Dokumento pakeitimų žymėjimas ir peržiūra programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Dokumento pakeitimų žymėjimas ir peržiūra programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite Word su jūsų klaviatūros ir ekrano skaitytuvas matyti, kurie buvo padaryti pakeitimai dokumente, valdyti susektų keitimų ir komentarų dokumente Word naikinimas. Atlikome su Diktoriaus JAWS ir NVDA, tačiau jis gali dirbti su kitų ekrano skaitytuvus, tol, kol juose laikomasi bendrosios pritaikymo neįgaliesiems standartams ir metodų.

Pastabos: 

Šioje temoje

Keitimų sekimo įjungimas

Įjungus keitimų sekimą, Word pažymi ir rodo visus keitimus, bet kas leidžia į savo dokumentą. Galite įjungti šią funkciją naudodami tiesioginių sparčiųjų klavišų arba juostelę.

Norėdami įjungti keitimų sekimą, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

 1. Galite naudoti tiesioginį klaviatūros spartųjį klavišą „Ctrl“ + „Shift“ + E.

 2. Norėdami naudoti juostelę, klaviatūroje paspauskite „Alt“ + R ir G. Išgirsite: „Track Changes, unchecked menu item“ („Keitimų sekimas, nepažymėtas meniu elementas“). Tada paspauskite klavišą G.

Dokumento pakeitimų (versijų) peržiūra

Galite pasirinkti, kaip norite matyti sekamus dokumento keitimus.

 1. Paspauskite „Alt“ + R ir T bei D. Išgirsite: „< šiuo metu pasirinktų keitimų pavadinimas>“.

  Jei naudojate JAWS, išgirsite „Lower ribbon, tracking group box, <the name of the markup currently selected>“ („Apatinė juostelė, sekimo grupės laukas, <šiuo metu pasirinktų keitimų pavadinimas>“).

  Bus atidarytas sąrašas su keturiomis toliau nurodytomis parinktimis.

  • Paprastasis keitimų rodinys yra numatytoji parinktis. Ją pasirinkus, keitimai žymimi raudonomis linijomis dokumento paraštėje.

   Pastaba: Komentarai rodomi komentarų debesėliuose paraštėje. Norėdami išplėsti debesėlį, paspauskite „Alt“ + R ir K.

  • Nėra keitimų: keitimai paslepiami ir rodoma, kaip atrodys įtraukti keitimai. Pasirinkus šią parinktį, keitimai nepanaikinami.

   Pastaba: Jei norite vėl matyti keitimus, pasirinkite Paprastasis keitimų rodinys arba Visi keitimai.

  • Pasirinkus Visi keitimai, visi pakeitimai bus rodomi skirtingomis teksto spalvomis ir skirtingose eilutėse. Ši keitimų parinktis yra rekomenduojama ir geriausiai tinka naudojant ekrano skaitytuvus.

  • Pradinis rodo pradinį dokumentą.

 2. Sąraše spauskite rodyklių klavišus, kol išgirsite parinkties, kurią norite pasirinkti, pavadinimą. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Norėdami pasirinkti keitimų tipą, paspauskite „Alt“ + R ir T bei M. Išgirsite: „Comments“ („Komentarai“). Tai yra pirmoji parinktis sąraše.

  Naudodami JAWS išgirsite: „Menu, Comments“ („Meniu, komentarai“). Tai yra pirmoji parinktis sąraše.

  Bus atidarytas sąrašas su šiomis parinktimis:

  • Komentarai

  • Rankraštis

  • Intarpai ir naikinimai

  • Formatavimas

  • Debesėliai

  • Konkretūs žmonės

 4. Sąraše spauskite rodyklių klavišus, kol išgirsite parinkties, kurią norite pasirinkti, pavadinimą. Tada paspauskite klavišą „Enter“. Kartokite šį veiksmą ir pasirinkite visų norimų tipų keitimus.

Perėjimas prie sekamų keitimų arba komentarų

Kai įjungtas Keitimų sekimas , Word pažymi iki dokumento tekste. Naikinimus vartojamas liniją per tekstą ir spalvą ir įterpimus naudojamas pabraukimo ir spalvą. Jūsų ekrano skaitytuvas skelbia keitimus ir keisti tipai skaitant tekstą. Išgirsite, pvz., "Įterpimo keitimas". Į Jaws, girdite, pvz.: "Peržiūra, įterptas."

Jei pakeistas formatavimas, ekrano skaitytuvas praneš apie pakeitimus. Norėdami išgirsti išsamią pakeisto formatavimo informaciją, turėsite pereiti į dokumento paraštę.

