Turinio planavimas svetainėse

Svarbu    Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jeigu esate asmuo, atsakingas už „SharePoint Online“ turinio planavimą, jums gali kilti klausimas, nuo ko pradėti ir kaip tinkinti svetaines, kad jos atitiktų jūsų poreikius. Šiame straipsnyje rašoma, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, planuojant svetainių struktūrą ir turinį. Jis taip pat padės nuspręsti, kokias turinio funkcijas gali reikėti panaudoti verslo tikslams įgyvendinti.

Šiame straipsnyje

Koks bus svetainių turinys?

Kaip jūsų vartotojai ras ir pasieks turinį?

Ką vartotojams reikia daryti su turiniu?

Kaip turinys bus valdomas jo gyvavimo ciklo metu?

Koks bus svetainių turinys?

Svetainės savininkams būtų racionalu tam tikru būdu suplanuoti turinį, kuris bus pateiktas šiose svetainėse. Turinio planavimo tikslas yra nustatyti:

 • Kokio tipo turinį norėsite kurti    Turinio tipai leidžia tinkinti specifinio turinio apdorojimą ir sekimą.

 • Kokio tipo metaduomenis (svetainės stulpelius) norėsite susieti su turinio tipais?    Metaduomenys – tai informacija, padedanti apibūdinti ir kategorizuoti turinį.

 • Kokio tipo terminų rinkinius norėsite kurti ir kokius valdomų metaduomenų stulpelius norėsite susieti su turinio tipais?    Metaduomenų stulpeliai gali padėti užtikrinti, kad konkretaus tipo turinys visada priklausys tam tikrai kategorijai.

 • Kokias turinio tipų informacijos tvarkymo strategijas norėsite konfigūruoti?    Strategijos padeda nustatyti, kaip valdomi turinio tipai, pvz., kiek laiko jis saugomas.

 • Kokio tipo sąrašus ar bibliotekas norėsite kurti turiniui tvarkyti?    Bibliotekos gali būti naudojamos dokumentams ir kitiems failams saugoti, o sąrašai gali būti naudingi užduotims ar problemoms sekti.

Jūsų organizacija gali pageidauti vykdyti šio tipo planavimą centralizuotu būdu (ypač planuojant turinio tipus). Daugeliu atvejų jums reikės artimai bendradarbiauti su svetainių rinkinio ir „SharePoint Online“ administratoriais, nes norint įgyvendinti iš jūsų turinio planavimo kylančius sprendimus, funkcijas gali reikėti konfigūruoti skirtingais lygiais.

Ar jums reikia apibrėžti turinio tipus?

Turinio tipai leidžia svetainių vartotojams greitai sukurti specializuotą turinį naudojant sąrašo ar bibliotekos komandas Naujas elementas arba Naujas dokumentas. Turinio tipai yra naudingi tuo, kad leidžia svetainių savininkams užtikrinti, jog turinys svetainėse yra nuoseklus. Taip pat turinio tipai leidžia, kad vienas sąrašas ar biblioteka apimtų kelis elementų ar dokumentų tipus. Svetainių savininkai gali iš anksto sukonfigūruoti tam tikrą informaciją apie turinį, kai nustato svetainės, sąrašo ar bibliotekos turinio tipus.

Meniu Naujas dokumentas išplečiamasis sąrašas, kuriame rodomas pardavimo sutarties turinio tipas.

Svetainių savininkai gali nustatyti turinio tipai, sąrašo elementus, dokumentų ar aplankų SharePoint Online visus "Office 365" planuose išskyrus Office 365 Small Business. Turinio tipo parametrus galite nurodyti:

 • Stulpelius (metaduomenis), kuriuos nori priskirti šio tipo elementams (įskaitant valdomus metaduomenų stulpelius).

 • Pasirinktines formas Naujas, Redaguoti ir Rodyti, naudojamas su šiuo turinio tipu.

 • Darbo sritis, galimas šio turinio tipo elementams.

 • Su šio turinio tipo elementais susietus pasirinktinius sprendimus arba funkcijas.

