Valdomų metaduomenų įvadas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Metaduomenų pateikiama informacija apie informaciją. Pvz., knygos pavadinimą ir autorių yra metaduomenų. Metaduomenų gali būti įvairių rūšių informaciją – vieta, data arba katalogo elemento numeris. Naudodami SharePoint produktus, galite valdyti metaduomenis centralizuotai. Galite tvarkyti metaduomenų taip, kad prasminga savo verslą ir naudoti metaduomenis, kad būtų lengviau rasti norimus.

Šiame straipsnyje pateikiami kai kurie svarbūs valdomų metaduomenų terminai ir trumpai aptariama, kaip valdyti metaduomenis naudoti „SharePoint“ įrankius.

Svarbūs terminai

Šioje dalyje pateikiami pagrindinių terminų apibrėžimai. Šie terminai ir sąvokos dažnai vartojami straipsniuose apie valdomuosius metaduomenis.

Taksonomija yra formali klasifikacijos sistema. Taksonomija skirta sugrupuoti kažką apibūdinančius žodžius, etiketes ir terminus, tada išrikiuoti grupes hierarchiškai.

Taksonomijos kuriamos beveik bet kokiai informacijai, pradedant biologinėmis sistemomis ir baigiant organizacinėmis struktūromis. Pavyzdžiui, biologai grupuoja gyvus organizmus į keturias dideles klasifikacijos sistemas: gyvūnų, augalų, grybų ir mikrobų. Kiekvieną iš šių didelių grupių sudaro daugelis pogrupių. Visa sistema kartu yra taksonomija.

Organizacijų kuriamų taksonomijų įvairovė labai didelė. Kuriama sąskaitų plano taksonomija apskaitos sistemoms valdyti, organizacijos schemos ir darbo klasifikacijos – darbuotojams valdyti, produktų katalogai ir pan. Visos šios taksonomijos yra struktūriškai apibrėžtos hierarchinės informacijos sistemos, formalios klasifikacijos sistemos, padedančios valdyti informaciją.

Folksonomija yra neformali klasifikacijos sistema. Ji plėtojama pamažu, žiniatinklio svetainės vartotojams naudojant žodžius, etiketes ir terminus. Folksonomijos kilo iš tokių populiarių programų kaip žymelių naudojimas.

Jei esate matę žymių debesį žiniatinklio svetainėje, vadinasi matėte vaizdinę folksonomijos išraišką. Toliau pavaizduotas žymių debesis „SharePoint“ svetainėje.

Žymių debesis

Folksonomija grindžiamas metaduomenų valdymo būdas gali būti naudingas. Taip suteikiama galimybė svetainės vartotojams dalytis žiniomis ir patirtimi. Naudojant folksonomiją, turinio klasifikacija gali būti keičiama nuolat pritaikant ją prie kintančių verslo poreikių ir vartotojų interesų.

Terminų rinkinys yra susijusių terminų grupė.

Terminų rinkiniai gali būti skirtingos aprėpties, atsižvelgiant į tai, kur terminų rinkinys kuriamas.

 • Vietiniai terminų rinkiniai    kuriami naudojant svetainių rinkinio kontekstą, jais gali naudotis (ir juos matyti) tik to svetainių rinkinio vartotojai. Pavyzdžiui, sukūrus terminų rinkinį metaduomenų stulpeliui sąraše ar bibliotekoje, terminų rinkinys yra vietinis. Juo galima naudotis tik svetainių rinkinyje, kuriame yra šis sąrašas ar biblioteka. Pavyzdžiui, medijos bibliotekoje gali būti metaduomenų stulpelis, rodantis laikmenos rūšį (diagrama, nuotrauka, ekrano kopija, vaizdo įrašas ar kt.). Leidžiamų terminų sąrašas svarbus tik šiai bibliotekai, juo galima naudotis bibliotekoje.

