Tinklalapio, aplanko ar failo rodymas „SharePoint“ puslapyje

Tinklalapio, aplanko ar failo rodymas „SharePoint“ puslapyje

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite naudoti puslapio peržiūros programos puslapio dalį, kad peržiūrėtumėte tinklalapį, failą ar aplanką „SharePoint“ puslapyje. Įvedate hipersaitą, failo arba aplanko kelią, kad susietumėte su turiniu.

Pastabos : 

 • Puslapio peržiūros programos puslapio dalį galite naudoti tik naršyklėje, kuri palaiko HTML IFRAME elementą.

 • Norint rodyti failą ar aplanką, reikia „Microsoft Internet Explorer“.

Puslapio peržiūros programos puslapio dalį galite naudoti norėdami rodyti:

 • Mėgstamą internetinį naujienų šaltinį „SharePoint“ puslapio specialioje naujienų santraukos sekcijoje.

 • Aktyvių darbo grupės failų serveryje sąrašą, kurį norite reguliariai peržiūrėti.

 • Dažnai naudojamą dokumentą arba skaičiuoklę.

Puslapio dalies įtraukimas į puslapį

Norint redaguoti puslapį, reikia turėti bent svetainės dizainerių grupės nario teises.

 1. Puslapyje, kurį norite įtraukti puslapio dalį į puslapio viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite Redaguoti .

  Pastaba : Jei komanda Redaguoti išjungta, tikriausiai neturite teisių redaguoti puslapį. Kreipkitės į administratorių.

Redaguoti saitą

 1. Pasirinkite skirtuką Įterpimas, tada pasirinkite Puslapio dalis.

Puslapio dalis

Puslapio viršus

 1. Dalyje Kategorijos pasirinkite kategoriją, pvz., medija ir turinys, pasirinkite puslapio dalį, pvz., Puslapių peržiūros programos puslapio dalį, ir pasirinkite įtraukti.

Įtraukti puslapio dalį

 1. Baigę redaguoti puslapį pasirinkite Įrašyti.

Nurodykite tinklalapį, aplanką arba failą (pasirinktinės ypatybės)

Jei norite redaguoti puslapio peržiūros programos puslapio dalies ypatybes:

 • Jei dar nesate sukonfigūravę puslapio peržiūros programos puslapio dalies, prieš įrašydami savo redaguotus keitimus, pasirinkite atidaryti įrankių sritį.

Atidaryti įrankių sritį

Puslapio viršus

Puslapio dalies ypatybės rodomos įrankių srityje. Galite naudoti šiuos aprašus, kurie padės konfigūruoti pasirinktines puslapio dalies ypatybes:

Ypatybė

Aprašas

Grupė Tinklapis, Aplankas arba Failas

Nurodo, kokio tipo turinį norite matyti puslapio peržiūros programos puslapio dalyje.

Pasirinkite vieną iš šių:

 • Tinklalapis     Pasirinkite šią parinktį, jei norite tinklalapį rodyti kaip puslapio peržiūros programos puslapio dalies turinį. Ši parinktis automatiškai įveda hiperteksto perdavimo protokolą (http://) į teksto lauką Saitas. Ši reikšmė yra numatytoji.

 • Aplankas     Pasirinkite šią parinktį, jei norite matyti failų sąrašą aplanke.

 • Failas     Pasirinkite šią parinktį norėdami rodyti failo turinį. Failas atidaromas atskirame naršyklės lange arba puslapio dalyje, jei failą atidaranti taikomoji programa palaiko įdėtąjį failo aktyvinimą naršyklės lange.

Saitas

Nurodo hipersaitą, aplanką arba failą, susietą su turiniu, kurį norite rodyti puslapio peržiūros programos puslapio dalyje:

 • Jei Puslapio dalis pasirinksite anksčiau šioje sekcijoje, turėsite įvesti leistiną hipersaitą. Du tinkami hipersaitų protokolai, kuriuos galite naudoti, yra šie:

  • Hiperteksto perdavimo protokolas (http://)

  • Hiperteksto perdavimo protokolas su privatumu, kuris naudoja saugiųjų jungčių lygmens (SSL) šifravimą (https://)

   Galite naudoti ir absoliutųjį URL arba santykinį URL. Tačiau negalite naudoti failo kelio.

 • Jei Puslapio dalis pasirinksite anksčiau šioje sekcijoje, turėsite įvesti leistiną vietinį arba tinklo aplanką. Aplankui rodyti reikia „Microsoft Internet Explorer“.

 • Jei Failas pasirinksite anksčiau šioje sekcijoje, turėsite įvesti leistiną failo kelią. Failui rodyti reikia „Microsoft Internet Explorer“. Taip pat galite pasirinkti Naršyti ir taip susirasti failą.

