Tinklo tarnyba pagrįsto formos šablono kūrimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite kurti formos šabloną, kurį galima naudoti kartu su tinklo tarnyba kuriant duomenų užklausą, pateikiant duomenis arba kuriant duomenų užklausą ir pateikiant duomenis.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Suderinamumo pastabos

Prieš pradedant

Formos šablono užklausos duomenų ryšio kūrimas

Formos šablono pateikti duomenų ryšio kūrimas

Sukurti užklausą formos šabloną ir pateikite duomenų ryšiai

Peržvalga

Formoje gali būti vienas pirminis duomenų ryšys, vadinamas pagrindiniu duomenų ryšiu, ir jis pasirinktinai gali turėti vieną ar daugiau antrinių duomenų ryšių. Atsižvelgiant į jūsų formai keliamus tikslus, naudojant duomenų ryšį galima užklausti arba pateikti formos duomenis į išorinį duomenų šaltinį, pavyzdžiui, Microsoft SQL Server duomenų bazę arba tinklo tarnybą.

Kai kuriate formos šabloną, pagrįstą žiniatinklio paslaugos, galite rinktis iš formos šablono konfigūravimą leisti formas, pagrįstas tuo šablonu gauti duomenis iš, siųsti duomenis, arba siųsti ir gauti duomenis iš žiniatinklio paslaugos ir. Jei kuriate formos šabloną, kad leistumėte formoms gauti duomenis iš žiniatinklio paslaugos, Microsoft Office InfoPath sukuria antrinį duomenų ryšį kaip formos pagrindinį duomenų ryšį. Remiantis, duomenų ryšį, InfoPath sukuria pagrindiniame duomenų šaltinis su užklausos laukus ir grupes, atsižvelgiant į XML schema tinklo tarnybos duomenų laukus. Užklausos laukus, kuriuose esančius duomenis žiniatinklio tarnybos naudoja nustatymas, ką norite siųsti formą. Pagal šį formos šabloną formas naudojant pagrindinį duomenų ryšį, InfoPath sukuria užklausą, naudodami duomenų užklausos laukus. InfoPath tada siunčia užklausą – užklausos duomenų ryšio žiniatinklio tarnybos. Žiniatinklio tarnybos pateikia užklausos rezultatus atgal į formą naudojant užklausos duomenų ryšį.

Duomenų užklausos struktūra ir duomenų laukai turi būti parinkti atsižvelgiant į duomenų saugojimo tinklo tarnyboje būdą, todėl negalima modifikuoti pagrindiniame duomenų šaltinyje esančių laukų ar grupių. Laukų ar grupių galima įtraukti tik į pagrindinio duomenų šaltinio šakninę grupę. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie duomenų šaltinius, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Kai kuriate formos šabloną, kad siųstumėte duomenis tinklo tarnybai, programa InfoPath pagrindiniame formos duomenų ryšyje sukuria formos duomenų pateikimo ryšį. Tai leis jūsų vartotojams pateikti jų formoje esančius duomenis tinklo tarnybai. Programa InfoPath prie meniu Failas taip pat prideda komandą Pateikti ir įgalina mygtuką Pateikti, esantį formos standartinėje įrankių juostoje. Taip pat galite tinkinti duomenų pateikimo parinktis. Kai kuriate pateikimo duomenų ryšį, programa InfoPath nustato, kokius tinklo tarnybos parametrus galima naudoti duomenims gauti. Pagal šią informacija galite nurodyti, kokius laukus norite pateikti tinklo tarnybai.

Jei kuriate formos šabloną, kad siųstumėte ir gautumėte duomenis iš tinklo tarnybos, programa InfoPath sukuria ir duomenų užklausos ryšį, ir duomenų pateikimo ryšį.

Programa InfoPath naudoja šiuos tinklo tarnybų standartus, kad kurtų ryšius su tinklo tarnybomis:

 • Paprastasis objektų prieigos protokolas (SOAP)    SOAP yra komunikacijos protokolas, apibrėžiantis XML pranešimus, naudojamus ryšiams su tinklo tarnyba kurti.

 • Tinklo tarnybų aprašo kalbą (WSDL)    WSDL yra XML schemos standartas, naudojamas norint apibrėžti tinklo tarnybos vietą, komunikacijos protokolus ir sąsajas. Programa InfoPath gali veikti tik su tinklo tarnybomis, naudojančiomis raidinio dokumentų kodavimo stilių.

