Būdai, kaip suskaičiuoti reikšmes darbalapyje

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Kuo skiriasi skaičiavimas ir sumavimas Skaičiavimas yra neatskiriama duomenų analizės dalis, nesvarbu, ar skaičiuojate pagrindinius duomenis organizacijos departamente ar vienetus, parduotus per ketvirtį. „Excel“ pateikia kelis būdus, kuriuos galite naudoti norėdami suskaičiuoti duomenų langelius, eilutes ar stulpelius.

Norėdami padėti jums pasirinkti geriausią sprendimą, šiame straipsnyje pateikiame išsamių būdų, pagalbinės informacijos, padėsiančios greitai apsispręsti, kurį būdą naudoti, ir išsamesnių straipsnių saitus.

Skaičiavimo nereikėtų painioti su sumuojant. Daugiau informacijos apie sumuojant reikšmes langeliuose, stulpelius arba eilutes, ieškokite sumuoti reikšmes langeliuose, stulpelių ar eilučių.

Šiame straipsnyje

Paprastas skaičiavimas

Skaičiuoti langelius stulpelyje arba eilutėje naudodami įtaisytuosius komandą

Skaičiuoti langelius diapazone naudodami funkciją

Skaičiuoti langelius stulpelyje naudojant struktūros

Skaičiuoti langelius stulpelyje arba eilutėje, naudodami "PivotTable"

Sąrašo ar "Excel" lentelės stulpelio langelius skaičiavimas naudojant funkciją

Skaičiuojant pagal vieną ar kelias sąlygas

Skaičiuoti langelius diapazone, remiantis viena sąlyga

Skaičiuoti langelius stulpelyje pagal vieną ar kelias sąlygas

Skaičiuoti langelius diapazone naudodami vieną funkciją arba derinkite funkcijas pagal kelias sąlygas

Skaičiavimas, kai jūsų duomenyse yra tuščias reikšmes

Suskaičiuoti netuščius langelius diapazone naudodami funkciją

Suskaičiuoti netuščius langelius sąrašo naudojant funkciją

Tuščių langelių diapazone gretimų skaičiavimas naudojant funkciją

Tuščių langelių diapazone negretimas skaičiavimas naudojant funkcijų derinį

Unikalių reikšmių pasikartojimus skaičiavimas

Unikalių reikšmių diapazone, naudojant "PivotTable" ataskaita

Unikalių reikšmių diapazone naudodami funkciją COUNTIF remiantis viena sąlyga

Unikalių reikšmių diapazone, remiantis keliomis sąlygomis derinkite funkcijas naudojant masyvo formulę

Unikalių reikšmių sąrašo stulpelio skaičiavimas naudojant išplėstinis filtras

Unikalių reikšmių diapazone, kurios atitinka vieną ar kelias sąlygas sudėtinės formulę skaičių

Konkrečiais atvejais (skaičiuoti visus langelius, žodžių skaičius)

Skaičiuoti skaičių langelių diapazone, naudojant funkcijas

Žodžių skaičius diapazono sudėtinės formulę

Rodymo skaičiavimai ir būsenos juostoje

Paprastas skaičiavimas

Reikšmes diapazone arba lentelėje galite skaičiuoti naudodami paprastą formulę, spustelėdami mygtuką arba naudodami darbalapio funkciją.

"Excel" taip pat gali matyti skaičiaus pažymėtus langelius "Excel" būsenos juosta. Skyriuje ir būsenos juostoje rodomas skaičiavimai ir daugiau informacijos. Galite nurodyti reikšmes, rodomas būsenos juostoje, kai norite trumpa informacija apie jūsų duomenų ir neturi laiko įvesti formules.

