Suvestinės lentelės „PivotTable“

Duomenų filtras „PivotTable“

Duomenų filtras „PivotTable“

Norėdami sutelkti dėmesį į didelio kiekio norimų išsamiai analizuoti „PivotTable“ duomenų mažą dalį, duomenis galite filtruoti. Tai galima atlikti keliais būdais. Iš pradžių įterpkite vieną ar kelis duomenų filtrus, kad greitai ir efektyviai filtruotumėte duomenis. Duomenų filtruose yra mygtukai, kuriuos paspaudus filtruojami duomenys; mygtukai išlieka matomi, kai naudojate savo duomenis, todėl visada žinosite, kurie laukai yra rodomi arba slepiami filtruojamoje „PivotTable“.

Duomenų filtro pasirinkimas su paryškintu kelių elementų pasirinkimo mygtuku

Patarimas: Šiuo metu „Excel 2016“ galite pasirinkti kelis duomenų filtrus spustelėję mygtuką etiketėje, kaip pavaizduota aukščiau.

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje, kad juostelėje būtų rodoma parinktis „PivotTable“ įrankiai.

  „PivotTable“ įrankių juostelė su skirtukais Analizė ir Dizainas

 2. Jei naudojate „Excel“ 2016 arba 2013 m. versijas, spustelėkite Analizuoti > Įterpti duomenų filtrą.

  Skirtuko Analizuoti mygtukas Įterpti duomenų filtrą

  Jei naudojate „Excel“ 2010 arba 2007 m. versijas, spustelėkite Options > Įterpti duomenų filtrą > Įterpti duomenų filtrą.

  „Excel“ juostelės vaizdas
 3. Dialogo lange Įterpti duomenų filtrus pažymėkite laukų, kurių filtrus norite sukurti, langelius.

 4. Spustelėkite Gerai.

  Rodomas kiekvieno lauko, kurį pažymėjote dialogo lange Įterpti duomenų filtrus, duomenų filtras.

 5. Kiekviename duomenų filtre spustelėkite elementus, kurie turėtų būti rodomi „PivotTable“.

  Norėdami pasirinkti daugiau nei vieną elementą, laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir pasirinkite norimus rodyti elementus.

Patarimas:  Norėdami pakeisti tai, kaip atrodo duomenų filtras, spustelėkite duomenų filtrą, kad juostelėje būtų rodoma Duomenų filtro įrankiai, tada taikykite duomenų filtro stilių arba pakeiskite parametrus skirtuke Parinktys.

Kiti „PivotTable“ duomenų filtravimo būdai

Užuot naudoję duomenų filtrus, kad būtų rodomi konkretūs norimi analizuoti duomenys, naudokite bet kurią iš toliau pateiktų filtravimo funkcijų (arba naudokite abi priemones).

Duomenų filtravimas rankiniu būdu

Elementų filtravimas naudojant ataskaitos filtrą

Tik konkretaus teksto, reikšmių arba datų rodymas

10 populiariausių arba nepopuliariausių elementų rodymas

Filtravimas pagal pasirinktą sritį, norint rodyti arba slėpti tik pažymėtus elementus

Filtravimo parinkčių įjungimas arba išjungimas

Filtruoti duomenis neautomatiniu būdu

 1. „PivotTable“ spustelėkite rodyklę Filtravimo išplečiamoji rodyklė dalyje Eilučių žymos arba dalyje Stulpelių žymos.

  Eilučių etikečių filtras

 2. Eilučių arba stulpelių sąraše išvalykite sąrašo viršuje esantį žymės langelį (Žymėti viską) ir pažymėkite elementų, kuriuos norite matyti „PivotTable“, žymės langelius.

  Galerijos Filtras langelis Žymėti viską

  Norėdami matyti daugiau elementų sąraše, vilkite rankenėlę, esančią filtrų galerijos apačioje, dešinėje pusėje, kad padidintumėte sąrašą.

