Bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite OneNote su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, jei norite tvarkyti informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių, sekcijų ir sekcijų grupių. Mes išbandėme ją su Diktoriumi, JAWS ir NVDA, tačiau jie gali dirbti su kitais ekrano skaitytuvais, kol jie laikosi įprastų pritaikymo neįgaliesiems standartų ir metodų. Sužinosite, kaip įtraukti puslapių, sekcijų ir papildomų bloknotų, kai jų reikia, ir netgi pervardyti, perkelti arba naikinti.

Pastabos: 

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

Norėdami atidaryti „OneNote“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + „Shift“ + N.

Bloknoto kūrimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + G atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Paspauskite klavišus „Shift“ + „Tab“ kelis kartus iki išgirsite „Mygtukas Įtraukti bloknotą“. Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Būsite nukreipti į naują langą, kuriame jau būna pažymėtas skirtukas Naujas, esantis meniu Failas. Diktorius praneša „Elementas Naujas skirtukas“. Šiame skirtuke galite pasirinkti bloknoto saugojimo vietą ir pavadinimą.

 3. Paspauskite rodyklės dešinėn klavišą, kad pereitumėte į sekciją vietos žymėjimas skirtuke naujas . Tada, norėdami pereiti tarp vietų, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Ekrano skaitytuvai praneša vietas, kai perkeliate. Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti.

 4. Pasirinkus vietą, įvesties vieta perkeliama į lauką Bloknoto pavadinimas. Įveskite bloknoto pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas sukuriamas ir žymiklis įdedamas į bloknoto naujos sekcijos puslapio pavadinimo lauką.

  Pastaba: Jei įrašysite į „OneDrive“ ar kitą interneto vietą, jums gali tekti prisijungti, jei dar nesate prisijungę.

Skyriaus kūrimas

 1. Norėdami sukurti naują sekciją, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + T.

 2. Sukuriama sekcija, žymiklis perkeliamas į sekcijos skirtuką ir galite įvesti sekcijos pavadinimą.

 3. Pabaigę, paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pavadinta ir žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką.

Sekcijų grupės kūrimas

Sekcijų grupės gali padėti jums laikyti kartu susijusias sekcijas.

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad atidarytumėte naršymo sritį.

 2. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10.

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite Diktoriaus pranešimas "nauja sekcijų grupės meniu elementas". Naudodami JAWS išgirsite: "New sekcijų grupė". Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti. Diktorius praneša: „Naujas puslapis sukurtas, langas „OneNote“, Redagavimas, Nauja sekcijų grupė".

 4. Įveskite sekcijų grupės pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“.

  Sukuriame sekcijų grupė ir dabar galite įtraukti sekcijų į grupę.

Puslapio kūrimas

 1. Sekcijoje, kurioje norite įtraukti puslapį, paspauskite klavišus „Ctrl“ + N.

 2. Sukuriamas naujas puslapis, žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką ir galite įvesti pavadinimą.

Bloknoto pervardijimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + G atidarykite bloknoto naršymo sritį.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite pervardyti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu“.

 4. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite: "ypatybių meniu elementas". Su JAWS išgirsite: "Properties" (ypatybės). Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 5. Atidaromas dialogo langas Bloknoto ypatybės ir įvesties vieta yra ties lauku Rodomas pavadinimas. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas pervardintas.

Sekcijos arba sekcijų grupės pervardijimas

 1. Programoje „OneNote“ klavišais „Ctrl“ + „Shift“ + G pereikite į naršymo sritį.

 2. Spaudydami rodyklių dešinėn ir kairėn klavišus pereikite į sekciją arba sekcijų grupę, kurią norite pervardyti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Su JAWS išgirsite: "pervardyti."

 4. Paspauskite tarpo klavišą. Diktorius praneša „Redagavimas“ ir sekcijos pavadinimą. Su JAWS išgirsite sekcijos pavadinimą.

 5. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pervardijama.

Puslapio pervardijimas

 1. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pervardyti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Su JAWS išgirsite: "pervardyti."

 4. Paspauskite tarpo klavišą. Diktorius praneša: „Puslapio pavadinimas, redagavimas“. Su JAWS išgirsite: "puslapio pavadinimas".

 5. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Puslapis pervardintas.

Sekcijos perkėlimas arba kopijavimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad pereitumėte į sekcijos naršymo sritį.

 2. Rodyklių dešinėn arba kairėn klavišais pereikite į sekciją, kurią norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneš kiekvienos sekcijos pavadinimą, kai prie jos prieisite.