 • Visuotinius terminų rinkinius    galima naudoti visose svetainėse, užsiprenumeravusiose konkrečią valdomų metaduomenų paslaugos taikomąją programą. Pavyzdžiui, organizacija gali sukurti terminų rinkinį, kuriame išvardyti jos verslo vienetų pavadinimai: Personalo, Rinkodaros, Informacinių technologijų ir pan.

Be to, galite konfigūruoti terminų rinkinio neveikia arba atidaryti. Uždaras terminų rinkinyje, vartotojai negalite įtraukti naujų terminų, nebent jie būtų suteiktos atitinkamos teisės. Atidaryti terminų rinkinyje, vartotojai gali įtraukti stulpelį, kuriame yra susietas su terminų rinkinį naujų terminų.

Termino yra konkretaus žodžio arba frazės, kurį susiejote su elemento "SharePoint" svetainėje. Tai vieno elemento terminų rinkinyje. Termino yra unikalus ID ir ji gali turėti daug teksto etiketes (sinonimai). Jei dirbate su kelių kalbų svetainėje, terminas gali būti etikečių įvairiomis kalbomis.

Yra dviejų tipų terminai:

 • Valdomi terminai    Valdomi terminai yra iš anksto apibrėžti terminai. Terminų saugyklos administratoriai sistemina valdomuosius terminus į hierarchinius terminų rinkinius.

 • Įmonės raktažodžiai    Į įmonės raktažodžių yra žodį arba frazę, kad vartotojas prideda elementus "SharePoint" svetainėje. Įmonės raktažodžių kolekcija vadinama raktažodžius nustatymas. Paprastai, vartotojai gali įtraukti žodį ar frazę, elementą kaip raktinį žodį. Tai reiškia, kad galite naudoti įmonės raktažodžių Folksonomia stiliaus žymėjimo. Kartais, terminų saugyklos administratoriais perkelti įmonės raktažodžius į konkretų valdomų terminų rinkinį. Kai jie valdomų terminų rinkinio dalis, raktažodžių pradedamos kontekste, kad terminų rinkinį.

Norėdami sužinoti daugiau apie terminų kūrimą ir valdymą, žr. Terminų kūrimas ir valdymas terminų rinkinyje.

„SharePoint“ produktuose grupė yra saugos terminas. Atsižvelgiant į valdomuosius metaduomenis, grupė yra terminų rinkinių su vienodais saugos reikalavimais rinkinys. Tvarkyti grupėje esančius terminų rinkinius ar kurti naujus terminų rinkinius gali tik vartotojai, turintys konkrečios grupės bendraautoriaus teises. Organizacijos turėtų sukurti grupes terminų rinkiniams, kuriems reikia išskirtinės prieigos ar saugos.

Norėdami sužinoti daugiau apie terminų rinkinių grupės kūrimą, žr. Naujos terminų rinkinių grupės nustatymas.

Terminų saugyklos tvarkymo įrankį naudoja taksonomijas tvarkantys asmenys terminų rinkiniams bei juose esantiems terminams kurti ar tvarkyti. Terminų saugyklos tvarkymo įrankyje rodomi visi visuotiniai terminų rinkiniai, taip pat vietiniai terminų rinkiniai, pasiekiami iš svetainių rinkinio, iš kurio pasiekiate terminų saugyklos tvarkymo įrankį.

Valdomų metaduomenų stulpelis yra specialios rūšies stulpelį, galite įtraukti į sąrašus ar bibliotekas. Tai leidžia svetainės vartotojams pažymėti konkrečių terminų rinkinio terminus. Valdomų metaduomenų stulpelį, galite susieti su esamą terminą, arba galite sukurti vietos nustatymas stulpelio terminą.

