Užklausų taisyklių valdymas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Kaip „SharePoint Online“ administratorius, galite patikslinti ieškos rezultatus kurdami ir valdydami užklausų taisykles. Užklausų taisyklės pagerina iešką, kad ji labiau atitiktų vartotojų poreikius.

Užklausos taisyklėje nurodomos sąlygos ir susiję veiksmai. Kai užklausa atitinka užklausos taisyklėje nurodytas sąlygas, ieškos sistema atlieka veiksmus, nurodytus taisyklėje, kad pagerintų ieškos rezultatų atitiktį. Tai gali būti rezultatų susiaurinimas arba jų rodymo tvarkos keitimas. Pavyzdžiui, gali būti nurodyta užklausos taisyklės sąlyga, kad užklausos terminas atitiktų konkretų „SharePoint“ terminų rinkinio terminą, arba kad ieškos sistema užklausą dažnai atlieka tam tikrame rezultatų šaltinyje, pvz., vaizdo įrašuose. Kai užklausos taisyklės sąlyga yra patenkinama, susietas veiksmas gali būti konkretaus elemento parodymas ieškos rezultatų sąrašo viršuje. Tarkime, turite intraneto svetainę, kurioje įmonės įvykiai tvarkomi kaip biblioteka, ir norite pareklamuoti pirmosios pagalbos seminarą. Tam sukuriate užklausos taisyklę, kuri, kai kas nors ieško nurodydamas terminus „seminaras arba „įvykis“, pirmosios pagalbos seminarą pakelia į ieškos rezultatų sąrašo viršų.

Galite konfigūruoti vieno ar daugiau rezultatų šaltinių užklausų taisykles ir nurodyti laikotarpį, kai užklausos taisyklė yra aktyvi.

Taip pat žr.: kas yra užklausos taisyklės

Ką norite daryti?

Užklausos taisyklės kūrimas

Rezultatų bloko kūrimas ir rodymas

Rangais suskirstytų rezultatų keitimas keičiant užklausą

Kad užklausos taisyklės išjungimas svetainėje

Užklausų taisyklių skirstymas rangais svetainių rinkinyje

Užklausos taisyklės kūrimas

Užklausų taisykles galite kurti skirtingais lygmenimis: viso nuomotojo, svetainių rinkinio arba svetainės. Nuomotojo lygiu sukurtos užklausų taisyklės gali būti naudojamos visuose svetainių rinkiniuose. Kai užklausų taisyklės sukuriamos svetainių rinkinio lygiu, jos gali būti naudojamos visose to svetainių rinkinio svetainėse. O svetainės lygiu sukurta užklausų taisyklė gali būti naudojama tik toje svetainėje.

 1. Eikite į nuomotojo, svetainių rinkinio ar svetainės puslapį Valdyti užklausų taisykles:

  • Kuriant nuomotojo lygiu:

   1. Prisijunkite prie „Office 365“ administravimo centro.

   2. Pasirinkite Administravimas > SharePoint. Dabar esate „SharePoint“ administravimo centre.

   3. Spustelėkite Ieškoti, tada ieškos administravimo puslapyje spustelėkite Valdyti užklausų taisykles.

  • Kuriant svetainių rinkinio lygiu:

   • Svetainių rinkinyje eikite į Parametrai, spustelėkite Svetainės parametrai, tada dalyje Svetainių rinkinio administravimas spustelėkite Ieškos užklausos taisyklės.

  • Kuriant svetainės lygiu:

   • Svetainėje eikite į Parametrai, spustelėkite Svetainės parametrai, tada dalyje Ieška spustelėkite Užklausos taisyklės.

 2. Puslapio Valdyti užklausų taisykles sąraše Pasirinkti rezultatų šaltinį pasirinkite naujos užklausos taisyklės rezultatų šaltinį.

 3. Spustelėkite Nauja užklausos taisyklė.

 4. Puslapio Įtraukti užklausos taisyklę sekcijos Bendroji informacija lauke Taisyklės pavadinimas įveskite užklausos taisyklės pavadinimą.

