Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija įterpimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Microsoft Office programoje InfoPath valdiklį Pagrindinis/išsami informacija galite naudoti norėdami vieną valdiklį susieti su kitu, kad pasirinkimas pirmajame valdiklyje nurodytų, kas rodoma antrajame.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti valdiklį Pagrindinis/išsami informacija

Suderinamumas

Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija įterpimas

Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija numatytojo ryšio keitimas

Kada naudoti valdiklį Pagrindinis/išsami informacija

Valdiklis Pagrindinis/išsami informacija yra dviejų susijusių valdiklių rinkinys. Pirmasis valdiklis yra paskirtasis valdiklis Pagrindinis, o antrasis – valdiklis Išsami informacija. Valdiklis Pagrindinis visada yra pasikartojanti lentelė. Valdiklis Išsami informacija gali būti pasikartojanti lentelė arba pasikartojanti sekcija.

Naudokite valdiklį Pagrindinis/išsami informacija, kai norite:

 • Įgalinti vartotojus, kurie pildo pagal jūsų formos šabloną sukurtas formas, efektyviau dirbti su didelės apimties duomenimis.

 • Rodyti ryšio Vienas su vienu analogą. Pavyzdžiui, galite naudoti valdiklį Pagrindinis/išsami informacija kurdami personalo formos šabloną, sujungtą su darbuotojų įrašų duomenų baze. Valdiklis Pagrindinis gali rodyti darbuotojo vardą ir pareigas, o valdiklis Išsami informacija gali rodyti darbuotojo buvimo vietą, įdarbinimo ir gimimo datą.

 • Rodyti ryšio Vienas su daugeliu analogą. Pavyzdžiui, galite naudoti valdiklį Pagrindinis norėdami rodyti vieną įrašų rinkinį (pavyzdžiui, klientų vardus), o valdiklį Išsami informacija – norėdami rodyti susijusius įrašus (pavyzdžiui, klientų užsakymus).

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip personalo skyriaus darbuotojai spusteli pasikartojančioje lentelėje esančią eilutę, kad prieitų prie išsamios darbuotojo informacijos.

Darbuotojo informacija, esanti formos valdikliuose Pagrindinis ir Išsami informacija

Vartotojui spustelėjus konkrečią pasikartojančios lentelės (valdiklio Pagrindinis) eilutę, kitoje formos vietoje esančioje pasikartojančioje sekcijoje arba pasikartojančioje lentelėje (valdiklyje Išsami informacija) rodomas vienas ar daugiau išsamios informacijos įrašų.

Programoje InfoPath pateikiamas iš anksto apibrėžtas valdiklis Pagrindinis/išsami informacija, kurį galima įterpti naudojant Valdiklių užduočių sritį. Taip pat valdiklį Pagrindinis/išsami informacija galite kurti įterpdami pasikartojančią lentelę ir pasikartojančią sekciją (arba dvi pasikartojančias lenteles) ir pakeisdami kiekvieno valdiklio ypatybes.

Jei jūsų formos šablonas skirtas peržiūrėti tik ekrane, galite įterpti valdiklį Išsami informacija į savo formos šablono slinkties sritis. Jie valdiklyje bus rodoma daug duomenų, vartotojai galės per juos slinkti. Atkreipkite dėmesį, kad tai nėra geriausia parinktis, jei vartotojai norės spausdinti savo formas, nes visi ekrano slinkties srityje esantys paslėpti duomenys bus slepiami ir išspausdintoje formoje.

Puslapio viršus

Suderinamumas

Kai naudodami programą InfoPath kuriate formos šabloną, galite pasirinkti kurti su naršykle suderinamas formos šablonas. Kai kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, Valdiklių užduočių srityje negalima naudoti valdiklių Pagrindinis/išsami informacija, nes jie negali būti rodomi žiniatinklio naršyklėje.

Nors dialogo languose Pasikartojančios sekcijos ypatybės ir Pasikartojančios lentelės ypatybės galima prieiti prie skirtuko Pagrindinis/išsami informacija, negalima naudoti jokių jame esančių parametrų (jie rodomi neryškiai).

Norėdami išvengti šio apribojimo, savo formos šabloną galite kurti taip, kad vartotojai galėtų rodyti du rodinius: rodinį Pagrindinis, kuriame išvardijami tam tikri elementai, ir rodinį Išsami informacija, kuriame rodoma išsami kiekvieno elemento, rodomo rodinyje Pagrindinis, informacija.

Puslapio viršus

Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija įterpimas

Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija įterpimo procedūra šiek tiek skiriasi atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę arba kitą išorinį duomenų šaltinį.

