Turinio įterpimas į „OneNote“ bloknotus, naudojant ekrano skaitytuvą.

Turinio įterpimas į „OneNote“ bloknotus, naudojant ekrano skaitytuvą.

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudodami „OneNote 2016“ su klaviatūra ir Diktoriumi, „Windows“ įtaisytuoju ekrano skaitytuvu, galite į pastabas įtraukti įvairių rūšių turinį, pvz., „Excel“ darbaknyges ir kitus failus, lenteles, paveikslėlius ir garso įrašus.

Pastabos : 

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

Norėdami atidaryti OneNote 2016, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + „Shift“ + N.

Daugiau informacijos apie prisijungimą prie „OneNote“ naudojant ekrano skaitytuvą rasite skyriuje Darbo su ekrano skaitytuvu naudojant „OneNote“ pradžia.

Failo įterpimas

Įterpus failą (pvz., „Microsoft Word“ dokumentą) į puslapį programoje „OneNote“, jūsų pastabose atsiranda to failo kopija. Failas rodomas kaip piktograma, kurią dukart spustelėjus galima atidaryti bei redaguoti failą.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapio vietą, kurioje norite įterpti failą.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskite klavišus „Alt“ + N. Norėdami atidaryti Failo priedo parinktį, paspauskite F.

 3. Bus atidarytas dialogo langas Pasirinkite įterpiamą failą arba jų rinkinį :

  • Įvesties vieta bus ties lauku Failo vardas. Galite įvesti failo vardą arba klavišais „Tab“ ir „Shift“ + „Tab“ naršyti po dialogo lango sekcijas. Judėti po sekciją galite naudodami rodyklių klavišus. Norėdami atidaryti aplanką, paspauskite klavišą „Enter“.

  • Priėję failą, kurį norite pridėti, paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Atidaromas dialogo langas Įterpti failą. Eikite per aplankus rodyklių aukštyn iš žemyn klavišais. Dialogo lango parinktys gali skirtis pagal pridedamo failo tipą. Diktorius praneš kiekvieną parinktį, prie kurios pereisite.

 5. Norėdami įterpti failą, paspauskite klavišą „Enter“.

Pridėti failai saugomi kaip susieto bloknoto dalis. Jei bloknotą perkeliate į kitą vietą, visi įterpti failai perkeliami kartu su bloknotu. 

Lentelės įterpimas

Lentelės gali padėti greičiau rasti ir perskaityti informaciją. Įtraukti elementarią lentelę „OneNote“ yra greita ir paprasta.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į bet kurią puslapio vietą, kurioje norite įterpti lentelę.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskite klavišus „Alt“ + N. Klavišu T atidarykite parinktį Lentelės.

 3. Rodyklių klavišais pasirinkite norimą lentelės dydį. Pereinant klavišais Diktorius praneša tuo metu pasirinktą lentelės dydį. Išgirdę norimą dydį, paspauskite klavišą „Enter“.

  Įterpiama lentelė, o įvesties vieta perkeliama į lentelės pirmąjį langelį. Diktorius praneša: „Turinio blokas, redagavimas.“

Žymių įterpimas

Žymės – tai būdas suskirstyti „OneNote 2016“ pastabas į kategorijas ir nustatyti prioritetus. Galite žymėti bet ką nuo vienos teksto eilutės iki visos pastraipos.

 1. Perkelkite žymiklį į norimos žymėti teksto eilutės pradžią.

 2. Klavišais „Alt“ + H atidarykite skirtuką Pagrindinis. Klavišu T atidarykite Žymių parinktį.

 3. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite per parinktis. Diktorius praneš kiekvieną parinktį, prie kurios pereisite.

 4. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

Patarimas : Pažymėtų pastabų galite ieškoti pagal raktažodį arba kategoriją. Norėdami ieškoti, paspauskite klavišus „Alt“ + H, tada G. Bus atidaryta sritis Žymių suvestinė, įvesties vieta bus perkelta ties lauku Grupuoti žymes pagal. Rodyklės žemyn klavišu atidarykite parinkčių sąrašą ir pereikite per parinktis rodyklės žemyn klavišu. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“. Norėdami pereiti prie žymių sąrašo, kelis kartus paspauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite Diktorių skaitant pažymėtą tekstą. Norėdami grįžti prie pažymėto pastabų teksto bloknote, paspauskite klavišą „Esc“.

Sąrašų įterpimas

Sąrašams, kurių elementų nereikia išdėstyti tam tikra tvarka, naudokite ženklelių formatavimą.

 1. Perkelkite žymiklį į tą vietą, kurioje norite pradėti naują sąrašą.

 2. Įveskite * (žvaigždutė) ir paspauskite tarpo klavišą. „OneNote“ automatiškai pradedamas sąrašas su ženkleliais.