 3. Paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Su JAWS išgirsite: "pervardyti."

 4. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite Diktoriaus pranešinėjimą: "perkelti arba kopijuoti meniu elementą." Naudodami JAWS išgirsite: "Move arba Copy". Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti. Atidaromas dialogo langas Sekcijos perkėlimas arba kopijavimas.

 5. Įvesties vieta yra ieškos lauke, kuriame galite pradėti vesti bloknoto, sekcijos arba sekcijų grupės, kurią norite perkelti arba kopijuoti, pavadinimą. Įvedant tekstą, žemiau išvardijami ieškos rezultatai. Norėdami naršyti rezultatus, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Diktorius praneša pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 6. Radę tinkamą paskirties vietą, paspauskite klavišą "Tab", kad pereitumėte į dialogo mygtukus. Pirmasis mygtukas yra Perkelti. Jei norite nukopijuoti sekciją vietoj to, paspauskite klavišą "Tab" dar kartą, kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti . Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti. Sekcija perkeliama arba nukopijuojama.

Puslapio perkėlimas arba kopijavimas

 1. Norėdami atidaryti puslapių naršymo sritį, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G.

 2. Rodyklių aukštyn ar žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite perkelti arba kopijuoti. Diktorius praneša puslapių pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 3. Paspauskite tarpo klavišą, kad pažymėtumėte puslapį, tada paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + „M“. Atidaromas dialogo langas Puslapių perkėlimas arba kopijavimas.

 4. Įvesties vieta yra ieškos lauke, kuriame galite pradėti vesti bloknoto, sekcijos arba sekcijų grupės, kurią norite perkelti arba kopijuoti į puslapį, pavadinimą. Įvedant tekstą, žemiau išvardijami ieškos rezultatai. Norėdami naršyti rezultatus, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Diktorius praneša pavadinimus, kai prie jų prieinate.

 5. Radę tinkamą paskirties vietą, paspauskite klavišą "Tab", kad pereitumėte į dialogo mygtukus. Pirmasis mygtukas yra Perkelti. Jei norite nukopijuoti puslapį, dar kartą paspauskite klavišą "Tab", kad pereitumėte į mygtuką Kopijuoti . Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Puslapis perkeliamas arba nukopijuojamas.

Bloknoto pašalinimas

 1. Dirbdami „Windows“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą ir įveskite „Failų naršyklė“. Paspauskite „Enter“.

 2. Atidaromas langas Failų naršyklė. Įvesties vieta yra ties aplanku Darbalaukis. Spaudydami rodyklių klavišus lange naršykite aplankus ir elementus. Diktorius praneš kiekvieną elementą, prie kurio pereisite. Norėdami atidaryti aplanką, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas: Jūsų kompiuteryje numatytoji vieta bloknotams įrašyti yra Dokumentai > „OneNote“ bloknotai.

 3. Kai būsite ties reikiamu bloknotu, paspauskite klavišus „Shift“ + F10, kad atidarytumėte kontekstinį meniu. Diktorius praneš: „Kontekstinis meniu“.

 4. Kelis kartus paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite: "Delete meniu elementas". Su JAWS išgirsite: "Delete" (naikinti). Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas pašalinamas.

Sekcijos arba sekcijų grupės pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, kad pereitumėte į sekcijos naršymo sritį.

 2. Spaudydami rodyklių dešinėn ar kairėn klavišus pereikite į sekciją arba sekcijų grupę, kurią norite pašalinti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Su JAWS išgirsite: "pervardyti."

 4. Kelis kartus paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite: "Delete meniu elementas". Su JAWS išgirsite: "Delete" (naikinti). Paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Atidarytas patvirtinimo dialogo langas. Diktorius praneša: „Dialogo langas „Microsoft OneNote“, mygtukas Ne“. Vieną kartą paspauskite rodyklės kairėn klavišą, kad pereitumėte į mygtuką Taip, ir paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija arba sekcijų grupė pašalinta.

Puslapio pašalinimas

 1. Norėdami pereiti į puslapių naršymo sritį, bloknote paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + G.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į puslapį, kurį norite pašalinti.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Diktorius praneša: „Meniu elementas Pervardyti“. Su JAWS išgirsite: "pervardyti."

 4. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "Delete meniu elementas", ir paspauskite klavišą "pradėti". Puslapis pašalintas.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „OneNote“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti "OneNote"

Naudokite „„OneNote“, skirta „Android““ su „TalkBack“, integruotu „Android“ ekrano skaitytuvu, ir tvarkykite informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių ir sekcijų. Galite įtraukti, pervardyti, perkelti ir pašalinti puslapius bei sekcijas, taip pat įtraukti bloknotus.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą ekrano skaitytuvą“, „TalkBack“. Norėdami daugiau sužinoti apie „TalkBack“ naudojimą, eikite į „Android“ pritaikymas neįgaliesiems.

