Duomenų formatų tinkinimas „Access“

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Duomenys jūsų duomenų bazėje pateikiami iš anksto apibrėžtais formatais, bet kai norite naudoti kitą formatą, galite naudotis pasirinktiniais formatais. Pasirinktinis formatavimas tik pakeičia duomenų rodymo būdą, nereikia jaudintis dėl duomenų keitimo. Šiame straipsnyje sužinokite, kokio tipo simboliai galimi ir kaip galite juos naudoti.

Pastaba: Pasirinktinio formatavimo parinktys „Access“ programose negalimos.

Ką norėtumėte daryti?

Sužinokite daugiau apie pasirinktinius formatus

Skaičių ir valiutos duomenų tipų formatai

Teksto duomenų tipų formatai

Datos / laiko duomenų tipo formatavimas

Sužinokite daugiau apie pasirinktinius formatus

Jei norite kurti pasirinktinį formatą, turite įvesti įvairius simbolius į lentelės lauko ypatybę Formatas. Simboliai gali būti vietos rezervavimo ženklai (pvz., 0 ir #), skyrikliai (pvz., taškai ir kableliai), raidžių simboliai ir spalvos, atsižvelgiant į tai, koks turi būti formatavimas. Tiesiog atminkite, kad „Access“ automatiškai taiko bet kokius formatus, kuriuos jūs naudojate lentelės lauke, formos valdikliui arba ataskaitai, jei ji susieta.

Galite nurodyti keturių skaitmeninių reikšmių tipų formatus:  teigiamą, neigiamą, nulinį (0) ir neapibrėžtą. Jei pasirenkate kurti kiekvieno reikšmės tipo formatą, pirmiausia turite įvesti teigiamų reikšmių formatą, po to neigiamų reikšmių formatą, tada nulinių reikšmių formatą ir galiausiai neapibrėžtų reikšmių formatą. Kiekvieną formatą turite atskirti kabliataškiu.

Pasirinktinio formatavimo pavyzdys: #,###.##;(#,###.##)[Red];0,000.00;"Neapibrėžta"

Rodoma taip: 1,234.568-1.234.568 = 0

Formatavimo reikšmės

 • Skaičiaus ženklas (#) yra skaitmenų vietos rezervavimo ženklas. Jei reikšmių nėra, „Access“ rodo tuščią vietą. Jei norite, kad vietoje tuščių vietų būtų rodomi nuliai.
  Pavyzdžiui: 1234 būtų rodoma kaip 1234,00, naudokite skaičių 0 kaip vietos rezervavimo ženklą, pvz., ####,00.

 • Teigiamos reikšmės su dviem skaičiais po kablelio.

 • Neigiamos reikšmės su dviem skaičiais po kablelio skliaustuose ir raudonos spalvos.

 • Nulinės reikšmės kaip skaičius nulis, visada su dviem skaičiais po kablelio.

 • Neapibrėžtos reikšmės kaip žodis „Neapibrėžta“.

Eilutėje gali būti iki 4 sekcijų ir kiekviena sekcija atskirta kabliataškiu (;). Jei jūsų lentelės laukas nepriima nulinių reikšmių, galite praleisti ketvirtą skyrių.

Sekcija

Formato aprašas

Pavyzdys

Jei pirmoje sekcijoje yra # ###,##

Rodomos teigiamos reikšmės.

1234,5678 rodoma kaip 1 234,568

Šiame formate tarpas naudojamas kaip tūkstančių skyriklis, o kablelis kaip dešimtainių skilčių skyriklis. Jei įrašo dešimtainės reikšmės viršija pasirinktiniame formate esančių vietos rezervavimo ženklų skaičių, programa „Access“ suapvalina reikšmes ir rodo tik tiek reikšmių, kiek nurodo formatas. Pavyzdžiui, jei lauke yra 3 456,789, bet formate nurodyti du dešimtainiai skaitmenys, programa „Access“ suapvalina dešimtainę reikšmę iki 0,79.

Patarimas: Naudodami formatą, kurių reikšmės didesnės arba turinčios daugiau skaičių po kableliu, įtraukite daugiau vietos rezervavimo ženklų po kableliu, pvz., # ###,###.