 3. Spustelėkite Gerai.

  Filtro rodyklė pakeičiama šia piktograma Taikomo filtro piktograma , kad nurodytų taikomą filtrą. Spustelėkite ją norėdami pakeisti arba išvalyti filtrą, spustelėjant Valyti filtrą iš <Lauko pavadinimas>.

  Norėdami pašalinti visus filtrus iš karto, žr.:

  • 2016 arba 2013 m. versijoje: Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje, tada spustelėkite Analizuoti > Valyti > Valyti filtrus.

  • 2010 arba 2007 m. versijoje: spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje, tada spustelėkite Pasirinktys > Valyti > Valyti filtrus.

  Skirtuko Analizuoti mygtukas Valyti

Elementų filtravimas naudojant ataskaitos filtrą

Pastaba: „Excel 2016“ ir „„Excel 2013““ „PivotTable“ laukų srityje ataskaitos filtras pažymėtas kaip Filtrai. Žr. tolesnes ekrano kopijas:

Filtrų sritis „PivotTable“ laukų srityje
„PivotTable“ laukų sritis programoje „Excel 2016“
Ataskaitos filtras „PivotTable“ laukų sąrašo srityje
„PivotTable“ laukų sąrašas programoje „Excel 2010“

Naudodami ataskaitos filtrą, „PivotTable“ galite greitai parodyti kelis skirtingus reikšmių rinkinius. Filtre pasirinkti elementai rodomi „PivotTable“, o nepasirinkti elementai bus slepiami. Šią parinktį galite nurodyti, jei filtro puslapius (reikšmių, kurios atitinka pasirinktos ataskaitos filtro elementus, rinkinius) norite rodyti atskiruose darbalapiuose.

Ataskaitų filtro įtraukimas

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Bus atidaryta sritis „PivotTable“ laukų sąrašas.

 2. Dalyje „PivotTable“ laukų sąrašas spustelėkite lauką srityje ir pasirinkite Pereiti prie ataskaitos filtro.

  Perkėlimas į ataskaitos filtrą

Galite pakartoti šį veiksmą norėdami sukurti daugiau nei vieną ataskaitos filtrą. Kad būtų lengva pasiekti, ataskaitos filtrai rodomi virš „PivotTable“.

 1. Norėdami pakeisti laukus, srityje Ataskaitos filtras vilkite lauką į norimą vietą. „PivotTable“ bus matoma ataskaitos filtrų tvarka.

Ataskaitos filtrai rodymas eilutėse arba stulpeliuose

 1. Spustelėkite „PivotTable“ arba susietą „PivotChart “ ataskaitos „PivotTable“.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „PivotTable“, tada spustelėkite „PivotTable“ parinktys.

 3. Skirtuke Maketas ir formatavimas nustatyti šias parinktis:

 4. Dalies Maketas sąrašo lauke Rodyti laukus ataskaitos filtro srityje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami, kad ataskaitos filtrai būtų rodomi stulpeliuose iš kairės į dešinę, pasirinkite Per, tada žemyn.

  • Norėdami, kad ataskaitos filtrai būtų rodomi eilutėse iš viršaus į apačią, pasirinkite Žemyn, tada per.

 5. Lauke Ataskaitos filtro laukų skaičius stulpelyje arba Ataskaitos filtro laukų skaičius eilutėje įveskite arba pasirinkite rodomų laukų skaičių, prieš pradėdamas kitą stulpelį ar eilutę ir atsižvelgdami į Rodyti laukus ataskaitos filtro srityje parametrą.

Ataskaitos filtro elementų žymėjimas

 1. „PivotTable“ spustelėkite išplečiamąją rodyklę šalia ataskaitos filtro.

  Spustelėkite išplečiamąją rodyklę šalia (Visi)
 2. Norėdami rodyti visų elementų, kuriuos galite išvalyti arba pažymėti reikiamus, žymės langelį, pažymėkite žymės langelį Pasirinkti kelis elementus.