Langelių skaičiavimas stulpelyje arba eilutėje naudojant įtaisytąją komandą

Naudokite komandos Automatinė sudėtis funkciją Skaičiuoti skaitmenis pasirinkdami langelių diapazoną, kuriame yra bent viena skaitinė reikšmė, tada skirtuke Pagrindinis, kuris yra grupėje Redagavimas, spustelėdami rodyklę šalia Automatinė sudėtis. Spustelėkite Skaičiuoti skaitmenis. „Excel“ pateikia skaitinių reikšmių diapazone skaičių langelyje, kuris yra šalia pasirinkto diapazono. Paprastai šis rezultatas rodomas langelyje, esančiame į dešinę nuo horizontalaus diapazono arba langelyje po vertikaliu diapazonu.

Skaitmenų skaičiavimo automatinės sudėties komandos naudojimas

Puslapio viršus

Skaičiuoti langelius diapazone naudodami funkciją

Formulėje naudokite funkciją COUNT, jei norite suskaičiuoti, kiek skaitinių reikšmių yra diapazone. Toliau pateiktame pavyzdyje: diapazone A2:A5 yra trys skaičiai (5, 32 ir 10) ir vien teksto reikšmė („labas“). Formulėje naudojate funkciją COUNT taip: =COUNT (A2:A5). Rezultatas yra 3 – diapazone esančių skaitinių reikšmių skaičius.

1

2

3

4

5

6

A

Pavyzdžio reikšmė

5

32

labas

10

=COUNT(A2:A5)

Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Suskaičiuoti langelius, kuriuose yra skaičiai, kurie nėra ištisinėje eilutėje ar stulpelyje" straipsnyje funkcija COUNT.

Puslapio viršus

Skaičiuoti langelius stulpelyje naudodami struktūrą

Norėdami sugrupuoti ir apibendrinti duomenų stulpelį, naudokite komandą Tarpinė suma (skirtukas Duomenys, grupė Struktūra).

Jei jūsų duomenys yra sąraše ir galite juos logiškai sugrupuoti pagal stulpelių reikšmes, vadinasi, galite grupei sukurti struktūrą ir apibendrinti duomenis.

Tarpinių sumų komandų grupių duomenys struktūroje

Kaip parodyta šiame paveikslėlyje, pardavimo sumos grupuojamos pagal regioną ir lengva pastebėti, kad yra keturios ketvirčio reikšmės Rytų ir Vakarų regione. Be to, suskaičiuotos kiekvieno regiono bendrosios reikšmės ir bendroji suma.

Daugiau informacijos žiūrėkite šiuose straipsniuose:

Puslapio viršus

Langelių skaičiavimas stulpelyje arba eilutėje naudojant „PivotTable“

Sukurkite „PivotTable“ ataskaita, kuri apibendrina duomenis ir padeda atlikti analizę, nes galite pasirinkti kategorijas, pagal kurias norite peržiūrėti duomenis.

Galite greitai sukurti „PivotTable“ pasirinkdami langelį duomenų diapazone arba „Excel“ lentelėje, tada skirtuko Įterpimas grupėje Lentelės spustelėdami PivotTable.

Norėdami sužinoti „PivotTable“, galimybes, atkreipkite dėmesį, kad toliau pateiktame pavyzdyje pardavimo duomenis sudaro daug eilučių (iš tiesų yra 40 duomenų eilučių, tačiau grafiniai elementai rodo tik dalį tų eilučių). Duomenys nėra apibendrinti ir nėra jokių tarpinių arba bendrųjų sumų.

„PivotTable“ ataskaitoje naudojami duomenys

„PivotTable“ ataskaitoje, pagrįstoje tais pačiais duomenimis, vos žvilgtelėjus matomos tarpinės, bendrosios sumos ir glausta suvestinė.

„PivotTable“ ataskaitoje apibendrinti ir susumuoti duomenys

Norint kurti ir dirbti su „PivotTable“, gali tekti šiek tiek paruošti duomenis ir susipažinti su kai kuriomis sąvokomis.

Išsamios informacijos, kuri padės pradėti darbą, ieškokite šiuose straipsniuose:

Puslapio viršus

Sąrašo ar "Excel" lentelės stulpelio langelius skaičiavimas naudojant funkciją

Funkciją SUBTOTAL galite naudoti norėdami suskaičiuoti „Excel“ lentelėje arba langelių diapazone esančių reikšmių skaičių.