Kai įterpiate valdiklį Pagrindinis/išsami informacija iš valdiklių užduočių srities, programa InfoPath įterpia pasikartojančią lentelę ir pasikartojančią sekciją, kuris yra susieta su vienu pasikartojanti grupė duomenų šaltinio. Pagal numatytuosius nustatymus abiejuose valdikliuose yra kitų valdiklių, kurie susieti su laukais, kad pasikartojančia grupe.

Šioje iliustracijoje parodyta Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija, dizaino režimas.

Valdiklis Pagrindinis/išsami informacija, kurio valdiklis Išsami informacija pažymėtas naudojant dizaino režimą

Valdiklius gali susieti arba nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko arba grupės, esančios duomenų šaltinyje, todėl į valdiklį įvesti duomenys įrašomi turimame formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko arba grupės ir į valdiklį įvesti duomenys neįrašomi. Kai pasirenkate arba perkelkite žymeklį ties valdikliu, valdiklio viršutiniame dešiniajame kampe rodomas tekstas ir susiejimo piktograma. Tekste nurodoma grupė arba laukas, su kuriuo susietas valdiklis duomenų šaltinyje. Piktograma nurodo, ar valdiklis tinkamai susietas su grupe arba lauku. Jei susiejimas yra teisingas, rodoma žalia piktograma. Jei susiejimas netinkamas, matysite mėlyną arba raudoną piktogramą.

Formos šablono duomenų šaltinio sudaro laukus ir grupes, rodomas hierarchinis rodinyje užduočių srityje Duomenų šaltinis . Valdikliai Pagrindinis/išsami informacija visada susieti su pasikartojančiomis grupėmis. Šiame pavyzdyje, valdiklio pagrindinis ir išsami informacija susieti su d:Employees pasikartojančios grupės užduočių srityje Duomenų šaltinis .

Ryšys tarp formos šablone esančio valdiklio Pagrindinis/išsami informacija ir atitinkamos pasikartojančios grupės, esančios duomenų šaltinyje

Pastaba : Esant ryšiui Vienas su daugeliu, valdikliai Pagrindinis ir Išsami informacija paprastai būna susieti su atskiromis pasikartojančiomis grupėmis. Norėdami sužinoti, kaip sukurti ryšį Vienas su daugeliu vietoje ryšio Vienas su vienu, skaitykite kitą šio straipsnio skyrių Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija numatytojo ryšio keitimas.

Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija įterpimas į naują tuščią formos šabloną

Programoje InfoPath pateikiamas iš anksto apibrėžtas valdiklis Pagrindinis/išsami informacija, kurį galima įterpti naudojant Valdiklių užduočių sritį. Taip pat valdiklį Pagrindinis/išsami informacija galite kurti įterpdami pasikartojančią lentelę ir pasikartojančią sekciją (arba dvi pasikartojančias lenteles) ir pakeisdami kiekvieno valdiklio ypatybes.

Jei kuriate naują, tuščią formos šabloną, pagal numatytuosius nustatymus pažymimas žymės langelis Automatiškai kurti duomenų šaltinį, esantį užduočių srityje Valdikliai. Ši parinktis leidžia „InfoPath“ automatiškai sukurti laukus ir grupes duomenų šaltinyje, kai valdikliai įtraukiami į formos šabloną. Šie laukai ir grupės turi aplanką ir failų piktogramas duomenų šaltinio užduočių srityje.

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pagrindinis/išsami informacija.

 4. Dialogo lango Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija įterpimas lauke Valdiklio Pagrindinis stulpelių skaičius įveskite valdiklio Pagrindinis stulpelių skaičių.

 5. Lauke Valdiklio Išsami informacija laukų skaičius įveskite valdiklio Išsami informacija laukų skaičių.

  Programa InfoPath įterpia du valdiklius į jūsų formos šabloną. Pirmasis pavadintas Pasikartojanti lentelė (valdiklis Pagrindinis), o antrasis – Pasikartojanti sekcija (valdiklis Išsami informacija).

 6. Norėdami tikrinti valdiklių Pagrindinis/išsami informacija ryšį, Standartinėje įrankių juostoje spustelėkite Peržiūra ir įveskite duomenis į valdiklį Pagrindinis. Valdiklyje Išsami informacija turėtų būti rodomi susiję duomenys.

Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija įterpimas į formos šabloną, kuris sukurtas pagal esamą duomenų šaltinį

Jei jums dizaino formos šablono esamą išplėstinės dokumentų aprašų kalba (XML) failą, duomenų bazė arba žiniatinklio tarnyba, "InfoPath" sudaro laukai ir grupės užduočių srityje Duomenų šaltinis , iš esamo duomenų šaltinio. Tokiu atveju galite įterpti valdiklį Pagrindinis/išsami informacija iš valdiklių užduočių srities, kaip aprašyta šioje procedūroje.

