Darbo pradžia

Automatinis duomenų įvedimas į darbalapio langelius

Automatinis duomenų įvedimas į darbalapio langelius

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Užuot duomenis į darbalapį įvedę rankiniu būdu, galite naudoti Automatinio užpildymo funkciją, kad į langelius įvestumėte šabloną atitinkančius duomenis arba pagal duomenis, įvestus kituose langeliuose, sukurtus duomenis.

Šiame straipsnyje nepaaiškinama, kaip rankiniu būdu įvesti duomenis arba įvesti duomenis tuo pačiu metu keliuose darbalapiuose. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip rankiniu būdu įvesti duomenis, ieškokite straipsnyje Neautomatinis duomenų įvedimas į darbalapio langelius.

Automatinis stulpelyje jau esančių verčių kartojimas

Jei keli pirmieji simboliai, kuriuos įvedate į langelį, sutampa su stulpelyje esančiu įrašu, programa „Excel“ automatiškai įveda likusius simbolius. Programa „Excel“ automatiškai užpildo tik tuos įrašus, kuriuose yra tekstas ar teksto ir skaitmenų derinys. Įrašai, kuriuose yra tik skaitmenys, datos ar laikas, automatiškai neužpildomi.

„Excel“ baigus tai, ką jūs pradėjote spausdinti, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami priimti siūlomą įrašą, paspauskite klavišą Enter.

  Užpildyto įrašo didžiosios ir mažosios raidės tiksliai sutampa su esamo įrašo didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis.

 • Norėdami pakeisti automatiškai įvedamus simbolius, tęskite įvedimą.

 • Norėdami panaikinti automatiškai įvedamus simbolius, paspauskite klavišą Backspace.

Pastaba: 

 • Programa „Excel“ užpildo įrašą tik tada, kai žymeklis yra langelio turinio pabaigoje.

 • Programa „Excel“ kuria galimų automatinio vykdymo įrašų sąrašą pagal stulpelį, kuriame yra aktyvus langelis. Eilutėje kartojami įrašai automatiškai neužpildomi.

Automatinio langelių verčių užpildymo įjungimas arba išjungimas

Jei nenorite, kad „Excel“ automatiškai užpildytų langelių vertes, galite išjungti šią funkciją.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiau, tada dalyje Redagavimo parinktys pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Leisti langelių reikšmių automatinį vykdymą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį langelių reikšmių užpildymą.

Duomenų įvedimas į lygiagrečius langelius naudojant užpildo rankenėlę

Norėdami greitai užpildyti kelių tipų duomenų sekas, galite pažymėti langelius ir vilkti užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė . Norėdami naudoti užpildo rankenėlę, turite pasirinkti langelį, kurį naudosite kaip papildomų langelių užpildymo pagrindą, tada turite vilkti užpildo rankenėlę per norimus užpildyti langelius arba žemyn.

Numatyta, kad užpildo rankenėlė bus rodoma, bet galite ją slėpti arba rodyti, jei ji paslėpta.

Nuvilkus užpildo rankenėlę, rodomas mygtukas Automatinio užpildymo parinktys. Jei nenorite, kad kiekvieną kartą velkant užpildo rankenėlę būtų rodomas mygtukas Automatinio užpildymo parinktys, galite jį išjungti. Taip pat, jei velkant užpildo rankenėlę nerodomas mygtukas Automatinio užpildymo parinktys, įjunkite jį.

Rodyti arba slėpti užpildo rankenėlę

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiau, tada srityje Redagavimo parinktys išvalykite arba pažymėkite žymės langelį Įgalinti užpildo rankenėlę ir langelių nuvilkimą, kad būtų rodoma arba slepiama užpildo rankenėlė.

 3. Jei nenorite keisti esamų duomenų, vilkdami užpildo rankenėlę įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Įspėti prieš užrašant ant langelių. Jei nenorite, kad būtų rodomas pranešimas apie užrašymą ant netuščių langelių, galite išvalyti šį žymės langelį.

Užpildo rankenėlės vilkimas norint įvesti duomenis į gretimus langelius

 1. Pažymėkite langelius, kuriuose yra į gretimus langelius norimi užpildyti duomenys.

 2. Vilkite užpildo rankenėlę per norimus užpildyti langelius.

 3. Norėdami keisti žymėjimo užpildymo būdą, spustelėkite Automatinio užpildymo parinktys Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite norimą parinktį.

  Pavyzdžiui, spustelėdami Tik formatavimo užpildymas galite pasirinkti užpildyti tik langelių formatus, o spustelėdami Užpildyti be formatavimo – tik langelio turinį.

Pastaba: Jei vilksite užpildo rankenėlę aukštyn arba į kairę nuo žymėjimo ir sustosite pažymėtuose langeliuose neužeidami už žymėjimo pirmojo stulpelio ar viršutinės eilutės, programa Excel panaikins žymėjime esančius duomenis. Turite vilkti užpildo rankenėlę už pažymėtos srities ribų prieš atleisdami pelės mygtuką.

Įjungti arba išjungti automatinio užpildymo parinktis

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiau, tada įklijuokite turinį ir dalyje Iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Rodyti mygtuką Įklijavimo parinktys, kai įklijuojamas turinys, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią parinktį.

Įvesti duomenis į lygiagrečius langelius naudojant užpildymo komandą

Galite naudoti komandą Užpildymas, kad į aktyvintą langelį arba pasirinktą diapazoną įvestumėte lygiagretaus langelio arba diapazono turinį.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami į aktyvintą langelį įvesti lygiagretaus langelio turinį, pasirinkite tuščią langelį, esantį po langeliu, kuriame esančius duomenis norite įvesti į tuščią langelį, virš jo, arba jo kairėje ar dešinėje pusėje.

  • Norėdami užpildyti lygiagrečius langelius, pasirinkite langelį, kuriame yra norimas užpildyti turinys, ir lygiagrečius langelius, į kuriuos norite įvesti turinį.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Užpildymas, tada spustelėkite Žemyn, Dešinėje, Aukštyn, arba Kairėje.

„Excel“ juostelės vaizdas

Spartusis klavišas    Norėdami į langelį greitai įvesti lygiagretaus langelio turinį, galite paspausti Ctrl + D, kad įvestumėte aukščiau esančio langelio turinį, arba Ctrl + R, kad įvestumėte kairėje esančio langelio turinį.