 • Universalųjį aprašymą, aptikimą ir integravimą (UDDI)    UDDI yra katalogų tarnyba, aprašanti verslininkų naudojamas tinklo tarnybas.

Puslapio viršus

Suderinamumas

su naršykle suderinamas formos šablonas duomenų pateikimo ryšio negalima sukonfigūruoti taip, kad vartotojai galėtų tinklo tarnybai, kuri priima Microsoft ADO.NET DataSet, kartu su savo formų duomenimis pateikti keitimų informaciją. Keitimų informacija – tai vartotojo atliktos duomenų bazės duomenų modifikacijos. Duomenų bazė naudoja tinklo tarnybą, kad vartotojai galėtų prisijungti prie duomenų bazės. ADO.NET gali naudoti keitimų informaciją, kad nustatytų, kaip atnaujinti duomenų bazės duomenis. Pasiteiraukite tinklo tarnybos administratoriaus, ar norint atnaujinti duomenų bazę tinklo tarnybai reikia keitimų informacijos. Jei reikia, turite sukurti formos šabloną, kurio formas galima pildyti tik naudojant programą InfoPath.

Puslapio viršus

Prieš pradedant

Jei formos šabloną norite kurti pagal tinklo tarnybą, iš savo tinklo tarnybos administratoriaus turite gauti šią informaciją:

 • Tinklo tarnybos buvimo vietą.

 • Patvirtinimą, kad tinklo tarnyba naudoja raidinio dokumentų kodavimo stilių. Programa InfoPath gali naudoti tik tinklo tarnybas, palaikančias raidinio dokumentų kodavimo stilių.

 • Tinklo tarnybos operacijos, kurios metu duomenys bus siunčiami į pagal šį formos šabloną sukurtas formas arba gaunami iš jų, pavadinimą.

Puslapio viršus

Formos šablono su duomenų užklausos ryšiu kūrimas

Norėdami kurti formos šabloną su duomenų užklausos ryšiu, turite atlikti šiuos veiksmus:

 1. Sukurkite formos šabloną    Kai kuriate formos šabloną, kuris gali gauti duomenis iš tinklo tarnybos, programa InfoPath tarp tinklo tarnybos ir formos, sukurtos pagal tą formos šabloną, sukuria pagrindinį duomenų ryšį su duomenų užklausos ryšiu. Programa InfoPath taip pat sukuria formos šablono pagrindinį duomenų šaltinį.

 2. Įtraukite vieną ar daugiau valdiklių į užklausos rezultatus    Norėdami leisti vartotojams peržiūrėti ir redaguoti duomenis pagrindinio duomenų šaltinio laukuose atidarius formą, galite valdiklio įtraukimas į formos šabloną ir susieti jį į lauką pagrindiniame duomenų šaltinyje.

1 veiksmas: formos šablono kūrimas

 1. Meniu Failas spustelėkite Kurti formos šabloną.

 2. Dialogo lango Formos šablono dizaino kūrimas dalyje Kurti naują dizainą spustelėkite Formos šablonas.

 3. Sąraše Pagal spustelėkite Tinklo tarnyba.

 4. Jei kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, pažymėkite žymės langelį Įjungti tik su naršykle suderinamas priemones.

 5. Spustelėkite Gerai.

 6. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Gauti duomenis, tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite tinklo tarnybos vietą ir spustelėkite Pirmyn.

  Jei norite ieškoti žiniatinklio tarnybos naudojant universali aprašas aptikimo ir integravimo (UDDI) serverio, spustelėkite Ieškoti UDDI, įveskite UDDI serverio, kuriame norite ieškoti, nurodykite, ar norite ieškoti teikėją arba tarnyba, kuri pateikiama, įveskite ieškos raktažodį, ir tada spustelėkite Ieškoti, URL. Žiniatinklio tarnybos, atitinkančius jūsų ieškos raktažodį bus rodomi ieškos rezultatų sąrašą. Pasirinkite žiniatinklio tarnybos, kurią norite naudoti, ir spustelėkite gerai.

 8. Sąraše Pasirinkite operaciją spustelėkite tinklo tarnybos operaciją, kuri formai pateikia duomenis, tada spustelėkite Pirmyn.