 • Informacijos tvarkymo strategijas, susijusias su šio turinio tipo elementais.

 • Šio turinio tipo elementų dokumento informacijos sritį, kuri rodoma su „Microsoft Office“ suderinamose programose.

 • Naujiems šio tipo elementams (tik dokumento turinio tipams) skirtą dokumento šabloną.

Jums gali būti naudinga apibrėžti kai kurio savo turinio tipus, jei turinys atitinka bet kuriuos iš šių kriterijų:

Jei tai teisinga:

Turinio tipai jums gali būti naudingi šiais būdais:

Turite tam tikrų tipų dokumentų, kurių formatas ar paskirtis standartizuoti, ir norite, kad jie visoje organizacijoje būtų nuoseklūs.

Konfigūruokite šių tipų dokumentų svetainės turinio tipus savo svetainės rinkinio aukščiausio hierarchinio lygio svetainėje, kad juos būtų galima naudoti visose antrinėse svetainėse. Tokiu būdu visi jūsų organizacijos vartotojai kurs šiuos dokumentus nuosekliai.

Turite tam tikrų šablonų, kuriuos reikia naudoti konkretiems dokumentų tipams.

Pridėkite šiuos dokumentų šablonus prie atitinkamų turinio tipų, kad visi nauji to turinio tipo dokumentai naudotų šį šabloną.

Yra standartinis tam tikrų dokumentų ar elementų tipų informacijos rinkinys, kurį norėtumėte sekti.

Įtraukite stulpelių į turinio tipą, kad sektumėte šią informaciją. Jei dali šios informacijos yra ypač reikšminga, galite atitinkamai šiuos stulpelius nustatyti. Taip pat konfigūruodami turinio tipą galite pateikti numatytąsias konkrečių stulpelių reikšmes.

Yra apibrėžtas verslo procesas, kaip tam tikrų tipų dokumentai visada tvarkomi ar peržiūrimi.

Apsvarstykite tam tikrų turinio tipų darbo eigų konfigūravimą. Darbo eigas galite naudoti verslo procesams tvarkyti, pvz., dokumentams peržiūrėti ar patvirtinti.

Nusprendę, kuriam turiniui norite apibrėžti turinio tipus, turėtumėte pagalvoti, kur norite apibrėžti turinio tipus. Jei apibrėžėte svetainės turinio tipus savo svetainės rinkinio aukščiausio hierarchinio lygio svetainėje, juos bus galima plačiai pakartotinai naudoti visų aukščiausio hierarchinio lygio svetainės antrinių svetainių sąrašuose ir bibliotekose. Individualūs svetainių savininkai taip pat gali apibrėžti savo svetainių turinio tipus, nors tuos turinio tipus bus galima naudoti sąrašuose ir bibliotekose, esančiose tik toje svetainėje ir jai priklausančiose svetainėse. be to, galite bendrinti turinio tipus visuose „SharePoint Online“ svetainių rinkiniuose, nustatydami konkrečią svetainę kaip turinio tipo publikavimo koncentratorių. Turinio tipo publikavimas padeda organizacijoms nuosekliai tvarkyti turinį ir metaduomenis visose svetainėse, nes turinio tipus galima kurti ir naujinti centralizuotai, o naujinimus galima publikuoti keliuose prenumeruoti leidžiančiuose svetainių rinkiniuose.

Planuojant turinio tipus gali būti naudinga sukurti skaičiuoklę ar lentelę, apimančią informaciją, kurią norėsite įtraukti apibrėždami turinio tipus. Pavyzdžiui, galite sukurti kažką tokio paprasto, kaip toliau pateikta lentelė, o tada ją adaptuoti ir įtraukti bet kurią papildomą informaciją, kurią norite sekti, pvz., svetaines ar komandas, kurios naudos turinio tipus:

Naujas turinio tipas

Pirminis turinio tipas

Stulpeliai

Dokumento šablonas

Darbo eigos

Informacijos tvarkymo strategijos

Nurodykite norimo sukurti turinio tipo pavadinimą.