 5. Spustelėkite, kad išplėstumėte sekciją Kontekstas.

 6. Sekcijoje Kontekstas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami užklausos taisyklę taikyti visiems rezultatų šaltiniams, pažymėkite Visi šaltiniai.

  • Norėdami užklausos taisyklę taikyti vienam ar daugiau konkrečių rezultatų šaltinių, pažymėkite Vienas iš šių šaltinių. Pagal numatytuosius parametrus pasirenkamas šaltinis, kurį nurodėte anksčiau. Norėdami į užklausos taisyklę įtraukti rezultatų šaltinį, spustelėkite Įtraukti šaltinį, dialogo lange pažymėkite rezultatų šaltinį ir spustelėkite Įrašyti.

 7. Norėdami apriboti užklausos taisyklės taikymą pagal kategorijas, pvz., kad užklausos taisyklė būtų sužadinama tik kai į užklausą įtraukiamas terminas, priklausantis valdomo naršymo terminų rinkiniui, atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami apriboti užklausos taisyklės taikymą pagal kategoriją, spustelėkite Įtraukti kategoriją. Dialogo lange Importuoti iš terminų saugyklos pažymėkite terminą, kuris, įtrauktas į užklausą, sužadins užklausos taisyklę, ir spustelėkite Įrašyti.

  • Norėdami apriboti užklausos taisyklės taikymą pagal vartotojų segmentą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Spustelėkite Pridėti vartotojų segmentą.

   2. Dialogo lango lauke Pavadinimas įveskite šios taisyklės pavadinimą, tada spustelėkite Pridėti vartotojų segmento terminą.

   3. Dialogo lange Importuoti iš terminų saugyklos pažymėkite terminą, atitinkantį vartotojų segmentą, kuris, pasirodęs užklausoje, sužadins užklausos taisyklę.

   4. Spustelėkite Įrašyti.

 8. Sekcijoje Užklausos sąlygos atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pažymėkite vieną iš sąlygų, pateiktų šioje lentelėje.

  • Spustelėkite Šalinti sąlygą norėdami konfigūruoti, kad ši užklausos taisyklė būtų sužadinama kiekvieną kartą, kai vartotojas įveda užklausą tuo lygiu, kuriuo kuriama taisyklė, ir pereina prie kito veiksmo. Pvz., jei ši taisyklė kuriama svetainių rinkiniui, spustelėkite Šalinti sąlygą, jei norite, kad ši taisyklė būtų sužadinama reaguojant į kiekvieną užklausą, kurią vartotojas įveda svetainių rinkinio ieškos lauke.

Užklausos sąlyga

Aprašas

Konfigūracija

Pavyzdys

Užklausa tiksliai atitinka raktažodį

Užklausos taisyklė sužadinama, kai užklausa tiksliai atitinka nurodytą žodį ar frazę.

Teksto lauke Užklausa tiksliai atitinka vieną iš šių frazių įveskite vieną ar daugiau frazių, atskirtų kabliataškiais.

Lauke įveskite „paveikslėlis; pav“. Užklausos taisyklė bus sužadinta, kai vartotojas ieškos lauke įves „paveikslėlis“ arba „pav“. Bet jei vartotojas įves „paveikslėliai“ arba „saulėtas paveikslėlis“, taisyklė nebus sužadinta.

Užklausoje yra veiksmo terminas

Užklausos taisyklė sužadinama, kai užklausoje yra terminas, nurodantis kokį nors vartotojo norimą atlikti veiksmą. Terminas turi būti užklausos pradžioje arba pabaigoje.

Įveskite veiksmo terminą, kuris sužadins užklausos taisyklę, atlikdami vieną iš šių veiksmų:

 • Pažymėkite Veiksmo terminas yra viena iš šių frazių ir įveskite vieną ar daugiau frazių.

 • Pažymėkite Veiksmo terminas yra šio žodyno įrašas, tada spustelėkite Importuoti iš terminų saugyklos. Dialogo lange pažymėkite terminų rinkinyje esantį terminą, tada spustelėkite Įrašyti.