 3. Įveskite sąrašo elemento tekstą. Norėdami pradėti naują sąrašo elementą, paspauskite klavišą „Enter“.

Kurdami surikiuotą sąrašą, kurį reikės naudoti paeiliui (pavyzdžiui, rašydami kelionės nuorodas), naudokite numerių formatavimą.

 1. Perkelkite žymiklį į tą vietą, kurioje norite pradėti naują sąrašą.

 2. Įveskite 1. (skaičių „vienas“ ir tašką) ir paspauskite tarpo klavišą. „OneNote“ automatiškai pradedamas surikiuotas sąrašas.

 3. Įveskite sąrašo elemento tekstą. Norėdami pradėti naują sąrašo elementą, paspauskite klavišą „Enter“.

Paveikslėlio įterpimas iš failo

 1. Perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite įtraukti paveikslėlį.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskite klavišus „Alt“ + N. Norėdami atidaryti Paveikslėlių parinktį, paspauskite P. Atidaromas Paveikslėlio įterpimo dialogo langas.

 3. Paveikslėlio įterpimo dialogo lange rodyklių klavišais ir klavišu „Tab“ pereikite prie norimo įterpti paveikslėlio. Norėdami atidaryti aplanką, paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Įterpkite paveikslėlį paspausdami klavišą „Enter“.

„Excel“ darbaknygės įdėjimas

Šia parinktimi sukuriama jūsų darbaknygės kopija ir į pastabas įtraukiamas statinis darbaknygės vaizdas. Virš paveikslėlio yra piktograma, kurią paspaudę galite atidaryti visas funkcijas turinčią versiją programoje „Excel“.

 1. Perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite įdėti Excel darbaknygę.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskite klavišus „Alt“ + N. Norėdami atidaryti Skaičiuoklės parinktį, paspauskite X. Pasirenkama Esamos „Excel“ skaičiuoklės parinktis. Paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Taip pat galite sukurti ir naują skaičiuoklę. Norėdami sukurti ir įdėti naują, paspauskite rodyklės žemyn klavišą, tada klavišą „Enter“.

 3. Atidaromas dialogo langas Įterptino dokumento pasirinkimas . Įvesties vieta bus lauke Failo vardas. Norėdami pereiti tarp dialogo sekcijų, naudokite klavišus „Tab“ ir „Shift“ + „Tab“. Sekcijos ribose galite paeiti rodyklių klavišais. Norėdami atidaryti aplankus, paspauskite klavišą „Enter“. Priėję prie failo, pažymėkite jį klavišo „Enter“ paspaudimu.

 4. Atidaromas dialogo langas Įterpti failą. Vienu rodyklės žemyn klavišo paspaudimu pereikite į parinktį Įterpti skaičiuoklę. Norėdami įdėti „Excel“ darbaknygę, paspauskite klavišą „Enter“. Diktorius paskelbs įdėtosios darbaknygės pavadinimą ir žymiklis puslapyje bus perkeltas žemiau įdėtosios darbaknygės.

Internetinio vaizdo įrašo įterpimas

 1. Nukopijuokite vaizdo įrašo šaltinio adresą.

  Pastaba : Palaikomos ne visos vaizdo svetainės. Informaciją apie šiuo metu palaikomas svetaines rasite straipsnyje Internetinių vaizdo įrašų įterpimas į „OneNote 2016“, skirtą „Windows“.

 2. Perkelkite žymiklį į tą bloknoto vietą, kur norite įterpti vaizdo įrašą.

 3. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskite klavišus „Alt“ + N. Norėdami atidaryti Internetinio vaizdo įrašo parinktį, paspauskite J. Atidaromas dialogo langas Įterpkite internetinį vaizdo įrašą . Įvesties vieta perkeliama į Vaizdo įrašo adreso lauką ir Diktorius perskaito lauko turinį (https://).

 4. Klavišų „Ctrl“ + V paspaudimu įklijuokite vaizdo įrašo saitą. Taip pat galite įvesti adresą.

 5. Du kartus paspaudę klavišą „Tab“ pereikite prie mygtuko Gerai, tada paspauskite „Enter“.

  Saitas į vaizdo įrašą ir įdėtąjį vaizdo leistuvą pridedamas į bloknoto puslapį.

Garso ir vaizdo įrašų įterpimas

Kai kuriais atvejais įrašyti garso ar vaizdo įrašą galima greičiau ir lengviau negu užsirašyti tekstą. Jei nuspręsite įrašymo metu užsirašyti ir tekstą, jis bus susieti su įrašu. Prieš pradėdami garso ar vaizdo įrašymą, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje yra mikrofonas ir internetinė kamera, ir kad jie tinkamai nustatyti bei veikiantys. Taip pat, įsitikinkite, kad visos susijusios šalys žinoto apie įrašymą, o jūs turite teisę jį vykdyti.

