Bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „OneNote 2016“ klaviatūra ir Diktoriumi, integruotu „Windows“ ekrano skaitytuvu, ir tvarkykite informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių, sekcijų ir sekcijų grupių. Galite pridėti puslapių, sekcijų ir papildomų bloknotų, kai jų reikia, ir netgi juos pervardyti, perkelti arba panaikinti.

Pastabos: 

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

Norėdami atidaryti „OneNote“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + „Shift“ + N.

Bloknoto kūrimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + G atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Paspauskite klavišus „Shift“ + „Tab“ kelis kartus iki išgirsite „Mygtukas Įtraukti bloknotą“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Būsite nukreipti į naują langą, kuriame jau būna pažymėtas skirtukas Naujas, esantis meniu Failas. Diktorius praneša „Elementas Naujas skirtukas“. Šiame skirtuke galite pasirinkti bloknoto saugojimo vietą ir pavadinimą.

 3. Vieną kartą paspauskite rodyklės dešinėn klavišą, kad pereitumėte į vietos pasirinkimo sekciją skirtuke Naujas. Tada, norėdami pereiti tarp vietų, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Pereinant Diktorius praneš vietas. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 4. Pasirinkus vietą, įvesties vieta perkeliama į lauką Bloknoto pavadinimas. Įveskite bloknoto pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Sukuriamas bloknotas ir žymiklis perkeliamas į bloknoto sekcijos 1 nauja sekcija pavadinimo lauką.

  Pastaba: Jei įrašysite į „OneDrive“ ar kitą interneto vietą, jums gali tekti prisijungti, jei dar nesate prisijungę.

Sekcijos kūrimas

 1. Norėdami sukurti naują sekciją, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + T.

 2. Sukuriama sekcija, žymiklis perkeliamas į sekcijos skirtuką ir galite įvesti sekcijos pavadinimą.

 3. Pabaigę, paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pavadinta ir žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką.

Sekcijų grupės kūrimas

Sekcijų grupės gali padėti jums laikyti kartu susijusias sekcijas.

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad atidarytumėte naršymo sritį.

 2. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10.

 3. Kelis kartus paspauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite Diktorių pranešant „Meniu elementas Nauja sekcijų grupė“. Naudodami JAWS išgirsite: „Nauja sekcijų grupė“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Diktorius praneša: „Naujas puslapis sukurtas, langas „OneNote“, Redagavimas, Nauja sekcijų grupė".

 4. Įveskite sekcijų grupės pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“.

  Sukuriame sekcijų grupė ir dabar galite įtraukti sekcijų į grupę.

Puslapio kūrimas

 1. Sekcijoje, kurioje norite įtraukti puslapį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + N.

 2. Sukuriamas naujas puslapis, žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką ir galite įvesti pavadinimą.

Bloknoto pervardijimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + G atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite pervardyti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu“.

 4. Kartotinai spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Ypatybės“. Naudodami JAWS išgirsite: „Ypatybės“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 5. Atidaromas dialogo langas Bloknoto ypatybės ir įvesties vieta yra ties lauku Rodomas pavadinimas. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas pervardintas.

Sekcijos arba sekcijų grupės pervardijimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + G pereikite į naršymo sritį.

 2. Spaudydami rodyklių dešinėn ir kairėn klavišus pereikite į sekciją arba sekcijų grupę, kurią norite pervardyti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Pervardyti“.

 4. Paspauskite tarpo klavišą. Diktorius praneša „Redagavimas“ ir sekcijos pavadinimą. Jei naudojate JAWS, girdite sekcijos pavadinimą.

 5. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pervardijama.

Puslapio pervardijimas

 1. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pervardyti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Pervardyti.

 4. Paspauskite tarpo klavišą. Diktorius praneša: „Puslapio pavadinimas, redagavimas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Puslapio pavadinimas“.

 5. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Puslapis pervardintas.

Sekcijos perkėlimas arba kopijavimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad pereitumėte į sekcijos naršymo sritį.

 2. Rodyklių dešinėn arba kairėn klavišais pereikite į sekciją, kurią norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneš kiekvienos sekcijos pavadinimą, kai prie jos prieisite.