Lauke Veiksmo terminas yra viena iš šių frazių įveskite terminą „atsisiųsti“. Kai ieškos lauke vartotojas įveda „atsisiųsti Contoso Electonics duomenų lapą“, tikėtina, kad jis neieško dokumento, kuriame yra žodžiai „atsisiųsti“," „Contoso“, „Electronics“ ir „duomenų lapas". Greičiausiai vartotojas nori atsisiųsti „Contoso Electronics“ duomenų lapą. Sužadinama užklausos taisyklė ir į ieškos indeksą nusiunčiami tik žodžiai „Contoso“, „Electronics“ ir „duomenų lapas".

Užklausa tiksliai atitinka žodyną

Užklausos taisyklė sužadinama, kai užklausa tiksliai atitinka žodyno įrašą.

Sąraše Užklausa tiksliai atitinka šio žodyno įrašą pažymėkite žodyną. Jei norite nurodyti kitą žodyną, spustelėkite Importuoti iš terminų saugyklos, dialogo lange pažymėkite terminų rinkinyje esantį terminą, tada spustelėkite Įrašyti.

Žodis, kurį vartotojas įveda į ieškos lauką, tiksliai atitinka iš anksto sukonfigūruotą žodyno Žmonių vardai įrašą.

Šaltinyje dažniausiai naudojama užklausa

Užklausos taisyklė sužadinama, jei vartotojai dažnai siunčia šią užklausą iš kito šaltinio, kurį jau nurodėte.

SąrašeŠiame šaltinyje užklausa naudojama paprastai pažymėkite rezultatų šaltinį.

Sąraše pažymėjote Vietos vaizdo įrašų rezultatai. Užklausos taisyklė sužadinama, jei vartotojas ieškos lauke įveda „mokymas“ ir jei tas žodis būdavo dažnai įvedamas į ieškos lauką vaizdo įrašų vertikalėje.

Dažniausiai spustelėjamas rezultatų tipas

Užklausos taisyklė sužadinama, jei kiti vartotojai, naudojantys tokią pačią užklausą, dažnai spustelėdavo tam tikro tipo rezultatus.

Sąraše Dažniausiai spustelėjamas rezultatų tipas pažymėkite rezultatų tipą.

Sąraše pažymėjote „Sharepoint“ trumpojo interneto dienoraščio skelbimas. Jei ieškos rezultatuose vartotojai dažnai spusteli trumpojo interneto dienoraščio skelbimą, gali būti naudinga sukonfigūruoti taip, kad naujausias trumpojo interneto dienoraščio skelbimas būtų pirmas paaukštintas rezultatas, o paskesnis dienoraščio įrašas – antras paaukštintas rezultatas (sekcijoje Veiksmai).

Išplėstinės užklausos teksto atitiktis

Norite naudoti frazę ar žodyno įrašą, kurie sužadintų užklausos taisyklę, ir tada nustatyti išsamesnes užklausos taisyklės sužadinimo sąlygas.

Frazę ar žodyno įrašą, kurie sužadintų užklausos taisyklę, įveskite atlikdami vieną iš šių veiksmų:

 • Pažymėkite Užklausoje yra viena iš šių frazių ir įveskite vieną ar daugiau frazių.

 • Pažymėkite Užklausoje yra šio žodyno įrašas, tada spustelėkite Importuoti iš terminų saugyklos. Dialogo lange pažymėkite terminų rinkinyje esantį terminą, tada spustelėkite Įrašyti.

Tada įtraukite daugiau sąlygų varnele pažymėdami daugiau sąrašuose esančių parinkčių.

Jūs pasirinkote Užklausoje yra viena iš šių frazių, tada pasirenkate Užklausos atitikmenų, bet ne visos užklausos pradžia. Užklausos taisyklė sužadinama, kai frazė yra užklausos pradžioje, bet ne pabaigoje.

Norėdami įtraukti daugiau sąlygų, spustelėkite Pridėti alternatyvią sąlygą.

Pastaba: Taisyklė sužadinama, kai teisinga bet kuri sąlyga.

 1. Sekcijoje Veiksmai nurodykite veiksmą, kurį reikia atlikti, kai sužadinama užklausos taisyklė. Nurodykite vieną iš iš veiksmų:

  • Norėdami paaukštinti atskirus rezultatus, kad jie būtų rodomi rezultatų sąrašo viršuje, spustelėkite Įtraukti paaukštintą rezultatą („SharePoint 2010“ tai buvo vadinama geriausiu pasirinkimu).

