Vadovėlis: duomenų modelio ryšių išplėtimas naudojant „Excel“, „Power Pivot“ ir DAX

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Abstraktūs:    Tai yra antrasis mokymo serijoje. Pirmasis mokymo duomenų importavimas į ir duomenų modelio kūrimas, "Excel" darbaknygė buvo sukurta naudojant duomenų, importuotų iš kelių šaltinių.

Pastaba : Šiame straipsnyje aprašoma duomenų modeliai "Excel 2013". Tačiau tų pačių duomenų modeliavimas ir "PowerPivot" funkcijos, įvedama programoje "Excel 2013" taip pat taikymas "Excel 2016".

Šiame mokymo kurse naudosite „Power Pivot“, kad išplėstumėte duomenų modelio funkcijas, iš esamų duomenų kurtumėte hierarchijas ir apskaičiuotuosius laukus bei naujus ryšius tarp lentelių.

Šio mokymo skyriai:

Ryšio įtraukimas naudojant „Power Pivot“ diagramos rodinį

Duomenų modelio išplėtimas naudojant apskaičiuojamuosius stulpelius

Hierarchijos kūrimas

Hierarchijos naudojimas „PivotTable“

Kontrolinis taškas ir apklausa

Šio mokymo pabaigoje pateikiama apklausa, kurią atlikę galėsite pasitikrinti savo žinias.

Šioje sekoje naudojami duomenys, kurie apibūdina olimpinius medalius, žaidynes rengiančias šalis ir įvairius Olimpinių žaidynių sporto renginius. Šios sekos mokymai:

 1. Duomenų importavimas į "Excel" ir duomenų modelio kūrimas

 2. Duomenų modelio ryšių išplėtimas naudojant "Excel", Power Pivot, ir DAX

 3. Susiejimu pagrįstų „Power View“ ataskaitų kūrimas

 4. Interneto duomenų įtraukimas ir numatytųjų „Power View“ ataskaitos parametrų nustatymas

 5. Puikių „Power View“ ataskaitų kūrimas – 1 dalis

 6. Puikių „Power View“ ataskaitų kūrimas – 2 dalis

Siūlome peržiūrėti juos nuosekliai.

Šiuose mokymuose Power Pivot įgalinti naudoti Excel 2013. Daugiau informacijos apie "Excel" 2013, spustelėkite čia. Rekomendacijų, o Power Pivot, spustelėkite čia.


Ryšio įtraukimas naudojant „Power Pivot“ diagramos rodinį

Šiame skyriuje modeliui išplėsti naudosite „Excel 2013“ papildinį „Microsoft Office Power Pivot“. Ryšius kurti paprasta naudojant „Microsoft SQL Server Power Pivot for Excel“ esantį Diagramos rodinį. Pirmiausia turite įsitikinti, kad įgalinote „Power Pivot“ papildinį.

Pastaba: „„Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot““ papildinys yra įtrauktas į „Office Professional Plus“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Power Pivot in Microsoft Excel 2013“ papildinio naudojimo pradžia“.

Įtraukti Power Pivot į "Excel" juostelę įgalindami Power Pivot papildinys

Kai „Power Pivot“ įgalintas, „Excel 2013“ matysite juostelės skirtuką, vadinamą POWER PIVOT. Norėdami įgalinti „Power Pivot“, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Eikite į FAILAS > Parinktys > Papildiniai.

 2. Netoli apačios esančiame lauke Valdyti spustelėkite COM papildiniai> Pirmyn.

 3. Pažymėkite žymės langelį Microsoft Office „Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot“, tada spustelėkite Gerai.

„Excel“ juostelėje atsiras skirtukas POWER PIVOT.

„PowerPivot“ skirtukas juostelėje

Ryšio įtraukimas naudojant diagramos rodinys – Power Pivot

„Excel“ darbaknygėje yra lentelė, pavadinta Hosts. Importavome lentelę Hosts nukopijavę ją ir įklijavę į „Excel“, tada suformatavome duomenis kaip lentelę. Kad galėtume įtraukti lentelę Hosts į duomenų modelį, turime sukurti ryšį. Naudokime „Power Pivot“, kad pavaizduotuve ryšius duomenų modelyje, tada sukurkime ryšį.