Funkcija SUBTOTAL skirta kontroliuoti, ar paslėptos eilutės yra įtrauktos į rezultatus, ar nėra. Funkcija nepaiso išfiltruotų eilučių.

Pavyzdžiui, taikant funkciją septynioms šioje lentelėje esančioms reikšmėms (langeliuose nuo A2 iki A8), funkcija pateikia skaičių – 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Parduota vienetų

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2,A2:A8)

Formulėje 2 dalis nurodo, kad turėtumėte naudoti funkciją SUM norėdami pateikti reikšmių skaičių diapazone A2:A8 ir turi būti įtrauktos visos paslėptos eilutės. Skaičius (rezultatas langelyje A9) yra 7.

Jei paslėpsite 4, 5 ir 6 eilutes ir nenorėsite jų skaičiuoti, galite naudoti funkciją SUBTOTAL šiek tiek kitaip. Užuot formulėje nurodę 2, nurodykite skaičių 102, kuris programai „Excel“ praneš nepaisyti paslėptų eilučių. Jūsų darbalapis gali atrodyti taip (su 4, 5 ir 6 paslėpta eilute):

1

2

3

7

8

9

A

Parduota vienetų

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102,A2:A8)

Šiuo atveju funkcija pateikia skaičių 4, tai yra langelių skaičių stulpelyje, kurie nėra paslėpti ir kuriuose yra reikšmių.

Daugiau informacijos ieškokite straipsniuose funkcija SUBTOTAL ir iš viso programoje "Excel" lentelės duomenis.


Puslapio viršus

Skaičiavimas pagal vieną ar kelias sąlygas

Galite suskaičiuoti, kiek langelių diapazone atitinka sąlygas (dar vadinamą kriterijus), kurias nurodėte naudodami kelias darbalapio funkcijas.

Skaičiuoti langelius diapazone, remiantis viena sąlyga

Naudokite funkciją COUNTIF norėdami suskaičiuoti langelius, kurie atitinka vieną sąlygą (dar vadinamą kriterijų). Toliau pateiktame pavyzdyje, funkcija diapazone A2:A8 suranda reikšmių, didesnių nei 20, skaičių – 3. Atkreipkite dėmesį, kad sąlyga „> 20“ turi būti rašoma kabutėse.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Parduota vienetų

25

8

12

32

11

40

16

=COUNTIF(A2:A8,">20")

Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje Funkcija COUNTIF.

Puslapio viršus

Skaičiuoti langelius stulpelyje pagal vieną ar kelias sąlygas

Jei norite, kad rezultatas atitiktų jūsų nurodytas sąlygas, naudokite duomenų bazės funkciją DCOUNT .

Naudokite funkciją DCOUNT, kai turite sąrašą ir manote, kad būtų lengviau nustatyti sąlygas atskirame langelių diapazone, užuot naudojus įdėtąją funkciją.

Toliau pateiktame pavyzdyje, tarkime, norite sužinoti skaičių mėnesių, įtraukiant arba vėlesnius nei 2008 m. kovo mėnuo, per kuriuos buvo parduota daugiau 400 vienetų. Žvelgiant į šią lentelę, galite matyti, kad šį reikalavimą tenkina du mėnesiai: balandis (442) ir birželis (405).

Pastaba: Tolesnis procesas gali nebūti intuityvus, bet jis veikia. Svarbu, kad tiksliai vadovautumėtės nurodymais ir darbalapyje išdėstytumėte duomenis taip, kaip parodyta čia. Galite nukopijuoti duomenis iš lentelės ir įklijuoti juos į darbalapio langelį A1. Rezultatas turėtų būti langelyje B13.

Galite įtraukti papildomą diapazoną langelių, surikiuotų panašiai kaip pardavimo duomenys, kurie yra langeliuose nuo A1 iki B7. Papildomą langelių diapazoną sudaro langeliai nuo A10 iki B11. Jame yra tokios pačios stulpelių žymos („Pardavimas vienetais“ ir „Mėnesio pabaiga“) ir sąlygos eilutėje tiesiai po kiekvieno stulpelio žyma (A11 ir B11 langeliuose).