Formulių įvedimas į lygiagrečius langelius

 1. Pažymėkite langelį, kuriame yra į gretimus langelius norima užpildyti formulė.

 2. Vilkite užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė per norimus užpildyti langelius.

 3. Norėdami pasirinkti, kaip užpildyti žymėjimą, spustelėkite Automatinio užpildymo parinktys Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite norimą parinktį.

  Pastaba: Jei neįgalintas automatinis darbaknygės apskaičiavimas, užpildžius langelius formulės iš naujo neskaičiuos. Norėdami patikrinti savo darbaknygės skaičiavimo parinktis, atlikite šiuos veiksmus:

 4. Spustelėkite skirtuką Failas.

 5. Dalyje Excel spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite kategoriją Formulės.

 6. Dalyje Skaičiavimo parinktys žiūrėkite Darbaknygės skaičiavimas.

  • Automatiškai    Formulės automatiškai skaičiuoja iš naujo.

  • Automatiškai, išskyrus duomenų lenteles.    Formulės skaičiuoja iš naujo, išskyrus tada, kai formulė yra duomenų lentelė.

  • Neautomatiškai    Formulės niekada neskaičiuoja iš naujo automatiškai.

  • Prieš įrašant perskaičiuoti darbaknygę    Ši parinktis prieinama tik jei Darbaknygės skaičiavimas nustatytas kaip Neautomatinis. Jei pažymėtas šis žymės langelis, formulės automatiškai neperskaičiuoja, kol neįrašote darbaknygės. Įsidėmėkite, kad darbaknygę įrašyti gali ir kiti veiksmai, pvz., komandos Siųsti į naudojimas.

   Pastabos: 

   • Taip pat galite užpildyti aktyvų langelį gretimo langelio formule naudodami komandą Užpildyti (skirtuko Redagavimas grupė Pagrindinis) arba paspausdami klavišus Ctrl + D ar Ctrl + R, kad užpildytumėte langelį, esantį po langeliu, kuriame yra formulė, arba į dešinę nuo jo.

   • Galite automatiškai užpildyti formulę visuose gretimuose langeliuose, kuriuose ji taikoma, žemyn du kartus spustelėdami pirmojo langelio, kuriame yra formulė, užpildo rankenėlę. Pavyzdžiui, langeliuose A1:A15 ir B1:B15 yra skaičiai, o jūs įvedate formulę =A1+B1 į langelį C1. Norėdami kopijuoti šią formulę į langelius C2:C15, pažymėkite langelį C1 ir du kartus spustelėkite užpildo rankenėlę.

Skaitmenų, datų ar kitų įtaisytųjų sekos elementų sekos užpildymas

Naudodami užpildo rankenėlę arba komandą Užpildymas, galite greitai užpildyti diapazono langelius skaitmenų ar datų seka arba įtaisytąja dienų, savaitgalių, mėnesių ar metų seka.

Užpildyti langelių sekas naudojant užpildo rankenėlę

 1. Pažymėkite pirmąjį norimo užpildyti diapazono langelį.

 2. Įveskite pirmąją sekos reikšmę.

 3. Įveskite reikšmę į kitą langelį, kad nustatytumėte trafaretą.

  Pavyzdžiui, jei norite sekos 1, 2, 3, 4, 5..., į pirmuosius du langelius įveskite 1 ir 2. Jei norite sekos 2, 4, 6, 8..., įveskite 2 ir 4. Jei norite sekos 2, 2, 2, 2..., galite palikti antrąjį langelį tuščią.

 4. Pažymėkite langelį ar langelius, kuriuose yra pradinės reikšmės.

 5. Vilkite užpildo rankenėlę Užpildo rankenėlė per norimą užpildyti diapazoną.

  Norėdami užpildyti didėjančia tvarka, vilkite žemyn arba į dešinę. Norėdami užpildyti mažėjančia tvarka, vilkite aukštyn arba į kairę.

  Pastaba: 

 6. Taip pat galite nurodyti sekos tipą naudodami dešinįjį pelės mygtuką ir vilkdami užpildo rankenėlę per diapazoną, tada spustelėdami atitinkamą kontekstinis meniu. Pavyzdžiui, jei pradinė reikšmė yra data SAUS 2007, spustelėkite Įrašyti mėnesius, kad gautumėte seką VAS 2007, KOV 2007 ir t. t.; arba spustelėkite Įrašyti metus, kad gautumėte seką SAUS 2007, SAUS 2008 ir t. t.

 7. Jei žymėjime yra skaitmenų, galite valdyti norimos kurti sekos tipą.

 8. Galite nerodyti sekas Automatinis užpildymas, jei vilkdami dviejų ar daugiau langelių žymėjimo užpildo rankenėlę laikysite nuspaudę klavišą Ctrl. Pažymėtos reikšmės kopijuojamos į gretimus langelius, o programa Excel neišplečia sekos.

Užpildyti langelių sekas naudojant užpildymo komandą

 1. Pažymėkite pirmąjį norimo užpildyti diapazono langelį.

 2. Įveskite pirmąją sekos reikšmę.

 3. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Užpildyti ir spustelėkite Sekos

  „Excel“ juostelės vaizdas

 4. Srityje Tipas spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Linijinė    Sukuriama seka, kuri skaičiuojama iš eilės pridedant lauke Tarpinė reikšmė esančią reikšmę prie kiekvienos langelio reikšmės.

  • Augimo    Sukuriama seka, kuri skaičiuojama iš eilės dauginant lauke Tarpinė reikšmė esančią reikšmę iš kiekvienos langelio reikšmės.

  • Datos    Sukuriama seka, kuri užpildo datos reikšmes didėjimo tvarka pagal lauke Tarpinė reikšmė esančią reikšmę atsižvelgdama į vienetą, nurodytą Datos vienetas.

  • Automatinis užpildymas    Sukuriama seka, kuri pateikia tokius pat rezultatus, kaip ir gaunamus velkant užpildo rankenėlę.

 5. Norėdami sukurti sekos šabloną, laukuose Tarpinė reikšmė ir Galutinė reikšmė įveskite norimas vertes.

Galimų užpildyti sekų pavyzdžiai

Kai užpildote seką, žymėjimas išplečiamas taip, kaip pavaizduota šioje lentelėje. Šioje lentelėje kableliais atskirti elementai talpinami atskiruose gretimuose darbalapio langeliuose.

Pradinis pasirinkimas

Išplėstinė seka

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Pr

A, T, K,...

Pirmadienis

antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis,...

Sau

vas, kov, bal,...

saus, bal

liep, spal, saus,...