 • Įjunkite „TalkBack“ prieš paleisdami „„OneNote“, skirta „Android““.

Šioje temoje

Bloknoto kūrimas

 1. Sąraše Bloknotai braukite dešinėn, kol išgirsite „New notebook button“ (mygtukas Naujas bloknotas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Patarimas: Norėdami pereiti į sąrašą Bloknotai iš sąrašo Sekcijos arba Puslapiai arba iš puslapio drobės, braukite kairėn, kol išgirsite „Navigate up button“ (mygtukas Slinkti aukštyn), tada dukart bakstelėkite ekraną. Kartokite šį veiksmą kol išgirsite „Signed in as <user name>“ (prisijungęs kaip <vartotojo vardas>). Įvesties vieta dabar yra ties mygtuku Paskyra sąrašo Bloknotai rodinyje.

 2. Įveskite naujo bloknoto pavadinimą naudodami ekraninę klaviatūrą.

  Patarimas: Klaviatūrą rasite naršydami ekrano elementus. Norėdami naršyti, uždėkite pirštą ant ekrano ir jį lėtai braukite ekranu. „TalkBack“ praneša elementus, kai juos pasiekiate. Norėdami pasirinkti elementą, ties kuriuo esate, atitraukite pirštą. Atsižvelgiant į įrenginio parametrus, gali tekti dukart bakstelėti ekraną, kad galėtumėte įterpti simbolį.

 3. Norėdami pasirinkti vietą, kur norite įrašyti bloknotą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Drop down list“ (išplečiamasis sąrašas) ir dabartinę pasirinktą įrašymo vietą. Dukart bakstelėkite ekraną ir braukite dešinėn, kol išgirsite vietą, kur norite įrašyti bloknotą. Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Norėdami sukurti bloknotą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Create button“ (mygtukas Kurti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Bus sukurtas naujas bloknotas su sekcija 1 nauja sekcija.

Sekcijos kūrimas

Norėdami sutvarkyti savo turinį arba sukurti naują užrašų bloką bloknote, galite sukurti naują sekciją.

 1. Bloknoto sąraše Sekcijos braukite dešinėn iki išgirsite „Mygtukas Nauja sekcija“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Pastaba: Norėdami iš sąrašo Puslapiai pereiti į sąrašą Sekcijos, braukite kairėn, kol išgirsite „Navigate up button“ (mygtukas Slinkti aukštyn). Įvesties vieta perkeliama ties mygtuku Atgal sąrašo Sekcijos rodinyje.

 2. Įveskite naujos sekcijos pavadinimą naudodami ekraninę klaviatūrą. Tuomet braukite dešinėn, kol išgirsite „Create button“ („mygtukas Kurti“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Sukuriama nauja sekcija su puslapiu Be pavadinimo.

Puslapio kūrimas

Įtraukite naują puslapį naujoms idėjoms užrašyti ir pradėkite bloknote kurti turinį.

 1. Sekcijos sąraše Puslapiai braukite dešinėn, kol išgirsite: „New text page button“ (mygtukas Naujas teksto puslapis), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Pastaba: Norėdami iš puslapio drobės pereiti į sąrašą Puslapiai, braukite kairėn, kol išgirsite „Navigate up button“ (mygtukas Slinkti aukštyn). Įvesties vieta perkeliama ties mygtuku Atgal sąrašo Puslapiai rodinyje.

 2. Sukuriamas naujas puslapis be pavadinimo, įvesties vieta perkeliama į puslapio drobę ir galite įvesti pastabas.

 3. Norėdami suteikti puslapiui pavadinimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Page title, edit box“ (puslapio pavadinimas, redagavimo laukas), dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite pavadinimą naudodami savo ekraninę klaviatūrą.

Sekcijos pervardijimas

 1. Sąraše Sekcijos braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite sekcijos, kurią norite pervardyti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša sekcijas taip: „Section <section name>“ (sekcija <sekcijos pavadinimas>). Ekrane dukart bakstelėkite ir palaikykite. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Rename section“ (pervardyti sekciją), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas meniu Pervardyti ir išgirsite: „Rename section“ (pervardyti sekciją).

 3. Įveskite naują sekcijos pavadinimą. Baigę, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Rename button“ (mygtukas Pervardyti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Sekcija pervardijama, o įvesties vieta perkeliama į sąrašą Sekcijos.