 3. Paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Pervardyti“.

 4. Kartotinai spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite Diktorių pranešant: „Meniu elementas Perkelti arba kopijuoti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Perkelti arba kopijuoti“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Atidaromas dialogo langas Sekcijos perkėlimas arba kopijavimas.

 5. Įvesties vieta yra ieškos lauke, kuriame galite pradėti vesti bloknoto, sekcijos arba sekcijų grupės, kurią norite perkelti arba kopijuoti, pavadinimą. Įvedant tekstą, žemiau išvardijami ieškos rezultatai. Norėdami naršyti rezultatus, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Diktorius praneša pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 6. Radę tinkamą paskirties vietą, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie dialogo mygtukų. Pirmasis mygtukas yra Perkelti. Jei norite sekciją nukopijuoti, paspauskite klavišą „Tab“ dar kartą, kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Sekcija perkeliama arba nukopijuojama.

Puslapio perkėlimas arba kopijavimas

 1. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G.

 2. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneša puslapių pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 3. Paspauskite tarpo klavišą, kad pažymėtumėte puslapį, tada paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + „M“. Atidaromas dialogo langas Puslapių perkėlimas arba kopijavimas.

 4. Įvesties vieta yra ieškos lauke, kuriame galite pradėti vesti bloknoto, sekcijos arba sekcijų grupės, kurią norite perkelti arba kopijuoti į puslapį, pavadinimą. Įvedant tekstą, žemiau išvardijami ieškos rezultatai. Norėdami naršyti rezultatus, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Diktorius praneša pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 5. Radę tinkamą paskirties vietą, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie dialogo mygtukų. Pirmasis mygtukas yra Perkelti. Jei norite puslapį nukopijuoti, paspauskite klavišą „Tab“ dar kartą, kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Puslapis perkeliamas arba nukopijuojamas.

Bloknoto pašalinimas

 1. Dirbdami „Windows“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą ir įveskite „Failų naršyklė“. Paspauskite „Enter“.

 2. Atidaromas langas Failų naršyklė. Įvesties vieta yra ties aplanku Darbalaukis. Spaudydami rodyklių klavišus lange naršykite aplankus ir elementus. Diktorius praneš kiekvieną elementą, prie kurio pereisite. Norėdami atidaryti aplanką, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas: Jūsų kompiuteryje numatytoji vieta bloknotams įrašyti yra Dokumentai > „OneNote“ bloknotai.

 3. Kai būsite ties reikiamu bloknotu, paspauskite klavišus „Shift“ + F10, kad atidarytumėte kontekstinį meniu. Diktorius praneš: „Kontekstinis meniu“.

 4. Kartotinai spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti.“ Naudodami JAWS išgirsite: „Naikinti“. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas pašalintas.

Sekcijos arba sekcijų grupės pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad pereitumėte į sekcijos naršymo sritį.

 2. Spaudydami rodyklių dešinėn ar kairėn klavišus pereikite į sekciją arba sekcijų grupę, kurią norite pašalinti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Pervardyti“.

 4. Kartotinai spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti.“ Naudodami JAWS išgirsite: „Naikinti“. Paspauskite „Enter“.

 5. Atidarytas patvirtinimo dialogo langas. Diktorius praneša: „Dialogo langas „Microsoft OneNote“, mygtukas Ne“. Vieną kartą paspauskite rodyklės kairėn klavišą, kad pereitumėte į mygtuką Taip, ir paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija arba sekcijų grupė pašalinta.

Puslapio pašalinimas

 1. Norėdami pereiti į puslapių naršymo sritį, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pašalinti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Naudodami JAWS išgirsite: „Pervardyti“.

 4. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą kelis kartus iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“. Puslapis pašalintas.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „OneNote“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „„OneNote“, skirta „Android““ su „TalkBack“, integruotu „Android“ ekrano skaitytuvu, ir tvarkykite informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių ir sekcijų. Galite įtraukti, pervardyti, perkelti ir pašalinti puslapius bei sekcijas, taip pat įtraukti bloknotus.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą ekrano skaitytuvą“, „TalkBack“. Norėdami daugiau sužinoti apie „TalkBack“ naudojimą, eikite į „Android“ pritaikymas neįgaliesiems.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Android“ telefone. „Android“ planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Įjunkite „TalkBack“ prieš paleisdami „„OneNote“, skirta „Android““.