 1. Perkelkite žymiklį į tą bloknoto vietą, kur norite įterpti įrašą.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskite klavišus „Alt“ + N.

 3. Garso įrašymas:

  • Paspauskite A. Įrašymas prasidės.

  • Norėdami pristabdyti įrašą, paspauskite klavišus „Alt“ + J, tada U.

  • Norėdami sustabdyti įrašą, paspauskite klavišus „Alt“ + J, tada S.

  Vaizdo įrašymas:

  • Paspauskite V. Įrašymas prasidės.

  • Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite klavišus „Alt“ + F4.

 4. Norėdami leisti įrašą, pereikite prie jo bloknoto puslapyje. Priėjus failą, ekrano skaitytuvai apie jį praneš. Norėdami paleisti įrašą, paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Alt“ + P.

Taip pat žr.

Bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarkymas „OneNote 2016“, naudojant ekrano skaitytuvą

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote 2016“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami klaviatūrą ir „VoiceOver“, įtaisytąjį „Mac OS“ ekrano skaitytuvą, galite į „„OneNote“, skirta „Mac““ pastabas įtraukti įvairių rūšių turinį, pvz., failus, lenteles, paveikslėlius, vaizdo ir garso įrašus.

Pastabos : 

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

 1. Savo „Mac“ klavišų „Command“ + F paspaudimu atidarykite Ieškiklį.

  Patarimas : Taip pat galite paspaudę „Command“ + tarpo klavišas atidaryti „Spotlight“, tačiau jei naudojate daugiau nei vienos kalbos klaviatūros išdėstymą, šiais sparčiaisiais klavišais vietoje „Spotlight“ atidarymo keičiamas klaviatūros išdėstymas.

 2. Įvesties vieta yra ieškos laukelis. Įveskite „OneNote“.

 3. Spauskite „Tab“ klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „Microsoft OneNote“, programa.“ Atidarykite meniu, paspaudę „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

Failo įterpimas

Įterpus failą (pvz., „Microsoft Excel“ skaičiuoklę) į puslapį programoje „OneNote“, jūsų pastabose atsiranda to failo kopija. Failas rodomas kaip piktograma, kurią dukart spustelėjus galima atidaryti bei redaguoti failo turinį.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapio vietą, kurioje norite įterpti failą.

 2. Pakartotinai spauskite F6, kol pereisite į skirtuką. „VoiceOver“ paskelbia skirtuko pavadinimą. Jei neatsidūrėte skirtuke Įterpimas, spauskite rodyklės dešinėn arba kairėn klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „Įterpimas, skirtukas, 2 iš 4.“ Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą, kad pasirinktumėte skirtuką.

 3. Pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol „VoiceOver“ praneš: „Failo priedas, mygtukas.“ Norėdami pasirinkti, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 4. Atidaromas failo pasirinkimo dialogo langas. Norėdami naršyti per dialogo lango sekcijas, naudokite rodyklių mygtukus. Norėdami atidaryti sekciją, paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišas. Norėdami pereiti tarp sekcijos elementų, naudokite rodyklių klavišus.

 5. Radę norimą failą, įterpkite jį paspaudę klavišą „Enter“.

Pridėti failai saugomi kaip susieto bloknoto dalis. Jei bloknotą perkeliate į kitą vietą, visi įterpti failai perkeliami kartu su bloknotu. 

Lentelės įterpimas

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapio vietą, kurioje norite įterpti lentelę.

 2. Pakartotinai spauskite F6, kol pereisite į skirtuką. „VoiceOver“ paskelbia skirtuko pavadinimą. Jei neatsidūrėte skirtuke Įterpimas, spauskite rodyklės dešinėn arba kairėn klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „Įterpimas, skirtukas, 2 iš 4.“ Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą, kad pasirinktumėte skirtuką.

 3. Pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol „VoiceOver“ praneš: „Lentelė, meniu mygtukas.“ Norėdami pasirinkti, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 4. Nustatykite norimą lentelės dydį rodyklių į dešinę ir žemyn klavišais. Besirenkant „VoiceOver“ praneš kiekvieną dabartinį dydį, pvz.: „Lentelė su 3 stulpeliais, 3 eilutėmis, mygtukas.“

 5. Išgirdę norimą dydį, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą. Lentelė įtraukiama į jūsų bloknoto puslapį.

Žymės įterpimas

Žymės – tai būdas suskirstyti „OneNote“ pastabas į kategorijas ir nustatyti prioritetus. Galite žymėti bet ką nuo vienos teksto eilutės iki visos pastraipos.

