Užpildo arba efekto įtraukimas į SmartArt grafinį elementą arba naikinimas

SmartArt grafinio elemento išvaizdą galima keisti naudojant figūros ar teksto užpildą arba įtraukiant trimačius (3-D) efektus, pavyzdžiui, šešėlius, atspindžius, švytėjimus, sušvelnintas briaunas ir pasukimus.

Šiame straipsnyje

Užpildų, perėjimų ir trimačių efektų apžvalga

Užpildo įtraukimas į SmartArt grafinio elemento figūrą

Užpildo įtraukimas į SmartArt grafinio elemento tekstą

Efekto taikymas SmartArt grafinio elemento figūrai

Efekto taikymas SmartArt grafinio elemento tekstui

Užpildo naikinimas SmartArt grafinio elemento figūrose arba tekste

Efekto naikinimas SmartArt grafinio elemento figūrose arba tekste

Užpildų, perėjimų ir trimačių efektų apžvalga

Užpildas yra figūros vidinė dalis. Galima keisti figūros užpildo spalvą arba kaip užpildą naudoti tekstūrą, paveikslėlį ar perėjimą. Perėjimas yra laipsniškas spalvų ir šešėlių kitimas, dažniausiai iš vienos spalvos į kitą arba iš vienos spalvos šešėlio į į kitą tos pačios spalvos šešėlį.

„SmartArt“ grafinio elemento su vientisu užpildu ir perėjimo užpildu figūros vaizdas

Rodomose figūrose galite nustatyti briaunas, gylį ir pasukti jas trimatėje erdvėje.

Jei visas SmartArt grafinis elementas yra trimatis (t. y. susietas su scena trimatis vaizdas), galima redaguoti atskirų figūrų tekstą ir formatavimą, bet perkelti figūras arba keisti jų dydį galima tik dvimačiame vaizde.

Norėdami dvimatį vaizdą perjungti į trimatį ir atvirkščiai, dalies SmartArt įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Figūros spustelėkite Redaguoti dvimatį. Mygtukas Redaguoti dvimatį laikinai atblokuoja SmartArt grafinį elementą, kad redaguodami galėtumėte perkelti figūras ir keisti jų dydį, tačiau trimatis efektas vis tiek taikomas jūsų SmartArt grafiniam elementui ir bus rodomas, kai dar kartą spustelėsite Redaguoti dvimatį.

Puslapio viršus

Užpildo įtraukimas į SmartArt grafinio elemento figūrą

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite įtraukti užpildą į vieną figūrą, spustelėkite figūrą.

  • Jei norite įtraukti tą patį užpildą į kelias figūras, spustelėkite pirmą figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite kitas figūras, į kurias norite įtraukti užpildą.

  • Jei norite įtraukti užpildą į visas SmartArt grafinio elemento figūras, spustelėkite SmartArt grafinį elementą, tada paspauskite CTRL+A, kad pažymėtumėte visas figūras.

 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Figūrų stiliai spustelėkite rodyklę, esančią šalia Figūros užpildas, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  SmartArt įrankių skirtuko Formatavimas paveikslėlis

  • Jei norite įtraukti arba keisti užpildo spalvą, spustelėkite norimą spalvą. Jei norite pasirinkti bespalvę, spustelėkite Be užpildo.

   Jei norite keisti į tokią spalvą, kurios nėra tarp temos spalvos, spustelėkite Daugiau užpildo spalvų, tada skirtuke Standartinės spustelėkite norimą spalvą arba skirtuke Pasirinktinės sumaišykite savo spalvą. Jei vėliau keičiate dokumento tema, pasirinktinės spalvos ir skirtuke Standartinės esančios spalvos nenaujinamos.

  • Jei norite įtraukti arba keisti užpildo paveikslėlį, spustelėkite Paveikslėlis, raskite aplanką, kuriame yra norimas naudoti paveikslėlis, spustelėkite paveikslėlio failą, tada spustelėkite Įterpti.

  • Jei norite įtraukti arba keisti užpildo perėjimą, nukreipkite žymiklį į Perėjimas, tada spustelėkite norimą variantą.

   Jei norite tinkinti perėjimą, spustelėkite Daugiau perėjimų, tada pasirinkite norimas parinktis.

  • Jei norite įtraukti arba keisti užpildo tekstūrą, nukreipkite žymiklį į Tekstūra, tada spustelėkite norimą tekstūrą.

   Jei norite tinkinti tekstūrą, spustelėkite Daugiau tekstūrų, tada pasirinkite norimas parinktis.

Jei norite įtraukti viso SmartArt grafinio elemento fono užpildą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite SmartArt grafinio elemento kraštinę, tada laikinajame meniu spustelėkite Formatuoti objektą.