 1. Programoje „Excel“ spustelėkite skirtuką Hosts, kad suaktyvintumėte lapą.

 2. Juostelėje pasirinkite POWER PIVOT > Lentelės > Įtraukti į duomenų modelį. Šis veiksmas leis įtraukti lentelę Hosts į duomenų modelį. Be ta, tada atidaromas „Power Pivot“ papildinys, kurį naudosite atlikdami kitus užduoties veiksmus.

 3. Atkreipkite dėmesį, kad Power Pivot lange rodo visas lenteles modelis, įskaitant Hosts. Spustelėkite per kelias lenteles. Power Pivot galite peržiūrėti visus duomenų modelyje, net jei jie nėra rodomi, bet darbalapių programoje "Excel", pvz., Disciplines, įvykiaiir medalių duomenis žemiau, taip pat S_Teams,W_Teams, ir sporto.

  Visos „PowerPivot“ pateikiamos lentelės

 4. „Power Pivot“ lango srityje Peržiūra spustelėkite Diagramos rodinys.

 5. Naudokite slankiklio juostos dydžio diagramą, kad matytumėte visus objektus diagramoje. Pertvarkyti lenteles vilkdami jų pavadinimo juostoje, kad jie yra matomi ir išdėstyti greta vienas kito. Atkreipkite dėmesį, kad keturiose lentelėse yra nesusiję su kitų lentelių: Hosts, įvykius, W_Teamsir S_Teams.

  „PowerPivot“ lentelės diagramos rodinyje

 6. Pastebėsite, kad ir lentelėje Medals, ir Events yra laukas „DisciplineEvent“. Papildomai peržiūrėję, galite nustatyti, kad lentelės Events lauką DisciplineEvent sudaro unikalios, nesikartojančios reikšmės.

Pastaba : Lauke DisciplineEvent pateikiamas unikalus Discipline ir Event derinys. Tačiau lentelėje Medals laukas DisciplineEvent pasikartoja daug kartų. Tai turi prasmę, nes kiekvieno Discipline+Event derinio rezultatas yra trys medaliai (aukso, sidabro, bronzos), kurie išdovanojami kiekvienam Olympics Edition vykstančio Event metu. Taigi ryšys tarp šių lentelių yra vienas (vienas unikalus įrašas Discipline+Event lentelėje Disciplines) su daug (daug įrašų kiekvienai Discipline+Event reikšmei).

 1. Sukurkite ryšį tarp lentelės Medals ir Events. Diagramos rodinyje vilkite lauką DisciplineEvent iš lentelės Events į lauką DisciplineEvent lentelėje Medals. Tarp jų atsiranda linija, nurodanti, kad ryšys sukurtas.

 2. Spustelėkite liniją, jungiančią Events ir Medals. Paryškinti laukai apibrėžia ryšį, kaip parodyta šiame ekrane.

  Diagramos rodinyje rodomi ryšiai

 3. Norėdami prijungti Hosts prie duomenų modelio, lentelėje Hosts reikia lauko su reikšmėmis, kurios identifikuoja kiekvieną eilutę. Tada galime naršyti duomenų modelį ir pažiūrėti, ar kitoje lentelėje yra tų pačių duomenų. Paieška diagramos rodinyje to daryti neleidžia. Pasirinkę Hosts perjunkite atgal į duomenų rodinį.

 4. Patyrinėję stulpelius suprasite, kas lentelėje Hosts nėra unikalių reikšmių stulpelio. Sukursime jį naudodami apskaičiuojamąjį stulpelį ir duomenų analizės reiškinius (DAX).