Puslapio pervardijimas

 1. Sąraše Puslapiai braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite puslapio, kurį norite pervardyti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša puslapius kaip: „Page <page title>“ (puslapis <puslapio pavadinimas>). Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte puslapį.

 2. Puslapyje braukite dešinėn, kol išgirsite „Page title, <title>, edit box“ (Puslapio pavadinimas, <pavadinimas>, redagavimo laukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Įveskite naują puslapio pavadinimą. Kai baigsite, savo ekraninėje klaviatūroje pasirinkite enter. Norėdami pasirinkti enter, vilkite pirštą per klaviatūrą, kol išgirsite „Enter“, tada jį atitraukite (ir dukart bakstelėkite, jei reikia).

Puslapio perkėlimas arba kopijavimas

 1. Sąraše Puslapiai braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite puslapio, kurį norite perkelti arba kopijuoti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša puslapius kaip: „Page <page title>“ (puslapis <puslapio pavadinimas>). Ekrane dukart bakstelėkite ir palaikykite. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami perkelti puslapį, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Move page“ (perkelti puslapį), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas meniu Puslapio perkėlimas į sekciją ir išgirsite: „Move page to section“ (perkelti puslapį į sekciją).

  • Norėdami kopijuoti puslapį, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Copy page“ (kopijuoti puslapį), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas meniu Puslapio kopijavimas į sekciją ir išgirsite: „Copy page to section“ (kopijuoti puslapį į sekciją).

  Atidaromas pasirinkto bloknoto sekcijų sąrašas.

 3. Norėdami perkelti arba kopijuoti puslapį į kitą bloknoto sekciją, braukite dešinėn, kol išgirsite šiuo metu atidaryto bloknoto pavadinimą, o tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte bloknotų sąrašą. Braukite dešinėn, kol išgirsite paskirties bloknoto pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte sekcijų sąrašą.

 4. Sekcijų sąraše braukite dešinėn, kol išgirsite sekcijos, į kurią norite perkelti arba nukopijuoti puslapį, pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte. „TalkBack“ praneša sekcijas taip: „Section <section name>“ (sekcija <sekcijos pavadinimas>).

 5. Pasirinkę sekciją, braukite dešinėn, kol išgirsite „Move button“ (mygtukas Perkelti) arba „Copy button“ (mygtukas Kopijuoti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Puslapis perkeliamas arba nukopijuojamas ir įvesties vieta perkeliama prie tos sekcijos, kur buvo perkeltas puslapis, sekcijų sąrašo.

Bloknoto uždarymas

Galite uždaryti bloknotą, kad jis nebebūtų rodomas sąraše Bloknotai.

 1. Sąraše Bloknotai braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite bloknoto, kurį norite uždaryti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša bloknotus taip: „Notebook <notebook name>“ (bloknotas <bloknoto pavadinimas). Ekrane dukart bakstelėkite ir palaikykite. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Close notebook“ (uždaryti bloknotą), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bloknotas pašalinamas iš bloknotų sąrašo.

 3. Norėdami vėl atidaryti bloknotą, sąraše Bloknotai braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „More notebooks“ (daugiau bloknotų), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „More notebooks“ (daugiau bloknotų).

  Braukite dešinėn iki išgirsite norimą vėl atidaryti bloknotą ir dukart bakstelėkite ekraną. Bloknotas atidaromas ir vėl rodomas sąraše Bloknotai.

Sekcijos pašalinimas

 1. Sąraše Sekcijos braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite sekcijos, kurią norite pašalinti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša sekcijas taip: „Section <section name>“ (sekcija <sekcijos pavadinimas>). Ekrane dukart bakstelėkite ir palaikykite. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Delete section“ (naikinti sekciją), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas pranešimo langas Naikinti sekciją? ir išgirsite: „Delete section“ (naikinti sekciją).

 3. Norėdami patvirtinti, braukite dešinėn, kol išgirsite „Delete button“ (mygtukas Naikinti), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Puslapio pašalinimas

 1. Sąraše Puslapiai braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite puslapio, kurį norite panaikinti, pavadinimą. „TalkBack“ praneša puslapius kaip: „Page <page title>“ (puslapis <puslapio pavadinimas>). Ekrane dukart bakstelėkite ir palaikykite. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Delete page“ (naikinti puslapį), tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas pranešimo langas Naikinti puslapį? ir išgirsite: „Delete page“ (naikinti puslapį).