Komentarų įterpimo vietos žymimos pagrindiniame dokumento tekste pasirinkus režimą Visi keitimai. Diktorius paskelbia komentarus skaitydamas pagrindinį tekstą. Komentaro tekstas ir išsami informacija rodomi komentaro lauke dokumento paraštėje. Skaitydamas pagrindinį tekstą, JAWS perskaito komentaro tekstą ir paskelbia, kas parašė komentarą. Išgirsite: „Comment, <comment text>, by <commentator>“ („Komentaras, <komentaro tekstas>, parašė <komentatorius>“).

 1. Įsitikinkite, kad pažymėjote parinktį Visi keitimai, kaip nurodyta ankstesnėje skiltyje Dokumento pakeitimų (pataisymų) peržiūra.

 2. Norėdami pereiti iš dokumento redagavimo srityje skirtumą tikrintų, ar informacija susekto pakeitimo arba komentaro turinį, tegul jūsų ekrano skaitytuvas pagrindinį tekstą skaityti, kol išgirsite jį paskelbti keitimą arba komentarą. Paspauskite SR klavišas + A.

 3. Norėdami naršyti visus susektus dokumento keitimus arba komentarus, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami naršyti visus komentarus, paspauskite „Alt“ + R ir N. Kartokite šį veiksmą, kol pereisite per visus komentarus arba surasite ieškomą komentarą.

  • Norėdami naršyti visus sekamus keitimus, paspauskite „Alt“ + R ir H. Kartokite šį veiksmą, kol pereisite per visus keitimus ar komentarus arba surasite ieškomą keitimą ar komentarą.

 4. Išgirsti paraštės turinį, naudokite ekrano skaitytuvą elementą naršymo komandas.

Susektų keitimų šalinimas

Vienintelis būdas visam laikui pašalinti dokumente susektus keitimus – juos priimti arba atmesti.

Vieno susekto keitimo priėmimas arba atmetimas

 1. Pereikite prie susekto keitimo, kurį norite pašalinti.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite priimti keitimą, paspauskite „Alt“ + R ir A bei 2. Išgirsite: „Accept and Move to Next“ („Priimti ir pereiti prie kito“). Tada paspauskite klavišą „Enter“. Dabartinis keitimas priimamas ir įvesties vieta perkeliama prie kito keitimo dokumente.

  • Norėdami atmesti keitimą, paspauskite „Alt“ + R ir J. Išgirsite: „Reject and Move to Next“ („Atmesti ir pereiti prie kito“). Tada paspauskite klavišą „Enter“. Dabartinis keitimas atmetamas ir įvesties vieta perkeliama prie kito keitimo dokumente.

Visų susektų keitimų priėmimas arba atmetimas

 1. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami priimti visus susektus keitimus, paspauskite „Alt“ + R, A2, L.

  • Norėdami atmesti visus susektus keitimus, paspauskite „Alt“ + R, J, L.

Nuolatinis keitimų sekimo funkcijos įjungimas

Norėdami uždrausti kitiems išjungti funkciją Sekti keitimus, įjunkite Užrakinti sekimą ir pridėkite slaptažodį. Kai funkcija Sekti keitimus užrakinta, dokumentą atidaręs asmuo galės matyti keitimus, bet negalės išjungti funkcijos ir priimti arba atmesti keitimų.

 1. Paspauskite „Alt“ + R, G, L. Išgirsite: „Lock Tracking window. Enter password, optional“ („Sekimo užrakinimo langas. Įveskite slaptažodį (pasirenkama)“). Jei naudojate JAWS, išgirsite „Leaving menus, Lock Tracking“ („Išeinama iš meniu, sekimo užrakinimas“).

 2. Pasirinkite ir įveskite slaptažodį, tada paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite: „Re-enter to Confirm“ („Įveskite iš naujo, kad patvirtintumėte“). Dar kartą įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą „Enter“.

Sekimo užrakinimo išjungimas

 1. Paspauskite „Alt“ + R, G, L. Išgirsite: „Unlock Tracking window, password“ („Sekimo atrakinimo langas, slaptažodis“).

  Naudodami JAWS išgirsite: „Leaving menus, Unlock Tracking, password edit“ („Išeinama iš meniu, sekimo užrakinimas, slaptažodžio redagavimas“).

 2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite „Enter“.

