Tinklo tarnybos, naudojamos jūsų formos šablono pagrindiniame duomenų šaltinyje, keitimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Prieš pradedant

Užklausos duomenų ryšio keitimas

Duomenų pateikimo ryšio keitimas

Apžvalga

Kai pirmą kartą kuriate formos šabloną, turintį pagrindinį duomenų ryšį su tinklo tarnyba, greičiausiai naudojate tikrinimo aplinką, kurioje kuriama tinklo tarnyba. Kai tinklo tarnyba bus sukurta, savo formos šablono pagrindinį duomenų ryšį turėsite perkelti iš tikrinimo aplinkos į įdiegtos tinklo tarnybos vietą.

Keisdami žiniatinklio tarnybos pagrindiniame duomenų šaltinyje, Microsoft Office InfoPath sukuria pagrindinį duomenų šaltinį su laukų ir grupių, kurios atitinka XML schema naują žiniatinklio tarnybos. Jei senus, ir naujus žiniatinklio tarnybos schemos yra tokie patys, InfoPath automatiškai susieja formos šablono esamus valdiklius naujo duomenų šaltinio laukai. Jei laukai ir grupės – naujas duomenų šaltinis neatitinka laukai ir grupės seną duomenų šaltinio, InfoPath pašalina iš valdiklių duomenų šaltinių susiejimą. Jei InfoPath pašalina valdiklių susiejimą, turite pašalinti iš formos šablono arba susieti su kitų laukų naują duomenų šaltinį.

Atsižvelgiant į jūsų formos šablono dizainą, pagrindinis duomenų ryšys gali turėti užklausos duomenų ryšį, duomenų pateikimo ryšį arba abu. Jei pagrindinis duomenų ryšys turi ir užklausos duomenų ryšį, ir duomenų pateikimo ryšį, o tinklo tarnybos vieta buvo pakeista, turite pakeisti abu ryšius.

Pastaba : Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie antrinių duomenų ryšių su kitais išoriniais duomenų šaltiniais keitimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Pakeitę pagrindinį duomenų ryšį, turėtumėte publikuoti ir patikrinti formos šabloną, kad būtumėte tikri, jog duomenų ryšys su tinklo tarnyba veiks tinkamai, kai vartotojai pildys pagal jūsų formos šabloną sukurtas formas. Taip pat turėtumėte patikrinti, ar vis dar tinkamai veikia esamos formos, sukurtos pagal jūsų formos šabloną. Atlikę tikrinimus, galite vartotojams leisti pradėti pildyti pagal šį formos šabloną sukurtas formas. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie formos šablono publikavimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Prieš pradedant

Prieš pakeisdami pagrindinį duomenų ryšį, iš tinklo tarnybos administratoriaus turite gauti šią informaciją:

 • Naujosios tinklo tarnybos buvimo vietą.

 • Patvirtinimą, kad tinklo tarnyba naudoja raidinio dokumentų kodavimo stilių. Programa InfoPath gali naudoti tik tinklo tarnybas, palaikančias raidinio dokumentų kodavimo stilių.

 • Tinklo tarnybos operacijų, kurias ketinate naudoti, pavadinimus.

 • Patvirtinimą, kad senosios ir naujosios tinklo tarnybos schemos yra tokios pačios.

Puslapio viršus

Užklausos duomenų ryšio keitimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Konvertuoti pagrindinių duomenų šaltinį.

 2. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Kurti naują ryšį su, spustelėkite Gauti duomenis, tada – Pirmyn.

 3. Dalyje Pasirinkite, kurį duomenų ryšio tipą norite naudoti savo formos šablone spustelėkite Tinklo tarnyba, tada – Pirmyn.

 4. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite tinklo tarnybos vietą ir spustelėkite Pirmyn.

  Pastaba : Jei norite ieškoti žiniatinklio tarnybos naudojant universali aprašas aptikimo ir integravimo (UDDI) serverio, spustelėkite Ieškoti UDDI, įveskite UDDI serverio, kuriame norite ieškoti, nurodykite, ar norite ieškoti teikėją arba tarnyba, kuri pateikiama, įveskite ieškos raktažodį, ir tada spustelėkite Ieškoti, URL. Žiniatinklio tarnybos, atitinkančius jūsų ieškos raktažodį bus rodomi ieškos rezultatų sąrašą. Pasirinkite žiniatinklio tarnybos, kurią norite naudoti, ir spustelėkite gerai.

 5. Sąraše Pasirinkite operaciją spustelėkite tinklo tarnybos veiksmą, kuris formai pateikia duomenis, tada spustelėkite Pirmyn.

 6. Jei duomenų ryšio vedlys susidurs su nežinomu tinklo tarnybos schemos elementu, paskesniame vedlio puslapyje jūsų gali būti prašoma nurodyti kiekvieno parametro reikšmių pavyzdžius, kad nustatytumėte, kuriuos laukus ar grupes galite pridėti prie pagrindinio duomenų šaltinio.

  Kaip?