Nurodykite pavadinimą pirminio turinio tipo, iš kurio jis bus sukurtas.

Pateikite naują arba esamą stulpelį, kurį norite įtraukti į turinio tipą.

Nurodykite, ar su turinio tipu bus susietas dokumento šablonas.

Nurodykite, ar su turinio tipu bus susieta darbo eigų.

Nurodykite, kokias informacijos tvarkymo strategijas galima taikyti šiam turinio tipui.

Daugiau informacijos apie darbą su turinio tipais ieškokite Turinio tipo kūrimas arba tinkinimas.

Puslapio viršus

Kokio tipo taikomąsias programas norite įtraukti?

Galite apsvarstyti ne tik turinio tipus, bet ir tai, kokia dar informacija bus saugoma svetainėse ir kokio tipo užduotis jūsų organizacijos nariai norėtų naudoti svetainėms valdyti. Tai padės jums suplanuoti, kokio tipo taikomąsias programas norėsite įtraukti į svetaines, kad būtų pradėtas darbas. Pavyzdžiui, jei žinote, kad jums reikės vietos dokumentams saugoti, greičiausiai norėsite įtraukti dokumentų biblioteką. Jei žinote, kad norėsite sekti svarbias datas, jums, turbūt, reikės kalendoriaus.

Jums nebūtina iš karto sukurti visų taikomųjų programų, kurių kada nors gali prireikti. Svetainių savininkai galės įtraukti ir pašalinti naujas programas, besikeičiant verslo poreikiams. Tačiau planavimas, kaip norėtumėte tinkinti turinį savo svetainėse, gali padėti užtikrinti, kad svetainės būtų iš karto naudingos vartotojams.

Į „SharePoint Online“ įtrauktos įtaisytosios programos, kurios gali būti naudingos įvairiais verslo tikslais, nuo dokumentų saugojimo ir valdymo iki projektų valdymo ir sekimo ar bendradarbiavimo. Galite į svetainę įtraukti kelis šių tipų programų egzempliorius. Taip pat „SharePoint“ parduotuvėje galite įsigyti ir į savo svetainę įtraukti trečiųjų šalių programų.

Daugiau informacijos žr. Taikomosios programos įtraukimas į svetainę ir Taikomosios programos iš „SharePoint“ parduotuvės įsigijimas.

Puslapio viršus

Kaip jūsų vartotojai ras ir pasieks turinį?

Skirkite šiek tiek laiko suplanuoti, kaip svetainių vartotojai ras ir naudos turinį jūsų „SharePoint Online“ svetainėse. Toks planavimas padės nuspręsti, kaip reikia sukonfigūruoti komandos svetainės ir jos antrinių svetainių naršymą ir iešką.

Kurias svetaines norite įtraukti į bendrąjį naršymą?

Planuojant naršymą gali būti naudinga sukurti svetainių jūsų svetainių hierarchijoje diagramą. Jei jau sukūrėte diagramą planuodami svetaines, galite pradėti nuo šiuos diagramos modifikavimo. Įtraukite visas komandos svetainės antrines svetaines. Taip pat galite norėti įtraukti svarbius sąrašus ar bibliotekas, esančias komandos svetainėje ir jos antrinėse svetainėse. Tai jums padės akimirksniu nustatyti svarbias paskirties vietas, kurias svetainių vartotojai norės surasti, pradėję naršyti aukščiausio hierarchinio lygio svetainės pagrindinį puslapį.

„SharePoint“ svetainių viršutinėje saito juostoje teikiamas bendrasis naršymas. Ši viršutinė saitų juosta rodoma visų svetainės puslapių viršuje, po svetainės antrašte.

