Dokumento pakeitimų žymėjimas ir peržiūra programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Dokumento pakeitimų žymėjimas ir peržiūra programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite Word su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, kad galėtumėte sekti, Rodyti ir išvardyti dokumento pokyčius. Mes išbandėme ją su Diktoriumi, JAWS ir NVDA, tačiau jie gali dirbti su kitais ekrano skaitytuvais, kol jie laikosi įprastų pritaikymo neįgaliesiems standartų ir metodų. Taip pat sužinosite, kaip priimti arba atmesti susektus pakitimus.

Dekoratyvinė piktograma reikia nurodymų, kaip sekti keitimų arba priimti susektus Word dokumento įrašus, bet ne naudoti ekrano skaitytuvą? Žiūrėkite keitimų sekimas programoje "Word " arba priimti susektus pakitimus.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti daugiau apie ekrano skaitytuvus, eikite į Kaip ekrano skaitytuvai veikia su „Microsoft Office“.

 • Jei naudojate ekrano skaitytuvą, naudokite šį ekrano skaitytuvo modifikavimo klavišą (kartais kartu su kitais susijusiais klavišais) norėdami naršyti ir sąveikauti su programa bei vykdyti komandas. Mūsų dokumentacijoje kartais jis bus nurodomas kaip „SR klavišas“.

Šioje temoje

Keitimų sekimo įjungimas

Kai įjungiate keitimų sekime, Word pažymi ir rodo visus jūsų dokumente esančius pakitimus. Galite įjungti šią funkciją sparčiuoju klavišu arba juostelėje.

 1. Norėdami įjungti keitimų sekimą, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami naudoti tiesioginį spartųjį klavišą, paspauskite Ctrl + Shift + E.

  • Norėdami naudoti juostelę, paspauskite klavišus "Alt" + R, G, G.

Pasirinkite, kaip Rodyti keitimus (pataisymai)

Galite pasirinkti, kaip Rodyti susektus dokumento pakitimus.

 1. Paspauskite ALT + R, T, D. Meniu ženklinimas išplėstas ir išgirsite šiuo metu pažymėto žymėjimo pavadinimą.

 2. Sąraše žymėjimas paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišus, kol išgirsite norimos parinkties pavadinimą. Galimos šios parinktys:

  • Paprastas žymėjimas yra numatytoji parinktis ir nurodo, kur keitimai yra su vertikalia eilute dokumento paraštėje. Jūsų ekrano skaitytuvas praneša, kad pasikeičia pakeistos pastraipos pradžioje.

  • Nėra keitimų paslepia keitimus, kad būtų matoma, kaip atrodys įtraukti keitimai. Pasirinkus šią parinktį, keitimai nepanaikinami.

   Patarimas: Norėdami vėl matyti žymėjimą, pasirinkite Paprastasis žymėjimas arba visas žymėjimas.

  • Pasirinkus Visi keitimai, visi pakeitimai bus rodomi skirtingomis teksto spalvomis ir skirtingose eilutėse. Ši parinktis yra rekomenduojamas žymėjimas. Jūsų ekrano skaitytuvas praneša apie keitimą ir keitimą, kai įvyko keitimas.

   Jei formatavimas pakeistas, JAWS taip pat nuskaito informaciją apie keitimą. Naudodami diktorių, turite pereiti į paraščių pastabas arba peržiūros sritį , kad išgirstumėte išsamią informaciją. Norėdami gauti instrukcijas, eikite į pereiti prie išsamios informacijos apie formatavimo pakeitimus su Diktoriumi arba peržiūros srityje Rodyti visus keitimus (pataisymai).

  • Pradinis rodo pradinį dokumentą.

  Norėdami pasirinkti ir taikyti parinktį, paspauskite klavišą "Enter".

 3. Norėdami pasirinkti, kurie keitimai yra susekti, paspauskite klavišus "Alt" + R, T, tada M. Meniu Rodyti žymėjimą išplėstas. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite norimą parinktį, tada paspauskite Enter.

  Kartokite šį veiksmą ir pasirinkite visų norimų tipų keitimus.