 1. OneNote pažymėkite teksto dalį, kurią norite žymėti.

 2. Pakartotinai spauskite F6, kol pereisite į skirtuką. „VoiceOver“ paskelbia skirtuko pavadinimą. Jei neatsidūrėte skirtuke Pagrindinis, spauskite rodyklės kairėn klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „Pagrindinis, skirtukas, 1 iš 4.“ Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą, kad pasirinktumėte skirtuką.

 3. Pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol „VoiceOver“ praneš: „Užduoties žymė, mygtukas.“ Užduoties žymė yra pirmoji žymė grupėje. Norėdami naršyti po kitas žymes, naudokite rodyklių klavišus.

 4. Pasirinkę norimą naudoti žymę, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą. Žymė įtraukta į jūsų pastabas.

Sąrašų įterpimas

Elementams, kurių nereikia išdėstyti tam tikra tvarka, naudokite sąrašus su ženkleliais.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapį, kur norite pradėti sąrašą.

 2. Įveskite * (žvaigždutė) ir paspauskite tarpo klavišą. „OneNote“ automatiškai pradedamas sąrašas su ženkleliais.

 3. Įrašykite sąrašo elementą. Norėdami pradėti naują sąrašo elementą, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Norėdami baigti sąrašą, dukart paspauskite klavišą „Enter“.

Norėdami kurti surikiuotą sąrašą su paeiliui išdėstytais elementais, naudokite skaičių formatavimą.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapį, kur norite pradėti sąrašą.

 2. Įveskite 1. (skaičių „vienas“ ir tašką) ir paspauskite tarpo klavišą. „OneNote“ automatiškai pradedamas sunumeruotas sąrašas.

 3. Įrašykite sąrašo elementą. Norėdami pridėti naują sąrašo elementą, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Norėdami baigti sąrašą, dukart paspauskite klavišą „Enter“.

Paveikslėlio įterpimas iš failo

 1. „OneNote“ perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite įtraukti paveikslėlį.

 2. Pakartotinai spauskite F6, kol pereisite į skirtuką. „VoiceOver“ paskelbia skirtuko pavadinimą. Jei neatsidūrėte skirtuke Įterpimas, spauskite rodyklės dešinėn arba kairėn klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „Įterpimas, skirtukas, 2 iš 4.“ Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą, kad pasirinktumėte skirtuką.

 3. Pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol „VoiceOver“ praneš: „Paveikslėlis, mygtukas.“ Norėdami pasirinkti, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 4. Atidaromas paveikslėlio failo pasirinkimo dialogo langas. Norėdami naršyti per dialogo lango sekcijas, naudokite rodyklių mygtukus. Norėdami atidaryti sekciją, paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišas. Norėdami pereiti tarp sekcijos elementų, naudokite rodyklių klavišus.

 5. Radę norimą failą, įterpkite jį paspaudę klavišą „Enter“.

Internetinio vaizdo įrašo įterpimas

Į bloknotą galite lengvai įtraukti įdėtąjį vaizdo leistuvą.

Pastaba : Palaikomos ne visos vaizdo svetainės. Informaciją apie šiuo metu palaikomas svetaines rasite straipsnyje Internetinių vaizdo įrašų įterpimas į „OneNote 2016“, skirtą „Windows“.

 1. Nukopijuokite vaizdo įrašo šaltinio adresą.

 2. Perkelkite žymiklį į tą bloknoto vietą, kur norite įterpti vaizdo leistuvą.

 3. Klavišų „Command“ + V paspaudimu įklijuokite adresą į bloknotą. „VoiceOver“ praneš: „Įklijavimas atliktas.“

  Saitas į tinklalapį kartu su vaizdo leistuvu įtraukiamas į jūsų bloknotą.

Garso įrašo įterpimas

Prieš pradėdami garso įrašymą, įsitikinkite, kad visos susijusios šalys žinoto apie įrašymą, o jūs turite teisę jį vykdyti.

 1. Perkelkite žymiklį į tą bloknoto vietą, kur norite įterpti įrašą.

 2. Pakartotinai spauskite F6, kol pereisite į skirtuką. „VoiceOver“ paskelbia skirtuko pavadinimą. Jei neatsidūrėte skirtuke Įterpimas, spauskite rodyklės dešinėn arba kairėn klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „Įterpimas, skirtukas, 2 iš 4.“ Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą, kad pasirinktumėte skirtuką.

 3. Pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol „VoiceOver“ praneš: „Garso įrašymas, mygtukas.“ Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 4. Norėdami baigti įrašymą, keletą kartų paspauskite F6 tol, kol „VoiceOver“ praneš: „Garsas, pasirinkta, skirtukas.“ Pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol „VoiceOver“ praneš: „Stabdyti, mygtukas.“ Norėdami pasirinkti mygtuką ir sustabdyti įrašymą, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

Taip pat žr.

Bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarkymas „OneNote 2016“, naudojant ekrano skaitytuvą

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote 2016 for Mac“ spartieji klavišai

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami „„OneNote“, skirta „Windows 10““ su klaviatūra ir Diktoriumi, „Windows“ įtaisytuoju ekrano skaitytuvu, galite į pastabas įtraukti įvairių rūšių turinį, pvz., „Excel“ darbaknyges ir kitus failus, lenteles, paveikslėlius ir saitus.

Pastabos : 

Šioje temoje

„OneNote“ atidarymas

 1. Norėdami atidaryti „OneNote“, skirta „Windows 10“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą ir įrašykite „OneNote“. Norėdami naršyti parinktis, naudokite rodyklių klavišus. Kai ekrano skaitytuvas praneša: „OneNote“, patikima „Windows“ parduotuvės programa, – paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Jei dar nesate prisijungę, prisijunkite prie savo „Microsoft“ paskyros.

Lentelės įterpimas

Lentelės gali padėti greičiau rasti ir perskaityti informaciją. Įtraukti elementarią lentelę „OneNote“ yra greita ir paprasta.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapio vietą, kurioje norite įterpti lentelę.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskite klavišus „Alt“ + N. Vieną kartą paspaudę rodyklės žemyn klavišą, pereisite į Lentelės meniu. Ekrano skaitytuvas praneš: „Lentelės mygtukas.“

 3. Norėdami įterpti lentelę, paspauskite klavišą „Enter“.

  Įterpiama vienos eilutės ir dviejų stulpelių lentelė Įvesties sritis perkeliama į pirmą langelį. Diktorius praneša: „Lentelė įterpta.“ JAWS praneš: „Pereinama į lentelę su dviem stulpeliais ir viena eilute.“

 4. Užpildykite lentelę. Norėdami pridėti dar vieną stulpelį į lentelę, antrame stulpelyje paspauskite klavišą „Tab“.

  Norėdami įtraukti kitą eilutę, eilutės pabaigoje paspauskite klavišą „Enter.“

  Norėdami palikti lentelę, paspauskite rodyklės žemyn klavišą.

Failo įterpimas

Įterpus failą (pvz., „Microsoft Excel“ skaičiuoklę) į puslapį programoje „OneNote“, jūsų pastabose atsiranda to failo kopija. Failas rodomas kaip piktograma, kurią pasirinkus galima atidaryti bei redaguoti failą.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapio vietą, kurioje norite įterpti failą.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskite klavišus „Alt“ + N. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą vieną kartą, tada rodyklės dešinėn klavišu pasirinkite Failo meniu. Paspaudę klavišą „Enter“ atidarykite meniu.

 3. Meniu bus pasirinktas elementas Įterpti kaip priedą. Paspauskite klavišą „Enter“. Jei vietoje failo norite įterpti PDF spaudinį, paspauskite rodyklės žemyn klavišą ir klavišą „Enter“.

 4. Atidaromas dialogo langas Atidarymas. Klavišais „Shift“ + „Tab“ ir „Tab“ galite pereiti per dialogo lango sekcijų, o rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais galite paeiti dialogo lango sekcijos ribose.

 5. Norėdami įterpti failą, paspauskite klavišą „Enter“.

Pridėti failai saugomi kaip susieto bloknoto dalis. Jei bloknotą perkeliate į kitą vietą, visi įterpti failai perkeliami kartu su bloknotu. 

Sąrašų įterpimas

Elementams, kurių nereikia išdėstyti tam tikra tvarka, naudokite sąrašus su ženkleliais.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapį, kur norite pradėti sąrašą.

 2. Įveskite * (žvaigždutė) ir paspauskite tarpo klavišą. „OneNote“ automatiškai pradedamas sąrašas su ženkleliais.

 3. Įrašykite sąrašo elementą. Norėdami pradėti naują sąrašo elementą, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Norėdami baigti kurti sąrašo elementus, du kartus paspauskite klavišą „Enter“.

Kurdami surikiuotą sąrašą, kurį reikės naudoti paeiliui (pavyzdžiui, rašydami kelionės nuorodas), naudokite numerių formatavimą.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapį, kur norite pradėti sąrašą.

 2. Įveskite 1. (skaičių „vienas“ ir tašką) ir paspauskite tarpo klavišą. „OneNote“ automatiškai pradedamas sunumeruotas sąrašas.

 3. Įrašykite sąrašo elementą. Norėdami pradėti naują sąrašo elementą, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Norėdami baigti kurti sąrašo elementus, du kartus paspauskite klavišą „Enter“.