   1. Dialogo lango lauke Pavadinimas įveskite norimą šio paaukštinto rezultato pavadinimą.

   2. Lauke URL įveskite paaukštintino rezultato URL. Pasirinkite Generuoti URL kaip reklaminę juostą, o ne hipersaitą.

   3. Spustelėkite Įrašyti.

    Galite įtraukti keletą atskirų paaukštintų rezultatų. Jei paaukštintų rezultatų yra daugiau nei vienas, nurodykite jų santykinį reitingą.

  • Skatinti ieškos rezultatų grupę, spustelėkite Įtraukti rezultatų bloką. Daugiau informacijos rasite kurti ir Rodyti rezultatų bloko šiek tiek toliau.

  • Norėdami pakeisti suklasifikuotų rezultatų, spustelėkite keisti klasifikuojamų rezultatus, galite keisti užklausą. Daugiau informacijos ieškokite keisti klasifikuojamų pakeisdami užklausą ieškos rezultatų šiek tiek toliau.

 2. Norėdami nustatyti, kad užklausos taisyklė aktyvi būtų tam tikrą laikotarpį, spustelėkite Publikavimas, tada nurodykite laikotarpį.

 3. Spustelėkite Įrašyti.

Puslapio viršus

Rezultatų bloko kūrimas ir rodymas

Rezultatų blokas yra keletas ieškos rezultatų, rodomų kaip grupė. Tokiu pat būdu, kaip paaukštinate konkretų rezultatą, galite paaukštinti ir rezultatų bloką, kai taikoma nurodyta užklausos sąlyga.

Konfigūruodami rezultatų bloko užklausos sąlygą naudojate užklausos kintamuosius. Užklausos kintamieji yra yra lyg reikšmių, kurių dar nežinote nurodydami užklausą, vietos rezervavimo ženklai. Vykdant užklausą, ši informacija tampa prieinama ir sistema ją naudoja siųsdama užklausą į indeksą. Pvz., {User.Name} reiškia vartotojo, įvedusio užklausą, rodomą vardą. Kitas kintamasis {searchBoxQuery} reiškia ieškos lauke įvestą užklausą. Kai užklausą konfigūruojate naudodami užklausos daryklę, rodomas užklausos kintamųjų sąrašas.(Žr. iš karto toliau pateikiamos procedūros 3 veiksmą.)

 1. Veiksmas 9 procedūros užklausos taisyklės kūrimas, puslapio Įtraukti užklausos taisyklę sekcijoje veiksmai spustelėkite Įtraukti rezultatų bloką.

 2. Sekcijos Bloko pavadinimas lauke Pavadinimas įveskite rezultatų bloko pavadinimą.

 3. Sekcijoje Užklausa spustelėkite Paleisti užklausos daryklę, kad nurodytumėte užklausą.

 4. Dialogo lange Užklausos daryklė:

  • Skirtuke PAGRINDAI pažymėkite rezultatų bloko užklausos apibrėžimo parinktis:

Sąrašas

Parinktys

Pasirinkti užklausą

Pasirinkite rezultatų šaltinį, kad nurodytumėte, kokio turinio ieškoti.

Raktažodžių filtravimas

Į užklausą įtraukti užklausos kintamieji naudoti raktažodį filtrus. "SharePoint Server 2013" užklausos kintamieji ieškokite galimų užklausų kintamųjų sąrašas.

Pasirinkite iš sąrašo iš anksto nustatytus užklausų kintamuosius ir tada įtraukite juos į užklausą spustelėdami Įtraukti raktažodžių filtrą.

Ypatybių filtras

Naudokite ypatybių filtrus norėdami pateikti valdomų ypatybių, kurios ieškos schemoje nustatytos kaip užklausiamos, turinio užklausas.

Sąraše Ypatybių filtras pažymėkite valdomas ypatybes. Norėdami į užklausą įtraukti filtrą, spustelėkite Įtraukti ypatybių filtrą.