  Pasirinkti kelis elementus
 3. Dabar galite pasirinkti žymės langelius, esančius šalia elementų, kuriuos norite rodyti ataskaitoje. Norėdami pažymėti visus elementus, spustelėkite žymės langelį šalia (Viskas).

 4. Spustelėkite Gerai. Kad šis mygtukas būtų įgalintas, turi būti pažymėtas bent vienas žymės langelis.

  Dabar ataskaitos filtre rodomi filtruoti elementai.

  Filtruoti elementai pagal filtro reikšmę ataskaitos filtre

Pastaba: Jei jūsų naudojamas „OLAP“ duomenų šaltinis yra „Microsoft SQL“ serverio analizės tarnybos (2005 m. arba naujesnės versijos), galite pažymėti tik skaičiuojamąjį narį, jei jis yra atskirtas elementas, ir negalite pasirinkti kelių elementų, kai vienas ar daugiau iš šių elementų yra skaičiuojamieji nariai.

Ataskaitos filtro puslapių rodymas skirtinguose darbalapiuose

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje (arba susietos „PivotChart “ ataskaitos „PivotTable“), kurioje yra vienas ar keli ataskaitos filtrai.

 2. Jei naudojate „Excel“ 2016 ar 2013 versiją, skirtuko Analizuoti grupėje PivotTable spustelėkite rodyklę greta Parinktys, tada spustelėkite Rodyti ataskaitos filtro puslapius.

  Parinktis Rodyti ataskaitos filtro puslapius

  Jei naudojate „Excel“ 2010 ar 2007 versiją, skirtuko Parinktys grupėje PivotTable spustelėkite rodyklę greta Parinktys, tada spustelėkite Rodyti ataskaitos filtro puslapius.

  Grupė „PivotTable“ dalies „PivotTable“ įrankiai skirtuke Parinktys

 3. Dialogo lange Rodyti ataskaitos filtro puslapius pasirinkite ataskaitos filtro lauką, tada spustelėkite Gerai.

Tik konkretaus teksto, reikšmių arba datų rodymas

 1. „PivotTable“ dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite bet kurią teksto, reikšmės arba datos lauko etiketę, tada spustelėkite Etikečių filtrai, Reikšmių filtrai arba Datų filtrai.

 2. Spustelėkite norimą naudoti lyginimo operatoriaus komandą.

  Pavyzdžiui, norėdami filtruoti pagal tekstą, kuris prasideda konkrečiu simboliu, pasirinkite Prasideda arba, norėdami filtruoti pagal tekstą, kuriame yra konkrečių simbolių, pasirinkite Yra.

  Pastaba: Etikečių filtrai yra negalimi, kai eilučių etikečių arba stulpelių etikečių laukuose nėra tekstinių etikečių.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Dialogo lange Etikečių filtras <Lauko pavadinimas> įveskite tekstą, pagal kurį norite filtruoti.

   Pavyzdžiui, norėdami filtruoti pagal tekstą, kuris prasideda raide J, įveskite J arba, norėdami filtruoti pagal tekstą, kuriame yra žodis „varpas“, įveskite varpas.

   Jei „PivotTable“ pagrįsta ne OLAP duomenų šaltiniu, galite naudoti toliau pateikiamus pakaitos simbolius, kad rastumėte duomenis pagal konkrečius simbolius.

Naudokite

Jei norite rasti

„?“ (klaustukas)

Bet kuris vienas simbolis
Pvz., įvedus „ka?“, bus rasti žodžiai „kas“ ir „kad“

* (žvaigždutė)

Bet koks simbolių skaičius
Pvz., įvedus „p*ma“ , bus rasti žodžiai „programa“ ir „pirma“

~ (tildę), po kurios ?, * ar ~

Klaustukas, žvaigždutė arba tildė
Pavyzdžiui, įvedus „fy06~?“, bus rasta „fy06?“

 • Dialogo lange Reikšmių filtras <Lauko pavadinimas> įveskite reikšmes, pagal kurias norite filtruoti.