Susektų pasikeitimų tikrinimas ir naršymas

Yra kelios parinktys, kaip patikrinti ir naršyti susektus dokumento pakitimus. Galite tiesiog leidžia savo ekrano skaitytuvui skaityti dokumentą apie atliktus pakitimus. Jei dokumentas ilgas arba yra daug susektų pasikeitimų, galbūt norėsite naudoti sąrašo parinktis Word arba ekrano skaitytuvą galima peržiūrėti atliktus pakitimus. Taip pat galite naršyti po dokumento keitimo keičiant.

Rodyti visus pokyčius peržiūros srityje

 1. Paspauskite ALT + R + T, P. Išplečiama meniu peržiūros sritis .

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami, kad sritis būtų rodoma horizontaliai, paspauskite H.

  • Jei norite, kad sritis būtų rodoma vertikaliai, paspauskite V.

 3. Norėdami naršyti srityje esančius pakitimus, paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą.

 4. Baigę dirbti su peržiūros sritimi, paspauskite klavišus "Alt" + R + T, P, tada paspauskite klavišą "įveskite".

Rodyti visus pokyčius JAWS virtualiojoje peržiūros programoje

 1. Paspauskite "Windows" logotipo klavišą + Kabliatašk (:). Atidaromas dialogo langas Virtual Viewer rodomi elementai .

 2. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "pataisymai", tada paspauskite klavišą "įveskite". Atidaroma Virtuali peržiūros priemonė ir išgirsite bendrą dokumento pataisymų skaičių.

 3. Paspauskite klavišą TAB, kad galėtumėte naršyti pataisymų sąrašą. JAWS perskaito keitimą ir jo išsamią informaciją.

 4. Kai pakeičiate tekstą, paspauskite klavišą "Enter", kad pereitumėte į dokumento tekstą.

Rodyti visus keitimus dialogo lange SZCZĘKI pataisymai

 1. Paspauskite "Shift" + SR klavišą + R. Atidaromas dialogo langas keitimai .

 2. Norėdami naršyti keitimo sąrašą, paspauskite rodyklės žemyn klavišą.

 3. Kai pakeičiate tekstą, paspauskite klavišą "Enter", kad pereitumėte į dokumento tekstą.

Įdėtųjų keitinių skaitymas

Tai, kaip ekrano skaitytuvas praneša apie keitimus ir keičia tipus skaitant dokumentą, priklauso nuo pasirinkto žymėjimo ir ekrano skaitytuvo, kurį naudojate.

Instrukcijas, kaip naudoti ekrano skaitytuvą, kad galėtumėte skaityti Word dokumentą, eikite į dokumento skaitymas.

Patarimas: Naudodami JAWS, galite atidaryti kalbėjimo retrospektyvą, jei norite patikrinti, kas yra ŽIAUNOS. Bet kuriuo metu paspauskite SR klavišą + tarpo klavišą, tada H. Norėdami naršyti kalbėjimo retrospektyvą, paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą.

Naršyti po vieną keitimą

Galite naudoti sparčiuosius klavišus, kad pereitumėte per sekamus keitimais po vieną.

 • Norėdami pereiti prie paskesnio dokumento keitimo, paspauskite klavišus "Alt" + R, H, 1.

 • Norėdami pereiti į ankstesnį dokumento pakeitimą, paspauskite klavišus "Alt" + R, F.

Perėjimas prie Diktoriaus formatavimo keitimo išsamios informacijos

Galite pereiti iš dokumento redagavimo srities į paraštę, kad patikrintumėte sekamo formatavimo keitimo išsamią informaciją.

 1. Pasirinkite parinktį visas žymėjimas , kaip nurodyta aukščiau, dokumente Rodyti keitimus (pataisymų).

 2. Kad ekrano skaitytuvas perskaitytų pagrindinį tekstą, kol jis praneš apie formatavimo keitimą. Tada paspauskite SR klavišą + A.

 3. Įvesties vieta perkeliama į paraštę ir Diktorius praneša informaciją apie keitimą. Norėdami grįžti į pagrindinį tekstą, paspauskite rodyklės kairėn klavišą.