07 saus, 07 bal

07 liep, 07 spal, 08 saus,...

saus 15, bal 15

liep 15, spal 15,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

saus 1, kov 1

geg 1, liep 1, rugs 1,...

3 ketv. (arba 3 ketv., arba 3 ketvirtis)

4 ketv., 1 ketv., 2 ketv.,...

tekstas1, tekstasA

tekstas2, tekstasA, tekstas3, tekstasA,...

1 laikotarpis

2 laikotarpis, 3 laikotarpis,...

1 produktas

2 produktas, 3 produktas,...

Duomenų užpildas naudojant pasirinktines užpildo sekas

Norėdami, kad tam tikrą duomenų seką (pvz., vardų ar pardavimo regionų sąrašą) būtų lengviau įvesti, galite kurti pasirinktines užpildo sekas. Pasirinktinę užpildo seką galima kurti pagal esamų darbalapio elementų sąrašą arba galima įvesti naują sąrašą. Įtaisytųjų sekų (pvz., kaip mėnesių ir dienų užpildo sekų) redaguoti ir naikinti negalima, o pasirinktines užpildo sekas – galima.

Pastaba: Pasirinktiniame sąraše gali būti tik tekstas arba teksto ir skaitmenų derinys.

Pasirinktinės užpildo sekos, sukurtos pagal esamą elementų sąrašą, naudojimas

 1. Darbalapyje pažymėkite elementų, norimų naudoti užpildo sekoje, sąrašą.

 2. Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Parinktys.

 3. Spustelėkite Išsamiau ir dalyje Bendra spustelėkite mygtuką Redaguoti pasirinktinius sąrašus.

 4. Užtikrinkite, kad pažymėto elementų sąrašo lauko nuoroda rodoma lauke Importuoti sąrašą iš langelių, ir spustelėkite Importuoti.

  Jūsų pažymėtame sąraše esantys elementai pridedami prie lauko Pasirinktiniai sąrašai.

 5. Dukart spustelėkite Gerai.

 6. Darbalapyje spustelėkite langelį, tada įveskite pasirinktinės užpildo sekos elementą, kurį norite naudoti sąrašui pradėti.

 7. Vilkite užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė per norimus užpildyti langelius.

Pasirinktinės užpildo sekos, sukurtos pagal naują elementų sąrašą, naudojimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiau ir dalyje Bendra spustelėkite Redaguoti pasirinktinius sąrašus.

 3. Lauke Pasirinktiniai sąrašai spustelėkite NAUJAS SĄRAŠAS, tada įveskite įrašus į lauką Sąrašo įrašai pradėdami nuo pirmojo įrašo.

 4. Po kiekvieno įrašo paspauskite klavišą Enter.

 5. Užbaigę sąrašą, spustelėkite Pridėti, tada du kartus spustelėkite Gerai.

 6. Darbalapyje spustelėkite langelį, tada įveskite pasirinktinės užpildo sekos elementą, kurį norite naudoti sąrašui pradėti.

 7. Vilkite užpildo rankenėlę Užpildo rankenėlė per norimus užpildyti langelius.

Pasirinktinės užpildo sekos redagavimas arba naikinimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Parinktys.

 2. Spustelėkite kategoriją Išsamiau ir dalyje Bendra spustelėkite Redaguoti pasirinktinius sąrašus.

 3. Lauke Pasirinktiniai sąrašai pasirinkite norimą redaguoti arba naikinti sąrašą, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami redaguoti užpildo seką, atlikite norimus keitimus lauke Sąrašo įrašai ir spustelėkite Pridėti.

  • Norėdami naikinti užpildo seką, spustelėkite Naikinti.

Šiame straipsnyje nepaaiškinama, kaip įvesti duomenis neautomatiniu būdu arba kaip vienu metu įvesti duomenis keliuose darbalapiuose. Daugiau informacijos apie tai, kaip įvesti duomenis neautomatiniu būdu, rasite straipsnyje Neautomatinis duomenų įvedimas į darbalapio langelius.

Automatinis stulpelyje jau esančių verčių kartojimas

Jei keli pirmieji simboliai, kuriuos įvedate į langelį, sutampa su stulpelyje esančiu įrašu, programa „Excel“ automatiškai įveda likusius simbolius. Programa „Excel“ automatiškai užpildo tik tuos įrašus, kuriuose yra tekstas ar teksto ir skaitmenų derinys. Įrašai, kuriuose yra tik skaitmenys, datos ar laikas, automatiškai neužpildomi.

„Excel“ baigus tai, ką jūs pradėjote spausdinti, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami priimti siūlomą įrašą, paspauskite klavišą „ENTER“.

  Užpildyto įrašo didžiosios ir mažosios raidės tiksliai sutampa su esamo įrašo didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis.

 • Norėdami pakeisti automatiškai įvedamus simbolius, tęskite įvedimą.

 • Norėdami panaikinti automatiškai įvedamus simbolius, paspauskite klavišą „BACKSPACE“.

Pastabos: 

 • Programa „Excel“ užpildo įrašą tik tada, kai žymeklis yra langelio turinio pabaigoje.

 • Programa „Excel“ kuria galimų automatinio vykdymo įrašų sąrašą pagal stulpelį, kuriame yra aktyvus langelis. Eilutėje kartojami įrašai automatiškai neužpildomi.

Automatinio langelių verčių užpildymo išjungimas

Jei nenorite, kad „Excel“ automatiškai užpildytų langelių vertes, galite išjungti šią funkciją.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Dalyje „Excel“ spustelėkite Parinktys.

 3. Spustelėkite Išsamiau, tada dalyje Redagavimo parinktys išvalykite arba pažymėkite žymės langelį Leisti langelių reikšmių automatinį vykdymą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį langelių reikšmių užpildymą.

Duomenų užpildymui naudokite užpildymo rankenėlę

Norėdami greitai užpildyti kelių tipų duomenų sekas, galite pažymėti langelius ir vilkti užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė . Norėdami naudoti užpildo rankenėlę, turite pasirinkti langelį, kurį naudosite kaip papildomų langelių užpildymo pagrindą, tada turite vilkti užpildo rankenėlę per norimus užpildyti langelius arba žemyn.

Užpildo rankenėlės slėpimas arba rodymas

Numatyta, kad užpildo rankenėlė bus rodoma, bet galite ją slėpti arba rodyti, jei ji paslėpta.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Dalyje „Excel“ spustelėkite Parinktys.