Šioje temoje

Bloknoto kūrimas

 1. Sąraše Bloknotai braukite dešinėn, kol išgirsite „New notebook button“ (mygtukas Naujas bloknotas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Patarimas: Norėdami pereiti į sąrašą Bloknotai iš sąrašo Sekcijos arba Puslapiai arba iš puslapio drobės, braukite kairėn, kol išgirsite „Navigate up button“ (mygtukas Slinkti aukštyn), tada dukart bakstelėkite ekraną. Kartokite šį veiksmą kol išgirsite „Signed in as <user name>“ (prisijungęs kaip <vartotojo vardas>). Įvesties vieta dabar yra ties mygtuku Paskyra sąrašo Bloknotai rodinyje.

 2. Įveskite naujo bloknoto pavadinimą naudodami ekraninę klaviatūrą.

  Patarimas: Klaviatūrą rasite naršydami ekrano elementus. Norėdami naršyti, uždėkite pirštą ant ekrano ir jį lėtai braukite ekranu. „TalkBack“ praneša elementus, kai juos pasiekiate. Norėdami pasirinkti elementą, ties kuriuo esate, atitraukite pirštą. Atsižvelgiant į įrenginio parametrus, gali tekti dukart bakstelėti ekraną, kad galėtumėte įterpti simbolį.

 3. Norėdami pasirinkti vietą, kur norite įrašyti bloknotą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Drop down list“ (išplečiamasis sąrašas) ir dabartinę pasirinktą įrašymo vietą. Dukart bakstelėkite ekraną ir braukite dešinėn, kol išgirsite vietą, kur norite įrašyti bloknotą. Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Norėdami sukurti bloknotą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Create button“ (mygtukas Kurti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Bus sukurtas naujas bloknotas su sekcija 1 nauja sekcija.

Sekcijos kūrimas

Norėdami sutvarkyti savo turinį arba sukurti naują užrašų bloką bloknote, galite sukurti naują sekciją.

 1. Bloknoto sąraše Sekcijos braukite dešinėn iki išgirsite „Mygtukas Nauja sekcija“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Pastaba: Norėdami iš sąrašo Puslapiai pereiti į sąrašą Sekcijos, braukite kairėn, kol išgirsite „Navigate up button“ (mygtukas Slinkti aukštyn). Įvesties vieta perkeliama ties mygtuku Atgal sąrašo Sekcijos rodinyje.

 2. Įveskite naujos sekcijos pavadinimą naudodami ekraninę klaviatūrą. Tuomet braukite dešinėn, kol išgirsite „Create button“ („mygtukas Kurti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Sukuriama nauja sekcija su puslapiu Be pavadinimo.

Puslapio kūrimas

Įtraukite naują puslapį naujoms idėjoms užrašyti ir pradėkite bloknote kurti turinį.

 1. Sekcijos sąraše Puslapiai braukite dešinėn, kol išgirsite: „New text page button“ (mygtukas Naujas teksto puslapis), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Pastaba: Norėdami iš puslapio drobės pereiti į sąrašą Puslapiai, braukite kairėn, kol išgirsite „Navigate up button“ (mygtukas Slinkti aukštyn). Įvesties vieta perkeliama ties mygtuku Atgal sąrašo Puslapiai rodinyje.

 2. Sukuriamas naujas puslapis be pavadinimo, įvesties vieta perkeliama į puslapio drobę ir galite įvesti pastabas.

 3. Norėdami suteikti puslapiui pavadinimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Page title, edit box“ (puslapio pavadinimas, redagavimo laukas), dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite pavadinimą naudodami savo ekraninę klaviatūrą.

Sekcijos pervardijimas

 1. Sąraše Sekcijos braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite sekcijos, kurią norite pervardyti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša sekcijas taip: „Section <section name>“ (sekcija <sekcijos pavadinimas>). Ekrane dukart bakstelėkite ir palaikykite. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Rename section“ (pervardyti sekciją), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas meniu Pervardyti ir išgirsite: „Rename section“ (pervardyti sekciją).

 3. Įveskite naują sekcijos pavadinimą. Baigę, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Rename button“ (mygtukas Pervardyti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Sekcija pervardijama, o įvesties vieta perkeliama į sąrašą Sekcijos.