Viršutinė svetainės naršymo juosta

Pagal numatytuosius parametrus kiekviena svetainė naudoja savo viršutinę naršymo juostą, tačiau galite nuspręsti leisti svetainėms paveldėti viršutinę naršymo juostą iš pirminės svetainės, kad naršymas būtų nuoseklus visose svetainėse. Galite konfigūruoti, kokios svetainės rodomos viršutinėje naršymo juostoje. Taip pat galite įtraukti bet kokių norimų URL saitus, jei į savo svetainės naršymo sistemą norite integruoti išorinių išteklių saitus. Daugiau informacijos apie viršutinės naršymo juostos tinkinimą žr. Komandos svetainės naršymo srities tinkinimas.

.

Jei jūsų svetainių rinkinys apima daug antrinių svetainių, galite norėti, kad jos ne visos būtų rodomos viršutinėje saito juostoje, nes tai gali būti nepatogu svetainės vartotojams. Bet jūs taip pat nenorite, kad svarbių svetainių ar turinio nebūtų galima rasti. Naudodami savo svetainių hierarchijos diagramą nustatykite, kokias pagrindines svetaines norite rodyti bendrojo naršymo juostoje.

Puslapio viršus

Kaip žmonės naršys svetainėse?

Be viršutinės saito juostos, svetainių kairėje puslapio pusėje dar rodomas naršymo elementas, vadinamas greitąja paleistimi.

Paprastai Greitosios paleisties srityje pateikiami dabartinės svetainės saitai ir ją galima naudoti norint išryškinti svarbiausią turinį.

Greitosios paleisties srityje esantis saitas Naujausi pateiki neseniai sukurtus puslapius, sąrašus ir bibliotekas

Kaip ir viršutinėje saito juostoje, galite tinkinti Greitosios paleisties sritį ir įtraukti saitus į svetainės sąrašus ir bibliotekas arba pašalinti iš jų. Taip pat galite suskirstyti saitus į pasirinktinėmis antraštėmis pavadintas grupes. Jei pasirinksite, kad visos antrinės svetainės turi paveldėti bendrąjį naršymą, tada svetainių savininkams bus svarbu tinkinti naršymą Greitosios paleisties srityje, nes tai bus pirminis būdas svetainę atsidariusiems vartotojams rasti turinį joje. Jei nuspręsite, kad antrinės svetainės nepaveldės bendrojo naršymo iš aukščiausio hierarchinio lygio svetainės, tada vartotojai antrinėje svetainėje ieškodami turinio galės naudoti ir viršutinę saito juostą, ir Greitosios paleisties sritį.

Puslapio viršus

Kaip vartotojai naršys sąrašuose ir bibliotekose?

Jei planuojate naudoti valdomų metaduomenų funkcijas, galimas „SharePoint Online“, kurdami terminų rinkinius, kuriuos svetainės bendraautoriai gali naudoti turiniui žymėti valdomais terminais, turėsite papildomų parinkčių svetainės turinio surandamumui išplėsti. Galite konfigūruoti metaduomenų naršymą, kad vartotojams būtų lengviau dideliuose sąrašuose ir bibliotekose ieškoti reikiamo turinio. Metaduomenų naršymas įgalina vartotojus dinamiškai filtruoti ir ieškoti turinio sąrašuose ir bibliotekose naudojant naršymo hierarchijos medžio valdiklį skirtingiems metaduomenų filtrams rodinyje taikyti. Pagrindinius filtrus galima naudoti kartu su naršymo hierarchija, kad būtų siaurinamas rodomų elementų sąrašas.

Metaduomenų naršymo valdymas

Daugiau informacijos apie metaduomenų naršymo konfigūravimą arba darbą su valdomais metaduomenimis ieškokite Valdomų metaduomenų įvadas.

Puslapio viršus

Apie ką turėtumėte pagalvoti planuodami iešką?

Jei esate „SharePoint Online“ administratorius, galite tinkinti vartotojų iešką, naudodami „SharePoint“ administravimo centro ieškos administravimo puslapį. Šis tinkinimas apima ieškomų valdomų ypatybių apibrėžimą ieškos schemoje, aukštos kokybės puslapių nurodymą, siekiant pagerinti atitikimą, užklausų taisyklių ir rezultatų šaltinių valdymą bei atskirų rezultatų pašalinimą. Be to, peržiūrėdami naudojimo ir ieškos ataskaitas galite įvertinti keitimus.