 3. Norėdami patvirtinti, braukite dešinėn, kol išgirsite „Delete button“ (mygtukas Naikinti), tada dukart bakstelėkite ekraną. Puslapis bus panaikintas ir išgirsite: „Page <page title> deleted“ (puslapis <puslapio pavadinimas> panaikintas).

Taip pat žr.

Turinio įterpimas į „OneNote“ bloknotus, naudojant ekrano skaitytuvą

Puslapių skaitymas „OneNote“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „OneNote“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti "OneNote"

TalkBack" ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti "OneNote"

Naudokite „OneNote“, skirta „Windows 10“ su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, jei norite tvarkyti informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių, sekcijų ir sekcijų grupių. Mes išbandėme ją su Diktoriumi, JAWS ir NVDA, tačiau jie gali dirbti su kitais ekrano skaitytuvais, kol jie laikosi įprastų pritaikymo neįgaliesiems standartų ir metodų. Sužinosite, kaip įtraukti puslapių, sekcijų ir papildomų bloknotų, kai jų reikia, ir netgi pervardyti, perkelti arba naikinti.

Pastabos: 

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie „Microsoft“ paskyros savo įrenginyje.

 2. Norėdami atidaryti „OneNote“, skirta „Windows 10“, paspauskite "Windows" logotipo klavišą, įveskite " OneNote", tada paspauskite klavišą "įvesti".

Bloknoto kūrimas

 1. " OneNote " paspauskite CTRL + G, kad atidarytumėte bloknoto naršymą.

 2. Kelis kartus paspauskite "Shift" + "Tab", kol išgirsite "Add Notebook", ir paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Išgirsite: "bloknoto kūrimas".

 3. Įveskite bloknoto pavadinimą ir paspauskite klavišą "Tab", kol išgirsite: "kurti bloknotą". Paspauskite tarpo klavišą, kad sukurtumėte bloknotą.

  Bloknotas sukuriamas ir atidaromas.

  Pastaba: Bloknotai automatiškai įrašomi į „OneDrive“.

Sekcijos kūrimas

Prieš pradėdami rašyti pastabas bloknote, turite sukurti sekciją joje.

 1. Atidarykite bloknotą, kuriame norite sukurti naują sekciją.

 2. Norėdami sukurti naują sekciją, paspauskite Ctrl + T.

  Sukuriama sekcija. Įvesties vieta perkeliama į lauką naujas sekcijos pavadinimas. Išgirsite: "sekcijos pavadinimo teksto laukas".

 3. Įveskite sekcijos pavadinimą ir paspauskite klavišą "įvesti". Skyrius pavadintas, o įvesties vieta yra naujoje sekcijoje.

Puslapio kūrimas

 1. Jei dirbate su daugiau nei vienu bloknoto skyriumi, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Shift“ + G, norėdami pereiti į skyrių naršymo sritį. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimos sekcijos pavadinimą.

 2. Norėdami įtraukti puslapį skyriaus pabaigoje, paspauskite klavišus „Ctrl“ + N. Sukuriamas naujas puslapis be pavadinimo. Įvesties vieta perkeliama į lauką puslapio pavadinimo tekstas.

 3. Įveskite puslapio pavadinimą ir paspauskite klavišą "įvesti". Puslapis pavadintas ir įvesties vieta perkeliama į puslapio turinio sritį.

Pervardyti sekciją

 1. Atidarykite bloknotą, kuriame yra sekcija, kurią norite pervardyti.

 2. Paspauskite CTRL + SHIFT + G, kad pereitumėte į sekciją naršymas. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimos sekcijos pavadinimą.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "pervardyti sekciją", tada paspauskite tarpo klavišą.

 4. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Sekcija pervardijama.

Puslapio pervardijimas

 1. Atidarykite sekciją, kurioje yra norimas pervardyti puslapis.

 2. Paspauskite CTRL + ALT + G, kad pereitumėte į puslapį naršymas. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimo puslapio pavadinimą.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "pervardyti puslapį", tada paspauskite tarpo klavišą.

 4. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Puslapis pervardintas.

Sekcijos perkėlimas arba kopijavimas

 1. Atidarykite bloknotą, kuriame yra sekcija, kurią norite perkelti arba kopijuoti.

 2. Paspauskite CTRL + SHIFT + G, kad pereitumėte į sekciją naršymas. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimos sekcijos pavadinimą.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Spauskite klavišą TAB, kol išgirsite "perkelti/kopijuoti", tada paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Atidaromas dialogo langas Sekcijos perkėlimas / kopijavimas.

 4. Paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite "Location" (vieta) ir atidaryto bloknoto pavadinimas.

 5. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknotą, į kurį norite perkelti arba nukopijuoti sekciją, ir paspauskite tarpo klavišą, kad jį pasirinktumėte.

