Vartotojo duomenų eksportavimas iš „Microsoft Planner“

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip "Office 365" visuotinis administratorius gali eksportuoti konkretaus vartotojo duomenis iš "Microsoft Planner". Eksportuotuose duomenyse bus duomenų apie vartotoją, esantį planavimo priemonėje, taip pat duomenis, esančius planuose, kuriuose vartotojas buvo dalis. Eksportavimo procesas atliekamas naudojant "Windows PowerShell".

Pastaba: "Office 365" visuotinis administratorius gali eksportuoti "Microsoft Planner" vartotojo telemetrijos duomenis per duomenų žurnalų eksportavimo įrankį " Microsoft" paslaugų patikimumo portale.

Reikalavimai

Pirmiausia turite atlikti šiuos veiksmus:

 • Turite būti "Office 365" visuotinis administratorius, kad paleistumėte "PowerShell" scenarijų, skirtą "Planner" vartotojo duomenims eksportuoti.

 • Jums reikia atsisiųsti ir Išarchyvuoti planuotojo vartotojo duomenų eksportavimo failus. Šie trys failai yra "PowerShell" moduliai ir "PowerShell" scenarijaus failas, kurio reikia norint eksportuoti vartotojų duomenis.

  Pastaba: Atsisiuntę šį paketą, sutinkate su pridedamomis licencijomis ir sąlygomis.

Failų atblokavimas

Jums reikės "atblokuoti" tris failus, kuriuos atsisiuntėte į "Planner" vartotojo duomenų eksportavimo scenarijaus paketą, kad jie galėtų "PowerShell". Taip yra todėl, kad pagal numatytuosius numatytuosius scenarijus iš interneto atsisiųstas scenarijus neleidžiamas. Failai, kuriuos reikia atblokuoti:

 • plannertenantadmin. psm1

 • Microsoft. IdentityModel. clients. ActiveDirectory. dll

 • Microsoft. IdentityModel. Client. ActiveDirectory. windowsforms. dll

Norėdami atblokuoti šiuos failus, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Failų naršyklėje eikite į vietą, kurioje išarchyvavote failus.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vieną iš anksčiau nurodytų nesuarchyvuota failų, tada spustelėkite Ypatybės.

 3. Skirtuke General (General) pasirinkite Unblock (atblokuoti).

  Failo blokavimo panaikinimas
 4. Spustelėkite Gerai.

 5. Pakartokite šiuos veiksmus likusiems dviem failams.

Norėdami eksportuoti vartotojų turinį iš planavimo priemonės

Atblokuodami failus, atlikite šiuos veiksmus, kad eksportuotumėte vartotojo duomenis iš "Planner":

 1. Paleiskite "Windows PowerShell". Naudodami "PowerShell", įveskite toliau nurodytus veiksmus, kad įgalintumėte vykdyti scenarijus, atsisiųstus iš interneto tik šiam seansui. Ji gali paraginti patvirtinti, įvesdami "Y".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Norėdami paleisti Plannertenantadmin "PowerShell" scenarijų, įveskite toliau nurodytą. Taip importuosite modulį su reikalinga cmdlet, kad paleistumėte eksportavimą.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Pavyzdžiui, jei failas saugomas C:\AdminScript, turėtumėte įvesti:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Kai scenarijus bus baigtas, naudokite cmdlet Export-PlannerUserContent , kad eksportuotumėte savo vartotojo turinį iš "Planner".

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parametras

  Aprašas

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Naudokite "Azure Active Directory" ID arba vartotojo, kurio turinį norite eksportuoti, UPN.

  -Exportidirectory

  Vieta, kurioje saugomi jūsų išvesties failai. Aplankas jau turėtų būti.

  -HostName

  Šį parametrą reikia naudoti tik tada, jei pasiekiate "Planner", bet ne " Task.Office.com" pagrindinio kompiuterio vardą. Pavyzdžiui, jei pasiekiate "Planner" per " tasks.office365.us", į komandą įtraukite -hostname tasks.office365.us .

