Vartotojo parinkčių, skirtų dabartinei duomenų bazei iš centralizuotos vietos nustatymas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Norėdami tinkinti kelis vartotojo parametrus, pvz., kaip rodomas objekto langas, įgalinami spartieji klavišai ir įgalinti automatinės taisos parinktys, kuris šiuo metu Microsoft Access 2010 duomenų bazės atidaryti, naudokite parinktis kategorijoje Dabartinė duomenų bazė . Galite nustatyti šias parinktis iš Access 2010 kliento režimu.

Kas yra kliento ir žiniatinklio režimu?

Kliento režimas    Kliento režimas yra režimą, kuris naudojate standartinį Access taikomųjų programų kūrimas. Šiuo režimu yra galima naudoti standartinės funkcijos (valdikliai, duomenų tipai, makrokomandų veiksmai, ypatybės ir taip toliau). Kai naudojate Access 2010 atidaryti duomenų bazės taikomąją programą, kuri buvo sukurta naudojant ankstesnę programos Access versiją, Access 2010 atidaroma klientas režimu.

Žiniatinklio režimu    Žiniatinklio režimu yra režimas, kurį naudojate "Access" žiniatinklio taikomųjų programų kūrimas. Šiuo režimu, dizaino aplinkos formų, lentelių, užklausų ir pan sukonfigūruoti taip, kad galite įtraukti tik funkcijų, kurios žiniatinkliu suderinama.

Pastaba : Norėdami atlikti šiuos keitimus, jūsų duomenų bazėje turi būti atidarytas, ir kai kurie parametrų pakeitimai taikomi tik tada, kai uždarysite ir iš naujo atidarykite duomenų bazę.

Ką norite daryti?

Dabartinės duomenų bazės parinkčių tinkinimas

Objekto lango rodymo parametrų žymėjimas

„Access“ sparčiųjų klavišų naudojimo įgalinimas

Dabartinės duomenų bazės failų valdymo parinkties nustatymas

Dabartinės duomenų bazės naršymo parinkčių žymėjimas

Parinkčių laukų pavadinimams jūsų dabartinėje duomenų bazėje sekti ir koreguoti, nustatymas

Dabartinės duomenų bazės filtro parinkčių nustatymas

Dabartinės duomenų bazės parinkčių tinkinimas

Kai kurios funkcijos, galite greitai tinkinti dabartinės taikomosios programos ar duomenų bazės įtraukti rodymo taikomosios programos pavadinimo ir logotipo, kaip rodomi objektų langai ir kaip tvarkomos failus.

  1. Iš duomenų bazės, kad šiuo metu atidaryti, tada spustelėkite skirtuką failas .

  2. Spustelėkite parinktysir pasirinkite Parametrai iš Programos parinktys.

    „Access“ parinkčių dialogo langas su dabartinės duomenų bazės parinktimis

Parametras

Aprašas

Programos pavadinimas

Nurodomas pasirinktinis pavadinimas, rodytinas dabartinės duomenų bazės „Windows“ pavadinimo juostoje.

Programos piktograma

Pasirinkite piktogramą dabartinės duomenų bazės. Arba įveskite vaizdo failo vardą arba spustelėkite Naršyti ir raskite vaizdo failo. "Windows" pavadinimo juostoje bus rodomas pasirinkta piktograma.

Naudoti kaip formos ir ataskaitos piktogramą

Pasirinkus taikomosios programos piktograma bus rodoma visose dabartinės duomenų bazės formos ir ataskaitos skirtukuose. Jei nebus įgalinti dokumento skirtukai, piktograma nebus rodoma.

Rodyti formą

Nurodo formą, kuri rodoma, kai atidaroma dabartinė duomenų bazė. Išlaikykite dabartinį parametrą (nėra), jei nenorite, kad atidarius bet kokią formą būtų rodoma kokia nors forma.

Žiniatinklyje rodoma forma

Pažymėjus leis vartotojams nustatyti, keisti arba pašalinti žiniatinklyje rodomas formas.

Rodyti būsenos juostą

Pažymėjus, bus rodoma būsenos juostoje Access darbo srities apačioje.

  1. Jei parinkties, galite keisti, turite uždaryti ir iš naujo atidarykite duomenų bazę ir spustelėkite skirtuką failas .

  2. Spustelėkite uždaryti duomenų bazę.

  3. Iš naujo atidaryti spustelėkite atidaryti , tada pasirinkite duomenų bazę.

Puslapio viršus

Objekto lango rodymo parametrų žymėjimas

Ankstesnėse Access visus objektus atidarytas savo "Windows" ir dirbti su keli langai reiškia, kad nuolat jų pačių dydį. Access 2007 įtraukta galimybė visiems atidarytiems objektų rodymas skirtukuose, objekto lango viršuje. Pasirinkus šią parinktį, bus lengviau perjungti atidarytus objektus spustelėję skirtuką būtinas. Turite galimybę iš šių rodymo parinkčių nustatymas, Dokumentų lango parinktys srityje kategoriją dabartinė duomenų bazė.