 2. Spustelėkite Užpildas, tada pažymėkite norimas parinktis.

Puslapio viršus

Užpildo įtraukimas į SmartArt grafinio elemento tekstą

 1. SmartArt grafinio elemento figūroje pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti užpildą.

  Jei tą patį užpildą norite įtraukti į tekstą keliose figūrose, pažymėkite tekstą pirmoje figūroje, tada, laikydami nuspaudę CTRL, pažymėkite tekstą kitose figūrose.

 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje WordArt stiliai spustelėkite rodyklę šalia Teksto užpildas, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  SmartArt įrankių skirtuko Formatavimas paveikslėlis

  • Jei norite įtraukti arba keisti užpildo spalvą, spustelėkite norimą spalvą. Jei norite pasirinkti bespalvę, spustelėkite Be užpildo.

   Jei norite keisti į tokią spalvą, kurios nėra tarp temos spalvos, spustelėkite Daugiau užpildo spalvų, tada skirtuke Standartinės spustelėkite norimą spalvą arba skirtuke Pasirinktinės sumaišykite savo spalvą. Jei vėliau keičiate dokumento tema, pasirinktinės spalvos ir skirtuke Standartinės esančios spalvos nenaujinamos.

  • Jei norite įtraukti arba keisti užpildo paveikslėlį, spustelėkite Paveikslėlis, raskite aplanką, kuriame yra norimas naudoti paveikslėlis, spustelėkite paveikslėlio failą, tada spustelėkite Įterpti.

   Kai pažymite kelias neištisines teksto dalis ir taikote paveikslėlio užpildą, kiekviena dalis bus užpildyta visu paveikslėliu. Paveikslėlis neapims pasirinkto teksto dalių.

  • Jei norite įtraukti arba keisti užpildo perėjimą, nukreipkite žymiklį į Perėjimas, tada spustelėkite norimą variantą.

   Jei norite tinkinti perėjimą, spustelėkite Daugiau perėjimų, tada pasirinkite norimas parinktis.

  • Jei norite įtraukti arba keisti užpildo tekstūrą, nukreipkite žymiklį į Tekstūra, tada spustelėkite norimą tekstūrą.

   Jei norite tinkinti tekstūrą, spustelėkite Daugiau tekstūrų, tada pasirinkite norimas parinktis.

Puslapio viršus

Efekto taikymas SmartArt grafinio elemento figūrai

Greitai ir paprastai į SmartArt grafinį elementą įtraukti profesionaliai sukurtą efektų rinkinį galima taikant spartųjį stilių. SmartArt grafinio elemento spartieji stiliai(arba SmartArt stiliai) apima briaunas, šešėlius, linijų stilius, perėjimus ir trimates perspektyvas ir gali būti taikomi visam SmartArt grafiniam elementui arba atskiroms figūroms atliekant toliau aprašytus veiksmus. Atskirų figūrų spartieji stiliai vadinami figūrų stiliais, o viso SmartArt grafinio spartieji stiliai – SmartArt stiliais. SmartArt stiliai ir figūrų stiliai rodomi sparčiųjų stilių galerijų miniatiūrose. Palaikę žymiklį virš miniatiūros, galite matyti, kaip spartusis stilius bus rodomas jūsų SmartArt grafiniame elemente arba figūroje.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite taikyti efektą vienai figūrai, spustelėkite figūrą, į kurią norite įtraukti efektą.

  • Jei norite įtraukti tą patį efektą į kelias figūras, spustelėkite pirmą figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite kitas figūras, į kurias norite įtraukti efektą.

  • Jei norite taikyti efektą visam SmartArt grafiniam elementui, spustelėkite SmartArt grafinį elementą, tada paspauskite CTRL+A, kad pažymėtumėte visas figūras.

 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Figūrų stiliai spustelėkite Figūrų efektai, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  SmartArt įrankių skirtuko Formatavimas paveikslėlis

  • Jei norite įtraukti arba keisti įdėtąjį efektų rinkinį, nukreipkite žymiklį į Iš anksto nustatyta, tada spustelėkite norimą efektą.

   Jei norite tinkinti įdėtąjį efektą, spustelėkite Trimatės parinktys, tada pasirinkite norimas parinktis.

  • Jei norite įtraukti arba keisti šešėlį, nukreipkite žymiklį į Šešėlis, tada spustelėkite norimą šešėlį.

   Jei norite tinkinti šešėlį, spustelėkite Šešėlio parinktys, tada pasirinkite norimas parinktis.

  • Jei norite įtraukti arba keisti atspindį, nukreipkite žymiklį į Atspindys, tada spustelėkite norimą atspindžio variantą.