Puslapio pervardijimas

 1. Sąraše Puslapiai braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite puslapio, kurį norite pervardyti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša puslapius kaip: „Page <page title>“ (puslapis <puslapio pavadinimas>). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte puslapį.

 2. Puslapyje braukite dešinėn, kol išgirsite „Page title, <title>, edit box“ (Puslapio pavadinimas, <pavadinimas>, redagavimo laukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Įveskite naują puslapio pavadinimą. Kai baigsite, savo ekraninėje klaviatūroje pasirinkite enter. Norėdami pasirinkti enter, vilkite pirštą per klaviatūrą, kol išgirsite „Enter“, tada jį atitraukite (ir dukart bakstelėkite, jei reikia).

Puslapio perkėlimas arba kopijavimas

 1. Sąraše Puslapiai braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite puslapio, kurį norite perkelti arba kopijuoti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša puslapius kaip: „Page <page title>“ (puslapis <puslapio pavadinimas>). Ekrane dukart bakstelėkite ir palaikykite. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami perkelti puslapį, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Move page“ (perkelti puslapį), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas meniu Puslapio perkėlimas į sekciją ir išgirsite: „Move page to section“ (perkelti puslapį į sekciją).

  • Norėdami kopijuoti puslapį, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Copy page“ (kopijuoti puslapį), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas meniu Puslapio kopijavimas į sekciją ir išgirsite: „Copy page to section“ (kopijuoti puslapį į sekciją).

  Atidaromas pasirinkto bloknoto sekcijų sąrašas.

 3. Norėdami perkelti arba kopijuoti puslapį į kitą bloknoto sekciją, braukite dešinėn, kol išgirsite šiuo metu atidaryto bloknoto pavadinimą, o tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte bloknotų sąrašą. Braukite dešinėn, kol išgirsite paskirties bloknoto pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte sekcijų sąrašą.

 4. Sekcijų sąraše braukite dešinėn, kol išgirsite sekcijos, į kurią norite perkelti arba nukopijuoti puslapį, pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte. „TalkBack“ praneša sekcijas taip: „Section <section name>“ (sekcija <sekcijos pavadinimas>).

 5. Pasirinkę sekciją, braukite dešinėn, kol išgirsite „Move button“ (mygtukas Perkelti) arba „Copy button“ (mygtukas Kopijuoti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Puslapis perkeliamas arba nukopijuojamas ir įvesties vieta perkeliama prie tos sekcijos, kur buvo perkeltas puslapis, sekcijų sąrašo.

Bloknoto uždarymas

Galite uždaryti bloknotą, kad jis nebebūtų rodomas sąraše Bloknotai.

 1. Sąraše Bloknotai braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite bloknoto, kurį norite uždaryti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša bloknotus taip: „Notebook <notebook name>“ (bloknotas <bloknoto pavadinimas). Ekrane dukart bakstelėkite ir palaikykite. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Close notebook“ (uždaryti bloknotą), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bloknotas pašalinamas iš bloknotų sąrašo.

 3. Norėdami vėl atidaryti bloknotą, sąraše Bloknotai braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „More notebooks“ (daugiau bloknotų), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „More notebooks“ (daugiau bloknotų).

  Braukite dešinėn iki išgirsite norimą vėl atidaryti bloknotą ir dukart bakstelėkite ekraną. Bloknotas atidaromas ir vėl rodomas sąraše Bloknotai.

Sekcijos pašalinimas

 1. Sąraše Sekcijos braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite sekcijos, kurią norite pašalinti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša sekcijas taip: „Section <section name>“ (sekcija <sekcijos pavadinimas>). Ekrane dukart bakstelėkite ir palaikykite. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Delete section“ (naikinti sekciją), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas pranešimo langas Naikinti sekciją? ir išgirsite: „Delete section“ (naikinti sekciją).

 3. Norėdami patvirtinti, braukite dešinėn, kol išgirsite „Delete button“ (mygtukas Naikinti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Puslapio pašalinimas

 1. Sąraše Puslapiai braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite puslapio, kurį norite panaikinti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša puslapius kaip: „Page <page title>“ (puslapis <puslapio pavadinimas>). Ekrane dukart bakstelėkite ir palaikykite. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Delete page“ (naikinti puslapį), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas pranešimo langas Naikinti puslapį? ir išgirsite: „Delete page“ (naikinti puslapį).