Norėdami sužinoti, kaip dirbti su valdomų metaduomenų stulpeliu, žr. Valdomų metaduomenų stulpelio kūrimas

Įmonės raktažodžių stulpelis yra stulpelis, kurį galima įtraukti į turinio tipus, sąrašus ar bibliotekas norint leisti vartotojams žymėti elementus pasirinktais žodžiais ar frazėmis. Pagal numatytuosius nustatymus tai yra kelių reikšmių stulpelis. Vartotojams stulpelyje įvedant žodį ar frazę, „SharePoint“ pateikia siūlymus, kaip juos užbaigti. Tarp siūlymų gali būti elementų iš valdomų terminų rinkinių ir raktažodžių terminų rinkinio. Vartotojai gali pasirinkti esamą reikšmę arba įvesti naują.

Bendruomenės žymės yra žodžiai ar frazės, kuriuos taikydami turiniui svetainės vartotojai gali suskirstyti informaciją jiems prasmingu būdu. Bendruomenės žymės naudingos tuo, kad padeda svetainės vartotojams lengviau rasti reikiamą informaciją. Vartotojai gali įtraukti bendruomenės žymių į „SharePoint“ svetainėje esančią informaciją ir į „SharePoint“ svetainei nepriklausančius URL.

Bendruomenės žymė sudaryta iš trijų informacijos tipų žymiklių:

 • Vartotojo tapatybė

 • Elemento URL

 • Terminas

Pridėdami prie elemento bendruomenės žymę, galite nurodyti, ar norite, kad jūsų tapatybė ir elemento URL būtų privatūs. Tačiau terminą nurodanti bendruomenės žymės dalis visada bus matoma viešai, nes ji yra terminų saugykloje.

Kurdami bendruomenės žymę, galite pasirinkti iš esamų terminų arba įvesti naują. Pasirinkus esamą terminą, bendruomenės žymėje bus atitinkamas žymiklis.

Įvedus naują terminą, šiam terminui sukuriamas naujas raktažodis raktažodžių terminų rinkinyje. Nauja bendruomenės žymė nurodo šį terminą. Taip bendruomenės žymės palaiko folksonomijos tipo žymėjimą. Be to, „SharePoint“ gali sukurti bendrąsias žymes automatiškai vartotojams atnaujinus įmonės raktažodžius ar valdomų metaduomenų stulpelį. Tada šie terminai tampa matomi kaip žymės naujienų informacijos santraukose, žymių debesyse ir Mano svetainės profiliuose.

Sąrašo ar bibliotekos savininkai gali įgalinti ar išjungti metaduomenų publikavimo funkciją atlikdami pakeitimus sąrašo ar bibliotekos skiltyje Įmonės metaduomenų ir raktažodžių parametrai.

Norėdami sužinoti, kaip įtraukti specialųjį raktažodžių stulpelį, žr. Įmonės raktažodžių stulpelio įtraukimas į sąrašus arba bibliotekas.

Plačiąja prasme žymėjimas reiškia metaduomenų pritaikymą elementui, kai žymė yra valdomi metaduomenys arba bendruomenės žymė.

Metaduomenų scenarijai: nuo taksonomijų iki folksonomijų

„SharePoint“ metaduomenų valdymas palaiko įvairius metaduomenų tvarkymo būdus – nuo formalių taksonomijų iki vartotojus įtraukiančių folksonomijų. Formalias taksonomijas galima pritaikyti per valdomus terminus ir terminų rinkinius. Taip pat galima naudoti įmonės raktažodžius ir bendruomenės žymes ir taip leisti svetainės vartotojams žymėti turinį pasirinktais raktažodžiais.

Be to, „SharePoint“ produktams būdingas lankstumas. Galite pasirinkti, kiek struktūros lygių taikysite ir kaip valdysite metaduomenis, taip pat struktūros ir valdymo taikymo sritį. Pavyzdžiui:

 • Galima svetaines valdyti visuotinai arba valdyti tik konkrečias svetaines.

 • Galima sukonfigūruoti terminų rinkinius taip, kad vartotojai galėtų arba negalėtų prisidėti juos kuriant.

 • Galima pasirinkti, ar su valdomais terminais naudoti įmonės raktažodžius ir bendruomenės žymes.