Jei antroje sekcijoje yra (# ###,##)[Raudona]

Rodomos tik neigiamos reikšmės.
Jei jūsų duomenyse nėra neigiamų reikšmių, „Access“ palieka lauką tuščią.

Neigiama reikšmė apsupta raidžių simboliais arba skliaustais. Šiame pavyzdyje bet kokia neigiama reikšmė rodoma raudonos spalvos.

Jei trečioje sekcijoje yra 0 000,00

Apibrėžiamas visų nulinių (0) reikšmių formatas.

Kai lauke yra nulinė reikšmė, rodoma 0 000,00. Jei norite, kad būtų rodomas tekstas, o ne skaičius, naudokite "Nulis" (išskirtą dvigubomis kabutėmis).

Jei ketvirtoje sekcijoje yra "Neapibrėžta"

Apibrėžiama, ką vartotojai matys, kai įraše yra neapibrėžta reikšmė. Šiuo atveju vartotojai mato žodį „Neapibrėžta“.

Galite taip pat naudoti kitą tekstą, pvz., „Neapibrėžta“ arba „****“. Simboliai, išskirti dvigubomis kabutėmis, traktuojami kaip raidės ir rodomi tiksliai taip, kaip buvo įvesti.

Puslapio viršus

Skaičių ir valiutos duomenų tipų formatai

Jei norite sukurti pasirinktinį formatą, naudokite formatavimo simbolius, pateikiamus paskesnėje lentelėje.

Simbolis

Aprašas

#

Naudojamas skaitmeniui rodyti. Kiekvienas simbolio pavyzdys atspindi vieno skaičiaus padėtį. Jei padėtyje reikšmės nėra, „Access“ rodo tuščią vietą. Taip pat gali būti naudojamas kaip vietos rezervavimo ženklas.

Pavyzdžiui, jei taikote formatą # ### ir lauke įvedate reikšmę 45, rodoma 45. Lauke įvedus 12145 „Access“ rodo 12 145 – net jei kaip tūkstančių skyriklį nurodėte tik vieną vietos rezervavimo ženklą iš kairės.

0

Naudojamas skaitmeniui rodyti. Kiekvienas simbolio pavyzdys atspindi vieno skaičiaus padėtį. Jei padėtyje reikšmės nėra, programa „Access“ rodo nulį (0).

Tūkstančių ir dešimtainių skilčių skyrikliai

Naudojamas nustatant, kur „Access“ turėtų įdėti tūkstančių ir dešimtainių skilčių skyriklius.

tušti tarpai, + - $ ()

Naudojamas įtraukiant tuščius tarpus, matematinius ženklus (+ –) ir finansinius simbolius (€ £ $), jei jų kur nors reikia jūsų formato eilutėse. Jei norite naudoti kitus įprastinius matematinius simbolius, pavyzdžiui, pasviruosius brūkšnius (\ arba /) ir žvaigždutę (*), išskirkite juos dvigubomis kabutėmis. Atkreipkite dėmesį, kad juos galite įterpti bet kur.

\

Naudojamas reikalaujant, kad „Access“ parodytų iš karto po to sekantį simbolį. Tai tas pats, kaip išskirti simbolį dvigubomis kabutėmis.

!

Naudojamas reikalaujant, kad visos reikšmės būtų sulygiuotos kairėje. Jei nurodote lygiuoti kairėje, negalite naudoti # ir 0 skaitinių vietos rezervavimo ženklų, bet galite naudoti teksto simbolių vietos rezervavimo ženklus.

*

Naudojamas reikalaujant, kad iš karto po žvaigždutės einantis simbolis būtų užpildo simbolis – simbolis, naudojamas tuštiems tarpams užpildyti. Paprastai programoje „Access“ skaitiniai duomenys rodomi sulygiuoti dešinėje ir tuščiais tarpais užpildo bet kokią sritį iki reikšmės kairėje pusėje. Galite įtraukti užpildo simbolių į bet kurią formato eilutės vietą ir, kai tai padarote, programa „Access“ užpildo tuščius tarpus tam tikru simboliu.

Pavyzdžiui, formatas ##*~,00 EUR rodo valiutos sumą kaip 45~~~~~,15 EUR. Lauke rodomas tildės simbolių (~) skaičius priklauso nuo lentelės lauke esančių tuščių tarpų skaičiaus.