Gerai, jei duomenis jūsų duomenų modelyje turi visus ryšiams kurti būtinus laukus ir prijungia duomenis, kad būtų galima vizualizuoti duomenis „Power View“ arba „PivotTables“. Tačiau lenteles ne visada pavyksta taip paprastai sujungti, taigi kitame skyriuje sužinosite, kaip sukurti naują stulpelį naudojant DAX, kuriuos galima naudoti lentelių ryšiams kurti.

Duomenų modelio išplėtimas naudojant apskaičiuojamuosius stulpelius

Norėdami nustatyto ryšį tarp lentelės Hosts ir duomenų modelio bei tokiu būdu jį išplėsti įtraukiant lentelę Hosts, Hosts turi būti laukas, kuris unikaliai identifikuoja kiekvieną eilutę. Be to, šis laukas turi sutapti su lauku duomenų modelyje. Tie atitinkami laukai (po vieną kiekvienoje lentelėje) leidžia susieti lentelės duomenis.

Lentelėje Hosts nėra tokio lauko, todėl turite jį sukurti. Norėdami išsaugoti duomenų modelio vientisumą, negalite naudoti „Power Pivot“ esamiems duomenims redaguoti ar naikinti. Tačiau galite kurti naujų stulpelių naudodami apskaičiuotuosius laukus pagal turimus duomenis.

Peržiūrėję lentelę Hosts ir duomenų modelio lenteles, rasite gerą pavyzdį unikaliam laukui, kurį galime sukurti lentelėje Hosts, o tada susieti su lentele duomenų modelyje. Abiejose lentelėse reikės naujo apskaičiuojamojo stulpelio, kad būtų galima laikytis reikalavimo, būtino kuriant ryšį.

Lentelėje Hosts unikalų apskaičiuojamąjį stulpelį galima sukurti sujungiant lauką Edition (Olimpinių žaidynių metai) ir lauką Season (vasaros arba žiemos). Lentelėje Medals taip pat yra laukai Edition ir Season, taigi jei kiekvienoje iš lentelių sukursime po apskaičiuojamąjį stulpelį, kuris sujungs laukus Edition ir Season, galėsime sukurti ryšį tarp Hosts ir Medals. Toliau pateiktame ekrane rodoma lentelė Hosts su pasirinktais laukais Edition ir Season


Lentelė Hosts su pasirinktais laukais Edition ir Season

Apskaičiuojamųjų stulpelių kūrimas naudojant DAX

Pradėkime nuo lentelės Hosts. Tikslas – sukurti apskaičiuojamąjį stulpelį lentelėje Hosts, tada – lentelėje Medals . Jis bus naudojamas ryšiui tarp lentelių sukurti.

Naudojant „Power Pivot“ galima kurti skaičiavimus naudojant duomenų analizės reiškinius (DAX). DAX yra „Power Pivot“ ir „PivotTables“ formulių kalba, skirta reliaciniams duomenims ir kontekstinei analizei „Power Pivot“ atlikti. DAX formules galite kurti naujame „Power Pivot“ stulpelyje ir „Power Pivot“ skaičiavimo srityje.

 1. „Power Pivot“ pasirinkite Pagrindinis > Rodinys > Duomenų rodinys, kad įsitikintumėte, jog pasirinktas duomenų rodinys, o ne diagramos rodinys.

 2. „Power Pivot“ pasirinkite lentelę Hosts. Greta esamų stulpelių yra tuščias stulpelis Pridėti stulpelį. „Power Pivot“ šis stulpelis pateikiamas kaip vietos rezervavimo ženklas. Yra daug būdų įtraukti naują stulpelį į „Power Pivot“. Galite paprasčiausiai pasirinkti tuščią stulpelį, kurio pavadinimas Pridėti stulpelį.