Puslapio dalies bendrųjų ypatybių konfigūravimas

Puslapio dalys turi bendrą ypatybių rinkinį, kontroliuojantį jų išvaizdą, maketą ir išplėstines charakteristikas. Puslapio dalies ypatybės keičiamos įrankių srityje.

Pastaba : Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

 • Puslapio dalies kūrėjas gali pasirinkti nerodyti vienos ar kelių iš šių bendrųjų ypatybių. Be to, puslapio dalies kūrėjas gali sukurti ir rodyti papildomas ypatybes. Šios pasirinktinės ypatybės gali būti nepateiktos įrankių juostos sekcijose Išvaizda, Maketas arba Išsamiau.

 • Kai kurie teisių ir ypatybių parametrai gali išjungti arba slėpti puslapio dalies ypatybes.

Puslapio viršus

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Pavadinimas

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar vartotojui atidarius puslapį bus rodoma visa puslapio dalis. Pagal numatytuosius parametrus chromo būsena yra nustatyta kaip Įprasta ir yra rodoma visa puslapio dalis. Kai būsena yra nustatyta kaip Minimizuota, rodoma tik pavadinimo juosta.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpta

Nurodo, ar rodoma puslapio dalis, kai vartotojas atidaro puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalis rodoma tik tada, kai kuriate puslapį, o prie pavadinimo pridedamas plėtinys (Paslėpta).

Galite paslėpti puslapio dalį. Pavyzdžiui, galite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies.

Zona

Nurodo puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba : Puslapio zonos nėra išvardytos sąraše, jei neturite teisės modifikuoti zonos.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš viršaus į apačią, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma zonos viršuje. Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš kairės į dešinę, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma kairiojoje zonos pusėje.

Pvz., puslapio dalį įtraukiant į tuščią zoną, kurioje dalys išdėstomos iš viršaus į apačią, zonos indekso reikšmė yra 0. Į apatinę zonos dalį įtraukiant antrą puslapio dalį, jos zonos indekso reikšmė yra 1. Jei antrą puslapio dalį norite perkelti į zonos viršų, įveskite 0, o pirmos puslapio dalies reikšmę pakeiskite į 1.

Pastaba : Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Puslapio viršus

Išsamiau

Svarbu : Norint įrankių srityje matyti sekciją Išsamiau, reikia turėti atitinkamas teises.

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo failo, kuriame pateikta papildomos informacijos apie puslapio dalį, URL. Pasirinkus puslapio dalies pavadinimą, failas rodomas atskirame naršyklės lange.

Aprašas

Nurodo ekrano patarimą, pateikiamą pelės žymiklį perkėlus ant puslapio dalies pavadinimo ar puslapio dalies piktogramos. Šios ypatybės reikšmė naudojama ieškant puslapio dalių pasitelkus komandą Ieškoti iš įrankių srities meniu Rasti puslapio dalis.

Žinyno URL

Nurodo failo, kuriame yra žinyno informacija apie puslapio dalį, vietą. Puslapio dalies meniu pasirinkus komandą Žinynas, žinyno informacija pateikiama atskirame naršyklės lange.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

Modalusis Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįždamas į tinklalapį, šį langą vartotojas turi uždaryti.

Nerežiminis Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįžtant į tinklalapį, šio lango uždaryti nereikia. Ši reikšmė yra numatytoji.

Naršyti Tinklalapis bus atidarytas dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba : Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios „SharePoint“ žinyno temos atidaromos tik atskirame naršyklės lange.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Tikslinės auditorijos

Auditoriją galima identifikuoti naudojant „SharePoint“ grupę, paskirstymo sąrašą, saugos grupę arba visuotinę auditoriją. Puslapio dalis rodoma tik čia nurodytų auditorijų nariams.

Kaip puslapio peržiūros programos puslapio dalis rodo tinklalapį „SharePoint“ puslapyje

Puslapio peržiūros programos puslapio dalies susietas turinys yra izoliuotas nuo kito šio puslapio turinio naudojant HTML IFRAME elementą. Puslapio peržiūros programos puslapio dalis rodo turinį nesinchroniškai su likusia puslapio dalimi. Tai reiškia, kad galite peržiūrėti ir naudoti kitas puslapio dalis puslapyje, jei ilgai užtrunka, kol saitas pateikia turinį.

Šis elementas užtikrina, kad bet kurie HTML elementai, kurie rodomi kaip turinys puslapio peržiūros programos puslapio dalyje, neprieštarauja kitiems puslapio HTML elementams. Pvz., puslapyje jau gali būti HTML FORM elementas ir puslapis nebus rodomas tinkamai, jei susietame turinyje taip pat bus HTML FORM elementas, nepriklausantis HTML IFRAME elementui.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×