 3. Norėdami patvirtinti, braukite dešinėn, kol išgirsite „Delete button“ (mygtukas Naikinti), tada dukart bakstelėkite ekraną. Puslapis bus panaikintas ir išgirsite: „Page <page title> deleted“ (puslapis <puslapio pavadinimas> panaikintas).

Taip pat žr.

Turinio įterpimas į „OneNote“ bloknotus naudojant ekrano skaitytuvą

Puslapių skaitymas „OneNote“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „OneNote“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „OneNote“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite programą „OneNote“, skirta „Windows 10“, su Diktoriumi, integruotu „Windows“ ekrano skaitytuvu, ir tvarkykite informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių, sekcijų ir sekcijų grupių. Galite pridėti puslapių, sekcijų ir papildomų bloknotų, kai jų reikia, ir netgi juos pervardyti, perkelti arba panaikinti.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai programoje „OneNote“, skirtoje „Windows 10“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie „Microsoft“ paskyros savo įrenginyje.

 2. Norėdami atidaryti „OneNote“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą ir įrašykite onenote. Tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite „OneNote. Trusted app“ („OneNote“, patikima „Microsoft Store“ programa). Tada paspauskite klavišą „Enter“.

Bloknoto kūrimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + G atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Paspauskite klavišus „Shift“ + „Tab“ kelis kartus iki išgirsite „Mygtukas Naujas bloknotas“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Diktorius praneša: „Langas Naujo bloknotas. Naujo bloknoto pavadinimą, redagavimas“. Naudodami JAWS išgirsite: „Iššokantysis. Naujas bloknotas“.

 3. Įveskite bloknoto pavadinimą. Tada paspauskite „Tab“. Girdite: „Mygtukas Kurti bloknotą“. Paspauskite tarpo klavišą, kad sukurtumėte bloknotą.

 4. Bloknotas sukuriamas ir atidaromas. Naujai sukurtą bloknotą sudaro viena bloknoto sekcija pavadinta 1 nauja sekcija, kurioje yra tuščias puslapis be pavadinimo.

  Pastaba: Bloknotai automatiškai įrašomi į „OneDrive“.

Sekcijos kūrimas

 1. Norėdami sukurti naują sekciją, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + G, tada paspauskite klavišus „Ctrl“ + T.

 2. Sukuriama sekcija. Žymiklis perkeliamas į sekcijos skirtuką ir galite įvesti sekcijos pavadinimą.

 3. Pabaigę, paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pavadinta.

 4. Norėdami grįžti į puslapio redagavimo režimą, dukart paspauskite klavišą „Enter“. Žymiklis perkeliamas į naujai sukurtos sekcijos tuščio puslapio be pavadinimo puslapio pavadinimo lauką.

Puslapio kūrimas

 1. Sekcijoje, kurioje norite įtraukti puslapį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + N.

 2. Sukuriamas naujas puslapis be pavadinimo.

 3. Norėdami grįžti į puslapio redagavimo režimą, paspauskite klavišą „Esc“. Žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką, galite įvesti pavadinimą.

Sekcijos pervardijimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + G pereikite į naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus pereikite į sekcijų grupę, kurią norite pervardyti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Pervardyti sekciją“.

 4. Paspauskite tarpo klavišą. Diktorius praneša „Teksto laukas Sekcijos pavadinimas“ ir sekcijos pavadinimą. Jei naudojate JAWS, išgirsite sekcijoje pavadinimą ir „Teksto laukas Sekcijos pavadinimas, redaguoti“.

 5. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pervardijama.

Puslapio pervardijimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + G pereikite į naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pereikite į sekciją, kurioje yra norimas pervardyti puslapis.

 3. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G. Išgirsite puslapio pavadinimą.

 4. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pervardyti.

 5. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Pervardyti puslapį“.

 6. Paspauskite tarpo klavišą. Diktorius praneša: „Puslapio pavadinimas, redagavimas“. Jei naudojate JAWS, išgirsite puslapio pavadinimą ir „Puslapio pavadinimas“.

 7. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Puslapis pervardintas.