  Lauko Pridėti stulpelį naudojimas apskaičiuojamajam laukui kurti per DAX

 3. Formulės juostoje įveskite toliau pateiktas DAX formulės. Funkcija CONCATENATE sujungia dvi arba daugiau laukų į vieną. Kai rašote, automatinis padeda įveskite visiškai apibrėžtą stulpelių ir lentelių pavadinimus ir išvardytos funkcijos, kurias galima naudoti. Skirtuke pasirinkite Automatinis pasiūlymų. Taip pat galite spustelėti stulpelio nors įvesti formulę ir Power Pivot įterpia stulpelio pavadinimą į formulę.

  =CONCATENATE([Edition],[Season])

 4. Sukurtą formulę patvirtinkite spustelėdami klavišą Enter.

 5. Visose apskaičiuojamojo stulpelio eilutėse pateikiamos reikšmės. Jei slinkdami žemyn per lentelę matysite, kad kiekviena eilutė yra unikali, vadinasi, sėkmingai sukūrėme lauką, kuris unikaliai identifikuoja kiekvieną lentelės Hosts eilutę. Tokie laukai vadinami pirminiu raktu.

 6. Pervadinkite apskaičiuojamąjį stulpelį į EditionID. Bet kurį stulpelį galite pervadinti jį dukart spustelėdami arba dešiniuoju pelės klavišu spustelėję stulpelį ir pasirinkę Pervadinti stulpelį. Baigus lentelė Hosts „Power Pivot“ atrodo kaip pavaizduota šiame ekrane.

  Lentelė Hosts su DAX sukurtu apskaičiuotuoju lauku

Lentelė Hosts paruošta. Dabar sukurkite apskaičiuojamąjį stulpelį lentelėje Medals. Jo formatas turi atitikti stulpelio EditionID, kurį sukūrėme lentelėje Hosts, formatą, kad galėtumėme sukurti lentelių ryšį.

 1. Iš pradžių sukurkime naują stulpelį lentelėje Medals, kaip tai darėme su lentele Hosts. „Power Pivot“ pasirinkite lentelę Medals ir spustelėkite Dizainas > Stulpeliai > Įtraukti. Atlinkite, kad esate pasirinkę Pridėti stulpelį. Tai veikia taip pat, kaip tiesiog pasirinkus Pridėti stulpelį.

 2. Lentelės Medals stulpelio Edition formatas skiriasi nuo lentelėje Hosts esančio stulpelio Edition formato. Prieš sujungdami arba susiedami stulpelį Edition su stulpeliu Season, kad galėtume sukurti stulpelį EditionID, turime sukurti tarpinį lauką, kuris suteikia laukui Edition tinkamą formatą. Virš lentelės esančioje formulių juostoje įveskite toliau nurodytą DAX formulę.

  = YEAR([Edition])
 3. Sukurę formulę spustelėkite klavišą Enter. Visose apskaičiuojamojo stulpelio eilutėse pateikiamos reikšmės skaičiuojamos pagal įvestą formulę. Šį stulpelį palyginę su lentelės Hosts stulpeliu Edition, pamatysite, kad šie stulpeliai yra to paties formato.

 4. Pervardykite stulpelį dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami CalculatedColumn1 ir pasirinkdami Pervardyti stulpelį. Įveskite metus tada paspauskite klavišą Enter.

 5. Sukūrus naują stulpelį, Power Pivot įtraukti kitą vietos rezervavimo ženklo stulpelis, pavadintas Įtraukti stulpelį. Kitas mes norime EditionID apskaičiuojamasis stulpelis, todėl pasirinkite Įtraukti stulpelį. Formulės juostoje įveskite DAX formulę ir paspauskite "Enter".

  =CONCATENATE([Year],[Season])

 6. Pervardykite stulpelį dukart spustelėję CalculatedColumn1 ir įveskite EditionID.

 7. Surūšiuokite stulpelį didėjimo tvarka. „Power Pivot“ esanti lentelė Medals dabar atrodo, kaip pavaizduota šiame ekrane.

