Vartotojo vaidmens pridėjimas

Kurdami formos šabloną, galite nurodyti vartotojo vaidmenis. Vartotojo vaidmenys – tai iš anksto nustatytos kategorijos, kurias galima priskirti formų vartotojams, remiantis jų pareigomis arba kokiais nors kitais kriterijais. Vartotojo vaidmenys gali būti naudojami norint skirtingų tipų vartotojams priskirti tinkintus formos rodinys, rodyti skirtingas rodinio sekcijas arba apskaičiuoti numatytąją lauko ar valdiklio reikšmę. Pavyzdžiui, jei kuriate prašymo išduoti leidimą formos šabloną, galite sukurti skirtingus to formos šablono rodinius, skirtus rangovams, agentams ir administratoriams, o kiekvieną vartotojo vaidmenį priskirti atskiram rodiniui. Vartotojams atidarius formą, kuri yra sukurta pagal jūsų formos šabloną, programa Microsoft Office InfoPath pagal vartotojo vardą nustato vartotojo vaidmenį ir atidaro atitinkamą pagal tą vartotojo vaidmenį sukurtą rodinį.

Saugos pranešimas : Vartotojų vaidmenys neturėtų būti naudojami prieigai prie svarbių duomenų apriboti. Net jei formos ruošinys veiks tik skaitymo režimu arba remdamiesi vartotojų vaidmenimis paslėpsite kai kuriuos valdiklius, vartotojai, pasinaudoję teksto redagavimo programomis, tokiomis kaip „Microsoft Notepad“ ir atidarę formos ruošinio failą (.xsn), galės peržiūrėti ir redaguoti svarbius duomenis.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Suderinamumo aspektai

Prieš pradedant

Vartotojo vaidmens pridėjimas

Vartotojo vaidmeniu pagrįsto rodinio rodymas

Vartotojų vaidmenų tikrinimas

Apžvalga

Kai sukuriate naują vartotojų vaidmenį, vartotojus jam priskiri galite šiais būdais:

 • Nurodydami vartotojų vardus iš „Microsoft Active Directory“ katalogo serviso (pvz, "pardavimai\andrius"). Jei norite nurodyti vartotojo vardą iš „Active Directory“ katalogo serviso, formos ruošinys turi būti sukurtas ir publikuotas naudojantis „Microsoft Windows“ tinklu, kuris naudoja „Active Directory“.

 • Nurodydami grupes iš „Microsoft Active Directory“ katalogų tarnybos. Pavyzdžiui, galite nurodyti el. pašto platinimo sąrašą, kuriame yra visų rinkodaros grupės narių vardai. Jei norite nurodyti grupę iš „Active Directory“ katalogų tarnybos, formos ruošinys turi būti sukurtas ir publikuotas naudojantis „Microsoft Windows“ tinklu, kuris naudoja „Active Directory“.

 • Nurodydami reikšmę, gautą iš formos lauko. Laukas duomenis gali gauti iš „Active Directory“ arba vartotojas gali suvesti duomenis į valdiklį, kuris yra susieti su nurodytu lauku. Pavyzdžiui, jei jūsų formos ruošinys turi teksto lauką Administratorius, galite jį susieti su konkrečiu vartotojų vaidmeniu naudodami laukas su kuriuo tas teksto laukas yra susietas.

Kai įtraukiate vartotojo vaidmenį, galite jį nustatyti, kaip vieną iš šių vaidmenų:

Numatytuoju vaidmeniu    Vartotojai, kuriems nepriskirtas joks egzistuojantis vaidmuo yra automatiškai priskiriami vartotojų vaidmeniui, kuris būna nurodytas kaip numatytasis vartotojų vaidmuo. Numatytajam vaidmeniui taip pat yra priskiriami vartotojai, kurie priklauso grupei, bet dirba neprisijungę prie tinklo. Vienas vartotojų vaidmuo visąlaik yra nustatytas kaip numatytasis vaidmuo.

Pradininko vaidmeniu    Jei vartotojams, kurie pirmą kartą atidaro jūsų formą, norite priskirti specifinį vaidmenį, galite nurodyti pradininko vaidmenį. Pavyzdžiui, galite nurodyti pradininko vaidmenį, pavadintą „Rangovas“, kuris bus taikomas tik tiems vartotojams, kurie pildo naujas leidimų suteikimo formas. Vartotojui, kuriam jau suteiktas kitas vartotojo vaidmuo, tuo metu, kai jis atidarys naują leidimų suteikimo formą, vartotojo vaidmuo bus automatiškai pakeistas į pradininko vaidmenį. Tačiau, kai kitą kartą vartotojas atidarys tą pačią formą, „Microsoft Office InfoPath“ naudos vartotojui priskirta vartotojo vaidmenį, o ne pradininko vaidmenį.