 9. Jei duomenų ryšio vedlys susidurs su nežinomu tinklo tarnybos schemos elementu, paskesniame vedlio puslapyje jūsų gali būti prašoma nurodyti kiekvieno parametro reikšmių pavyzdžius, kad būtų nustatyta, kuriuos laukus ar grupes pridėti prie pagrindinio duomenų šaltinio.

  Kaip?

  1. Pasirinkite parametrą parametrų lentelėje, ir spustelėkite Nustatyti pavyzdžio reikšmę.

  2. Lauke pavyzdys reikšmė įveskite reikšmę jūsų vartotojas gali naudoti šį lauką ir spustelėkite gerai.

  3. Pakartokite šiuos veiksmus kiekvienam parametrui parametrų lentelėje, ir spustelėkite Pirmyn.

  Techninė informacija

  Kai konfigūruojate duomenų ryšio su tinklo tarnybos duomenų ryšio vedlys, Microsoft Office InfoPath prisijungia prie žiniatinklio tarnybos ir užklausas žiniatinklio paslaugų aprašo kalbos (WSDL) failo. WSDL faile yra schema, naudojama žiniatinklio tarnyba. Žiniatinklio tarnybos atsako į užklausą iš šio failo siuntimą InfoPath. InfoPath naudoja informaciją į šį failą į antrinis duomenų šaltinis į formos šabloną įtraukti reikiamus laukus ir grupes. InfoPath radus yra nežinomas elemento tipas WSDL faile, InfoPath naudoja duomenų pavyzdžius nustatyti nežinomo elemento tipo apibrėžimas ir prideda reikiamus laukus ir grupių antrinį duomenų šaltinį.

 10. Jei tinklo tarnyba priima keitimų informaciją, paskesniame vedlio puslapyje paklausiama, ar norite į užklausos duomenis įtraukti keitimų informaciją. Dažniausiai žymės langelį Pateikiant duomenis įtraukti keitimų informaciją reikia palikti pažymėtą ir spustelėti Pirmyn. Jei nenorite įtraukti keitimų informacijos, išvalykite žymės langelį Pateikiant duomenis įtraukti keitimų informaciją ir spustelėkite Pirmyn.

  Jei kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, šis žymės langelis uždraudžiamas.

  Techninė informacija

  Šis vedlio puslapis rodomas tik tada, jei tinklo tarnybų aprašo kalbos (WSDL) failas nurodo, kad tinklo tarnybos grąžina Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. Kitame vedlio puslapyje įveskite duomenų ryšio pavadinimą.

 12. Patikrinkite, kad būtų pateikta teisinga informacija skyriuje suvestinė ir spustelėkite baigti.

2 veiksmas: Įtraukite vieną arba daugiau valdiklių į užklausos rezultatus

 1. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 2. Nuvilkite valdiklį į savo formos šabloną.

 3. Dialogo lange Valdiklio surišimo pasirinkite grupę arba lauką, kurį norite susieti valdiklį.

Puslapio viršus

Formos šablono su duomenų pateikimo ryšiu kūrimas

Norėdami kurti formą su duomenų pateikimo ryšiu, turite atlikti šiuos veiksmus:

 1. Sukurkite formos šabloną    Kai kuriate formos šabloną, kuris gali pateikti duomenis tinklo tarnybai, programa InfoPath tarp tinklo tarnybos ir formos, sukurtos pagal tą formos šabloną, sukuria pagrindinį duomenų ryšį su duomenų pateikimo ryšiu. Programa InfoPath taip pat sukuria formos šablono pagrindinį duomenų šaltinį.

 2. Įtraukti vieną ar daugiau susiekite susieti juos grupėms arba laukus, arba nustatyti valdiklio ypatybes, kad būtų rodomi duomenys, esantys lauke    Norėdami leisti vartotojams redaguoti laukus pagrindiniame duomenų šaltinio duomenis, galite valdiklių įtraukimas į formos šabloną ir tada susieti šių valdiklių į pagrindinio duomenų šaltinio laukai.

 3. Konfigūruokite pateikimo parinktis    Galite konfigūruoti, kokius duomenis norite pateikti tinklo tarnybai, ir formos pateikimo parinktis.