 • Dialogo lange Datos filtras <Lauko pavadinimas> įveskite datas, pagal kurias norite filtruoti.

  Jei „PivotTable“ yra pagrįsta OLAP duomenų šaltiniu, datos filtrams reikia OLAP kubo hierarchijos laiko duomenų tipo. Jei teksto lauke data įvesta kaip tekstas, datos filtras bus negalimas.

Patarimas: Norėdami pašalinti etiketės, datos arba reikšmės filtrą, spustelėkite eilutės arba stulpelio etiketės rodyklę Taikomo filtro piktograma , spustelėkite Etikečių filtras, Datos filtras arba Reikšmių filtras, tada spustelėkite Valyti filtrą.

10 populiariausių arba nepopuliariausių elementų rodymas

Filtrus taip pat galite taikyti, kad būtų rodoma 10 populiariausių arba nepopuliariausių reikšmių, arba duomenys, atitinkantys tam tikras sąlygas.

 1. „PivotTable“ spustelėkite rodyklę Filtravimo išplečiamoji rodyklė , esančią dalyje Eilučių žymos arba Stulpelių žymos, spustelėkite Reikšmių filtrai, tada spustelėkite 10 populiariausių.

 2. Dialogo lange 10 populiariausių filtras <Lauko pavadinimas> atlikite šiuos veiksmus.

  1. Pirmajame lauke spustelėkite Populiariausi arba Apačioje.

  2. Antrajame lauke įveskite skaičių.

  3. Trečiajame lauke pasirinkite parinktį, pagal kurią norite filtruoti.

   • Norėdami filtruoti pagal elementų skaičių, pasirinkite Elementai.

   • Norėdami filtruoti pagal procentus, pasirinkite Procentai.

   • Norėdami filtruoti pagal sumą, pasirinkite Suma.

  4. Ketvirtajame lauke pasirinkite norimą lauką.

Filtravimas pagal pasirinktą sritį, norint rodyti arba slėpti tik pažymėtus elementus

 1. „PivotTable“ pasirinkite vieną ar kelis elementus lauke, kurį norite filtruoti pagal pasirinktą sritį.

  Elementus galite pasirinkti nenuosekliai laikydami nuspaustą klavišą CTRL.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasirinktą sritį, tada spustelėkite Filtruoti.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami rodyti pažymėtus elementus, spustelėkite Išsaugoti tik pasirinktus elementus.

  • Norėdami slėpti pažymėtus elementus, spustelėkite Slėpti pasirinktus elementus.

   Patarimas:  Paslėptus elementus galite vėl rodyti pašalinę filtrą. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kitą elementą tame pačiame lauke, tada spustelėkite Filtras ir Valyti filtrą.

Filtravimo parinkčių įjungimas arba išjungimas

Jei vienam laukui norite taikyti kelis filtrus, arba jei nenorite, kad būtų jūsų „PivotTable“ būtų rodomi filtrų mygtukai, šias ir kitas filtravimo parinktis įjungsite arba išjungsite atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje, kad juostelėje būtų rodoma parinktis „PivotTable“ įrankiai.

  „PivotTable“ įrankių juostelė su skirtukais Analizė ir Dizainas

 2. Skirtuko Parinktys grupėje PivotTable spustelėkite Parinktys.

  Skirtuko Analizuoti mygtukas Parinktys

 3. Dialogo lange „PivotTable“ parinktys spustelėkite skirtuką Sumos & Filtrai.

 4. Dalyje Filtrai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami viename lauke naudoti arba nenaudoti kelis filtrus, pažymėkite langelį Leisti vienam laukui taikyti kelis filtrus arba išvalykite jo žymėjimą.