 6. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami perkelti sekciją į pasirinktą bloknotą, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Move" (perkelti), tada paspauskite tarpo klavišą.

  • Norėdami nukopijuoti sekciją į pasirinktą bloknotą, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "kopijuoti", tada paspauskite tarpo klavišą.

Puslapio perkėlimas arba kopijavimas

 1. Atidarykite sekciją, kurioje yra norimas perkelti arba kopijuoti puslapis.

 2. Paspauskite CTRL + ALT + G, kad pereitumėte į puslapį naršymas. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimo puslapio pavadinimą.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite: "perkelti/kopijuoti". Paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte. Atidaromas dialogo langas Puslapio perkėlimas / kopijavimas.

 4. Norėdami pasirinkti puslapio paskirties bloknotą, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "back" ("atgal"), tada paspauskite tarpo klavišą. Naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus, kad pereitumėte į norimą bloknotą. Norėdami pasirinkti, paspauskite tarpo klavišą.

  Pastaba: Įsitikinkite, kad bloknotas, į kurį norite perkelti arba kopijuoti puslapį, yra atidarytas programoje „OneNote“.

 5. Naudodami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pereikite į sekciją, į kurią norite perkelti arba nukopijuoti puslapį, ir paspauskite tarpo klavišą, kad jį pasirinktumėte.

 6. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami perkelti puslapį į pasirinktą sekciją, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Move" (perkelti), tada paspauskite tarpo klavišą.

  • Norėdami nukopijuoti puslapį į pasirinktą sekciją, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "copy" (kopijuoti), tada paspauskite tarpo klavišą.

Bloknoto uždarymas

 1. " OneNote " paspauskite CTRL + G, kad atidarytumėte bloknoto naršymą.

 2. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite uždaryti.

 3. Norėdami uždaryti bloknotą, paspauskite SHIFT + F10, kad atidarytumėte kontekstinį meniu. Spauskite klavišą TAB, kol išgirsite "uždaryti šį bloknotą", tada paspauskite tarpo klavišą.

Sekcijos pašalinimas

 1. Atidarykite bloknotą, kuriame yra sekcija, kurią norite pašalinti.

 2. Paspauskite CTRL + SHIFT + G, kad pereitumėte į sekciją naršymas. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimos sekcijos pavadinimą.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Išgirsite: "Delete sekciją". Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti.

 4. Norėdami patvirtinti sekcijos naikinimą, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Yes" (taip), tada paspauskite tarpo klavišą. Sekcija pašalinama.

Puslapio pašalinimas

 1. Atidarykite sekciją, kurioje yra norimas pašalinti puslapis.

 2. Paspauskite CTRL + ALT + G, kad pereitumėte į puslapį naršymas. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimo puslapio pavadinimą.

 3. Norėdami atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite „Shift“ + F10. Išgirsite: "Delete Page." Paspauskite tarpo klavišą, norėdami pasirinkti.

 4. Norėdami patvirtinti puslapio naikinimą, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Yes" ("taip"), tada paspauskite tarpo klavišą. Puslapis pašalintas.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote“, skirtos „Windows 10“, spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „OneNote“

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti "OneNote"

Naudokite Internetinė „OneNote“ su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, jei norite tvarkyti informaciją bloknotuose, kuriuose yra puslapių, sekcijų ir sekcijų grupių. Mes išbandėme ją su Diktoriumi, JAWS ir NVDA, tačiau jie gali dirbti su kitais ekrano skaitytuvais, kol jie laikosi įprastų pritaikymo neįgaliesiems standartų ir metodų. Sužinosite, kaip įtraukti puslapių, sekcijų ir papildomų bloknotų, kai jų reikia.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti daugiau apie ekrano skaitytuvus, eikite į Kaip ekrano skaitytuvai veikia su „Microsoft Office“.

 • Kai naudojate Internetinė „OneNote“, rekomenduojame naudoti Microsoft Edge kaip žiniatinklio naršyklę. Kadangi Internetinė „OneNote“ veikia žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo kompiuterio programos. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, bendrosios nuorodos, pvz., F1 (Žinynas) ir CTRL + O (atidaryti), taikomos žiniatinklio naršyklei, o ne Internetinė „OneNote“.

