Analitinio apdorojimo tinkle (OLAP) apžvalga

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Analitinis apdorojimas tinkle (OLAP) yra technologija, naudojama didelėms verslo duomenų bazėms tvarkyti ir verslo žinioms palaikyti. OLAP duomenų bazės padalytos į vieną ar daugiau kubų, o kiekvieną kubą, kad jis atitiktų duomenų nuskaitymo ir analizės būdą, kuriuo paprasčiau kurti ir naudoti reikiamas PivotTable ir PivotChart ataskaitas, tvarko ir kuria kubo administratorius.

Šiame straipsnyje

Kas yra verslo įžvalgų?

Kas yra analitinio apdorojimo tinkle (OLAP)?

OLAP funkcijų programoje "Excel"

Programinės įrangos komponentai, jums reikia turėti prieigą prie OLAP duomenų šaltinių

Priemonių skirtumai tarp OLAP ir ne OLAP šaltinio duomenys

Kas yra verslo žinios?

Verslo analitikams dažnai reikalingas bendras verslo vaizdas, kad matytų platesnes duomenų sankaupų kryptis ir duomenų kryptis išskaidytas naudojant bet kokį kintamųjų skaičių. Verslo žinios yra duomenų išskleidimo iš OLAP duomenų bazės ir duomenų informacijos, kurią galite naudoti priimdami kompetentingus verslo sprendimus atlikdami veiksmus, analizavimo procesas. Pavyzdžiui, OLAP ir verslo žinios gali padėti atsakyti į tokio tipo klausimus apie verslo duomenis:

  • Kaip skiriasi bendras visų produktų pardavimas 2007 metais lyginant su visų 2006 metų bendru pardavimu?

  • Kaip mūsų pelningumas iki šios dienos skiriasi lyginant su tuo pačiu praėjusių penkerių metų laikotarpiu?

  • Kiek pinigų klientai, kurių amžius virš 35 metų, išleido parėjusiais metais ir kaip ši elgsena kito laikui bėgant?

  • Kiek produktų buvo parduota dviejose konkrečiose šalyse/regionuose šį mėnesį lyginant su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu?

  • Kokia yra produkto kategorijų pelningumo riba (riba procentais ir bendroji suma) kiekvienoje klientų amžiaus grupėje?

  • Rasti geriausius ir blogiausius pardavėjus, platintojus, teikėjus, klientus, partnerius arba vartotojus.

Puslapio viršus

Kas yra analitinis apdorojimas tinkle (OLAP)?

Analitinio apdorojimo tinkle (OLAP) duomenų bazės palengvina verslo žinių užklausas. OLAP yra užklausoms ir ataskaitoms optimizuota duomenų bazės technologija, naudojama vietoj operacijų apdorojimo. OLAP šaltinio duomenys yra operacijų apdorojimo tinkle (OLTP) duomenų bazės, kurios dažniausiai saugomos duomenų saugyklose. OLAP duomenys yra išvedami iš istorinių duomenų ir kaupiami struktūrose, kurios įgalina atlikti sudėtingą analizę. OLAP duomenys tvarkomi pagal hierarchiją ir saugomi kubuose, o ne lentelėse. Tai sudėtinga technologija, kuri naudoja kelių matų struktūras, kad pateiktų greitą prieigą prie analizės duomenų. Naudojant šią tvarką, PivotTable ataskaitoje arba PivotChart ataskaitoje nesunk pateikti aukšto lygio santraukas, pavyzdžiui, bendrąją pardavimo sumą visoje šalyje arba regione ir taip pat rodyti išsamią vietų informaciją, kur pardavimas yra ypač geras arba blogas.