Pastaba: Pasirinktinės valdomos ypatybės nėra rodomi sąraše ypatybių filtras . Norėdami įtraukti pasirinktinį valdomą ypatybę į užklausą, užklausos teksto lauke įveskite savo pasirinktinį valdomą ypatybę, po jos einančiu užklausos sąlyga, pvz., MyCustomColorProperty:Green pavadinimą

 • Skirtuke RŪŠIAVIMAS nurodykite, kaip ieškos rezultatai turėtų būti rūšiuojami rezultatų bloke.

  Sekcijos Rezultatų rikiavimas sąraše Rikiuoti pagal:

  • Norėdami rikiuoti valdomas ypatybes, kurios ieškos schemoje nustatytos kaip rikiuojamos, sąraše pažymėkite valdomą ypatybę, tada pažymėkite Mažėjimo tvarka arba Didėjimo tvarka. Norėdami įtraukti daugiau rikiavimo lygių, spustelėkite Įtraukti rūšiavimo lygį.

  • Norėdami rikiuoti pagal tinkamumo rangą, pažymėkite Rangas, tada:

   • Sąraše Reitingavimo modelis pažymėkite, kurį reitingavimo modelį naudoti rikiuojant ieškos rezultatus (tai pasirinktinis žymėjimas).

   • Norėdami nurodyti tikslesnį reitingavimą įtraukdami taisyklių, keičiančių ieškos rezultatų skirstymą, kai taikomos tam tikros sąlygos, sekcijoje Dinaminis skirstymas spustelėkite Įtraukti dinaminio skirstymo taisyklę, tada nurodykite sąlygines taisykles.

 • Skirtuke TIKRINIMAS galite peržiūrėti išsiųstą užklausą.

Parinktis

Aprašas

Užklausos tekstas:

Rodoma galutinė užklausa, kurią vykdys puslapio dalis Turinio ieška. Ji pagrįsta pradiniu užklausos šablonu, kai dinaminiai kintamieji pakeičiami dabartinėmis reikšmėmis. Galite atlikti ir kitų keitimų, kurie bus traktuojami kaip užklausų taisyklių dalis.

Rodyti daugiau

Spustelėkite, kad būtų rodoma daugiau parinkčių.

Užklausos šablonas

Rodomas užklausos šablono, pritaikyto užklausai, turinys.

Užklausos šablono kintamieji

Rodomi užklausos kintamieji, kurie bus pritaikyti užklausai, ir kintamųjų reikšmės, kurios bus pritaikytos dabartiniam puslapiui. Norėdami išbandyti poveikį užklausai, galite įvesti kitus kintamuosius. Spustelėkite mygtuką Tikrinti užklausą, kad peržiūrėtumėte ieškos rezultatus.

 1. Spustelėkite Gerai., kad uždarytumėte dialogo langą Užklausos daryklė.

 2. Sekcijos Užklausa sąraše Ieškoti šį šaltinį pažymėkite rezultatų šaltinį, kuriam norėtumėte taikyti rezultatų bloką.

 3. Išplečiamajame sąraše Elementai pažymėkite, kiek rezultatų turėtų būti rodoma rezultatų bloke.

 4. Spustelėkite, kad išplėstumėte sekciją Parametrai.

Rezultatų bloko tik rodo ieškos rezultatų, kurią nurodėte atlikdami ankstesnį veiksmą. Tačiau galite įtraukti saitą Rodyti daugiau rezultatų bloko, parodysime visus ieškos rezultatus rezultatų bloko apačioje. Norėdami įtraukti saitą Rodyti daugiau , pasirinkite "daugiau" įeis į toliau pateiktą URL, ir tada įveskite URL. Galite naudoti užklausos kintamieji Šis URL, pvz., http://www.<site>/search/results.aspx?k= {subjectTerms}.