1 veiksmas: formos šablono kūrimas

 1. Meniu Failas spustelėkite Kurti formos šabloną.

 2. Dialogo lango Formos šablono dizaino kūrimas dalyje Kurti naują dizainą spustelėkite Formos šablonas.

 3. Sąraše Pagal spustelėkite Tinklo tarnyba.

 4. Jei kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, pažymėkite žymės langelį Įjungti tik su naršykle suderinamas priemones.

 5. Spustelėkite Gerai.

 6. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Pateikti duomenis, tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite tinklo tarnybos vietą, kurioje vartotojai pateiks savo duomenis, tada spustelėkite Pirmyn.

  Jei norite ieškoti žiniatinklio tarnybos naudojant universali aprašas aptikimo ir integravimo (UDDI) serverio, spustelėkite Ieškoti UDDI, įveskite UDDI serverio, kuriame norite ieškoti, nurodykite, ar norite ieškoti teikėją arba tarnyba, kuri pateikiama, įveskite ieškos raktažodį, ir tada spustelėkite Ieškoti, URL. Žiniatinklio tarnybos, atitinkančius jūsų ieškos raktažodį bus rodomi ieškos rezultatų sąrašą. Pasirinkite žiniatinklio tarnybos, kurią norite naudoti, ir spustelėkite gerai.

 8. Spustelėkite Pirmyn.

 9. Sąraše Pasirinkite operaciją spustelėkite tinklo tarnybos operaciją, kurios metu paimami pateikti duomenys, tada spustelėkite Pirmyn.

 10. Kitame vedlio puslapyje įveskite duomenų ryšio pavadinimą.

 11. Patikrinkite, kad būtų pateikta teisinga informacija skyriuje suvestinė ir spustelėkite baigti.

2 veiksmas: Įtraukite vieną arba daugiau valdiklių ir susieti jas su

 1. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 2. Nuvilkite valdiklį į savo formos šabloną.

 3. Dialogo lange Valdiklio rišimas pasirinkite grupę arba lauką, kurį norite susieti valdiklį.

 4. Pakartokite 2 ir 3 kitų valdiklių, kuriuos norite įtraukti į formos šabloną.

3 veiksmas: pateikimo parinkčių konfigūravimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Duomenų ryšiai.

 2. Dialogo lange Duomenų ryšiai spustelėkite pagrindiniame duomenų ryšyje esantį duomenų pateikimo ryšį, tada spustelėkite Modifikavimas.

 3. Duomenų ryšio vedlyje du kartus spustelėkite Pirmyn.

 4. Paskesniame vedlio puslapyje atlikite vieną iš šių veiksmų, kad pasirinktumėte, kuriuos formos duomenis pateikti kiekvienam tinklo tarnybos parametrui:

  Pateikti duomenis į lauką ar grupę

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje Parametro parinktys spustelėkite Laukas ar grupė.

  3. Spustelėkite modifikuoti Mygtuko paveikslėlis .

  4. Dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite lauką arba grupę, kurios duomenis norite pateikti, tada spustelėkite Gerai.

  5. Lauke Įtraukti spustelėkite Tik tekstas ir antriniai elementai, jei norite pateikti tik šio lauko duomenis ir antrinius lauko ar grupės elementus, arba spustelėkite XML šaka kartu su pažymėtu elementu, jei norite pateikti lauko pavadinimą, lauko duomenis ir pažymėtos grupės ar lauko antrinius elementus.

  Visų formos duomenų pateikimas

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje parametro parinktysspustelėkite visa forma (XML dokumentas, įskaitant apdorojimo instrukcijos).

  Pateikti duomenis kaip eilutę

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje parametro parinktysspustelėkite visa forma (XML dokumentas, įskaitant apdorojimo instrukcijos).

  3. Pažymėkite žymės langelį Pateikti duomenis kaip eilutę.

   Pastaba : Paprastai šį žymės langelį pažymite tada, kai reikia pateikti skaitmeniniu būdu pasirašytus duomenis. Daugeliu atvejų šį žymės langelį turite išvalyti.

  Techninė informacija apie ADO.NET DataSet objektus

  Jei tinklo tarnybai reikalingas ADO.NET DataSet objektas, konfigūruodami šį duomenų ryšį pasirinkite DataSet mazgą. Jei duomenų ryšiui su tinklo tarnyba, kuriai reikalingas ActiveX Data Objects (ADO) DataSet, naudojate kito tipo mazgą, pateikimo veiksmas nepavyks.

 5. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Spustelėkite Baigti.