OLAP duomenų bazės yra sukurtos duomenų nuskaitymui paspartinti. Kadangi OLAP serveris, o ne Microsoft Office Excel, apskaičiuoja apibendrintas reikšmes, mažiau duomenų turi būti siunčiama į Excel ataskaitos kūrimo arba keitimo metu. Toks būdas suteikia galimybę dirbti su daug didesniais šaltinio duomenų kiekiais negu galėtumėte, jei duomenys būtų tvarkomi tradicinėse duomenų bazėse, kuriose Excel turi nuskaityti visus atskirus įrašus ir vėliau apskaičiuoti apibendrintas reikšmes.

OLAP duomenų bazėse yra du pagrindiniai duomenų tipai: matavimai, kurie yra skaitiniai duomenys, kiekiai ir vidurkiai, kuriuos naudojate kompetentingiems verslo sprendimams priimti, bei matai, kurie yra kategorijos, naudojamos matavimams tvarkyti. OLAP duomenų bazės padeda tvarkyti duomenis daugeliu išsamios informacijos lygių naudojant tas pačias pažįstamas duomenų analizės kategorijas.

Šiuose skyriuose aprašomos kiekvieno komponento išsamiau:

Kubas     Duomenų struktūra, kurioje pagal lygius ir hierarchiją kaupiami kiekvieno norimo analizuoti mato matavimai. Kubuose derinami keli matai, pavyzdžiui, laiko, geografijos ir produkto linijos su apibendrintais duomenimis (pavyzdžiui, pardavimo arba atsargų sumomis). Kubai nėra „kubai“ griežtai matematiniu požiūriu, nes jų kraštinės nebūtinai yra lygios. Tačiau tai yra tinkama sudėtingos sąvokos metafora.

Matavimas    Kubo reikšmių, kurios kubo faktų lentelėje sudaro stulpelį ir paprastai yra skaitinės reikšmės, rinkinys. Matavimai yra pagrindinės kubo reikšmės, kurios iš anksto apdorojamos, kaupiamos ir analizuojamos. Dažniausi pavyzdžiai yra pardavimas, pelnas, pajamos ir išlaidos.

Valstybės     Hierarchija, pateikianti vieną ar daugiau įrašų duomenų elementą. Narys gali būti unikalios arba neunikalus. Pvz., 2007 ir 2008 reiškia unikalų narių metų lygio laiko dimensiją, o sausis reiškia neunikalius narius mėnesio lygyje, nes gali būti daugiau nei vienas sausis laiko dimensiją, jei jame yra daugiau nei vieneri metai.

Apskaičiuotas narys    Mato, kurio reikšmė apskaičiuojama vykdymo metu naudojant išraišką, narys. Apskaičiuotos narių reikšmės gali būti išvedamos iš kito nario reikšmės. Pavyzdžiui, apskaičiuotą narį Pelnas galima nustatyti atimant nario Išlaidos reikšmę iš nario Pardavimas reikšmės.

Matas    Vienos arba daugiau sutvarkytų kubo lygių hierarchijų rinkinys, kurį vartotojas supranta ir naudoja kaip duomenų analizės pagrindą. Pavyzdžiui, geografijos mate gali būti šalis/regionas, rajonas/apskritis ir miestas. Arba laiko mate gali būti hierarchija, kurios lygiai yra metai, ketvirtis, mėnuo ir diena. PivotTable ataskaitoje arba PivotChart ataskaitoje visos hierarchijos tampa laukų rinkiniu, kurį galite išplėsti arba sutraukti, kad rodytumėte žemesnius arba aukštesnius lygius.

Hierarchija    Loginė medžio struktūra, kuri tvarko mato narius, pavyzdžiui, kad visi nariai turėtų vieną pirminį narį ir nulį arba antrinių narių. Antrinis narys yra narys kitame žemesniame hierarchijos lygyje, kuris tiesiogiai susijęs su esamu nariu. Pavyzdžiui, hierarchijoje Laikas, kurioje yra lygiai Ketvirtis, Mėnuo ir Diena, Sausis yra antrinis 1 ketvirčio narys. Pirminis narys yra kitame aukštesniajame hierarchijos, kuri tiesiogiai susijusi su esamu nariu, lygyje. Pirminė reikšmė paprastai būna visų antrinių narių reikšmių suvienijimas. Pavyzdžiui, hierarchijoje Laikas, kurioje yra lygiai Ketvirtis, Mėnuo ir Diena, 1 ketvirtis yra pirminė sausio reikšmė.