  Lentelė Medals su apskaičiuotuoju lauku, sukurtu naudojant DAX

Pastebėkite, kad lentelės Medals lauke EditionID daugybė reikšmių kartojasi. Tai gerai ir to buvo galima tikėtis, nes per kiekvienas olimpines varžybas (dabar tai nurodo EditionID reikšmė) išdovanojama daugybė medalių. Lentelėje Medals unikalus elementas yra išdalinti medaliai. Lentelėje Medals unikalus kiekvieno įrašo identifikatorius ir jam priskirtas pirminis raktas yra laukas MedalKey.

Kitas veiksmas – sukurti ryšį tarp Hosts ir Medals.

Ryšio kūrimas naudojant apskaičiuojamuosius stulpelius

Tada sukurtus apskaičiuojamuosius stulpelius panaudokite kurdami ryšį tarp lentelių Hosts ir Medals.

 1. „Power Pivot“ lango juostelėje pasirinkite Pagrindinis > Rodinys > Diagramos rodinys. Naudodami „PowerView“ lango apačioje esančius mygtukus galite pereiti iš tinklelio rodinio į diagramos rodinį, kaip parodyta šiame ekrane.

  „PowerPivot“ mygtukas Diagramos rodinys

 2. Išplėskite lentelę Hosts, kad galėtumėte peržiūrėti visus jos laukus. Sukūrėme stulpelį EditionID, kuris veikia kaip lentelės Hosts pirminis raktas (unikalus, nesikartojantis laukas), taip pat lentelėje Medals sukūrėme stulpelį EditionID, kad būtų galima sukurti lentelių ryšį. Reikia rasti juos abu ir sukurti ryšį. „Power Pivot“ juostelėje yra funkcija Ieškoti, taigi duomenų modelyje galite ieškoti atitinkamų laukų. Šiame ekrane pateikiamas langas Rasti metaduomenis, kurio lauke Rasti ką įvestas EditionID.
  Funkcijos Ieškoti naudojimas „PowerPivot“ diagramos rodinyje

 3. Padėkite lentelę Hosts taip, kad ji būtų šalia Medals.

 4. Lentelės Medals stulpelį EditionID vilkite į lentelės Hosts stulpelį EditionID. „Power Pivot“ sukuria ryšį tarp lentelių pagal stulpelį EditionID ir nubrėžia ryšį rodančią liniją tarp dviejų stulpelių.

  Diagramos rodinys su lentelės ryšiu

Šiame skyriuje išmokote naują stulpelių įtraukimo techniką, sukūrėte apskaičiuojamąjį stulpelį naudodami DAX ir naudojote tą stulpelį naujam ryšiui tarp lentelių sukurti. Nuo šiol lentelė Hosts yra integruota į duomenų modelį, o jo duomenis pasiekiami „PivotTable“ Lape1. Be to, susietus duomenis galite naudoti kurdami papildomas „PivotTables“, „PivotCharts“, „Power View“ ataskaitas ir kitus elementus.

Hierarchijos kūrimas

Daugelis duomenų modelių apima duomenis, kurie yra hierarchiniai. Įprasti pavyzdžiai gali būti kalendoriaus duomenys, geografiniai duomenys ir produktų kategorijos. „Power Pivot“ hierarchijas kurti patogu todėl, kad galima vilkti vieną elementą į ataskaitą (hierarchiją) ir nereikia kelis kartus rinkti bei tvarkyti tų pačių laukų.

Olimpinių žaidynių duomenys taip pat yra hierarchininiai. Naudinga suprati Olimpinių žaidynių hierarchiją, susijusią su sporto šakomis, rungtimis ir įvykiais. Kiekviena sporto šakos turi vieną ar daugiau susijusių rungčių (kartais – daug). Kiekviena rungtis turi vieną ar daugiau įvykių (kartais – daug įvykių kiekvienoje rungtyje). Šiame paveikslėlyje vaizduojama hierarchija.

Loginė Olimpinių medalių duomenų hierarchija

Šiame skyriuje sukursite dvi Olimpiados duomenų, kuriuos naudojote mokymo metu, hierarchijas. Tada šias hierarchijas naudosite, kad sužinotumėte, kaip hierarchijos padeda sutvarkyti duomenis „PivotTables“, o paskesniame skyriuje – „Power View“.