Keitimai, kuriuos atliekate iš ieškos administravimo puslapio, galioja visoje „SharePoint Online“ aplinkoje (nuomininko), tačiau iešką taip pat galite tinkinti svetainių rinkinio ir svetainės lygiu.

Kaip ieškos metu turinys tampa prieinamas

Suplanuota, kad ieškos tarnyba aptiks „SharePoint Online“ turinį kas penkias minutes. Elementą įtraukus į „SharePoint Online“ svetainę, praeis laiko tarpas, kol jis taps indeksuotas ir bus sugrąžinamas ieškos rezultatuose. Šis laiko tarpas priklauso nuo vartotojo atliekamos veiklos. Tokios užduotys, kaip svetainės perkėlimas, naujinimas ir priežiūra, padidina indeksavimo srauto krūvį. Naujo turinio elementai ieškos rezultatuose paprastai rodomi po valandos

Daugiau informacijos apie ieškos konfigūravimą žr. „SharePoint Online“ ieškos administravimo apžvalga.

Puslapio viršus

Ką vartotojams reikia daryti su turiniu?

Turinio planavimo procese naudinga atsižvelgti į tam tikrus klausimus apie turinio naudojimo scenarijus, nes šie klausimai padės jums nustatyti, kaip reikės sukonfigūruoti konkrečias svetaines, sąrašus ar bibliotekas, ir kokių su turiniu susijusių konkrečių funkcijų gali prireikti svetainių vartotojams.

Taip pat patartina peržiūrėti „Office 365“ įmonėms programinės įrangos reikalavimus, kad atsižvelgdami į vietos kompiuterių konfigūraciją galėtumėte numatyti, ar tam tikri organizacijos darbuotojai susidurs su problemomis dirbdami su „SharePoint Online“ turiniu.

Aktualūs klausimai:

Ką reikia apsvarstyti konfigūruojant turinį:

Ar jums reikia sekti tam tikrų tipų dokumentų ir sąrašų elementų versijas?

 • Apsvarstykite versijų kūrimo įgalinimą šiuose sąrašuose ar bibliotekose.

 • Apsvarstykite reikalavimą dokumentus ar elementus paimti ir užrakinti prieš juos modifikuojant.

Ar svetainių vartotojams reikės galimybės dirbti ar bendradarbiauti vienu metu tvarkant tam tikro tipo dokumentus?

 • Apsvarstykite atitinkamų bibliotekų redagavimo vienu metu įgalinimą, siekiant supaprastinti bendradarbiavimą.

Ar tam tikro tipo turinį reikia patvirtinti prieš tai, kai jis bus plačiai pasiekiamas?

 • Apsvarstykite bibliotekų turinio patvirtinimo įgalinimą ar darbo eigų naudojimą patvirtinimams valdyti.

Ar tam tikro tipo dokumentams taikomi tam tikri verslo procesai arba darbo eigos?

 • Apsvarstykite darbo eigų, skirtų šių dokumentų turinio tipams arba bibliotekoms, kuriose jie bus laikomi, kūrimą ar konfigūravimą.

Ar naudosite sąrašus procesams skatinti arba valdyti?

 • Apsvarstykite sąrašais pagrįstų darbo eigų, skirtų tokiems procesams kaip problemų sekimas ir valdymas, kūrimą ar konfigūravimą.

Ar svetainėse yra konfidencialaus turinio, bendrą prieigą prie kurio reikėtų apriboti?

 • Apsvarstykite konkrečių svetainių ar bibliotekų, skirtų konfidencialiam turiniui, kūrimą ir sukonfigūruokite unikalias jų teises.

 • Apsvarstykite galimybę informacijos teisių valdymą taikyti sąrašams ar bibliotekoms, kuriose bus saugomas slaptas turinys. Daugiau informacijos žr. Informacijos teisių valdymo taikymas sąrašui arba bibliotekai.

