Užduočių automatizavimas naudojant makrokomandų įrašymo priemonę

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Norėdami automatizuoti pasikartojančias užduotis, galite įrašyti makrokomandą naudodami „Microsoft Excel“ makrokomandų įrašymo priemonę. Įsivaizduokite, kad yra datų, kurių formatas atsitiktinis, ir norite joms visoms pritaikyti tą patį formatą. Už jus tai gali padaryti makrokomanda. Taikydami norimą formatą galite įrašyti makrokomandą, tada ją paleisti , kai tik prireiks.

Peržiūrėkite vaizdo įrašą, kuriame rodoma, kaip sukurti makrokomandą, formatuojančią datas programoje „Excel“.

Kai įrašote makrokomandą, makrokomandų įrašymo priemonė įrašo visus veiksmus „Visual Basic for Applications“ (VBA) kodu. Šie veiksmai gali būti teksto arba skaičių įvedimas, langelių spustelėjimas arba komandų, esančių juostelėje arba meniu, langelių, eilučių ar stulpelių formatavimas arba netgi duomenų importavimas iš išorinių šaltinių, tarkim, „Microsoft Access“. „Visual Basic Application“ (VBA) yra efektyvios programavimo kalbos „Visual Basic“ pogrupis ir yra įtrauktas į daugumą „Office“ programų. Nors VBA leidžia automatizuoti procesus „Office“ programose ir tarp jų, tačiau nebūtina išmanyti VBA kodą ar kompiuterinį programavimą, jei makrokomandų įrašymo priemonė atlieka tai, ką norite.

Labai svarbu žinoti, kad įrašant makrokomandą, makrokomandų įrašymo priemonė fiksuoja beveik kiekvieną jūsų atliekamą veiksmą. Todėl jei sekoje padarėte klaidą, pvz., spustelėjote mygtuką, kurio neketinote spustelėti, makrokomandų įrašymo priemonė tai įrašys. Sprendimas – iš naujo įrašyti visą seką arba modifikuoti pati VBA kodą. Štai kodėl kaskart, kai ką nors įrašote, geriausia įrašyti procesą, su kuriuo esate gerai susipažinę. Kuo sklandžiau įrašysite seką, tuo efektyviau makrokomanda bus vykdoma, kai ją paleisite.

Makrokomandas ir VBA įrankius galite rasti skirtuke Programų kūrėjas, kuris pagal numatytuosius parametrus yra paslėptas, todėl pirmas veiksmas – jį įgalinti. Daugiau informacijos žr. Skirtuką Programų kūrėjas rodymas.

Juostelės skirtukas programų kūrėjas

Makrokomandos įrašymas

Yra keletas naudingų dalykų, kuriuos turėtumėte žinoti apie makrokomandas:

 • Kai įrašote makrokomandą, atliekančią užduočių rinkinį „Excel“ diapazone, makrokomanda bus vykdoma tik to diapazono langeliams. Todėl jei į diapazoną įtraukėte papildomą eilutę, makrokomanda nevykdys proceso naujoje eilutėje, o vykdys tik langelių diapazone.

 • Jei suplanavote įrašyti ilgą užduočių procesą, geriau vietoj vienos ilgos makrokomandos suplanuokite kelias mažesnes susijusias makrokomandas.

 • Nebūtina, kad makrokomandoje būtų įrašytos tik „Excel“ užduotys. Makrokomandos procesas gali išsiplėsti iki kitų „Office“ programų ir bet kurių kitų programų, palaikančių „Visual Basic Application“ (VBA). Pvz., galite įrašyti makrokomandą, kai pirmiausia atnaujinate „Excel“ lentelę, tada atidarote „Outlook“ el. paštą, kad išsiųstumėte tą lentelę nurodytu el. pašto adresu.

Norėdami įrašyti makrokomandą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Kodas spustelėkite Įrašyti makrokomandą.

  -ARBA-

  Paspauskite Alt+T+M+R .

  Komanda Įrašyti makrokomandą, esanti skirtuko Programų kūrėjas grupėje Kodas
 2. Lauke Makrokomandos pavadinimas įveskite makrokomandos pavadinimą. Pavadinimą sukurkite aprašomąjį, kad galėtumėte greitai rasti reikiamą makrokomandą, jei jų sukursite kelias.

  Pastaba : Pirmasis makrokomandos pavadinimo simbolis turi būti raidė. Tolesni simboliai gali būti raidės, skaičiai arba pabraukimo simbolis. Makrokomandos pavadinime negali būti tarpų; žodžiams atskirti naudojamas pabraukimo simbolis. Jei naudojate makrokomandos pavadinimą, kuris sutampa su langelio nuoroda, galite gauti klaidos pranešimą, kad makrokomandos pavadinimas netinka.

