Trijų būsenų darbo eigos naudojimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Trijų būsenų darbo eiga skirta sekti tris sąrašo elementų būsenas (fazes). Ją galima naudoti norint tvarkyti verslo procesus, kuriems vykstant įmonės turi sekti daug problemų ir elementų, pavyzdžiui, klientų palaikymo problemas, pardavimo duomenis arba projekto užduotis.

Šiame straipsnyje

Kaip veikia trijų būsenų darbo eiga?

Sąrašo nustatymas naudoti trijų būsenų darbo eigą

Trijų būsenų darbo eigos įtraukimas į sąrašą

Pradėkite elemento trijų būsenų darbo eiga

Trijų būsenų darbo eigos užduoties užbaigimas

Kaip veikia trijų būsenų darbo eiga?

Trijų būsenų darbo eiga palaiko verslo procesus, kuriems vykstant įmonės turi sekti problemų arba elementų tris skirtingas būsenas ir du būsenų perėjimus. Vykstant vienos būsenos perėjimui į kitą, darbo eiga priskiria užduotį asmeniui ir el. paštu apie tai jam išsiunčiamas įspėjimas Kai užduotis užbaigiama, darbo eiga naujina elemento būseną ir pereina į kitą būseną. Trijų būsenų darbo eiga skirta dirbti su sąrašo šablonu Problemų sekimas, bet ją galima naudoti dirbant su bet kuriuo kitu sąrašu, kuriame nustatytas stulpelis Pasirinkimas su trimis ar daugiau reikšmių. Reikšmės stulpelyje Pasirinkimas atstoja darbo eigos sekamas būsenas.

Trijų būsenų darbo eigą galima naudoti norint tvarkyti verslo procesus, kuriuose įmonės turi sekti daug problemų ir elementų, pavyzdžiui, klientų palaikymo problemas, pardavimo duomenis arba projekto užduotis. Pavyzdžiui, nedidelės įvykių planavimo įmonės darbuotojai problemų sekimo sąrašą ir pasirinktinę trijų būsenų darbo eigą gali naudoti daugeliui užduočių, kurios susijusios su planuojamais įvykiais, tvarkyti. Trijų būsenų darbo eiga seka tris įvykių planavimo užduočių būsenas: Aktyvi, Parengta peržiūrėti ir Baigta. Visos pasiruošimo įvykiui užduotys, susijusios su konkrečiu įvykiu, kompiliuojamos į problemų sekimo sąrašą, kuris sukuriamas tam įvykiui ir pažymimas kaip Aktyvus. Įvykio koordinatorius priskiria individualias užduotis savo komandos nariams ir pradeda šių trijų elementų būsenų darbo eigą, kad inicijuotų darbą su įvykio užduotimis.

Pradėjus darbo eigą, sukuriamos užduotys paskirtam asmeniui. Komandos narys, gavęs užduotį, atlieka darbą, būtiną užduočiai užbaigti. Tai gali būti darbas, neįtrauktas į sąrašą arba svetainę, kurioje yra problemų sekimo sąrašas. Pavyzdžiui, jei komandos narys gauna darbo eigos užduotį sukurti maisto tiekimo planą, jis susisiekia su maistą tiekiančia įmone ir planą kuria kartu su jais. Kai sukuriamas maisto tiekimo plano juodraštis, komandos narys pažymi savo užduotį kaip baigtą. Šiuo metu darbo eiga problemų sekimo sąraše naujina įvykio užduoties būseną iš Aktyvi į Parengta peržiūrėti ir sukuria įvykio koordinatoriui antrą užduotį – peržiūrėti maisto tiekimo planą. Kai įvykio koordinatorius peržiūri ir patvirtina maisto tiekimo planą, darbo eigos užduotis pažymima kaip baigta, o darbo eiga naujina užduoties būseną iš Parengta peržiūrėti į Baigta.

Darbo eigos dalyvis trijų būsenų darbo eigos užduotį gali baigti dviem skirtingais būdais. Dalyvis gali redaguoti darbo eigos užduotį ir pažymėti ją kaip baigtą arba dalyvis gali keisti darbo eigos elemento būseną sąraše (jei dalyvis turi sąrašo keitimo teises). Jei sąraše darbo eigos elemento būseną dalyvis naujina neautomatiniu būdu, darbo eigos užduotis baigiama. Jei dalyvis redaguoja darbo eigos užduotį, kad pažymėtų ją kaip baigtą, darbo eigos elemento būsena sąraše naujinama į Baigta.