Parametras

Aprašas

Persidengiantys langai

Pažymėjus rodomi keli atidaryti vienas su kitu persidengiantys objektai.

kaip persidengiančiame rodinyje rodomi objektų langai

Dokumentai skirtukuose

Pažymėjus vienu metu rodomas tik vienas objektas, net jei atidaryti tik keli objektai.

vaizdas, kaip rodomi atidaryti objektai, kai pažymima dokumentų skirtukuose parinktis

Skirtukuose dokumentą , kuriame galite naudoti neturint Rodyti dokumentų skirtukus. Tai būtų naudinga, kai vartotojai turi vienu metu dirbti su vienas objektas. Jei išvalysite šią parinktį, nepamirškite įtraukti kitą naršymo parinktis leisti vartotojams pereiti prie įvairių objektų.

Rodyti dokumentų skirtukus

Jei pažymite parinktį Dokumentai skirtukuose, galite taip pat pažymėti šią parinktį, skirtą visiems atidarytiems objektų skirtukams rodyti.

Formose naudoti „Windows“ temų valdiklius

Pažymėjus, naudojama „Windows“ tema formų ir ataskaitų valdikliuose dabartinėje duomenų bazėje.

Įgalinti maketo rodinį

Pažymėjus rodo mygtuką Maketo rodinį į "Access" būsenos juostoje ir kontekstiniame meniu, kuris pasirodo, kai dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objekto skirtukas. Jei išvalysite šią parinktį, vartotojui bus atidaryti formos ir ataskaitos maketo rodinys.

Pastaba : Išvalius šią parinktį maketo rodinys bus galima pasirinkti iš rodinių grupėje ar kuriame nors kontekstiniame meniu.

Įgalinti duomenų lapo rodinio lentelių dizaino keitimus

Pažymėjus leidžiama keisti lentelių dizainą duomenų lapo rodinyje.

Tikrinti sutrumpintus skaičių laukus

Pažymėjus Access rodo skaičius kaip „#####“, kai stulpelis yra per siauras, kad būtų galima rodyti visą reikšmę. Jei parinktis nepažymėta, reikšmės stulpelyje rodomos sutrumpintos, atsižvelgiant į tai, kiek gali tilpti į stulpelį.

Paveikslėlių ypatybių saugojimo formatas

Pažymėjus Access išsaugomi pradinio formato vaizdai. Pažymėkite šią parinktį, jei norite sumažinti duomenų bazės dydį.

Konvertuoti visus paveikslėlių duomenis į rastrus (suderinama su „Access 2003“ ir anksčiau)

Pažymėjus "Access" kuria pradinio vaizdo failo kopiją "Windows" rastras arba nepriklausomas nuo įrenginio rastras formatais. Pasirinkite šią parinktį, jei norite peržiūrėti vaizdus duomenų bazėse, sukurti naudojant "Office" Access 2003 "ir ankstesnes versijas.

Puslapio viršus

„Access“ sparčiųjų klavišų naudojimo įgalinimas

Pažymėjus parinktį Naudoti specialiuosius „Access“ mygtukus vartotojai gali naudoti šiuos sparčiuosius klavišus dabartinėje duomenų bazėje:

Raktai

Rezultatas

F11

Rodo arba slepia naršymo sritį.

CTRL + G

Nurodo langą Tiesioginis „Visual Basic“ rengyklėje.

ALT + F11

Paleidžia „Visual Basic“ rengyklę.

CTRL+BREAK

Dirbdami su "Access" projekte, paspaudus šį klavišų derinį sustabdoma prieigos nenuskaitytų įrašų serveryje.

Puslapio viršus

Dabartinės duomenų bazės failų valdymo parinkties nustatymas

Šie failo valdymo parametrai bus taikomi tik duomenų bazę, kurioje yra atidaryta, kai jūs pasirinkite norimas parinktis.

Parametras

Aprašas

Glaudinti uždarant

Pažymėjus duomenų bazė automatiškai suglaudinama ją uždarius.

Įrašant failą iš jo ypatybių šalinti asmeninio pobūdžio informaciją

Pažymėjus įrašant failą automatiškai pašalinama asmeninė informacija iš failo ypatybių.