Lygis     Hierarchijoje duomenis galima tvarkyti pagal žemesnį arba aukštesnį išsamumo lygį, pavyzdžiui, metų, ketvirčio, mėnesio arba dienos lygius laiko hierarchijoje.

Puslapio viršus

OLAP savybės Microsoft Excel programoje

Nuskaitymas OLAP duomenų     Galite prisijungti prie OLAP duomenų šaltinių, taip pat, kaip prie kitų išorinių duomenų šaltinių. Galite dirbti su duomenų bazėmis, kurie buvo sukurti naudojant Microsoft SQL serverio OLAP tarnybų versija 7.0 "," Microsoft SQL serverio analizės tarnybų versijos 2000 ir Microsoft SQL serverio analizės tarnybų versijos 2005, Microsoft OLAP serverio produktus. "Excel" taip pat galite dirbti su trečiųjų šalių OLAP produktais, kurie būtų suderinami su OLE-DB OLAP.

Galite Rodyti OLAP duomenis tik kaip PivotTable arba PivotChart ataskaitoje arba darbalapio funkcija, konvertuota iš "PivotTable" ataskaitą, bet ne į išorinių duomenų diapazonas. Galite įrašyti OLAP "PivotTable" ataskaitų ir "PivotChart" ataskaitos ataskaitos šablonai, ir kurdami Office duomenų ryšio (ODC) failams (.odc) prisijungti prie OLAP duomenų bazėms OLAP užklausų. Kai atidarote ODC failą, "Excel" rodys tuščią PivotTable ataskaitą, kuri bus parengta naudoti, galite išdėstyti.

Kubo failų kūrimas naudojimui neprisijungus     Galite kurti autonominio naudojimo kubo failą (.cub) su duomenų iš OLAP serverio duomenų bazės pogrupiu. Autonominio naudojimo kubo failus naudokite dirbti su OLAP duomenimis kai nesate prisijungęs prie tinklo. Kubas leidžia dirbti su didesniais nei galėtumėte duomenų kiekiais PivotTable arba PivotChart ataskaitoje ir pagreitina duomenų nuskaitymą. Kubo failus galite kurti tik tuomet, jei naudojate OLAP teikėjas, pavyzdžiui, Microsoft SQL serverio analizės tarnybos 2005 versiją, kuri palaiko šią priemonę.

Serverio veiksmų     Serverio veiksmas yra pasirinktinis, tačiau naudinga funkcija, kuri OLAP kubo administratorius gali apibrėžti serveryje, kuris naudoja kubo narį arba įvertinti kaip parametrą į užklausą gauti kubo informacijos arba pradėti kitą taikomąją programą, pvz., naršyklės. Programa Excel palaiko URL, ataskaitos, eilučių rinkinį, detalizavimo ir išplėtimo serverio veiksmus, bet nepalaiko nuosavybės patvirtinimas ir duomenų rinkinį.

KPI     KPI yra specialusis skaičiuojamasis matas, apibrėžtą serveryje, kuris leidžia sekti "pagrindiniai efektyvumo indikatoriai", įskaitant būsenos (ar dabartinę reikšmę atitinka konkretų number?) ir tendencijas (koks reikšmė per time?). Kai parodomi, serverio galite siųsti susijusių piktogramas, kurios yra panašios į naują "Excel" piktograma nustatyti nurodyti aukščiau arba žemiau būsenos lygį (pvz., stabdyti supaprastintą piktograma) arba ar reikšmė yra tendencijos aukštyn arba žemyn (pvz., krypčių rodyklę piktograma).