Trijų būsenų darbo eigos veiksmai, pateikti šiame pavyzdyje, vyksta taip:

Trijų būsenų darbo eigos pavyzdžio vyksmo diagrama

Puslapio viršus

Sąrašo nustatymas trijų būsenų darbo eigai naudoti

Kad galėtumėte naudoti trijų būsenų darbo eigą, turite nustatyti sąrašą, kurį naudosite darbo eigoje. Šiame sąraše turi būti elementai, kuriuos planuojate sekti arba tvarkyti naudodami darbo eigą. Sąrašo šablonas Problemų sekimas skirtas dirbti su trijų būsenų darbo eiga, bet taip pat galite kurti pasirinktinį sąrašą, kurį naudosite šiose darbo eigose. Jei kuriate pasirinktinį sąrašą, kurį naudosite trijų būsenų darbo eigoje, turite užtikrinti, kad sąraše būtų bent vienas stulpelis Pasirinkimas, turintis tris arba daugiau pasirinkimo reikšmių. Kai nustatote trijų būsenų darbo eigą, kurioje naudosite sąrašą, turite nurodyti stulpelį Pasirinkimas, kuriame būtų darbo eigos sekamos būsenos.

Problemų sekimo sąrašo, kuris bus naudojamas trijų būsenų darbo eigoje, kūrimas

Pagal numatytuosius parametrus trijų būsenų darbo eigą galite naudoti su bet kuriuo sąrašu, kurį sukuriate naudodami sąrašo šabloną Problemų sekimas.

 1. Spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, ir visi svetainės turinio puslapyje spustelėkite kurti .

  Daugeliu atvejų galite naudoti Svetainės veiksmų meniu Mygtuko paveikslėlis vietoj atlikti šį veiksmą.

 1. Dalyje Sekimas spustelėkite Problemų sekimas.

  1. Lauke pavadinimas įveskite pavadinimą sąraše. Sąrašo pavadinimas yra būtinas.

   Pavadinimas rodomas sąrašo puslapio viršuje, tampa sąrašo puslapio žiniatinklio adresą ir rodomas naršymo elementus, kurie padeda vartotojams raskite ir atidarykite sąrašą.

 2. Laike Aprašas įveskite sąrašo paskirties aprašą. Aprašas yra pasirinktinis.

 3. Kad pridėtumėte saitą prie šio sąrašo greitosios paleisties srityje, skyriuje Naršymas spustelėkite Taip.

 4. Spustelėkite Kurti.

Pasirinktinio sąrašo, kuris bus naudojamas trijų būsenų darbo eigoje, kūrimas

Jei norite kurti pasirinktinį sąrašą, kurį naudosite trijų būsenų darbo eigoje, turite pridėti bent vieną stulpelį Pasirinkimas, kuriame būtų darbo eigos sekamų būsenų vertės.

 1. Spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, ir visi svetainės turinio puslapyje spustelėkite kurti .

  Daugeliu atvejų galite naudoti Svetainės veiksmų meniu Mygtuko paveikslėlis vietoj atlikti šį veiksmą.

 1. Dalyje Pasirinktiniai sąrašai spustelėkite Pasirinktinis sąrašas.

  1. Lauke pavadinimas įveskite pavadinimą sąraše. Sąrašo pavadinimas yra būtinas.

   Pavadinimas rodomas sąrašo puslapio viršuje, tampa sąrašo puslapio žiniatinklio adresą ir rodomas naršymo elementus, kurie padeda vartotojams raskite ir atidarykite sąrašą.

 2. Laike Aprašas įveskite sąrašo paskirties aprašą. Aprašas yra pasirinktinis.

 3. Kad pridėtumėte saitą prie šio sąrašo greitosios paleisties srityje, skyriuje Naršymas spustelėkite Taip.

 4. Spustelėkite Kurti.

Pasirinktinio sąrašo, kuris bus naudojamas trijų būsenų darbo eigoje, tinkinimas

 1. Jei sąraše dar neatidaryta, spustelėkite jos pavadinimą greitosios paleisties srityje.

  Jei jūsų sąrašo pavadinimas neparodomas, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, tada – sąrašo pavadinimą.