  • Norėdami įtraukti arba neįtraukti filtruotus elementus į sumas, pažymėkite langelį Filtruotus elementus įtraukti į sumas arba išvalykite jo žymėjimą, tada pažymėkite langelį Žymėti bendrąsias sumas * arba išvalykite jo žymėjimą. Pažymėjus, sumose, esančiose už laukų, kurių vizualinės sumos yra išjungtos, rodomas žvaigždutės (*) indikatorius. Ši parinktis galima tik prie OLAP duomenų šaltinio, palaikančio MDX išraiškos kalbą, prijungtoje „PivotTable“. Ji veikia visus „PivotTable“ laukus.

  • Norėdami įtraukti arba neįtraukti filtruotus elementus į įvardytų rinkinių sumas, pažymėkite langelį Įtraukti filtruotus elementus į rinkinio sumas arba išvalykite jo žymėjimą. Ši parinktis galima tik prie OLAP duomenų šaltinio prijungtoje „PivotTable“.

  • Norėdami įtraukti arba neįtraukti filtruotus elementus į tarpines sumas, pažymėkite langelį Skaičiuoti filtruotų puslapio elementų tarpines sumas arba išvalykite jo žymėjimą.

 5. Norėdami rodyti arba slėpti laukų antraštes ir išplečiamuosius filtrų sąrašus, spustelėkite skirtuką Rodymas ir pažymėkite žymės langelį Rodyti laukų antraštes ir išplečiamuosius filtrų sąrašus arba išvalykite jo žymėjimą.

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje, kad juostelėje būtų rodomi „PivotTable“ skirtukai („PivotTable“ analizė ir Dizainas).

 2. Spustelėkite „PivotTable“ analizė > Įterpti duomenų filtrą.

 3. Dialogo lange Įterpti duomenų filtrus pažymėkite laukų, kurių filtrus norite sukurti, langelius.

 4. Spustelėkite Gerai.

  Rodomas kiekvieno lauko, kurį pažymėjote dialogo lange Įterpti duomenų filtrus, duomenų filtras.

 5. Kiekviename duomenų filtre spustelėkite elementus, kurie turėtų būti rodomi „PivotTable“.

Patarimas: Norėdami pakeisti, kaip atrodo duomenų filtras, spustelėkite duomenų filtrą, kad juostelėje būtų rodomas skirtukas Duomenų filtras. Galite taikyti duomenų filtro stilių arba pakeisti parametrus naudodami įvairias skirtuko parinktis.

Kiti „PivotTable“ duomenų filtravimo būdai

Užuot naudoję duomenų filtrus, kad būtų rodomi konkretūs norimi analizuoti duomenys, naudokite bet kurią iš toliau pateiktų filtravimo funkcijų (arba naudokite abi priemones).

Duomenų filtravimas rankiniu būdu

Elementų filtravimas naudojant ataskaitos filtrą

10 populiariausių arba nepopuliariausių elementų rodymas

Filtravimas pagal pasirinktą sritį, norint rodyti arba slėpti tik pažymėtus elementus

Filtravimo parinkčių įjungimas arba išjungimas

Filtruoti duomenis neautomatiniu būdu

 1. „PivotTable“ spustelėkite rodyklę Filtravimo išplečiamoji rodyklė dalyje Eilučių žymos arba dalyje Stulpelių žymos.

 2. Eilučių arba stulpelių sąraše išvalykite sąrašo viršuje esantį žymės langelį (Žymėti viską) ir pažymėkite elementų, kuriuos norite matyti „PivotTable“, žymės langelius.

 3. Filtro rodyklė pakeičiama šia piktograma Taikomo filtro piktograma , kad nurodytų taikomą filtrą. Spustelėkite ją norėdami pakeisti arba išvalyti filtrą, spustelėjant Valyti filtrą iš <Lauko pavadinimas>.

  Norėdami iš karto pašalinti visą filtravimą, spustelėkite „PivotTable“ analizės skirtuką > Valyti > Valyti filtrus.