 7. Spustelėkite Uždaryti.

 8. Meniu Įrankiai spustelėkite Pateikimo parinktys.

  1. Norėdami pakeisti pavadinimą, rodomą Standartinė įrankių juosta ir pasirodžiusiame meniu failas pildydami formą komandą pateikti mygtuką pateikti , lauke antraštėPateikimo parinktys dialogo lange įveskite naują pavadinimą.

   Jei norite priskirti mygtuką ir komandos spartųjį klavišą, įveskite ampersendo (&) prieš simbolį, kurį norite naudoti kaip spartųjį klavišą. Pvz., priskirti ALT + B spartieji klavišai mygtukui ir komandai, įveskite & pateikimo.

 9. Jei nenorite, kad žmonės naudoti komandą pateikti arba mygtuką pateiktiStandartinė įrankių juosta, kai jie užpildyti formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pateikti meniu ir įrankių juostos mygtuką pateikti .

  1. Pagal numatytuosius parametrus, kai vartotojai pateikia formą, InfoPath išlaiko formą atidaryti ir rodo pranešimą, kad nurodytumėte, jei forma buvo sėkmingai pateikta. Norėdami pakeisti šį numatytąjį veikimo būdą, spustelėkite Išsamiauir atlikite vieną iš šių veiksmų:

   1. Uždarykite formą arba sukurti naują tuščią formą, po to, kai vartotojas pateikia užbaigtą formą, spustelėkite po pateikti sąraše norimą parinktį.

   2. Norėdami sukurti pasirinktinį pranešimą, nurodančius, jei forma buvo sėkmingai pateikta, pažymėkite žymės langelį naudoti pasirinktinius pranešimus ir įveskite savo laiškus laukuose nuo sėkmės ir nesėkmės .

    Naudoti pranešimo lauke dėl klaidos pranešimas vartotojams ką daryti, jei jie negali pateikti savo formą. Pavyzdžiui, galite pasiūlyti, vartotojams išsaugoti savo formą ir susisiekti su kuo nors daugiau informacijos.

   3. Jei nenorite, kad būtų rodomas pranešimas, kai vartotojas pateikia formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pranešimus, sėkmės ir nesėkmės .

Puslapio viršus

Formos šablono su duomenų užklausos ir pateikimo ryšiu kūrimas

Norėdami kurti formos šabloną, kuriame yra ir duomenų užklausos, ir duomenų pateikimo ryšys, turite atlikti šiuos veiksmus:

 1. Sukurkite formos šabloną    Kai kuriate formos šabloną, kuris gali ir kurti tinklo tarnybos duomenų užklausą, ir pateikti duomenis tinklo tarnybai, programa InfoPath tarp formos šablono ir tinklo tarnybos sukuria pagrindinį duomenų ryšį su duomenų užklausos ir duomenų pateikimo ryšiais. Programa InfoPath taip pat sukuria formos šablono pagrindinį duomenų šaltinį.

 2. Įtraukite valdiklį ir susiekite jį su lauku, kad būtų rodomi lauke esantys duomenys    Norėdami leisti vartotojams matyti ir redaguoti pagrindinio duomenų šaltinio laukuose esančius duomenis, į savo formos šabloną galite įtraukti valdiklių ir susieti juos su pagrindiniame duomenų šaltinyje esančiais laukais.

 3. Konfigūruokite pateikimo parinktis    Galite konfigūruoti, kokius duomenis norite pateikti tinklo tarnybai, ir formos pateikimo parinktis.

1 veiksmas: formos šablono kūrimas

 1. Meniu Failas spustelėkite Kurti formos šabloną.

 2. Dialogo lango Kurti formą dalyje Kurti naują dizainą spustelėkite Formos šablonas.

 3. Sąraše Pagal spustelėkite Tinklo tarnyba.

 4. Jei kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, pažymėkite žymės langelį Įjungti tik su naršykle suderinamas priemones.

 5. Spustelėkite Gerai.

 6. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Gauti ir pateikti duomenis, tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite tinklo tarnybos vietą ir operaciją, kuri siunčia duomenis į formos šabloną, tada spustelėkite Pirmyn.

