Asmenų ir kontaktų radimas

Asmenų ir kontaktų radimas

Ar turite tik kelis kontaktus, kelis šimtus ar daugiau nei tūkstantį, yra situacijų, kai norite ieškoti kontakto, o ne slinkti per ilgą kontaktų sąrašą. Yra keli būdai, kaip galite ieškoti žmonių ir kontaktų programoje „Outlook“.

Yra keli būdai, kaip galite ieškoti kontakto. Galite ieškoti juostelės lauke Žmonių ieška bet kuriame programos „Outlook“ aplanke, ieškoti kurdami naują laišką arba susitikimą ar ieškoti „Outlook“ srityje Asmenys (anksčiau vadinta aplanku Kontaktai).

Kontakto ieška naudojant juostelės lauką Žmonių ieška

Tai greičiausias ir lengviausias būdas rasti kontaktą. Perkelkite žymeklį į lauką Žmonių ieška, tada įveskite kelias pirmąsias asmens vardo arba el. pašto adreso raides. Jums rašant, „Outlook“ nuolat tikslina iešką. Pvz., įvedus raidę t, „Outlook“ pateiks tokius atitikmenis kaip Tomas, Teresa ir Tatjana. Jei įvesite „ta“, „Outlook“ dar labiau patikslins sąrašą ir pateiks Tatjana.

Kontakto ieška kuriant naują laišką

Kai naujame pranešime pasirenkate mygtukus Kam, Kopija arba Nematoma kopija, „Outlook“ parodys numatytąją adresų knygelę. Jei turite „Exchange“ arba „Office 365“ paskyrą, tai bus jūsų organizacijos Visuotinis adresų sąrašas. Jei naudojate POP arba IMAP paskyrą, matysite aplanką Kontaktai.

Jei turite daug kontaktų aplankų arba adresų knygelių, pasirinkite iš esančių adresų knygelės išplečiamajame sąraše. Kai tai padarysite, matysite kontaktų sąrašą, išrikiuotą abėcėlės tvarka pagal vardą.

Norėdami ieškoti, įveskite kontakto vardo dalį ieškos lauke ir pasirinkite Eiti. Galite pasirinkti pasirinkimo mygtuką Daugiau stulpelių, jei norite ieškoti pagal kitas sritis, įskaitant skyrius, telefoną ir vietą. Kai „Outlook“ pateikia kontaktų sąrašą, dukart spustelėkite į lauką Kam norimą įtraukti kontaktą arba pasirinkite kontaktą ir tada spustelėkite Kam, Kopija arba Nematoma kopija, kad įtrauktumėte kontaktą į atitinkamus laukus.

Kontakto ieška srityje Asmenys

 1. Ekrano apačioje pasirinkite Asmenys.

  Spustelėkite Žmonės

 2. Virš kontaktų sąrašo spustelėkite lauką Ieškoti kontaktų.

  Skirtuke Asmenys spustelėkite Ieškoti kontaktų

  Pastaba: Laukas Ieškoti kontaktų, esantis kontaktų sąrašo viršuje, skiriasi nuo lauko Žmonių ieška, kuris yra „Outlook“ juostelės viršutiniame dešiniajame kampe. Lauke Žmonių ieška ieškoma tik pagal vardus ir el. pašto adresus. Lauke Ieškoti kontaktų ieškoma telefono numerių, adresų, įmonių pavadinimų ir kt.

  Lauko Ieškoti asmenų palyginimas su lauku Ieškoti kontaktų

 3. Įveskite asmens vardą arba kitą informaciją, pavyzdžiui, telefono numerį arba įmonės pavadinimą, kurios norite ieškoti.

  Patarimas: Galite ieškoti išsamios arba dalinės informacijos. Jei ieškote asmens, kuris užvadintas Juozas Budrys, pvz., galite įvesti visą vardą arba „bud“ – pirmąsias pavardės raides.

 4. „Outlook“ ieškos rezultatus pateikia kortelės forma, kurioje rodoma kontakto nuotrauka, el. pašto adresas, įmonės arba namų adresas ir telefono numeriai. Ieškos rezultatuose pasirinkite norimą asmenį.

  Pastaba: Kai rašote, „Outlook“ tikslina iešką. Pvz., įvedus raidę J, „Outlook“ pateiks rezultatus, kuriuose yra Jonas, Jokūbas, Julius, Julija ir Jurgis. Įvedus „Jul“, „Outlook“ pateiks rezultatus, kuriuose bus įtraukti vardai Julius ir Julija bet kuriame lauke, įskaitant įmonės pavadinimą, el. pašto adresą ir adresą.