Nuotraukos įterpimas iš fotoaparato

Galite žymėdamiesi pastabas nufotografuoti nuotrauką įrenginio fotoaparatu ir pridėti ją prie pastabų.

 1. Programoje „OneNote“ atidarykite pastabas, į kurias norite įtraukti nuotrauką.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskite klavišus „Alt“ + N. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą vieną kartą, tada rodyklės dešinėn klavišą du kartus. Ekrano skaitytuvas praneš: „Kameros mygtukas.“

 3. Paspauskite tarpo klavišą. Atidaroma kamera, įvesties vieta ties ieškikliu.

 4. Kelis kartus paspauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite, kaip ekrano skaitytuvas praneša: „Nufotografavimo mygtukas.“

 5. Norėdami nufotografuoti, paspauskite tarpo klavišą.

 6. Kelis kartus paspauskite klavišą „Tab“, kol ekrano skaitytuvas praneš: „Mygtukas Įterpti viską.“ Norėdami įterpti nuotrauką, paspauskite tarpo klavišą.

Paveikslėlio įterpimas iš failo

 1. Programoje OneNote perkelkite žymiklį į puslapio vietą, kurioje norite įterpti paveikslėlį.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskite klavišus „Alt“ + N. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą vieną kartą, tada rodyklės dešinėn klavišą tris kartus. Ekrano skaitytuvas praneš: „Paveikslėlio mygtukas.“

 3. Paspauskite klavišą „Enter“. Atidaromas dialogo langas Atidarymas. Įvesties vieta bus lauke Failo vardas. Galite įvesti failo vardą arba klavišais „Tab“ ir „Shift“ + „Tab“ naršyti po dialogo lango sekcijas. Judėti po sekciją galite naudodami rodyklių klavišus.

 4. Norėdami pasirinkti failą, paspauskite tarpo klavišą. Įterpkite paveikslėlį klavišų „Alt“ + O paspaudimu.

Saito įterpimas

 1. Programoje OneNote perkelkite žymiklį į puslapio vietą, kurioje norite įterpti saitą.

 2. Norėdami atidaryti skirtuką Įterpimas, paspauskite klavišus „Alt“ + N. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą vieną kartą, tada rodyklės dešinėn klavišą keturis kartus. Ekrano skaitytuvas praneš: „Saito mygtukas.“

 3. Paspauskite klavišą „Enter“. Atidaromas saito langas, kuriame galite įvesti išsamią saito informaciją.

 4. Įvesties vieta perkeliama į laukelį Adresas. Įveskite arba įklijuokite adresą.

 5. Jei saitui norite naudoti kitą tekstą, klavišų „Shift“ + „Tab“ spustelėjimu pereikite į lauką Rodomas tekstas. Įveskite saito tekstą ir paspauskite klavišą „Enter“. Saitas įtraukiamas į jūsų puslapį.

Taip pat žr.

Bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote 2016“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami „OneNote Online“ su klaviatūra ir Diktoriumi, „Windows“ įtaisytuoju ekrano skaitytuvu, galite į pastabas įtraukti įvairių rūšių turinį, pvz., failus, lenteles, paveikslėlius, vaizdo ir garso įrašus.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Norėdami sužinoti apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai programoje „OneNote 2016“, skirtoje „Windows“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • OneNote Online rekomenduojame naudoti su žiniatinklio naršykle Microsoft Edge. Kadangi programa „OneNote Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klaviatūros klavišai skiriasi nuo naudojamų darbalaukio programoje. Pvz., norėdami pereiti į komandas ir iš jų spausite klavišus „Ctrl“ + F6, užuot spaudę F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir „Ctrl“ + O (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne „OneNote Online“. 

Šioje temoje

„OneNote Online“ atidarymas ir prisijungimas

Prisijunkite prie „OneNote Online“ su savo „Microsoft“ paskyra, kad galėtumėte pasiekti pastabas visuose savo įrenginiuose, ir jos būtų sinchronizuojamos debesyje.

 1. „Microsoft Edge“ eikite į „OneNote Online“.

 2. Klavišo „Tab“ paspaudimais pereikite prie mygtuko Prisijungti ir paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Paspauskite klavišą „Tab“, norėdami pereiti tarp elementų naršyklės lange. Čia rasite mygtukus prisijungimui su jūsų „Microsoft“ paskyra, ir prisijungimui naudojant darbo arba mokyklos paskyrą. Ties mygtuku Prisijungti naudojant „Microsoft“ paskyrą paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Atidaromas prisijungimo langas. Įveskite savo el. pašto adresą arba telefono numerį į pirmą lauką, ir paspauskite klavišą „Tab“.