  Jei norite ieškoti žiniatinklio tarnybos naudojant universali aprašas aptikimo ir integravimo (UDDI) serverio, spustelėkite Ieškoti UDDI, įveskite UDDI serverio, kuriame norite ieškoti, nurodykite, ar norite ieškoti teikėją arba tarnyba, kuri pateikiama, įveskite ieškos raktažodį, ir tada spustelėkite Ieškoti, URL. Žiniatinklio tarnybos, atitinkančius jūsų ieškos raktažodį bus rodomi ieškos rezultatų sąrašą. Pasirinkite žiniatinklio tarnybos, kurią norite naudoti, ir spustelėkite gerai.

 8. Sąraše Pasirinkite operaciją spustelėkite tinklo tarnybos veiksmą, kuris formai pateikia duomenis, tada spustelėkite Pirmyn.

 9. Jei duomenų ryšio vedlys susidurs su nežinomu tinklo tarnybos schemos elementu, paskesniame vedlio puslapyje jūsų gali būti prašoma nurodyti kiekvieno parametro reikšmių pavyzdžius, kad nustatytumėte, kuriuos laukus ar grupes galite pridėti prie pagrindinio duomenų šaltinio.

  Kaip?

  1. Pasirinkite parametrą parametrų lentelėje, ir spustelėkite Nustatyti pavyzdžio reikšmę.

  2. Lauke pavyzdys reikšmė įveskite reikšmę jūsų vartotojas gali naudoti šį lauką ir spustelėkite gerai.

  3. Pakartokite šiuos veiksmus kiekvienam parametrui parametrų lentelėje, ir spustelėkite Pirmyn.

  Techninė informacija

  Kai konfigūruojate duomenų ryšio su tinklo tarnybos duomenų ryšio vedlys, Microsoft Office InfoPath prisijungia prie žiniatinklio tarnybos ir užklausas žiniatinklio paslaugų aprašo kalbos (WSDL) failo. WSDL faile yra schema, naudojama žiniatinklio tarnyba. Žiniatinklio tarnybos atsako į užklausą iš šio failo siuntimą InfoPath. InfoPath naudoja informaciją į šį failą į antrinis duomenų šaltinis į formos šabloną įtraukti reikiamus laukus ir grupes. InfoPath radus yra nežinomas elemento tipas WSDL faile, InfoPath naudoja duomenų pavyzdžius nustatyti nežinomo elemento tipo apibrėžimas ir prideda reikiamus laukus ir grupių antrinį duomenų šaltinį.

 10. Jei tinklo tarnyba priima keitimų informaciją, paskesniame vedlio puslapyje paklausiama, ar norite į užklausos duomenis įtraukti keitimų informaciją. Dažniausiai žymės langelį Pateikiant duomenis įtraukti keitimų informaciją reikia palikti pažymėtą ir spustelėti Pirmyn. Jei nenorite įtraukti keitimų informacijos, spustelėdami išvalykite žymės langelį Pateikiant duomenis įtraukti keitimų informaciją ir spustelėkite Pirmyn.

  Jei kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, šis žymės langelis uždraudžiamas.

  Techninė informacija

  Šis vedlio puslapis rodomas tik tada, jei tinklo tarnybų aprašo kalbos (WSDL) failas nurodo, kad tinklo tarnybos grąžina Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite duomenų užklausos ryšio pavadinimą, tada spustelėkite Pirmyn.

 12. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite tinklo tarnybos vietą, kurioje vartotojai pateiks savo formas, tada spustelėkite Pirmyn.

  Jei norite ieškoti žiniatinklio tarnybos naudojant universali aprašas aptikimo ir integravimo (UDDI) serverio, spustelėkite Ieškoti UDDI, įveskite UDDI serverio, kuriame norite ieškoti, nurodykite, ar norite ieškoti teikėją arba tarnyba, kuri pateikiama, įveskite ieškos raktažodį, ir tada spustelėkite Ieškoti, URL. Žiniatinklio tarnybos, atitinkančius jūsų ieškos raktažodį bus rodomi ieškos rezultatų sąrašą. Pasirinkite žiniatinklio tarnybos, kurią norite naudoti, ir spustelėkite gerai.

 13. Sąraše Pasirinkite operaciją spustelėkite tinklo tarnybos operaciją, kurios metu paimami pateikti duomenys, tada spustelėkite Pirmyn.