Serverio formatavimą     Kubo administratoriai gali sukurti matai ir Apskaičiuotieji nariai su spalvų formatavimą, šrifto formatavimas ir sąlyginio formatavimo taisyklės, kurie gali būti standartinės verslo taisyklė. Pvz., pelno serverio formatą gali būti skaičių formatą, valiutos pagal langelio spalvą, žalia spalva, jei reikšmė yra didesnis arba lygus 30 000 ir raudonos spalvos, jei reikšmė yra mažesnė nei 30 000 ir šrifto stilių, paryškinti, jei reikšmė yra mažesnė nei 30 000 ir reguliariai, jei daugiau už arba lygus 30 000. Daugiau informacijos ieškokite dizainas, maketas ir formatuoti "PivotTable" ataskaitą.

Office rodymo kalba     Kubo administratorius serveryje gali nustatyti duomenų ir klaidų vertimus vartotojams, kuriems reikia matyti PivotTable informaciją kita kalba. Ši savybė nustatoma kaip failo ryšio ypatybė, o vartotojo kompiuterio šalies/regiono nustatymas turi atitikti rodymo kalbą.

Puslapio viršus

Programinės įrangos komponentai, reikalingi OLAP duomenų šaltinių prieigai

OLAP teikėjas     Norėdami nustatyti OLAP duomenų šaltinius, "Excel", turite vieną iš šių teikėjų OLAP:

  • Microsoft OLAP teikėjas     Programoje Excel įtraukta duomenų šaltinio tvarkyklė ir kliento programinė įranga, kurios reikia norint prieiti prie duomenų bazių, sukurtų naudojant Microsoft SQL serverio OLAP tarnybos 7.0 versiją, Microsoft SQL serverio OLAP tarnybos versiją 2000 (8.0) ir Microsoft SQL serverio analizės tarnybos versiją 2005 (9.0).

  • Trečiosios šalies OLAP tiekėjai     Kitiems OLAP produktams turite įdiegti papildomas tvarkykles ir kliento programinę įrangą. Norėdamas darbui su OLAP duomenimis naudoti Excel funkcijas, trečiųjų šalių produktas turi atitikti OLAP OLE-DB standartą ir būti suderinamas su Microsoft Office. Norėdami gauti informacijos apie trečiosios šalies OLAP teikėjo įdiegimą ir naudojimą, kreipkitės į savo sistemos administratorių arba savo OLAP produkto teikėją.

Serverio duomenų bazės ir kubų failai     Excel OLAP kliento programinė įranga palaiko ryšius su dviejų tipų OLAP duomenų bazėmis. Jeigu OLAP serverio duomenų bazė yra jūsų tinkle, galite nuskaityti šaltinio duomenis tiesiogiai iš jos. Turėdami autonominis kubo failas, kuriame yra OLAP duomenys, arba kubo aprašas failas, galite prisijungti prie to failo ir nuskaityti nuo jo šaltinio duomenis.

Duomenų šaltiniai     Duomenų šaltinis suteikia prieigą prie visų duomenų, esančių OLAP duomenų bazėje arba autonominiame kubo faile. Po OLAP duomenų šaltinio sukūrimo galite juo paremti ataskaitas ir grąžinti OLAP duomenis programai Excel PivotTable ataskaitos arba PivotChart ataskaitos forma arba darbalapio funkcija, konvertuota iš PivotTable ataskaitos.

"Microsoft" užklausos     Galite naudoti užklausą duomenims nuskaityti iš išorinės duomenų bazės, pvz., "Microsoft" SQL "arba" Microsoft Access. Jums nereikia naudoti Query duomenų iš OLAP suvestinės lentelės, kuris yra prijungtas prie kubo failo. Daugiau informacijos ieškokite Naudoti Microsoft Query norint gauti išorinius duomenis.