Elementų filtravimas naudojant ataskaitos filtrą

Naudodami ataskaitos filtrą, „PivotTable“ galite greitai parodyti kelis skirtingus reikšmių rinkinius. Filtre pasirinkti elementai rodomi „PivotTable“, o nepasirinkti elementai bus slepiami. Šią parinktį galite nurodyti, jei filtro puslapius (reikšmių, kurios atitinka pasirinktos ataskaitos filtro elementus, rinkinius) norite rodyti atskiruose darbalapiuose.

Ataskaitų filtro įtraukimas

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

  Bus atidaryta sritis „PivotTable“ laukai.

 2. Dalyje „PivotTable“ laukų sąrašas spustelėkite lauką srityje ir pasirinkite Pereiti prie ataskaitos filtro.

Galite pakartoti šį veiksmą norėdami sukurti daugiau nei vieną ataskaitos filtrą. Kad būtų lengva pasiekti, ataskaitos filtrai rodomi virš „PivotTable“.

 • Jei norite keisti laukų tvarką srityje Filtrai, galite nuvilkti laukus į norimą vietą arba dukart spustelėkite lauką ir pasirinkite Pakelti aukštyn arba Nuleisti žemyn. „PivotTable“ bus matoma atitinkama ataskaitos filtrų tvarka.

Ataskaitos filtrai rodymas eilutėse arba stulpeliuose

 1. Spustelėkite „PivotTable“ arba susietą „PivotChart “ ataskaitos „PivotTable“.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „PivotTable“, tada spustelėkite „PivotTable“ parinktys.

 3. Skirtuke Maketas nustatykite šias parinktis:

  1. Srityje Ataskaitos filtras sąrašo lauke Tvarkyti laukus atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Norėdami, kad ataskaitos filtrai būtų rodomi eilutėse iš viršaus į apačią, pasirinkite Žemyn, tada per.

   • Norėdami, kad ataskaitos filtrai būtų rodomi stulpeliuose iš kairės į dešinę, pasirinkite Per, tada žemyn.

  2. Lauke Filtro laukų skaičius stulpelyje įveskite arba pasirinkite rodomų laukų skaičių, prieš pradėdami kitą stulpelį ar eilutę (atsižvelgdami į parametrą Tvarkyti laukus, kurį nurodėte ankstesniame veiksme).

Ataskaitos filtro elementų žymėjimas

 1. „PivotTable“ spustelėkite išplečiamąją rodyklę šalia ataskaitos filtro.

 2. Pasirinkite žymės langelius, esančius šalia elementų, kuriuos norite rodyti ataskaitoje. Norėdami pažymėti visus elementus, spustelėkite žymės langelį šalia (Pasirinkti viską).

  Dabar ataskaitos filtre rodomi filtruoti elementai.

Ataskaitos filtro puslapių rodymas skirtinguose darbalapiuose

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje (arba susietos „PivotChart “ ataskaitos „PivotTable“), kurioje yra vienas ar keli ataskaitos filtrai.

 2. Spustelėkite „PivotTable“ analizė (juostelėje) > Parinktys > Rodyti ataskaitos filtro puslapius.

 3. Dialogo lange Rodyti ataskaitos filtro puslapius pasirinkite ataskaitos filtro lauką, tada spustelėkite Gerai.

10 populiariausių arba nepopuliariausių elementų rodymas

Filtrus taip pat galite taikyti, kad būtų rodoma 10 populiariausių arba nepopuliariausių reikšmių, arba duomenys, atitinkantys tam tikras sąlygas.

 1. „PivotTable“ spustelėkite rodyklę Filtravimo išplečiamoji rodyklė šalia dalies Eilučių žymos arba Stulpelių žymos.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasirinktą sritį, tada spustelėkite Filtruoti > 10 viršutinių arba 10 apatinių.

 3. Pirmajame lauke įveskite skaičių.

 4. Antrajame lauke pasirinkite parinktį, pagal kurią norite filtruoti. Galimos šios parinktys:

  • Norėdami filtruoti pagal elementų skaičių, pasirinkite Elementai.

  • Norėdami filtruoti pagal procentus, pasirinkite Procentai.