Jei vartotojams paskyrėte vaidmenis naudodamiesi vartotojų vardų, grupių ir laukų reikšmių deriniu, kai vartotojas atidarys formą, sukurtą jūsų formos ruošinio pagrindu, programa „InfoPath“ vartotojo vaidmenį nustatys tokia tvarka:

 1. Vartotojo vardas yra įrašytas formos ruošinio lauke.

 2. Vartotojo vardas įrašytas į „Active Directory“.

 3. Vartotojas yra „Active Directory“ grupės narys.

  Pastaba : Jei vartotojas yra kelių grupių narys ir jūs skiriate vartotojų vaidmenis naudodamiesi grupėmis, „InfoPath“ tikrins kiekvienos grupės narių sąrašus tokia tvarka, kokia nurodyta dialogo lange Vartotojų vaidmenų valdymas. Pavyzdžiui, jei vartotojas yra supirkimo agentų ir administratorių grupių narys, o administratorių grupė sąraše įrašyta pirmiau negu supirkimo agentų grupė, vartotojui bus paskirtas vartotojo vaidmuo, kuris yra numatytas administratorių grupei.

 4. Jei netinka nei vienas paminėtas variantas, vartotojui bus priskirtas numatytasis vaidmuo.

Po to, kai aprašote vartotojų vaidmenis savo formos ruošiniui, galite nurodyti taisyklė, kuri, remdamasi vartotojų vaidmenimis, automatiškai pakeis rodinius. Pavyzdžiui, galite sukurti vadovo vartotojo vaidmenį ir taisyklę, kuri automatiškai įjungs vadovo rodinį, jei vartotojas, kuriam priskirtas vadovo vaidmuo, atidarys formą. Taip pat galite sukurti taisyklę, o vartotojų vaidmenis aprašyti taisyklės kūrimo eigoje.

Puslapio viršus

Suderinamumo aspektai

su naršykle suderinamas formos šablonas vartotojo vaidmenų kurti negalima. Vartotojo vaidmenis galima kurti tik tuose formų šablonuose, kurie pildomi naudojant InfoPath.

Puslapio viršus

Prieš pradedant

Kad prie formos šablono galėtumėte pridėti vartotojo vaidmenis, jums reikia:

 • Vartotojo vaidmenų, kuriuos norite pridėti, sąrašo bei kiekvienam vartotojo vaidmeniui priskirtų narių sąrašų. Nariai gali būti vartotojų vardai arba grupės iš Microsoft Active Directory katalogų tarnybos arba reikšmė, kurią vartotojas įvedė į valdiklį, susietą su tam tikru formos šablono duomenų šaltinio lauku.

 • Numatytojo vartotojo vaidmens, kurį norite priskirti vartotojams, atidarantiems pagal jūsų formos šabloną sukurtą formą, kai jie nėra jokio vartotojo vaidmens nariai.

Puslapio viršus

Vartotojo vaidmens pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Vartotojo vaidmenys.

 2. Dialogo lange Vartotojų vaidmenų valdymas spustelėkite Pridėti.

 3. Lauke Vaidmens pavadinimas įrašykite naujo vartotojo vaidmens pavadinimą.

 4. Norėdami vartotojo vaidmeniui priskirti vartotojų arba vartotojų grupių, atlikite vieną arba daugiau iš toliau aprašytų veiksmų.

  Vieno arba kelių vartotojų, kurie yra Active Directory katalogų tarnybą naudojančio tinklo dalis, nurodymas

  1. Pažymėkite žymės langelį Vartotojų vardai ir spustelėkite Pasirinkite vieną ar daugiau vartotojų Mygtuko atvaizdas .

   Pastaba : Jei domeną ir vartotojo vardą jau žinote, įveskite juos į lauką Vartotojų vardai. Jie turi būti įvesti tokiu formatu: domenas\vartotojo_vardas. Jei norite įvesti kelis vartotojų vardus, atskirkite juos kabliataškiais (;).

  2. Lauke Įvesti pasirinktinus objektų pavadinimus įveskite vieną arba kelis kabliataškiais (;) atskirtus vartotojų vardus.

   Pastaba : Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip formatuoti vartotojų vardus, spustelėkite dialogo lango saitą pavyzdžiai.

  3. Norėdami patikrinti vartotojų vardus, kuriuos įvedėte remdamiesi vardais, esančiais Active Directory, spustelėkite Tikrinti vardus.

  4. Spustelėkite Gerai.

  Vieno arba kelių grupių, kurios yra Active Directory katalogų tarnybą naudojančio tinklo dalis, nurodymas

  1. Pažymėkite žymės langelį Grupių pavadinimai ir spustelėkite Pasirinkite vieną ar daugiau grupių Button image .

   Pastaba : Jei grupės pavadinimą jau žinote, įveskite jį į lauką Grupių pavadinimai. Jis turi būti įvestas tokiu formatu: domenas\vartotojo_vardas. Jei norite įvesti kelis grupių pavadinimus, atskirkite juos kabliataškiais (;).

  2. Lauke Įvesti pasirinktinus objektų pavadinimus įveskite vieną arba kelis kabliataškiais (;) atskirtus grupių pavadinimus.