Bet kuriame tuščiame langelyje įveskite formulę (nesvarbu, kurioje vietoje, tačiau šiame pavyzdyje formulė įvedama langelyje B13). Šiame pavyzdyje formulėje naudojama funkcija DCOUNT, kaip nurodyta toliau: =DCOUNT (A1:B7,,A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Pardavimo vienetai

Mėnesio pabaiga

339

2008-01-31

270

2008-02-29

314

31.03.08

442

2008-03-30

336

2008-05-31

405

2008-06-30

Pardavimo vienetai

Mėnesio pabaiga

=">400"

=">=3/31/2008"

=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)

Funkcija DCOUNT tikrina duomenis diapazone nuo A2 iki A7, taiko sąlygas, esančias langeliuose A11 ir B11, ir pateikia 2 – eilučių, kurios atitinka abi sąlygas (5 ir 7 eilutė), skaičių.

Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje funkcija DCOUNT.

Puslapio viršus

Skaičiuoti langelius diapazone naudodami vieną funkciją arba derinkite funkcijas pagal kelias sąlygas

Naudokite skirtuką COUNTIFS funkcija arba funkcijų COUNT ir IF derinį.

Funkcijos COUNTIF naudojimas su langelių diapazonu

Šiame paveikslėlyje funkcija COUNTIFS naudojama ieškant automobilių, kurių galia daugiau nei 250 arklio galių, tačiau kelyje suvartojančių vidutiniškai 9,5 l kuro 100 km atstumui. Funkcija pateikia rezultatą – 2, skaičių eilučių, kurios atitinka abi sąlygas (3 ir 4 eilutės).

Pastaba: Funkcijoje COUNTIFS visos sąlygos turi būti rašomas kabutėse (""), pvz., "< 250", "> 25" ar net "240".

naudodami funkciją COUNTIF, galite suskaičiuoti, kiek kartų viena reikšmė rodoma diapazone. Pavyzdžiui, norėdami sužinoti, kiek kartų reikšmė 70 rodoma diapazone nuo A2 iki A40, galite naudoti formulę =COUNTIF(A2:A40,70).

Daugiau informacijos ieškokite straipsniuose skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko reikšmė ir funkcija COUNTIFS.


Puslapio viršus

Skaičiavimas, kai jūsų duomenyse yra tuščių reikšmių

Naudodami darbalapio funkcijas, galite suskaičiuoti langelius, kuriuose yra duomenų, arba tuščius langelius.

Suskaičiuoti netuščius langelius diapazone naudodami funkciją

Naudokite funkciją COUNTA norėdami suskaičiuoti tik tuos diapazono langelius, kuriuose yra reikšmių.

Skaičiuodami langelius kartais norite nepaisyti tuščių langelių, nes jums svarbūs tik reikšmę turintys langeliai. Pvz., norite suskaičiuoti visus pardavėjus, atlikusius bent vieną pardavimą regione.

Šiame pavyzdyje taikant funkciją vakarų regiono pardavimo stulpelyje esančioms reikšmėms, funkcija pateikia skaičių – 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Pardavėjas

Pardavimas vakarų regione

Darius

24000

Miškinis

Jonas

Marija

31000

Kairienė

Vitkus

8000

=COUNTA(B2:B7)

Langeliai B3, B4 ir B6 yra tušti, todėl funkcija COUNTA jų nepaiso. Skaičiuojami tik langeliai, kuriuose yra reikšmės 2 4000, 3 1000 ir 8 000. Skaičius (rezultatas langelyje B8) yra 3.

Daugiau informacijos ieškokite straipsniuose suskaičiuoti netuščius langelius ir funkcija COUNTA.

Puslapio viršus

Suskaičiuoti netuščius langelius sąrašo naudojant funkciją

Naudokite funkciją DCOUNTA norėdami suskaičiuoti netuščius jūsų nurodytas sąlygas atitinkančius langelius sąrašo įrašų stulpelyje arba duomenų bazėje.