Atsižvelgiant į jūsų reikmes, valdikliai Pagrindinis ir Išsami informacija gali būti susieti su ta pačia pasikartojančia grupe arba su skirtingomis pasikartojančiomis grupėmis. Valdiklyje Pagrindinis/išsami informacija rodomi valdikliai susieti su laukais, kurie yra pasikartojančios grupės dalis.

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pasikartojanti lentelė.

 4. Pirmajame pasikartojančios lentelės susiejimo vedlio puslapyje spustelėkite pasikartojančią grupę, su kuria norite sieti lentelės eilutes, tada spustelėkite Pirmyn. Jei jūsų lentelėje yra tik vienas stulpelis, užuot žymėję pasikartojančią grupę, galite pažymėti pasikartojantį lauką.

  Patarimas : Norėdami kurti naują pasikartojančią grupę, su kuria susiesite lentelę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę, į kurią norite įtraukti pasikartojančią grupę, laikinajame meniu spustelėkite Pridėti ir dialogo lange Lauko arba grupės pridėjimas įveskite pasikartojančios grupės ypatybes.

 5. Norėdami pridėti stulpelių, kuriuos norite įtraukti į lentelę, du kartus spustelėkite laukus, esančius sąraše Duomenų susiejimas.

  Patarimas : Norėdami kurti naują lauką, pridedamą kaip stulpelį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę, su kuria susieta lentelė, laikinajame meniu spustelėkite Pridėti ir dialogo lange Lauko arba grupės pridėjimas įveskite lauko ypatybes.

 6. Norėdami keisti stulpelių išdėstymo tvarką, sąraše Lentelės stulpeliai spustelėkite stulpelį, spustelėkite Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn, tada spustelėkite Baigti.

 7. Du kartus spustelėkite etiketę Pasikartojanti lentelė, esančią po jūsų formos šablono lentele.

 8. Spustelėkite skirtuką Pagrindinis/išsami informacija.

 9. Spustelėkite Nustatyti kaip valdiklį Pagrindinis, į lauką Valdiklio Pagrindinis ID įveskite pavadinimą ir spustelėkite Gerai.

 10. Perkelkite žymiklį ant formos šablone, kur norite įterpti pasikartojanti sekcija (valdiklis Išsami informacija).

 11. Užduočių srities Valdikliai dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pasikartojanti sekcija.

  Pastaba : Taip pat galite naudoti kitą pasikartojančią lentelę kaip valdiklį Išsami informacija.

 12. Pirmajame pasikartojančios sekcijos susiejimo vedlio puslapyje spustelėkite pasikartojančią grupę, su kuria norite sieti sekciją ir spustelėkite Gerai.

 13. Du kartus spustelėkite etiketę Pasikartojanti sekcija, rodomą po jūsų formos šablono sekcija.

 14. Spustelėkite skirtuką Pagrindinis/išsami informacija.

 15. Spustelėkite Nustatyti kaip valdiklį Išsami informacija, tada spustelėkite valdiklio Pagrindinis pavadinimą sąraše Susieti su valdiklio Pagrindinis ID.

 16. Norėdami pakeisti numatytąjį, Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija ryšį vienas su daugeliu ryšį, dalyje Pagrindinis/išsami informacija ryšysspustelėkite pagal rakto lauką ir spustelėkite Pasirinkti XPath Mygtuko paveikslėlis šalia laukų kodo (puslapių) ir kodą (išsami informacija) langelius pasirinkite rakto laukus, kuriuos norite.

 17. Norėdami tikrinti valdiklių Pagrindinis/išsami informacija ryšį, Standartinėje įrankių juostoje spustelėkite Peržiūra ir įveskite duomenis į valdiklį Pagrindinis. Valdiklyje Išsami informacija turėtų būti rodomi susiję duomenys.

Patarimas : Taip pat galite naudoti užduočių sritį Duomenų šaltinis, kad įterptumėte valdiklius Pagrindinis/Išsami informacija. Norėdami kurti valdiklį Pagrindinis, užduočių srityje Duomenų šaltinis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasikartojančią grupę, su kurią norite sieti valdiklį Pagrindinis, tada laikinajame meniu spustelėkite Pasikartojanti lentelė. Norėdami kurti valdiklį Išsami informacija, atlikite tuos pačius bendruosius veiksmus.