Susiaurinkite savo iešką

Ieškant išsamios arba dalinės informacijos pateikiama per daug rezultatų? Apsvarstykite savo ieškos tikslinimo galimybę. Pasirinkus lauką Ieškoti asmenų skirtuke Asmenys atsiras skirtukas Ieškos įrankiai.

Patarimas: Taip pat galite atidaryti skirtuką Ieškos įrankiai, paspausdami klavišus Ctrl + E.

Skirtukas Ieškos įrankiai

Skirtuke yra daug parinkčių, padėsiančių jums susiaurinti iešką, įskaitant toliau pateiktas parinkčių grupes skirtuke Ieškos įrankiai:

 • Aprėptis    Keiskite aplankus, kuriuose norite ieškoti.

 • Siaurinimas    Ieškokite asmenų, į kurių kontaktinę informaciją yra įtraukti telefono numeriai arba kitokio tipo konkreti informacija.

 • Parinktys    Naudokite ankstesnes ieškas arba keiskite išplėstinės ieškos parinktis.

Srityje „Kontaktai“ atlikite viena iš šių veiksmų:

 • Lauke Ieškoti kontaktų įveskite vardą arba kitą kontaktinę informaciją.

  Kontaktų ieškos laukas

 • Paspauskite CTRL + E.

Galite ieškoti išsamios arba dalinės informacijos. Pavyzdžiui, galite įvesti dalį įmonės pavadinimo arba telefono numerį.

 • Bet kuriame kortelės rodinyje, pvz., Vizitinės kortelės arba Adresų kortelės, spustelėkite šalia kortelių abėcėlės indekse esančią raidę.

 • Bet kuriame „lentelė“ rodinyje, pvz., Telefonų sąrašas arba Pagal įmonę, spustelėkite stulpelio antraštę, kad surikiuotumėte kontaktus pagal kriterijus, susietus su stulpeliu. Stulpelių antraščių pavyzdžiai: Pavardė, Pareigos, Įmonė ir Kategorijos.

Taip pat galite ieškoti kontaktų bet kuriame „Outlook“ aplanke. Atlikite šiuos veiksmus:

 • Skirtuko Pagrindinis grupės Rasti lauke Rasti kontaktą įveskite kontakto vardą.

  Galite įvesti dalį vardo, pvz., Marija K, vardą arba pavardę, el. pašto adresą, rodomą vardą arba įmonės pavadinimą.

Susiaurinkite savo iešką

Spustelėjus lauką Ieškoti kontaktų, rodomas skirtukas Ieškos įrankiai. Ieškos komandos leidžia patikslinti iešką, kad paprasčiau rastumėte kontaktą.

Ieškos įrankiai juostelės skirtuke Ieška

 • Aprėptis    Keiskite nustatymą, kuriuos „Outlook“ aplankus įtraukti į iešką.

 • Patikslinkite    Ieškos elementai pagal kategoriją arba tik įrašai su telefono numeriais, adresais ir kontaktų laukais, kuriuos pasirenkate.

 • Parinktys    Peržiūrėkite ir iš naujo naudokite ankstesnes ieškas arba keiskite išplėstinės ieškos parinktis.

Ieškokite iš aplanko Gauta

Taip pat galite ieškoti kontaktų iš bet kurio pašto dėžutės aplanko.

 • Skirtuko Pagrindinis grupės Rasti lauke Rasti kontaktą įveskite norimo rasti kontakto vardą.

  Galite įvesti dalį vardo, vardą arba pavardę, el. pašto adresą, rodomą vardą arba įmonės pavadinimą.

Ieška naudojant lauką „Ieškoti adresų knygelėse“

Adresų knygos ieškos laukas

 • Dalies Standartinėįrankių juosta lauke Ieškoti adresų knygelėse įveskite kontakto, kurį norite rasti vardą. Pirmiausia ieškoma „Outlook“ kontaktuose. Jei nėra jokių atitikmenų, ieškoma visose kitose galimose adresų knygelėse, įskaitant jūsų įtrauktas.

  Patarimas: Be to, galite įvesti dalį vardo, pvz., Marija K, vardą arba pavardę, rodomą vardą, el. pašto pseudonimą arba įmonės pavadinimą. Norėdami greitai atidaryti kontaktą, kurio jau ieškojo anksčiau, spustelėkite rodyklę šalia Ieškoti adresų knygelėse ir spustelėkite norimą vardą.

Radę vardą arba el. pašto adresą adresuokite laišką

 1. Naujojo laiško antraštėje spustelėkite lauką Kam, Kopija arba Nematoma kopija.

 2. Lauke Ieškoti įveskite vardą.

 3. Dukart spustelėkite vardą sąraše į Vardas, tada – Gerai.

  Kodėl nematau vardų sąrašo (stulpelio) adresų knygelėje?

  Paskutinį kartą naudodami adresų knygelę galėjote naudoti ieškos parinktį Daugiau stulpelių. Spustelėkite Tik vardas šalia Ieška, kad atkurtumėte vardų sąrašo rodinį.

  Ieškokite papildomuose stulpeliuose

Kiti ieškos būdai

Kai įvedate vardą el. laiško lauke Kam, Kopija arba Nematoma kopija, „Outlook“ automatiškai tikrina, ar vardas, kurį įvedėte atitinka vardą adresų knygelėje. Jei yra atitikmuo, rodomo vardo ir el. pašto adreso laukai užpildomi, kad galėtumėte siųsti laišką. Jei atitikmens nėra, dialogo lange Tikrinti vardus galite pateikti daugiau informacijos. Jei jūsų įvestos raidės yra daugiau nei viename varde, galite pasirinkti norimą vardą iš sąrašo. Jei vardo nerandama, galite ieškoti kitose adresų knygelėse arba sukurti naują kontaktą.

Jei laukuose įvedate el. pašto adresą arba pseudonimą ir tas asmuo arba siuntimo sąrašas yra adresų knygelėje, užpildomas rodomo pavadinimo laukas pakeičia jūsų įvestą tekstą.

 1. Įrankių juostoje Standartinis spustelėkite Adresų knygelė Mygtuko paveikslėlis .

  Patarimas: Taip pat adresų knygelę galite atidaryti meniu Įrankiai meniu ir atidarytame laiške. Laiško skirtuko Pranešimas grupėje Vardai spustelėkite Adresų knygelė.

 2. Sąraše Adresų knygelė spustelėkite adresų knygelę, kurioje norite ieškoti vardų.

  Adresų knygelių sąraše, išskyrus visuotinį adresų sąrašą (GAL), esančios adresų knygelės kuriamos iš jūsų kontaktų aplankų. Pagal numatytuosius nustatymus, pagrindinio „Outlook“ kontaktų aplanko turinį sudaro „Outlook“ adresų knygelė. Kiti kontaktų aplankai, kuriuos sukuriate, taip pat išvardijami, išskyrus atvejus, kai nustatote ypatybę, kad nebūtų rodomi. „Microsoft Exchange“ GAL sukuria ir administruoja jūsų organizacijos administratorius.

  Adresų knygų sąrašas
  Rodomame sąraše kontaktuose pateikta kontaktinė informacija iš pagrindinių „Outlook“ kontaktų. Pavyzdžiui, kontaktų aplankuose „Kiti biurai“ ir „Asmenis“, siekiant supaprastinti tvarkymą, gali būti konkrečios „Outlook“ kontaktų grupės.
 3. Lauke Ieška įveskite ieškomą vardą arba jo dalį.

  Vardų ieška

  Norėdami ieškoti vardo pagal kitą informaciją, pvz., pareigas arba vietą, spustelėkite Daugiau stulpelių ir įveskite informaciją. Šiame lauke galite ieškoti pagal kelis kriterijus. Po kiekvieno kriterijaus įveskite kablelį. Šios informacijos ieškoma visuose įtrauktuose stulpeliuose, dar vadinamų laukais.

  Kodėl nematau vardų sąrašo (stulpelio) adresų knygelėje?

  Paskutinį kartą naudodami adresų knygelę galėjote naudoti ieškos parinktį Daugiau stulpelių. Spustelėkite Tik vardas šalia Ieška, kad atkurtumėte vardų sąrašo rodinį.

  Ieškokite papildomuose stulpeliuose

  Pastabos: 

  • Jei nepavyksta rasti norimo vardo adresų knygelėje, ieškokite jo kitoje adresų knygelėje. Adresų knygelės sąraše gali būti kelios adresų knygelės, kiekviena su skirtinga informacija. Elementų ieška bet kuriame stulpelyje

  • Jei ieškote į LDAP  Interneto katalogas el. pašto adreso, galite ieškoti vardo pagal simbolį, kurio vardas prasideda, arba pagal simbolius, kurie yra varde, spustelėję Prasideda arba Yra.