  • Jei norite įtraukti arba keisti švytėjimą, nukreipkite žymiklį į Švytėjimas, tada spustelėkite norimą švytėjimo variantą.

   Jei norite tinkinti švytėjimo spalvas, spustelėkite Daugiau švytėjimo spalvų, tada spustelėkite norimą spalvą. Jei norite keisti į tokią spalvą, kurios nėra tarp temos spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų, tada skirtuke Standartinės spustelėkite norimą spalvą arba skirtuke Pasirinktinės sumaišykite savo spalvą. Jei vėliau keičiate dokumento tema, pasirinktinės spalvos ir skirtuke Standartinės esančios spalvos nenaujinamos.

  • Jei norite įtraukti arba keisti švelnias briaunas, nukreipkite žymiklį į Sušvelninti briaunas, tada spustelėkite norimą dydį.

  • Jei norite įtraukti arba keisti kraštinę, nukreipkite žymiklį į Trimatė kraštinė, tada spustelėkite norimą kraštinę.

   Jei norite tinkinti kraštinę, spustelėkite Trimačio vaizdo parinktys, tada pasirinkite norimas parinktis.

  • Jei norite įtraukti arba keisti trimatį pasukimą, nukreipkite žymiklį į Trimačio vaizdo pasukimas, tada spustelėkite norimą pasukimą.

   Jei norite tinkinti pasukimą, spustelėkite Trimačio vaizdo pasukimo parinktys, tada pasirinkite norimas parinktis.

   Pastabos : 

   • Jei norite kurti pasirinktinį efektą įtraukdami kelis atskirus efektus, pakartokite 2 veiksmą. Į tą pačią figūrą negalima įtraukti kelių užpildo efektų, bet galima įtraukti užpildą ir kitus efektus, pavyzdžiui, Sušvelninti kraštines arba Trimatė kraštinė.

   • Jei efektą norite taikyti figūroms, kurios sujungtos į didesnę figūrą, pavyzdžiui, tipo Sąrašas maketo Aplenktų paveikslėlių paryškintas sąrašas figūroms, prieš įtraukdami efektą pažymėkite visas susietas figūras.

    Toliau pateiktame pavyzdyje pažymėtos visos didesnės figūros susietos figūros. Jei norite įtraukti efektą į vieną susietą figūrą, pavyzdžiui, mažo apskritimo (paveikslėlio vietos rezervavimo ženklo, kuriame pavaizduota saulė ir kalnai), pažymėkite tik tą figūrą. Jei norite įtraukti efektą į visą didesnę figūrą, pažymėkite visas susietas figūras, kaip pavaizduota. Atminkite, kad efektas taikomas kiekvienai figūrai atskirai, o ne figūrų grupei.

    Aplankų sąrašo 1 SmartArt grafiniame elemente rodomos susietos figūros

   • Jei norite įtraukti efektą į viso SmartArt grafinio elemento foną, atlikite šiuos veiksmus:

    1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite SmartArt grafinio elemento kraštinę, tada laikinajame meniu spustelėkite Formatuoti objektą.

    2. Spustelėkite Šešėlis, Trimatis formatas arba Trimačio vaizdo pasukimas, tada pasirinkite norimas parinktis.

Puslapio viršus

Efekto taikymas SmartArt grafinio elemento tekstui

Greitai ir paprastai į viso SmartArt grafinio elemento tekstą įtraukti profesionaliai sukurtą efektų rinkinį galima taikant spartųjį stilių. Teksto spartieji stiliai vadinami WordArt stiliais. WordArt stiliai rodomi sparčiųjų stilių galerijos miniatiūrose. Palaikę žymiklį virš miniatiūros, galite matyti, kaip WordArt stilius paveikia jūsų SmartArt grafinio elemento tekstą.

 1. SmartArt grafinio elemento figūroje pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti efektą.

  Jei tą patį efektą norite įtraukti į tekstą keliose vietose, pažymėkite tekstą pirmoje vietoje, tada, laikydami nuspaudę CTRL, pažymėkite tekstą kitose vietose.

 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje WordArt stiliai spustelėkite Teksto efektai, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  SmartArt įrankių skirtuko Formatavimas paveikslėlis

  • Jei norite įtraukti arba keisti šešėlį, nukreipkite žymiklį į Šešėlis, tada spustelėkite norimą šešėlį.

   Jei norite tinkinti šešėlį, spustelėkite Šešėlio parinktys, tada pasirinkite norimas parinktis.

  • Jei norite įtraukti arba keisti atspindį, nukreipkite žymiklį į Atspindys, tada spustelėkite norimą atspindžio variantą.

  • Jei norite įtraukti arba keisti švytėjimą, nukreipkite žymiklį į Švytėjimas, tada spustelėkite norimą švytėjimo variantą.