  Pvz., toliau nurodyta, kaip bus eksportuojama "Adam Barr" vartotojo informacija iš planavimo priemonės naudojant jo UPN ir bus atsisiųstas eksportavimo failas į vietą C:\plannerexportadambarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Būsite paraginti autentifikuoti. Prisiregistruokite kaip patys ("Office 365" visuotinis administratorius), o ne vartotojas, kurį norite eksportuoti.

 5. Kai "PowerShell" cmdlet sėkmingai veikia, eikite į savo eksportavimo vietą ir peržiūrėkite savo vartotojo eksportuotus duomenų failus.

Kas eksportuojama ir kaip ją perskaityti

Paleidę "PowerShell" cmdlet, kad eksportuotumėte vartotojo duomenis iš "Planner", Jūsų Atsisiuntimų vietos aplanke gausite dviejų tipų failus:

 • Vieno vartotojo failas JSON formatu su informacija apie vartotoją.

 • Vienas JSON failas kiekvienam planui, kuriame vartotojas:

  • Turi jiems priskirtą užduotį.

  • Turi jų sukurtą užduotį.

Kaip skaityti eksportuotus failus

Galite naudoti informaciją šiame skyriuje, kad galėtumėte suprasti ypatybes, kurias matysite ir vartotojo, ir planuodami JSON failus.

Vartotojo failas

Vartotojo failo vardas bus iš anksto nustatytas "vartotojas" ir vartotojo "Microsoft Planner" ID. Jis turės šias ypatybes:

Ypatybė

Aprašas

User.Id

Vartotojo "Microsoft Planner" ID.

Vartotojas. Eksternpd

Vartotojo "Azure Active Directory" ID.

Vartotojas. DisplayName

Rodomas vartotojo vardas.

Vartotojas. InternalDisplayName

"Microsoft Planner" rodomas vartotojo vardas.

Vartotojas. UserPrincipalName

Vartotojo pagrindinis vardas (UPN).

Vartotojo. PrincipalType

Reikšmė visada yra "vartotojas".

User. Userinformacijsid

Unikalusis vartotojo išsamios informacijos objekto identifikatorius.

Vartotojas. ICalendarPublishEnabled

Jei true, "ICalendar" pasidalijimas įgalinamas planui. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į "Outlook" savo planuotuvo kalendorių .

User. Optedinpraneπimai

Pranešimai, kuriems vartotojas pasirinko.

Vartotojas. Optedoutperspėjimai

Pranešimai, kurių vartotojas atsisakė.

Vartotojas. Favority planai

Žymių planams, kuriuos vartotojas turi "Favorited".

User.FavoritePlans.Id

"Microsoft Planner" ID plano.

User. Favorityplan. Žymaspavadinimas

Žymelei priskirtas pavadinimas.

User. Favorityplan. OrderHint

Naudojama rikiavimui. Peržiūrėkite "Microsoft Planner" užsakymų užuominų naudojimas.

Vartotojas. RecentPlans

Neseniai vartotojo atidaryti planai.

User.RecentPlans.Id

"Microsoft Planner" ID plano.

User. Recentplan. Book Markname

Žymelei priskirtas pavadinimas.

User. Recentplan. LastAccess

Kai planas paskutinį kartą buvo atidarytas.

Vartotojas. UserData

Įprastiniai duomenys iš planavimo programos žiniatinklio kliento.

Vartotojas. UserData. Key

Pasirinktinio duomenų klavišas.

User. UserData. Value

Pasirinktinio duomenų reikšmė.

Vartotojas. AssignedTaskOrdering

Vartotojui priskirtų užduočių rūšiavimo tvarka.

Vartotojas. AssignedTaskOrdering. PlanId

Plano, kuriame yra užduotis, "Microsoft Planner" ID.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Užduoties "Microsoft Planner" ID.

Vartotojas. AssignedTaskOrdering. Order

Naudojama rikiavimui. Peržiūrėkite "Microsoft Planner" užsakymų užuominų naudojimas.