Keitimų sekimo išjungimas

Išjungus funkciją Sekti keitimus , „Word“ nebežymės naujų keitimų. Visi jau susekti keitimai liks dokumente, kol juos pašalinsite. Galite išjungti šią funkciją tiesioginiu sparčiuoju klavišu arba juostelėje.

Jei norite išjungti funkciją Sekti keitimus, klaviatūroje paspauskite „Ctrl“ + „Shift“ + E.

Norėdami išjungti funkciją Sekti keitimus naudodami juostelę, klaviatūroje paspauskite „Alt“ + R ir G. Išgirsite: „Track Changes, checked menu item“ („Keitimų sekimas, pažymėtas meniu elementas“). Tada paspauskite klavišą G.

Taip pat žr.

Rašybos ir gramatikos tikrinimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

„Microsoft Word“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Atraskite ir naršykite Word naudoti ekrano skaitytuvą

Naudoti TalkBack įtaisytosios "Android" ekrano skaitytuvą, „Word“, skirta „Android“ dokumento keitimų sekimo įjungimas arba išjungimas. Rasti esamą keitimus dokumente, ir tada priimti arba atmesti.

Pastabos: 

Šioje temoje

Keitimų sekimo įjungimas ir išjungimas

Įjungus keitimų sekami visus keitimus dokumente Word .

 1. Atidarykite dokumentą, Word. Braukite į dešinę, kol išgirsite "nepažymėtas, daugiau parinkčių, perjungti", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Išgirsite šiuo metu pasirinkto skirtuko, pvz.,: "pažymėtas skirtukas meniu pagrindinis,." Norėdami pakeisti į skirtuką Peržiūra , dukart bakstelėkite ekraną ir braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite "Peržiūra, grupėje" ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn kelis kartus, kol išgirsite "Keitimų sekimo, nepažymėtas, perjungti" (jei šiuo metu išjungti keitimų sekimo) arba "Sekti keitimus pažymėta, perjungti" (jei keitimų sekimo yra šiuo metu), ir dukart bakstelėkite ekraną, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

 4. Norėdami uždaryti skirtuką ir grįžtumėte į dokumentą, braukite kairėn kelis kartus, kol išgirsti "Pažymėtas, daugiau parinkčių, raktu" ir dukart bakstelėkite ekraną.

Perėjimas prie sekamų keitimų

Naudokite skirtuką Peržiūra naršyti Word dokumente susektus keitimus.

 1. Perbraukite į dešinę ar kairę, kol išgirsite "nepažymėtas, daugiau parinkčių, perjungti" ir dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Išgirsite šiuo metu pasirinkto skirtuko, pvz.,: "pažymėtas skirtukas meniu pagrindinis,." Norėdami pakeisti į skirtuką Peržiūra , dukart bakstelėkite ekraną ir braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite "Peržiūra, grupėje" ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami pereiti į dokumento keitimus, perbraukite dešinėje kelis kartus, kol išgirsti "kitas keitimas, mygtuko" arba "ankstesnė keisti, mygtukas", dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite pakeisti tekstą.

 4. Dėmesys lieka mygtuką keisti kitas arba Ankstesnis . Norėdami peržiūrėti keitimus, tik dukart bakstelėkite ekraną.

Keitimų priėmimas arba atmetimas

Galite patikrinti ir priimti arba atmesti keitimus po vieną Word dokumente arba pasirinkite priimti arba atmesti juos visus iš karto.

 1. Norėdami keisti, norėdami priimti arba atmesti nurodyta orientuotis į susektų keitimų orientuotis.

 2. Braukite kairėn kelis kartus, kol išgirsite "Priimti, meniu" arba "Atmesti, meniu" ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Atidaromas meniu priimti arba atmesti . Norėdami išklausyti galimas parinktis, braukite į dešinę. Kai išgirsite ir pasirinkite parinktį, dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Dokumento bendrinimas programoje „Word“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Atraskite ir naršykite Word naudoti ekrano skaitytuvą

Naudodami įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą – Diktorių, galite sužinoti, kas keitė jūsų dokumentą ir tvarkyti susektus keitimus „Word Mobile“ dokumente.

Pastabos: 

Šioje temoje

Perėjimas į Peržiūros skirtuką

Funkciją Sekti keitimus ir kitas šioje temoje aprašytas funkcijas galite rasti Peržiūros skirtuke.

 1. Dokumente braukite ekraną aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“).

 2. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „More Options button, collapsed, double-tap to expand“ („Mygtukas „Daugiau parinkčių“, sutrauktas, dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Bus išplėstas meniu Daugiau parinkčių.