Sekcijos perkėlimas arba kopijavimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad pereitumėte į sekcijos naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į sekciją, kurią norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneš kiekvienos sekcijos pavadinimą, kai prie jos prieisite.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Tada spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Perkelti pasvirasis brūkšnys kopijuoti“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Atidaromas dialogo langas Sekcijos perkėlimas / kopijavimas.

 4. Paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite atidaryto bloknoto pavadinimą.

 5. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į bloknotą, į kurį norite perkelti sekciją. Diktorius praneša bloknotų pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 6. Radę reikiamą paskirties vietą, paspauskite tarpo klavišą, kad pažymėtumėte. Tada paspauskite klavišą „Tab“, norėdami pereiti į dialogo lango mygtukus. Pirmasis mygtukas yra Perkelti. Jei norite sekciją nukopijuoti, paspauskite klavišą „Tab“ dar kartą, kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Sekcija perkeliama arba nukopijuojama.

Puslapio perkėlimas arba kopijavimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + G pereikite į naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pereikite į sekciją, kurioje yra norimas pervardyti puslapis.

 3. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G. Išgirsite puslapio pavadinimą.

 4. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneša puslapių pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 5. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Tada spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Perkelti pasvirasis brūkšnys kopijuoti“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Atidaromas dialogo langas Puslapio perkėlimas / kopijavimas.

 6. Norėdami pasirinkti bloknotą, į kurį norite kopijuoti arba perkelti puslapį, spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite: „Mygtukas Atgal“. Paspauskite tarpo klavišą. Tada rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite perkelti arba kopijuoti. Norėdami pasirinkti, paspauskite tarpo klavišą.

  Pastaba: Įsitikinkite, kad bloknotas, į kurį norite perkelti arba kopijuoti puslapį, yra atidarytas programoje „OneNote“.

 7. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į sekciją, kurią norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneš kiekvienos sekcijos pavadinimą, kai prie jos prieisite.

 8. Radę reikiamą paskirties vietą, paspauskite tarpo klavišą, kad pažymėtumėte sekciją. Tada paspauskite klavišą „Tab“, norėdami pereiti į dialogo lango mygtukus. Pirmasis mygtukas yra Perkelti. Jei norite puslapį nukopijuoti, paspauskite klavišą „Tab“ dar kartą, kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Puslapis perkeliamas arba nukopijuojamas.

Bloknoto uždarymas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + G atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Kelis kartus paspauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite bloknoto pavadinimą.

 3. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite uždaryti.

 4. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Tada spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas Uždaryti šį bloknotą“

 5. Paspauskite tarpo klavišą, kad uždarytumėte bloknotą.

Sekcijos pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad pereitumėte į sekcijos naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į sekciją, kurią norite pašalinti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Girdite: „Mygtukas Naikinti sekciją“. Tada paspauskite tarpo klavišą.

 4. Atidarytas patvirtinimo dialogo langas. Girdite: „Mygtukas Naikinti sekciją“. Paspauskite tarpo klavišą, kad patvirtintumėte naikinimą. Sekcija pašalinama.

Puslapio pašalinimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + G pereikite į naršymo sritį. Tada spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Spaudydami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pereikite į sekciją, kurioje yra puslapis, kurį norite pašalinti.

 3. Norėdami pereiti į puslapių naršymo sritį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G. Išgirsite puslapio pavadinimą.

 4. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pašalinti.

 5. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Girdite: „Mygtukas Naikinti puslapį“.

 6. Paspauskite tarpo klavišą. Atidarytas patvirtinimo dialogo langas. Girdite: „Mygtukas Naikinti puslapį“. Paspauskite tarpo klavišą, kad patvirtintumėte naikinimą. Puslapis pašalintas.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote“, skirtos „Windows 10“, spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „OneNote“

Sužinokite, kaip naršyti „OneNote“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite programą „OneNote Online“ su Diktoriumi, integruotu „Windows“ ekrano skaitytuvu, ir tvarkykite informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių ir sekcijų. Galite pridėti puslapių, sekcijų ir papildomų bloknotų, kai jų reikia.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai programoje „OneNote Online“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Kai naudojate programą „OneNote Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa „OneNote Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (žinynas) ir „Ctrl“ + O (atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne programoje „OneNote Online“.