   Jei norite tinkinti švytėjimo spalvas, spustelėkite Daugiau švytėjimo spalvų, tada spustelėkite norimą spalvą. Jei norite keisti į tokią spalvą, kurios nėra tarp temos spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų, tada skirtuke Standartinės spustelėkite norimą spalvą arba skirtuke Pasirinktinės sumaišykite savo spalvą. Jei vėliau keičiate dokumento tema, pasirinktinės spalvos ir skirtuke Standartinės esančios spalvos nenaujinamos.

  • Jei norite suteikti tekstui gilumo išvaizdą įtraukdami arba keisdami kraštinę, nukreipkite žymiklį į Trimatė kraštinė, tada spustelėkite norimą trimatę kraštinę.

   Jei norite tinkinti trimatę kraštinę, spustelėkite Trimačio vaizdo parinktys, tada pasirinkite norimas parinktis.

  • Jei norite įtraukti arba keisti trimatį pasukimą, nukreipkite žymiklį į Trimačio vaizdo pasukimas, tada spustelėkite norimą trimačio vaizdo pasukimą.

   Jei norite tinkinti trimačio vaizdo pasukimą, spustelėkite Trimačio vaizdo pasukimo parinktys, tada pasirinkite norimas parinktis.

  • Jei norite įtraukti arba keisti teksto iškraipymą arba rašymo formą, nukreipkite žymiklį į Transformuoti, tada spustelėkite norimą iškraipymą arba rašymo formą.

Puslapio viršus

Užpildo naikinimas SmartArt grafinio elemento figūrose arba tekste

 1. Spustelėkite figūrą arba tekstą, kuriame norite naikinti užpildą.

  Jei norite naikinti tą patį užpildą keliose figūrose arba keliose teksto dalyse, spustelėkite pirmą figūrą arba teksto dalį, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite kitas figūras arba teksto dalis.

 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuke Formatavimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  SmartArt įrankių skirtuko Formatavimas paveikslėlis

  • Jei norite naikinti figūros užpildą, grupėje Figūrų stiliai spustelėkite Figūros užpildas, tada spustelėkite Be užpildo. Jei norite naikinti perėjimo užpildą, nukreipkite žymiklį į Perėjimas, tada spustelėkite Be perėjimo.

  • Jei norite naikinti teksto užpildą, grupėje WordArt stiliai spustelėkite Teksto užpildas, tada spustelėkite Be užpildo. Jei norite naikinti perėjimo užpildą, nukreipkite žymiklį į Perėjimas, tada spustelėkite Be perėjimo.

Puslapio viršus

Efekto naikinimas SmartArt grafinio elemento figūrose arba tekste

 1. Spustelėkite figūrą arba tekstą, kuriame norite naikinti efektą.

  Jei norite naikinti tą patį efektą keliose figūrose arba keliose teksto dalyse, spustelėkite pirmą figūrą arba teksto dalį, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite kitas figūras arba teksto dalis.

 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuke Formatavimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  SmartArt įrankių skirtuko Formatavimas paveikslėlis

  • Jei norite naikinti efektą figūroje, grupėje Figūrų stiliai spustelėkite Figūrų efektai.

  • Jei norite naikinti efektą tekste, grupėje WordArt spustelėkite Teksto efektai.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei figūroje norite naikinti įdėtąjį efektų derinį, nukreipkite žymiklį į Iš anksto nustatyta, tada spustelėkite Be išankstinių parinkčių.

  • Jei norite naikinti šešėlį, nukreipkite žymiklį į Šešėlis, tada spustelėkite Be šešėlio.

  • Jei norite naikinti atspindį, nukreipkite žymiklį į Atspindys, tada spustelėkite Be atspindžio.

  • Jei norite naikinti švytėjimą, nukreipkite žymiklį į Švytėjimas, tada spustelėkite Be švytėjimo.

  • Jei norite naikinti sušvelnintas briaunas, nukreipkite žymiklį į Sušvelninti briaunas, tada spustelėkite Be švelnių briaunų.

  • Jei norite naikinti kraštinę, nukreipkite žymiklį į Trimatė kraštinė, tada spustelėkite Be trimatės kraštinės.

  • Jei norite naikinti trimačio vaizdo pasukimą, nukreipkite žymiklį į Trimačio vaizdo pasukimas, tada spustelėkite Be pasukimo.

  • Jei norite naikinti teksto kelią arba iškraipymą, nukreipkite žymiklį į Transformuoti, tada spustelėkite Netransformuoti.

Patarimas : Jei norite greitai naikinti figūros tinkinimus, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą, tada laikinajame meniu spustelėkite Nustatyti figūrą iš naujo.

Puslapio viršus

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×