Puslapio viršus

Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija numatytojo ryšio keitimas

Kai į savo formą įterpiate valdiklį Pagrindinis/išsami informacija naudodami Valdiklių užduočių sritį, programa InfoPath sukuria ryšį Vienas su vienu tarp valdiklio Pagrindinis ir valdiklio Išsami informacija. Ryšys Vienas su vienu reiškia, kad kiekvieną kartą pasirinkus valdiklyje Pagrindinis, valdiklyje Išsami informacija rodomas vienas tinkamas rezultatas.

Galite keisti valdiklio Pagrindinis/išsami informacija ryšį iš numatytojo ryšio Vienas su vienu į ryšį Vienas su daugeliu. Ryšys Vienas su daugeliu reiškia, kad kiekvieną kartą pasirinkus valdiklyje Pagrindinis, valdiklyje Išsami informacija gali būti rodomi keli tinkami rezultatai.

Kai į savo formos šabloną įterpiate valdiklį Pagrindinis/išsami informacija, numatyta, kad programa InfoPath įterpia pasikartojančią lentelę ir pasikartojančią sekciją. Abu šie valdikliai susieti su ta pačia duomenų šaltinyje esančia pasikartojančia grupe. Numatyta, kad abiejuose valdikliuose yra kitų valdiklių, kurie susieti su toje pasikartojančioje grupėje esančiais laukais. Tačiau esant ryšiui Vienas su daugeliu, valdikliai Pagrindinis ir Išsami informacija paprastai būna susieti su atskiromis pasikartojančiomis grupėmis.

Jei iš Valdiklių užduočių srities į savo formos šabloną įterpėte valdiklį Pagrindinis/išsami informacija ir norite sukurti ryšį Vienas su daugeliu vietoj ryšio Vienas su vienus, galite panaikinti programos InfoPath sukurtą valdiklį Išsami informacija. Tada galėsite sukurti naują jūsų reikmes atitinkantį valdiklį Išsami informacija, kaip aprašyta naudojant šią procedūrą:

 1. Pažymėkite pasikartojančią sekciją, paskirtą kaip valdiklis Išsami informacija, ir paspauskite DELETE.

 2. Naujos pasikartojančios sekcijos įterpimas į formos šabloną.

  Kaip?

  1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

  2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

  3. Užduočių srityje Valdikliai pažymėkite žymės langelį Automatiškai kurti duomenų šaltinį.

  4. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pasikartojanti sekcija.

 3. Į pasikartojančią sekciją įterpkite norimus valdiklius.

  Kaip?

  1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

  2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

  3. Užduočių srityje Valdikliai pažymėkite žymės langelį Automatiškai kurti duomenų šaltinį.

  4. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite norimą įterpti valdiklį.

  5. Su kiekvienu norimu įterpti valdikliu atlikite veiksmus nuo 1 iki 4.

 4. Du kartus spustelėkite jūsų formos šablone esančią pasikartojančią sekciją.

 5. Spustelėkite skirtuką Pagrindinis/išsami informacija.

 6. Dalyje Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija parametrai spustelėkite Nustatyti kaip valdiklį Išsami informacija.

 7. Sąraše Susieti su valdiklio Pagrindinis ID spustelėkite valdiklio Pagrindinis pavadinimą.

 8. Dalyje Valdiklio Pagrindinis/išsami informacija ryšys spustelėkite Pagal rakto lauką.

 9. Spustelėkite Pasirinkti XPath Mygtuko paveikslėlis šalia lauko kodą (puslapių) ir dialogo lange pažymėkite lauką ar grupę spustelėkite valdiklio pagrindinis rakto lauku, ir spustelėkite gerai.

 10. Spustelėkite Pasirinkti XPath Mygtuko paveikslėlis šalia lauko kodą (išsami informacija) ir tada dialogo lange pažymėkite lauką ar grupę spustelėkite rakto lauku valdiklio išsami informacija, ir spustelėkite gerai.

Patarimas : Jei norite kurti ryšį Vienas su daugeliu, kai pirmą kartą kuriate valdiklį Pagrindinis/Išsami informacija, užuot naudoję Valdiklių užduočių srityje esantį iš anksto apibrėžtą valdiklį Pagrindinis/Išsami informacija, galite neautomatiniu būdu sukurti savo valdiklį Pagrindinis/Išsami informacija. Savo valdiklį galite kurti nustatydami valdiklio Pagrindinis/Išsami informacija ryšį tarp pasikartojančios lentelės ir pasikartojančios sekcijos arba tarp dviejų pasikartojančių lentelių, esančių formos šablone. Norėdami tai padaryti, atidarykite kiekvieno valdiklio dialogo langą Ypatybės ir paskirkite vieną valdiklį kaip Pagrindinis, o kitą – kaip Išsami informacija. Modifikuodami valdiklio Išsami informacija ypatybes ir naudodami rakto laukus, galite nustatyti ryšį Vienas su daugeliu.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×