktų ir paslaugų elementų, faile turi būti bent trys stulpeliai (tačiau ne daugiau nei penki), išdėstyti toliau nurodyta tvarka.

Išdėstymas trimis stulpeliais

Elemento pavadinimas

Aprašas

Vieneto kaina

Išdėstymas keturiais stulpeliais

Elemento pavadinimas

Aprašas

Vieneto kaina

Kiekis

Išdėstymas penkiais stulpeliais

Elemento pavadinimas

Aprašas

Vieneto kaina

Kiekis

Vieneto savikaina

Neatsižvelgiant į pasirinktą išdėstymą, pirmoji .csv failo eilutė turėtų būti sąrašo antraščių eilutė.

Pavyzdys, skirtas „Excel“

Dviejų elementų sąrašas programoje „Excel“ turi atrodyti taip, kaip nurodyta toliau. Jį turi sudaryti antraštės eilutė, po kurios eitų kiekvieno elemento eilutė.

Elemento pavadinimas

Aprašas

Vieneto kaina

Dviračio grandinė

48 col. titanas

56,50

Vandens buteliukas

Šviesiai mėlynas

11,75

Pavyzdys, skirtas užrašinei

Jei redaguojate failą teksto rengykle, pvz., užrašine (o ne „Microsoft Excel“), faile sukurkite atskirą kiekvieno importuojamo elemento eilutę ir atskirkite kiekvienos eilutės elementą kableliu, prieš ar po kablelių nepalikę tarpų.

Elemento pavadinimas,Aprašas,Vieneto kaina
Dviračio grandinė,48 col. titanas,56,50
Vandens buteliukas,Šviesiai mėlynas,11,75

Patarimas:  Jei gavote pranešimą, kuriame nurodyta, kad įvesties failo stulpelių skaičius yra netinkamas, gali būti, kad į vieną ar daugiau eilučių įtraukėte per daug kablelių. Norėdami to išvengti, įsitikinkite, kad stulpelius išdėstėte taip, kaip nurodyta anksčiau šiame straipsnyje.

Atminkite, kad pirmoji .csv failo eilutė turi būti stulpelių antraštės.

Puslapio viršus

Sąrašo importavimas

Baigę ruošti savo .csv failą, galite jį importuoti, įtraukę elementus į esamą produktų ir paslaugų sąrašą arba pakeitę esamą sąrašą importuotais elementais.

 1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Pardavimas.

 2. Juostelės skirtuko Pagrindinis grupėje Tinkinti spustelėkite Produktai ir paslaugos.

 3. Skirtuko Produktai ir paslaugos dialogo lange spustelėkite Importuoti.

 4. Jei norite rasti failą, įveskite .csv failo vietą ir vardą arba spustelėkite Naršyti.

 5. Spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Pakeisti esamą sąrašą šiame faile esančiais elementais. Pašalinamas esamas produktų ir paslaugų elementų sąrašas ir jis pakeičiamas importuojamų elementų sąrašu.

  • Įtraukti šio failo elementus į esamą sąrašą.

   Svarbu: Importavimo anuliuoti negalima. Patariame prieš atliekant šį veiksmą sukurti atsarginę duomenų kopiją.

 6. Spustelėkite Importuoti.

 7. Kai failas baigiamas importuoti, spustelėkite Uždaryti.

Puslapio viršus

.csv failų importavimo klaidų taisymas

Jei importuojant produkto ir paslaugos elementai, procesas nutraukiamas arba įvyksta klaida, tikriausiai tai įvyko dėl klaidingai suformatuotų .csv failo duomenų, valiutos simbolių ar pasikartojančių elementų jūsų esamame sąraše.

Patikrinkite .csv failo formatavimą

Toliau nurodytos triktys gali generuoti klaidų pranešimus importuojant .csv failą.

Priežastis

Sprendimas

Stulpeliai neturi antraščių.

Kiekvienas duomenų tipas turi turėti antraštę. Duomenis importuoti bus paprasčiau, jei naudosite stulpelio antraštę, esančią „Business Contact Manager“ duomenų bazėje.

Stulpelių žymos arba antraštės nėra unikalios..

Patikrinkite, ar nėra pasikartojančių žymų ar antraščių, ir padarykite jas unikalias. Pavyzdžiui, jei yra dvi žymos arba antraštės Telefono numeris, pervardykite jas kaip 1 telefono numeris ir 2 telefono numeris.

.csv faile yra nespausdintinų simbolių.

Nespausdintini simboliai yra grįžimai į eilutės pradžią ir puslapių arba skyrių lūžiai. Prieš dar kartą bandydami importuoti failą, įsitikinkite, kad visi jie panaikinti.

Importuojamo failo stulpelių skaičius neteisingas.

Jame turi būti bent trys stulpeliai, išdėstyti nurodyta tvarka: Elemento pavadinimas, Aprašas, Vieneto kaina.

Puslapio viršus

Nurodymai dėl skyrybos ir valiutos

Produktų kainos ir kiekiai turi būti naudojami be valiutos simbolių ir vidinių skyrybos ženklų, pvz., taškų arba kablelių. Tačiau įvesdami valiutą galite naudoti dešimtainį kablelį. Pavyzdžiui:

 • Jei suma yra sveikasis skaičius, įskaitant valiutą, įveskite 10000, tačiau ne sumą, kurioje yra dešimtainių dalių skyriklis.