Sporto hierarchijos kūrimas

 1. „Power Pivot“ perjunkite Diagramos rodinį. Išskleiskite lentelę Events, kad būtų patogu peržiūrėti visus jos laukus.

 2. Paspauskite ir laikykite Ctrl ir spustelėkite laukus Sport, Discipline ir Event. Pasirinkę šiuos tris laukus, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ir pasirinkite Kurti hierarchiją. Pirminis hierarchijos mazgas (1 hierarchija) sukuriamas lentelės apačioje, o pažymėti stulpeliai nukopijuojami į hierarchiją kaip antriniai mazgai. Patikrinkite, kad Sport yra pirmasis hierarchijoje, tada Discipline ir Event.

 3. Dukart spustelėkite pavadinimą, Hierarchy1 ir įveskite SDE, kad pervadintumėte naują hierarchiją. Dabar turite hierarchiją, apimančią laukus Sport, Discipline ir Event. Dabar lentelė Events atrodo, kaip pavaizduota šiame ekrane.

  Hierarchija „PowerPivot“ diagramos rodinyje

Vietų hierarchijos kūrimas

 1. „Power Pivot“ diagramos rodinyje pažymėkite lentelę Hosts ir jos antraštėje spustelėkite mygtuką Sukurti hierarchiją, kaip parodyta šiame ekrane.
  Hierarchijos mygtuko kūrimas

  Lentelės apačioje rodomas tuščias hierarchijos pirminis mazgas.

 2. Kaip naujos hierarchijos pavadinimą įveskite Vietos.

 3. Yra daug stulpelių hierarchijos įtraukimo būdų. Laukus Season, City ir NOC_CountryRegion vilkite ant hierarchijos pavadinimo (šiuo atveju – Vietos), kol jis taps paryškintas, tada atleiskite mygtuką, laukai būtų įtraukti.

 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite EditionID ir pasirinkite Įtraukti į hierarchiją. Pasirinkite Vietos.

 5. Įsitikinkite, kad jūsų hierarchijos antriniai mazgai yra tvarkingi. Žiūrint iš viršaus į apačią tvarka turi būti tokia: Season, NOC, City, EditionID. Jei antriniai mazgai yra netvarkingi, tiesiog nuvilkite juos sukurdami atitinkamą tvarką hierarchijoje. Lentelė turėtų atrodyti, kaip pavaizduota šiame ekrane.
  Lentelė Hosts su hierarchija

Dabar duomenų modelyje yra hierarchijos, kurias galima tinkamai panaudoti ataskaitose. Kitame skyriuje sužinosite, kaip šios hierarchijos gali padėti greičiau ir nuosekliau sukurti ataskaitas.

Hierarchijos naudojimas „PivotTable“

Turimas hierarchijas Sportas ir Vietos, kurias galime įtraukti į „PivotTables“ arba „Power View“ ir greitai gauti rezultatų, kuriuose yra naudingų duomenų grupių. Prieš kurdami hierarchiją į „PivotTable“ turite įtraukti atskirų laukų ir sutvarkyti juos taip, kaip norite matyti.

Šiame skyriuje naudodami hierarchijas, sukurtas ankstesniame skyriuje, galėsite greitai patobulinti savo „PivotTable“. Tada sukursite tą patį „PivotTable“ rodinį naudodami atskirus hierarchijos laukus, kad galėtumėte palyginti hierarchijų ir atskirų laukų naudojimą.

 1. Grįžkite į „Excel“.

 2. Lape1 pašalinkite laukus iš PivotTable laukų srities EILUTĖS, tada pašalinkite visus laukus iš srities STULPELIAI. Įsitikinkite, kad pasirinkta „PivotTable“ (kuri dabar yra gana maža, todėl jūs galite pažymėti langelį A1, kad būtų pasirinkta „PivotTable“). Vieninteliai likę „PivotTable“ laukai yra Medals srityje FILTRAI ir Count of Medals srityje REIKŠMĖS. Beveik tuščia „PivotTable“ turi atrodyti, kaip pavaizduota šiame ekrane.