Naudodamosi „SharePoint“ produktais, organizacijos gali pagal poreikius derinti formalių, valdomų taksonomijų teikiamus pranašumus ir žymėjimui bendruomenės žymėmis būdingą lankstumą.

Diagramoje parodyta, kaip skirtingiems poreikiams galima pasitelki skirtingus taikymo srities ir valdymo lygius.

Lanksčios valdomų metaduomenų konfigūracijos

Valdomų metaduomenų pranašumai

Valdomų metaduomenų naudojimas visose organizacijos svetainėse turi keletą pranašumų:

Valdomų metaduomenų funkcijas "SharePoint" produktų leidžia valdyti, kaip vartotojai įtraukti metaduomenų turinį. Pavyzdžiui, naudojant terminų rinkinius ir valdomais terminais, galite valdyti, kurios sąlygos, vartotojai gali įtraukti į turinį, ir jūs galite kontroliuoti, kas gali įtraukti naujų terminų. Galite nustatyti, kad įmonės raktažodžius į konkretų sąrašą konfigūruojant raktažodžių terminų rinkinį, neveikia.

Kai svetainėse nuosekliai naudojami tie patys terminai, lengviau sukurti sklandžius procesus arba sprendimus, pagrįstus metaduomenimis. Be to, svetainių vartotojams lengviau nuosekliai taikyti metaduomenis savo turiniui.

Kai turinio visose organizacijos svetainėse turi nuoseklus metaduomenų, bus lengviau verslo informacijos ir duomenų radimas naudojant iešką. Ieškos funkcijas, pvz., tobulinimo skydelyje, kuri rodo ieškos rezultatų puslapio kairėje pusėje, leidžia vartotojams Filtruoti ieškos rezultatus pagal metaduomenis.

Tikslinimo pulte rodomi metaduomenys, kuriuos naudojant galima filtruoti ieškos rezultatus.

Metaduomenų naršymo funkcija leidžia vartotojams sukurti informacijos dinamiškai, pagal konkrečius metaduomenų laukus. Tada vartotojai gali rasti bibliotekos aplankuose arba naudodami metaduomenų suvestinės ir tikslinti rezultatus, naudojant papildomus pagrindinius filtrus. Norėdami sužinoti, kaip tai nustatyti, peržiūrėkite nustatyti metaduomenų naršymą sąraše arba bibliotekoje.

Metaduomenų naršymo valdymas

Valdomų metaduomenų lengviau terminų saugyklos administratorių, tvarkyti ir pritaikyti savo metaduomenų verslo poreikiams kinta. Galite atnaujinti į terminų rinkinį lengvai. Ir naują arba atnaujintą terminus automatiškai taps pasiekiami, kai susiejate Valdomų metaduomenų stulpelis su, terminų rinkinį. Pavyzdžiui, jei jūs sujungti kelis terminus į vieną terminą, turinio, pažymėto su šios sutarties atnaujinama automatiškai kad atsispindėtų Šis pokytis. Atskirus terminus, galite nurodyti kelis sinonimus (arba Žymos). Jei jūsų svetainė yra kelių kalbų, taip pat galite nurodyti kelių kalbų etikečių atskirus terminus.

Metaduomenų tvarkymas

Norint tvarkyti metaduomenis efektyviai, reikia kruopščiai tai apgalvoti ir suplanuoti. Apgalvokite, kokios informacijos sąrašus ir bibliotekas norite tvarkyti ir kaip ši informacija naudojama organizacijoje. Galima sukurti metaduomenų terminų rinkinius daugeliui skirtingų informacijos rūšių.

Pvz., gali būti vieno turinio tipo dokumento. Kiekvienas dokumentas gali būti metaduomenis, kurie nurodo daugelį svarbių faktų apie tai, pvz., šiuose pavyzdžiuose:

 • Dokumento tikslas – tai yra pardavimo pasiūlymui? Inžinerijos, specifikacija? Žmogiškieji ištekliai procedūrą?