Puslapio viršus

Dabartinės duomenų bazės naršymo parinkčių žymėjimas

Galite tinkinti dabartinės taikomosios programos naršymą šiose parinktyse:

naršymo parinkčių nustatymas

Parametras

Aprašas

Rodyti naršymo sritį

Jei išvalysite šią parinktį, naršymo sritis nebus rodoma atidarius dabartinę duomenų bazę.

Naršymo parinktys

Pažymėjus galite pakeisti kategorijas ir grupes, rodomas naršymo srityje ir nustatyti parinktis, kaip objektai turi būti atidaromi dabartinėje duomenų bazėje.

Juostelės pavadinimas

Pažymi pasirinktinės juostelės grupės pavadinimą.

Laikinojo meniu juosta

Nustato arba keičia numatytąją kontekstinio meniu juostą.

Leisti naudoti išsamius meniu

Jei išvalysite šį žymės langelį, tik į skirtuko Pagrindinis puslapis bus rodomas juostelėje. Be to, įrašyti ir Įrašyti kaip komandos negalimos, spustelėjus skirtuką failas .

Leisti naudoti numatytuosius laikinuosius meniu

Įjungia arba išjungia kontekstinius (išskleidžiamuosius) meniu, kurie rodomi dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus duomenų bazės objektą naršymo srityje arba valdiklį formoje arba atskaitoje. Tam, kad nurodyta parinktis pradėtų veikti, turite uždaryti ir iš naujo atidaryti šiuo metu atidarytą duomenų bazę.

Puslapio viršus

Parinkčių, skirtų laukų pavadinimams jūsų dabartinėje duomenų bazėje sekti ir koreguoti, nustatymas

Parinktis Pavadinimo automatinė taisa prašo Access sekti ir taisyti lauko pavadinimo nuorodą formose, ataskaitose ir užklausose. Galite nustatyti šias dabartinės duomenų bazės parinktis:

Parametras

Aprašas

Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija

Pažymėjus Access išsaugo informaciją, kurios reikia norint pataisyti įvardijimo klaidas. Leidžia naudoti funkciją Objektų priklausomybės. Tačiau Access netaiso klaidų, kol nepažymite parinkties Atlikti automatinę pavadinimų taisą.

Atlikti automatinę pavadinimų taisą

Pažymėjus Access pataiso įvardijimo klaidas, jei jos kyla. Jei pažymite parinktį Pavadinimų sekimo automatinės taisos informacija ir paliekate šią parinktį tuščią, Access išsaugo bet kokius klaidos duomenis, kol nepažymėsite šios parinkties.

Žurnalų pavadinimų automatinės taisos keitimai

Prieigos registruoja pakeitimus, ji atlieka duomenų bazėje, kai jis taiso pavadinimų klaidas. Access įrašo duomenis lentelėje, vadinamoje AutoCorrect.log.

Puslapio viršus

Dabartinės duomenų bazės filtro parinkčių nustatymas

Galite rūšiuoti informaciją, rodomą formoje, apibrėždami filtrą naudodami Filtruoti pagal formą apibrėžimą ir pažymėdami dabartinės duomenų bazės lango Filtruoti pagal formą rodymo reikšmes.

Šiame skyriuje parinktys valdo keletą funkcijų, pvz., reikšmių sąrašuose, rodomi konkretaus lauko Filtravimas pagal formą lango dydį. Galite nustatyti parinktis, ar vartotojas gali būti rodomi indeksuoti arba ne indeksuotų laukų ir Susietosios lentelės reikšmės išorinį failą. Taip pat galite pasirinkti parinkčių ar reikšmių sąrašuose rodomi formos valdiklių, kai naudojamas filtravimas pagal formą .

Parametras

Aprašas

Vietiniai indeksuoti laukai

Pažymėjus rodomos vietinių indeksuotų laukų reikšmės reikšmių sąrašuose, pateikiamuose lange Filtruoti pagal formą.

Vietiniai neindeksuoti laukai

Apima vietinių neindeksuotų laukų reikšmes reikšmių sąrašuose, pateikiamuose lange Filtruoti pagal formą.

ODBC laukai

Apima reikšmes iš lentelių, į kurias nurodote naudodami „Open Database Connectivity“ ryšį.

Nerodyti sąrašų, kuriuose skaitoma daugiau įrašų nei nurodytas skaičius

Įveskite maksimalų skaičių įrašus norite pasiekti perskaityti, o sukuria reikšmių sąrašą filtro iš formos operacijomis. Reikšmių sąrašą nebus rodoma, jei užpildyti sąrašo įrašų skaičius viršija jūsų nurodytas. Reikšmių sąrašuose bus tik unikalios reikšmės, net jei jų laukai nėra indeksuojami. Numatytoji reikšmė yra 1 000.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×