Vaizdo žiniatinklio dalis

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite naudoti vaizdo žiniatinklio dalį norėdami prie žiniatinklio dalies puslapio pridėti paveikslėlį arba grafinį elementą. Jei norite lengviau suderinti vaizdą su kitomis puslapyje esančiomis žiniatinklio dalimis, galite valdyti vertikaliąją bei horizontaliąją lygiuotes ir žiniatinklio dalyje esančio vaizdo fono spalvą modifikuodami bendrąsias ypatybes bendrai naudojamame rodinyje.

Šiame straipsnyje

Vaizdų puslapio dalies naudojimo būdai

Vaizdų rodymo būdai

Vaizdų puslapio dalies sujungimas su kita puslapio dalimi

Vaizdų puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Puslapio dalių bendrosios ypatybės

Vaizdo žiniatinklio dalies naudojimo būdai

Vaizdo žiniatinklio dalį galite naudoti norėdami:

 • Į puslapį įtraukti įmonės arba projekto logotipą.

 • Rodyti darbuotojų arba produktų nuotraukas.

 • Padaryti puslapį vizualiai patrauklesnį.

Puslapio viršus

Vaizdo rodymo būdai

Yra du būdai vaizdui rodyti:

 • Į ypatybės teksto lauką Vaizdo saitas įveskite failo maršrutą arba saitą su vaizdo failu. Šiuo atveju vaizdas yra statinis ir nesikeičia (nebent redaguotumėte ypatybę).

 • Junkite vaizdo žiniatinklio dalį su kita žiniatinklio dalimi, kuri pateikia failo maršrutą arba hipersaitą. Šiuo atveju vaizdas gali būti dinaminis ir keistis dėl kitoje žiniatinklio dalyje atliekamų veiksmų, pvz., kai vartotojas pažymi eilutę sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje.

  Pavyzdžiui, galite prijungti sąrašo rodinio žiniatinklio dalį, kurioje yra kontaktai su vaizdo žiniatinklio dalimi. Kiekvieną kartą pažymėję eilutę kontaktų sąrašo žiniatinklio dalyje, kurioje yra stulpelis su hipersaitu į failą su to kontakto nuotrauka, vaizdo žiniatinklio dalyje matysite rodomą kontakto nuotrauką.

Puslapio viršus

Vaizdo žiniatinklio dalies jungimas su kita žiniatinklio dalimi

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 2. Spustelėkite puslapio dalies meniu Meniu Žiniatinklio dalis , tada nukreipkite žymiklį į Ryšiai.

 3. Nukreipkite žymiklį į Gauti vaizdą iš ir spustelėkite žiniatinklio dalies, su kuria norite sieti, pavadinimą.

Pastaba : Jei Vaizdo saito ypatybė jau turi reikšmę, o jūs jungiate vaizdo žiniatinklio dalį su kita žiniatinklio dalimi, Vaizdo saito ypatybė ignoruojama. Jei vaizdo žiniatinklio dalis jau sujungta su kita žiniatinklio dalimi, o jūs norite nustatyti Vaizdo saito ypatybės reikšmę, pirma turite pašalinti šį ryšį.

Puslapio viršus

Bendrosios vaizdo žiniatinklio dalies ypatybės

Toliau pateiktos pasirinktinės vaizdo žiniatinklio dalies ypatybės.

Pastaba : Negalite peržiūrėti arba redaguoti šių pasirinktinių ypatybių asmeniniame rodinyje.

Ypatybė

Aprašas

Vaizdo saitas

Nurodo failo maršrutą arba hipersaitą su vaizdu, kurį norite rodyti vaizdo žiniatinklio dalyje.

Atsižvelgiant į jūsų naudojamą naršyklę, palaikomi šie grafiniai failai.

Grafinio failo formatas

Failo tipas

Windows rastras (BMP)

.bmp

Išplėstinis Windows metafailas (EMF)

.emf

Apsikeitimo grafika formatas (GIF)

.gif

Jungtinė fotografijos ekspertų grupė (JPEG)

.jpg, .jpeg

Universalioji tinklų grafika (PNG)

.png

Ypatybė Vaizdo saitas gali būti neprieinama, nes vaizdo žiniatinklio dalis sujungta su kita žiniatinklio dalimi, kuri pateikia vaizdą.

Alternatyvusis tekstas

Nurodo tekstą, matomą, kai vartotojas nukreipia pelės žymiklį į vaizdą. Šis tekstas rodomas, kai vaizdo negalima naudoti.

Vaizdo vertikalioji lygiuotė

Nustato vertikalią vaizdo padėtį vaizdo žiniatinklio dalyje. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių: Viršuje, Viduryje arba Apačioje. Numatytoji reikšmė yra Viduryje.