 • Įvesdami kainas, kurios keičiasi, įveskite dešimtainį skyriklį, pvz., 10,50, kai nurodote kainą dešimt eurų ir penkiasdešimt centų.

Nuspręskite, kaip elgsitės su pasikartojančiais įrašais

Galite gauti produktų ir paslaugų klaidos pranešimą, jei bandote importuoti elementus, kurie jau yra „Business Contact Manager for Outlook“, tačiau nenurodėte, kad pasikartojantys elementai turi perrašyti esamus. Klaidų žurnalo faile esantis klaidos pranešimas nurodo, kad elementas arba elementai jau yra „Business Contact Manager for Outlook“.

Norėdami ištaisyti klaidą, dar kartą importuokite naujus produktų ar paslaugų elementus. Dialogo lange Importuoti produktų ir paslaugų elementus spustelėkite Pakeisti esamą sąrašą šiame faile esančiais elementais. Esamo produktų ir paslaugų elementų sąrašo elementai perrašomi importuojamame faile esančiais elementais.

importavimo parinkčių sekcija

Kitą kartą importuojant sąrašą, pasikartojančių elementų klaida nebeįvyks.

Puslapio viršus

„Microsoft Outlook“ kontaktų aplanko importavimas

Keliais spustelėjimais galite užpildyti „Business Contact Manager for Outlook“ verslo kontaktais, importavę savo „Outlook“ aplanką Kontaktai.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite skirtuką Business Contact Manager, tada spustelėkite mygtuką Importavimas ir eksportavimas.

 3. Spustelėkite Importuoti „Outlook“ kontaktus.

  Atidaromas vediklis Verslo duomenų importavimas.

 4. Vediklis sąraše pateikia numatytąjį aplanką Kontaktai kaip aplanką, į kurį bus importuojama. Jei norite importuoti į kitą kontaktų aplanką, spustelėkite Naršyti. Spustelėkite kontaktų aplanką, kurį norite importuoti, tada spustelėkite Gerai.

 5. Pasirinkite, kaip norite tvarkyti pasikartojančius įrašus.

  Galimos toliau nurodytos parinktys:

  • Neimportuoti pasikartojančių įrašų. Pasikartojantys importuojamo failo įrašai neimportuojami, esami įrašai nekeičiami.

  • Importuoti pasikartojančius įrašus kaip naujus. Pasikartojantys importuojamo failo įrašai importuojami, jiems suteikiamas naujas susijęs pavadinimas, esami įrašai nekeičiami.

   Pasikartojimų atsiranda, kai importuojamo įrašo pavadinimas sutampa su esamo įrašo pavadinimu.

 6. Spustelėkite Importuoti.

Patarimas: Norėdami importuoti „Windows Live Mail“ duomenis į „Business Contact Manager for Outlook“ , pirmiausia turite įtraukti savo „Windows Live Mail“ abonementą į „Outlook“.

Puslapio viršus

„ACT!“ arba „QuickBooks“ failo importavimas

Jei turite verslo duomenų „ACT!“ arba „QuickBooks“ failuose, galite importuoti juos į „Business Contact Manager for Outlook“ naudodami duomenų konvertavimo įrankį ir verslo duomenų importavimo vediklį. Duomenų konvertavimo įrankis konvertuoja jūsų „ACT!“arba „QuickBooks“ duomenis į formą, kurią „Business Contact Manager for Outlook“ gali suprasti.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite skirtuką Business Contact Manager, tada spustelėkite mygtuką Importavimas ir eksportavimas.

 3. Spustelėkite Importuoti iš kitų taikomųjų programų.

 4. Atidarę verslo duomenų importavimo vediklį spustelėkite Konvertuoti duomenis. Atidaromas duomenų konvertavimo įrankis. Spustelėkite Pirmyn.

 5. Spustelėkite „ACT!“ arba „QuickBooks“ versiją, tada spustelėkite Pirmyn.

 6. Jei norite rasti failą, įveskite failo vietą ir vardą arba spustelėkite Naršyti, raskite failą, tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Pažymėkite duomenų kategorijų, kurias norite konvertuoti, žymės langelius. Sąraše Paskirtis pasirinkite įrašo „Business Contact Manager for Outlook“ įrašo, kurį norite konvertuoti, tipą, tada spustelėkite Pirmyn.

 8. Pasirinkite vartotojo apibrėžiamus laukus, kuriuos norite įtraukti kaip dalį duomenų konvertavimo, tada spustelėkite Pirmyn.

 9. Spustelėkite Naršyti, jei norite pasirinkti konvertuoto failo vietą, įveskite failo vardą ir spustelėkite Įrašyti. Spustelėkite Pirmyn.

 10. Spustelėkite Pirmyn. Baigę konvertuoti uždarykite duomenų konvertavimo įrankį.

 11. Dabar galite importuoti konvertuotus duomenis atlikdami procedūrą, aprašytą „Business Contact Manager“ failo (.bcm) importavimas.

  Patarimas: Tinkinimų galite nesirinkti, nes jie netaikomi konvertuotiems duomenims.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×