  1. Pasirinkite parametrą parametrų lentelėje, ir spustelėkite Nustatyti pavyzdžio reikšmę.

  2. Lauke pavyzdys reikšmė įveskite reikšmę jūsų vartotojas gali naudoti šį lauką ir spustelėkite gerai.

  3. Pakartokite šiuos veiksmus kiekvienam parametrui parametrų lentelėje, ir spustelėkite Pirmyn.

  Techninė informacija

  Kai konfigūruojate duomenų ryšio su tinklo tarnybos duomenų ryšio vedlys, Microsoft Office InfoPath prisijungia prie žiniatinklio tarnybos ir užklausas žiniatinklio paslaugų aprašo kalbos (WSDL) failo. WSDL faile yra schema, naudojama žiniatinklio tarnyba. Žiniatinklio tarnybos atsako į užklausą iš šio failo siuntimą InfoPath. InfoPath naudoja informaciją į šį failą į antrinis duomenų šaltinis į formos šabloną įtraukti reikiamus laukus ir grupes. InfoPath radus yra nežinomas elemento tipas WSDL faile, InfoPath naudoja duomenų pavyzdžius nustatyti nežinomo elemento tipo apibrėžimas ir prideda reikiamus laukus ir grupių antrinį duomenų šaltinį.

 7. Jei tinklo tarnyba priima keitimų informaciją, paskesniame vedlio puslapyje paklausiama, ar norite į užklausos duomenis įtraukti keitimų informaciją. Dažniausiai žymės langelį Pateikiant duomenis įtraukti keitimų informaciją reikia palikti pažymėtą ir spustelėti Pirmyn. Jei nenorite įtraukti keitimų informacijos, išvalykite žymės langelį Pateikiant duomenis įtraukti keitimų informaciją ir spustelėkite Pirmyn.

  Techninė informacija

  Šis vedlio puslapis rodomas tik tada, jei tinklo tarnybų aprašo kalbos (WSDL) failas nurodo, kad tinklo tarnybos grąžina Microsoft ADO.NET DataSet.

 8. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite duomenų ryšio pavadinimą, tada spustelėkite Baigti.

 9. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

 10. Norėdami publikuoti formos šabloną, meniu Failas spustelėkite Publikuoti.

 11. Kruopščiai patikrinkite formos šabloną: atidarykite ir užpildykite pagal tą formos šabloną sukurtą formą. Patikrinkite, ar forma veikia taip, kaip reikia.

Puslapio viršus

Duomenų pateikimo ryšio keitimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Duomenų ryšiai.

 2. Sąraše Formos šablono duomenų ryšiai spustelėkite pagrindinio duomenų ryšio duomenų pateikimo ryšį, tada spustelėkite Modifikavimas.

 3. Duomenų ryšio vedlyje įveskite naujosios tinklo tarnybos, kuriai vartotojai pateiks savo formas, vietą ir spustelėkite Pirmyn.

  Pastaba : Jei norite ieškoti žiniatinklio tarnybos naudojant universali aprašas aptikimo ir integravimo (UDDI) serverio, spustelėkite Ieškoti UDDI, įveskite UDDI serverio, kuriame norite ieškoti, nurodykite, ar norite ieškoti teikėją arba tarnyba, kuri pateikiama, įveskite ieškos raktažodį, ir tada spustelėkite Ieškoti, URL. Žiniatinklio tarnybos, atitinkančius jūsų ieškos raktažodį bus rodomi ieškos rezultatų sąrašą. Pasirinkite žiniatinklio tarnybos, kurią norite naudoti, ir spustelėkite gerai.

 4. Paskesniame vedlio puslapyje esančiame sąraše Pasirinkti operaciją spustelėkite tinklo tarnybos operaciją, kurią atliekant priimami pateikti duomenys, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Norėdami pasirinkti, kuriuos formos duomenis pateikti kiekvienam tinklo tarnybos parametrui, paskesniame vedlio puslapyje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Pateikti duomenis į lauką ar grupę

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje Parametro parinktys spustelėkite Laukas ar grupė.

  3. Spustelėkite modifikuoti Mygtuko paveikslėlis .

  4. Dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite lauką arba grupę, kurios duomenis norite pateikti, tada spustelėkite Gerai.

  5. Lauke Įtraukti spustelėkite Tik tekstas ir antriniai elementai, jei norite pateikti tik šio lauko duomenis ir antrinius lauko ar grupės elementus, arba spustelėkite XML šaka kartu su pažymėtu elementu, jei norite pateikti lauko pavadinimą, lauko duomenis ir pažymėtos grupės ar lauko antrinius elementus.

  Visų formos duomenų pateikimas

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje parametro parinktysspustelėkite visa forma (XML dokumentas, įskaitant apdorojimo instrukcijos).

  Pateikti duomenis kaip eilutę

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje parametro parinktysspustelėkite visa forma (XML dokumentas, įskaitant apdorojimo instrukcijos).

  3. Pažymėkite žymės langelį Pateikti duomenis kaip eilutę.

   Pastaba : Paprastai šį žymės langelį pažymite tada, kai reikia pateikti skaitmeniniu būdu pasirašytus duomenis. Daugeliu atvejų šį žymės langelį turite išvalyti.

  Techninė informacija apie ADO.NET DataSet objektus

  Jei tinklo tarnybai reikalingas ADO.NET DataSet objektas, konfigūruodami šį duomenų ryšį, pasirinkite DataSet mazgą. Jei duomenų ryšiui su tinklo tarnyba, kuriai reikalingas ADO.NET DataSet, naudojate kito tipo mazgą, pateikimo veiksmas nepavyks.

 6. Spustelėkite Pirmyn.

 7. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite duomenų pateikimo ryšio pavadinimą, tada spustelėkite Baigti.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×