 14. Paskesniame vedlio puslapyje atlikite vieną iš šių veiksmų, kad pasirinktumėte, kuriuos formos duomenis pateikti kiekvienam tinklo tarnybos parametrui:

  Pateikti duomenis į lauką ar grupę

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje Parametro parinktys spustelėkite Laukas ar grupė.

  3. Spustelėkite modifikuoti Mygtuko paveikslėlis .

  4. Dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite lauką arba grupę, kurios duomenis norite pateikti, tada spustelėkite Gerai.

  5. Lauke Įtraukti spustelėkite Tik tekstas ir antriniai elementai, jei norite pateikti tik šio lauko duomenis ir antrinius lauko ar grupės elementus, arba spustelėkite XML šaka kartu su pažymėtu elementu, jei norite pateikti lauko pavadinimą, lauko duomenis ir pažymėtos grupės ar lauko antrinius elementus.

  Visų formos duomenų pateikimas

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje parametro parinktysspustelėkite visa forma (XML dokumentas, įskaitant apdorojimo instrukcijos).

  Pateikti duomenis kaip eilutę

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje parametro parinktysspustelėkite visa forma (XML dokumentas, įskaitant apdorojimo instrukcijos).

  3. Pažymėkite žymės langelį Pateikti duomenis kaip eilutę.

   Paprastai šį žymės langelį pažymite tada, kai reikia pateikti skaitmeniniu būdu pasirašytus duomenis. Daugeliu atvejų šį žymės langelį turite išvalyti.

  Techninė informacija apie ADO.NET DataSet objektus

  Jei tinklo tarnybai reikalingas ADO.NET DataSet objektas, konfigūruodami šį duomenų ryšį, pasirinkite DataSet mazgą. Jei duomenų ryšiui su tinklo tarnyba, kuriai reikalingas ADO.NET DataSet, naudojate kito tipo mazgą, pateikimo veiksmas nepavyks.

 15. Spustelėkite Pirmyn.

 16. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite duomenų pateikimo ryšio pavadinimą, tada spustelėkite Baigti.

2 veiksmas: valdiklio pridėjimas ir susiejimas su lauku, kad būtų rodomi lauke esantys duomenys

 1. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 2. Nuvilkite valdiklį į savo formos šabloną.

 3. Valdymo rišimas dialogo langą, pažymėkite lauką, kurį norite susieti valdiklį.

3 veiksmas: pateikimo parinkčių konfigūravimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Pateikimo parinktys.

  1. Norėdami pakeisti pavadinimą, rodomą Standartinė įrankių juosta ir pasirodžiusiame meniu failas pildydami formą komandą pateikti mygtuką pateikti , lauke antraštėPateikimo parinktys dialogo lange įveskite naują pavadinimą.

   Jei norite priskirti mygtuką ir komandos spartųjį klavišą, įveskite ampersendo (&) prieš simbolį, kurį norite naudoti kaip spartųjį klavišą. Pvz., priskirti ALT + B spartieji klavišai mygtukui ir komandai, įveskite & pateikimo.

 2. Jei nenorite, kad žmonės naudoti komandą pateikti arba mygtuką pateiktiStandartinė įrankių juosta, kai jie užpildyti formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pateikti meniu ir įrankių juostos mygtuką pateikti .

  1. Pagal numatytuosius parametrus, kai vartotojai pateikia formą, InfoPath išlaiko formą atidaryti ir rodo pranešimą, kad nurodytumėte, jei forma buvo sėkmingai pateikta. Norėdami pakeisti šį numatytąjį veikimo būdą, spustelėkite Išsamiauir atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Uždarykite formą arba sukurti naują tuščią formą, po to, kai vartotojas pateikia užbaigtą formą, spustelėkite po pateikti sąraše norimą parinktį.

   • Norėdami sukurti pasirinktinį pranešimą, nurodančius, jei forma buvo sėkmingai pateikta, pažymėkite žymės langelį naudoti pasirinktinius pranešimus ir įveskite savo laiškus laukuose nuo sėkmės ir nesėkmės .

    Naudoti pranešimo lauke dėl klaidos pranešimas vartotojams ką daryti, jei jie negali pateikti savo formą. Pavyzdžiui, galite pasiūlyti, vartotojams išsaugoti savo formą ir susisiekti su kuo nors daugiau informacijos.

   • Jei nenorite, kad būtų rodomas pranešimas, kai vartotojas pateikia formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pranešimus, sėkmės ir nesėkmės .

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×