 3. Norėdami priskirti sparčiuosius klavišus, Norėdami vykdyti makrokomandą, lauke spartusis klavišas įveskite bet kokią raidę (tiek didžiosiomis raidėmis arba mažosiomis veiks), kurį norite naudoti. Geriausia naudoti Ctrl + Shift (Didžiosios) klavišų deriniai, nes makrokomandos spartusis klavišas perrašys tokį patį numatytąjį "Excel" spartųjį klavišą, kol bus atidaryta darbaknygė, kurioje yra makrokomanda. Pavyzdžiui, jei naudojate Spauskite Ctrl + Z (anuliuoti), prarasite galimybę anuliuoti, "Excel" egzemplioriuje.

 4. Sąraše Makrokomandos išsaugojimo vieta pasirinkite vietą, kurioje norite išsaugoti makrokomandą.

  Apskritai bus įrašyti savo makrokomandą Šioje darbaknygėje vietoje, tačiau jei norite, kad makrokomandos būtų galima naudoti, kai naudojate "Excel", pasirinkite Asmeninėje makrokomandų darbaknygėje . Kai pasirenkate Asmeninėje makrokomandų darbaknygėje, "Excel" sukuria paslėptą Asmeninėje makrokomandų darbaknygėje (Personal.xlsb), jei jis dar nėra, ir įrašo makrokomandą šioje darbaknygėje.

 5. Lauke Aprašas pasirinktinai įveskite trumpą aprašą, ką ta makrokomanda daro.

  Nors aprašo laukas yra pasirinktinis, rekomenduojama jį užpildyti. Be to, pabandykite įvesti prasmingą aprašą pateikdami informaciją, kuri gali būti naudinga jums ar kitiems vartotojams, kurie vykdys makrokomandą. Jei sukursite daug makrokomandų, aprašas padės greitai nustatyti, ką kuri makrokomanda daro, kitu atveju reikės spėti.

 6. Spustelėkite Gerai, kad pradėtumėte įrašymą.

 7. Atlikite veiksmus, kuriuos norite įrašyti.

 8. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Kodas spustelėkite Baigti įrašymą Mygtuko paveikslėlis .

  -ARBA-

  Paspauskite Alt+T+M+R .

Darbas su įrašytoms makrokomandoms programoje „Excel“

Skirtukas programų kūrėjas , spustelėkite Peržiūrėti makrokomandas, susiję su darbaknygės makrokomandų . Arba paspauskite ALT + F8. Tai atidaro dialogo langą makrokomandos .

Dialogo langas Makrokomanda

Pastaba : Makrokomandų negalima anuliuoti. Prieš pirmą karą paleisdami įrašytą makrokomandą, įsitikinkite, kad arba įrašėte darbaknygę, kurioje norite vykdyti makrokomandą, arba dar geriau – dirbkite su darbaknygės kopija, kad išvengtumėte nepageidautinų pakeitimų. Jeigu paleidžiate makrokomandą, ir ji nedaro to, ko norite, galite uždaryti darbaknygę jos neįrašydami.

Čia pateikta daugiau informacijos apie darbą su makrokomandomis programoje „Excel“.

Užduotis

Aprašas

Makrokomandų saugos parametrų pakeitimas programoje „Excel“

Perskaitykite konkrečią informaciją apie galimus makrokomandų saugos parametrus ir jų prasmę.

Makrokomandos vykdymas

Yra keli būdai, kaip galite paleisti makrokomandą, pvz., naudodami sparčiųjų klavišų derinį, grafinį objektą, sparčiosios prieigos įrankių juostą, mygtuką arba netgi atidarant darbaknygę.

Makrokomandos redagavimas

Makrokomandoms, pridėtoms prie darbaknygės, redaguoti naudojate „Visual Basic“ rengyklę.

Makrokomandos modulio kopijavimas į kitą darbaknygę

Jei darbaknygėje yra VBA makrokomanda, kurią norėtumėte naudoti kitur, naudodami „Microsoft Visual Basic Editor“ galite nukopijuoti modulį, kuriame yra ta makrokomanda, į kitą atidarytą darbaknygę.

Makrokomandos priskyrimas objektui, figūrai arba grafiniam elementui

 1. Darbalapyje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą, grafinį elementą, figūrą arba elementą, kuriam norite priskirti esamą makrokomandą, tada spustelėkite Priskirti makrokomandą.