Vartotojas. AssignedTaskOrdering. title

Užduoties pavadinimas.

Failų planavimas

Kiekvienas plano failo vardas bus iš anksto nustatytas "planas" ir plano "Microsoft Planner" ID. Kiekvienas failas turės šias ypatybes:

Ypatybė

Aprašas

Plan.Id

"Microsoft Planner" ID plano. 

Plan. title

Plano pavadinimas.

Plan. savininkas

Plano savininkas (grupė arba vartotojo subjektas).

Plan.Owner.Id

Objekto "Microsoft Planner" ID (grupė arba vartotojas). 

Plan. savininkas.

Įmonės "Azure Active Directory" ID (grupė arba vartotojas).

Plan. savininkas. DisplayName

Rodyti savininko vardą (grupę arba vartotoją).

Plan. savininkas. UserPrincipalName

Vartotojo pagrindinis vardas (UPN), jei savininkas yra vartotojas.  

Plan. savininkas. PrincipalType

Objekto tipas (grupė arba vartotojas).

Plan. CreatedDate

Plano sukūrimo data ir laikas.

Plan. CreatedBy

Vartotojas, kuris sukūrė planą. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. CreatedByAppId

Unikalusis taikomosios programos, kurioje buvo sukurtas planas, identifikatorius.

Plan. ModifiedDate

Data ir laikas, kada planas paskutinį kartą buvo atnaujintas.

Plan. ModifiedBy

Vartotojo, kuris paskutinį kartą atnaujino planą, vardas. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. PlanDetailsId

Plano išsamios informacijos objekto unikalusis identifikatorius. 

Planas. ICalendarPublishEnabled

Jei true, "ICalendar" pasidalijimas įgalinamas planui. Daugiau informacijos rasite peržiūrėję savo užduotis kalendoriuje .

Plan. Createtaskkomentaraskai

Įvykiai, kurie sukels plano užduočiai sukurti komentarą.

Plan. ReferencesToPlan

Išorinės sistemos, kurios susieja su planu. Pvz., "Microsoft Planner" plano įdėjimas "Project Online" kompiuterio kliente.

Plan. ReferencesToPlan. išorę

Išorinio sistemos ID šiam planui.

Plan. ReferencesToPlan. AssociationType

Plano saito tipas, kurį nurodo išorinė taikomoji programa.

Plan. ReferencesToPlan. CreatedDate

Data ir laikas, kada buvo sukurtas nuorodos objektas.

Plan. ReferencesToPlan. OwnerAppId

Taikomosios programos, kuri sukūrė nuorodą, ID.

Plan. ReferencesToPlan. DisplayNameSegments

Vietos, kurioje aprašyta, ką nurodo šis planas, džiūvėsėliai.

Plan. ReferencesToPlan. URL

Tiesioginė nuoroda į programą, kuri nurodo planą.

Plano. kategorijos aprašai

Visas plano kategorijų rinkinys.  Yra šeši iš jų, kurie gali būti naudojami arba ne.

Plan. kategorijos aprašai. index

Kategorijos aprašo indeksas (nuo 0 iki 5).

Plan. kategorijos aprašai. Description

Atitinkamo kategorijos aprašo indekso reikšmės žymės tekstas.

Plan. Planpasekėjų

Vartotojai, kurie stebės planą.

Plan. TimelineId

Funkcija buvo pasenusi.

Plan. TimelineDisplaySettings

Funkcija buvo pasenusi.

Plan. TimelineLockedWidth

Funkcija buvo pasenusi.

Plan. tasks

Suplanuotų užduočių objektai.

Plan.Tasks.Id  

Unikalusis užduoties identifikatorius.

Plan. tasks. title

Užduoties pavadinimas.

Plan. tasks. tasks. BucketId

"Microsoft Planner" ID iš kibiro, kuriame yra užduotis.

Planas. tasks. BucketName

Kibiro pavadinimas.

Planas. tasks. PercentComplete

Užduoties užbaigimo būsena nuo 0 iki 100. 