 1. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Rangais suskirstytų rezultatų keitimas keičiant užklausą

Reitingavimo modelis apskaičiuoja ieškos rezultatų skirstymo rangais tvarką. Šį skirstymą rangais galite keisti paaukštindami arba pažemindami ieškos rezultatų sąrašo elementus. Pvz., jei užklausoje yra frazė atsisiųsti įrankių komplektą“, galite sukurti užklausos taisyklę, atpažįstančią žodį atsisiųsti kaip veiksmo terminą. Tai atlikę galite keisti klasifikuotus ieškos rezultatus ir konkrečios atsisiuntimo svetainės URL jūsų intranete bus paaukštintas. Taip pat galite dinamiškai keisti ieškos rezultatų skirstymo tvarką, remdamiesi keliais kintamaisiais, tokiais kaip failo vardo plėtinys arba konkretūs raktažodžiai. Kai pakeisite klasifikuotus ieškos rezultatus keisdami užklausą, pamatysite, kad rezultatai yra apribojami pagal prieigos teises ir tikslinami. Dar daugiau, ieškos rezultatai nerodomi, jei dokumento jau nebėra.

 1. Veiksmas 9 procedūros užklausos taisyklės kūrimas, puslapio Įtraukti užklausos taisyklę sekcijoje veiksmai spustelėkite keisti klasifikuojamų rezultatus, galite keisti užklausą.

 2. Dialogo lange Užklausos daryklė:

  • Skirtuke PAGRINDAI pažymėkite suklasifikuotų rezultatų keitimo parinktis:

Sąrašas

Parinktys

Pasirinkti užklausą

Pasirinkite rezultatų šaltinį, kad nurodytumėte, kokio turinio ieškoti.

Raktažodžių filtravimas

Į užklausą įtraukti užklausos kintamieji naudoti raktažodį filtrus. "SharePoint Server 2013" užklausos kintamieji ieškokite galimų užklausų kintamųjų sąrašas.

Pasirinkite iš sąrašo iš anksto nustatytus užklausų kintamuosius ir tada įtraukite juos į užklausą spustelėdami Įtraukti raktažodžių filtrą.

Ypatybių filtras

Naudokite ypatybių filtrus norėdami pateikti valdomų ypatybių, kurios ieškos schemoje nustatytos kaip užklausiamos, turinio užklausas.

Išplečiamajame sąraše Ypatybių filtras pažymėkite valdomas ypatybes. Norėdami į užklausą įtraukti filtrą, spustelėkite Įtraukti ypatybių filtrą.

 • Skirtuke RŪŠIAVIMAS nurodykite, kaip ieškos rezultatai turėtų būti rikiuojami:
  išplečiamajame sąraše Rikiuoti pagal:

  • Norėdami rikiuoti valdomas ypatybes, kurios ieškos schemoje nustatytos kaip rikiuojamos, sąraše pažymėkite valdomą ypatybę, tada pažymėkite Mažėjimo tvarka arba Didėjimo tvarka. Norėdami įtraukti daugiau rikiavimo lygių, spustelėkite Įtraukti rūšiavimo lygį.

  • Norėdami rikiuoti pagal tinkamumo rangą, pažymėkite Rangas, tada:

   • Sąraše Reitingavimo modelis pažymėkite, kurį reitingavimo modelį naudoti rikiuojant ieškos rezultatus (tai pasirinktinis žymėjimas).

   • Norėdami nurodyti tikslesnį reitingavimą įtraukdami taisyklių, keičiančių ieškos rezultatų skirstymą, kai taikomos tam tikros sąlygos, sekcijoje Dinaminis skirstymas spustelėkite Įtraukti dinaminio skirstymo taisyklę, tada nurodykite sąlygines taisykles.

 • Skirtuke TIKRINIMAS galite peržiūrėti išsiųstą užklausą.

Parinktis

Aprašas

Užklausos tekstas:

Rodoma galutinė užklausa, kurią vykdys puslapio dalis Turinio ieška. Ji pagrįsta pradiniu užklausos šablonu, kai dinaminiai kintamieji pakeičiami dabartinėmis reikšmėmis. Galite atlikti ir kitų keitimų, kurie bus traktuojami kaip užklausų taisyklių dalis.

Rodyti daugiau

Spustelėkite, kad būtų rodoma daugiau informacijos.

Užklausos šablonas

Rodomas užklausos šablono, pritaikyto užklausai, turinys.