 2. Lauke Priskirti makrokomandą spustelėkite norimą priskirti makrokomandą.

Makrokomandos priskyrimas mygtukui

Makrokomandą galite priskirti grafinio elemento piktogramai ir įtraukti ją į sparčiosios prieigos įrankių juostą arba juostelę.

Makrokomandos priskyrimas darbalapio valdikliui

Makrokomandas galite priskirti darbalapyje esančioms formoms ir „ActiveX“ valdikliams.

„Office“ failų makrokomandų įgalinimas arba išjungimas

Sužinokite, kaip įgalinti arba išjungti „Office“ failų makrokomandas.

Atidarykite „Visual Basic“ rengyklę.

Paspauskite Alt + F11

Raskite pagalbos naudodami „Visual Basic“ rengyklę

Sužinokite, kaip rasti pagalbos apie „Visual Basic“ elementus.

Darbas su įrašytus kodu „Visual Basic“ rengyklėje (VBE)

Su įrašytu kodu galite dirbti „Visual Basic“ rengyklėje (VBE) ir įtraukti savo kintamųjų, valdiklių struktūrų ir kitą kodą, kurį gali įrašyti makrokomandų įrašymo priemonė. Makrokomandų įrašymo priemonė užfiksuoja beveik visus įrašymo metu atliekamus veiksmus, todėl galite išvalyti visą nereikalingą įrašytą kodą, kuris makrokomandoje neturi prasmės. Savo įrašyto kodo peržiūra yra puikus būdas įgauti VBA planavimo įgūdžių arba juos pagilinti.

Daugiau informacijos, kaip modifikuoti pavyzdyje įrašytą kodą, žr. Darbo su „Excel“ VBA pradžia.

Makrokomandos įrašymas

Yra keletas naudingų dalykų, kuriuos turėtumėte žinoti apie makrokomandas:

 • Kai įrašote atlikti užduočių rinkinio diapazono programoje "Excel" makrokomandą, makrokomandos tik bus vykdoma su langelių diapazoną. Todėl jei įtraukėte yra papildomų eilės diapazoną, makrokomandą neveiks procesas naują eilutę, bet tik pradinio diapazoną langelius.

 • Jei suplanavote įrašyti ilgą užduočių procesą, geriau vietoj vienos ilgos makrokomandos suplanuokite kelias mažesnes susijusias makrokomandas.

 • Nebūtina, kad makrokomandoje būtų įrašytos tik „Excel“ užduotys. Makrokomandos procesas gali išsiplėsti iki kitų „Office“ programų ir bet kurių kitų programų, palaikančių „Visual Basic Application“ (VBA). Pvz., galite įrašyti makrokomandą, kai pirmiausia atnaujinate „Excel“ lentelę, tada atidarote „Outlook“ el. paštą, kad išsiųstumėte tą lentelę nurodytu el. pašto adresu.

Skirtuke programų kūrėjas , kurie yra paslėpti pagal numatytuosius parametrus, todėl pirmiausia tam, kad galima rasti makrokomandas ir VBA įrankiai.

 1. Eikite į "Excel" > nuostatos... > Juostelės ir įrankių juostos.

 2. Kategorijos juostelės tinkinimas sąraše Pagrindiniai skirtukai pažymėkite žymės langelį kūrėjas ir spustelėkite įrašyti.

Norėdami įrašyti makrokomandą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Skirtuke programų kūrėjas , spustelėkite Įrašyti makrokomandą.

 2. Lauke makrokomandos pavadinimas įveskite makrokomandos pavadinimą. Aprašomąjį pavadinimą kaip įmanoma, todėl galite greitai rasti jį, jei norite sukurti daugiau nei viena makrokomanda.

  Pastaba : Pirmasis makrokomandos pavadinimo simbolis turi būti raidė. Tolesni simboliai gali būti raidės, skaičiai arba pabraukimo simbolis. Makrokomandos pavadinime negali būti tarpų; žodžiams atskirti naudojamas pabraukimo simbolis. Jei naudojate makrokomandos pavadinimą, kuris sutampa su langelio nuoroda, galite gauti klaidos pranešimą, kad makrokomandos pavadinimas netinka.

 3. Sąraše Makrokomandos išsaugojimo vieta pasirinkite vietą, kurioje norite išsaugoti makrokomandą.

  Apskritai bus įrašyti savo makrokomandą Šioje darbaknygėje vietoje, tačiau jei norite, kad makrokomandos būtų galima naudoti, kai naudojate "Excel", pasirinkite Asmeninėje makrokomandų darbaknygėje. Kai pasirenkate Asmeninėje makrokomandų darbaknygėje, "Excel" sukuria paslėptą asmeninę makrokomandų darbaknygę (asmeninės. XLSB), jei jis dar nėra, ir įrašo makrokomandą šioje darbaknygėje. Šiame aplanke yra atidaryti darbaknyges automatiškai kiekvieną kartą, kai "Excel" pradeda ir bet koks kodas yra saugoma Asmeninėje makrokomandų darbaknygėje bus rodomos dialogo langą Makrokomandos, kurie yra paaiškinta kitame skyriuje.

