Apskaičiuotieji elementai programoje „Excel“ ir „Excel Services“

Apskaičiuotieji elementai programoje „Excel“ ir „Excel Services“

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Microsoft Excel 2013 siūlo įvairių verslo įžvalgų galimybių, kad galėtumėte sukurti efektyvias ataskaitas, veiklos rodiklius ir ataskaitų sritis. Naujos ir patobulintos funkcijos gali apimti , pvz., galimybę kurti apskaičiuotuosius elementus: apskaičiuotuosius matus, narius ir laukus. Perskaitykite šį straipsnį ir sužinokite apie apskaičiuotus elementus ir apie tai, ar jie palaikomi „Excel Services“.

Apskaičiuotieji elementai „Excel Services“

Į Excel, žmonės gali kurti Apskaičiuotieji elementai, kuriuose yra Apskaičiuotieji mataiir Apskaičiuotieji nariai, Apskaičiuotieji laukai. Apskaičiuotieji elementai leidžia nustatyti ir naudoti pasirinktinius skaičiavimus ir rinkinių elementų, kurių nėra duomenų bazėse, naudojamus kuriant "PivotChart" ataskaitos arba "PivotTable" ataskaitos.

Kai darbaknygę, kurioje yra apskaičiuojamieji elementai, galite bendrinti su kitais žmonėmis iš įkėlimas į "SharePoint" bibliotekoje darbaknygę. Atsižvelgiant į tai, kaip sukonfigūruoti jūsų "SharePoint" aplinką, žmonės paprastai gali peržiūrėti ir naudoti darbaknygės, kuriose yra apskaičiuoti elementai naršyklės lange. Tačiau kai kurios aplinkos gali nepalaikyti tą galimybę.

Jei jūsų organizacija naudoja Office Web Apps Server kartu su "SharePoint Server 2013" (vietinę), tada "Excel" tarnybos ("SharePoint Server 2013") arba "Excel Web App" ("Office Web Apps Server")naudojamas generuoti naršyklės lange. Šiam sprendimui gali turėti įtakos tam, ar darbaknygės, kuriose yra Apskaičiuotieji laukai (sukurti naudojant "PowerPivot", "Excel") galima peržiūrėti naršyklės lange.

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinama, ar apskaičiuotieji elementai palaikomi programose „Excel Services“ („SharePoint Server 2013“), „Excel Web App“ („Office Web Apps“ serveris) ir „Excel Online“ („SharePoint Online“).

Apskaičiuotieji elementai

„Excel Services“ („SharePoint Server 2013“ vietiniai ištekliai)

Excel Web App („Office Web Apps“ vietoje)

„Excel Online“ („SharePoint Online“)

Apskaičiuotieji matai

Taip

Taip

Taip, jei naudojami duomenų šaltiniai palaiko "SharePoint Online". Peržiūrėkite naudoti išorinius duomenis "SharePoint Online" darbaknygėse.

Apskaičiuotieji nariai

Taip

Taip

Taip, jei naudojami duomenų šaltiniai palaiko "SharePoint Online". Peržiūrėkite naudoti išorinius duomenis "SharePoint Online" darbaknygėse.

Apskaičiuotieji laukai

Taip

Ne.

„Office Web Apps“ serveris (vietinis) nepalaiko „PowerPivot“ galimybių, įskaitant apskaičiuotųjų laukų ir duomenų modelių.

Taip, jei naudojami duomenų šaltiniai palaiko "SharePoint Online". Peržiūrėkite naudoti išorinius duomenis "SharePoint Online" darbaknygėse.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. šiuos išteklius:

Svarbu: Jei naršyklės lange bandysite peržiūrėti darbaknygę, kurioje yra apskaičiuotųjų elementų (arba nepalaikomų funkcijų), galite gauti klaidos pranešimą, nurodantį, kad darbaknygė nepalaikoma, ir siūlantį bandyti ją atidaryti Excel 2013„“.

Puslapio viršus

Kas yra apskaičiuotieji matai?

Apskaičiuotasis matas – pasirinktinis skaičiavimas, kurį galite sukurti „Excel“ dirbdami su kelių dimensijų duomenimis, kurie saugomi SQL serverio analizės tarnybose. Apskaičiuotieji matai naudingi apibrėžiant skaičiavimus, kurių dar nėra duomenų bazėje. Pasirinktinių skaičiavimų pavyzdžiai gali būti:

 • Pardavimo kvotos matas, kuriam naudojama tam tikra formulė

 • Sumos procento matas, skirtas grupės elementams

 • Bendrojo pelno matas, kuriam naudojama sudėtinė užklausa

 • Pajamų matas, kuriam naudojama bendrojo pelno ir gamybos išlaidų suma

Kurdami apskaičiuotąjį matą, galite nustatyti kelių dimensijų reiškinio (MDX) užklausą. Tai lengva padaryti naudojant „Excel“ dialogo langą Apskaičiuotasis matas, kuriame galima naudoti vilkimo funkciją nustatant savo užklausą.

Apskaičiuotojo mato kūrimas „Excel“

 1. Sukurkite „PivotTable“ arba „PivotChart“ ataskaitą naudodami duomenis, saugomus analizės tarnybos kube.

 2. Skirtuko Analizė grupėje Skaičiavimai pasirinkite OLAP įrankiai > MDX apskaičiuotasis matas. Atidaromas dialogo langas Naujas apskaičiuotasis matas.

 3. Lauke Pavadinimas įveskite apskaičiuotojo mato pavadinimą.

 4. (Šis veiksmas nėra būtinas). Norėdami nustatyti, kur „PivotTable“ laukų (arba „PivotChart“ laukų) sąraše turėtų būti rodomas apskaičiuotasis matas, atlikite vieną arba abu šiuos veiksmus:

  • Naudokite sąrašą Matų grupės norėdami nustatyti, kurioje „PivotTable“ laukų (arba „PivotChart“ laukų) sąrašo vietoje norite matyti apskaičiuotąjį matą. Jei nenurodysite matų grupės, apskaičiuotasis matas bus rodomas grupėje Reikšmės.

  • Lauke Aplankas įveskite rodomo aplanko, skirto apskaičiuotajam matui, pavadinimą.

 5. Iš skirtuko Laukai ir elementai į MDX sritį nuvilkite elementą (pvz., matą).

 6. MDX srityje po elemento Įtraukite veiksmą, pvz., +, -, / arba *.

 7. Iš skirtuko Laukai ir elementai į MDX sritį nuvilkite kitą elementą.

 8. Kartokite 5–7 veiksmus, kol nustatysite elementus ir formulę.
  Pavyzdžiui, jei MDX srityje kuriate apskaičiuotąjį matą Pajamos, galbūt gausite atitinkančią užklausą
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Kad užklausa veiktų tinkamai, pasirinkite Išbandyti MDX.

 10. Norėdami sukurti apskaičiuotąjį matą, pasirinkite Gerai.

 11. Norėdami ataskaitoje naudoti apskaičiuotąjį matą, pasirinkite jį „PivotTable“ laukų (arba „PivotChart“ laukų) sąraše. Jį rasite 4 veiksme nurodytoje vietoje.

Pastaba: "Excel" MDX apskaičiuotojo mato yra naudojamas sukurti seansą konkretų skaičiavimą SQL serverio analizės tarnybų duomenų šaltinio, jūsų apskaičiuotojo mato bus apriboti iki seansą ir naudojote duomenų šaltinio ryšį. Sužinokite daugiau apie kurti seanso aprėptos Apskaičiuotieji nariai.

Puslapio viršus

Kas yra apskaičiuotieji nariai?

Apskaičiuotasis narys – narių rinkinys, kurį galite apibrėžti „Excel“ dirbdami su kelių dimensijų duomenimis, kurie saugomi SQL serverio analizės tarnybose. Apskaičiuotieji nariai naudingi apibrėžiant elementų, kurių dar nėra duomenų bazėje, rinkinius. Pasirinktinių rinkinių pavyzdžiai gali būti:

 • Teritorija sudaryta iš tam tikrų geografinių sričių, pvz., šalių, regionų ar valstijų

 • Produktų grupė, skaičiuojanti pardavimo atstovo kvotos sumą

 • Vykdomų akcijų, susijusių su tam tikra rinkodaros kampanija, rinkinys

Panašiai kaip ir kurdami apskaičiuotuosius matus, kurdami apskaičiuotąjį narį, nurodote MDX užklausą. Tai lengva padaryti naudojant „Excel“ dialogo langą Apskaičiuotasis narys, kuriame galima naudoti vilkimo funkciją nustatant savo užklausą.

Pastaba: Dirbdami „Excel“ su „PivotTable“ ir naudodami OLAP įrankius apskaičiuotajam nariui įtraukti, negalėsite panaikinti jo žymėjimo Laukų sąrašo išplėstiniame sąraše, jei jūsų duomenų šaltinis prijungtas prie serverio, kuriame įdiegtas „SQL Server 2008“ arba ankstesnė versija. Jei duomenų šaltinis prijungtas prie serverio, kuriame įdiegtas „SQL Server 2008 R2“ arba vėlesnė versija, filtro išplečiamajame sąraše galėsite žymėti apskaičiuotąjį narį ir naikinti jo žymėjimą.