Užklausos šablono kintamieji

Rodomi užklausos kintamieji, kurie bus pritaikyti užklausai, ir kintamųjų reikšmės, kurios bus pritaikytos dabartiniam puslapiui. Norėdami išbandyti poveikį užklausai, galite įvesti kitus kintamuosius. Spustelėkite mygtuką Tikrinti užklausą, kad peržiūrėtumėte ieškos rezultatus.

 1. Spustelėkite gerai , kad uždarytumėte dialogo langą Užklausos daryklė .

 2. Spustelėkite Įrašyti.

Puslapio viršus

Užklausos taisyklės išjungimas svetainėje

Užklausų taisykles, sukurtas nuomotojo lygiu, perima svetainių rinkiniai ir svetainės. Panašiai užklausų taisykles, sukurtas svetainių rinkinių lygiu, perima svetainių rinkinio svetainės. Jei nenorite, kad užklausos taisyklė būtų taikoma svetainėje, kuri ją perima, galite tą taisyklę šioje svetainėje išjungti.

 1. Savo svetainės meniu Parametrai spustelėkite Svetainės parametrai.

 2. Puslapio Svetainės parametrai dalyje Ieška spustelėkite Užklausos taisyklės.

 3. Puslapio Valdyti užklausų taisykles meniu Pasirinkti rezultatų šaltinį pažymėkite rezultatų šaltinį, kuriame yra užklausos taisyklė, kurią norite išjungti.

 4. Stulpelyje Pavadinimas nurodykite užklausos taisyklę, kurią norite išjungti, spustelėkite pasirodžiusią rodyklę, tada spustelėkite Padaryti neaktyvų.

Puslapio viršus

Užklausų taisyklių skirstymas rangais svetainių rinkinyje

Kai yra kelios kelios nuomotojo, svetainių rinkinio arba svetainės taisyklės, užklausa, vykdoma tame lygyje, gali sužadinti daugiau nei vieną taisyklę. Pagal numatytuosius parametrus taisyklės nesužadinamos nurodyta tvarka. Tačiau jei norite kontroliuoti tvarką, kuria sužadinamos taisyklės, sukuriamas užklausų taisykles turite įtraukti į užklausų grupes. Norėdami tai atlikti, pažymėkite taisykles, kurias norite įtraukti į grupę, tada nurodykite, kokia tvarka bus vykdomos suaktyvintos taisyklės. Taip galite nurodyti, kad žemiausią rangą grupėje turinčios taisyklės nebūtų vykdomos net suaktyvintos.

 1. Svetainių rinkinio meniu Parametrai spustelėkite Svetainės parametrai.

 2. Puslapio Svetainės parametrai sekcijoje Svetainių rinkinio administravimas spustelėkite Ieškos užklausos taisyklės.

 3. Puslapio Valdyti užklausų taisykles meniu Pasirinkti rezultatų šaltinį pažymėkite rezultatų šaltinį, kuriame yra užklausos taisyklė, kurią norite grupuoti.

 4. Nurodykite kiekvienos užklausos taisyklės, kurią sukūrėte ir norite įtraukti į grupę, taisyklę ir pažymėkite žymės langelį.

  Pastaba: Užklausų taisyklės, kurias sukūrėte šiam svetainių rinkiniui, pateiktos sekcijoje Apibrėžta šiam svetainių rinkiniui.

 5. Spustelėkite Tvarkyti pasirinktas taisykles.

 6. Dialogo lange Tvarkyti pasirinktas taisykles atlikite kurį nors iš šių veiksmų, tada spustelėkite Gerai.

  • Pažymėkite Perkelti taisykles į naują grupę šiuo pavadinimu, tada įveskite grupės pavadinimą.

  • Pažymėkite Taisykles perkelti į esamą grupę ir pažymėkite sąraše esančią grupę.

 7. Puslapyje Valdyti užklausų taisykles:

  1. Norėdami keisti tvarką, kuria grupėje esanti taisyklė sužadinama, jei sužadinama, pakeiskite taisyklės numeravimo tvarką.

  2. Norėdami, kad nebūtų sužadinta žemiausią rangą grupėje turinti taisyklė, eikite į grupės užklausos, kuri turi būti sužadinama vėliausiai, eilutę ir stulpelyje Veiksmai, esančiame sąraše Tęsti/stabdyti, pažymėkite Stabdyti.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×