 2. Parametrų meniu Settings menu , spustelėkite Sąrašo parametrai.

 3. Dalyje Stulpeliai spustelėkite Kurti stulpelį.

 4. Skyriaus Pavadinimas ir tipas dalyje Stulpelio pavadinimas įveskite stulpelio, kurį norite naudoti darbo eigos būsenų reikšmėms nurodyti, pavadinimą.

 5. Dalyje Šiame stulpelyje esančios informacijos tipas pažymėkite Parinktis (pasirinkimo meniu).

 6. Skyriaus Papildomi stulpelio parametrai dalyje Aprašas įveskite pasirinktinį stulpelio aprašą.

 7. Dalyje Reikalauti, kad šis stulpelis būtų užpildytas spustelėkite Taip.

 8. Sąrašo lauko dalyje Kiekvieną pasirinkimą įveskite atskiroje eilutėje įveskite tris arba daugiau šiame stulpelyje norimų reikšmių.

  Šios reikšmės taps darbo eigos būsenomis.

 9. Dalyje Galimybes pasirinkti rodyti naudojant pažymėkite Išplečiamasis meniu arba Pasirinkimo mygtukai.

 10. Dalyje Leisti „užpildyti“ pasirinktis spustelėkite Ne.

 11. Nurodykite, ar norite nurodyti numatytąją šio stulpelio reikšmę, ar norite pridėti ją numatytajame sąrašo rodinyje.

 12. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Trijų būsenų darbo eigos pridėjimas sąraše

Norėdami naudoti trijų būsenų darbo eigą su šio sąrašo elementais, prieš tai turite pridėti ją sąraše. Kai sąraše pridedate trijų būsenų darbo eigą, nurodote, kuriame sąrašo stulpelyje yra darbo eigos sekamos būsenos reikšmės. Taip pat nurodote informaciją apie norimus įvykius vykdant kiekvieną darbo eigos etapą. Pavyzdžiui, galite nurodyti asmenis, kuriems turėtų būti priskirtos užduotys, ir išsamią el. pašto įspėjimų, kuriuos gaus užduoties gavėjai, informaciją.

Norėdami sąraše pridėti darbo eigą, turite turėti sąrašų tvarkymo teises.

 1. Atidarykite sąrašą, kuriame norite pridėti trijų būsenų darbo eigą.

  1. Parametrų meniu Settings menu , spustelėkite Sąrašo parametraiarba parametrai, skirti bibliotekos, kurį atidarote tipą.

   Pavyzdžiui, dokumentų bibliotekoje spustelėkite Dokumentų bibliotekos parametrai.

 2. Dalyje Teisės ir valdymas spustelėkite Darbo eigos parametrai.

  Jei sąraše, bibliotekoje arba turinio tipe jau yra įtrauktų darbo eigų, atlikdami šį veiksmą tiesiogiai pateksite į puslapį Keisti darbo eigos parametrus ir jums reikės spustelėti Įtraukti darbo eigą, kad pereitumėte į darbo eigos įtraukimo puslapį. Jei sąraše, bibliotekoje arba turinio tipe dar nėra įtrauktų darbo eigų, atlikdami šį veiksmą tiesiogiai pateksite į darbo eigos įtraukimo puslapį.

 3. Darbo eigos parametrų keitimo puslapyje spustelėkite Įtraukti darbo eigą.

 4. Darbo eigos įtraukimo puslapio skyriaus Darbo eiga dalyje Pasirinkite darbo eigos šabloną spustelėkite Trijų būsenų.

 5. Sekcijoje Pavadinimas įveskite unikalų darbo eigos pavadinimą.

 6. Sekcijoje Užduočių sąrašas nurodykite, kurį užduočių sąrašą naudoti darbo eigoje.

  • Galite naudoti numatytąjį sąrašą Užduotys arba kurti naują sąrašą. Jei naudojate numatytąjį sąrašą Užduotys, darbo eigos dalyviai galės lengvai rasti ir peržiūrėti savo darbo eigos užduotis naudodami sąrašo Užduotys rodinį Mano užduotys.