 4. Norėdami priskirti sparčiuosius klavišus, Norėdami vykdyti makrokomandą, lauke spartusis klavišas įveskite bet kokią raidę (tiek didžiosiomis raidėmis arba mažosiomis veiks), kurį norite naudoti. Geriausia naudoti klavišų deriniai, kurie atitinka esamus sparčiuosius klavišus, makrokomandos spartusis klavišas perrašys tokį patį numatytąjį "Excel" spartųjį klavišą, kol bus atidaryta darbaknygė, kurioje yra makrokomanda.

 5. Lauke Aprašas pasirinktinai įveskite trumpą aprašą, ką ta makrokomanda daro.

  Nors lauką aprašas yra pasirinktinis, rekomenduojama įvesti vieną. Naudinga lauke aprašas įveskite prasmingą bet kokią informaciją, kuri gali būti naudinga jums arba kitiems vartotojams, kurie bus rodomi makrokomandą. Jei norite sukurti daug makrokomandas, aprašą gali padėti jums greitai nustatyti, kuriuos makrokomandos ką daro, kitaip gali turite atspėti.

 6. Spustelėkite Gerai, kad pradėtumėte įrašymą.

 7. Atlikite veiksmus, kuriuos norite įrašyti.

 8. Skirtuke programų kūrėjas , spustelėkite Baigti įrašymą.

Darbas su įrašytoms makrokomandoms programoje „Excel“

Skirtukas programų kūrėjas , spustelėkite Peržiūrėti makrokomandas, susiję su darbaknygės makrokomandų . Tai atidaro dialogo langą makrokomandos .

Pastaba : Makrokomandų negalima anuliuoti. Prieš pirmą karą paleisdami įrašytą makrokomandą, įsitikinkite, kad arba įrašėte darbaknygę, kurioje norite vykdyti makrokomandą, arba dar geriau – dirbkite su darbaknygės kopija, kad išvengtumėte nepageidautinų pakeitimų. Jeigu paleidžiate makrokomandą, ir ji nedaro to, ko norite, galite uždaryti darbaknygę jos neįrašydami.

Čia pateikta daugiau informacijos apie darbą su makrokomandomis programoje „Excel“.

Užduotis

Aprašas

Makrokomandų įgalinimas arba išjungimas

Sužinokite, kaip makrokomandų įgalinimas arba išjungimas programoje "Excel", "Mac".

Kurti, vykdyti, redaguoti arba makrokomandos naikinimas

Taupydami laiką užduotims, kurias dažnai atliekate, galite įrašyti veiksmus iš šių užduočių kaip makrokomandą. Raskite informacijos, kaip kurti ir vykdyti makrokomandą.

Makrokomandos modulio kopijavimas į kitą darbaknygę

Jei darbaknygėje yra VBA makrokomanda, kurią norėtumėte naudoti kitur, naudodami „Microsoft Visual Basic Editor“ galite nukopijuoti modulį, kuriame yra ta makrokomanda, į kitą atidarytą darbaknygę.

Makrokomandos priskyrimas objektui, figūrai arba grafiniam elementui

 1. Darbalapyje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą, grafinį elementą, figūrą arba elementą, kuriam norite priskirti esamą makrokomandą, tada spustelėkite Priskirti makrokomandą.

 2. Lauke Priskirti makrokomandą spustelėkite norimą priskirti makrokomandą.

Makrokomandos priskyrimas mygtukui

Makrokomandą galite priskirti grafinio elemento piktogramai ir įtraukti ją į sparčiosios prieigos įrankių juostą arba juostelę.

Makrokomandos priskyrimas darbalapio valdikliui

Makrokomandas galite priskirti darbalapyje esančioms formoms ir „ActiveX“ valdikliams.

Atidarykite „Visual Basic“ rengyklę.

Skirtuke programų kūrėjas spustelėkite " Visual Basic", arba spustelėkite meniu Įrankiai > makrokomandos > ... "Visual Basic" rengyklę.

Raskite pagalbos naudodami „Visual Basic“ rengyklę

Sužinokite, kaip rasti pagalbos apie „Visual Basic“ elementus.

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taip pat žr.

Greitas pasirengimas darbui: makrokomandos kūrimas

"Office" failų makrokomandų įgalinimas arba išjungimas

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×