 3. Spustelėkite Išsamiau, tada srityje Redagavimo parinktys išvalykite arba pažymėkite žymės langelį Įgalinti užpildo rankenėlę ir langelių nuvilkimą, kad būtų slepiama arba rodoma užpildo rankenėlė.

 4. Jei nenorite keisti esamų duomenų, vilkdami užpildo rankenėlę įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Įspėti prieš užrašant ant langelių. Jei nenorite, kad būtų rodomas pranešimas apie užrašymą ant netuščių langelių, galite išvalyti šį žymės langelį.

Naudodami automatinio užpildymo parinktis galite pakeisti, kaip pasirinkimas užpildomas

Nuvilkus užpildo rankenėlę, pasirodo Automatinio užpildymo mygtukas, Mygtuko paveikslėlis kad galėtumėte pakeisti, kaip užpildomas pasirinkimas. Pavyzdžiui, spustelėdami Tik formatavimo užpildymas galite pasirinkti užpildyti tik langelių formatus, o spustelėdami Užpildyti be formatavimo – tik langelio turinį.

Įjungti arba išjungti automatinio užpildymo parinktis

Jei nenorite, kad kiekvieną kartą velkant užpildo rankenėlę būtų rodomas mygtukas Automatinio užpildymo parinktys, galite jį išjungti. Taip pat, jei velkant užpildo rankenėlę nerodomas mygtukas Automatinio užpildymo parinktys, įjunkite jį.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Dalyje „Excel“ spustelėkite Parinktys.

 3. Spustelėkite Išsamiau, tada įklijuokite turinį ir dalyje Iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas išvalykite žymės langelį Rodyti mygtuką Įklijavimo parinktys, kai įklijuojamas turinys.

Įvesti duomenis į lygiagrečius langelius naudojant užpildymo komandą

Galite naudoti komandą Užpildymas, kad į aktyvintą langelį arba pasirinktą diapazoną įvestumėte lygiagretaus langelio arba diapazono turinį, arba galite greitai užpildyti gretimus langelius, vilkdami užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė .

Aktyvaus langelio užpildymas gretimo langelio turiniu

 1. Pasirinkite tuščią langelį, esantį po langeliu, kuriame esančius duomenis norite įvesti į tuščią langelį, virš jo, arba jo kairėje ar dešinėje pusėje.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Užpildymas, tada spustelėkite Žemyn, Dešinėje, Aukštyn, arba Kairėje.

„Excel“ juostelės vaizdas

Patarimas: Norėdami į langelį greitai įvesti lygiagretaus langelio turinį, galite paspausti „CTRL“+ D, kad įvestumėte aukščiau esančio langelio turinį, arba „CTRL“+ R, kad įvestumėte kairėje esančio langelio turinį. Norėdami užpildyti langelį žemiau esančio langelio turiniu (t. y. užpildyti aukštyn), skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Užpildyti, tada spustelėkite Aukštyn. Norėdami užpildyti langelį dešinėje esančio langelio turiniu (užpildyti kairėn), skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Užpildyti, tada spustelėkite Kairėn.

Užpildo rankenėlės vilkimas norint įvesti duomenis į gretimus langelius

 1. Pažymėkite langelius, kuriuose yra į gretimus langelius norimi užpildyti duomenys.

 2. Vilkite užpildo rankenėlę per norimus užpildyti langelius.

 3. Norėdami keisti žymėjimo užpildymo būdą, spustelėkite Automatinio užpildymo parinktys Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite norimą parinktį.

Pastaba: Jei vilksite užpildo rankenėlę aukštyn arba į kairę nuo žymėjimo ir sustosite pažymėtuose langeliuose neužeidami už žymėjimo pirmojo stulpelio ar viršutinės eilutės, programa Excel panaikins žymėjime esančius duomenis. Turite vilkti užpildo rankenėlę už pažymėtos srities ribų prieš atleisdami pelės mygtuką.

Formulių įvedimas į lygiagrečius langelius

 1. Pažymėkite langelį, kuriame yra į gretimus langelius norima užpildyti formulė.

 2. Vilkite užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė per norimus užpildyti langelius.

 3. Norėdami pasirinkti, kaip užpildyti žymėjimą, spustelėkite Automatinio užpildymo parinktys Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite norimą parinktį.

  Pastaba: Jei neįgalintas automatinis darbaknygės apskaičiavimas, užpildžius langelius formulės iš naujo neskaičiuos. Norėdami patikrinti savo darbaknygės skaičiavimo parinktis, atlikite šiuos veiksmus:

 4. Spustelėkite skirtuką Failas.

 5. Dalyje Excel spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite kategoriją Formulės.

 6. Dalyje Skaičiavimo parinktys žiūrėkite Darbaknygės skaičiavimas.

  • Automatiškai    Formulės automatiškai skaičiuoja iš naujo.

  • Automatiškai, išskyrus duomenų lenteles.    Formulės skaičiuoja iš naujo, išskyrus tada, kai formulė yra duomenų lentelė.

  • Neautomatiškai    Formulės niekada neskaičiuoja iš naujo automatiškai.

  • Prieš įrašant perskaičiuoti darbaknygę    Ši parinktis prieinama tik jei Darbaknygės skaičiavimas nustatytas kaip Neautomatinis. Jei pažymėtas šis žymės langelis, formulės automatiškai neperskaičiuoja, kol neįrašote darbaknygės. Įsidėmėkite, kad darbaknygę įrašyti gali ir kiti veiksmai, pvz., komandos Siųsti į naudojimas.

Patarimai

 • Taip pat galite užpildyti aktyvų langelį gretimo langelio formule naudodami komandą Užpildyti (skirtuko Redagavimas grupė Pagrindinis) arba paspausdami klavišus „CTRL“ + D ar „CTRL“ + R, kad užpildytumėte langelį, esantį po langeliu, kuriame yra formulė, arba į dešinę nuo jo.

 • Galite automatiškai užpildyti formulę visuose gretimuose langeliuose, kuriuose ji taikoma, žemyn du kartus spustelėdami pirmojo langelio, kuriame yra formulė, užpildo rankenėlę. Pavyzdžiui, langeliuose A1:A15 ir B1:B15 yra skaičiai, o jūs įvedate formulę =A1+B1 į langelį C1. Norėdami kopijuoti šią formulę į langelius C2:C15, pažymėkite langelį C1 ir du kartus spustelėkite užpildo rankenėlę.

Skaitmenų, datų ar kitų įtaisytųjų sekos elementų sekos užpildymas

Naudodamiužpildymo rankenėlė galite greitai užpildyti diapazono langelius skaitmenų ar datų seka arba įtaisytąja dienų, savaitgalių, mėnesių ar metų seka.

 1. Pasirinkite pirmąjį norimo užpildyti diapazono langelį.

 2. Įveskite pirmąją sekos reikšmę.

 3. Įveskite reikšmę į kitą langelį, kad nustatytumėte trafaretą.

  Pavyzdžiui, jei norite sekos 1, 2, 3, 4, 5..., į pirmuosius du langelius įveskite 1 ir 2. Jei norite sekos 2, 4, 6, 8..., įveskite 2 ir 4. Jei norite sekos 2, 2, 2, 2..., galite palikti antrąjį langelį tuščią.

Daugiau galimų užpildyti sekų pavyzdžių

Kai užpildote seką, žymėjimas išplečiamas taip, kaip pavaizduota šioje lentelėje. Šioje lentelėje kableliais atskirti elementai talpinami atskiruose gretimuose darbalapio langeliuose.

Pradinis pasirinkimas

Išplėstinė seka

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Pr

A, T, K,...

Pirmadienis

antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis,...

Sau

vas, kov, bal,...

saus, bal

liep, spal, saus,...

07 saus, 07 bal

07 liep, 07 spal, 08 saus,...

saus 15, bal 15

liep 15, spal 15,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

saus 1, kov 1

geg 1, liep 1, rugs 1,...

3 ketv. (arba 3 ketv., arba 3 ketvirtis)

4 ketv., 1 ketv., 2 ketv.,...

tekstas1, tekstasA

tekstas2, tekstasA, tekstas3, tekstasA,...

1 laikotarpis

2 laikotarpis, 3 laikotarpis,...

1 produktas

2 produktas, 3 produktas,...

 1. Pažymėkite langelį ar langelius, kuriuose yra pradinės reikšmės.

 2. Vilkite užpildo rankenėlę Užpildo rankenėlė per norimą užpildyti diapazoną.

  Norėdami užpildyti didėjančia tvarka, vilkite žemyn arba į dešinę. Norėdami užpildyti mažėjančia tvarka, vilkite aukštyn arba į kairę.

Patarimai

 • Taip pat galite nurodyti sekos tipą naudodami dešinįjį pelės mygtuką ir vilkdami užpildo rankenėlę per diapazoną, tada spustelėdami atitinkamą kontekstinis meniu. Pavyzdžiui, jei pradinė reikšmė yra data SAUS 2007, spustelėkite Įrašyti mėnesius, kad gautumėte seką VAS 2007, KOV 2007 ir t. t.; arba spustelėkite Įrašyti metus, kad gautumėte seką SAUS 2007, SAUS 2008 ir t. t.

 • Jei žymėjime yra skaitmenų, galite valdyti norimos kurti sekos tipą.

Langelių užpildymas skaičių eilute

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Užpildyti ir spustelėkite Sekos

  „Excel“ juostelės vaizdas

 2. Srityje Tipas spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Linijinė    Sukuriama seka, kuri skaičiuojama iš eilės pridedant lauke Tarpinė reikšmė esančią reikšmę prie kiekvienos langelio reikšmės.

  • Augimo    Sukuriama seka, kuri skaičiuojama iš eilės dauginant lauke Tarpinė reikšmė esančią reikšmę iš kiekvienos langelio reikšmės.

  • Datos    Sukuriama seka, kuri užpildo datos reikšmes didėjimo tvarka pagal lauke Tarpinė reikšmė esančią reikšmę atsižvelgdama į vienetą, nurodytą Datos vienetas.

  • Automatinis užpildymas    Sukuriama seka, kuri pateikia tokius pat rezultatus, kaip ir gaunamus velkant užpildo rankenėlę.

 3. Galite nerodyti sekas Automatinis užpildymas, jei vilkdami dviejų ar daugiau langelių žymėjimo užpildo rankenėlę laikysite nuspaudę klavišą „CTRL“. Pažymėtos reikšmės kopijuojamos į gretimus langelius, o programa Excel neišplečia sekos.

Duomenų užpildas naudojant pasirinktines užpildo sekas

Norėdami, kad tam tikrą duomenų seką (pvz., vardų ar pardavimo regionų sąrašą) būtų lengviau įvesti, galite kurti pasirinktines užpildo sekas. Pasirinktinę užpildo seką galima kurti pagal esamų darbalapio elementų sąrašą arba galima įvesti naują sąrašą. Įtaisytųjų sekų (pvz., kaip mėnesių ir dienų užpildo sekų) redaguoti ir naikinti negalima, o pasirinktines užpildo sekas – galima.

Pastaba: Pasirinktiniame sąraše gali būti tik tekstas arba teksto ir skaitmenų derinys. Pasirinktiniame sąraše, kuriame yra tik skaičiai, pvz., nuo 0 iki 100, pirmiausia turite sukurti skaičių, suformatuotų kaip tekstas, sąrašą.

Skaičių formatavimas kaip teksto

 1. Pasirinkite pakankamai langelių sąrašui skaičių, kuriuos norite formatuoti kaip tekstą.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Skaičius lange Skaičių formatas spustelėkite rodyklę, tada spustelėkite Tekstas.

„Excel“ juostelės vaizdas

Patarimas: Gali prireikti spustelėti Daugiau skaičių formatų, kad sąraše pamatytumėte formatą Tekstas.

 1. Suformatuotuose langeliuose įveskite skaičių sąrašą.

Pasirinktinės užpildo sekos, sukurtos pagal esamą elementų sąrašą, naudojimas

 1. Darbalapyje pažymėkite elementų, norimų naudoti užpildo sekoje, sąrašą.

 2. Spustelėkite skirtuką Failas.

 3. Dalyje „Excel“ spustelėkite Parinktys.

 4. Spustelėkite Išsamiau ir dalyje Bendra spustelėkite Redaguoti pasirinktinius sąrašus.

 5. Užtikrinkite, kad pažymėto elementų sąrašo lauko nuoroda rodoma lauke Importuoti sąrašą iš langelių, ir spustelėkite Importuoti.

  Jūsų pažymėtame sąraše esantys elementai pridedami prie lauko Pasirinktiniai sąrašai.

 6. Dukart spustelėkite Gerai.

 7. Darbalapyje spustelėkite langelį, tada įveskite pasirinktinės užpildo sekos elementą, kurį norite naudoti sąrašui pradėti.

 8. Vilkite užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė per norimus užpildyti langelius.

Pasirinktinės užpildo sekos, sukurtos pagal naują elementų sąrašą, naudojimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Dalyje „Excel“ spustelėkite Parinktys.

 3. Spustelėkite Išsamiau ir dalyje Bendra spustelėkite Redaguoti pasirinktinius sąrašus.

 4. Lauke Pasirinktiniai sąrašai spustelėkite NAUJAS SĄRAŠAS, tada įveskite įrašus į lauką Sąrašo įrašai pradėdami nuo pirmojo įrašo.

 5. Po kiekvieno įrašo paspauskite klavišą ENTER.

 6. Užbaigę sąrašą, spustelėkite Pridėti, tada du kartus spustelėkite Gerai.

 7. Darbalapyje spustelėkite langelį, tada įveskite pasirinktinės užpildo sekos elementą, kurį norite naudoti sąrašui pradėti.

 8. Vilkite užpildo rankenėlę Užpildo rankenėlė per norimus užpildyti langelius.

Pasirinktinės užpildo sekos redagavimas arba naikinimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Dalyje „Excel“ spustelėkite Parinktys.

 3. Spustelėkite kategoriją Išsamiau ir dalyje Bendra spustelėkite Redaguoti pasirinktinius sąrašus.

 4. Lauke Pasirinktiniai sąrašai pasirinkite norimą redaguoti arba naikinti sąrašą, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami redaguoti užpildo seką, atlikite norimus keitimus lauke Sąrašo įrašai ir spustelėkite Pridėti.

  • Norėdami naikinti užpildo seką, spustelėkite Naikinti.

Puslapio viršus

Užuot duomenis į darbalapį įvedę rankiniu būdu, galite naudoti Automatinio užpildymo funkciją, kad į langelius įvestumėte šabloną atitinkančius duomenis arba pagal duomenis, įvestus kituose langeliuose, sukurtus duomenis. Šiame straipsnyje nepaaiškinama, kaip neautomatiniu būdu įvesti duomenis arba kaip vienu metu įvesti duomenis į kelis darbalapius. Informacijos apie neautomatinį duomenų įvedimą ieškokite straipsnyje Neautomatinis duomenų įvedimas.

Automatinis stulpelyje jau esančių verčių kartojimas

Jei keli pirmieji simboliai, kuriuos įvedate į langelį, sutampa su stulpelyje esančiu įrašu, programa „Excel“ automatiškai įveda likusius simbolius. Programa „Excel“ automatiškai užpildo tik tuos įrašus, kuriuose yra tekstas ar teksto ir skaitmenų derinys. Įrašai, kuriuose yra tik skaitmenys, datos ar laikas, automatiškai neužpildomi.

„Excel“ baigus tai, ką jūs pradėjote spausdinti, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami priimti siūlomą įrašą, paspauskite klavišą „ENTER“.

  Užpildyto įrašo didžiosios ir mažosios raidės tiksliai sutampa su esamo įrašo didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis.

 • Norėdami pakeisti automatiškai įvedamus simbolius, tęskite įvedimą.

 • Norėdami panaikinti automatiškai įvedamus simbolius, paspauskite klavišą „BACKSPACE“.

Pastabos: 

 • Programa „Excel“ užpildo įrašą tik tada, kai žymeklis yra langelio turinio pabaigoje.

 • Programa „Excel“ kuria galimų automatinio vykdymo įrašų sąrašą pagal stulpelį, kuriame yra aktyvus langelis. Eilutėje kartojami įrašai automatiškai neužpildomi.

Automatinio langelių verčių užpildymo išjungimas

Jei nenorite, kad „Excel“ automatiškai užpildytų langelių vertes, galite išjungti šią funkciją.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiau, tada dalyje Redagavimo parinktys išvalykite arba pažymėkite žymės langelį Leisti langelių reikšmių automatinį vykdymą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį langelių reikšmių užpildymą.

Duomenų užpildymui naudokite užpildymo rankenėlę

Norėdami greitai užpildyti kelių tipų duomenų sekas, galite pažymėti langelius ir vilkti užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė . Norėdami naudoti užpildo rankenėlę, turite pasirinkti langelį, kurį naudosite kaip papildomų langelių užpildymo pagrindą, tada turite vilkti užpildo rankenėlę per norimus užpildyti langelius arba žemyn.

Užpildo rankenėlės slėpimas arba rodymas

Numatyta, kad užpildo rankenėlė bus rodoma, bet galite ją slėpti arba rodyti, jei ji paslėpta.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiau, tada srityje Redagavimo parinktys išvalykite arba pažymėkite žymės langelį Įgalinti užpildo rankenėlę ir langelių nuvilkimą, kad būtų slepiama arba rodoma užpildo rankenėlė.

 3. Jei nenorite keisti esamų duomenų, vilkdami užpildo rankenėlę įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Įspėti prieš užrašant ant langelių. Jei nenorite, kad būtų rodomas pranešimas apie užrašymą ant netuščių langelių, galite išvalyti šį žymės langelį.

Naudodami automatinio užpildymo parinktis galite pakeisti, kaip pasirinkimas užpildomas

Nuvilkus užpildo rankenėlę, pasirodo Automatinio užpildymo mygtukas, Mygtuko paveikslėlis kad galėtumėte pakeisti, kaip užpildomas pasirinkimas. Pavyzdžiui, spustelėdami Tik formatavimo užpildymas galite pasirinkti užpildyti tik langelių formatus, o spustelėdami Užpildyti be formatavimo – tik langelio turinį.

Įjungti arba išjungti automatinio užpildymo parinktis

Jei nenorite, kad kiekvieną kartą velkant užpildo rankenėlę būtų rodomas mygtukas Automatinio užpildymo parinktys, galite jį išjungti. Taip pat, jei velkant užpildo rankenėlę nerodomas mygtukas Automatinio užpildymo parinktys, įjunkite jį.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiau, tada įklijuokite turinį ir dalyje Iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas išvalykite žymės langelį Rodyti mygtuką Įklijavimo parinktys.

Įvesti duomenis į lygiagrečius langelius naudojant užpildymo komandą

Galite naudoti komandą Užpildymas, kad į aktyvintą langelį arba pasirinktą diapazoną įvestumėte lygiagretaus langelio arba diapazono turinį, arba galite greitai užpildyti gretimus langelius, vilkdami užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė .

Aktyvaus langelio užpildymas gretimo langelio turiniu

 1. Pasirinkite tuščią langelį, esantį po langeliu, kuriame esančius duomenis norite įvesti į tuščią langelį, virš jo, arba jo kairėje ar dešinėje pusėje.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Užpildymas, tada spustelėkite Žemyn, Dešinėje, Aukštyn, arba Kairėje.

  „Excel“ juostelės vaizdas

Patarimas: Norėdami į langelį greitai įvesti lygiagretaus langelio turinį, galite paspausti „CTRL“+ D, kad įvestumėte aukščiau esančio langelio turinį, arba „CTRL“+ R, kad įvestumėte kairėje esančio langelio turinį. Norėdami užpildyti langelį žemiau esančio langelio turiniu (t. y. užpildyti aukštyn), skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Užpildyti, tada spustelėkite Aukštyn. Norėdami užpildyti langelį dešinėje esančio langelio turiniu (užpildyti kairėn), skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Užpildyti, tada spustelėkite Kairėn.

Užpildo rankenėlės vilkimas norint įvesti duomenis į gretimus langelius

 1. Pažymėkite langelius, kuriuose yra į gretimus langelius norimi užpildyti duomenys.

 2. Vilkite užpildo rankenėlę per norimus užpildyti langelius.

 3. Norėdami keisti žymėjimo užpildymo būdą, spustelėkite Automatinio užpildymo parinktys Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite norimą parinktį.

Pastaba: Jei vilksite užpildo rankenėlę aukštyn arba į kairę nuo žymėjimo ir sustosite pažymėtuose langeliuose neužeidami už žymėjimo pirmojo stulpelio ar viršutinės eilutės, programa Excel panaikins žymėjime esančius duomenis. Turite vilkti užpildo rankenėlę už pažymėtos srities ribų prieš atleisdami pelės mygtuką.

Formulių įvedimas į lygiagrečius langelius

 1. Pažymėkite langelį, kuriame yra į gretimus langelius norima užpildyti formulė.

 2. Vilkite užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė per norimus užpildyti langelius.

 3. Norėdami pasirinkti, kaip užpildyti žymėjimą, spustelėkite Automatinio užpildymo parinktys Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite norimą parinktį.

Pastaba: Jei neįgalintas automatinis darbaknygės apskaičiavimas, užpildžius langelius formulės iš naujo neskaičiuos. Norėdami patikrinti savo darbaknygės skaičiavimo parinktis, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtukas Mygtuko paveikslėlis , spustelėkite „Excel“ parinktys, tada spustelėkite kategoriją Formulės.

 2. Dalyje Skaičiavimo parinktys žiūrėkite Darbaknygės skaičiavimas.

  • Automatiškai    Formulės automatiškai skaičiuoja iš naujo.

  • Automatiškai, išskyrus duomenų lenteles.    Formulės skaičiuoja iš naujo, išskyrus tada, kai formulė yra duomenų lentelė.

  • Neautomatiškai    Formulės niekada neskaičiuoja iš naujo automatiškai.

  • Prieš įrašant perskaičiuoti darbaknygę    Ši parinktis prieinama tik jei Darbaknygės skaičiavimas nustatytas kaip Neautomatinis. Jei pažymėtas šis žymės langelis, formulės automatiškai neperskaičiuoja, kol neįrašote darbaknygės. Įsidėmėkite, kad darbaknygę įrašyti gali ir kiti veiksmai, pvz., komandos Siųsti į naudojimas.

Patarimai

 • Taip pat galite užpildyti aktyvų langelį gretimo langelio formule naudodami komandą Užpildyti (skirtuko Redagavimas grupė Pagrindinis) arba paspausdami klavišus „CTRL“ + D ar „CTRL“ + R, kad užpildytumėte langelį, esantį po langeliu, kuriame yra formulė, arba į dešinę nuo jo.

 • Galite automatiškai užpildyti formulę visuose gretimuose langeliuose, kuriuose ji taikoma, žemyn du kartus spustelėdami pirmojo langelio, kuriame yra formulė, užpildo rankenėlę. Pavyzdžiui, langeliuose A1:A15 ir B1:B15 yra skaičiai, o jūs įvedate formulę =A1+B1 į langelį C1. Norėdami kopijuoti šią formulę į langelius C2:C15, pažymėkite langelį C1 ir du kartus spustelėkite užpildo rankenėlę.

Skaitmenų, datų ar kitų įtaisytųjų sekos elementų sekos užpildymas

Naudodamiužpildymo rankenėlė galite greitai užpildyti diapazono langelius skaitmenų ar datų seka arba įtaisytąja dienų, savaitgalių, mėnesių ar metų seka.

 1. Pasirinkite pirmąjį norimo užpildyti diapazono langelį.

 2. Įveskite pirmąją sekos reikšmę.

 3. Įveskite reikšmę į kitą langelį, kad nustatytumėte trafaretą.

  Pavyzdžiui, jei norite sekos 1, 2, 3, 4, 5..., į pirmuosius du langelius įveskite 1 ir 2. Jei norite sekos 2, 4, 6, 8..., įveskite 2 ir 4. Jei norite sekos 2, 2, 2, 2..., galite palikti antrąjį langelį tuščią.

  Daugiau galimų užpildyti sekų pavyzdžių

  Kai užpildote seką, žymėjimas išplečiamas taip, kaip pavaizduota šioje lentelėje. Šioje lentelėje kableliais atskirti elementai talpinami atskiruose gretimuose darbalapio langeliuose.

Pradinis pasirinkimas

Išplėstinė seka

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Pr

A, T, K,...

Pirmadienis

antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis,...

Sau

vas, kov, bal,...

saus, bal

liep, spal, saus,...

07 saus, 07 bal

07 liep, 07 spal, 08 saus,...

saus 15, bal 15

liep 15, spal 15,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

saus 1, kov 1

geg 1, liep 1, rugs 1,...

3 ketv. (arba 3 ketv., arba 3 ketvirtis)

4 ketv., 1 ketv., 2 ketv.,...

tekstas1, tekstasA

tekstas2, tekstasA, tekstas3, tekstasA,...

1 laikotarpis

2 laikotarpis, 3 laikotarpis,...

1 produktas

2 produktas, 3 produktas,...

 1. Pažymėkite langelį ar langelius, kuriuose yra pradinės reikšmės.

 2. Vilkite užpildo rankenėlę Užpildo rankenėlė per norimą užpildyti diapazoną.

  Norėdami užpildyti didėjančia tvarka, vilkite žemyn arba į dešinę. Norėdami užpildyti mažėjančia tvarka, vilkite aukštyn arba į kairę.