Susektų keitimų šalinimas

Vienintelis būdas visam laikui pašalinti dokumente susektus keitimus – juos priimti arba atmesti.

Vieno susekto keitimo priėmimas

Galite priimti atskirus pakitimus dokumento tekste, peržiūros srityjearba paraščių pastabose.

 1. Pereikite prie susekto keitimo, kurį norite pašalinti.

 2. Norėdami priimti keitimą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Paspauskite „Shift“ + F10. Atidaromas kontekstinis meniu. Paspauskite E. Pakeitimas priimamas, o įvesties vieta grąžinama į pagrindinį tekstą.

  • Paspauskite ALT + R, A, 2. Išgirsite: "Sutinku ir pereiti prie kitos". Tada paspauskite klavišą „Enter“. Pakeitimas priimamas ir įvesties vieta perkeliama į paskesnį keitimą.

Vieno susekto keitimo atmetimas

Galite atmesti atskirus dokumento turinio, peržiūros sritiesarba paraščių pastabų pakitimus.

 1. Pereikite prie susekto keitimo, kurį norite pašalinti.

 2. Norėdami atmesti keitimą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Paspauskite „Shift“ + F10. Atidaromas kontekstinis meniu. Paspauskite R. Keitimas atmetamas, o įvesties vieta grąžinama į pagrindinį tekstą.

  • Norėdami atmesti keitimą, paspauskite klavišus "Alt" + R, J. Išgirsite: "atmesti ir pereiti prie paskesnio". Tada paspauskite klavišą „Enter“. Dabartinis pakeitimas atmetamas, o įvesties vieta perkeliama į paskesnį keitimą.

Visų susektų keitimų priėmimas arba atmetimas

 • Norėdami priimti visus susektus pakitimus, paspauskite klavišus "Alt" + R, A, 2, L.

 • Norėdami atmesti visus susektus pakitimus, paspauskite klavišus "Alt" + R, J, L.

Nuolatinis keitimų sekimo funkcijos įjungimas

Norėdami uždrausti kitiems išjungti funkciją Sekti keitimus, įjunkite Užrakinti sekimą ir pridėkite slaptažodį. Kai funkcija Sekti keitimus užrakinta, dokumentą atidaręs asmuo galės matyti keitimus, bet negalės išjungti funkcijos ir priimti arba atmesti keitimų.

 1. Paspauskite ALT + R, G, L. Išgirsite: "užrakinti sekimą."

 2. Pasirinkite ir įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą "Tab". Išgirsite: „Re-enter to Confirm“ („Įveskite iš naujo, kad patvirtintumėte“). Dar kartą įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą „Enter“.

Sekimo užrakinimo išjungimas

 1. Paspauskite ALT + R, G, L. Išgirsite: "atrakinti sekimo langas, slaptažodis."

 2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite „Enter“.

Keitimų sekimo išjungimas

Kai išjungsite keitimų sekimo funkciją, Word nustos žymėti naujus pakitimus. Visi jau susekti keitimai liks dokumente, kol juos pašalinsite. Galite išjungti šią funkciją tiesioginiu sparčiuoju klavišu arba juostelėje.

 • Jei norite išjungti funkciją Sekti keitimus, klaviatūroje paspauskite „Ctrl“ + „Shift“ + E.

 • Norėdami naudoti juostelę, kad išjungtumėte keitimų sekime, klaviatūroje paspauskite "Alt" + R, G, g.

Taip pat žr.

Komentarų įterpimas, skaitymas ir naikinimas „Word“, naudojant ekrano skaitytuvą

Rašybos ir gramatikos tikrinimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

"Word" spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Ekrano skaitytuvo naudojimas nagrinėti ir naršyti „Word“

Kas nauja „Office 365“?

Naudokite "TalkBack", įtaisytąjį "Android" ekrano skaitytuvą, Norėdami pakeisti keitimų sekimo funkciją „Word“, skirta „Android“ dokumente. Raskite esamus dokumento pakitimus ir juos priimkite arba atmeskite.

Pastabos: 

Šioje temoje

Keitimų sekimo įjungimas ir išjungimas

Kai sekate keitimų sekimo funkciją, visi jūsų Word dokumente atlikti keitimai yra sekami.