Šioje temoje

„OneNote Online“ atidarymas

 1. Naudodami žiniatinklio naršyklę, eikite į www.onenote.com.

 2. Paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie Prisijungti. Girdite: „Prisijungti, saitas“. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Jei prisijungiate naudodami „Microsoft“ paskyrą, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte į Prisijungti naudojant „Microsoft“ paskyrą. Jei prisijungiate naudodami organizacijos paskyrą, pereikite į Prisijungti naudojant darbo arba mokymo įstaigos paskyrą. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Atidaromas puslapis Prisijungimas. Girdite: „El. paštas, telefonas ar „Skype“ vardas, redagavimas“.

 5. Įveskite savo el. pašto adresą ir paspauskite klavišą „Enter“. Girdite: „Slaptažodis, redagavimas“.

 6. Įveskite slaptažodį ir paspauskite „Enter“.

  Pastaba: Jei naudojate organizacijos paskyrą, prisijungimo veiksmai gali šiek tiek skirtis. Pavyzdžiui, gali reikėti pasinaudoti PIN kodu arba intelektualiąja kortele.

 7. „OneNote Online“ atidaro bloknotą naršymo srityje, kurioje išvardyti visi su jūsų paskyra susieti bloknotai.

Bloknoto kūrimas

 1. Bloknoto naršymo srityje spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Naujas“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Atidaromas dialogo langas Kurti naują bloknotą, kuriame įvesties vieta yra ties lauku Bloknoto pavadinimas.

 3. Įveskite bloknoto pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“, kad sukurtumėte bloknotą.

 4. Programoje „OneNote Online“ atidaromas naujas bloknotas ir žymiklis perkeliamas į sekcijos Trumposios pastabos puslapio pavadinimo lauką. Išgirsite naujo bloknoto pavadinimą ir „Microsoft OneNote Online“, redaguojamas tekstas“.

  Naujai sukurtas bloknotas įrašomas į aplanką Dokumentai, esantį jūsų „OneDrive“.

Sekcijos kūrimas

 1. Norėdami atidarytame bloknote sukurti naują sekciją, spauskite klavišus „Control“ + F6 iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

  Pastaba: Jei paspaudus klavišus „Ctrl“ + F6 nepradedamos naršyti „OneNote Online“ komandos, spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite komandą. Tada paspauskite „Ctrl“ + F6, kad būtų galima naršyti.

 2. Spauskite „Caps Lock“ ir rodyklės kairėn klavišą iki išgirsite „Mygtukas Nauja sekcija“, tada paspauskite klavišus „Caps Lock“ + „Enter“.

 3. Įrašykite sekcijos pavadinimą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Sekcija sukuriama ir žymiklis perkeliamas į naujai sukurtos sekcijos puslapio pavadinimo lauką.

Puslapio kūrimas

 1. Bloknote spauskite klavišus Control“ + F6 iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Norėdami naršyti sekcijas, paspauskite klavišą „Tab“ arba klavišus „Shift“ + „Tab“. Pereinant, pranešami sekcijų pavadinimai. Tada paspauskite klavišą „Enter“, kad pasirinktumėte sekciją, kurioje norite sukurti naują puslapį.

 3. Spauskite „Caps Lock“ ir rodyklės kairėn klavišą iki išgirsite „Mygtukas Naujas puslapis“, tada paspauskite klavišus „Caps Lock“ + „Enter“.

 4. Sukuriamas naujas puslapis. Žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką, galite įvesti pavadinimą.

Bloknoto pervardijimas

Galite naudoti „OneNote Online“, kad tiesiogiai patektumėte į savo „OneDrive“, kur galite pervardyti bloknotą.

 1. Atidarytas programos „OneNote Online“ bloknote spauskite klavišus „Ctrl“ + F6 iki išgirsite: „Mygtukas „Microsoft“ paslaugų sąrašas“. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „OneDrive“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Jūsų „OneDrive“ (onedrive.live.com) atidaroma naršyklėje.

 3. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknoto failą, kurį norite pervardyti. Pereinant, pranešami failų vardai.

 4. Kai pasiekiamas reikiamas failas, paspauskite klavišą F2. Atidaromas dialogo langas Pervardyti. Girdite: „Įveskite naują pavadinimą“.

 5. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas pervardintas.