Toliau pateiktame pavyzdyje funkcija DCOUNTA suskaičiuoja diapazone A4:B9 esančių duomenų bazės įrašų, kurie atitinka nurodytas sąlygas kriterijų diapazone A1:B2, skaičių. Šios sąlygos yra tokios: produkto ID reikšmė turi būti didesnė arba lygi 4 000 ir vertinimų reikšmė turi būti didesnė arba lygi 50. Tik vienas 7 eilutėje esantis įrašas atitinka abi sąlygas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Produkto ID

Įvertinimai

=">=4000"

=">=50"

Produkto ID

Įvertinimai

2 048

61

16384

35336

83

1 024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9,"Įvertinimai",A1:B2)

Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje funkcija DCOUNTA

Puslapio viršus

Tuščių langelių diapazone gretimų skaičiavimas naudojant funkciją

Funkcija COUNTBLANK pateikia tuščių langelių, esančių vientisame diapazone, skaičių (langeliai yra vientisi, jei susiję nepertraukiama seka). Jei langelyje yra formulė, kuri pateikia tuščią tekstą (""), langelis yra skaičiuojamas.

Pastaba: Skaičiuodami langelius galbūt norite įtraukti tuščius langelius, nes jie jums reikšmingi. Pvz., norite suskaičiuoti visus regiono pardavėjus, nesvarbu, ar jie ką nors pardavė, ar nepardavė.

Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje funkcija COUNTBLANK

Puslapio viršus

Tuščių langelių diapazone negretimas skaičiavimas naudojant funkcijų derinį

Naudokite funkcijų SUM ir IF derinį. Paprastai tai darote masyvo formulė naudodami funkciją IF, kad nustatytumėte, ar kiekviename nurodytame langelyje yra reikšmė, ir tada susumuodami reikšmių FALSE, kurias pateikė formulė, skaičių.

Papildomos informacijos žr. žinių bazės straipsnį XL: Kada naudoti SUM(IF()) vietoj CountBlank() papildomos informacijos.

Puslapio viršus

Reikšmių unikalių pasikartojimų skaičiavimas

Galite suskaičiuoti unikalias reikšmes diapazone, naudodami „PivotTable“ ataskaitą, funkciją COUNTIF funkcijų derinį arba naudodami dialogo langą Išplėstinis filtras.

Unikalių reikšmių skaičiavimas diapazone naudojant „PivotTable“ ataskaitą

Galite naudoti „PivotTable“ ataskaita, jei norite parodyti bendrąsias sumas ir skaičiuoti unikalių reikšmių pasikartojimus.

Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko kelios reikšmės, naudojant" PivotTable "ataskaita" straipsnyje skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko reikšmė.

Puslapio viršus

Unikalių reikšmių skaičiavimas diapazone pagal vieną sąlygą ir naudojant funkciją COUNTIF

Naudokite funkciją COUNTIF norėdami suskaičiuoti, kiek kartų diapazone pasitaiko reikšmė.

Toliau pateiktame pavyzdyje funkciją COUNTIF pateikia rezultatą – 2, tiek kartų reikšmė 250 pasikartojo diapazone A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Parduota vienetų

245

250

250

Nėra

=COUNTIF(A2:A7,250)

Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko viena reikšmė diapazone" straipsnyje skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko reikšmė.

Puslapio viršus

Unikalių reikšmių diapazone, remiantis keliomis sąlygomis derinkite funkcijas naudojant masyvo formulę

Naudokite funkciją SUM kartu su funkcija IF. Paprastai tai darote masyvo formulė naudodami funkciją IF, kad nustatytumėte, ar reikšmė atitinka iš kelių sąlygų sudarytus kriterijus, ir tada susumuodami reikšmių TRUE, kurias pateikė formulė, skaičių.