Puslapio viršus

Savybių skirtumai tarp OLAP ir ne OLAP šaltinio duomenų

Dirbdami su PivotTable ataskaita ir PivotChart ataskaita iš OLAP šaltinio duomenys ir kitų šaltinio duomenų tipų, pastebėsite kelis savybių skirtumus.

Duomenų gavimas     OLAP serveris grąžina naujus duomenis į "Excel" kiekvieną kartą, galite pakeisti ataskaitos maketas. Su kitų tipų išorinio šaltinio duomenis, jūsų užklausą šaltinio duomenis iš karto, arba galite nustatyti pasirinktis tik, kai rodote įvairius ataskaitos filtro lauko elementus. Taip pat turite kelias galimybes atnaujinimo ataskaitą.

Ataskaitose, kurios pagrįstos OLAP šaltinio duomenimis, negalimi ataskaitos filtro lauko parametrai, negalima fono užklausa ir negalimas atminties optimizavimo nustatymas.

Pastaba: Atminties optimizavimo nustatymas taip pat galima naudoti OLEDB duomenų šaltiniuose ir PivotTable ataskaitos, pagrįstos langelių diapazoną.

Laukų tipai    OLAP šaltinio duomenys, dimensija laukus galima tik kaip eilutės (serija), stulpelio (kategorijos), arba puslapio laukai. Priemonė laukus galima naudoti tik kaip reikšmių laukai. Kitų tipų šaltinio duomenis, visi laukai gali būti naudojami bet kurioje ataskaitos dalyje.

Prieiga prie išsamių duomenų     Naudojant OLAP šaltinio duomenų tipą, serveris nustato, kokie detalumo lygiai yra prieinami, ir apskaičiuoja bendras reikšmes. Tokiu būdu išsamūs įrašai, sudarantys bendras reikšmes, paprastai yra nepasiekiami. Tačiau serveris gali suteikti ypatybių laukai, kuriuos galite rodyti. Kiti šaltinio duomenų tipai neturi ypatybių laukų, bet jūs galite rodyti duomenų lauko reikšmių ir elementų išsamius duomenis, be to, galite parodyti elementus be duomenų.

OLAP ataskaitos filtro lauke gali nebūti elemento Visi ir komandos Rodyti ataskaitos filtro puslapius.

Pradinė rūšiavimo tvarka     Naudojant OLAP šaltinio duomenų tipą, elementai pirmiausiai atsiranda tokia tvarka, kokia OLAP serveris juos sugrąžino. Po to galite rūšiuoti arba perrikiuoti elementus neautomatiniu būdu. Naudojant kitus šaltinio duomenų tipus, elementai, esantys naujoje ataskaitoje, pirmiausiai atsiranda surūšiuoti didėjančia tvarka pagal elemento vardą.

Skaičiavimai     OLAP serveris suteikia apibendrintos reikšmės tiesiogiai, ataskaitas, todėl negalite keisti suvestinių funkcijų reikšmių laukai. Kitų tipų šaltinio duomenis, galite reikšmės lauko suvestinės funkcijos keitimas ir kelių suvestinės funkcijas naudoti to paties lauko reikšmę. Apskaičiuojamųjų laukų arba apskaičiuojamieji elementai negalite kurti ataskaitas su OLAP šaltinio duomenys.

Tarpinės sumos     Ataskaitose su OLAP šaltinio duomenimis negalite keisti tarpinių sumų suvestinių funkcijų. Naudodami kitus šaltinio duomenų tipus, galite keisti tarpinių sumų suvestines funkcijas ir rodyti arba slėpti visų eilučių ir stulpelių laukų tarpines sumas.

Naudodami OLAP šaltinio duomenis, skaičiuodami tarpines ir bendrąsias sumas galite įtraukti arba išskirti paslėptus elementus. Kituose šaltinio duomenų tipuose galite įtraukti paslėpto ataskaitos filtro lauko elementus į tarpines sumas, bet kituose laukuose paslėpti elementai nėra įtraukiami pagal numatytuosius nustatymus.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×