 3. Braukite kairėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Home-button, collapsed. Double-tap to expand“ („Pagrindinis mygtukas, sutrauktas. Dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Home, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, selected“ („Pagrindinis, <galimų skirtukų skaičius ir dabartinio skirtuko vieta meniu sąraše>, pažymėtas“). Pagrindinis meniu bus išplėstas.

 4. Braukite meniu dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tab to select“ („Peržiūra, <galimų skirtukų skaičius ir dabartinio skirtuko vieta meniu sąraše>, dukart bakstelėkite, kad pasirinktumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Word window“ („Word“ langas“). Dabar galite naudoti Peržiūros skirtuko parinktis.

Keitimų sekimo įjungimas

Kai įjungiate funkciją Sekti keitimus, „Word Mobile“ žymi ir rodo visus keitimus, kuriuos kas nors atlieka dokumente. Diktorius skaito susektus keitimus ir pagrindinį tekstą.

 1. Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Off, Track Changes-button. Double-tap to toggle on“ („Išjungta, mygtukas Sekti keitimus. Dukart bakstelėkite, kad įjungtumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „On, Track Changes-button“ („Įjungta, mygtukas Sekti keitimus“). Funkcija Sekti keitimus bus įjungta ir galėsite pradėti redaguoti dokumentą.

Dokumento pakeitimų (pataisymų) peržiūra

Naudodami „Word Mobile“ galite pasirinkti, kaip norite matyti sekamus dokumento keitimus.

 1. Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Display for Review-button, double-tap to activate“ („Peržiūros rodinio mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Back button“ („Mygtukas Atgal“).

 2. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Simple Markup, one of four“ („Paprastasis keitimų rodinys, vienas iš keturių“). Peržiūros parinkčių sąraše yra toliau nurodytos parinktys.

  • Paprastasis keitimų rodinys yra numatytoji parinktis. Ją pasirinkus, keitimai žymimi raudonomis linijomis dokumento paraštėje.

  • Nėra keitimų: keitimai paslepiami ir rodoma, kaip atrodys įtraukti keitimai. Pasirinkus šią parinktį, keitimai nepanaikinami.

   Pastaba: Jei norite vėl matyti žymėjimą, pažymėkite Paprastasis keitimų rodinys arba Visi keitimai.

  • Pasirinkus Visi keitimai, visi pakeitimai bus rodomi skirtingomis teksto spalvomis ir skirtingose eilutėse.

  • Pradinis rodo pradinį dokumentą.

 3. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite rodinio parinkties, kurią norite pasirinkti, pavadinimą. Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite „<markup name>, selected“ („<keitimų tipo pavadinimas>, pasirinktas“). Įvesties vieta vėl perkeliama į dokumento redagavimo langą.

Susektų keitimų šalinimas

Vienintelis būdas visam laikui pašalinti dokumente susektus keitimus – juos priimti arba atmesti.

Vieno susekto keitimo priėmimas arba atmetimas

 1. Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Changes-group“ („Pakeitimų grupė“). Pakeitimų grupėje braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Next button, double-tap to activate“ („Mygtukas Kitas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į susektą keitimą dokumente. Išgirsite pažymėtą tekstą. Dukart bakstelėkite, kol pasieksite keitimą, kurį norite panaikinti.

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami priimti keitimą, Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Priimti. Sutrauktas padalytas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Dabartinis keitimas priimamas ir įvesties vieta perkeliama prie kito keitimo.

  • Norėdami atmesti keitimą, Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Atmesti. Sutrauktas padalytas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Dabartinis keitimas atmetamas ir įvesties vieta perkeliama prie kito keitimo.

Visų susektų keitimų priėmimas arba atmetimas

 1. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami priimti visus keitimus, Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Accept. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Atmesti. Sutrauktas padalytas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Triskart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Back button“ („Mygtukas Atgal“). Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Accept All Changes-button, double-tap to activate“ („Mygtukas Priimti visus keitimus, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami atmesti visus keitimus, Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Reject. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand“ („Atmesti. Sutrauktas padalytas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Triskart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Back button“ („Mygtukas Atgal“). Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Reject All Changes-button, double-tap to activate“ („Mygtukas Atmesti visus keitimus, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

Keitimų sekimo išjungimas

Išjungus funkciją Sekti keitimus , „Word Mobile“ nebežymės naujų keitimų. Visi jau susekti keitimai liks dokumente, kol juos pašalinsite.

Taip pat žr.

Teksto įterpimas ir keitimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Rašybos ir gramatikos tikrinimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Atraskite ir naršykite Word naudoti ekrano skaitytuvą

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×