 5. Atsidursite ties mygtuku Pirmyn. Paspauskite klavišą „Enter“.

 6. Antrame lauke įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą „Tab“.

 7. Atsidursite ties žymės langeliu Palikti mane prijungtą. Jei norite likti prisijungę prie „OneNote“, kad kitą kartą nereikėtų iš naujo prisijungti, pažymėkite žymės langelį tarpo klavišo paspaudimu.

 8. Norėdami pereiti toliau prie mygtuko Prisijungti, paspauskite klavišą „Tab.“ Norėdami prisijungti ir atidaryti OneNote, paspauskite klavišą „Enter“.

Lentelės įterpimas

Lentelės gali padėti greičiau rasti ir perskaityti informaciją. Įtraukti elementarią lentelę „OneNote“ yra greita ir paprasta.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į bet kurią puslapio vietą, kurioje norite įterpti lentelę.

 2. Paspaudę „Ctrl“ + F6, tada N, atidarykite skirtuką Įterpimas . Klavišo T paspaudimu atidarykite Lentelės parinktį.

 3. Rodyklių klavišais pasirinkite lentelės dydį. Pereinant klavišais Diktorius praneša tuo metu pasirinktą dydį. Išgirdę norimą dydį, paspauskite klavišą „Enter“.

  Įterpiama lentelė, o įvesties vieta perkeliama į lentelės pirmąjį langelį. Diktorius praneša: „Lentelėje, redagavimo sritis, redaguojama.“

 4. Įveskite langelio turinį. Norėdami pereiti į kitą langelį, paspauskite rodyklės dešinėn arba „Tab“ klavišą. Norėdami pradėti naują eilutę, paspauskite „Tab“ arba „Enter“ eilutės pabaigoje.

Failo įterpimas

Įterpus failą (pvz., „Microsoft Word“ dokumentą) kaip priedą programoje „OneNote“, jūsų pastabose atsiranda to failo kopija. Failas rodomas kaip piktograma, kurią pasirinkę galite atsisiųsti, atidaryti bei redaguoti failo turinį.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapį, kur norite įterpti failą.

 2. Paspaudę „Ctrl“ + F6, tada N, atidarykite skirtuką Įterpimas . Norėdami atidaryti Failo priedo parinktį, paspauskite F.

 3. Atidaromas dialogo langas Atidarymas. Įvesties vieta bus lauke Failo vardas. Galite įvesti failo vardą arba klavišais „Tab“ ir „Shift“ + „Tab“ naršyti po dialogo lango sekcijas. Sekcijos ribose galite paeiti rodyklių klavišais. Norėdami atidaryti aplanką, paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Priėję failą, kurį norite pridėti, paspauskite klavišą „Enter“.

Žymės įterpimas

Žymės – tai būdas suskirstyti „OneNote“ pastabas į kategorijas ir nustatyti prioritetus. Galite žymėti bet ką nuo vienos teksto eilutės iki visos pastraipos.

 1. Perkelkite žymeklį į norimo žymėti teksto eilutės pradžią.

 2. Paspaudę „Ctrl“ + F6, tada H, atidarykite skirtuką Pagrindinis. Klavišu T atidarykite Žymių parinktį.

 3. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite per parinktis. Diktorius praneš kiekvieną parinktį, prie kurios pereisite.

 4. Priėję prie žymės, kurią norite naudoti, paspauskite klavišą „Enter“. Žymė įtraukiama.

Sąrašų įterpimas

Elementams, kurių nereikia išdėstyti tam tikra tvarka, naudokite sąrašus su ženkleliais.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapio vietą, kurioje norite pradėti sąrašą.

 2. Įveskite * (žvaigždutė) ir paspauskite tarpo klavišą. Automatiškai sukuriamas sąrašas su ženkleliais.

 3. Įveskite sąrašo elemento tekstą. Norėdami pridėti dar vieną sąrašo elementą, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Norėdami baigti kurti sąrašo elementus, du kartus paspauskite klavišą „Enter“.

Sąrašo elementai, kurį reikės nuosekliai naudoti Numeruotą sąrašą.

 1. Programoje „OneNote“ perkelkite žymiklį į puslapio vietą, kurioje norite pradėti sąrašą.

 2. Įveskite 1. (pirmas ir taško) ir paspauskite tarpo klavišą. Automatiškai sukuriamas sunumeruotas sąrašas.

 3. Įveskite sąrašo elemento tekstą. Norėdami pridėti dar vieną sąrašo elementą, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Norėdami baigti kurti sąrašo elementus, du kartus paspauskite klavišą „Enter“.

Nuotraukos įterpimas iš fotoaparato

Nufotografuokite nuotrauką savo įrenginiu ir pridėkite ją prie pastabų. Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad kamera prijungta prie kompiuterio.