Apskaičiuotojo nario kūrimas „Excel

 1. Sukurkite „PivotTable“ arba „PivotChart“ ataskaitą naudodami duomenis, saugomus analizės tarnybos kube.

 2. Skirtuko Analizė grupėje Skaičiavimai pasirinkite OLAP įrankiai > MDX apskaičiuotasis narys. Atidaromas dialogo langas Naujas apskaičiuotasis narys.

 3. Lauke Pavadinimas įveskite apskaičiuotojo nario pavadinimą.

 4. Naudokite sąrašą Pirminė hierarchija norėdami nustatyti, kurioje „PivotTable“ laukų (arba „PivotChart“ laukų) sąrašo vietoje norite matyti apskaičiuotąjį narį.
  Atidžiai pasirinkite. Turite žinoti, kur nurodėte apskaičiuotąjį narį, kad galėtumėte jį naudoti „PivotTable“ ataskaitoje (arba „PivotChart“ ataskaitoje).

 5. Iš skirtuko Laukai ir elementai į MDX sritį nuvilkite elementą (pvz., matų hierarchiją).

 6. MDX srityje po elemento Įtraukite veiksmą, pvz., +, -, / arba *.

 7. Iš skirtuko Laukai ir elementai į MDX sritį nuvilkite kitą elementą.

 8. Kartokite 5–7 veiksmus, kol nustatysite elementus ir formulę.
  Pavyzdžiui, jei MDX srityje kuriate apskaičiuotąjį narį Pagrindiniai produktai, kurį sudaro visos produktų kategorijos, išskyrus dvi, galbūt gausite atitinkančią užklausą
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Kad užklausa veiktų tinkamai, pasirinkite Išbandyti MDX.

 10. Norėdami sukurti apskaičiuotąjį narį, pasirinkite Gerai.

 11. Kad įtrauktumėte apskaičiuotąjį narį į „PivotTable“ ataskaitą (arba „PivotChart“ ataskaitą), atlikite šiuos veiksmus:

  1. Įsitikinkite, kad pasirinktas bent vienas ataskaitos matas.

  2. „PivotTable“ laukų (arba „PivotChart“ laukų) sąraše išplėskite pirminė dimensiją, kurią nurodėte 4 veiksme.

  3. Pažymėkite žymės langelį, esantį šalia dimensijų hierarchijos, kuri sutampa su hierarchija, naudota kuriant apskaičiuotąjį narį. Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie visus grupėje esančius dimensijos narius, įskaitant jūsų sukurto apskaičiuotojo nario.

 12. (Šis parametras pasirinktinis.) Norėdami ataskaitoje peržiūrėti tik apskaičiuotojo nario informaciją, atlikite šiuos veiksmus:

  1. „PivotTable“ laukų (arba „PivotChart“ laukų) sąraše nurodykite dimensijų hierarchiją, kurioje yra apskaičiuotasis narys.

  2. Pasirodžius rodyklei žemyn, spustelėkite arba bakstelėkite ją, kad būtų atidarytas dialogo langas Lauko pasirinkimas.

  3. Išvalykite visus žymės langelius, išskyrus jūsų sukurto apskaičiuotojo nario.

Puslapio viršus

Kas yra apskaičiuotieji laukai?

Apskaičiuotieji laukai yra naudinga, jei norite sukurti "PivotTable" arba ataskaitą, kuri naudoja kelių dimensijų duomenis, saugomus analizės tarnybų, bet vietoj to naudoja duomenis iš darbaknygės duomenų modelis, sukurti naudojant "PowerPivot", Excelskaičiuojamo elemento. Apskaičiuotų laukų reikšmes galite keisti priklausomai nuo konteksto. Kontekstas nustatomas pasirinkimą eilutes, stulpelius, filtrus arba pasirinktinį formulėje naudojant Duomenų analizės išraiškos (DAX) "PowerPivot".

Panašiai kaip ir apskaičiuotieji matai bei nariai, apskaičiuotieji laukai pateikiami „PivotTable“ laukų (arba „PivotChart“ laukų) sąraše, paprastai – grupėje Reikšmės. Yra kelios apskaičiuotųjų laukų kūrimo parinktys.

Apskaičiuotojo lauko kūrimas „Excel“

Išsamios informacijos, kaip kurti ir naudoti apskaičiuotuosius laukus, ieškokite toliau nurodytuose ištekliuose:

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×