Patarimai

 • Taip pat galite nurodyti sekos tipą naudodami dešinįjį pelės mygtuką ir vilkdami užpildo rankenėlę per diapazoną, tada spustelėdami atitinkamą kontekstinis meniu. Pavyzdžiui, jei pradinė reikšmė yra data SAUS 2007, spustelėkite Įrašyti mėnesius, kad gautumėte seką VAS 2007, KOV 2007 ir t. t.; arba spustelėkite Įrašyti metus, kad gautumėte seką SAUS 2007, SAUS 2008 ir t. t.

 • Jei žymėjime yra skaitmenų, galite valdyti norimos kurti sekos tipą.

  Langelių užpildymas skaičių eilute

  1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Užpildyti ir spustelėkite Sekos

   „Excel“ juostelės vaizdas

  2. Srityje Tipas spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

   • Linijinė    Sukuriama seka, kuri skaičiuojama iš eilės pridedant lauke Tarpinė reikšmė esančią reikšmę prie kiekvienos langelio reikšmės.

   • Augimo    Sukuriama seka, kuri skaičiuojama iš eilės dauginant lauke Tarpinė reikšmė esančią reikšmę iš kiekvienos langelio reikšmės.

   • Datos    Sukuriama seka, kuri užpildo datos reikšmes didėjimo tvarka pagal lauke Tarpinė reikšmė esančią reikšmę atsižvelgdama į vienetą, nurodytą Datos vienetas.

   • Automatinis užpildymas    Sukuriama seka, kuri pateikia tokius pat rezultatus, kaip ir gaunamus velkant užpildo rankenėlę.

 • Galite nerodyti sekas Automatinis užpildymas, jei vilkdami dviejų ar daugiau langelių žymėjimo užpildo rankenėlę laikysite nuspaudę klavišą „CTRL“. Pažymėtos reikšmės kopijuojamos į gretimus langelius, o programa Excel neišplečia sekos.

Duomenų užpildas naudojant pasirinktines užpildo sekas

Norėdami, kad tam tikrą duomenų seką (pvz., vardų ar pardavimo regionų sąrašą) būtų lengviau įvesti, galite kurti pasirinktines užpildo sekas. Pasirinktinę užpildo seką galima kurti pagal esamų darbalapio elementų sąrašą arba galima įvesti naują sąrašą. Įtaisytųjų sekų (pvz., kaip mėnesių ir dienų užpildo sekų) redaguoti ir naikinti negalima, o pasirinktines užpildo sekas – galima.

Pastaba: Pasirinktiniame sąraše gali būti tik tekstas arba teksto ir skaitmenų derinys. Pasirinktiniame sąraše, kuriame yra tik skaičiai, pvz., nuo 0 iki 100, pirmiausia turite sukurti skaičių, suformatuotų kaip tekstas, sąrašą.

Skaičių formatavimas kaip teksto

 1. Pasirinkite pakankamai langelių sąrašui skaičių, kuriuos norite formatuoti kaip tekstą.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Skaičius lange Skaičių formatas spustelėkite rodyklę, tada spustelėkite Tekstas.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Patarimas: Gali prireikti spustelėti Daugiau, kad sąraše pamatytumėte formatą Tekstas.

 3. Suformatuotuose langeliuose įveskite skaičių sąrašą.

Pasirinktinės užpildo sekos, sukurtos pagal esamą elementų sąrašą, naudojimas

 1. Darbalapyje pažymėkite elementų, norimų naudoti užpildo sekoje, sąrašą.

 2. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

 3. Spustelėkite Populiaru, tada ties Svarbiausios darbo su „Excel“ parinktys spustelėkite Redaguoti pasirinktinius sąrašus.

 4. Užtikrinkite, kad pažymėto elementų sąrašo lauko nuoroda rodoma lauke Importuoti sąrašą iš langelių, ir spustelėkite Importuoti.

  Jūsų pažymėtame sąraše esantys elementai pridedami prie lauko Pasirinktiniai sąrašai.

 5. Dukart spustelėkite Gerai.

 6. Darbalapyje spustelėkite langelį, tada įveskite pasirinktinės užpildo sekos elementą, kurį norite naudoti sąrašui pradėti.

 7. Vilkite užpildymo rankenėlė Užpildo rankenėlė per norimus užpildyti langelius.

Pasirinktinės užpildo sekos, sukurtos pagal naują elementų sąrašą, naudojimas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

 2. Spustelėkite Populiaru, tada ties Svarbiausios darbo su „Excel“ parinktys spustelėkite Redaguoti pasirinktinius sąrašus.

 3. Lauke Pasirinktiniai sąrašai spustelėkite NAUJAS SĄRAŠAS, tada įveskite įrašus į lauką Sąrašo įrašai pradėdami nuo pirmojo įrašo.

  Po kiekvieno įrašo paspauskite klavišą ENTER.

 4. Užbaigę sąrašą, spustelėkite Pridėti, tada du kartus spustelėkite Gerai.

 5. Darbalapyje spustelėkite langelį, tada įveskite pasirinktinės užpildo sekos elementą, kurį norite naudoti sąrašui pradėti.

 6. Vilkite užpildo rankenėlę Užpildo rankenėlė per norimus užpildyti langelius.

Pasirinktinės užpildo sekos redagavimas arba naikinimas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

 2. Spustelėkite kategoriją Populiaru, tada ties Svarbiausios darbo su „Excel“ parinktys spustelėkite Redaguoti pasirinktinius sąrašus.

 3. Lauke Pasirinktiniai sąrašai pasirinkite norimą redaguoti arba naikinti sąrašą, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami redaguoti užpildo seką, atlikite norimus keitimus lauke Sąrašo įrašai ir spustelėkite Pridėti.

  • Norėdami naikinti užpildo seką, spustelėkite Naikinti.

Puslapio viršus

Ar žinojote?

Jei neturite „Office 365“ prenumeratos arba naujausios „Office“ versijos, galite išbandyti dabar:

Išbandykite „Office 365“ arba naujausią „Excel“ versiją

Ar turite konkretų klausimą apie funkciją?

Pateikite klausimą „Excel“ bendruomenės forume

Padėkite patobulinti „Excel“

Turite pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti kitą „Excel“ versiją? Jei taip, peržiūrėkite temas „Excel“ vartotojo balsas

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×