 • Apsvarstykite galimybę išjungti išorinį bendrinimą svetainių rinkiniuose, kuriuose laikomas slaptas turinys. Daugiau informacijos žr. „SharePoint Online“ aplinkos išorinio bendrinimo valdymas.

 • Apsvarstykite elemento lygmens teises, jei yra minimalus poreikis apriboti prieigą prie turinio.

 • Apsvarstykite tikslinių auditorijų taikymą, kad skirtingiems vartotojams būtų rodomas skirtingas turinys.

 • Apsvarstykite, ar tam tikrų sąrašų ir bibliotekų reikia neįtraukti į ieškos indeksą.

Ar turinį reikia valdyti kaip įrašus, kontroliuojant jo saugojimo ir galiojimo laiką?

 • Apsvarstykite galimybę sukurti įrašų centrą arba nustatyti vienalaikį įrašų valdymą.

Ar jūsų organizacijos kada nors gali paprašyti pateikti el. aptikimo dokumentus teismo bylai ar tyrimui?

 • Apsvarstykite galimybę nustatyti el. aptikimo centrą, kuriame būtų valdomas bylų ir tyrimų turinys.

Ar vartotojams reikės gauti turinio pakeitimų naujinimus?

 • Apsvarstykite pagrindinių sąrašų ir bibliotekų RSS įgalinimą.

Ar vartotojai publikuos „Microsoft Access“ duomenų bazes svetainėse?

 • Turite užtikrinti, kad „Access“ paslaugos jūsų svetainėje yra tinkamai įgalintos ir sukonfigūruotos.

Ar vartotojai publikuos „Microsoft Excel“ darbaknyges svetainėse?

 • Turite užtikrinti, kad „Excel“ paslaugos jūsų svetainėje yra tinkamai įgalintos ir sukonfigūruotos.

Ar vartotojai dirbs naudodami daug vaizdo įrašų, vaizdų ar garso failų ir tvarkys šių failų informaciją?

 • Apsvarstykite galimybę nustatyti išteklių biblioteką – iš anksto sukonfigūruotą naudoti specialias funkcijas, padedančias tvarkyti raiškiosios medijos išteklius, pvz., vaizdo, garso ir vaizdo įrašų failus.

Ar vartotojai publikuos „Microsoft Visio“ diagramas kaip žiniatinklio paveikslėlius?

 • Turite užtikrinti, kad „Visio“ paslaugos jūsų svetainėje yra tinkamai įgalintos ir sukonfigūruotos.

Ar vartotojai kurs sprendimus pagal formas?

Puslapio viršus

Kaip turinys bus valdomas jo gyvavimo ciklo metu?

Kadangi planuojate savo svetainių turinį, pasvarstykite apie šio turinio gyvavimo ciklą. Tai yra:

 • Kaip ir kodėl dažniausiai šis turinys kuriamas? Pavyzdžiui, ar jis bus kuriamas formalioms pateiktims palaikyti, ar kasdieninio darbo ir bendravimo kontekste?

 • Kaip ilgai bus galima jį pasiekti?

 • Kaip jis išaugs ar pasikeis, kol bus naudojamas?

 • Kada jis nebebus aktyviai naudojamas?

 • Kas jam nutiks, kai jis nebebus aktyviai naudojamas?

 • Ar yra verslo arba įprastų priežasčių, kodėl tam tikro tipo turinį reikėtų išsaugoti pasibaigus aktyvaus jo naudojimo laikotarpiui?

Jūsų atsakymai į šiuos klausimus padės planuoti ir stebėti saugojimą ir planuoti dalykus, kurių gali reikėti norint įdiegti įrašų, pvz., galiojimo laiko strategijų tvarkymą vietoje.

Daugiau informacijos žr. Įrašų saugojimo ir valdymo būdo pasirinkimas ir Įrašų tvarkymo vykdymas. Taip pat žr. Svetainės uždarymo strategijos.

Puslapio viršus

Grįžti į SharePoint Online planavimo vedlys "Office 365" įmonėms.

Pastaba   Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taikoma: SharePoint Online, Office 365 End UserAr ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas