Viešojo aplanko kūrimas ir bendras naudojimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Ši funkcija galima, jei naudojate „Microsoft Exchange Server 2000“, „Exchange Server 2003“ arba „Exchange Server 2007“ abonementą. Dauguma namų ir asmeninių abonementų nenaudoja „Microsoft Exchange“. Daugiau informacijos apie „Microsoft Exchange“ abonementus ir kaip nustatyti, kokią „Exchange“ versiją jūsų abonementas prijungia, rasite saituose, nurodytuose skyriuje „Taip pat žiūrėkite“.

Viešieji aplankai suteikia galimybę kartu su kitais organizacijos nariais rinkti, tvarkyti ir bendrai naudoti informaciją. Paprastai viešuosius aplankus naudoja projektų komandos ar vartotojų grupės, norinčios bendrai naudoti informaciją apie bendrą dominančią sritį. Šiuos aplankus galite tvarkyti programoje Microsoft Outlook. Viešuosiuose aplankuose gali būti bet kokio tipo programos Outlook aplankų elementų, pvz., laiškų, paskyrų, kontaktų, užduočių, žurnalo įrašų, pastabų, formų, failų ir pranešimų.

Viešųjų aplankų kūrimą ir bendrą naudojimą sudaro keletas veiksmų rinkinių.

Ką norėtumėte daryti?

Viešojo aplanko kūrimas ir nurodyti teises, rodinius, formas ir taisykles

Kurti valdomąjį viešąjį aplanką

Viešojo aplanko kūrimas ir teisių, rodinių, formų bei taisyklių nurodymas:

Norint sukurti viešąjį aplanką, reikia turėti teisę kurti aplankus esamame viešajame aplanke. Apie tai, kaip gauti šią teisę, teiraukitės savo administratoriaus.

 1. Viešojo aplanko kūrimas

  1. Meniu Failas nukreipkite žymiklį į Naujas, tada spustelėkite Aplankas.

  2. Lauke Pavadinimas įveskite aplanko pavadinimą.

  3. Lauke Aplanke yra spustelėkite norimo kurti aplanko tipą.

  4. Sąraše Pasirinkite aplanko vietą spustelėkite aplanko vietą.

   Greitai pradėkite viešojo aplanko elementų.

   1. Aplankų sąraše, naršymo srityje, spustelėkite aplanką, kurį norite kopijuoti.

   2. Meniu failas nukreipkite žymiklį į aplanką, ir spustelėkite Kopijuoti aplanko pavadinimą.

   3. Sąraše spustelėkite vietą, kur norite kopijuoti aplanką.

 2. Teisių lygių nustatymas

  1. aplankų sąrašas, esančiame naršymo sritis, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite viešąjį aplanką, kurį norite bendrai naudoti, tada laikinajame meniu spustelėkite Ypatybės.

   Turite nustatyti bendrinimo teisių paveldėjimą viešojo aplanko savininko teises. Vienu metu, galite nustatyti teises tik vieną aplanką.

  2. Spustelėkite skirtuką Teisės.

  3. Spustelėkite Pridėti.

  4. Lauke Ieška įveskite vardą asmens, kuriam norite suteikti bendro naudojimo teises.

  5. Spustelėkite Pridėti, tada spustelėkite Gerai.

  6. Sąraše Vardas spustelėkite ką tik pridėto asmens vardą.

  7. Dalyje Teisės pasirinkite norimus parametrus.

   Pastaba : Jūs galite priskirti tokias pačias teises visiems, kurie gali prieiti prie aplanko, sąraše Vardai spustelėdami Numatytasis.

 3. Rodinių, skirtų informacijai tvarkyti ir ieškoti, kūrimas

  Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  1. Rodinio kūrimas nuo pradžių   

   1. Meniu Rodymas nukreipkite žymiklį į Šis rodinys ir spustelėkite Apibrėžti rodinius.

   2. Spustelėkite Naujas.

   3. Lauke Naujo rodinio pavadinimas įveskite pavadinimą.

   4. Lauke Rodinio tipas pasirinkite norimą rodinio tipas .

   5. Jei norite pakeisti vietą, kurioje rodinys bus pasiekiamas, spustelėkite parinktį srityje Gali būti naudojamas.

   6. Spustelėkite Gerai.

   7. Norėdami toliau tinkinti rodinį, dalyje Aprašas spustelėkite mygtuką ir pažymėkite norimas naudoti parinktis.

   8. Pažymėję visas norimas parinktis spustelėkite Gerai.

   9. Jei rodinį norite naudoti tuoj pat, spustelėkite Taikyti rodinį.

  2. Rodinio kūrimas pagal standartinį rodinį:   

   1. Pereikite į rodinys, pagal kurį kursite naują rodinį.

   2. Meniu Rodymas nukreipkite žymiklį į Šis rodinys, tada spustelėkite Tinkinti šį rodinį.

   3. Norėdami atlikti kiekvieno tipo pakeitimą, dalyje Aprašas spustelėkite mygtuką ir pažymėkite norimas parinktis.

   4. Baigę keitimus, uždarykite dialogo langą Tinkinti rodinį.

   5. Meniu Rodymas nukreipkite žymiklį į Šis rodinys ir spustelėkite Apibrėžti rodinius.

   6. Lauke aplanko aplanko pavadinimas rodiniai spustelėkite dabartinio rodinio parametrai.

   7. Spustelėkite Kopijuoti.

   8. Lauke Naujo rodinio pavadinimas įveskite pavadinimą.

   9. Jei norite pakeisti vietą, kurioje rodinys bus pasiekiamas, pažymėkite spustelėkite parinktį srityje Gali būti naudojamas.

    Pastaba : Naujų rodinių įtraukiamos į Dabartinio rodinio  submeniu (meniu rodymas pasirinkite Rūšiuoti pagal).

 4. Numatytojo aplanko rodinio keitimas

  Norėdami pakeisti numatytąjį viešojo aplanko rodinį, jūs privalote turėti to aplanko savininko teisių lygį, o viešajam aplankui turi būti nustatytas bent vienas pasirinktinis visiems matomas rodinys.

  1. aplankų sąrašas, esančiame naršymo sritis, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite viešąjį aplanką ir laikinajame meniu spustelėkite Ypatybės.

  2. Spustelėkite skirtuką Administravimas

   Jei skirtuko Administravimas nėra, jūs neturite savininko teisių lygio.

  3. Sąraše Pradinis aplanko rodinys spustelėkite rodinį, kuris bus rodomas kaskart atidarius aplanką.

   Paprastasis rodinys pateikia numatytąjį Microsoft Outlook aplanke esančių elementų tipo rodinį.

 5. Visiems galimų informacijos skelbimo viešajame aplanke formų nurodymas

  Norint į privatų bendrai naudojamą aplanką ar į viešąjį aplanką pridėti formų, reikia turėti redaktoriaus, publikavimo redaktoriaus ar savininko teisių lygį. Jei aplankas yra viešasis ir jūs turite savininko teisių lygį, galite apriboti formų, prieinamų kitiems asmenims, naudojantiems aplanką, skaičių.

  1. aplankų sąrašas, esančiame naršymo sritis, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką, paskui laikinajame meniu spustelėkite Ypatybės.

  2. Spustelėkite skirtuką Formos.

  3. Norėdami pridėti formą prie Formų, susijusių su šiuo aplanku sąrašo, spustelėkite Tvarkyti ir nurodykite formą.

  4. Spustelėkite Uždaryti.

  5. Jei norite apriboti formas, prieinamas kitiems asmenims, kurie naudosis šiuo aplanku, spustelėkite parinktį dalyje Leisti aplanke naudoti šias formas.

 6. Aplanke skelbiamų elementų apdorojimo taisyklių kūrimas

  Privalote turėti savininko teises viešojo aplanko norint kurti ar modifikuoti taisyklių jį.

  1. aplankų sąrašas, esančiame naršymo sritis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite viešąjį aplanką, kurio naudojimo taisykles norite kurti ar keisti, tada laikinajame meniu spustelėkite Ypatybės.

  2. Spustelėkite skirtuką Administravimas.

  3. Spustelėkite Aplanko asistentas.

  4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei norite kurti taisyklę, spustelėkite Pridėti taisyklę.

   • Jei norite keisti esamą taisyklę, spustelėkite ją sąraše ir tada spustelėkite Redaguoti taisyklę.

  5. Įveskite sąlygas, kurias turi atitikti elementas, kad veiksmas įvyktų. Daugiau sąlygų rasite spustelėję Išsamiau.