  • Kurkite naujus užduočių sąrašus, jei darbo eigos užduotyse bus rodoma svarbūs arba konfidencialūs duomenys, kuriuos norite laikyti atskirai nuo bendro sąrašo Užduotys.

  • Kurkite naują užduočių sąrašą, jei jūsų įmonėje bus daug darbo eigų arba jei į darbo eigą bus įtraukta daug užduočių. Šiuo atveju galite kurti kiekvienos darbo eigos užduočių sąrašus.

 7. Sekcijoje Retrospektyvos sąrašas pažymėkite, kurį retrospektyvos sąrašą naudoti šioje darbo eigoje. Retrospektyvos sąraše rodomi visi darbo eigos įvykiai.

  Galite naudoti numatytąjį sąrašą Retrospektyva arba kurti naują sąrašą. Jei jūsų įmonėje bus daug darbo eigų, galite kurti atskirą kiekvienos darbo eigos retrospektyvos sąrašą.

 8. Sekcijoje Pradžios parinktys atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite leisti pradėti darbo eigą neautomatiniu būdu, pažymėkite žymės langelį Leisti pradėti šią darbo eigą autentifikuotam vartotojui, turinčiam elementų redagavimo teises, neautomatiniu būdu. Pažymėkite žymės langelį Reikalauti sąrašų tvarkymo teisių, norint paleisti šią darbo eigą, jei norite reikalauti papildomų teisių darbo eigai pradėti.

  • Jei sukūrę naujus elementus norite pradėti darbo eigą automatiškai, pažymėkite žymės langelį Paleiskite šią darbo eigą, kai sukuriamas naujas elementas.

 9. Spustelėkite Pirmyn.

 10. Skyriaus Darbo eigos būsenos dalyje Pasirinkite lauką Pasirinkimas pažymėkite sąrašo, kuriame yra jūsų darbo eigoje norimos naudoti būsenų reikšmės, stulpelį Pasirinkimas, tada pažymėkite stulpelio reikšmes, reikalingas nurodyti darbo eigos Pradinę būseną, Vidurinę būseną ir Galutinę būseną.

 11. Dviejuose skyriuose Nurodykite, kas turi būti atliekama inicijavus darbo eigą (pirmosios užduoties darbo eigoje parinktys) ir Nurodykite, kas turi būti atliekama darbo eigos būsenai pasikeitus į vidurinę (antrosios užduoties darbo eigoje parinktys) nurodykite šią informaciją:

  Išsami užduoties informacija

Užduoties pavadinimas:

Įveskite informaciją, kurią norite įtraukti į užduoties antraštę. Jei pažymite žymės langelį Įtraukti sąrašo lauką, sąrašo elemento antraštės informacija pridedama pasirinktiniame pranešime.

Užduoties aprašas:

Įveskite informaciją, kurią norite įtraukti į užduoties aprašą. Jei pažymite žymės langelį Įtraukti sąrašo lauką, sąrašo elemento antraštės informacija pridedama pasirinktiniame pranešime. Jei pažymite žymės langelį Įterpti saitą į sąrašo elementą, saitas į sąrašo elementą įtraukiamas apraše.

Užduoties terminas:

Jei norite nurodyti užduoties terminą, pažymėkite žymės langelį Įtraukti sąrašo lauką, tada sąraše, kuriame yra informacija apie norimą naudoti terminą, pažymėkite datos stulpelį.

Užduotis priskirta:

Jei norite priskirti užduotį sąraše nurodytam asmeniui, spustelėkite Įtraukti sąrašo lauką, tada sąraše, kuriame yra norimo naudoti vartotojo informacija, pažymėkite stulpelį. Kai darbo eiga pradedama, pirmoji užduotis priskiriama asmeniui, kurio vardas rodomas šiame darbo eigos elemento stulpelyje.

Norėdami priskirti šią užduotį visais atvejais šią darbo eigą su asmeniu, galite nurodyti, spustelėkite Pasirinktinis, tada įveskite arba pasirinkite vardą asmens, kuriam norite priskirti užduotį.

Išsami el. laiško informacija

Pažymėkite žymės langelį Siųsti el. laišką, jei norite, kad darbo eigos dalyviai el. paštu gautų įspėjimus apie darbo eigos užduotis.