Vaizdo horizontalioji lygiuotė

Nustato horizontalią vaizdo padėtį vaizdo žiniatinklio dalyje. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių: Kairėje, Centre arba Dešinėje. Numatytoji reikšmė yra Centre.

Žiniatinklio dalies fono spalva

Nustato vaizdo žiniatinklio dalies lango, esančio už vaizdo, spalvą. Numatytoji spalva yra esamos temos fono spalva.

Norėdami nurodyti spalvą, spustelėkite Mygtuko paveikslėlis į dešinę nuo teksto lauko ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Pasirinkite spalvą spalvų tinklelyje.

 • Įveskite HTML spalvos pavadinimą.

 • Įveskite RGB spalvos reikšmę.

Jei norite, kad fono spalva būtų tokia pat, kaip svetainės tema, dialogo lange Žiniatinklio dalies fono spalva spustelėkite Skaidrus.

Puslapio viršus

Bendrosios žiniatinklio dalių ypatybės

Visos puslapio dalys turi bendrųjų ypatybių rinkinį, valdantį jų išvaizdą, maketą, išplėstines charakteristikas.

Pastaba :  Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

 • Norėdami įrankių srityje matyti skyrių Išsamiau, turite turėti reikiamų teisių.

 • Tam tikroms puslapio dalims puslapio dalių kūrėjas gali savo nuožiūra nerodyti vienos ar daugiau šių bendrųjų ypatybių arba gali sukurti ir rodyti papildomas ypatybes, kurios nėra pateiktos žemiau įrankių srities skyriuose Išvaizda, Maketas ir Papildomai.

 • Kai kurie teisių ir ypatybių parametrai gali išjungti arba slėpti puslapio dalies ypatybes.

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Antraštė

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar vartotojui atidarius iš dalių sudarytą puslapį bus rodoma visa puslapio dalis. Pagal numatytuosius nustatymus chromo būsena yra nustatyta kaip Įprasta ir yra rodoma visa puslapio dalis. Kai būsena yra nustatyta kaip Minimizuota, rodoma tik pavadinimo juosta.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpta

Nurodo, ar rodoma puslapio dalis, kai vartotojas atidaro iš dalių sudarytą puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalis rodoma tik tada, kai kuriate puslapį, o prie pavadinimo pridedamas plėtinys (Paslėpta).

Jeigu norite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies, galite ją paslėpti.

Kryptis

Nurodo puslapio dalies turinio teksto kryptį. Pvz., arabų kalboje yra rašoma iš dešinės į kairę; anglų kalboje ir daugumoje kitų Europos šalių kalbų rašoma iš kairės į dešinę. Šis parametras siūlomas ne visuose puslapio dalių tipuose.

Zona

Nurodo iš puslapio dalių sudaryto puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba :  Iš dalių sudaryto puslapio zonos nėra išvardytos sąrašo lauke, jei neturite teisės modifikuoti zonų.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš viršaus į apačią, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma zonos viršuje. Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš kairės į dešinę, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma kairiojoje zonos pusėje.

Pvz., puslapio dalį įtraukiant į tuščią zoną, kurioje dalys išdėstomos iš viršaus į apačią, zonos indekso reikšmė yra 0. Į apatinę zonos dalį įtraukiant antrą puslapio dalį, jos zonos indekso reikšmė yra 1. Jei antrą puslapio dalį norite perkelti į zonos viršų, įveskite 0, o pirmos puslapio dalies reikšmę pakeiskite į 1.

Pastaba : Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Išplėstinis

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio dalių sudarytame puslapyje gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo failo, kuriame pateikta papildomos informacijos apie puslapio dalį, URL. Spustelėjus puslapio dalies pavadinimą, failas rodomas atskirame naršyklės lange.

Aprašas

Nurodo Ekrano patarimą, pateikiamą, pelės žymiklį perkėlus ant puslapio dalies pavadinimo ar puslapio dalies piktogramos. Šios ypatybės reikšmė naudojama ieškant puslapio dalių pasitelkus komandą Ieškoti iš šių puslapių dalių galerijų įrankių srities meniu Rasti puslapio dalis: svetainė, virtualusis serveris ir iš dalių sudarytas puslapis.

Žinyno URL

Nurodo failo, kuriame yra žinyno informacija apie puslapio dalį, vietą. Puslapio dalies meniu spustelėjus komandą Žinynas, žinyno informacija pateikiama atskirame naršyklės lange.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Pagal režimą Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįždamas į tinklalapį, šį langą vartotojas turi uždaryti.

 • Be režimo Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįžtant į tinklalapį, šio lango uždaryti nereikia. Ši reikšmė yra numatyta.

 • Naršyti Tinklalapis bus atidarytas dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba : Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios „Windows SharePoint Services 3.0“ žinyno parinktys atidaromos tik atskiruose naršyklės languose.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×