Šioje temoje

AtidarytiInternetinė „OneNote“

 1. Naudodami žiniatinklio naršyklę, eikite į www.onenote.com.

 2. Paspauskite klavišą TAB, kad pereitumėte prie prisijungimo. Girdite: „Prisijungti, saitas“. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Jei prisijungiate naudodami savo "Microsoft" paskyrą, paspauskite klavišą "Tab", kad pereitumėte prie prisijungimo naudodami "Microsoft" abonementą. Jei prisijungiate naudodami organizacijos paskyrą, pereikite į Prisijungti naudojant darbo arba mokymo įstaigos paskyrą. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Bus atidarytas prisijungimo puslapis. Išgirsite: "elektroninis paštas, telefonas arba" Skype "vardas, redagavimas."

 5. Įveskite savo el. pašto adresą ir paspauskite klavišą „Enter“. Girdite: „Slaptažodis, redagavimas“.

 6. Įveskite slaptažodį ir paspauskite „Enter“.

  Pastaba: Jei naudojate organizacijos paskyrą, prisijungimo veiksmai gali šiek tiek skirtis. Pavyzdžiui, gali reikėti pasinaudoti PIN kodu arba intelektualiąja kortele.

 7. Internetinė „OneNote“ atidaroma bloknoto naršymo srityje, kurioje išvardyti visi su jūsų paskyra susieti bloknotai.

Bloknoto kūrimas

 1. Bloknoto naršymo srityje spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "naujas", tada paspauskite klavišą "įveskite".

 2. Atidaromas dialogo langas Kurti naują bloknotą, kuriame įvesties vieta yra ties lauku Bloknoto pavadinimas.

 3. Įveskite bloknoto pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“, kad sukurtumėte bloknotą.

 4. " Internetinė „OneNote“ " atidaromas naujas bloknotas ir žymiklis įdedamas į sparčiųjų pastabų sekcijos puslapio pavadinimo lauką. Išgirsite naujo bloknoto pavadinimą ir "Microsoft Internetinė „OneNote“ ".

  Naujai sukurtas bloknotas įrašomas į aplanką Dokumentai, esantį jūsų „OneDrive“.

Sekcijos kūrimas

 1. Atidarytame bloknote sukurkite naują sekciją, spauskite Ctrl + F6, kol išgirsite sekcijos pavadinimą.

  Pastaba: Jei paspaudus Ctrl + F6 nenaršote Internetinė „OneNote“ komandų, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite komandą. Tada paspauskite „Ctrl“ + F6, kad būtų galima naršyti.

 2. Spauskite SR klavišą + rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite "New Section mygtukas", tada paspauskite SR klavišą + "įveskite".

 3. Įrašykite sekcijos pavadinimą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Sekcija sukuriama ir žymiklis perkeliamas į naujai sukurtos sekcijos puslapio pavadinimo lauką.

Puslapio kūrimas

 1. Bloknote spauskite klavišus Control“ + F6 iki išgirsite sekcijos pavadinimą.

 2. Norėdami naršyti sekcijas, paspauskite klavišą "Tab" arba "Shift" + "Tab". Pereinant, pranešami sekcijų pavadinimai. Tada paspauskite klavišą „Enter“, kad pasirinktumėte sekciją, kurioje norite sukurti naują puslapį.

 3. Spauskite SR klavišą + rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite "mygtukas naujas puslapis", tada paspauskite SR klavišą + "įveskite".

 4. Sukuriamas naujas puslapis. Žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką, galite įvesti pavadinimą.

Bloknoto pervardijimas

Galite naudoti Internetinė „OneNote“, kad pereitumėte tiesiai į savo OneDrive, kur galite pervardyti bloknotą.

 1. Atidarytame bloknote Internetinė „OneNote“ paspauskite klavišus "Ctrl" + F6, kol išgirsite: "" Microsoft "paslaugų sąrašo mygtukas." Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "OneDrive", tada paspauskite klavišą "įveskite".

 2. Jūsų „OneDrive“ (onedrive.live.com) atidaroma naršyklėje.

 3. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite į bloknoto failą, kurį norite pervardyti. Pereinant, pranešami failų vardai.

 4. Kai pasiekiamas reikiamas failas, paspauskite klavišą F2. Atidaromas dialogo langas Pervardyti. Girdite: „Įveskite naują pavadinimą“.

 5. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Bloknotas pervardintas.

 6. Norėdami grįžti į bloknotą Internetinė „OneNote“, su pasirinktu naujai pervardytą bloknotą, paspauskite klavišą "".

Pervardyti sekciją

 1. Bloknote paspauskite klavišus "Ctrl" + F6, kad pereitumėte į sekciją naršymas. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą TAB arba SHIFT + TAB, kol išgirsite sekciją, kurią norite pervardyti.