  • Norėdami filtruoti pagal sumą, pasirinkite Suma.

 5. Ieškos lauke galite ieškoti pagal tam tikrą pasirinktą reikšmę.

Filtravimas pagal pasirinktą sritį, norint rodyti arba slėpti tik pažymėtus elementus

 1. „PivotTable“ pasirinkite vieną ar kelis elementus lauke, kurį norite filtruoti pagal pasirinktą sritį.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasirinktą sritį, tada spustelėkite Filtruoti.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami rodyti pažymėtus elementus, spustelėkite Išsaugoti tik pasirinktus elementus.

  • Norėdami slėpti pažymėtus elementus, spustelėkite Slėpti pasirinktus elementus.

   Patarimas:  Paslėptus elementus galite vėl rodyti pašalinę filtrą. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kitą elementą tame pačiame lauke, tada spustelėkite Filtras ir Valyti filtrą.

Filtravimo parinkčių įjungimas arba išjungimas

Jei vienam laukui norite taikyti kelis filtrus, arba jei nenorite, kad būtų jūsų „PivotTable“ būtų rodomi filtrų mygtukai, šias ir kitas filtravimo parinktis įjungsite arba išjungsite atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje, kad juostelėje būtų rodoma parinktis „PivotTable“ skirtukai.

 2. Skirtuke „PivotTable“ analizė spustelėkite Parinktys.

  1. Dialogo lange „PivotTable“ parinktys spustelėkite skirtuką Maketas.

  2. Srityje Maketas pažymėkite arba atžymėkite lauką Leisti vienam laukui taikyti kelis filtrus, atsižvelgiant į tai, ko jums reikia.

  3. Norėdami rodyti arba slėpti laukų antraštes ir išplečiamuosius filtrų sąrašus, spustelėkite skirtuką Rodymas ir pažymėkite žymės langelį Laukų antraštės ir filtrai arba išvalykite jo žymėjimą.

Galite peržiūrėti ir sąveikauti su „PivotTable“, naudodami „Excel Online“, kur duomenims filtruoti yra įtraukta rankinio filtravimo ir duomenų filtrų, sukurtų „Excel“ kompiuterio taikomąja programa. Jūs negalėsite sukurti naujų duomenų filtrų Excel Online.

Norėdami filtruoti savo suvestinės lentelės „PivotTable“ duomenis, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami taikyti filtrą rankomis, spustelėkite rodyklę, esančią Eilutės žymos arba Stulpelių žymos ir pasirinkite norimas filtravimo parinktis.

Filtravimo parinktys „PivotTable“ duomenims

 • Kiekviename duomenų filtre spustelėkite elementus, kurie turėtų būti rodomi „PivotTable“.

Duomenų filtras su pasirinktais elementais

Tačiau, jei naudojate „Excel“ kompiuterio taikomąją programą, galite atidaryti darbaknygę spustelėdami mygtuką Atidaryti naudojant „Excel“ ir naudoti papildomus filtrus arba sukurti naujus duomenų filtrus „PivotTable“ duomenims čia. Štai kaip tai galima padaryti:

Spustelėkite Atidaryti naudojant „Excel“ ir filtruokite duomenis „PivotTable“.

Redagavimo programoje „Excel“ mygtukas

Jei norite sužinoti apie vėliausius „Excel Online“ naujinimus, apsilankykite „Microsoft Excel“ interneto dienoraštyje.

Visą „Office“ programų ir tarnybų paketą galite išbandyti arba įsigyti apsilankę „Office.com“.

Taip pat žr.

Vaizdo įrašas: Elementų filtravimas „PivotTable“

„PivotTable“ kūrimas norint analizuoti darbalapio duomenis

„PivotTable“ kūrimas norint analizuoti išorinius duomenis

„PivotTable“ kūrimas norint analizuoti duomenis keliose lentelėse

„PivotTable“ duomenų rūšiavimas

Duomenų grupavimas arba išgrupavimas „PivotTable“

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×