Toliau pateiktame pavyzdyje funkcija IF naudojama norint patikrinti kiekvieną diapazono A2:A10 langelį ir nustatyti, ar jame yra vardas Darius ar Jonas. Reikšmės TRUE pasikartojimų skaičius pateikiamas susumuotas naudojant funkciją SUM, rezultatas – 7. Šį pavyzdį galite kopijuoti ir įklijuoti į darbalapio langelį A1. Įklijavus pavyzdį, pastebėsite, kad A11 langelyje rodomas klaida #VALUE!. Kad formulė veiktų, turite konvertuoti ją į masyvo formulę paspausdami klavišą F2, tada paspausdami CTRL + SHIFT + ENTER. Langelyje A11 bus rodomas skaičiaus 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Pardavėjas

Sąskaita faktūra

Darius

15000

Jonas

11000

Darius

11000

Jonas

4000

Kairienė

8000

Jonas

6000

Kairienė

14000

Darius

7000

12000

Formulė

Aprašas (rezultatas)

=SUM(IF((A2:A10="Darius")+(A2:A10="Jonas"),1,0))

Sąskaitų, skirtų Dariui arba Jonui, skaičius (7)

Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Skaičiavimas, kaip dažnai kelios tekstinės arba skaitinės reikšmės pasitaiko naudojant funkcijas" straipsnyje skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko reikšmė.

Papildomų patarimų žr. žinių bazės skyriuose:

Puslapio viršus

Unikalių reikšmių skaičiavimas sąrašo stulpelyje naudojant išplėstinį filtrą

Dialogo lange Išplėstinis filtras raskite duomenų stulpelio unikalias reikšmes. Reikšmes galite filtruoti vietoje arba galite ištraukti jas į įklijuoti naujoje vietoje. Tuomet naudodami funkciją ROWS galite apskaičiuoti naujo diapazono elementus.

Pastabos: 

 • Jei filtruojate duomenis vietoje, reikšmės nepanaikinamos iš jūsų darbalapio – viena arba kelios eilutės gali būti paslėptos. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiuoti ir filtruoti spustelėkite Valyti, jei norite dar kartą peržiūrėti tas reikšmes.

 • Jei norite tik sužinoti unikalių reikšmių skaičių, panaudoję išplėstinį filtrą pažymėkite duomenis (filtruotus ar nukopijuotus duomenis) ir peržiūrėkite būsenos juostą. Būsenos juostoje esantis reikšmė Skaičius turi būti lygi unikalių reikšmių skaičiui.

Unikalių reikšmių galite rasti naudodami komandą Išplėstinis (skirtuko duomenys grupė Rūšiuoti ir filtruoti).

Tolesniame paveikslėlyje rodoma, kaip naudoti išplėstinį filtrą norint kopijuoti tik unikalius įrašus į naują darbalapio vietą.

Išplėstinio filtro taikymas norint sukurti unikalių reikšmių sąrašą iš kito sąrašo

Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotame stulpelyje C yra penkios unikalios reikšmės, kurios buvo nukopijuotos iš diapazono stulpelyje A.

Pradinės reikšmės stulpelyje A ir unikalios reikšmes iš stulpelio A, sukurtos stulpelyje C

Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Count unikalių reikšmių naudojant filtrą" straipsnyje unikalių reikšmių apskaičiavimas tarp pasikartojančių.

Puslapio viršus

Unikalių reikšmių skaičiavimas diapazone, kuris atitinka vieną ar kelias sąlygas, ir naudojant sudėtinę formulę

Naudokite įvairius funkcijų IF, SUM, FREQUENCY, MATCH ir LEN derinius:

Daugiau informacijos ieškokite skyriuje "Suskaičiuoti unikalių reikšmių apskaičiavimas naudojant funkcijas" straipsnyje unikalių reikšmių apskaičiavimas tarp pasikartojančių.

Be to, ieškokite straipsnyje kaip nustatyti unikalias sąrašo elementų skaičių.

Puslapio viršus

Specialūs atvejais (visų langelių skaičiavimas, žodžių skaičiavimas)

Naudodami įvairius darbalapio funkcijų derinius galite suskaičiuoti, kiek langelių ar žodžių yra diapazone.