 • Dokumento autorius ir dokumentą keitusių asmenų vardai

 • Sukūrimo, patvirtinimo ir paskutinio pakeitimo datos

 • Už finansines su dokumentu susijusias pasekmes atsakingas padalinys

 • Auditorija

Pateikiame kai kurios svarbios veiklos, susijusios su metaduomenų tvarkymu:

 • Planavimas ir konfigūravimas

 • Terminų, terminų rinkinių ir grupių tvarkymas

 • Metaduomenų ypatybių nurodymas

Prieš pradedant naudoti valdomus metaduomenis, jūsų organizacijai prireiks kruopščiai tai suplanuoti. Kiek reikės planuoti, priklauso nuo to, kiek formali yra jūsų taksonomija, taip pat nuo to, kiek norite metaduomenis valdyti.

Jei norite leisti vartotojams prisidėti prie taksonomijos plėtojimo, galite tiesiog leisti jiems prie elementų pridėti raktažodžių, kuriuos vėliau prireikus grupuosite į terminų rinkinius.

Jei jūsų organizacija nori naudoti valdomų terminų rinkinius ir įgyvendinti oficialus Taksonomijų, tada svarbu įtraukti suinteresuotųjų planavimo ir plėtros. Po suinteresuotųjų organizacijos suderina būtinus terminų, terminų saugyklos tvarkymo įrankį galite naudoti importavimas arba kurti savo terminų rinkinius. Taip pat galite valdyti terminų rinkinius, kaip vartotojai pradėti dirbti su metaduomenimis įrankį. Jei tinkamai sukonfigūruota jūsų žiniatinklio taikomąją programą, o jūs turite reikiamas teises, galite eiti į terminų saugyklos tvarkymo įrankį, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Spustelėkite parametrai „Office 365“ mygtukas Parametrai , ir tada spustelėkite Svetainės parametrai.

 2. Dalyje Svetainės administravimasspustelėkite terminų saugoti valdymo .

  Dialogo lange terminų saugyklos tvarkymo įrankį.

Terminų saugyklos tvarkymo įrankis teikia medžio valdiklį, kurį galite naudoti daugumai užduočių atlikti. Kad galėtumėte dirbti su terminų saugyklos tvarkymo įrankiu, turite būti ūkio administratorius arba terminų saugyklos administratorius, arba galite būti nurodytas kaip grupės vadovas ar terminų rinkinių bendraautorius.

Išsamesnės informacijos ieškokite dalyje Grupių ir terminų rinkinių kūrimas ir tvarkymas.

Norėdami tvarkyti hierarchijos elementą, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Nurodykite valdomų metaduomenų tarnybos programą, grupę, terminų rinkinį ar terminą, kurį norite pakeisti, ir spustelėkite pasirodžiusią rodyklę.

 2. Meniu pasirinkite norimus veiksmus.

Pavyzdžiui, jei esate terminų saugyklos administratorius ar grupės vadovas, galite kurti, importuoti ar naikinti grupės terminų rinkinius. Terminų rinkinio bendraautoriai gali kurti naujus terminų rinkinius.

Terminų saugyklos tvarkymo įrankyje yra atitinkami meniu kiekviename hierarchijos lygmenyje

Kiekviename hierarchijos lygmenyje ypatybių srityje naudojant terminų saugyklos tvarkymo įrankį galite konfigūruoti konkrečias ypatybes į grupę, terminų rinkinį arba terminą. Pvz., jei norite konfigūruoti terminų rinkinį, galite nurodyti informaciją, pvz., pavadinimas, aprašas, savininko, kontaktų ir suinteresuotųjų šalių srities skirtuke Bendra . Taip pat galite nurodyti, ar norite, kad terminų rinkinys būtų atidaryta, ar uždaryta į naują pateikimų iš vartotojų. Arba galite pasirinkti skirtuką Paskirtis ir nurodykite, ar reikia turėti žymėjimo arba svetainės naršymo terminų rinkinį.

Terminų saugyklos ypatybės leidžia konfigūruoti tokius parametrus kaip žymėjimas

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×