  6. Srityje Atlikti šiuos veiksmus pažymėkite norimas parinktis.

   Pastaba : Numatyta, kad, sukūrus taisyklę, ji tampa aktyvi.

 7. Informacijos pridėjimas viešajame aplanke

  Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

Kalendoriaus bendrinimas

Bendrinti kontaktų sąrašo

Bendrinti užduočių sąrašą

Viešojo aplanko informacijos skelbimą

Bendras kalendoriaus naudojimas

 1. Sukurkite naują aplanką ir sąraše Aplanke yra pasirinkite Kalendoriaus elementus.

 2. Sąraše Pasirinkite aplanko vietą spustelėkite Kalendorius ir spustelėkite Gerai.

 3. Į aplanką įtraukite susitikimus ir įvykius.

Bendras kontaktų sąrašo naudojimas

 1. Sukurkite naują aplanką ir sąraše Aplanke yra pasirinkite Kontaktų elementai.

 2. Sąraše Pasirinkite aplanko vietą spustelėkite Kontaktai, po to spustelėkite Gerai.

 3. Į aplanką įtraukite kontaktus.

  Pastaba : Bendrai naudojamas kontaktų sąrašas rodomas programos Outlook Adresų knygoje arba Kontaktų aplanke.

Bendras užduočių sąrašo naudojimas

 1. Sukurkite naują aplanką ir sąraše Aplanke yra pasirinkite Užduočių elementai.

 2. Sąraše Pasirinkite aplanko vietą spustelėkite Užduotys, po to spustelėkite Gerai.

 3. Į aplanką įtraukite užduotis.

  Pastaba : Užduočių sąrašo kopijavimo į viešąjį aplanką metu į viešąjį aplanką negalite nei kopijuoti užduoties užklausos, nei sukurti jos iš viešojo aplanko.

Informacijos skelbimas viešajame aplanke

 1. Atidarykite viešąjį aplanką, kuriame norite skelbti informaciją.

 2. Jei informacijai skelbti norite naudoti numatytąją formą, spustelėkite meniu Failas, nukreipkite žymiklį į Naujas, po to spustelėkite Skelbiamas pranešimas šiame aplanke.

 3. Į šią formą įveskite informaciją, kurią norite skelbti aplanke.

 4. Spustelėkite Skelbti.

Puslapio viršus

Valdomo viešojo aplanko kūrimas

Viešojo aplanko savininko teises turi būti norint kaip valdomą aplanką.

 1. aplankų sąrašas, esančiame naršymo sritis, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite viešąjį aplanką ir laikinajame meniu spustelėkite Ypatybės.

 2. Skirtuke Administravimas spustelėkite Valdomas aplankas.

 3. Pažymėkite žymės langelį Nustatyti aplanką kaip valdomą aplanką.

 4. Lauke Persiųsti naujus elementus įveskite asmens, gaunančio ateinančius laiškus, arba viešojo aplanko, kuriame tie laiškai kaupiami ir peržiūrimi, pavadinimus. Valdytojas, kuris peržiūri laiškus, apibūdintas 6 žingsnyje.

 5. Pasirinktinai. Jei norite, kad, tvarkytojui gavus naują laišką, automatiškai būtų išsiunčiamas atsakymas, pažymėkite parinktį dalyje Į naujus elementus atsakyti naudojant.

  Pasirinkite vieną iš parinkčių:

  • Standartinio atsakymo   

   • „Dėkojame už pateiktą informaciją. Atminkite, kad kai kuriuose aplankuose ar diskusijų grupėse pateikta informacija yra peržiūrima norint nustatyti, ar ji gali būti publikuojama viešai. Tokiais atvejais pateiktos informacijos patvirtinimas ir pateikimas kitiems vartotojams gali užtrukti“.

  • Pasirinktinės atsakymą   

   • Spustelėkite Pasirinktinis atsakymas ir spustelėkite Šablonas. Įveskite savo pasirinkto atsakymo tekstą.

    Skelbdami laiškus, valdytojai negaus nė vieno iš šių atsakymų.

 6. Jei norite įtraukti arba šalinti valdytojų vardus, spustelėkite Pridėti arba Pašalinti.

 7. Pasirinktinai. Jei norite peržiūrėti pasirinkto valdytojo ypatybes, spustelėkite Ypatybės.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×