Skaičiuoti skaičių langelių diapazone, naudojant funkcijas

Tarkime, norite nustatyti didelio darbalapio dydį, kad galėtumėte nuspręsti, ar darbaknygėje naudoti rankinį, ar automatinį skaičiavimą . Norėdami suskaičiuoti visus diapazono langelius, naudokite formulę, kuri sudaugina funkcijų ROWS ir COLUMNS pateiktas reikšmes.

Šį pavyzdį bus lengviau suprasti, jei nukopijuosite jį į tuščią darbalapį.

Kaip kopijuoti pavyzdį

 1. Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.

 2. Pažymėkite žinyno temoje pateiktą pavyzdį.

  Pastaba: Eilučių ir stulpelių antraščių nežymėkite.

  Pavyzdžio iš žinyno žymėjimas

  Pavyzdžio iš žinyno žymėjimas

 3. Paspauskite CTRL+C.

 4. Darbalapyje pažymėkite langelį A1 ir paspauskite klavišus CTRL+V.

 5. Norėdami pereiti nuo rezultatų peržiūros prie rezultatus grąžinančių formulių peržiūros, paspauskite CTRL+` (kairinis kirtis) arba skirtuko Formulės grupėje Formulės tikrinimas spustelėkite mygtuką Rodyti formules.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Regionas

Mėnuo

Pardavimai

Rytų

saus

$18,000

Rytų

Vas

23 000 EUR

Rytų

Kov

19 000 EUR

Formulė

Aprašas (rezultatas)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Bendras langelių diapazone skaičius (9)

Puslapio viršus

Žodžių skaičiavimas diapazone naudojant sudėtinę formulę

Naudokite funkcijų SUM, IF, LEN ir SUBSTITUTE derinį masyvo formulė. Šiame pavyzdyje pateikiamas rezultatas, gautas naudojant sudėtinę formulę, kuri randa žodžius 7 langelių diapazone (3 iš jų yra tušti). Kai kurių langelių pradžioje arba pabaigos yra tarpų – funkcijos TRIM ir SUBSTITUTE pašalina šiuos papildomus tarpus prieš skaičiavimą.

Šioje lentelėje nukopijuokite tekstą, esantį langeliuose nuo A2 iki A11. Prieš įklijuodami tekstą į A1 langelį darbalapyje, pakeiskite stulpelio A plotį taip, kad jis būtų apie 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Teksto eilutė

Šeši žodžiai ir keturi pabaigoje esantys tarpai    

   Šeši žodžiai ir keturi pradžioje esantys tarpai

Aštuoni žodžiai, keli kableliai ir du pabaigoje esantys tarpai  

Kai kurių simbolių, pvz., kablelių ar taškų, nepaisoma.

Formulė

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0,0,LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8," ",""))+1))

Po to, kai įklijuosite tekstą į darbalapio langelį A1, pažymėkite langelį A11, paspauskite F2, tada paspauskite SHIFT + CTRL + ENTER, kad įvestumėte formulę kaip masyvo formulę. Langelyje A11 turi būti rodomas teisingas rezultatas (29).

Puslapio viršus

Skaičiavimų ir rezultatų rodymas būsenos juostoje

Pasirinkus vieną ar kelis langelius, programos „Excel“ būsenos juostoje bus rodoma informacija apie tuose langeliuose esančius duomenis. Pavyzdžiui, jei darbalaukyje pasirinkti keturi langeliai, ir juose yra reikšmės 2, 3, teksto eilutė (pvz., „debesis“) ir 4, visos šios reikšmės gali būti rodomos būsenos juostoje tuo pačiu metu: vidurkis, skaičiuoti, skaitinė reikšmė, min., maks. ir suma. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite būsenos juostoje, kad būtų parodytos arba paslėptos visos šios reikšmės. Šios reikšmės rodomos paveikslėlyje.

Būsenos juosta, kurioje pateikiami skaičiavimai ir pažymėtų langelių rezultatai

Pastaba: Ankstesnėje „Excel“ versijoje šios reikšmės gali būti rodomos būsenos juostoje, tačiau tik po vieną.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×