Plan. tasks. StartDate

Data, kai užduotis planuojama pradėti.

Plan. tasks. DueDate

Data, kurią užduotis planuojama atlikti.

Plan. tasks. ConversationThreadId

Pokalbio unikalus identifikatorius iš "Microsoft Exchange".

Planavimas. tasks. PreviewType

Peržiūra, rodoma užduoties kortelėje.

Plan. tasks. OrderHint

Naudojama rikiavimui. Peržiūrėkite "Microsoft Planner" užsakymų užuominų naudojimas.

Plan. tasks. CreatedBy

Vartotojas, kuris sukūrė užduotį. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. tasks. CreatedDate

Data, kai buvo sukurta užduotis.

Plan. tasks. CompletedBy

Vartotojas, kuris atliko užduotį. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. tasks. CompletedDate

Užduoties užbaigimo data.

Plan. tasks. ModifiedBy

Vartotojas, kuris paskutinį kartą atnaujino užduotį. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. tasks. ModifiedDate

Data, kai buvo paskutinį kartą atnaujinta užduotis.

Plan. tasks.. 

Etiketės, pasirinktos pagal plano kategorijos aprašymo indeksą.

Plan. tasks. Taskinformacijsid 

Užduoties išsamios informacijos objekto unikalusis identifikatorius.

Plan. tasks. Description

Užduoties aprašas.

Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatId

Unikalusis objekto, kuris yra užduočių lentos formatas, identifikatorius.

Plan. tasks. AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Naudojama rikiavimui. Peržiūrėkite "Microsoft Planner" užsakymų užuominų naudojimas.

Plan. tasks. Assignedtotaskboardformatorderhintasbyassignee

Užsakymo užuominą kiekvienam perėmėjas.

Plan. tasks. Assignedtotaskboardformatorderhintasbyassignee. priskirta:

Vartotojui, kuriam priskirta užduotis. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. tasks. Assignedtotaskboardformatorderhintasbyassignee. Order

"Perėmėjui" paskirtų užduočių užsakymas, nurodytas rodinyje priskirta.

Plan. tasks. tasks. BucketTaskBoardFormatId

Unikalusis objekto, kuris yra kaušo užduoties lentos formatas, identifikatorius.

Planas. tasks. BucketTaskBoardFormatOrderHint

Naudojama rikiavimui. Peržiūrėkite "Microsoft Planner" užsakymų užuominų naudojimas.

Plan. tasks. ProgressTaskBoardFormatId

Unikalusis objekto identifikatorius grupuojant pagal progresą vietoj kibiro formato. 

Plan. tasks. ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Naudojama rikiavimui. Peržiūrėkite "Microsoft Planner" užsakymų užuominų naudojimas.

Plan. tasks. TimelineFormatId

Funkcija buvo pasenusi.

Plan. tasks. Timelineformatshowonchronologija

Funkcija buvo pasenusi.

Plan. tasks. TimelineFormatAnchorPosition

Funkcija buvo pasenusi.

Plan. tasks. TimelineFormatCalloutHeight

Funkcija buvo pasenusi.

Plan. tasks. TimelineFormatColor

Funkcija buvo pasenusi.

Planavimas. tasks. TimelineFormatDrawingStyle

Funkcija buvo pasenusi.

Plan. tasks. TimelineFormatLabelOffsetX

Funkcija buvo pasenusi.

Plan. tasks. TimelineFormatLabelOffsetY

Funkcija buvo pasenusi.

Plan. tasks. TimelineFormatSwimlane

Funkcija buvo pasenusi.

Plan. tasks. tasks. nuorodos

Išoriniai saitai.

Plan. tasks. references. URL

Saito URL.

Plan. tasks.. nuorodos. alias

Saito teksto aprašas

Plan. tasks. Date. Type

Failo, su kuriuo susieta, tipas.

Plan. tasks. tasks. ModifiedBy

Vartotojas, kuris paskutinį kartą atnaujino saitą. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. tasks., nuorodos. ModifiedDate

Data, kada saitas buvo paskutinį kartą atnaujintas.