 1. Atidarykite dokumentą Word. Braukite dešinėn, kol išgirsite "not nepažymėtas, daugiau parinkčių, perjungti", tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Išgirsite šiuo metu pasirinktą skirtuką, pvz.: "skirtuko meniu, pagrindinis, pasirinkta". Norėdami pakeisti į skirtuką Peržiūra , dukart bakstelėkite ekraną ir braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite "peržiūra, skirtukas", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Pakartotinai braukite dešinėn, kol išgirsite "keitimų sekimas, nepažymėta, perjungti" (jei šiuo metu yra keitimų sekimas) arba "keitimų sekimas, pažymėta, perjungti" (jei šiuo metu yra keitimų sekimas) ir dukart bakstelėkite ekraną, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

 4. Norėdami uždaryti skirtuką ir grįžti į dokumentą, braukite kairėn kelis kartus, kol išgirsite "pažymėta, daugiau parinkčių, perjungti", tada dukart bakstelėkite ekraną.

Perėjimas prie sekamų keitimų

Naudokite skirtuką Peržiūra , kad naršytumėte susektus " Word " dokumento pakitimus.

 1. Braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite "not nepažymėtas, daugiau parinkčių, perjungti", tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Išgirsite šiuo metu pasirinktą skirtuką, pvz.: "skirtuko meniu, pagrindinis, pasirinkta". Norėdami pakeisti į skirtuką Peržiūra , dukart bakstelėkite ekraną ir braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite "peržiūra, skirtukas", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami pereiti prie dokumento keitimų, braukite dešinėn kelis kartus, kol išgirsite "Sekantis pokytis, mygtukas" arba "ankstesnis keitimas, mygtukas", ir dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite pakeistą tekstą.

 4. Įvesties vieta išlieka kitame keitimo arba ankstesnio keitimo mygtuke. Norėdami perjungti pokyčius, tiesiog dukart bakstelėkite ekraną.

Keitimų priėmimas arba atmetimas

Galite patikrinti ir priimti arba atmesti Word dokumento pokyčius po vieną arba pasirinkti priimti arba atmesti visus iš karto.

 1. Pereikite prie keitimo, kurį norite priimti arba atmesti, kaip nurodyta dalyje perėjimas prie susektų keitimų .

 2. Kelis kartus braukite kairėn, kol išgirsite "Accept, menu" arba "atmesti, meniu", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Atidaromas meniu priimti arba atmesti . Norėdami išgirsti galimas parinktis, braukite dešinėn. Kai išgirsite parinktį, kurią norite pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Dokumento bendrinimas „Word“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Ekrano skaitytuvo naudojimas nagrinėti ir naršyti „Word“

Kas nauja „Office 365“?

Naudodami įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą – Diktorių, galite sužinoti, kas keitė jūsų dokumentą ir tvarkyti susektus keitimus „Word Mobile“ dokumente.

Pastabos: 

Šioje temoje

Perėjimas į Peržiūros skirtuką

Funkciją Sekti keitimus ir kitas šioje temoje aprašytas funkcijas galite rasti Peržiūros skirtuke.

 1. Dokumente braukite ekraną aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“).

 2. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „More Options button, collapsed, double-tap to expand“ („Mygtukas „Daugiau parinkčių“, sutrauktas, dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Bus išplėstas meniu Daugiau parinkčių.

 3. Braukite kairėn vienu pirštu, kol išgirsite: "pagrindinis – mygtukas, sutrauktas. Dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte. " Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Home, <galimų skirtukų skaičių ir dabartinio skirtuko vietą meniu sąraše>, pažymėtą." Pagrindinis meniu dabar išplėstas.

 4. Braukite meniu dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tab to select“ („Peržiūra, <galimų skirtukų skaičius ir dabartinio skirtuko vieta meniu sąraše>, dukart bakstelėkite, kad pasirinktumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Word window“ („Word“ langas“). Dabar galite naudoti Peržiūros skirtuko parinktis.