   Pastaba : Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip formatuoti grupių pavadinimus, spustelėkite dialogo lango saitą pavyzdžiai.

  3. Norėdami patikrinti grupių pavadinimus, kuriuos įvedėte remdamiesi vardais, esančiais Active Directory, spustelėkite Tikrinti vardus.

  4. Spustelėkite Gerai.

  Vartotojų vardų, kurie paimami tiesiogiai iš formos lauko, nurodymas

  1. Pažymėkite žymės langelį Vartotojų vardai iš formos ir spustelėkite Pasirinkite lauką duomenų šaltinyje Mygtuko paveikslėlis .

  2. Dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite lauką, iš kurio bus imamos reikšmės, naudotinos vartotojų vaidmenyse, ir spustelėkite Gerai.

 5. Jei vartotojo vaidmenį norite nustatyti kaip iniciatoriaus vaidmenį, pažymėkite žymės langelį Nustatyti kaip iniciatorių ir spustelėkite Gerai.

  Pastaba : Kai vartotojo vaidmuo nurodomas kaip iniciatorius, jis turi pirmumo teisę, lyginant su visais kitais vaidmens priskyrimais, net jei iniciatoriaus vaidmuo yra dialogo lange Vartotojų vaidmenų valdymas esančio sąrašo viduryje.

 6. Jei vartotojams, kurie nėra jokių kitų vaidmenų nariai, norite nustatyti numatytąjį vartotojo vaidmenį, dialogo lange Vartotojų vaidmenų valdymas pasirinkite vartotojo vaidmenį ir spustelėkite Nustatyti kaip numatytąjį.

  Pastaba : Kad galėtumėte spustelėti Nustatyti kaip numatytąjį, privalote sukurti daugiau nei vieną vartotojo vaidmenį.

Puslapio viršus

Vartotojo vaidmeniu pagrįsto rodinio rodymas

Kurdami formų ruošinį, kuris naudos vartotojų vaidmenis ar kelis skirtingus rodinius, galite norėti peržvelgti rodinį, kuris bus rodomas, kai vartotojui bus priskirtas tam tikras vartotojo vaidmuo. Pavyzdžiui, galite naudoti taisyklę, kuri atidaro kitokį rodinį, kai vartotojas, kuriam paskirtas tam tikras vartotojo vaidmuo, atidaro formą, sukurtą jūsų formos ruošinio pagrindu.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Formos parinktys.

 2. Sąraše Kategorija, kuris randasi dialogo lange Formos parinktis, spustelėkite Atidaryti ir įrašyti.

 3. Spustelėkite žemiau komandos Atidaryti elgesį esančią komandą Taisyklės.

 4. Spustelėkite Pridėti.

 5. Lauke Pavadinimas įrašykite taisyklės pavadinimą.

 6. Spustelėkite Nustatyti sąlygas.

 7. Pirmajame laukelyje spustelėkite komandą Esamas vartotojo vaidmuo.

 8. Antrajame laukelyje spustelėkite yra lygus.

 9. Trečiajame laukelyje spustelėkite vartotojo vaidmens pavadinimą ir tuomet spustelėkite komandą Gerai.

 10. Dialogo lange Taisyklė, spustelėkite Įtraukti veiksmą.

 11. Sąraše Veiksmas pasirinkite Sukeisti rodiniusir pasirinkite rodinį iš sąrašo Rodiniai.

Puslapio viršus

Vartotojų vaidmenų tikrinimas

Jei formoje yra nustatyti keli vartotojų vaidmenys, būtų gerai patikrinti kiekvieno vaidmens išvaizdą ir veikimą. Norėdami patikrinti, ar rodiniai, kuriems yra nustatyti vartotojų vaidmenys, veikia tinkamai, galite peržiūrėti formos šabloną, tačiau tada negalėsite imituoti vartotojo vertinimo proceso, remiantis vartotojui priskirtu vartotojo vaidmeniu. Taip yra todėl, kad programa InfoPath vartotojų vaidmenis tikrina tada, kai pildote formą, o ne kai ją peržiūrite. Norėdami kruopščiai patikrinti savo formos šablono vartotojų vaidmenis, galite laikinai sau priskirti kiekvieną vartotojo vaidmenį, kurį norite patikrinti, ir atidaryti formą taip, lyg rengtumėtės ją pildyti.

 1. Spustelėkite meniu Įrankiai komandą Formos parinktys.

 2. Sąraše Kategorija spustelėkite Peržiūra.

 3. Sąrašo Peržiūrėti kaip dalyje Vartotojo vaidmuo spustelėkite vartotojo vaidmenį, kurį norite peržvelgti, ir spustelėkite Gerai.

 4. Kad patikrintumėte atliktus pakeitimus spustelėkite įrankių juostos Standartinė komandą Peržiūra arba spustelėkite sparčiuosius klavišus CTRL+SHIFT+B.

  Esamo vartotojo vaidmens pavadinimas parodomas peržiūros lango apatiniame dešiniajame kampe esančioje būsenos juostoje.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×