 1. Perkelkite žymiklį į tą bloknoto vietą, kur norite įdėti nuotrauką.

 2. Paspaudę „Ctrl“ + F6, tada N, atidarykite skirtuką Įterpimas . Norėdami atidaryti Paveikslėlių parinktį, paspauskite P.

 3. Atidaromas dialogo langas Atidarymas, įvesties vieta bus lauke Failo vardas. Jei tai pirmas kartas, kai atidarote fotoaparatą iš „OneNote“, reikės rasti fotoaparato programėlę. Du kartus paspaudę klavišus „Shift“ + „Tab“, pereikite į skyrių kairėje. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol Diktorius praneš: „Fotoaparatas.“ Norėdami atidaryti, paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Atidaroma kamera, įvesties vieta ties ieškikliu. Norėdami pereiti prie nuotraukos mygtuko, paspauskite klavišą „Tab“. Diktorius praneša: „Mygtukas Nufotografuoti.“ Norėdami padaryti nuotrauką, paspauskite klavišą „Enter.“

 5. Pakartotinai spauskite klavišą „Tab“, kol Diktorius praneš: „Atidarymo mygtukas.“ Paspauskite „Enter“, norėdami įterpti nuotrauką į pastabą.

Paveikslėlio įterpimas iš failo

 1. „OneNote“ perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite įtraukti paveikslėlį.

 2. Paspaudę „Ctrl“ + F6, tada N, atidarykite skirtuką Įterpimas . Norėdami atidaryti Paveikslėlių parinktį, paspauskite P.

 3. Atidaromas dialogo langas Atidarymas. Įvesties vieta bus lauke Failo vardas. Galite įvesti failo vardą arba klavišais „Tab“ ir „Shift“ + „Tab“ naršyti po dialogo lango sekcijas. Sekcijos ribose galite paeiti rodyklių klavišais.

 4. Įterpkite paveikslėlį klavišo „Enter“ paspaudimu.

Internetinio vaizdo įrašo įterpimas

Į bloknotą galite lengvai įtraukti įdėtąjį vaizdo leistuvą.

Pastaba : Palaikomos ne visos vaizdo svetainės. Informaciją apie šiuo metu palaikomas svetaines rasite straipsnyje Internetinių vaizdo įrašų įterpimas į „OneNote 2016“, skirtą „Windows“.

 1. Nukopijuokite vaizdo įrašo šaltinio adresą.

 2. Perkelkite žymiklį į tą bloknoto vietą, kur norite įterpti vaizdo leistuvą.

 3. Klavišais „Ctrl“ + V įklijuokite adresą į bloknotą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

  Saitas į vaizdo įrašą ir įdėtasis vaizdo leistuvas pridedamas į bloknotą. Įvesties vieta perkeliama ties vaizdo leistuvu.

Garso įrašo įterpimas

Prieš pradėdami garso įrašymą, įsitikinkite, kad visos susijusios šalys žinoto apie įrašymą, o jūs turite teisę jį vykdyti.

 1. Perkelkite žymiklį į tą bloknoto vietą, kur norite įterpti įrašą.

 2. Paspaudę „Ctrl“ + F6, tada N, atidarykite skirtuką Įterpimas . Paspaudę klavišą A atidarykite Garso įrašymo parinktį.

 3. Jei naršyklė prašo prieigos prie mikrofono, norėdami sutikti, perkelkite įvesties vietą ties naršykle. Pasirinkite „Shift“ + F6, norėdami pereiti į jį įvesties vietą į naršyklę ir kelis kartus paspauskite „Shift“ + „Tab“, kol išgirsite Diktorių pranešant: „Mygtukas Taip.“ Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Pradedamas įrašymas. Jei ankstesniu veiksmu perkėlėte įvesties vietą į naršyklę, norėdami grįžti atgal į OneNote, paspauskite „Shift“ + F6.

 5. Tada pakartotinai spauskite „Ctrl“ + F6, kol Diktorius perskaitys: „Pasirinkta, garso skirtuko elementas.“ Tada paspauskite JA, S.

  Patarimas : Norėdami leisti įrašą, pereikite prie jo bloknoto puslapyje. Priėjus prie failo, Diktorius apie jį praneša. Norėdami paleisti įrašą, paspauskite „Ctrl“ + F6, tada JA, ir P.

Taip pat žr.

Bloknotų, sekcijų ir puslapių tvarkymas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą

Bloknotų bendrinimas ir bendras darbas su jais naudojant ekrano skaitytuvą programoje „OneNote“

„OneNote 2016“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pagrindinių užduočių atlikimas „OneNote“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Sužinokite, kaip naršyti po „OneNote“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×