%

Naudojamas kaip paskutinis simbolis formato eilutėje. Reikšmė padauginama iš 100, o rezultatas rodomas su procento ženklu.

E+, E-

arba

e+, e-

Naudojamas reikšmėms moksliniame (eksponentiniame) žymėjime rodyti.

Naudokite šią parinktį, kai iš anksto apibrėžtas mokslinis formatas nesuteikia pakankamai vietos reikšmėms. Naudokite E+ arba e+ reikšmėms kaip teigiamoms eksponentėms rodyti, o E- arba e- naudokite neigiamoms eksponentėms rodyti. Šiuos vietos rezervavimo ženklus turite naudoti su kitais simboliais.

Tarkime, kad skaitiniam laukui taikote formatą 0,000E+00, tada įveskite 612345. Programa „Access“ rodys 6,123E05. „Access“ pirmiausia suapvalina skaičiaus dešimtaines skiltis iki trijų (nulio reikšmių dešimtainių skaičių skyriklio dešinėje arba kairėje). Tada programoje „Access“, atsižvelgiant į dešinėje pusėje (arba kairėje: priklauso nuo kalbos parametrų) esančių skaitmenų, apskaičiuojama pradinės reikšmės dešimtainio skyriklio eksponentinė reikšmė. Šiuo atveju pradinę reikšmę sudaro „612345“ (penki skaitmenys) dešimtainių skilčių skyriklio dešinėje. Todėl programoje „Access“ rodoma 6,123E+05, o gauta reikšmė lygi 6,123 x 105.

"Raidinis tekstas"

Dvigubomis kabutėmis išskirkite bet kokį tekstą, kurį norite rodyti vartotojams.

[spalva]

Naudojamas taikant spalvą visoms reikšmėms formato sekcijoje. Turite apskliausti spalvos pavadinimą ir naudoti vieną iš šių pavadinimų: juoda, mėlyna, žydra, žalia, rausvai raudona, raudona, geltona arba balta.

Pasirinktinio formatavimo taikymas skaičių arba valiutos duomenų tipams

 1. Atidarykite lentelę Dizaino rodinyje ir pasirinkite lauką, kurį norite formatuoti.

 2. Skirtuke Bendroji informacija spustelėkite langelį, esantį šalia lauko Formatas ir įveskite konkrečius simbolius, atsižvelgiant į formatavimo poreikius.

 3. Paspauskite klavišų kombinaciją CTRL + S, kad įrašytumėte darbą.

Puslapio viršus

Teksto duomenų tipų formatai

Teksto ir „Memo“ duomenų tipai nepriima iš anksto apibrėžtų formatų, bet galite taikyti pasirinktinius formatus, kad lentelės duomenis būtų lengviau skaityti. Pavyzdžiui, jei naudojate žiniatinklio formą kredito kortelės numeriams kaupti ir šiuos numerius saugote be tarpų, galite naudoti pasirinktinį formatą ir įtraukti atitinkamus tarpus, kad kredito kortelės numerius būtų lengviau skaityti. Teksto ir „Memo“ duomenų tipai leidžia dvi formatų sekcijas eilutėje. Pirma eilutės sekcija valdo, kaip rodomas tekstas, o antra sekcija valdo, kaip rodomos tuščios reikšmės arba nulinio ilgio eilutės. Jei formato nenurodote, programa „Access“ visą tekstą, esantį duomenų lapuose, lygiuoja kairėje.

Paskesnėje lentelėje pateikiami ir aiškinami pasirinktiniai formatai, kuriuos galite taikyti teksto duomenų tipams:

Simbolis

Aprašas

@

Naudojamas rodyti bet kokiam galimam šios padėties simboliui formato eilutėje. Jei programa „Access“ įterpia visus pagrindinių duomenų simbolius, likusios rezervuotos vietos rodomos kaip tuščios vietos.

Pavyzdžiui, jei formato eilutė yra @@@@@, o pagrindinis tekstas yra ABC, tekstas sulygiuotas kairėje su dviem po jo einančiais tuščiais tarpais.

&

Naudojamas rodyti bet kokiam galimam šios padėties simboliui formato eilutėje. Jei programa „Access“ įterpia visus pagrindinių duomenų simbolius, likę vietos rezervavimo ženklai nerodo nieko.

Pavyzdžiui, jei formato eilutė yra &&&&&, o tekstas yra ABC, rodomas tik kairėje sulygiuotas tekstas.