 6. Norėdami grįžti į bloknotą, esantį „OneNote Online“, kai pažymėtas naujai pervardytą bloknotas, paspauskite klavišą „Enter“.

Sekcijos pervardijimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + F6, kad pasiektumėte sekcijos naršymo sritį. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą „Tab“ arba klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite sekcijos, kurią norite pervardyti, pavadinimą.

 3. Paspauskite „Shift“ + F10. Girdite: „Meniu elementas Pervardyti“. Atsidaro kontekstinis meniu. Įvesties vieta yra ties parinktimi Pervardyti.

 4. Paspauskite „Enter“. Įveskite naują sekcijos pavadinimą.

 5. Spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Gerai“, tada paspauskite klavišą „Enter“. Įvesties vieta grįžta į sekcijų sąraše naujai pervardintoje sekcijoje.

Puslapio pervardijimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + F6, kad pasiektumėte sekcijos naršymo sritį. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą „Tab“ arba klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite sekcijos, kurioje yra norimas pervardyti puslapis, pavadinimą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Spauskite klavišus „Control“ + F6 iki išgirsite puslapio pavadinimą. Spauskite „Caps Lock“ + rodyklės kairėn klavišą iki išgirsite puslapio, kurį norite pervardyti, pavadinimą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką. Norėdami panaikinti ankstesnį pavadinimą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + A, tada klavišą „Backspace“.

 5. Įveskite naują puslapio pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Žymiklis perkeliamas į puslapį ir galite įvesti arba redaguoti pastabas.

  Patarimas: Norėdami greitai pereiti iš puslapio srities į puslapio pavadinimo sritį, paspauskite klavišą Puslapis aukštyn.

Bloknoto pašalinimas

Jei esate įsitikinę, kad konkretaus bloknoto nebereikės, galite jį panaikinti iš savo „OneDrive“ paskyros. Jei bendrinate bloknotą, įsitikinkite, kad kolegas informavote, jog naikinate bloknotą.

 1. Atidarytame programa „OneNote Online“ bloknote spauskite klavišus „Ctrl“ + F6 iki išgirsite: „Mygtukas „Microsoft“ paslaugų sąrašas“. Spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „OneDrive“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Jūsų „OneDrive“ (onedrive.live.com) atidaroma naršyklėje.

 3. Rodyklių klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite panaikinti. Pereinant, pranešami failų vardai.

 4. Ties reikiamu failu paspauskite klavišą „Delete“. Patvirtinimo dialogo lange spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Naikinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“. Užduotis panaikinama ir įvesties vieta perkeliama į gretimą failą.

  Patarimas: Jei norite atkurti panaikintą bloknotą, tai galite padaryti „OneDrive" šiukšlinėje. Norėdami pereiti į šiukšlinę, spauskite klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite: „Grupė“. Tada rodyklės žemyn klavišu pereikite į Šiukšlinė.

Sekcijos pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + F6, kad pasiektumėte sekcijos naršymo sritį. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą „Tab“ arba klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite sekcijos, kurią norite pašalinti, pavadinimą.

 3. Paspauskite „Shift“ + F10. Girdite: „Meniu elementas Pervardyti“. Atsidaro kontekstinis meniu.

 4. Spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Patvirtinimo dialogo lange spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Taip“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

Puslapio pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Control“ + F6, kad pasiektumėte sekcijos naršymo sritį. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą „Tab“ arba klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite sekcijos, kurioje yra norimas pašalinti puslapis, pavadinimą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Spauskite klavišus „Control“ + F6 iki išgirsite puslapio pavadinimą. Spauskite „Caps Lock“ + rodyklės kairėn klavišą iki išgirsite puslapio, kurį norite pašalinti, pavadinimą.

 4. Norėdami visam laikui pašalinti puslapį, paspauskite klavišą „Delete“. Patvirtinimo dialogo lange spauskite klavišą „Tab“ iki išgirsite „Mygtukas Taip“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

  Jei norite perkelti puslapį į Panaikintos pastabos, kur galėsite vėliau jį atgauti, paspauskite klavišus „Shift“ + „F10“. Girdite: „Meniu elementas Pervardyti“. Atsidaro kontekstinis meniu. Spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote Online“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „OneNote“

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×