Keitimų sekimo įjungimas

Kai įjungiate funkciją Sekti keitimus, „Word Mobile“ žymi ir rodo visus keitimus, kuriuos kas nors atlieka dokumente. Diktorius skaito susektus keitimus ir pagrindinį tekstą.

 1. Skirtuke Peržiūra braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: "išjungta, keitimų sekimas-mygtukas. Dukart bakstelėkite, kad perjungtumėte. " Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "on, keitimų sekimas-mygtukas." Keitimų sekimas dabar yra įjungtas ir galite pradėti redaguoti dokumentą.

Dokumento pakeitimų (pataisymų) peržiūra

Naudodami „Word Mobile“ galite pasirinkti, kaip norite matyti sekamus dokumento keitimus.

 1. Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Display for Review-button, double-tap to activate“ („Peržiūros rodinio mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Back button“ („Mygtukas Atgal“).

 2. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Simple Markup, one of four“ („Paprastasis keitimų rodinys, vienas iš keturių“). Peržiūros parinkčių sąraše yra toliau nurodytos parinktys.

  • Paprastasis keitimų rodinys yra numatytoji parinktis. Ją pasirinkus, keitimai žymimi raudonomis linijomis dokumento paraštėje.

  • Nėra keitimų: keitimai paslepiami ir rodoma, kaip atrodys įtraukti keitimai. Pasirinkus šią parinktį, keitimai nepanaikinami.

   Pastaba: Jei norite vėl matyti žymėjimą, pažymėkite Paprastasis keitimų rodinys arba Visi keitimai.

  • Pasirinkus Visi keitimai, visi pakeitimai bus rodomi skirtingomis teksto spalvomis ir skirtingose eilutėse.

  • Pradinis rodo pradinį dokumentą.

 3. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite rodinio parinkties, kurią norite pasirinkti, pavadinimą. Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite pasirinkto žymėjimo pavadinimą. Įvesties vieta vėl perkeliama į dokumento redagavimo langą.

Susektų keitimų šalinimas

Vienintelis būdas visam laikui pašalinti dokumente susektus keitimus – juos priimti arba atmesti.

Vieno susekto keitimo priėmimas arba atmetimas

 1. Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Changes-group“ („Pakeitimų grupė“). Pakeitimų grupėje braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Next button, double-tap to activate“ („Mygtukas Kitas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta perkeliama į susektą keitimą dokumente. Išgirsite pažymėtą tekstą. Dukart bakstelėkite, kol pasieksite keitimą, kurį norite panaikinti.

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami priimti pakeitimą, skirtuke Peržiūra braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: "Sutinku. Sutrauktas, perskirtas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte. " Dukart bakstelėkite ekraną. Dabartinis keitimas priimamas ir įvesties vieta perkeliama į paskesnį keitimą.

  • Norėdami atmesti keitimą, skirtuke Peržiūra braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: "atmesti. Sutrauktas, perskirtas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte. " Dukart bakstelėkite ekraną. Dabartinis pakeitimas atmetamas ir įvesties vieta perkeliama į paskesnį keitimą.

Visų susektų keitimų priėmimas arba atmetimas

 1. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami priimti visus susektus pakitimus, skirtuke Peržiūra braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: "Sutinku. Sutrauktas, perskirtas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte. " Triskart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Back button“ („Mygtukas Atgal“). Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: "sutinku su visais pakeitimais – mygtuku, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte". Dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami atmesti visus susektus pakitimus, skirtuke Peržiūra braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: "atmesti. Sutrauktas, perskirtas mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte, triskart bakstelėkite, kad išplėstumėte. " Triskart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Back button“ („Mygtukas Atgal“). Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: "atmesti visus keitimo mygtuką, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte." Dukart bakstelėkite ekraną.

Keitimų sekimo išjungimas

Išjungus funkciją Sekti keitimus , „Word Mobile“ nebežymės naujų keitimų. Visi jau susekti keitimai liks dokumente, kol juos pašalinsite.

Taip pat žr.

Teksto įterpimas ir keitimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Rašybos ir gramatikos tikrinimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Ekrano skaitytuvo naudojimas nagrinėti ir naršyti „Word“

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×