  Beveik tuščia „PivotTable“

 3. Srityje „PivotTable“ laukai vilkite SDE iš lentelės Events į sritį EILUTĖS. Tada vilkite lauką Vietos iš lentelės Hosts į sritį STULPELIAI. Tiesiog velkant šias dvi hierarchijas, „PivotTable“ užpildoma duomenimis, kurie yra išdėstyti tokia hierarchija, kurią nustatėte atlikdami ankstesnius veiksmus. Ekranas turėtų atrodyti, kaip pavaizduota toliau.
  „PivotTable“ su hierarchija

 4. Šiek tiek filtruokite duomenis, kad pamatytume pirmąsias įvykių eilutes. „PivotTable“ spustelėkite Eilučių etiketės rodyklę, tada – (Žymėti viską), kad pašalintumėte visus pasirinkimus, tada spustelėkite žymės langelius šalia pirmųjų srities Sports eilučių. „PivotTable“ turėtų atrodyti, kaip pavaizduota šiame ekrane.
  Filtruota „PivotTable“

 5. „PivotTable“ galite išplėsti bet kurią Sporto hierarchijos eilutę, kuri yra aukščiausias SDE hierarchijos lygis, ir peržiūrėti kitame hierarchijos lygyje pateiktą informaciją (Discipline). Jei rungtis turi nustatytą žemesnį hierarchijos lygį, galite išplėsti ir peržiūrėti įvykius. Tą patį galite atlikti su Vietos hierarchija, kurios viršuje yra Season, kuris „PivotTable“ rodomas kaip Summer ir Winter. Išplėtę Aquatics, matome visus antrinius rungties elementus ir jų datą. Tada išplėtę po Aquatics einančią rungtį Diving matome antrinius elementus, kaip parodyta šiame ekrane. Tą patį galime padaryti su Water Polo, matysite, kad šį rungtis turi tik vieną įvykį.
  Hierarchijos naršymas „PivotTable“

Vilkdami šias dvi hierarchijas, greitai sukūrėte „PivotTable“ su įdomiais ir struktūriškais duomenimis, kuriuos galite išsamiai analizuoti, filtruoti ir tvarkyti.

Dabar sukurkime tą pačią „PivotTable“ nenaudodami hierarchijų teikiamų pranašumų.

 1. „PivotTable“ srityje, iš srities STULPELIAI pašalinkite Vietos. Srityje EILUTĖS pašalinkite SDE. Grįžkite prie pagrindinės „PivotTable“.

 2. Lentelėje Hostsvilkite laukus Season, City, NOC_CountryRegion, ir EditionID į sritį STULPELIAI ir išdėstykite juos nuo viršaus į apačią.

 3. Lentelėje Hosts vilkite laukus Season, City, NOC_CountryRegion, ir EditionID į sritį STULPELIAI ir išdėstykite juos nuo viršaus į apačią.

 4. „PivotTable“ filtruokite lauką Eilučių etiketės, kad matytumėte pirmus dešimt Sports įrašus.

 5. Sutraukite visas eilutes ir stulpelius, tada išplėskite Aquatics, tada – Diving ir Water Polo . Darbaknygė atrodo, kaip pavaizduota šiame ekrane.
  Be hierarchijos sukurta „PivotTable“

Ekranas atrodo panašiai, išskyrus, kad vilkote septynis atskirus laukus į sritį PivotTable laukai, užuot paprasčiausiai vilkę dvi hierarchijas. Jei esate vienintelis pagal šiuos duomenis „PivotTable“ ar „Power View“ ataskaitas kuriantis asmuo, hierarchijų kūrimas gali tik atrodyti patogus veiksmas. Bet jei ataskaitas kuria daug žmonių ir reikia žinoti, kaip tinkamai išdėstyti laukus, kad rodinys būti teisingas, hierarchijos gali greitai padidinti našumą ir pagerinti nuoseklumą.