Plan. tasks., nuorodos. PreviewPriority

Pateikia nuorodos prioritetą, kad būtų rodoma kaip vartotojo sąsajos užduoties peržiūra. "Microsoft Planner" rodo didžiausią prioritetą elementą.

Plan. tasks. tasks. priskyrimai

Užduočių priskyrimai.

Plan. tasks. tasks. AssignedTo

Vartotojui, kuriam priskirta užduotis. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. tasks. tasks. AssignedBy

Užduotį paskyrusiam vartotojui. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. tasks. tasks. pavedimai.

Priskyrimų tvarka, jei užduotis priskirta keliems objektams.

Plan. tasks. Checklist

Užduoties kontrolinis sąrašas.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Kontrolinio sąrašo elemento unikalusis identifikatorius.

Plan. tasks. Checklist. title

Kontrolinio sąrašo elemento pavadinimas.

Planas. tasks. Checklist. Orderužuomina

Naudojama rikiavimui. Peržiūrėkite "Microsoft Planner" užsakymų užuominų naudojimas.

Plan. tasks. Checklist. Ispažymėta

Jei true, kontrolinis elementas yra užbaigtas.

Planas. tasks. Checklist. ModifiedBy

Vartotojas, kuris paskutinį kartą atnaujino kontrolinį sąrašą. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. tasks. Checklist. ModifiedDate

Data, kai paskutinį kartą buvo atnaujintas kontrolinis sąrašas.

Plan. tasks. UserContentLastModifiedBy

Vartotojas, kuris paskutinį kartą atnaujino užduotį arba užduoties informaciją. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. tasks. UserContentLastModifiedDate

Data, kai paskutinį kartą buvo atnaujinta užduotis arba užduoties informacija.

Plan. kibirai  

Plano kaušo objektai.

Plan.Buckets.Id

Unikalusis kibiro identifikatorius.

Plan. kibirėliai. title

Kibiro pavadinimas.

Plan. kibirai. OrderHint

Naudojama rikiavimui. Peržiūrėkite "Microsoft Planner" užsakymų užuominų naudojimas.

Plan. kibirėliai. createdby

Vartotojas, kuris sukūrė kibirą. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. kibirai. CreatedDate

Data, kada buvo sukurtas kibiras.

Plan. kibirai. ModifiedBy

Vartotojas, kuris paskutinį kartą atnaujino kibirą. Daugiau informacijos ieškokite vartotojo ypatybės .

Plan. kibirai. ModifiedDate

Data, kada buvo paskutinį kartą atnaujinta kaušas.

Vartotojo ypatybės planų. JSON faile

Planuose yra keli objektai. JSON duomenis, kurie atitinka "Microsoft Planner" vartotoją ir turės panašias ypatybes. Šie objektai apima:

 • Plan. CreatedBy

 • Plan. ModifiedBy

 • Plan. Planpasekėjų

 • Plan. tasks. CreatedBy

 • Plan. tasks. CompletedBy

 • Plan. tasks. ModifiedBy

 • Plan. tasks. Assignedtotaskboardformatorderhintasbyassignee. priskirta

 • Plan. tasks. tasks. ModifiedBy

 • Plan. tasks. tasks. AssignedTo

 • Plan. tasks. tasks. AssignedBy

 • Plan. tasks. tasks. Checklists. ModifiedBy

 • Plan. Bucket. createdby

 • Plan. Bucket. ModifiedBy

Kiekvienas iš aukščiau nurodytų ypatybių:

Ypatybė

Aprašas

ID

Vartotojo "Microsoft Planner" ID.

Išorinis

Vartotojo "Azure Active Directory" ID.

DisplayName

Rodomas vartotojo vardas.

UserPrincipalName

Vartotojo pagrindinis vardas (UPN).  

PrincipalType

Objekto tipas (vartotojas arba grupė).

Taip pat žr.

Vartotojo duomenų panaikinimas „Microsoft Planner“

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×