 3. Paspauskite „Shift“ + F10. Girdite: „Meniu elementas Pervardyti“. Atsidaro kontekstinis meniu. Įvesties vieta yra ties parinktimi Pervardyti.

 4. Paspauskite „Enter“. Įveskite naują sekcijos pavadinimą.

 5. Spauskite klavišą TAB, kol išgirsite "OK Button" ("mygtukas gerai"), tada paspauskite ENTER. Įvesties vieta grįžta į sekcijų sąraše naujai pervardintoje sekcijoje.

Puslapio pervardijimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus "Ctrl" + F6, kad pereitumėte į sekciją naršymas. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą TAB arba SHIFT + TAB, kol išgirsite sekciją, kurioje yra norimas pervardyti puslapis, tada paspauskite klavišą "įveskite".

 3. Spauskite Ctrl + F6, kol išgirsite puslapio pavadinimą. Spauskite SR klavišą + rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite norimą pervardyti puslapį, tada paspauskite klavišą "Ctrl".

 4. Žymiklis perkeliamas į puslapio pavadinimo lauką. Norėdami panaikinti ankstesnį pavadinimą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + A, tada klavišą „Backspace“.

 5. Įveskite naują puslapio pavadinimą ir paspauskite klavišą „Enter“. Žymiklis perkeliamas į puslapį ir galite įvesti arba redaguoti pastabas.

  Patarimas: Norėdami greitai pereiti iš puslapio srities į puslapio pavadinimo sritį, paspauskite klavišą Puslapis aukštyn.

Bloknoto pašalinimas

Jei esate įsitikinę, kad konkretaus bloknoto nebereikės, galite jį panaikinti iš savo „OneDrive“ paskyros. Jei bendrinate bloknotą, įsitikinkite, kad kolegas informavote, jog naikinate bloknotą.

 1. Atidarytame bloknote Internetinė „OneNote“ paspauskite klavišus "Ctrl" + F6 iki metų: "" Microsoft "paslaugų sąrašo mygtukas." Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "OneDrive", tada paspauskite klavišą "įveskite".

 2. Jūsų „OneDrive“ (onedrive.live.com) atidaroma naršyklėje.

 3. Rodyklių klavišais pereikite į bloknotą, kurį norite panaikinti. Pereinant, pranešami failų vardai.

 4. Ties reikiamu failu paspauskite klavišą „Delete“. Patvirtinimo dialogo lange spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Delete Button" ("mygtukas naikinti"), tada paspauskite klavišą "įveskite". Užduotis panaikinama ir įvesties vieta perkeliama į gretimą failą.

  Patarimas: Jei norite atkurti panaikintą bloknotą, tai galite padaryti „OneDrive" šiukšlinėje. Norėdami pereiti į šiukšlinę, spauskite klavišus „Shift“ + „Tab“ iki išgirsite: „Grupė“. Tada rodyklės žemyn klavišu pereikite į Šiukšlinė.

Sekcijos pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus "Ctrl" + F6, kad pereitumėte į sekciją naršymas. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą TAB arba SHIFT + TAB, kol išgirsite sekciją, kurią norite pašalinti.

 3. Paspauskite „Shift“ + F10. Girdite: „Meniu elementas Pervardyti“. Atsidaro kontekstinis meniu.

 4. Spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Patvirtinimo dialogo lange spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Yes Button" ("mygtukas"), tada paspauskite klavišą "įveskite".

Puslapio pašalinimas

 1. Bloknote paspauskite klavišus "Ctrl" + F6, kad pereitumėte į sekciją naršymas. Girdite sekcijos pavadinimą.

 2. Spauskite klavišą TAB arba SHIFT + TAB, kol išgirsite sekciją, kurioje yra norimas pašalinti puslapis, tada paspauskite klavišą "įveskite".

 3. Spauskite Ctrl + F6, kol išgirsite puslapio pavadinimą. Spauskite SR klavišą + rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite puslapį, kurį norite pašalinti.

 4. Norėdami visam laikui pašalinti puslapį, paspauskite klavišą „Delete“. Patvirtinimo dialogo lange spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Yes Button" ("mygtukas"), tada paspauskite klavišą "įveskite".

  Jei norite perkelti puslapį į Panaikintos pastabos, kur galėsite vėliau jį atgauti, paspauskite klavišus „Shift“ + „F10“. Girdite: „Meniu elementas Pervardyti“. Atsidaro kontekstinis meniu. Spauskite rodyklės žemyn klavišą iki išgirsite „Meniu elementas Naikinti“, tada paspauskite klavišą „Enter“.

Taip pat žr.

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

Internetinės „OneNote“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „OneNote“

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti "OneNote"

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×