Kitame mokymo kurse sužinosite, kaip naudoti hierarchijas ir kitus laukus vaizdinėse ataskaitose, sukurtose naudojant „Power View“.

Kontrolinis taškas ir apklausa

Peržiūrėkite, ką išmokote

Nuo šiol programoje „Excel“ yra duomenų modelis, apimantis duomenis iš įvairių šaltinių, susietų naudojant esamus laukus ir apskaičiuojamuosius stulpelius. Taip pat turite hierarchijas, kurios atspindi lentelėse esančių duomenų struktūrą. Naudodami duomenis galite greitai ir lengvai kurti nuoseklias ataskaitas.

Sužinojote, kad kurdami hierarchijas galite nurodyti būdingą duomenų struktūrą ir greitai panaudoti hierarchinius duomenis savo ataskaitose.

Kitame šios serijos mokymo kurse kursite patrauklias olimpinių medalių ataskaitas pasitelkę „Power View“. Taip pat atliksite daugiau skaičiavimų, optimizuosite duomenis, kad galėtumėte greitai sukurti ataskaitas, ir importuosite papildomus duomenis, kad tos ataskaitos taptų dar įdomesnės. Čia pateikiamas saitas:

3 mokymo kursas: Sukurti susiejimu pagrįstų "Power View" ataskaitų

APKLAUSA

Norite patikrinti, ar gerai atsimenate išmoktus dalykus? Štai galimybė tai padaryti. Šioje apklausoje pabrėžiamos funkcijos, galimybės arba reikalavimai, apie kuriuos sužinojote šio mokymo metu. Atsakymus rasite puslapio apačioje. Sėkmės!

1 klausimas: Kuris iš šių rodinių leis sukurti ryšį tarp dviejų lentelių?

A: Lentelių ryšiai kuriami naudojant „Power View“.

B: Lentelių ryšiai kuriami naudojant „Power Pivot“ funkciją Dizaino rodinys.

C: Lentelių ryšiai kuriami naudojant „Power Pivot“ funkciją Tinklelio rodinys.

D: Visi išvardyti aukščiau

2 klausimas: Teisingas arba Klaidingas: Ryšius tarp lentelių galite nustatyti pagal unikalų identifikatorių, kuris sukuriamas naudojant DAX formules.

A: TEISINGAS

B: KLAIDINGAS

3 klausimas: Kur galite sukurti DAX formulę?

A: „Power Pivot“ skaičiavimo srityje.

B: Naujame „Power Pivot“ stulpelyje.

C: Bet kuriame „Excel 2013“ langelyje.

D: Ir A, ir B.

4 klausimas: Kuris iš šių teiginių apie hierarchijas yra teisingas?

A: Sukūrus hierarchiją, įtraukti laukai tampa nepasiekiami atskirai.

B: Sukūrus hierarchiją, įtraukti laukai kartu su jų hierarchija gali būti naudojami kliento įrankiuose paprasčiausiai nuvelkant hierarchiją į „Power View“ arba „PivotTable“ sritį.

C: Sukūrus hierarchiją, duomenų modelyje esantys duomenys sujungiami į vieną lauką.

D: Negalima sukurti hierarchijų „Power Pivot“.

Apklausos atsakymai

 1. Teisingas atsakymas: D

 2. Teisingas atsakymas: A

 3. Teisingas atsakymas: D

 4. Teisingas atsakymas: B

Pastabos : Šios mokymų sekos duomenys ir atvaizdai pagrįsti:

 • „Olympics Dataset“ © „Guardian News & Media Ltd.“

 • Vėliavų vaizdai iš „CIA Factbook“ (cia.gov)

 • Populiacijos duomenys iš „The World Bank“ (worldbank.org)

 • Olimpinių žaidynių sporto šakų piktogramas sukūrė Thadius856 ir Parutakupiu

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×