!

Naudojamas reikalaujant, kad vietos rezervavimo ženklai būtų užpildomi iš kairės į dešinę, o ne iš dešinės į kairę. Šį simbolį turite naudoti bet kokios formato eilutės pradžioje.

<

Naudojamas pateikiant visą tekstą mažosiomis raidėmis. Turite naudoti šį simbolį formato eilutės pradžioje, bet galite prieš jį pateikti šauktuko ženklą (!).

>

Naudojamas pateikiant visą tekstą didžiosiomis raidėmis. Turite naudoti šį simbolį formato eilutės pradžioje, bet galite prieš jį pateikti šauktuko ženklą (!).

*

Naudojant iš karto po žvaigždutės (*) einantis simbolis tampa užpildo simboliu – simboliu, naudojamu tuštiems tarpams užpildyti. Įprastai „Access“ rodo tekstą kaip sulygiuotą kairėje ir užpildo bet kokią sritį, esančią reikšmės dešinėje, tuščiais tarpais. Galite įtraukti užpildo simbolius, bet kurioje formato eilutės vietoje. Kai tai darote, „Access“ užpildo bet kokius tuščius tarpus nurodytu simboliu.

Tuščias tarpas, + - $ ()

Naudojamas įtraukiant tuščius tarpus, matematinius ženklus (+ –), finansinius simbolius (€ £ $) ir skliaustus, jei jų kur nors reikia jūsų formato eilutėse. Jei norite naudoti kitus įprastinius matematinius simbolius, pavyzdžiui, pasviruosius brūkšnius (\ arba /) ir žvaigždutę (*), išskirkite juos dvigubomis kabutėmis – atkreipkite dėmesį, kad šiuos simbolius galite įterpti bet kurioje formato eilutėje.

"Raidinis tekstas"

Dvigubomis kabutėmis išskirkite bet kokį tekstą, kurį norite rodyti vartotojams.

\

Naudojamas reikalaujant, kad „Access“ parodytų iš karto po to sekantį simbolį. Tai tas pats, kaip išskirti simbolį dvigubomis kabutėmis.

[spalva]

Naudojamas taikant spalvą visoms reikšmėms formato sekcijoje. Turite apskliausti pavadinimą ir naudoti vieną iš šių pavadinimų: juoda, mėlyna, žydra, žalia, rausvai raudona, raudona, geltona arba balta.

Pastaba: Kai nurodote formatą, programa „Access“ užpildo rezervuotos vietos simbolius duomenimis iš pagrindinio lauko.

Pasirinktinių formatų taikymas teksto laukams

 1. Atidarykite lentelę Dizaino rodinyje.

 2. Pasirinkite norimą formatuoti lauką ir skirtuke Bendra spustelėkite langelį šalia lauko Formatas.

 3. Įveskite formatą. Įveskite pasirinktinį formatą, kurį galite nurodyti, priklauso nuo duomenų tipo, kurį norite pasirinkti laukui.

 4. Paspauskite klavišų kombinaciją CTRL + S, kad įrašytumėte darbą.

Puslapio viršus

Datos / laiko duomenų tipo formatavimas

Kai norite nurodyti iš anksto apibrėžtą arba pasirinktinį datos / laiko duomenų tipo formatą, „Access“ automatiškai taikomas datos formatas – m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM. Pasirinktiniuose datos / laiko laukų formatuose gali būti dvi sekcijos – viena datai, kita laikui. Šios dalys atskiriamos kabliataškiu. Pavyzdžiui, galima iš naujo sukurti formatą Bendroji data: m/dd/yyyy;h:nn:ss.

Simbolis

Aprašas

Datos skyriklis

Naudojamas valdyti, kur „Access“ įdeda dienų, mėnesių ir metų skyriklį.

c

Naudojamas norint nurodyti bendrą datos formatą.

d arba dd

Naudojamas norint nurodyti mėnesio dieną kaip vieną arba du skaitmenis. Jei norite rodyti vieną skaitmenį, naudokite vieną vietos rezervavimo ženklą. Jei norite rodyti du skaitmenis, naudokite du vietos rezervavimo ženklus.

ddd

Naudojamas savaitės dienoms sutrumpinti iki trijų raidžių.