  1. Dialogo lango Adresų knygelė sąraše Adresų knygelė spustelėkite kitą adresų knygelę.

  2. Norėdami matyti kontaktus iš „Outlook“ kontaktų sąrašo, sąraše Adresų knygelė spustelėkite kontaktų aplanko, kurį norite matyti „Outlook“ adresų knygelė, pavadinimą.

   Kad būtų rodomas „Outlook“ adresų knygelėje / aplanke Kontaktai, kontakto įrašas turi būti lauke El. paštas arba Faksograma.

Radę vardą arba el. pašto adresą adresuokite laišką

 1. Naujojo laiško antraštėje spustelėkite Kam, Kopija arba Nematoma kopija.

 2. Raskite vardą arba el. pašto adresą, atlikdami ankstesniame skyriuje Vardų ieška adresų knygelėje aprašytus veiksmus.

 3. Dukart spustelėkite vardą arba el. pašto adresą adresų knygelės sąraše, tada spustelėkite Gerai.

  Kodėl nematau vardų sąrašo (stulpelio) adresų knygelėje?

  Paskutinį kartą naudodami adresų knygelę galėjote naudoti ieškos parinktį Daugiau stulpelių. Spustelėkite Tik vardas šalia Ieška, kad atkurtumėte vardų sąrašo rodinį.

  Ieškokite papildomuose stulpeliuose

 1. Įrankių juostoje Standartinis spustelėkite Adresų knygelė Mygtuko paveikslėlis .

  Patarimas: Taip pat adresų knygelę galite atidaryti meniu Įrankiai meniu ir atidarytame laiške. Laiško skirtuko Pranešimas grupėje Vardai spustelėkite Adresų knygelė.

 2. Sąraše Adresų knygelė spustelėkite adresų knygelę, kurioje norite ieškoti vardų.

  Adresų knygų sąrašas

 3. Lauke Ieška spustelėkite Daugiau stulpelių.

 4. Įveskite ieškomą informaciją arba dalį informacijos. Pavyzdžiui, įveskite telefono numerį, vietą arba asmens pareigas.

  Pastabos: 

  • Šiame lauke galite ieškoti pagal kelis kriterijus. Po kiekvieno kriterijaus įveskite kablelį. Šios informacijos ieškoma visuose įtrauktuose stulpeliuose, dar vadinamų laukais.

  • Galite įtraukti asmens vardą arba vardo dalį lauke Ieška, kad patikrintumėte iešką.

  • Jei nerandate ieškomo asmens, galite ieškoti kitoje adresų knygelėje. Ne visose adresų knygelėse yra tie patys laukai.

Išplėstinės ieškos funkcija leidžia ieškoti naudojant kelis raktažodžius ar kriterijus. Tai panašu į iešką naudojant parinktį Daugiau stulpelių lauke Ieška, tačiau ieškos kriterijus įvedate atskiruose laukuose, o ne viename lauke, atskirdami kableliais. Atsižvelgiant į įvestas asmens kontaktinę informaciją, ieškant gali būti naudojami ne visi laukai.

Išplėstinėje ieškoje matote, kuriuose laukuose ieškoma pagal konkrečius raktinius žodžius ar kriterijus.

 1. Įrankių juostoje Standartinis spustelėkite Adresų knygelė Mygtuko paveikslėlis .

  Patarimas: Taip pat adresų knygelę galite atidaryti meniu Įrankiai meniu ir atidarytame laiške. Laiško skirtuko Pranešimas grupėje Vardai spustelėkite Adresų knygelė.

 2. Sąraše Adresų knygelė spustelėkite adresų knygelę, kurioje norite ieškoti vardų.

  Pasirinkite adresų knygą, kad galėtumėte ieškoti sąraše

 3. Spustelėkite Išplėstinė ieška.

 4. Lauko Rasti atitinkamuose laukuose įveskite informaciją.

  Ieškos kriterijaus įvedimas ieškant

  Kuo daugiau informacijos įtraukiate, tuo tikslesni bus ieškos rezultatai.

  Pastaba: Jei nerandate ieškomo asmens, galite ieškoti kitoje adresų knygelėje. Ne visose adresų knygelėse yra ta pat informacija.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×