Jei norite užtikrinti, kad, pradėjus darbo eigą, darbo eigos dalyviai gautų el. pašto įspėjimus ir priminimus apie jų darbo eigos užduotis, teiraukitės serverio administratoriaus, kad patikrintų, ar jūsų svetainėje įjungtas el. paštas.

Kam

Įveskite asmens, kuriam norite siųsti el. pašto įspėjimą apie darbo eigos užduotį, vardą. Pažymėkite žymės langelį Įtraukti užduotį, priskirtą, jei norite siųsti el. pašto įspėjimą užduoties savininkui.

Tema

Įveskite temos eilutę, kurią norite naudoti siųsdami el. pašto įspėjimus. Pažymėkite žymės langelį Naudoti užduoties pavadinimą, jei norite pridėti užduoties pavadinimą el. laiško temos eilutėje.

Pagrindinis tekstas

Įveskite informaciją, kurią norite rodyti el. pašto įspėjimo pagrindiniame pranešimo tekste. Pažymėkite žymės langelį Įterpti saitą į sąrašo elementą, jei pranešime norite įtraukti saitą į sąrašo elementą.

 1. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Elemento trijų būsenų darbo eigos pradžia

Trijų būsenų darbo eigą pirmiausia reikia pridėti sąraše, kad ją galima būtų naudoti su šio sąrašo elementais.

Galima konfigūruoti, kad trijų būsenų darbo eiga būtų pradėta automatiškai, kai sąraše pridedami nauji elementai, arba darbo eigą galima konfigūruoti taip, kad vartotojams, turintiems konkrečias teises, būtų leidžiama pradėti darbo eigą neautomatiniu būdu. Vykdant kai kurias darbo eigas galimos abi parinktys. Jei norite neautomatiniu būdu pradėti trijų būsenų darbo eigą, turite sąraše turėti elementų redagavimo teises. Vykdant kai kurias darbo eigas reikalaujama turėti sąrašų tvarkymo teises.

Jei norite užtikrinti, kad, pradėjus darbo eigą, darbo eigos dalyviai gautų el. pašto įspėjimus ir priminimus apie jų darbo eigos užduotis, teiraukitės serverio administratoriaus, kad patikrintų, ar jūsų svetainėje įjungtas el. paštas.

 1. Atidarykite sąrašą su elementu, kurio trijų būsenų darbo eigą norite pradėti.

 2. Nukreipkite žymiklį į elementą, kurio darbo eigą norite pradėti, spustelėkite pasirodžiusią rodyklę, tada spustelėkite Darbo eigos.

  Pastaba: Komanda Darbo eigos galima tik tada, kai elementas yra sąraše arba bibliotekoje, kuriuose yra bent viena su jais susieta darbo eiga.

 3. Dalyje Pradėti naują darbo eigą spustelėkite norimos pradėti trijų būsenų darbo eigos pavadinimą.

  Darbo eiga pradedama nedelsiant.

Puslapio viršus

Trijų būsenų darbo eigos užduoties užbaigimas

Norėdami užbaigti trijų būsenų darbo eigos užduotį, turite turėti bent elemento redagavimo teises užduočių sąrašuose, kuriuose įrašytos darbo eigos užduotys.

 1. Atidarykite svetainės sąrašą užduotys ir pažymėkite Mano užduotys , meniu rodymas Norėdami rasti savo darbo eigos užduotį.

  Pastaba:  Jei darbo eiga nenaudoja numatytojo sąrašo Užduotys, jūsų darbo eigos užduoties gali nebūti sąraše Užduotys. Norėdami rasti savo darbo eigos užduotį, eikite į sąrašą ar biblioteką, kurioje įrašytas darbo eigos elementas. Nurodykite užduoties, kurią norite užbaigti, pavadinimą, spustelėkite pasirodžiusią rodyklę, tada spustelėkite Darbo eigos. Darbo eigos būsenos puslapio dalyje Vykstančios darbo eigos spustelėkite darbo eigos, kurios dalyvis esate, pavadinimą. Žemiau lauko Užduotys raskite savo darbo eigos užduotį.

 2. Perkelkite žymiklį ant norimos baigti užduoties pavadinimo, spustelėkite pasirodžiusią rodyklę, tada spustelėkite Redaguoti elementą.

 3. Pasirodžiusioje formoje įrašykite arba pažymėkite informaciją, būtiną užduočiai užbaigti.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×