Pavyzdžiui, pirmadienis rodomas kaip Pir.

dddd

Naudojamas norint pateikti visą savaitės dienos pavadinimą.

ddddd

Naudojamas norint nurodyti trumpą datos formatą.

dddddd

Naudojamas norint nurodyti ilgą datos formatą.

w

Naudojamas norint nurodyti savaitės dienos skaičių.

Pavyzdžiui, pirmadienis rodomas kaip 1.

m arba mm

Naudojamas norint rodyti mėnesį, kaip vieno arba dviejų skaitmenų skaičių.

mmm

Naudojamas mėnesio pavadinimui sutrumpinti iki trijų raidžių.

Pavyzdžiui, spalis rodomas kaip Spl.

mmmm

Naudojamas visam mėnesio pavadinimui pateikti.

q

Naudojamas dabartinio kalendorinio ketvirčio numeriui rodyti (1–4).

Pavyzdžiui, programoje „Access“ gegužės mėnesio datai priskiriama ketvirčio reikšmė yra 2.

y

Naudojamas metų dienai rodyti (1–366).

yy

Naudojamas dviem paskutiniams metų skaitmenims rodyti.

Pastaba: Rekomenduojama įvesti ir rodyti visus keturis esamų metų skaitmenis.

yyyy

Naudojamas visiems metų skaitmenims rodyti diapazone nuo 0100–9999.

Laiko skyriklis

Naudojamas valdyti, kur „Access“ įdeda valandų, minučių ir sekundžių skyriklį.

h arba hh

Naudojamas rodyti valandą kaip vieną arba du skaitmenis.

n arba nn

Naudojamas rodyti minutes kaip vieną arba du skaitmenis.

s arba ss

Naudojamas rodyti sekundes kaip vieną arba du skaitmenis.

ttttt

Naudojamas norint nurodyti ilgą laiko formatą.

AM/PM

Naudojamas rodyti 12 valandų laikrodžio reikšmėms, žymimoms raidėmis AM arba PM. Programa „Access“ reikšmei nustatyti naudoja jūsų kompiuterio sistemos laikrodį.

A/P arba a/p

Naudojamas rodyti 12 valandų laikrodžio reikšmėms, žymimoms raidėmis A, P, a arba p. Programa „Access“ reikšmei nustatyti naudoja jūsų kompiuterio sistemos laikrodį.

AMPM

Naudojamas rodyti 12 valandų laikrodžio reikšmėms. Programa „Access“ naudoja ryto ir vakaro indikatorius, nurodytus „Windows“ regiono parametruose.

Tuščias tarpas, + - $ ()

Naudojamas įtraukiant tuščius tarpus, matematinius ženklus (+ –), finansinius simbolius (€ £ $) ir skliaustus, jei jų kur nors reikia jūsų formato eilutėse. Jei norite naudoti kitus įprastinius matematinius simbolius, pavyzdžiui, pasviruosius brūkšnius (\ arba /) ir žvaigždutę (*), išskirkite juos dvigubomis kabutėmis. Atkreipkite dėmesį, kad juos galite įterpti bet kur.

\

Naudojamas reikalaujant, kad „Access“ parodytų iš karto po to sekantį simbolį. Tai tas pats, kaip išskirti simbolį dvigubomis kabutėmis.

*

Naudojamas reikalaujant, kad iš karto po žvaigždutės einantis simbolis būtų užpildo simbolis – simbolis, naudojamas tuštiems tarpams užpildyti. Paprastai programoje „Access“ tekstas rodomas sulygiuotas kairėje ir tuščiais tarpais užpildoma bet kokią sritis iki reikšmės dešinėje pusėje. Galite įtraukti užpildo simbolių į bet kurią formato eilutės vietą. Kai tai padarote, programa „Access“ užpildo tuščius tarpus tam tikru simboliu.

"Raidinis tekstas"

Dvigubomis kabutėmis išskirkite bet kokį tekstą, kurį norite rodyti vartotojams.

[spalva]

Naudojamas taikant spalvą visoms reikšmėms formato sekcijoje. Turite apskliausti pavadinimą ir naudoti vieną iš šių pavadinimų: juoda, mėlyna, žydra, žalia, rausvai raudona, raudona, geltona arba balta.

Daugiau informacijos žr. datos ir laiko formatavimas.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×